Vzdělávání

Školy a další organizace na Prostějovsku:

Ke stažení:

Tipy na zajímavé weby:

Pomoc především pro seniory v počítačovém světě – help linka, e-mailová poradna, zajímavé tipy a jiné. 

Online výuková hrasimulátor Evropy na dalších několik desítek let. Hra je určena pro doplnění výuky na gymnáziích v oblasti společenských věd a rozvíjí přitom i schopnost diskutovat, společně řešit problémy a kriticky uvažovat. Pro spuštění hry je nutná registrace učitele, která je ovšem zcela zdarma. Nejmenší počet studentů nutných pro hru je 8. Každý z nich se stane prezidentem jednoho evropského státu, a stará se nejen o svoji vlastní zemi, ale snaží se prosadit svoje názory a zájmy i do zemí svých spoluhráčů. Učitel předem projde školením, aby věděl, jak výuku vést. Hra je navržena tak, aby se dala jednoduše ovládat a díky připojení přes internet odpadnou případné problémy s instalací. Metodické materiály ke hře si můžete stáhnout na stránkách Evropa2045 – ke stažení.

Národní ústav odborného vzdělávání provozuje internetový informační systém ISA, který může pomoci mladým lidem při volbě vzdělávací dráhy a učitelům při poskytování kariérového poradenství. V systému ISA je možné využít 4 různé nabídky: Volba škol a oborů vzdělání - Absolventi škol a trh práce - Průvodce volbou povolání - Problémy při studiu.

Cílem tohoto portálu je poskytovat informace maturantům a dalším uchazečům o vysokoškolské vzdělání. Najdete zde kompletní databázi vysokých škol v ČR i SR, vyšších odborných škol, průvodce výběrem studia. Muzete zde porovnávat vysoké školy podle různých kritérií, vyhledávat podle oboru, typu školy či lokality. Je zde ke stažení přihláška na VŠ a ukázky přijímacích testů fakult.

Na portálu najdete aktuální přehledy českých škol: základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy, jazykové školy, informace ke studiu v zahraničí, o možnostech práce, brigád a stáží.

Příručka představuje základního průvodce pro studenty středních škol, kteří uvažují o studiu na vysoké škole. V následujících článcích se uchazeči o vysokoškolské studium mohou dozvědět, jak řešit otázky spojené s přijímacím řízením na vysoké školy. Příručka rovněž umožňuje zájemcům o studium na vysoké škole pokládat dotazy a sdílet své poznatky a zkušenosti. Uživatelům je příručka zpřístupněna zdarma.

Webové stránky byly vytvořeny na podporu nového výukového programu Výživa ve Výchově ke zdraví. Tento výukový program je primárně určený pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ a je rozdělen na šest základních témat, k jejich procvičení slouží pracovní sešity, jejichž obsah je rozdělen do dvou kategorií: pro žáky 6. a 7. ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků.

Příručka má dvě části: slovníkovou a výkladovou. Slovníková část obsahuje přes 60 000 slovníkových hesel. Vychází z hesláře školního vydání Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny a další vybraná. Do výkladové části byly zařazeny především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně.

Projekt umožňuje pomocí tematických kurzů získávat nové dovednosti, zlepšovat se v již nabytých a poznávat lidi ze „stejného těsta“. Chceš se naučit něco zajímavého? Nebo naopak, chceš, aby se i tvůj kurz objevil na Naučmese.cz? Umíš výborně vařit, připravit skvělou kávu, upravit fotky, kreslit, skvěle prezentovat nebo třeba žonglovat? :) Pomůžeme ti s realizací kurzu: stačí nám napsat! Ideální je plánovat první termín kurzu přibližně za 3-4 týdny, abychom jej společně stihli doladit a dostat mezi ty správné lidi.

 1. Velký seznam anglických kurzů zdarma – Lifehacker.com
 2. Open Culture – přes 250 univerzitních kurzů ke stažení
 3. Apple iTunes U – přednášky a kurzy ke stažení do iTunes
 4. Codeacademy – naučte se programovat interaktivně
 5. MIT Open Courseware – univerzitní kurzy nejen z oblasti přírodních věd na internetu zdarma
 6. Základy biochemie – webcasty Univerzity Palackého v Olomouci
 7. CosmoLearning – tisíce přednášek a kurzů (anglicky)

 

Aktuální celostátní informace, týkající se vzdělávání, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež:

Aktuality

Kurzy, školení a výuka první pomoci ČČK Olomouc

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Olomouc pravidelně pořádá

Kurzy, školení a výuku první pomoci

Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Všechny kurzy zahrnují jak teorii tak i praktický výcvik. Výuku po dohodě zajišťujeme i v anglickém a německém jazyce.

Na všechny kurzy se můžete přihlásit e-mailem  skoleni.olomouc zavináč cervenykriz.eu, nebo telefonicky na telefonu 585 222 965.

Aktuálně se můžete přihlásit:

Kurzy pro veřejnost:

Kurz Sanitář

Dlouhodobý kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR - absolventi se uplatní jako sanitáři - pomocní zdravotničtí pracovníci - zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních (dle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních). Kurz je pořádán vždy na jaře a na podzim, probíhá celkem 15x jeden den v týdnu a zahrnuje i praxi ve zdravotnickém zařízení.

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí - ZZA

Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Kurz je pořádán na jaře a na podzim, probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00.

Absolventi kurzu jsou pravidelně doškolováni, v roce 2020 se doškolení koná 6.června 9:00-15:00.

 Výuka základů první pomoci - ZPP (12 vyuč.h., pro pedagogické prac. 20 h.)

Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné např. pro zahraniční pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. Termíny jsou zveřejňovány na úvodní stránce a v kalendáři akcí, je možné dohodnout v případě zájmu další.

Doškolovací kurz ZPP 

 Líbil se vám kurz základů první pomoci? Chtěli byste si zopakovat teorii a ověřit své znalosti na modelových situacích? Tak neváhejte, přihlaste se a přijdte. Rozsah kurzu je 4 hodiny.

Kurzy pro školy a pedagogické pracovníky:

Školení první pomoci dětí ZŠ, SŠ

Školení určené pro děti a studenty zaměřené na základní život zachraňující úkony. Školení je spojené s praktickou ukázkou, obvazovými technikami a soutěžemi v rozsahu 2-3 hodin.

Školení první pomoci pro studenty VŠ

Školení určené pro studenty. Školení je spojené s praktickou ukázkou na modelových situacích a nácvikem ošetřování, obvazovými technikami v rozsahu 4-6 hodin.

Školení první pomoci pro pedagogy

Škola je častým místem úrazu, naučte se resuscitovat, nebo jinak pomoct žákovi, nebo člověku, který to potřebuje. Školení první pomoci nabízí jak teoretickou tak i praktickou výuku v rozsahu 4, 6 nebo 12 hodin pohodlně na Vaší škole. Po úspěšném absolvovaní 12 hodinového kurzu, který je zdarma, je možné získat mezinárodní průkazku s platností 5 let.

Kurzy pro organizace a zaměstnance:

Výuka zdravotnické přípravy pro posluchače autoškol (6 vyuč.h.)

Výuka probíhá dopoledne i odpoledne dle dohody.

Výuka základů první pomoci se zaměřením na život zachraňující úkony (8 vyuč.h.)

Vhodné např. pro výcvik zaměstnanců v poskytování první pomoci dle § 102 odst. 6 zákoníku práce. Výuka probíhá podle dohody (na OS ČČK nebo přímo v podniku).

Rozumíme si, pomáháme si (přístup k hendikepovaným)

V tomto novém kurzu se naučíte, jak přistupovat a jednat s osobami s různý druhem postižení (sluchové, zrakové, mentální, pohybové) a se seniory. Také se dozvíte, jak jim eventuálně poskytnout první pomoc. Rozsah kurzu je 8 hodin.

Automatická externí defibrilace
Vhodné pro organizace, které jsou (budou) těmito přístroji vybaveny, nabízíme vyškolení obsluhy dle standardu Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

 

Kontakt:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc

Sokolská 32, Olomouc, 77195
telefon:
585 222 965
e-mail:
olomouc zavináč cervenykriz.eu
www stránky: www.cervenykriz.eu/olomouc, http://cck-ol.webnode.cz

 

zdroj: http://cck-ol.webnode.cz

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí - Olomouc

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Olomouc pravidelně pořádá

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi mohou působit jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Kurz je pořádán vždy na jaře a na podzim, probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00 hod.

Aktuálně: Podzimní běh 2020 bude zahájen ve středu 30. září 2020 v 15:00 v učebně OS ČČK, cena 1.550,- Kč. Zkoušky se budou konat ve středu 9. prosince 2020.

V případě většího zájmu je možné dohodnout uspořádání i dalších běhů.

Přihlášky lze zaslat na e-mail: olomouc zavináč cervenykriz.eu, nebo se přihlásit telefonicky na tel.: 585 222 965.

Absolventi kurzu jsou pravidelně doškolováni, další doškolení proběhne v červnu 2021, přihlašovat se můžete emailem nebo telefonicky. K dostání je i nová učebnice.

Kontakt:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc
Sokolská 32, Olomouc, 771 95

tel.: +420 585 222 965
e-mail: olomouc zavináč cervenykriz.eu
www stránky: www.cervenykriz.eu/olomouc, http://cck-ol.webnode.cz

Školní prázdniny 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy (okresy Olomouckého kraje jsou vyznačeny tučně) stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
1. 2. - 7. 2. 2021

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

8. 2. - 14. 2. 2021

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

15. 2. - 21. 2. 2021

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

22. 2. - 28. 2. 2021

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

1. 3. - 7. 3. 2021

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

8. 3. - 14. 3. 2021
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín


Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je statním svátkem).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 
začne ve středu 1. září 2021. 


Zdroj: www.msmt.cz

Kam na střední školu - podle čeho se rozhodovat?

Informační portál o uplatnění absolventů škol Infoabsolvent.cz zveřejňuje vždy k 1. říjnu každého roku nové vzdělávací nabídky všech středních a vyšších odborných škol v České republice pro následující školní rok.

Zveřejněné informace jsou založeny na oficiálních datech z rejstříku škol a na podkladech získaných přímo ze středních škol. U každé střední školy najdete:

 • kontakty,
 • termíny dnů otevřených dveří,
 • vybavení školy,
 • informace o nabízených oborech i školních vzdělávacích programech,
 • informace o počtu přijímaných žáků,
 • průběhu přijímacího řízení,
 • informace o možnosti studia pro žáky se zdravotním omezením.

Informační systém ale nabízí také údaje o uplatnění absolventů jak v praxi, tak při přechodu na vysoké či vyšší odborné školy.

Co může pomoci při rozhodování, kam na střední školu:

 • Zamysli se nad sebou - kdo jsi, co umíš i co ti nejde

Zkus hledat svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je srovnej s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit.

Přemýšlej také o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš apod.

Jak na to? Může ti napovědět test studijní a profesní orientace - Profitest.

 • Promluv si o svých záměrech s nejbližšími

Otevřeně řekni o svých plánech někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu přemýšlení.

 • Vytvoř si seznam zajímavých oborů

Vyhledávej obory, které by tě nějak oslovily. Můžeš vybírat i různé úrovně vzdělání, jak maturitní, tak výuční. K tomu potřebuješ alespoň základní přehled o obsahu vzdělávání jednotlivých oborů, tzn., co se budeš učit a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k přemýšlení o tom, "co chci a co mohu". Pak už můžeš hledat školy, které je vyučují.

Podívej se, kolik je oborů...

 • Povolání - co bys dělal, kdybys byl…

Pozoruj kolem sebe, kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů - pracovního prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče. Popisy jednotlivých povolání získáš na stránce Národní soustavě povolání.

Posuzuj, jestli požadované vzdělání k výkonu povolání, která tě zaujmou, odpovídá tvým možnostem.

 • Bez informací o školách se nepohneš z místa

Jestli chceš maturitu nebo se raději vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru a školy - kdo se v tom má vyznat. Škol je hodně a bez informací, co která škola nabízí, to nejde. Srovnej si různé možnosti a uvidíš, že se tvůj výběr nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy.

Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jak daleko je škola od domova, a to znamená internátní ubytování, kolik je školné v soukromých školách a jaké jsou finanční možnosti rodičů). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů apod.

Středních škol je dostatek, jen si vybrat

 • Jdi se do škol podívat

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá - na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků.

Navštiv více škol, abys mohl porovnávat a posuzovat, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíše rodinného typu.

Zajímá tě, kdy mají Dny otevřených dveří prostějovské střední školy?

 • Sežeň reference o škole

Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a uvidíš, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Posoudit kvalitu školy není jednoduché. Záleží na tom, čemu říkáš "kvalita" a co očekáváš. Školy kontroluje Česká školní inspekce, která vždy zpracuje zprávu s popisem zjištěných předností a nedostatků. Tyto zprávy jsou veřejně dostupné a můžeš si tak udělat názor na to, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory.

Pobav se také o škole s jejími studenty, třeba na burze středních škol a jiných akcích. I jejich vyjádření ti může napovědět.

Zajímá tě, kdy a kde se koná burza středních škol v Olomouckém kraji?

 • Kariérové poradenství je pro tebe

Pokud nemáš jistotu s výběrem studia, obrať se na odborníky ve škole i mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět a co ti není jasné.

Existuje víc možností, kam se obrátit, např.:

 • škola - učitelé, výchovný poradce
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS, např. IPS v Olomouckém kraji) - mají dobré informace o povoláních a trhu práce
 • Informační centra pro mládež (ICM, např. ICM Prostějov) - pomohou ti najít školu, získat potřebné informace, pomohou ti zorientovat se na portálu Infoabsolvent.cz
 • Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání v Praze - poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání.

Nevíš si rady? Svůj dotaz můžeš položit přímo na portálu Infoabsolvent.cz.

 • Připrav se na přijímačky

Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

Také můžeš požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku nebo trénovat cvičné testy, které zakoupíš u společnosti Scio.

 • Pedagogicko-psychologická poradna

Máš problémy s učením nebo chováním nebo máš nějaké zdravotní znevýhodnění a nevíš, co s tím? Obrať se na psychology. Odborně tě vyšetří, navrhnou ti řešení, poskytnou metodickou pomoc a mohou ti doporučit vzdělávací cestu.

Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe.

Potřebuješ kontakt na nejbližší poradnu?

 

Zdroj: www.infoabsolvent.cz

Průkazy ISIC, ISIC Scholar a ITIC

ISIC SCHOLAR průkaz

ISIC SCHOLAR

ISIC SCHOLAR je průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít nesčetného množství slev a výhod ve 127 zemích světa, v oblasti sportu, cestování, kultury, stravování, vzdělávání, zábavy a dalších.

Mezi další výhody patří možnost si ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA zřídit ISIC výhodné cestovní pojištění do celého světa.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC SCHOLAR průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz - slevy.

 

Podmínky získání a cena průkazu

Průkaz ISIC SCHOLAR může být vystaven žákům základních škol na území ČR, které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Cena jednorázového průkazu při vystavení na pobočce je 350 Kč.

Pokud vaše škola vydává průkaz ISIC SCHOLAR (Školák), máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Průkaz má dobu platnosti 5 let, nejdéle však do konce prosince roku, kdy dochází k ukončení školní docházky. Zda máte možnost požádat o vystavení průkazu na škole, můžete zjistit na webu www.isic.cz.

 

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC SCHOLAR?

Průkaz ISIC SCHOLAR platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si kartu pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Aktuálně: do 31. 8. 2019 jsou vystavovány průkazy ISIC SCHOLAR pouze s platností do konce roku 2019Nové průkazy na školní rok 2019/20 s dobou platnosti do prosince 2020 budou vystavovány až od 1. září 2019.

 

Náležitosti při vystavování jednorázového průkazu online nebo v prodejní síti:

 • Kompletně vyplněná žádost (pozor: nová žádost platná od 1. září 2019) o vystavení průkazu ISIC SCHOLAR s podpisem zákonného zástupce žadatele, nesmí být starší víc jak 2 měsíce
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP nebo pas) i žadatele (OP, pas, rodný list, kartička pojištěnce) 
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

O průkaz můžete požádat přes objednávkový formulář nebo můžete navštívit některé z našich výdejních míst.

Jednorázový průkaz ISIC SCHOLAR vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553

 

Zdroj: www.isic.cz

 

Žádost ke stažení:

ISIC průkaz

ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

 • platnost ve 127 zemích světa
 • možnost zřídit si ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA výhodné cestovní pojištění do celého světa
 • slevy na více než 2 200 místech v ČR (při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách, příspěvek na průkaz ISIC ve výši 200 Kč u bank)
  ISIC také funguje jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz - slevy.

 

Podmínky získání a cena průkazu

Průkaz ISIC může získat každý student, který navštěvuje denní studium, což znamená, že se soustavným způsobem připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb., tudíž má ze zákona status studenta.

Držitelem průkazu se tedy může stát student vysoké, vyšší odborné, střední, ale také žák základní školy nebo účastník jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou. Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na průkaz ISIC, najdete v dokumentu Pravidla používání průkazů a karet, bod 4.1.3.

Cena jednorázového průkazu při vystavení na pobočce je 350 Kč

Pokud vaše škola vydává průkaz ISIC, máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí. O školní průkaz ISIC je možné požádat pouze v případě, když je Vaše škola zapojena do projektu "ISIC Školám“ a vydává vlastní průkazy. Zda máte možnost požádat o vystavení průkazu na škole, můžete zjistit na webu www.isic.cz.

Nárok na mezinárodní průkaz ISIC nemají:

 • studenti kombinovaných a dálkových forem studia
 • studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
 • studenti vojáci/policisté z povolání nestudující civilní programy
 • studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení

 

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?

Průkaz ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Aktuálně: do 31. 8. 2019 jsou vystavovány průkazy ISIC pouze s platností do konce roku 2019, a to po předložení potvrzení o studiu za školní rok 2018/19. Nové průkazy na školní rok 2019/20 s dobou platnosti do prosince 2020 budou vystavovány až od 1. září 2019.

 

Náležitosti při vystavování jednorázového průkazu online nebo v prodejní síti:

 • Kompletně vyplněná žádost (pozor: nová žádost platná od 1. září 2019) o vystavení průkazu ISIC potvrzená školou, nesmí být starší víc jak 2 měsíce. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia (pozor: od 1. září 2019 nebudou akceptovány potvrzení o studiu na samostatném papíře pouze přiloženém k vyplněné žádosti) a podpis žadatele, příp. zákonného zástupce; pozor: v případě jazykové školy je nutné doložit i originální potvrzení o studiu
 • Doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

O průkaz můžete požádat přes objednávkový formulář nebo můžete navštívit některé z našich výdejních míst. Průkaz zakoupený mimo školu je jednorázový a nelze jej po uplynutí doby platnosti prodloužit.

Jednorázový průkaz ISIC vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553

 

Zdroj: www.isic.cz

 

Žádost ke stažení:

ITIC průkaz

ITIC

Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

Průkaz vydává, stejně jako ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 127 zemích světa, kde na držitele čeká spousta výhod. Mezi výhody patří i možnost zřídit si ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA výhodné cestovní pojištění do celého světa.

Aktuální nabídku slev a výhod na ITIC průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz - slevy.

 

Podmínky získání a cena průkazu

Průkaz ITIC může být vystaven pedagogickým, resp. akademickým pracovníkům, kteří mají sjednaný pracovní poměr na dobu minimálně jednoho školního roku a učí alespoň na půl úvazku v rámci některé z těchto institucí:

Cena jednorázového průkazu při vystavení na pobočce je 350 Kč.

Pokud vaše škola vydává průkaz ITIC, máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí. Zda máte možnost požádat o vystavení průkazu na škole, můžete zjistit na webu www.isic.cz.

 

Jaká je doba platnosti průkazu ITIC?

ITIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Aktuálně: do 31. 8. 2019 jsou vystavovány průkazy ITIC pouze s platností do konce roku 2019, a to po předložení potvrzení o zaměstnání za školní rok 2018/19. Nové průkazy na školní rok 2019/20 s dobou platnosti do prosince 2020 budou vystavovány až od 1. září 2019.

 

Náležitosti při vystavování jednorázového průkazu online nebo v prodejní síti:

 • Kompletně vyplněná žádost (pozor: nová žádost platná od 1. září 2019) o vystavení průkazu ITIC potvrzená školou, nesmí být starší víc jak 2 měsíce. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení školy (to lze nahradit potvrzením o zaměstnání) a podpis žadatele
 • Doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

O průkaz můžete požádat přes objednávkový formulář nebo můžete navštívit některé z našich výdejních míst. Průkaz zakoupený mimo školu je jednorázový a nelze jej po uplynutí doby platnosti prodloužit.

Jednorázový průkaz ITIC vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553

 

Zdroj: www.isic.cz

 

Žádost ke stažení:

Stipendijní programy

Studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT ČR a Ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko na základě mezinárodní smlouvy vytvořily podmínky pro společné studium českých a německých žáků na bilingvním Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků.

Studium v projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno.

Základní informace o studiu:

 • studium je šestileté, je určeno žákům v 7. - 12. roce školní docházky (přijímáni jsou žáci po ukončení 6. ročníku základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia)
 • výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky
 • čeští i němečtí žáci budou ubytováni v internátě
 • studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou i v zemích EU
 • kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický nebo francouzský jazyk
 • studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně - vzdělávací předměty (matematiku, zeměpis, dějepis, chemii, biologii, tělesnou výchovu, hudební výchovu apod.)
 • studium (včetně ubytování a stravování ve dnech vyučování) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN; žákům je poskytováno kapesné

Přihlášky:

Výběrem žáků je pověřeno Gymnázium Děčín, které přijímá přihlášky žáků ke studiu v Pirně do 28. února 2020.

 • přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Fr. Schillera Pirna, dvojjazyčné studium)
 • přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje
 • potvrzení lékaře se nevyžaduje
 • do poznámek uveďte z jakého jazyka bude uchazeč vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (A, N)

Přihlášku zašlete na adresu:

Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín

Všichni přihlášení žáci budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Výběrové řízení:

v letošním školním roce proběhne výběrové řízení dvoukolově 11. a 12. 3. 2020

 • Středa 11. 3. 2020 – 1. kolo
  • test kognitivních schopností v délce 120 min.
  • test osobnostní zralosti
 • Čtvrtek 12. 3. 2020 - 2. kolo (jen pro žáky, kteří úspěšně absolvují 1. kolo)
  • pohovor s psychologem
  • ústní zkouška z cizího jazyka (angličtina nebo němčina)

Organizace výběru a požadavky jsou zveřejněny na webu Gymnázia Děčín.

Kontakt:

Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín

tel.: 412 704 130 - 135
e-mail: info zavináč gymnaziumdc.cz

www stránky: www.gymnaziumdc.cz

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Seminarstr. 3
01796 Pirna

tel.: +49 3501 781575
e-mail: schillergymnasium zavináč pirna.info

www stránky: www.schillergymnasium-pirna.de

Archiv

SFV 2012 - stipendia francouzské vlády

SFV 2012 - Stáž

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům české národnosti možnost získat stipendium francouzské vlády na stáž ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), zejména z následujících oblastí:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Stipendia jsou udělována na stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích (CHU).

Stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se ve Francii s technikou, která v České republice není dosud známa, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium apod.

Pro koho jsou stipendia určena:

Stipendia na stáž jsou určena studentům české státní příslušnosti doktorandského a studenty postdoktorandského stupně. Postdoktorand musí být však zapsán na univerzitě nebo výzkumné instituci. Zájemci, kteří nemají českou státní příslušnost nemohou na tomto velvyslanectví podávat žádosti o stipendia a musí se informovat na francouzském velvyslanectvi podle země původu.

Stipendia na stáž jsou určena jak pro frankofonní, tak i pro nefrankofonní studenty. Nefrankofonní student ho může získat, když jeho francouzský školitel písemně potvrdí, že francouzská univerzita souhlasí s výukou nebo programem stáže v angličtině. V tomto případě pak mohou být dokumenty nutné pro podání žádosti o stipendium napsány v angličtině a rovněž prezentace projektu před výběrovou komisí může být přednesena v angličtině.

Harmonogram:

 • 2. března 2012, 17:00 - uzávěrka podávání žádostí
 • 2.- 6. dubna 2012 - zasedání výběrových komisí (viz rozvrh na úvodní straně stipendií francouzske vlády)
 • konec dubna 2012 - zveřejnění výsledků konkurzu

Kandidáti, kteří získali stipendium na stáž, budou mít možnost odjíždět od 1. června 2012. Všechny stáže musí být skončeny do 15. prosince 2012

Žádost:

Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 2. března 2011 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) na jméno Xavier Romieu - zástupce atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci - tel.: 221 401 003, e-mail: xavier.romieu@diplomatie.gouv.fr.

Dokumenty, které žádost musí obsahovat, jsou uvedeny v následujícím materiálu ke stažení - Stáž 2012.

Výběr kandidátů:

Uchazeči o stipendia, jejichž žádost byla zaregistrována, budou vyzváni k ústní prezentaci svých žádostí na konci března – začátku dubna 2012 před francouzsko-českou komisí složenou z profesorů a vědců obou zemí a z reprezentantů Francouzského velvyslanectví v ČR. Každý žadatel představí v 10 minutách (maximálně 7 diapozitivů) svůj studijní projekt a poté bude odpovídat na otázky členů poroty.

SFV 2012 - Doktorát pod dvojím vedením

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům české národnosti možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorát pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), zejména z následujích oblastí:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Doktorát pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské univerzitě a po jeho ukončení obdrží student diplom uznávaný oběma univerzitami. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele. 

Po dobu tří let tráví doktorand jistou část školního roku střídavě na své mateřské univerzitě a univerzitě ve Francii. 

Během pobytů ve Francii pobírá doktorand pět měsíců stipendium francouzské vlády.

Doba trvání stipendia francouzské vlády na doktorát pod dvojím vedením je max. 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Pro koho jsou stipendia určena:

Studijní stipendia jsou určena studentům české státní příslušnosti, kteří mají, nebo před odjezdem na studia do Francie získají, diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom Ing. nebo Mgr.).

Zájemci, kteří nemají českou státní příslušnost, nemohou na tomto velvyslanectví podávat žádosti o stipendia a musí se informovat na francouzském velvyslanectvi podle země původu.

Stipendia na doktorát pod dvojím vedením jsou určena jak frankofonním, tak i nefrankofonním studentům. Nefrankofonní student ho může získat, když jeho francouzský školitel písemně potvrdí, že francouzská univerzita souhlasí s výukou nebo programem stáže v angličtině. V tomto případě pak mohou být dokumenty nutné pro podání žádosti o stipendium napsány v angličtině a rovněž prezentace projektu před výběrovou komisí může být přednesena v angličtině.

Harmonogram:

 • 2. března 2012, 17:00 - uzávěrka podávání žádostí
 • 2. - 6. dubna 2012 - zasedání výběrových komisí (viz rozvrh na úvodní straně stipendií francouzske vlády)
 • konec dubna 2012 - zveřejnění výsledků konkurzu

Žádost:

Žádost o stipendium musí být doručena v jedné zásilce do 2. března 2011 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) na jméno Jonathan Banigo, zástupce atašé pro vědu a vysoké školy.

Dokumenty, které žádost musí obsahovat, jsou uvedeny v následujícím materiálu ke stažení - Doktorát 2012.

Uchazeči o stipendia, jejichž žádost byla zaregistrována, budou vyzváni k ústní prezentaci svých žádostí na konci března – začátku dubna 2012 před francouzsko-českou komisí složenou z profesorů a vědců obou zemí a z reprezentantů Francouzského velvyslanectví v ČR. Každý žadatel představí v 10 minutách (maximálně 7 diapozitivů) svůj studijní projekt a poté bude odpovídat na otázky členů poroty.

Kontakt

Žadatelé o stipendia mohou získat podrobnější informace (včetně konkrétních podmínek žádostí) na webových stránkách www.ifp.cz, nebo po sjednání schůzky na sekretariátu vědeckého oddělení Francouzského velvyslanectví se slečnou Jonathan Banigo, zástupkyní atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci.

Francouzské velvyslanectví v České republice
Oddělení pro kulturu a spolupráci
Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci
Štěpánská 35
111 21 Praha 1
Tel.: 221 401 011
Fax: 221 401 054

Jonathan Banigo (doktoráty)
e-mail: jonathan.banigo@diplomatie.gouv.fr

Xavier Romieu (stáže)
e-mail: xavier.romieu@diplomatie.gouv.fr

 

Zdroj: www.ifp.cz

Státní stipendia Litevské republiky

Státní stipendia Litevské republiky mohou získat studenti vysokých škol a akademičtí a výzkumní pracovníci.

Stipendia jsou určena na studiní pobyty, výzkumné stáže a letní kurzy litevštiny na vysokých školách a výzkumných institucích v Litevské republice pro akademický rok 2013/2014.

Informace o stipendiích najdete na internetových stránkách Education Exchanges Support Foundation.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2013. Více informací najdete také v příloze.

 

Zdroj: www.msmt.cz, www.smpf.lt/en/statescholarships

Nadace Zdeňka Bakaly

Nadace Zdeňka Bakaly vyhlašuje stipendijní program

Scholarship

pro studenty, kteří chtějí studovat na prestižních, především amerických, univerzitách.

Program je určen zejména současným studentům českých středních škol, kteří zvažují budoucí studium na špičkových zahraničních univerzitách, mají talent a odhodlání, ale chybějí jim potřebné finance. Takovým studentům nadace zajistí úhradu podstatné části veškerých nákladů se studiem souvisejících.

Jaké studenty hledáme?

 • Směřující na prestižní univerzity (zejména v USA a Velké Británii)
 • Talentované a cílevědomé
 • S vizí o své budoucnosti
 • Připravené angažovat se pro ostatní a vrátit společnosti díl toho co získali.
 • Nadcházející maturanty i studenty VŠ

Co mají studenti udělat?

Do 30. června nám poslat přihlášku, esej v angličtině a další materiály. Ty nejlepší studenty pak čekají pohovory před hodnoticí komisí a správní radou Nadace.

Nejvhodnější skupinou zájemců jsou současní studenti předmaturitního ročníku, kteří budou mít po přislíbení stipendia ještě další celý závěrečný ročník střední školy pro nelehkou přípravu na přijímací řízení na takové univerzity.

Podmínkou zaslání přihlášky je zejména prokázání výrazných studijních předpokladů uchazečů, její součástí je mimo jiné zpracování motivační eseje v anglickém jazyce. Vybrané zájemce čeká pohovor před hodnotící komisí.

Více informací je možné získat na www.nadacezb.cz.

Stipendia pro studium islandštiny

Islandské ministerstvo školství, vědy a kultury poskytuje každoročně

stipendia pro studium moderní islandštiny

na Islandské univerzitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky, celkem bude k dispozici asi 15 stipendií.

Vyřizováním administrativních záležitostí týkajících se těchto stipendií byl pověřen Ústav Árni Magnússona pro islandská studia (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies).

Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka. Zpravidla budou preferováni uchazeči do 35 let.

Výše stipendia činí cca 130 000 islandských korun (ISK) měsíčně, což by mělo postačit k uhrazení ubytování na vysokoškolské koleji a stravování.

V průběhu studijního pobytu lze požádat o prodloužení stipendia o další rok (žádost je na Islandu třeba podat vždy do 1. února), a to maximálně dvakrát (tedy na celkovou dobu maximálně tří let (resp. 3 x 8 měsíců).

Studium je rozčleněno do dvou samostatných programů: bakalářského programu (ten je zaměřen více akademicky a seznamuje i s historií jazyka, historií a kulturou Islandu apod.) a praktického jazykového kurzu (zaměřeného na osvojení praktické znalosti jazyka).

Zájemci s pokročilou znalostí islandštiny mohou být případně zařazeni rovnou do druhého ročníku studijního programu.

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.

Přihlášky je třeba zasílat na níže uvedenou kontaktní adresu.

Uzávěrka přijímání přihlášek (na akademický rok 2017/2018) je 1. prosince 2016 (tj. nejpozději k tomuto dni již musí být přihláška na uvedené adrese na Islandu).

Kontakt a bližší informace:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurdur Nordal Office
Box 1220
121 Reykjavík
Iceland

WWW stránky: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en (stipendium)
www.english.hi.is/university/applications_study (studium na univerzitě)

 

Zdroj: Akademická informační agentura

Učňovské stipendium Olomouckého kraje

Olomoucký kraj i ve školním roce 2014/15 pokračuje v podpoře učňovského školství systémem stipendií, která jsou určena žákům vybraných učebních oborů, jež jsou v souladu s požadavky trhu práce.

Podpora učňovského školství vychází z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a je v souladu se strategickým dokumentem kraje pro oblast školství (Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje).

Výše stipendia činí u podporovaných oborů 300 až 500 Kč měsíčně v souladu s tím, který ročník denního studia žák navštěvuje. Těm nejlepším bude navíc na konci školního roku za vyznamenání vyplacena jednorázová finanční odměna ve výši 1 500 až 5 000 Kč.

Stipendium je učňům přiznáno za dodržení několika podmínek, které zohledňují především faktory jako úroveň studijních výsledků, řádné omlouvání absence či kázeň (viz příloha Pravidla pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje 2014-2015).

Obory podporované učňovskými stipendii nabízí v Prostějově tyto školy:

23-51-H/01 Strojní mechanik: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Lidická 4

23-51-E/01 Strojírenské práce: Střední škola, základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

23-52-H/01 Nástrojař: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Lidická 4

23-55-H/01 Klempíř: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov a Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.

23-56-H/01 Obráběč kovů: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Lidická 4

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

29-56-H/01 Řezník-uzenář: Střední odborné učiliště obchodní, nám. Edmunda Husserla 1

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží: Střední odborné učiliště obchodní, nám. Edmunda Husserla 1

33-56-H/01 Truhlář: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

36-64-H/01 Tesař: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

36-67-H/01 Zedník: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

36-67-E/01 Zednické práce: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

39-41-H/01 Malíř a lakýrník: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

 

Informace ke stipendiím najdete také na stránkách Olomouckého kraje.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Témata, kterými se zabývá a ke kterým může poskytnout expertní informace:

 • Vládní stipendia do USA (Fulbrightův program)
 • Možnosti studia v USA pro české studenty
 • Přijímací řízení na americké vysoké školy
 • Americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • Financování studia v USA
 • Čeští studenti v USA
 • Americký vzdělávací systém a instituce
 • Akreditace amerických vysokých škol
 • Spolupráce českých a amerických vysokých škol
 • Možnosti studia amerických studentů v ČR
 • Američtí studenti v ČR

Stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.
Každoročně je podpořeno asi 40 českých občanů.

Základní předpoklady

 • české občanství
 • trvalý pobyt v České republice
 • velmi dobrá znalost angličtiny.

Jaké obory podporujeme?

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech - humanitních, přírodovědných i technických - s výjimkou MBA a klinické medicíny. Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.

Jak stipendisty vybíráme?

Ve všech programech jsou stipendia udělována na základě výběrového řízení, které se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě (viz jednotlivé programy) pro pobyt v následujícím akademickém roce. Uchazeči musí dodat podklady pro výběrové řízení do doby uvedené uzávěrky.

Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu. Ve všech programech (při srovnatelných kvalitách projektu) bude dána přednost těm uchazečům, kteří ještě neměli možnost dlouhodobě pobývat v USA.

Komise posuzuje přihlášky do všech programů spolu s odborníky v daném oboru. V každém programu provádí ústní výběrové řízení s uchazeči o stipendium výběrová komise, jejíž členy jmenuje Správní rada. Rada rovněž vyslovuje konečný souhlas s nominací stipendistů v České republice, v úvahu přitom bere doporučení výběrové komise, dostupnost finančních prostředků a další požadavky programů. Konečný souhlas s udělením všech grantů vyslovuje instituce Fulbright Foreign Scholarship Board jmenovaná prezidentem USA a sídlící ve Washingtonu.

Kontakt

Komise J. W. Fulbrighta
Táboritská 23
130 87 Praha 3

www stránky: www.fulbright.cz

telefon: +420 222 718 452
, +420 222 729 987
e-mail: fulbright zavináč fulbright.cz
fax: +420 222 729 868
skype: czechfulbright
ICQ: 458 918 929

Stipendijní pobyty v zahraničí – Akademická informační agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendijní pobyty v zahraničí (pro zájemce z veřejných vysokých škol) podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí jsou publikovány prostřednictvím Akademické informační agentury – www.zahranici-stipendium.cz.

Zájemci se mohou seznámit s obecnými podmínkami podávání žádostí o stipendia, které jsou publikovány na www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/.

Na většinu stipendijních pobytů probíhá první kolo výběrového řízení za osobní účasti uchazečů/uchazeček formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí studijní či výzkumný záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti uchazečů/uchazeček. Na některé studijní pobyty je první kolo výběru prováděno pouze na základě předložené dokumentace.

Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného kandidáta/nominované kandidátky přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium. Druhé kolo výběrového řízení tedy probíhá v zahraničí. Vyrozumění o jeho výsledku obdrží nominovaní kandidáti/nominované kandidátky od plátce stipendia. Je-li výsledek kladný, získají potvrzení o přijetí ke studijnímu/výzkumnému pobytu a přiznání stipendia. Tuto informaci o konečném výsledku žádosti obdrží nejdříve několik měsíců po prvním kole výběrového řízení (pohovorech), a to přímo od zahraničního partnera, případně prostřednictvím MŠMT. V některých případech může první kolo výběrového řízení proběhnout i s téměř ročním předstihem před zahájením pobytu.

Uzávěrka přihlášek je obvykle v prosinci předchozího akademického roku.

Na rok 2017/2018 jsou stále v nabídce tyto země:

Albánie, Argentina, Belgie – Francouzské společenství, Bulharsko, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Korejská Lidově Demokratická Republika, Korejská Republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo – Bavorsko, Německo – Stipendia Daad, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko – Aktion, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vietnam.

Zkuste také Vyhledávač stipendií – pro vyhledání zvolte kategorii „Stipendia na základě mezinárodních smluv“.

Přihlášky s detailními instrukcemi k odevzdání jsou k dispozici na www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/.

 

 

 

Zdroj a více informací: www.msmt.cz, www.icmcr.cz

Stipendijní program Mubea

Vzhledem k unkátnosti technologických zařízení ve svých závodech založila společnost Mubea vlastní vzdělávací středisko, které doplňuje vzdělávací program státních škol.

Program je vždy realizován ve spolupráci s místními středními školami, které nabízejí odpovídající profesní vzdělání z hlediska potřeb firmy Mubea. Absolventi tohoto programu získávají unikátní kvalifikaci, perspektivu zajímavého a stabilního zaměstnání a možnost stipendijní podpory.

Stipendijní program Mubea

Mubea Žebrák ve spolupráci s

nabízí vycházejícím žákům ze základních škol možnost učit se pro firmu Mubea Žebrák v následujících oborech:

3leté učební obory:

 • Nástrojař
 • Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů
 • Strojní mechanik – zámečník

4leté maturitní obory:

 • Mechanik seřizovač
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika – mechatronika, automatizační technika
 • Mechanik elektrotechnik

Mubea Prostějov ve spolupráci s

nabízí vycházejícím žákům ze základních škol možnost učit se pro firmu Mubea Prostějov v následujících oborech:

3leté učební obory:

 • Nástrojař
 • Strojní mechanik – zámečník
 • Elektrikář

4leté maturitní obory:

 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika – mechatronika

Společnost Mubea nabízí žákům, kteří se pro ni budou učit ve výše uvedených oborech měsíční stipendium až do výše:

1. ročník – 2000 Kč
2. ročník – 3000 Kč
3. ročník – 4000 Kč
4. ročník – 4000 Kč

Konkrétní výše měsíčního stipendia je dána chováním a studijními výsledky žáka. Podrobné vysvětlení podmínek pro přidělení stipendia a další informace získáte od kontaktních osob (viz Kontakt).

Mubea také umožňuje absolventům učebních oborů pokračovat v nástavbovém maturitním studiu, s možností zařazení do motivačního stipendijního programu pro nástavbové studium.

Více informací najdete na webu www.mubea.comUčni.

Kontakt:

Mubea Žebrák

Ing. Lubomír Janda, vedoucí vzdělávání

tel.: 311 907 168, 602 228 375
e-mail: lubomir.janda zavináč mubea.com

Mubea Prostějov

Milan Martinát, vedoucí vzdělávání

tel.: 582 778 718, 602 541 306
e-mail: milan.martinat zavináč mubea.com

www stránky: www.mubea.com

Stipendijní program PENAM

Nabídka stipendijního programu společnosti PENAM, a.s. je určena stávajícím i budoucím studentům denního studia SPŠ / SOU / VOŠ oborů pekař, analýza potravin, technologie potravin - zpracování mouky, technologie potravin - mlynářství, apod.

Podmínkou účasti ve stipendijním programu a získání stipendijní podpory je výběr studenta do stipendijního programu PENAM a uzavření stipendijní smlouvy.

V průběhu studia PENAM a.s. nabízí:

 • brigády a praxe (tzn. možnost získání zkušeností během studia)
 • perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Stipendijní program:

 • formou finanční podpory absolventa SŠ potravinářského oboru při nástupu do zaměstnání
 • příspěvek je poskytován v délce až jednoho roku, a to nad rámec sjednané mzdy

Jaká je perspektiva absolventa u PENAM a.s.:

 • možnost získat práci na výrobní jednotce PENAM a.s. ihned po ukončení studia - praxe není vyžadována
 • možnost uplatnění a budoucí kariéry v rámci celé České republiky, Slovenské republiky a v Maďarsku
 • zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti
 • možnost osobního rovoje a profesního růstu

Spolupracující střední školy:

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií
Podskalská 10, Praha
www.podskalska.cz

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola
Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice
www.ssvos.cz

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
náměstí Svobody 318, Bzenec
www.sosbzenec.cz

Střední odborná škola obchodu a služeb
Štursova 14, Olomouc
www.stursovka.cz

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, Prostějov
www.svehlova.cz

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
17. listopadu 1123, Ostrava - Poruba
www.skolspec.cz

Střední škola potravinářství a služeb Pardubice
náměstí Republiky 116, Pardubice
www.sspas.cz

Více informací o společnosti a stipendijním programu najdete na www.penam.cz - pro absolventy SŠ.

Kontakt:

PENAM, a.s.
oddělení lidských zdrojů

Cejl 38
602 00 Brno

tel.: 545 518 710
e-mail: kariera zavináč penam.cz

www stránky: www.penam.cz

Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Firma Makovec již po řadu let spolupracuje se SOŠ Ed. Husserla a nabízí pro žáky v oboru řezník-uzenář stipendijní program:

 • Jednorázový bonus při nástupu do 1.ročníku 1000 Kč.
 • Proplácení jízdného a náklady na ubytování v internátě
 • Finanční příspěvek na lyžařský nebo sportovně-turistický kurz SOŠ ve výši 3000 Kč.
 • Odměna za produktivní práci žákům 1.-3. ročníků (+ prémie dle ohodnocení).
 • Svačina a oběd na odborném výcviku zdarma.
 • Pracovní oděv a obuv zdarma.
 • Zajímavé odměny v soutěžích pořádaných ve spolupráci se SOŠ v Prostějově

Obor je vhodný i pro děvčata

Po úspěšném ukončení studia uplatnění ve společnosti Makovec a.s

 

Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Makovec a.s.

nám T. G. Masaryka 23 ,796 01 Prostějov
telefon:
725 504 862
www stránky:
www.makovec.cz

Střední odborná škola Prostějov

Nám. Ed. Husserla 1, 796 55 Prostějov
telefon:
582 351 977
e-mail: sos zavináč sosprostejov.cz
www.stránky:
www.sosprostejov.cz

NáhledPřílohaVelikost
Stipendijní program společnosti Makovec.pdf378.01 KB

Stipendijní program v HŽP a.s.

Společnost HŽP a.s., /člen skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel/, se již více než 65 let v Prostějově specializuje na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli pro automobilový a železniční průmysl. Žákům středních odborných škol nabízí stipendijní program, v rámci kterého získají praxi ve strojírenské společnosti, měsíční stipendium po celou dobu studia a jisté pracovní místo po jeho ukončení.

Již několik let HŽP spolupracuje v oblasti stipendijního programu s následujícími školami:

 • SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov
 • Sigmundova střední škola strojírenská Lutín
 • Střední škola technická Přerov

Stipendium poskytuje žákům těchto 3-letých učebních oborů:

 • Nástrojař
 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik - zámečník

Měsíční výše stipendia se pohybuje v následujících částkách, které jsou odvislé od prospěchu, chování a docházky žáka:

1. ročník 2000,- Kč
2. ročník 3000- Kč
3. ročník 4000,- Kč

V případě, že Vás zajímají bližší informace o našem stipendijním programu nebo byste si rádi prohlídli naší výrobní halu, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit na případnou spolupráci:

Bc. Renata Křížková – specialista lidských zdrojů

e-mail: renata.krizkova zavináč hzp.cz
telefon:
582 312 786

Mgr. Alice Spáčilová – vedoucí oddělení lidských zdrojů

e-mail: alice.spacilova zavináč hzp.cz
telefon:
582 312 782

www stránky: www.hzp.czkariéra

NáhledPřílohaVelikost
HŽP - stipendijní program.pdf349.92 KB

Stipendijní výměnný program Future Leaders Exchange (FLEX)

Stipendijní výměnný program

Future Leaders Exchange (FLEX)

umožní českým středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma.

Čeští středoškoláci mají od 1. září opět šanci vyhrát stipendium na bezplatný roční pobyt v USA. Tuto příležitost jim poskytuje výměnný program Future Leaders Exchange neboli FLEX, který financuje Ministerstvo zahraničí USA a realizuje nezisková vzdělávací organizace American Councils for International Education.

S programem FLEX každý rok do Spojených států vyjede víc než 900 studentů středních škol, letos už z 21 zemí Evropy a Asie. Stipendisty čeká život v americké hostitelské rodině a studium na americké střední škole. Loni se do tohoto populárního programu poprvé zařadila také Česká republika a první skupina deseti českých studentů a studentek odjela na FLEX v srpnu.

Čeští zájemci o stipendijní pobyt ve školním roce 2020-21 se mohou hlásit od 1. září. On-line přihláška do programu FLEX bude dostupná na odkazu https://ais.americancouncils.org/flex do 17. října. FLEX také vítá přihlášky uchazečů se zdravotním postižením.

Přihlásit se mohou všichni středoškoláci, kteří splňují následující podmínky:

 •  mají české občanství a zároveň nejsou občany USA
 • narodili se mezi 15. 7. 2002 a 15. 7. 2005
 • v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia)
 • dobře se učí a dorozumí se anglicky
 • splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných pobytů a nepobývali v USA v posledních pěti letech v součtu déle než 90 dní

FLEX stipendistům hradí cestu z Česka na místo pobytu v USA a zpět, měsíční kapesné na základní osobní potřeby a společenské aktivity a základní zdravotní pojištění. Program zajišťuje pobyt v prověřené hostitelské rodiněstudium na střední škole a aktivity v místě pobytu ve Spojených státech. Studenti si sami hradí náklady spojené s pořízením cestovního pasu, osobní útratu nad rámec měsíčního kapesného nebo náklady na telefon a internet v místě pobytu.

Stipendisté si na rok vyzkouší život amerického teenagera a naučí se respektovat odlišnosti jiných kultur. Je běžné, že mezi nimi a jejich americkou rodinou a spolužáky vznikne dlouhotrvající přátelství. Po roce v zahraničí se vracejí domů samostatnější a připravenější na život ve stále více propojeném světě. Absolventi programu často studují na prestižních vysokých školách a uplatňují se v zajímavých povoláních.

Program FLEX loni oslavil čtvrt století své existence. První středoškoláci se s ním do USA podívali ve školním roce 1993-94. Jeho financování prosadil v americkém Kongresu senátor Bill Bradley, aby tak po pádu komunismu posílil vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a zeměmi bývalého Sovětského svazu. Od té doby se stipendium rozšířilo do dalších zemí. V Evropské unii je již několik let v Polsku, Rumunsku a Pobaltí. Loni se přidalo Česko, Slovensko, Maďarsko a Řecko.

Kontakt na koordinátora programu FLEX v České republice:

Kateřina Šantúrová

Country Representative, Czech Republic
Future Leaders Exchange Program (FLEX)
American Councils for International Education

tel.: +420 605 187 451
e-mail: czechia zavináč americancouncils.eu

www stránky: discoverFLEX.org
FB: FLEX Czech Republic

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána MŠMT jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Lycée CARNOT - Dijon
lyc21-carnot.ac-dijon.fr (FR)

Lycée ALPHONSE DAUDET - Nîmes
www.lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr (FR)

Pro koho je studium určeno?

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 • je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice;
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
 • je narozen/a po 1. lednu 2001;
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně);
 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení;
 • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu (.pdf).

Poznámka: Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Ve školním roce 2016/2017 proběhne výběrové řízení v následujících termínech:

 • v polovině března 2017 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování);
 • v dubnu nebo květnu 2017 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium se provádí za přímé spoluúčasti francouzského partnera - Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní správy.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS, na jejíž webové adrese je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.

Vyplněnou písemnou přihlášku (.pdf) k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) zašlou rodiče nebo zákonní zástupci uchazečů, a to do 15. února 2017 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Podrobnější podmínky zařazení do výběrového řízení a další informace o studiu lze najít na adrese www.zahranici-stipendium.cz (Studenti ZŠ/SŠ).

Finanční náklady

 • MŠMT ČR hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst a zpět na počátku a konci každého školního roku (další cesty hradí rodiče/zákonní zástupci - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR).
 • Francouzská strana hradí studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku většinu nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajícíc náklady (za 10 měsíců je to pro studium na lyceu Alphonse Daudet v Nîmes 1 000 eur ročně, a to včetně pojištění, na lyceu Carnot v Dijonu 500 eur bez pojištění – to ne nutné pro případ nemoci, úrazu, repatriace či škody způsobené třetí osobě zajistit samostatně) hradí žáci sami, resp. jejich rodiče/zákonní zástupci.

Stipendium

Žáci, pro které by příspěvek 1.000 EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond.

Žádat lze o částky do limitu 1 000 EUR. Se žádostí je nutné odeslat i podepsaný motivační dopis v češtině s odůvodněním vaší žádosti obsahující:

 • informaci o finanční a sociální situaci vaší rodiny,
 • pro nové studenty: proč jste si rozhodli studovat francouzštinu, kde jste se ji učili, jaké jsou vaše motivace pro studium ve Francii, co od svého studia očekáváte…,
 • pro stávající studenty: jak své dosavadní studium hodnotíte, jaké jsou vaše plány do budoucna…

Více informací ke stipendiím získáte na e-mailu stipendijni.fond zavináč email.cz nebo na webu www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond.

 

Zdroj: www.msmt.cz, www.dzs.cz, www.dijon-nimes.eu

Studium na střední škole v zahraničí - AFS Mezikulturní programy

AFS je mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, která má zastoupení v 60 zemích světa. Hlavní činností AFS je studium v zahraničí, hostitelský program, dobrovolnictví v ČR a dobrovolnictví v zahraničí.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí je program pro české studenty, kteří chtějí poznat odlišnou kulturu a naučit se jazyk země, do které vycestují. Mohou si vybrat z pestré nabídky zemí Evropy, Severní i Jižní Ameriky, ale také Asie a Afriky. Student žije v místní hostitelské rodině a navštěvuje střední školu. AFS zajišťuje v cizí zemi studentovi kompletní informační podporu, zdravotní pojištění, soustředění a síť místních dobrovolníků během celého programu. Kromě jazyka hostitelské země si student procvičí i angličtinu, která je v neanglicky mluvících zemích minimálně na začátku pobytu komunikačním jazykem mezi studenty a dobrovolníky AFS.

Typy programů

V drtivé většině zemí nepožadují pro přijetí na program znalost místního jazyka. Vzhledem k tomu, že ale budeš v místním jazyce denně studovat, doporučujeme s jeho studiem začít již před odjezdem naprogram. Pro začátek vám budou stačit základy, na místě se pak velmi rychle zorientuješ a doučíš se vše potřebné. Základní znalost angličtiny však potřeba je. Anglicky komunikuje AFS se studenty vždy ze začátku, než si osvojí jazyk hostitelské země. Pokud se chystáš na program do USA, je základní znalost angličtiny vyžadována.

Poznámka: O některé tradiční destinace (např. USA a Francie) bývá velký zájem a studenti se hlásí i rok v předstihu, aby si místo pro sebe rezervovali. Pokud si tedy chceš být jistý/á, že pro tebe bude volné místo, neváhej a přihlas se v dostatečném předstihu!

 • roční program (10-11 měsíců; se začátkem v srpnu / září nebo v lednu / únoru) nebo semestrální program (6-7 měsíců; se začátkem v srpnu / září nebo v lednu / únoru). 
 • trimestrální program (3 měsíce; se začátkem v srpnu / září) - kromě běžné náplně programu, tj. každodenní docházka na střední školu, život v hostitelské rodině, budeš mít možnost dozvědět se více o struktuře EU a dění v ní.
 • stipendijní programy (3-11 měsíců; se začátkem v srpnu / září nebo v lednu / únoru).

Pobyt v hostitelské rodině

V průběhu programu studium v zahraničí žije student v hostitelské rodině, která je pečlivě vybrána AFS kanceláří ve spolupráci s místními dobrovolníky. Hostitelská rodina hostí studenta nezištně, bez nároku na odměnu. Otevírá svůj domov pro studenta, aby mu ukázala život ve své komunitě a kultuře, a zároveň tak obohatila vlastní rodinný život o zážitek ze soužití s člověkem z odlišné kultury.

Studium na zahraniční škole

Programy AFS kladou důraz na vzdělání jak akademické, tak mezikulturní. Jedná se tedy nejen o studium v zahraničí, v rámci kterého student v hostitelské zemi navštěvuje místní střední školu v podobném rozsahu jako doma, ale střední škola mu spolu s hostitelskou rodinou poskytuje příležitost seznámit se s odlišným školským systémem, navázat nové vztahy a osvojit si nové dovednosti.

Mimoškolní aktivity v rámci programu studium v zahraničí

Místní dobrovolníci organizují v průběhu programu povinná soustředění zaměřená na podporu studenta a reflexi jeho zkušeností, a také další volnočasové aktivity, jako jsou výlety, návštěva divadla, apod. Tak student získává příležitost seznámit se i s ostatními zahraničními studenty AFS a poznat mnoho dalších národností a odlišných kultur.

Přečíst si můžeš i zážitky českých studentů.

Podpora AFS a cena programu

AFS zajišťuje studentovi plný servis a podporu v průběhu celého programu studium v zahraničí. Účastnický poplatek za program je konečný a úplný. Zahrnuje tedy i letenku, zdravotní pojištění, materiály k přípravě na program, pohotovostní kontakty, které je možné využít 24 hodin denně, soustředění před odjezdem, v průběhu programu a po návratu, podporu dobrovolníků a kanceláře v průběhu celého programu.

Kontaktní údaje:

Pokud máš zájem o bližší informace, nebo sis už vybral konkrétní program, vyplň kontaktní formulář, který najdeš u popisu každé země. Potom se s Tebou AFS spojí a zašlou ti přístup do online přihlášky. Poplatek za vyplnění přihlášky je 1000 Kč.

Karolína Kousalová
program Studium v zahraničí

e-mail: studium.zahranici zavináč afs.org
tel.: 222 317 138, 728 994 908

www stránky: www.afs.cz/studium-v-zahranici

Aktuální nabídka stipendií AFS

Přemýšlíte o studiu v zahraničí od ledna/února 2017? 

Aktuálně AFS otevřelo nabídku stipendijní sbírky Jaroslavy Moserové:

 • Německo (září 2017-listopad 2017) – 1 stipendijní místo – poplatek: 68 300 Kč
 • Německo (září 2017-červenec 2018) – 1 stipendijní místo – poplatek: 134 900 Kč

Zájemci ve věku 15-18 let se mohou hlásit do 24. listopadu 2016 buď přes on-line formulář na stránkách, anebo přímo u koordinátorky programu Studium v zahraničí: Tereza Hlavínová, mobil: 728 994 908, e-mail:  tereza.hlavinova zavináč afs.org.

Více informací k těmto výběrovým řízením najdete na www.afs.cz/studium-v-zahranici.

 

Zdroj: www.afs.cz

Studium na střední škole v Hong Kongu - zkušenost Vojty

Jmenuji se Vojta a celý školní rok 2010/2011 jsem strávil na mezikulturně vzdělávacím programu v Hong Kongu. V zemi, kde se střetává veškerá kultura v jedné obrovské nezávislé metropoli. Studoval jsem tam na místní střední škole a bydlel v místní hostitelské rodině. Stal jsem se součástí běžného denního života a mohl jsem tak Hong Kong poznat z jiného pohledu než turista na dovolené. Program v Hong Kongu byl to nejlepší, pro co jsem se kdy rozhodl ve svém životě!

já se svými hongkongskými spolužáky

Za rok v Hong Kongu jsem zažil a naučil se opravdu hodně. Cením si nejen velkých zážitků, ale i lidí, se kterými jsem teď po návratu do Čech v kontaktu – jsou to moji kamarádi z programu. Ti nejsou všichni z jedné země, jak by se dalo očekávat, skoro každý z nich patří k jinému národu. Seznámil jsem se s nimi díky orientacím, které každého studenta programem provázejí a pomáhají mu se na programu přizpůsobit. Orientace jsou určeny všem AFS studentům v zemi, sešli jsme se na nich tedy vždy studenti z celého světa. Díky těmto mým kamarádům jsem se dozvěděl hodně věcí o zemích, ze kterých mí kamarádi jsou. Mám tak nyní přátele po celém světě.

Zážitků mám z roku v Hong Kongu hodně. Jsem poměrně vysoký a Hong Kong je velmi stísněný, jeho obyvatelé také nejsou žádní velikáni. Když si toto uvědomíte, zjistíte, že moje hlava byla v této oblasti tak trochu “na ráně”. Běžně jsem se setkával s tím, že jsem musel sehnout hlavu, nebo se dokonce celý sklonit, abych někde prošel. K tomu ještě přidejte to, že u toho na vás všichni koukají, protože prostě všude vyčníváte a máte bílou pleť a máte o zábavu postaráno Smile Hong Kong je plný přelidněných ulic a tropického klimatu a s tím spojené neustále běžící klimatizace. Když jsem chtěl městu uniknout, trávil jsem krásná odpoledne na plážích a výlety po přilehlých kopcích a ostrovech, kde jsem si krásně odpočinul.

Rušná hongkongská třída

V Hong Kongu se střetává všechna světová kultura. Čínská přítomnost je tu znát, ale díky samostatné vládě tu kvete obchod, který přitahuje lidi z celého světa. Žije zde mnoho lidí na malém prostoru a tomu odpovídá i velikost bytů. Ty musí být hodně malé, aby se jich do města vešlo co nejvíce. Raději jsem tedy trávil čas venku s kamarády a také aktivitami spojenými se školou. V Hong Kongu jsou zejména sportovní volnočasové aktivity organizované školou. Student tak dělá něco pro sebe a zároveň pro školu, protože členstvím ve sportovním klubu školu reprezentuje. I s kamarády jsem po škole ve volném čase dělal spousta věcí. Od hraní na hracích automatech (ano myslím to vážně Smile), karaoke až po chození do kina nebo na pláž. Hodně se taky chodí nakupovat. Jedna z našich oblíbených činností bylo náhodné procházení námi ještě neprobádaných oblastí.

Život v Hong Kongu je hodně orientovaný na úspěšnost a na vydělávání peněz. To někdy znamená, že rodina nemá tolik času věnovat se sobě navzájem, jako máme my tady v Čechách. Na druhou stranu dodržují velmi hezké rodinné zvyky, které rodinu tmelí a drží pohromadě. Mezi takové zvyky patří např. nedělní yam cha, kdy se rodina každý týden sejde u čaje a malé svačiny.

V Hong Kongu se mluví kantonštinou, která je velmi těžká. Jazyk má několik tónů, které od sebe odlišují jednotlivé významy. Zjednodušeně řečeno jedno slovo se dá říct v několika tónech, které každý znamenají něco jiného. Já ke všemu nejsem moc talentovaný na jazyky, tak pro mě studium tohoto jazyka bylo opravdu oříšek. Nicméně naučil jsem se konverzovat o základních tématech. Díky bohu v Hong Kongu většina lidí buď mluví, nebo rozumí anglicky, takže se skoro vždy domluvíte. Pokud kantonštinu zvládnete, dostane se vám respektu a uznání. Místní vědí, že jazyk je obtížný a cení si každé snahy. Ovládnutí jazyka vás také hodně sblíží s místními.

Na programu v Hong Kongu jsem byl s organizací AFS Mezikulturní programy. AFS dobrovolníci stejně jako AFS kancelář s námi byli v kontaktu po celý rok a starali se o nás. Vždy pomohli, když jsem potřeboval s něčím poradit, nebo něco vyřešit, a našel jsem si mezi nimi dobré kamarády. Po návratu do Čech jsem se také stal AFS dobrovolníkem a své zkušenosti tak předávám dál dalším studentům.

Více informací o AFS na www.afs.cz.

Studium na střední škole v Německu - zkušenost Lucie

Na myšlenku odjet na rok do neznámých krajin mě navedla má kamarádka, jež sama odletěla na program do USA. Mě však více lákalo zlepšit se v němčině než angličtině, a tak jsem začala hledat organizaci, jež by má přání vyplnila a v Německu mě doprovázela. AFS mezikulturní programy mi doporučila má učitelka, která mi řekla i možnosti získat stipendium. Zbývalo už tedy jen přihlásit na výběrové řízení. Stipendium se mi podařilo získat a tak jsem mohla začít s přihlašovacím procesem. Poté mi AFS v Německu našlo hostitelskou rodinu a já se začala těšit na program. Nabita vědomostmi a radami z předodjezdového soustředění AFS jsem nasedla do letadla a letěla vstříc svému osudu v Hesensku, kde nyní žiji u své hostitelské rodiny.

Jaký je život v Německu? No přece báječný! Smile

Musím přiznat, že první dva dny jsem se cítila v Německu nejistě. Nejvíce mě zaměstnávala myšlenka „Tady zústanu celých deset měsíců, jak to zvládnu?" Ale pochybnosti šly rychle stranou a já zde našla svůj nový domov. Hostitelskou rodinu jsem si oblíbila okamžitě. Všichni jsou mi neskutečnou oporou a stejně stará hostitelská sestra mi pomohla najít si tady kamarády.

Ano, s Němci je to někdy těžké, co se navázání přátelství týče. To mi na začátku dělalo největší problémy. Vždy jsem to musela být já, kdo k lidem přistoupil, představil se a pokusil se s nimi bavit. Většina Němců si udržuje od lidí, jež neznají, odstup. Úlevou mi bylo, když jsem se na prvním AFS campu setkala a bavila s ostatními výměnnými studenty, kteří byli v úplně stejné situaci jako já. Rychle jsme našli společné téma k diskuzi a užili si spolu spoustu legrace. AFS pro nás připravilo zajímavý program, a tak se nikomu nechtělo camp na konci opustit.

Ale od této doby se vše jen zlepšovalo a než jsme se nadáli, přišly Vánoce, takzvaný přelom programu. Na svátky v německém kabátě jsem se velice těšila a moc jsem si je užila, i když byly hodně podobné těm českým. Se svou hostitelskou rodinou jsme si byli ještě blíž než dříve.

Po dlouhých zimních prázdninách na mě čekal opět každodenní život, kupa domácích úkolů a lidí, se kterými jsem se pravidelně stýkala. Našlo se dost času na to, něco uspořádat, poznat další kousek německého kraje nebo se zúčastnit nějaké akce. A to vše přispělo ke zlepšení vztahu s mými zdejšími kamarády a zjištění, že tady čas plyne moc rychle a že se mi vůbec nechce letět domů, tedy do mého domova v Čechách, už za pět měsíců.

Ani jednou jsem nezalitovala, že jsem se do Německa vydala. Nejen že mi to přineslo neskutečné množství nových zážitků, ale také jsem si spoustu věcí uvědomila a sama se změnila. Výměnný rok mi den co den otevírá oči a ukazuje, že zvládnu věci, na které bych si v Česku netroufla.

Ale program se krátí, bohužel. A tak se snažím prožívat každý moment naplno. Doufám, že ještě navštívím několik německých měst a že si to tady naplno užiju s mými novými přáteli. Jelikož teď je ten čas, kdy jsem již většinu věcí poznala, a kdy začíná legrace z jejich užívání.

Lucie W., Ostrava, toho času v Hesensku

Lucie na svůj program získala částečné stipendium, které jí udělilo AFS Mezikulturní programy ve spolupráci s nadací Česko-německý fond budoucnosti.

Chtěl/a bys v Německu za podpory stipendia studovat také? Neváhej a přihlas se do výběrového řízení o částečné stipendium na roční program v Německu ve školním roce 2012/2013! Přihlásit se můžeš do 20. března 2012.

Více informací najdeš na www.afs.cz

Středoškolská stipendia United World Colleges

Občanské sdružení United World Colleges (UWC) Czech National Committee opět vyhlásilo další ročník výběrového řízení na stipendia pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol

Jedná se o dvouletá stipendia na studium ve školách sítě United World Colleges. Studenti z celého světa spolu dva roky studují, tráví volný čas, bydlí atd. Stipendia obvykle zahrnují 80-90% nákladů na pobyt a studium, v některých případech se jedná i o plná stipendia. Stipendium nezahrnuje cestovné studenta na školu a zpět, kapesné a v některých případech ani zdravotní pojištění (podmínky se na jednotlivých školách liší). V případě sociální nouze studenta, která by mu zabraňovala ve studiu, je snaha ze strany sdružení pokrýt potřebné prostředky z jiných zdrojů.

V období 2017-2019 vyhlašuje UWC Česko výběrové řízení o stipendia na následující školy:

 • UWC Changshu (Čína – nově otevřeno!)
 • UWC Dilijan (Arménie)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Maastricht (Nizozemsko)

Uchazeč o stipendium musí:

 • být ve věku 16-18 let (k 1. 9. 2017);
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný;
 • podat přihlášku do 15. ledna 2017;
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

Jak se přihlásit:

Při vyplňování přihlášky musí každý uchazeč splnit několik podmínek. Prvním krokem pro přihlášení je vyplnění přihlášky. Přihláška se vyplňuje zásadně elektronicky. K elektronickému formuláři lze přikládat i nejrůznější přílohy. Uzávěrka prvního kola je stanovena na 15. ledna 2017. Do tohoto okamžiku musí uchazeč doplnit všechny informace do elektronické přihlášky.

Přihláška do prvního kola obsahuje:

 • strukturovaný životopis uchazeče (v angličtině),
 • popis aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky, případně podložený dobrozdáním vedoucích těchto aktivit, vysvědčeními, diplomy apod. (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: “Sladká a slaná náplň mého života.” (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „What happens when my mind speaks to my heart.“ (v angličtině),
 • krátké zamyšlení nad tím, proč preferuji školu v zemi, kterou jsem uvedl, případně, proč žádnou zemi nepreferuji,
 • kontakt na třídního učitele nebo ředitele školy,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení. Do druhého kola postupuje zpravidla 30 uchazečů.

Druhé kolo:

Druhé kolo se uskuteční 11. února 2017 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Vybraní studenti z prvního kolo budou pozváni prostřednictvím e-mailu.

Druhé kolo výběrového řízení je rozděleno do pěti aktivit:

 • interview v češtině a angličtině (individuální)
 • osobnostní test (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • test všeobecných znalostí a diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů (obvykle 5-7), kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií.

Třetí kolo:

Třetí kolo se koná 25. února 2017 opět v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2.

Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.

Více informací:

Podrobnosti o výběrovém řízení a o školách UWC najdete na www.uwc.cz.

 

Zdroj: www.uwc.cz

Letní školy

Utrecht Summer School

Největší evropská letní škola pro vysokoškoláky

Utrecht Summer School

nabízí víc jak 190 různých kurzů z široké škály oborů a témat, které nabízí Utrecht University a HU University of Applied Sciences, a to jak pro studenty bakalářských, magisterských, tak doktorandských studijních programů. Všechny kurzy jsou vyučovány v angličtině.

Kurzy:

Kurzy jsou rozděleny do 9 oblastí:

V popisu jednotlivých kurzů se, mimo jiné, dozvíte:

 • komu je kurz určen
 • datum konání (délka kurzu: ta se pohybuje od 1 do 6 týdnů)
 • kolik kreditů můžete získat za absolvování kurzu
 • jaký je poplatek za kurz a co vše zahrnuje
 • zda můžete na kurz získat stipendium nebo zda se na kurz vztahují nějaké slevy
 • datum uzávěrky přihlášek (většina termínů uzávěrek se pohybuje mezi 1. květnem a 31. červencem, přihlašovat se obvykle můžete od podzimu)
 • kontaktní údaje

Jak se přihlásit

Před přihlášením na vámi vybraný kurz, se musíte nejprve zaregistrovat na stránkách www.utrechtsummerschool.nl. Po vytvoření uživatelského účtu se můžete přihlásit na jeden či více kurzů. Poté, co obdržíte potvrzení o přijetí, zaplatíte poplatek za kurz.

Kontaktní údaje:

Utrecht Summer School
PO BOX 80125
3508 TC Utrecht
The Netherlands

tel.: + 31 30 253 4400
www stránky: www.utrechtsummerschool.nl

Více informací o Nizozemsku a Utrechtu najdete na stránkách letní školy pod záložkami Utrecht a Holland.

Berlin International Summer School

Berlin School of Economics and Law pořádá už od roku 2004 pro vysokoškolské studenty

Berlin International Summer School

Tyto kurzy se zaměřují na ekonomii podnikání, obchodní právo se zaměřením na Evropskou unii a na německý jazyk a kulturu. Většina kurzů probíhá v angličtině, výjimkou jsou kurzy ze sekce German Language & Culture Courses, který probíhá v němčině.

I. Business

II. Business Law

III. German Language & Culture

V popisu jednotlivých kurzů se, mimo jiné, dozvíte:

 • komu je kurz určen
 • kolik kreditů můžete získat za absolvování kurzu
 • jaký je poplatek za kurz a co vše zahrnuje
 • kontaktní údaje

Jak se přihlásit:

Vyplněnou přihlášku (viz příloha) můžete poslat poštou, faxem nebo oskenovanou e-mailem na níže uvedený kontakt. Pokud se hlásíte na jeden z "business/economics/law" kurzů, musíte přiložit k přihlášce transkript svého studijního programu (v angličtině) a doklad o úrovni anglického jazyka (nerodilí mluvčí).

Spolu s předběžným potvrzením o přijetí do kurzu obdržíte také výzvu k zaplacení poplatku, který musíte uhradit do 14 dnů. Po zaplacení poplatku vám bude zaslán dopis o přijetí.

Termíny:

 • Přihlášky se přijímají od 31. ledna 2017on-line, manuál přihlašování
 • Uzávěrka pro studenty navržené partnerskými univerzitami je už 15. března 2017.
 • Uzávěrka přihlášek je 1. dubna 2017.

Kontaktní údaje:

Berlin School of Economics & Law / HWR Berlin

Berlin International Summer School
Katja Zühlsdorf
International Office Schöneberg Campus: Berlin International Summer School Coordination

tel.: +49 (0)30 30877-1120
e-mail: summer zavináč hwr-berlin.de
www stránky: www.hwr-berlin.de/summerschools

NáhledPřílohaVelikost
2017-FLY-SummerSchool.pdf421.58 KB

Letní škola rozvojové spolupráce pro středoškoláky

Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci pořádá

Letní školy rozvojové spolupráce pro studenty středních škol

Týdenní letní škola, která se již tradičně koná v Olomouci. Cílem letní školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (české i mezinárodní) prostřednictvím různých aktérů – neziskových organizací, státní správy, soukromých firem či mezinárodních organizací. Programu tvoří praktické workshopy a přednášky hostů – předních odborníků působících v této oblasti. Neziskové organizace pak ve čtvrtečním programu nabídnou účastníkům konkrétní zapojení v jejich činnosti.

Dále je připravený i neformální program: výstavy, prohlídka města, dokumentární filmy, společné posezení, venkovní aktivity, apod.

Cílovou skupinou této letní školy jsou zájemci, kteří se o problematiku rozvojové spolupráce zajímají (nevěnují se jí profesionálně) a chtějí se dozvědět více.

Kdy:

 • 4.–8. září 2017

Kde:

 • 5. patro, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu, Olomouc)

Cena:

 • letní škola a víkendové setkání je pro účastníky zdarma (hrazeno je ubytování, stravování, program), účastníci si hradí pouze dopravu na místo konání a případný účastnický poplatek

Ubytování:

 • Účastníkům nabízíme dotované ubytováni na vysokoškolských kolejích UPOL v těsné blízkosti místa konání letní školy. Aktuální cena pokoje činí 252,- Kč za osobu a noc (když jsou v pokoji 2 účastníci) a 358 Kč za osobu a noc, když je někdo v pokoji sám. Svůj zájem zaznamenejte do přihlášky.

Přihlašování bude zpřístupněno během dubna na facebookovém profilu. Více informací o letní škole získáte na webových stránkách www.development.upol.cz nebo na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní údaje:

Letní škola rozvojové spolupráce

Facebook: Letní škola rozvojové spolupráce
www stránky:
www.development.upol.cz

Lenka Voleníková – koordinátorka, hosté, program

telefon: 724 307 673
e-mail: lenka.volenikova zavináč upol.cz 

Pavla Vítová – ubytování, účastníci

e-mail: pavla.vitova zavináč upol.cz

 

zdroj: www.development.upol.cz

Prague Summer School

Centrum pro veřejnou politiku každým rokem pořádá týdenní vzdělávací kurz pro studenty z různých zemí světa

Prague Summer School


Cílem letní školy je přispět k lepšímu pochopení vybraných aktuálních mezinárodních problémů a podpořit mezinárodní dialog. Letní škola je určena studentům vysokých škol.

V roce 2017 proběhne další ročník Prague Summer School:

1.-8. července 2017 Summer School on European Politics: Interesting versus Culture?
Summer School on Crime, Law and Psychology
European Summer Institute on the future Europe: Lobbying in Brussels
Summer School on China: a world superpower - Myth or Reality
Summer School on New Development Cooperation: Breaking the Chains of Poverty
Summer School on Education: The Future of School
Summer School on Globalization 3.0: Production & Consumption
Summer School on Behavioral Economics and Psychology

Jak se přihlásit:

On-line přihlášku najdete na webových stránkách praguesummerschools.org. Do přihlášky vyplníte důvod, proč se chcete letní školy zúčastnit, a nahrajete k ní svůj životopis.

Uzávěrka přihlášek:  přihlášení do 31. ledna 2017 budou při výběru do letní školy upřednostněni (poplatek € 720), nicméně je možné se přihlásit až do 30. dubna 2017 – tito žadatelé budou osloveni až v případě volných míst (poplatek € 790).

Jazykem letní školy je angličtina, a proto všichni nerodilí mluvčí musí dodat doklad o své jazykové způsobilosti, např. certifikát TOEFL.

Podrobnější informace o letní škole najdete na webových stránkách praguesummerschools.org/home/practical-information/.

Kontaktní údaje:

Prague Summer Schools
Center for Public Policy – Centrum pro veřejnou politiku
Výjezdová 510
190 11 Prague 9
Czech Republic
e-mail: info zavináč scholaempirica.org

www stránky: praguesummerschools.org

Archiv

2014

Letní kurz čínštiny

Hodiny jsou vedeny rodilými mluvčími za použití moderních výukových metod a nejnovějších učebnic.

Kurz se otevírá od počtu 5 osob, maximálně 10 osob ve skupině.

Přihlášky (.doc) je možné zaslat do 31. července 2014.

Více informací najdete na http://konfucius.upol.cz/kurzy-zdarma/.

2013

Brandeis Summer School

Brandeis University je jednou z nejmladších soukromých výzkumných univerzit v USA. V létě pořádá kurzy jak pro středoškolské, tak pro vysokoškolské studenty

Brandeis Summer School

V roce 2013 se můžete kurzů zůčastnit v následujících termínech:

 • Summer Session I: 3. června - 5. července 2013
 • Summer Session II: 8. července - 9. srpna 2013
 • Extended Summer Session: 3. června - 9. srpna 2013

Vybírat si můžete z celé škály kurzů (biologie, politologie, žurnalistika, francouzský jazyk a literatura, matematika, hudba atd.)

V popisu jednotlivých kurzů se, mimo jiné, dozvíte:

 • kdo kurz vede
 • v jakém termínu kurz probíhá
 • kolik kreditů můžete získat za absolvování kurzu
 • jaký je poplatek za kurz

Jak se přihlásit:

Registrace na letní kurzy bude spuštěna začátkem dubna 2013.

Kontaktní údaje:

Brandeis University

Summer School - MS 085
415 South Street
Waltham, MA 02453-2728
USA

tel.: (781) 736-3424
e-mail: summerschool zavináč brandeis.edu
www stránky: www.brandeis.edu/summer

Helsinki Summer School

University of Helsinki, Aalto University a Hanken School of Economics pořádají každoročně v srpnu třítýdenní letní školu pro vysokoškolské studenty,

Helsinki Summer School

Kurzy jsou určeny pro pokročilé studenty bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů vysokých škol - zájemci o letní školu by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia na vysoké škole.

Všechny kurzy jsou vedeny v angličtině, podmínkou účasti je tedy velmi dobrá znalost angličtiny. Doklad o jazykové úrovni zájemce ale není vyžadován.

Vzhledem k náročnosti jednotlivých kurzů je možné se přihlásit pouze na jeden z nabízených kurzů.

Bližší informace k letní škole najdete na webových stránkách www.helsinkisummerschool.fi/home/index (EN).

Nabídka kurzů 2013:

V roce 2013 se letní škola uskuteční v termínu 6. - 22. srpna 2013 a bude zaměřena na témata jako územní plánování, životní prostředí a design, bioetika apod. Vybrat si můžete z následujících kurzů:

 1. Activity Theory and Formative Interventions
 2. Advanced Materials
 3. Cognitive Neuroscience
 4. Designing Sustainable Forest Landscapes
 5. Developing Intercultural Competence
 6. Ecology and Management of Urban Green Space
 7. Intercultural Communication and Education: Moving On
 8. Interdisciplinary Product Development
 9. Introduction to Bioethics
 10. Introduction to Holocaust and Genoside Studies
 11. Politics of Nation in Europe Today
 12. Post-socialist Society and Culture
 13. Representation of Curves and Surfaces
 14. Service Marketing and Design
 15. Special Topics in Emerging Markets
 16. Video in Research on Learning and Education
 17. The Welfare City

Jak se přihlásit?

Nejprve vyplňte on-line přihlášku, pozornost věnujte zejména "motivačnímu dopisu". V případě problémů s přihláškou se obraťte na e-mail: summer-school zavináč helsinki.fi.

Poté, co obdržíte potvrzení o přijetí do kurzu, budete vyzváni k zaplacení registračního poplatku (150 Euro). Pokud se přihlásíte na letní školu do 31. května 2013, zaplatíte registrační poplatek 100 Euro. Zaplatit registrační poplatek musíte do 7 dnů od obdržení potvrzení o přijetí do kurzu.

Poplatky:

 • registrační poplatek: 100 Euro/150 Euro (do 31. května / po 31. květnu)
 • poplatek za kurz: 490 Euro
 • ubytování: od 490 do 1185 Euro, podle toho jaké ubytování si vyberete

Další informace k poplatkům najdete na www.helsinkisummerschool.fi/home/prices

Možnost stipendia:

V roce 2013 je možné požádat si o udělení stipendia, které pokrývá registrační poplatek a poplatek za kurz, u těchto kurzů:

 • Advanced Materials
 • Introduction to Holocaust and Genoside Studies
 • Post-socialist Society and Culture
 • Representation of Curves and Surfaces

Před podáním žádosti o stipendium, je třeba vyplnit on-line přihlášku na letní školu.  Žádáte-li o stipendium, nemusíte platit registrační poplatek, ale v tom případě vám škola negarantuje volné místo ve vámi vybraném kurzu.

Žádost o stipendium musí obsahovat:

 • zdůvodnění žádosti (povinné)
 • životopis (povinné)
 • potvrzení o již získaných kreditech / absolvovaných předmětech na vaší mateřské univerzitě / vysoké škole (povinné)
 • Potvrzení dokládající vaši znalost angličtiny (povinné) - např. jazykový certifikát
 • doporučení od vašich učitelů (volitelné)

Uzávěrka přijímání žádostí o stipendium je pátek 22. března 2013. Vaše žádost musí být fyzicky doručena k tomuto datu do kanceláře Helsinki Summer School.

Žádosti o stipendium posílejte na adresu:

Pauliina Mikkonen
Programme Manager
Helsinki Summer School
P.O. Box 3
FI-00014 University of Helsinki
Finland

O výsledku vaší žádosti budete informováni do konce dubna 2013.

Více informací k žádostem o stipendium najdete na www.helsinkisummerschool.fi/home/scholarships

Kontaktní údaje:

Pauliina Mikkonen - Programme Manager
Suvi Kirjalainen - Assistant Programme Manager

Helsinki Summer School
P.O. Box 3
FI-00014 University of Helsinki
Finland

tel.: +358 (0)9 191 40524, +358 (0)9 191 24062
e-mail: summer-school zavináč helsinki.fi
www stránky:
www.helsinkisummerschool.fi/home/index

Léto s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze letos pořádá již druhý ročník letního kurzu pro středoškolské studenty

Léto s FF UK.

Kurz bude probíhat od 28. do 30. srpna 2013 v hlavní budově FF UK v Praze.

Téma druhého ročníku je Člověk, jazyk, komunikace.

Program Léta s FF UK 2013 je určen studentům středních škol, kteří se chtějí seznámit s vybranými obory vyučovanými na Filozofické fakultě UK, zúčastnit se oborových přednášek, seminářů a exkurzí či získat přístup k novým vědeckým poznatkům a trendům v oblasti humanitních věd.

Účastníci si budou moci vyzkoušet práci tlumočníka, zjistí, jak vylepšit své prezentační dovednosti, seznámí se s novými médii, znakovým jazykem a urbanistickým vývojem Prahy z pohledu českých dějin, zapojí se do experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií, vyzkouší si řešení modelových situací očima sociálního pracovníka, práci s počítačovým korpusem a postupy, které jsou využívány pro rozvoj kognitivních procesů. Jednotlivé přednášky a semináře povedou pedagogové působící na Filozofické fakultě UK v Praze.

Podmínky účasti:

Účast na letním kurzu je zpoplatněna částkou 1900 Kč. Tři uchazeči vybraní v rámci soutěže dostanou možnost účastnit se kurzu zdarma a navíc získat stipendium ve výši 2000 Kč. Podmínkou pro zařazení do soutěže je napsání eseje se zadáním: Které téma programu Léta s FF UK 2013 mě zaujalo nejvíce a proč?

Uchazeči se tedy mohou na letní kurz přihlásit bez motivačního dopisu (kapacita je omezená a placené přihlášky jsou přijímány dle pořadí do naplnění kurzu) či včetně motivačního dopisu, který je zařadí do soutěže o stipendium.

Přihlášku a další informace o projektu Léto s FF UK naleznete na stránkách webu pro uchazeče FF UK.

Přihlášky zasílejte elektronicky (není třeba ji podepisovat) na adresu lenka.horackova zavináč ff.cuni.cz.

Uzávěrka přihlášek je 5. června 2013.

Více informací o proběhlém kurzu je možno získat na webových stránkách Léta s FF UK 2012.

 

Zdroj: uchazec.ff.cuni.cz

2012

Letní kurzy ve Výmaru

Letní kurzy ve Výmaru se konají letos již 13. rok, a to v termínu 11. - 25. 8. 2012. Přihlásit se můžete už nyní do šesti paralelně probíhajících kurzů se zaměřením na filosofii, kulturní studia, umění, literaturu, kulturní dějiny apod.

U účastníků letních kurzů se předpokládá dobrá znalost němčiny.

Bližší informace v němčině, včetně přihlášky a kontaktů, naleznete na webových stránkách www.sommerkurse-weimar.de (stručné informace tam najdete také v angličtině).

 

Zdroj: tandem.adam.cz

2011

Letní školy pro studenty práv ve Švýcarsku a v HongKongu

Chcete prožít nevšední léto a zároveň udělat něco pro svou budoucí kariéru? Jeďte na letní školu do Švýcarska nebo Hongkongu.

ŠVÝCARSKO - USA

Letní škola mezinárodního práva v Ženevě
-
„Duke-Geneva Institute in Transnational Law"

Právnická fakulta Duke University (Duke University School of Law) v Durhamu ve státě Severní Karolína (USA) a právnická fakulta Ženevské university společně pořádají letní školu pod názvem „Duke-Geneva Institute in Transnational Law".

Letní škola se uskuteční v Ženevě v termínu 3. července - 2. srpna 2011.

Program bude probíhat v angličtině.

Tato škola je určena pro studenty vyšších ročníků práv, vysokoškolské učitele práva a právníky působící v praxi.
Je vhodná i pro zájemce, kteří chtějí absolvovat magisterské (LL.M.) studium v USA.
Pro ty, kteří se chtějí seznámit se základy amerického práva a právního myšlení, je zvláště vhodný kurs „Introduction to American Law".

Součástí programu jsou i návštěvy různých světových a mezinárodních institucí, jichž je v Ženevě velké množství.

Letní škola nabízí kursy:
(každý účastník může souběžně absolvovat tři z nich)

 • Comparative Regulation of Lawyers
 • Comparative Criminal Law
 • Introduction to American Law
 • Separation of Powers
 • Structured Finance and Securitization
 • Taxation of Cross-Border Transactions

Vyučovat budou přední odborníci z USA, Švýcarska a dalších zemí.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. května 2011.

Přihlášky (na formuláři k tomu určeném, který se stáhne z níže uvedené webové stránky) je třeba zasílat (poštou) na níže uvedenou kontaktní adresu v USA (nikoli do Švýcarska).

Školné činí 4500 dolarů. Kromě toho je třeba zaplatit poplatek ve výši 2500 dolarů pokrývající ubytování, stravování a doprovodný program.
Při podání přihlášky se také platí nevratný registrační poplatek ve výši 300 dolarů.

Kontakt a bližší informace:

Ms. Tonya Jacobs
Duke University School of Law
Office of International Studies
e-mail: jacobs@law.duke.edu
www stránky: www.law.duke.edu/internat/institutes, www.law.duke.edu/internat/europe

Mr. Matthias Erhardt
Université de Genève
e-mail: Geneva-duke@unige.ch

ČÍNA-HONGKONG - USA

Letní škola mezinárodního práva v Hongkongu
-
„Asia-America Institute in Transnational Law"

Právnická fakulta Duke University (Duke University School of Law) v Durhamu ve státě Severní Karolína (USA) a právnická fakulta Hongkongské university (University of Hong Kong Faculty of Law) společně pořádají letní školu pod názvem „Asia-America Institute in Transnational Law".

Letní škola se uskuteční v Hongkongu v termínu 3. července - 2. srpna 2011.

Program bude probíhat v angličtině.

Tato škola je určena pro studenty vyšších ročníků práv, vysokoškolské učitele práva a právníky působící v praxi.
Je vhodná i pro zájemce, kteří chtějí absolvovat magisterské (LL.M.) studium v USA.
Pro ty, kteří se chtějí seznámit se základy amerického práva a právního myšlení, je zvláště vhodný kurs „Introduction to American Law".

Součástí programu jsou např. i návštěva hongkongské burzy, návštěvy různých právních institucí v Hongkongu, turistické výlety apod.

Letní škola nabízí kursy:

 • Constitutional Development and Democracy
 • Contemporary Issues in Space Law and the Law of the Sea
 • Copyright in International Law: From Inception to Implosion
 • Emerging Patterns of Litigation in China and Common Law Asia
 • International Financial Transactions
 • Introduction to American Law

Vyučovat budou přední odborníci z USA, Hongkongu a dalších zemí.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. května 2011.

Přihlášky (na formuláři k tomu určeném) je třeba zasílat na níže uvedenou kontaktní adresu v USA (nikoli do Hongkongu).

Školné činí 4500 amerických dolarů. Kromě toho je třeba zaplatit poplatek ve výši 2500 dolarů pokrývající ubytování, stravování a doprovodný program.
Při podání přihlášky se také platí nevratný registrační poplatek ve výši 300 dolarů.

Kontakt a bližší informace:

Ms. Tonya Jacobs
Duke University School of Law
Office of International Studies
e-mail:
jacobs@law.duke.edu
www stránky:
www.law.duke.edu/internat/institutes,
www.law.duke.edu/internat/asia

Ms. Monnie Leung
University of Hong Kong
e-mail:
monnie.leung@hku.hk

 

zdroj:
Akademická informační agentura www.zahranici-stipendium.cz
Národní informační centrum www.icm.cz

2010

Plzeňská diplomatická simulace

Plzeňská diplomatická simulace připravila pro studenty středních škol

Studentský model Valného shromáždění OSN

Akce se uskuteční 3. – 8. 9. 2010 v Plzni, konkrétně na Masarykově gymnáziu a plzeňské radnici.
Studenti se mohou přihlašovat na internetových stránkách www.plmun.estranky.cz.

Akce je rozdělena do dvou hlavních částí:

 • První, tzv. přípravná část trvá první dva dny konference a bude realizována formou workshopů, což znamená především odborné přednášky na projednávaná témata, interaktivní a seznamovací hry a prezentování dalších potřebných informací. V této části studenti vyladí jejich vystupování a v průběhu konference již bude na nich, jak se získanými informacemi a radami naloží.
 • Druhou část programu tvoří již vlastní simulace, během níž si účastníci vyzkouší skutečná diplomatická jednání v rámci 3 výborů Valného shromáždění OSN. Zde by studenti měli využít získané vědomosti a schopnost jednat o určitých agendách. Na tato jednání jsou vyhrazeny tři dny včetně slavnostního zahájení zasedání.

Cílem je umožnit mladým lidem si aktivně vyzkoušet roli diplomata, dokázat obhájit nejen své názory, ale také názory předem dané. Dalším cílem je podnítit v mladých lidech diskuzi, týmovou spolupráci, vzájemnou komunikaci a především v praxi zlepšili argumentační dovednosti účastníků. Cílem je i prohloubení znalostí o Organizaci spojených národů a jejím fungování. Snahou je také reflektovat soudobá globální témata a nejen o nich informovat, nýbrž i vyvolat diskuzi.

Plakát k akci:

NáhledPřílohaVelikost
Plakát.pdf2.06 MB

Akademické týdny

Akademické týdny jsou několikadenní kulturně vzdělávací setkání pořádané každý rok na přelomu července a srpna, v letošním roce 30.7. - 6.8. 2010, otevřené všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě.

Poutavou formou je zde posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi.

Součástí programu jsou i koncerty, celodenní výlet za poznáním a večerní posezení u ohně.

Akce se koná v kempu v Novém Městě nad Metují, kde si můžete rezervovat ubytování i stravování.
Přednášky se konají pod širým nebem, v případě nepřízně počasí v hale.

Máte-li zájem zúčastnit se tohoto setkání a chcete-li bližší informace, podívejte se na akademicketydny.info, nebo si stáhněte pozvánku a přihlášku zde:

NáhledPřílohaVelikost
Pozvánka.pdf195.99 KB
Přihláška.xls23 KB
Seznam přednášejících.pdf128.97 KB

Jazykový kurz - Italština

Oddělení lingvistiky University di Pisa pořádá pro cizince dva letní kurzy italského jazyka a kultury.

Kurzy se konají v ternínech:
1. - 25. července 2010 - nutné přihlásit se do 30. května.
2. - 26. srpna 2010 - nutné přihlásit se do 30. června.

Škola slibuje stipendium pro každou skupinu s více než 12 členy skupinu (stipendium zahrnuje registraci, výuku, plnou penzi a ubytování).

Cena zápisu je 450 Euro.

Více informací o kurzech, délku výuky a další program, najdete na www.unipi.it/italianoperstranieri.

Kontakt:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA
ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
Rag. Luca Gamba
via S. Maria, 36
56126 PISA (Italia)
Tel. 050 2215636 - 347 7958715 - fax 0039 050 2215646
e-mail: gamba@ling.unipi.it
web site: www.unipi.it/italianoperstranieri

Kernels of Our Future

"Kernels of Our Future" je mezinárodní vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 15 - 18 let.

Celý program je založený na neformálním vzdělávání způsobem řízených diskusí, simulovaných her a zábavy.

Hostující organizace:
Greek Association For Atlantic & European Cooperation - Youth Section

Místo:
Mediterranean Agronomic Institute of Chania campus, Chania, Kréta, Řecko

Příjezd:
Neděle 18. července 2010 do Chania, Kréta

Odjezd:
Čtvrtek 4. srpna 2010 z Athén

Výdaje:
Očekává se příspěvek od každého člena v hodnotě 2 500 €.
Výdaje pokryjí:

 • základní ubytování
 • plnou penzi v kampusu
 • dopravu z letiště z Chania do kampusu a potom na letiště v Athénách v den odjezdu, také dopravu na letiště, pláž, do města, muzeí atd.
 • aktivity, materiály, tamní dopravu, vstup do muzeí i jinam

Dopravu na místo i zpět a osobní úhradu (telefonní hovory atd.) platí každý samostatně.

Pojištění:
Je nutné zřídit.

Více informací na www.kernels.org.gr nebo zde ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
Obecné informace.pdf186.43 KB
Program427.72 KB
Přihláška.doc717 KB

Kurz Cestičky 2010

Chceš se naučit organizovat akce nebo vést oddíl či družinu? Chceš v sobě objevit dosud skryté schopnosti? Chceš překonat sám sebe i drsné zkoušky, které nejsou pro každého? Pro účast na kurzu, který organizuje Hnutí Brontosaurus a sdružení Safari, se hledají všichni nadšenci ve věku 17 až 26 let, kteří chtějí poznat partu podobně smýšlejících kamarádů nejen z Čech. Přihlásit se můžete do 19. června.
panorama_living_colours.png, 500x125, 122.19 KB

Motto: "Otevři oči, mysl i srdce, a pak teprve vykroč"

Zážitkově-vzdělávací kurz pro začínající organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže a všechny další dobrodružné duše je určen pro mladé lidi ve věku cca 17 až 26 let.

V hrubých rysech se dá naše základní vize, podle níž je kurz realizován, načrtnout do tří hlavních linií neboli tří cest, kterými se na kurzu jako účastník vydáš:

Cesta dovídání se...

(cca. 1/3 kurzu)

Aktivní prožívání, zkoušení si na vlastní kůži, něco málo besed… a také tvoření vlastního programu a her. Realizace programu pro děti přímo na kurzu za pomoci zkušeného vedoucího. Příprava vlastních akcí jako organizátorské praxe.

Mimo jiné se seznámíš s psychologií a pedagogikou, ekologickou výchovou, týmovou spoluprací a komunikací, bezpečností práce s dětmi a na akcích, zdravovědou a první pomocí, multikulturní výchovou, dobrovolnictvím, zpětnou vazbou apod.

Cesta sebepoznání...

(cca. 1/2 kurzu)

Aktivní program pro tebe, kde se budou střídat fyzicky i psychicky náročné hry s oddychovkami pro vstřebání atmosféry a zážitků. Psychohry, meditační hry i hry jen tak na "vyřádění".

Cesta setkávání se...

(cca 1/5 kurzu)

Při netradičních aktivitách a činnostech, které jsou vždy příjemným zpestřením našeho programu, se blíže setkáš nejen s ostatními účastníky, ale i se zajímavými lidmi. Do našeho programu zahrnujeme každoročně činnosti jako slaňování, tvorba přírodní keramiky, pozorování hvězd, tanec a bubnování, fireshow a žonglování, deskové hry,...

Termín kurzu:

 • 14. - 25. července 2010

Cena kurzu:

Cena kurzu zahrnuje jídlo, ubytování, pojištění, materiály, lektory atd.

 • základní cena je 3500,- Kč
 • zlevněná cena (pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží) je 3000,- Kč
 • pro aktivní členy Hnutí Brontosaurus platí po doporučení základního článku cena 2500,- Kč

Přihlášky lze podávat do 19. června 2010 17:45 UTC.
Přihlášku pošlete na adresu:
ZČ HB BRĎO Vlkani Mikulčice, Hvězdová 10, 602 00 Brno

Dotazy směřujte nejlépe na email: cesticky@seznam.cz nebo na Dalimila
"Codyho" Tomana, tel. 544 215 585, 605 763 122

Podrobné informace ke kurzu ve formátu .pdf a přihlášku najdete na webových stránkách projektu www.cesticky.cz

Kontakt na organizátory:

kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
602 00 Brno

Mobil: 605 763 112
E-mail: cesticky@seznam.cz
WWW: www.cesticky.cz

Letní škola mladých vědců

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. pořádá

Letní školu mladých vědců

Letní škola je určena pro studenty středních škol, kteří se v následujícím kalendářním roce zúčastní mezinárodních soutěží a studenty - začátečníky, nebo mírně pokročilé, kteří se budou zúčastňovat středoškolských soutěží. Letní školy se mohou zúčastnit i pedagogové pracující s talenty na středních školách.

Letní škola mladých vědců se koná od 15. do 20. srpna 2010 na Střední škole informatiky a spojů Brno, Čichnova 23.

Přihlásit se je možné do 16. 6. 2010.

Z každého kraje jsou zváni nejméně dva studenti (začátečníci, nebo mírně pokročilí) a dále ti, kteří byli nominování na mezinárodní soutěže v roce 2011 na základě umístění v celostátním kole SOČ v červnu 2010 včetně náhradníků.

Více informací na www.snptm.cz nebo v informačním letáku:

NáhledPřílohaVelikost
Letni skola info.doc57.5 KB

Spanish Summer Camp'10

Pro zájemce o studium španělštiny nabízíme v termínu 19. - 31. července letní kurz

Spanish Summer Camp'10

Kurz je určen pro mladé lidi od 18 do 30 let, kteří se chtějí španělsky naučit, nebo si svoje znalosti zdokonalit.

Kurz se koná ve španělském městě Alicante, ubytování bude v hostelu.

Cena kurzu je 500€ (při přihlášení se do 30. května), později 550€.

Oficiální stránky: spanishsummercamp.jimdo.com
Na těchto stránkách najdete pokyny k registraci, podrobnější informace o ubytování a denní program.

Zde si můžete prohlédnout plakát akce:

NáhledPřílohaVelikost
Plakát.jpg
Plakát.jpg541.94 KB

2009

Letní akademie moderní politiky a práva

Vysoká škola CEVRO Institut pořádá ve dnech 24. - 28. srpna 2009 pro studenty a čerstvé absolventy gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice, druhý ročník přednáškového kurzu Letní akademie moderní politiky a práva.

Kdy:

 • 24. – 28. srpen 2009

Kde:

 • vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Kurs obsahuje například:

 • přednášky předních politologů a právníků CEVRO Institutu a Univerzity Karlovy
 • Návštěvu obou komor českého Parlamentu
 • filmové semináře
 • a další...

Podmínky účasti:

 • věk 18 až 26 let,
 • přihlášení na adrese školy (registrační formulář níže),
 • zaplacení účastnického poplatku 400,-Kč.

Mimopražští studenti jsou ubytování na vysokoškolských kolejích, které hradí vysoká škola CEVRO Institut.

Počet míst je omezen. Přihlášky budou přijímány podle pořadí doručení.

Máte-li zájem zúčastnit se Letní akademie, vyplňte přiložený přihlašovací formulář a zašlete jej na adresu konference@vsci.cz, poštou na adresu školy nebo faxem na 224 237 769. Organizační informace poté obdržíte e-mailem.

Kontakt na pořadatele:

CEVROINSTITUT
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Tel.: 221 506 700
E-mail: info@vsci.cz

WWW: www.cevroinstitut.cz

Letní fotoškola Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši

13. ročník mezinárodního festivalu Letní fotoškola Domu fotografie bude probíhat v Liptovskom Mikuláši na Slovesku v termínu 10.-19.července 2009. Uzávěrka přihlášek je 15.června.

V rámci 13. ročníku Letní fotoškoly Domu fotografie bude otevřeno 14 fotografických tříd s 15 lektory z 8 států. Stručný popis tříd najdete ve formátu .pdf.

Kdy:

 • 10. - 19. července 2009

Kde:

Předběžní lektoři:

John DARWELL, Velká Británie; William MOKRYNSKI, Kanada; Raakel KUUKKA, Finsko; Suzanne PASTOR, USA / CZ; Ivana IVANOVA, Bulharsko / Itálie; Andrea NURIA, Španělsko; Hela ŠIŠKOVÁ, SK; Kamil VARGA, SK / CZ; Jirka PETERA, CZ; Jozef ČESLA, SK; Tomáš AGAT Blonski, SK Jan HOJSTRIČOVÁ – Petra BOŠANSKÁ, SK; Ľubo STACHO, SK; Robo KOČAN, SK.

Předběžný program:

10.7. 2009 (pátek): oficiální zahájení projektu v 15.00 v Liptovské galerii P.M. Bohúňa;
11.7. - 14.7. 2009 (sobota – úterý): semináře a přednášky o současné fotografii;
15.7. 2009 (středa): prezentace vysokých uměleckých škol: VŠVU, TUKE a KSA;
16.7. - 17.7. 2009 (čtvrtek – pátek): konzultace portfólií;
18.7. 2009 (sobota): instalace výsledných prací a slavnostní ukončení festivalu v Liptovské galerii;
19.7. - 17.9. 2009: výstava prací z Letní fotoškoly Domu fotografie v Liptovské galerii P.M.Bohúňa

Poplatek:

 • EUR 220 / osoba

Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2009. Přihlášku si můžete stáhnout ve dvou formátech: přihláška.pdf a přihláška.doc.

Kontakt:

Dom Fotografie
Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Tel.: +421 905 974 855, +421 905 288 717
E-mail: dom.fotografie@gmail.com; produkcia@domfoto.sk

Letní škola Liberálního institutu

Týdenní seminář Letní škola Liberálního institutu - Ekonomie pro budoucí manažery a jejich učitele se uskuteční ve dnech 22. - 28. srpna 2009 v Seči u Pardubic. Přihlášku je třeba zaslat do 30.června.

Program sestává ze dvou částí – Ekonomie pro budoucí manažery určené nadaným studentům 3. ročníků středních škol a Ekonomie pro učitele budoucích manažerů určené učitelům ekonomických předmětů na středních školách. Hlavním záměrem je vysvětlit studentům základní ekonomické zákony, objasnit jejich aplikace v praxi a seznámit učitele s novými učebními metodami vedoucími ke zkvalitnění výuky ekonomie na středních školách.

Celodenní program se skládá z přednášek, ekonomických her, manažerského výcviku, diskusí a týmového řešení úloh. V dopolední části se studenti seznamují se základními ekonomickými pojmy, zatímco učitelé sledují metodiku výuky. V odpolední části si studenti formou ekonomických a manažerských her ověřují získané znalosti. Učitelům jsou přednášeny nové ekonomické teorie, prohlouben a rozšířen výklad a zodpovězeny dotazy týkající se dopoledních přednášek.

Tematické okruhy:

Vzácnost a rozdělování produktů, Jak se lidé rozhodují a jak volí, Jak fungují trhy, Všechny monopoly se nechovají stejně, Příčiny finanční a hospodářské krize, Jednotná evropská měna – proč a kdy?, Kam trh nepatří, Právo na diskriminaci

Kdy:

 • 22. - 28. srpna 2009

Kde:

 • Seč u Pardubic

Cena:

 • 3 500,- Kč (studenti)
 • 8 850,- Kč (učitelé)

Informace o letošním ročníku (ve formátu .pdf) a přihlášky pro studenty i učitele (ve formátu .doc) najdete na internetových stránkách www.libinst.cz.

Koordinátor projektu:

Ing. Jana Preuhslerová
Tel.: 226 518 888
E-mail: jana.preuhslerova@libinst.cz

2008

Astronomická expedice 2008

Jubilejní 50. ročník Astronomické expedice se již tradičně uskuteční v malém podkrkonošském městečku Úpice a to v termínu od 25. července do 10. srpna 2008. Hlavním pořadatelem celé akce je Hvězdárna v Úpici, spolupořadateli jsou Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, společnost Amatérská prohlídka oblohy a Východočeská pobočka České astronomické společnosti.

Během půl století existence Astronomické expedice vznikla z této akce doslova letní prázdninová škola astronomie. Je jedno, zda patříte mezi úplné začátečníky nebo zkušené pozorovatele, každý si tady přijde na své! Program expedice je plný zajímavých přednášek, podivuhodných experimentů a především pozorování noční i denní oblohy. V kolektivu několika desítek mladých lidí podobného zájmu získáte rychle přehled o všech oblastech praktické i teoretické astronomie. Postará se o to tým zkušených odborných vedoucích (studentů vysokých škol s přírodovědným zaměřením nebo pracovníků českých hvězdáren), který se o vás bude starat ve dne i v noci.

expedice 2008.jpg, 480x720, 133.91 KB

 

K astronomii neodmyslitelně patří dalekohled, nezůstane však u jednoho, v Úpici jich na vás budou čekat desítky! Nezapomínáme ani na moderní technologie, jako jsou CCD kamery, digitální fotoaparáty či rádiové antény. To vše si budete moci otestovat a vyzkoušet! Samozřejmostí je pokrytí pozemku signálem wi-fi, stejně jako několik počítačů s přístupem na Internet.

Kromě toho vás čekají kurzy astronomie i meteorologie, pozorovat se budou stálice i hvězdy proměnné, meteory, hvězdokupy, mlhoviny a cizí galaxie. Věnovat se budeme i planetám, Měsíci a Slunci. Úplné nováčky zasvětíme do tajů souhvězdí, starším a zkušenějším poradíme, kam se ve vesmíru vydat dál a jak co nejlépe rozvíjet svůj zájem o tento obor. Pronikneme do neviditelných oblastí elektromagnetického spektra, ponoříme se do rádiového šumu, odpálíme pár raket a na hvězdárně vytvoříme několik impaktních kráterů.

Den na expedici začíná snídaní o půl jedenácté, následuje zpracování předešlého pozorování a poté přednáška. Oběd je naplánován na druhou hodinu odpoledne. Po odpoledním klidu obvykle následuje další přednáška nebo osobní volno. Večeře je v sedm hodin a po ní jsou připraveny přednášky zvaných osobností (z minulých let můžeme jmenovat Petra Kulhánka, Jiřího Grygara, Marcela Grüna nebo Pavla Toufara). Jakmile se setmí, začíná pozorování a pokud nám přeje počasí, díváme se na nebe až do půl třetí ráno.

Jsou prázdniny a tak nesmíme zapomenout ani na vyloženě letní radovánky: koupání v bazénku na pozemku hvězdárny, hraní volejbalu či ping-pongu nebo výlety do okolí. Pro případ škaredého počasí jsou naplánovány filmové večery a bojová hra.

Všichni expedičníci bydlí ve vlastních stanech, které si postaví na pozemku hvězdárny. K dispozici mají kvalitní sociální zařízení a sprchy s teplou vodou. Nechybí ani již zmíněná čtyři jídla denně (snídaně, oběd, večeře a půlnoční svačina). Přednášky probíhají v zastřešené přednáškové místnosti s digitálním projektorem.

Chcete-li se této jedinečné akce zúčastnit i vy, neváhejte a ihned nás kontaktujte. Expedice je určena především studentům středních a vysokých škol od 15 do 25 let.

Cena za expedici by neměla překročit částku 3000,- Kč.

Více informací najdete na internetových stránkách http://expedice.astronomie.cz.

Kontaktní adresa pro předběžné přihlášky a dotazy je:

Jan Píšala
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně
Kraví hora 2
616 00 Brno

přihlásit se můžete také na e-mailu expedice@hvezdarna.cz.

Definitivní uzávěrka přihlášek proběhne 15. března 2008.

Letní škola Hudební mládeže 2008

Deset dní plných umění, které prožijete na zámku v Třeboni, tak to je Letní škola Hudební mládeže, která se koná v termínu 30.června až 10.července 2008.

Letní škola Hudební mládeže ČR (HM ČR) má více jak dvacetiletou tradici a nabízí svým frekventantům setkání s předními osobnostmi naší kulturní scény, s nejrozmanitějšími uměleckými kategoriemi i se sebou samými.

V průběhu deseti dnů máte možnost absolvovat řadu workshopů, besed, performancí, přednášek, taneční večer a navštívit originální moštárnu, čajovnu nebo literární kavárnu. Hudební mládež organizuje v rámci Letní školy také 2 koncerty ve Schwarzenberské hrobce. Červenou nití jsou divadelní tvůrčí dílny, které ústí v privátní divadelní představení účastníků na prknech třeboňského divadla. Každý den lemuje humorná rozcvička, Hyde park, ranní zpívání a večerní citáty uzavřené čtením na dobrou noc.

Letos se můžete těšit na sambový worshop s Milošem Vacíkem, zpívání s Liborem Sládkem, mezi dalšími hosty budou např. spisovatelka Daniela Fischerová, skladatel a muzikolog Lukáš Hurník, dr. Jan Králík, marketingový ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a paní Jana Dražďáková, ředitelka divadla Drak v Hradci Králové.

Termín: 30.6. - 10.7. 2008

Ubytování a stravování je zajištěno v internátu Obchodní akademie přímo v areálu třeboňského zámku.

Letní škola je otevřena účastníkům do 24 let včetně.

Cena: Účastnický poplatek je 2888,- Kč.

Přihlásit se můžete vyplněním on-line přihlášky na internetových stránkách HM ČR.

Kontakt na organizátora:

Hudební mládež ČR
Kolbenova 804/30
190 00 Praha 9 - Vysočany
kontaktní osoba - Mgr. Jana Indráková
Tel.: 777 010 250 (776 010 460)
E-mail: info@hudebnimladez.cz
http://www.hudebnimladez.cz

Letní škola bruslení a ledního hokeje

Československá hokejová škola pořádá v Prostějově pod dohledem profesionálních trenérů ledního hokeje letní školu bruslení a ledního hokeje pro všechny zájemce o bruslení a lední hokej v termínu 18. - 22. srpna 2008.

Československá hokejová škola pořádá pod dohledem profesionálních trenérů ledního hokeje letní školu bruslení a ledního hokeje pro děti ve věku 5 - 11 let, a to v termínu, kdy v Prostějově bude tréninkový kemp Jágr teamu.

Kdy:

 • 18. - 22. srpna 2008 (každý den 7:15 - 15:00)

Kde:

 • zimní stadion v Prostějově (mapa)

Program:

 • 2x denně led, 1x denně tělocvična, hřiště, oběd, svačina, pitný režim, relaxace, společné foto, dárek

S sebou:

 • pro začátečníky - brusle, sportovní oblečení na led, do tělocvičny a na hřiště, přezůvky, láhev na pití
 • ostatní - hokejová výstroj, hokejka, sportovní oblečení do tělocvičny a na hřiště, láhev na pití

Cena:

 • 2800,- Kč (v ceně kurzu: profesionální dozor trenérů ledního hokeje, denní program, svačina, oběd, pití, zdravotní dozor)

Kontakt:

p. Radomír Kužílek
E-mail: r.kuzilek@quick.cz
Tel.: 608 722 580, 585 011 930

 

Zdroj: www.mestopv.cz

Letní škola fotografie

Chcete se naučit pořádně fotografovat? Absolvujte Letní školu digitální fotografie, která se uskuteční ve dnech 17. 8. - 23. 8. 2008. Akce proběhne v krásném prostředí Krkonoš v Janských Lázních v horských chatách Vendlovka a Zrcadlovka.

Již 3. ročník Letní školy fotografie proběhne o prázdninách, v týdnu 17. - 23. srpna 2008, a to v Krkonoších na chatách Vendlovka a Zrcadlovka.

Cena pobytu je 3550,- Kč. V ceně je zahrnuto příjemné ubytování ve 3-4 lůžkových pokojích s příslušenstvím, stravování (plná penze a pití po celý den) a hlavně každodenní fotografické workshopy vedené zkušenými fotografy na téma krajina, portrét, makro nebo zvířata. V ceně není zahrnuto úrazové pojištění (nutno řešit individuálně).

Kurz fotografování bude prokládán sportovními aktivitami a výlety do okolí.

Cílem LŠDF je prohloubit znalosti fotografování a digitální fototechniky. Dozvědět se, jak postupovat od stisku spouště fotoaparátu, přes digitální zpracování fotografie, po její tisk či archivaci. Vše si prakticky vyzkoušíte. Nebude chybět představení digitálních fotoaparátů na současném trhu.

Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, studentům středních škol ve věku 15 až 21 let. Kdo nemá fotoaparát, může si ho půjčit na místě. Každý účastník LŠDF obdrží certifikát o absolvování a upomínkové předměty.

Program bude letos obohacen o nové přednášky a po celou dobu bude k dispozici profesionální fotograf Kamil Varga, který je absolventem FAMU Praha a má bohaté zkušenosti s výukou fotografie např. na Pedagogické fakultě UK či fotografické škole Michael.

Celková kapacita LŠDF je omezena maximálním počtem čtyřiceti lidí, a tak doporučujeme podat přihlášky co nejdříve.

Přihlášku můžete poslat na e-mail: letniskola@fotoaparat.cz nebo se můžete přihlásit na telefonním čísle: 605 775 065 (Hana Veselá), kde také získáte další informace.

Do přihlášky uveďte:

Jméno a příjmení studenta
Adresu
Email, kam vám bude zasláno potvrzení účasti
Telefon
Datum narození ve formě šesti čísel, který pak pak použijete jako variabilní symbol při placení workshopu (příklad: 5.dubna 1965 bude 050465)

Při nástupu studentů mladších 18 let je třeba odevzdat vedoucím:

prohlášení rodičů o bezinfekčnosti studenta s datem odjezdu (přiloženo k přihlášce)
léky a pokyny pro jejich užívání
kopii průkazky zdravotního pojištění

Další důležité informace naleznete zde.

Letní škola knihy

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá ve spolupráci s Ateliérem Ve Větrných Kopcích ve dnech 21. – 25. července 2008 již druhý ročník Letní školy knihy.

letní škola knihy.jpg, 187x250, 10.90 KB

Letní škola knihy nabízí účastníkům návrat do časů, kdy se knihy netiskly, ale psaly, ručně malovaly a zdobily překrásnými iniciálami, šily a vázaly do kůží. Přijeďte si vyrobit svoji vlastní knihu, poznat kouzlo kaligrafie a iluminace.

Program je rozčleněn do tří dílenkaligrafické (lektorka Bc. Hana Linhartová), iluminátorské (lektor Mgr.A. Martin Findeis) a knihvazačské (lektor Jaroslav Těsnohlídek). Účastníci se ve všech dílnách vystřídají. Na závěr se můžete těšit na referát o výstavě Codex Gigas, která proběhla letos na jaře v pražském Klementinu.

Kdy:

 • zahájení programu: v pondělí 21. července 2008 v 15:30 hodin (zápis 15:00 – 15:30 hod.)
 • předpokládané ukončení: v pátek 25. července 2008 v 12:00 hodin

Kde:

 • v penzionu Šejdorfský mlýn v obci Okrouhlička

Cena kurzu:

 • 3 300,- Kč (v ceně je ubytování a plná penze) - zálohu na Letní školu knihy ve výši 1.700,- Kč uhraďte nejpozději do 18. července 2008

Vyplněnou přihlášku doneste na Oddělení specializovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Marcele Joskové (tel. 569 400 493) nebo pošlete mailem na joskova@kkvysociny.cz.

Více informací získáte v Krajské knihovně Vysočiny.

Kontakt:

Marcela Josková
Tel.: 569 400 493
E-mail: joskova@kkvysociny.cz 

Po stopách velkých příběhů

Studentské sdružení Per artes připravilo na konec srpna týdenní letní seminář ve Svatém Janu pod Skalou pro studenty, kteří se zajímají o umění a kulturu. Urávěrka přihlášek byla posunuta na 7.července 2008.

web-logoPerArtes.png, 200x210, 6.53 KB

Studentské sdružení Per artes připravilo v termínu 22. - 30. 8. 2008 již tradiční týdenní letní seminář ve Svatém Janu pod Skalou.

Program bude nabitý od rána do večera: přednáškami, hosty, hudebními poslechy, filmovými projekcemi a společnými debatami. Po večeři se nechodí ani do hospody, ani na diskotéku – končí se až pozdě v noci. Spí se ve školních třídách na zemi ve spacácích. (A pozor: na akci se nekouří.)

Na co se můžete těšit:

 • Den s příběhem Dona Juana

Pozornost bude věnována hlavně Mozartovu zpracování, který o Donu Giovannim napsal „operu oper“. Hostem bude náš nejlepší mozartolog, který nejenom o Mozartovi ví první poslední, ale dokáže pro něho hlavně nadchnout – doc. Tomislav Volek. Promítat se bude vynikající záznam opery.

 • Den s příběhem Jana Palacha

Ponoříte se do doby, kdy se u nás po sovětské okupaci v srpnu 1968 obnovovala totalita. A hlavně si přiblížíme příběh studenta, který se upálil na protest proti vzrůstající otupělosti a lhostejnosti Čechů. Hostem bude významný kameraman Stanislav Milota (například Spalovač mrtvol, 1968), který natočil i dokument o Janu Palachovi – ten si také pustíme.

Co dalšího můžete zažít:

Pořad o Van Goghovi. Nahlédnutí do ruského literárního romantismu. Projekci opery Evžen Oněgin od Petra Iljiče Čajkovského. Besedu s architektem Jakubem Cíglerem. A taky výlet do pěkné krajiny…

Účastnický poplatek, který zahrnuje pobyt a stravování, činí 2000,- Kč.

Na seminář se přihlaste nejpozději do 7. července 2008 pomocí formuláře na www.perartes.cz. Na tomto webu si také můžete přečíst, jak semináře Per artes vypadají, najdete tam fotky z minulých akcí, zápisy z besed nebo informace o lektorech (viz. Co je dobré vědět o semináři).

Kontakt na pořadatele

Per artes
Petr Kadlec
E-mail: petr.kadlec@perartes.cz 
Tel.: 777 639 983

Rockové kurzy

Rockové kurzy jsou letní hudební dílnou s dlouhou tradicí a jsou určeny jak pro začátečníky, tak pokročilé. Letos probíhají v termínu 11.-20.července.

obrázek.jpg, 500x61, 15.97 KB

Workshopy jsou zaměřeny jak na techniky jednotlivých nástrojů, na utřídění harmonicko-melodického materiálu pro doprovody a melodickou improvizaci, tak i na další věci, související s hudbou. Nálepka "Rockových kurzů" není zcela přesná, protože kromě rockové muziky se lektoři pohybují také v blues, funky, fusion, jazzu, ale i folku, popu a v dalších stylech a semináře tak často dostávají směr podle dotazů a zájmu posluchačů.

Výuka jednoho oboru (či jeho ročníku) trvá 2 vyučovací hodiny denně s výjimkou zpěvu (viz. detailní popis oborů), je možné dělat až tři obory zároveň. Nástrojová aparatura pro výuku je zajištěna, pro večerní jamy je vhodné mít vlastní vybavení. Základní kurzovné je 305,-Kč/den (viz. podrobnosti o cenách a slevách).

Garantem akce je tradičně Honza Militký, který během kurzů provede kytaristy náplní svého instruktážního videa "Technika a improvizace na elektrickou kytaru".

Přihlášku si můžete stáhnou přímo z internetových stránek http://kurzy.muzikus.cz.

Více se dozvíte na výše uvedených internetových stránkách, které obsahují m.j. též videoukázky z minulých ročníků, mp3, fotky, profily lektorů a kompletní informace k letošním kurzům. Aktuální, nezávazné informace o výukových programech Rockových kurzů můžete také získat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Základní informace


Kdy:

11. - 20. 7. 2008

Kde: 

Škola v přírodě "Dárek"- Dobrá Voda
384 33 Záblatí
okres Prachatice

Kontakt na pořadatele

Studio Master
Francouzská 43
326 00 Plzeň
Tel.: 378 774 220
Mobil: 776 681 034)
E-mail: rockkurzy@quick.cz
WWW: http://kurzy.muzikus.cz

2007

Letní škola ochrany krajiny

7.-15. července 2007 4.-12. srpna 2007 v Hostětíně v Bílých Karpatech

Pokud se zajímáte o přírodu, krajinu a lidi v ní, letní ŠOK I. nebo II. je určen právě Vám! Věkově není účast omezena (doporučený min. věk 16 let). Důležitá je chuť toulat se po krajině, učit se a nabídnout své zkušenosti ostatním, pomoci nám pracovat, být ochotný přespat venku na lukách, hrát si a těšit se ze života. Podrobnější informace a přihlášku najdete v příloze.

Hana Němcová ZO ČSOP Veronica Centrum Veronica Hostětín - ekologické projekty pro venkov Hostětín 86 | 687 71 p. Bojkovice tel. 572 630 670 | fax 572 641 854 hostetin@veronica.cz www.veronica.cz/hostetin

NáhledPřílohaVelikost
pozvanka_final_final.pdf511.75 KB

Astronomická expedice

Co je to astronomická expedice

Expedice je letní škola astronomie, která nemá v Evropě obdoby. Hlavním cílem je naučit Vás pozorovat noční oblohu. Za tímto účelem svážíme na Expedici dalekohledy z celé republiky. Budete se moci účastnit nočního pozorování jednoduchými binokuláry, ale i velkými dalekohledy v kopuli hvězdárny. Ale pamatujte, nejdůležitějším přístrojem astronoma je jeho oko.

Hvězdárna Úpice

Další informace

Letní škola je pro všechny, komu je 15-26 let.

Kdy: 5. - 21. 8. 2020

Kde: na základně TOM BVÚ „Pevnost“ v obci Vrchy nedaleko Fulneku

Přihláška k vyplnění na https://astronomickaexpedice.cz/prihlaska/.

Kontakt:

Hlavní vedoucí - Petr Scheirich

tel.: 721 873 858
e-mail: expedice zavináč astronomie.cz

Základna TOM BVÚ
„Pevnost“ v obci Vrchy
nedaleko Fulneku (okr. Nový Jičín)
742 45

www stránky: https://astronomickaexpedice.cz


Zdroj: https://astronomickaexpedice.cz

Letní žurnalistická škola

Týdenní kemp pro studenty středních a vysokých škol z celé Evropy, tak to je

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

Hlavními tématy LŽŠ jsou historie, současnost, kultura a média střední Evropy, doplňují je další vybraná témata z oblasti žurnalistiky a etiky, účastníci se tak seznámí s prací novináře a fungováním médií. Hlavním komunikačním jazykem akce je čeština.

Účastníci procházejí základní teoretickou průpravou, většinu času ale tráví přímo v terénu, při tvorbě vlastních zpráv a reportáží. Sedmidenní program doplňují besedy a setkání s předními osobnostmi politického, kulturního, mediálního a společenského života z České republiky a zemí střední Evropy.

Aktuální ročník:

Pátnáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského se uskuteční od 18. do 24. 8. 2019. Hlavní tématem budou média, politika, kultura a historie střední Evropy v minulosti, současnosti a budoucnosti.

Zájemci se mohou hlásit ZDE.

Účastníci

Cílovou skupinou jsou studenti středních a vysokých škol se zájmem o media, jazyk, historii, počítače a nové technologie. LŽŠ je projekt mezinárodní, je otevřen i pro zájemce ze zahraničí.

Účastníci se dělí do 6 skupin:

 • Noviny (Print)
  - skupina zaměřená na psanou žurnalistiku a fotografii. V rámci programu absolvují přednášky stylistiky, jazykové kultury, online zpravodajství a mediální komunikace.
  V terénu připravují články a reportáže.
 • Nová média (Web)
  - skupina zaměřená na online žurnalistiku, internet a sociální sítě. V rámci programu absolvují přednášky stylistiky, jazykové kultury, online zpravodajství, mediální komunikace a základů práce na sociálních sítích.
 • Rozhlasové zpravodajství (Radio)
  - skupina zaměřená na rozhlasovou žurnalistiku. V rámci programu absolvují přednášky a praktická cvičení z hlasové výchovy, hlasové hygieny, jazykové kultury, mediální a politické komunikace.
 • Televizní zpravodajství (TV)
  - skupina zaměřená na televizní žurnalistiku, práci s kamerou, redaktorskou práci před kamerou, následné zpracování a střih materiálu. V rámci programu absolvují přednášky a praktická cvičení z hlasové výchovy, hlasové hygieny, jazykové kultury, mediální a politické komunikace. Výslednou prací každého účastníka je krátká televizní reportáž.
 • PR a marketing (PRaM)
  - skupina poskytuje studentům vhled do práce novinářů z druhé strany – z pozice tiskového mluvčího, nabízí rovněž základní orientaci ve světě marketingu. V rámci programu se studenti naučí psát tiskové zprávy, komunikovat s novináři a vystupovat na veřejnosti. Z marketingové části kurzu si odnesou principy práce v reklamní agentuře a sami si vyzkouší, jak se reklama dělá.
 • Fotografická skupina (Foto)
  - skupina zaměřená na fotografii. Účastníci se v ní naučí nastavit fotoaparát pro každou situaci, zjistí jak fotit reportážní, sportovní, kulturní, ilustrační a portrétní fotografie a naučí se dělat i následnou postprodukci. Budou spolupracovat s ostatními skupinami, kterým budou dodávat fotografie k článkům. Budou také zajišťovat kompletní fotodokumentaci z celého průběhu LŽŠ.

Přednášky a besedy

Od pondělí do soboty se konají dvakrát denně od 15.30 a 19.00 přednášky, besedy a setkání se zajímavými osobnostmi ze střední Evropy a USA, které jsou volně přístupné zdarma veřejnosti.

Vybrané besedy a přednášky jsou přednášeny v anglickém, německém nebo polském jazyce a simultánně tlumočeny do češtiny.

Model pracovního dne

07.15 - 08.00 snídaně
08.00 - 11.30 práce ve skupinách - terén, učebny
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 15.00 práce ve skupinách - terén, učebny
15.30 - 17.00 odpolední beseda, přednáška
17.15 - 18.45 večeře
19.00 - 20.30 hlavní beseda, přednáška

Finance

Úhrada školného 2000 Kč (cca 80 eur): Školné se platí na výzvu pořadatelů. Při odhlášení do 10. 7. je storno poplatek 1000 Kč, pokud si účastník nezajistí náhradníka, od 15. 7. je storno poplatek 1500 Kč a od 1. 8. pak 2000 Kč.

Pro účastníky LŽŠ je zajištěno hromadné stravování v Restauraci Na Ostrově. Cena za plnou penzi je 280 Kč. Objednání stravování i výběr jednotlivých jídel probíhá při příjezdu. Lze vyhovět i inividuálním požadavkům na dietní jídla.

Stravování je možné zajistit si i individuálně s ohledem na dodržení časového harmonogramu školy. Lze dojednat stravování v jídelně Hotelové školy a obchodní akademie Havlíčkův Brod v ceně oběd 73 Kč, večeře 57 Kč a snídaně 49 Kč.

Kontakt na organizátora:

Centrum Vysočina, o. p. s.
Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod

www stránky: www.centrumvysocina.cz

Letní žurnalistická škola
Milan Pilař

tel.: +420 724 767 164
e-mail: milan.pilarhb zavináč centrum.cz

www stránky: www.letnizurnalistickaskola.cz, Facebook

Studium v Evropské unii

Pokud se rozhodnete studovat v jiném členském státě EU bude mít členství naší země v Evropské unii řadu výhod.

Využít můžete např. pestrou nabídku výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU, ale jednou z hlavních výhod je to, že při studiu na zahraniční škole se na vás vztahují stejné podmínky jako na domácí studenty, odpadne tedy jakékoli mimořádné školné nebo další podobné poplatky.

Tip: Studium v zahraničí bude i tak velmi nákladnou záležitostí, zjistěte si proto předem, na jaká stipendia (a za jakých podmínek) budete mít nárok.

Žádná škola nemůže upřednostňovat domácí studenty a nemůže také vyžadovat od zahraničních studentů nebo zájemců splnění jakýchkoli zvláštních podmínek, které domácí studenti a zájemci o studium splnit nemusí.

Toto pravidlo se ale netýká úspěšného zvládnutí jazykového testu, který je často podmínkou k přijetí. Jazyková zkouška musí být složena před přijímacími testy, pokud je škola vyžaduje. Každý stát rozlišuje určité úrovně jazykových znalostí své mateřštiny a umožňuje zájemcům z jiných států získat mezinárodně uznávané certifikáty prokazující znalosti odpovídající různým stupňům osvojení daného jazyka. Rada Evropy v této oblasti iniciovala vznik tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni jednat. Popis se týká i kulturního prostředí, do něhož je jazyk zasazen.

Tip: Chcete vědět, jakou jazykovou úroveň máte? K sebehodnocení jazykových dovedností vám může posloužit tabulka Evropských jazykových standardů (jazykové úrovně A1-C2) nebo můžete využít on-line aplikaci Evropského jazykového portfolia.

Přehled jazykových zkoušek a certifikátů najdete např. na www.euroskop.cz nebo www.jazykovezkousky.cz.

K orientaci v nabízených možnostech slouží specializovaný portál PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe), který přináší v přehledné formě nejrůznější informace k celoživotnímu vzdělávání v 31 zemích Evropy (EU, Norsko, Island, Turecko, Švýcarsko). Je určen studentům a uchazečům o studium či dalším zájemcům o vzdělávací příležitosti.

Portál Ploteus je rozdělen do následujících oblastí:

 • možnosti studia a odborné přípravy - obsahuje množství odkazů na webové stránky vysokých škol a institucí terciárního vzdělávání, databáze škol a kurzů odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých
 • systémy vzdělávání - přináší popisy a vysvětlení vzdělávacích systémů v Evropě
 • výměny a granty - přehled programů (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus)  a kontaktních míst
 • kontakty - národní informační centra
 • všechno, co potřebujte vědět o pobytu v zahraničí v Evropě - přehled užitečných informací jakoživotní náklady, poplatky za studium, nalezení ubytování, právní aspekty studia a práce

V období 2014-2020 najdete všechny vzdělávací programy spolufinancované Evropskou unií v novém  programu Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže, a to při formálním i neformálním vzdělávání

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

 • Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) - školy mohou vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
 • Odborné vzdělávání - žáci SOŠ, učilišť, VOŠ, jejich absolventi a další mohou vyrazit na zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.
 • Mládež - mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, profesionální rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.
 • Vysokoškolské vzdělávání - mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců.
 • Vzdělávání dospělých - podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Studijní pobyt v zahraničí

Předtím, než odjedete do zahraničí na vysokou školu, byste se měli nejen seznámit s jejím vzdělávacím systémem a způsobem fungování tamějších vysokých škol, ale také informovat svou zdravotní pojišťovnu o svém plánovaném studijním pobytu v zahraničí.

Jako studenti máte právo pobývat v jiné zemi EU. Pokud se tam ale budete zdržovat za účelem studia po dobu delší než 3 měsíce, budete si obvykle muset vyřídit povolení k pobytu.

K udělení povolení k pobytu budete potřebovat:

 • občanský průkaz či pas
 • potvrzení o studiu na místní škole
 • dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení živobytí
 • zdravotní pojištění

Uznávání vysokoškolských diplomů

Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup. Jednotlivé členské státy rozhodují na základě vlastních vnitrostátních předpisů o uznávání akademických kvalifikací získaných v jiných zemích.

Ve většině případů lze získat tzv. "statement of comparability", což je porovnání toho, do jaké míry se daný diplom shoduje s ekvivalenty v členském státě, kde chcete studovat. O porovnání můžete požádat Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (EN).

Před tím, než požádáte o posouzení, si nezapoměňte zjistit:

 • kolik vás toto posouzení bude stát;
 • jak dlouho to bude trvat - posouzení může trvat od několika týdnů do několika měsíců;
 • jaký dokument potřebujete na základě posouzení získat - zprávu o úplné ekvivalenci ("full equivalency") nebo porovnávací zprávu ("comparative report");
 • co lze dělat v případě, že s výsledkem posouzení nebude souhlasit (možnost odvolání).

Tip: Pokud podklady dodáte ve formátu Europass (např. jako dodatek k diplomu), porovnávání vašich diplomů a následné uznání proběhne snáze.

Zaměstnání během studia

Pracovat při studiu je možné pouze tehdy, pokud to umožňuje daná země. Většina členských států EU povoluje pracovat studentům jen na poloviční úvazek nebo uplatňují limity na jeden semestr nebo na jeden rok.

Jestliže trávíte více než 6 měsíců (183 dní) ročně v jiné zemi EU, budete tam považováni za daňové rezidenty, tzn. pokud v zemi, kde studujete, také pracujete, budete muset v této zemi také platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení z příjmu, který vám tam vznikne. Jestli navíc např. na léto odjedete na brigádu do své domovské nebo jiné země, může po vás země, kde studujete, požadovat zdanění takto nabytého příjmu.

 

Zdroje: ec.europa.eu, ec.europa.eu/education, europa.eu/youreuropewww.euroskop.cz

Exkurze žáků do firem v Olomouckém kraji

ARRIVA MORAVA a.s.

Místo exkurze: Olomouc
Zaměření:
dopravní firma
Webové stánky:
www.arriva-morava.cz
Kontakt:
tomas.urban zavináč arriva.cz
Exkurze pro:

Nabídka:

Možnost vidět zázemí autobusového depa, prezentace firmy, diskuze s účastníky, prohlídka zájezdového autobusu (pro skupinu 5–15 návštěvníků).

AVL Moravia s.r.o.

Místo exkurze: Hranice
Zaměření:
konstrukční a výrobní činnost
Webové stánky:
www.avl.com/avl-moravia
Kontakt:
petra.machylova zavináč avl.com
Exkurze pro:
ZŠ, SŠ, VŠ – technické obory

Nabídka:

Prohlídka výrobních a montážních prostor, vysvětlení výrobního procesu unikátního produktu – válcové zkušebny. Pro studenty VŠ Ukázka modelování v 3D v oddělení konstrukce, krátká ukázka funkčnosti produktu.

Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Místo exkurze: Hranice
Zaměření: tvorba automatizovaných systémů
Webové stánky: bircher.cz
Kontakt: lenka.caganova zavináč bircher.cz, 581 650 072
Exkurze pro: ZŠ, SŠ a odborná učiliště s elektro obory

Nabídka:

Prezentace firmy spojená s prohlídkou výrobních prostor. Program odborné výuky ve formě exkurzí, zážitkových a projektových dnů.

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Místo exkurze: Prostějov
Zaměření:
výrobce výhybkových konstrukcí
Webové stánky:
www.dtvm.cz/dtvs/cz/
Kontakt:
dt zavináč dtvm.cz
Exkurze pro:
SŠ a VŠ technického směru (strojírenské obory)

Nabídka:

Prohlídka haly, kde se vyrábějí výhybky. K vidění velké obráběcí stroje, různé typy fréz, hoblovaček, lisů, soustruhů aj.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Místo exkurze: Šternberk
Zaměření:
výroba a obchod s vojenskou technikou
Webové stánky:
www.excaliburarmy.com
Kontakt:
vlastimil.duchon zavináč excaliburarmy.eu
Exkurze pro:
žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty SŠ technického zaměření, studenty VŠ technického zaměření

Nabídka:

Možnost vidět strojírenskou výrobu.

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

Místo exkurze: Hlubočky
Zaměření: strojírenská firma
Webové stánky: www.honeywell.com/worldwide/emea/czech-republic-cz; honeywell.jobs.cz
Kontakt: kariera.olomouc zavináč honeywell.com
Exkurze pro:
ZŠ, SŠ technického zaměření

Nabídka:

Možnost vidět nejnovější technologie v leteckém průmyslu, unikátní materiály a systém kvality.

Hopi s.r.o.

Místo exkurze: Kralice na Hané
Zaměření: logistická společnost
Webové stánky: www.hopi.cz
Kontakt: personalnipv zavináč hopi.cz
Exkurze pro:

Nabídka:

Možnost si prohlédnout sklady, manipulační techniku, pracovní pozice skladového pracovníka (pro skupinu alespoň 10 návštěvníků).

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Místo exkurze: Bystrovany (Olomouc)
Zaměření: výrobní závod
Webové stánky: www.koyobearings.cz
Kontakt: kariera zavináč koyobearings.cz, 585 126 524
Exkurze pro: SŠ, učební obory, VŠ
Délka exkurze: cca 45 min.

Nabídka:

Exkurze v provozu přesného obrábění – výroba jehličkových a válečkových ložisek (zajímavé pro technicky orientované obory – obráběče kovů, nástrojaře, mechaniky, seřizovače, konstruktéry apod.)

Meopta - optika, s.r.o.

Místo exkurze: Přerov
Zaměření: výroba a montáž optických i mechanických součástí
Webové stánky: www.meopta.com
Kontakt: personalistika zavináč meopta.com 
Exkurze pro: ZŠ, odborné SŠ a VŠ

Nabídka:

Příležitost dostat se do provozu největšího výrobce optiky v ČR s nejmodernějšími technologiemi na trhu.

Miele, spol. s r.o.

Místo exkurze: Uničov
Zaměření: výroba
Webové stánky: www.miele.cz
Kontakt: kariera zavináč miele.cz, 587 072 127
Exkurze pro: ZŠ, SŠ

Nabídka:

Možnost nahlédnout do výrobních prostor, pro výrobu sušiček, praček, myček, a to za podpory nejnovějších technologií.

Montáže Přerov a. s.

Místo exkurze: Přerov
Zaměření: výroba a montáže
Webové stánky:
www.montaze.cz
Kontakt: montaze zavináč montaze.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ

Nabídka:

Možnost vidět výrobní prostory strojírenského podniku, výrobu a předmontáž ocelových dílů za použití moderních technologií, postupů a zařízení, širokou nabídku mobilních jeřábů

MUBEA-HZP s.r.o.

Místo exkurze: Prostějov
Zaměření: výroba pro automobilový průmysl
Webové stánky: www.mubea.com, www.mubea.com/cz/career-new/europe/ceska-republika/prehled/mubea-prostejov/
Kontakt: kariera.prostejov zavináč mubea.com, info.mubea.hzp zavináč mubea.com
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Nabídka:

Prohlídka výroby a návštěva vzdělávacího střediska.

Mürdter Dvořák

Místo exkurze: Olšany u Prostějova
Zaměření: výroba
Webové stánky: muerdter.cz
Kontakt: muerdter zavináč muerdter.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, SOU

Nabídka:

Ukázka práce, prohlídka firmy nástrojárna, lisovna, celoroční brigády, pro školy možnost dlouhodobé i krátkodobé praxe.

Nestlé Česko s.r.o. závod Zora Olomouc

Místo exkurze: Olomouc
Zaměření: výroba čokolády
Webové stánky: www.nestle.cz
Kontakt: Jiří Matlocha, vedoucí personálního odboru, telefon: 585 546 111
V současné době jsou pro návštěvy vyhrazeny pouze úterky a čtvrtky. Termín návštěvy nutno domluvit předem telefonicky nebo mailem.
Exkurze pro: ZŠ, především 9. ročníky, SŠ s podobným zaměření; max. 45 osob ve skupině
Délka exkurze: 1,5 hodiny
Cena: zdarma

Nabídka:

Vstup do závodu a na výrobní dílny nemůžeme z důvodu přísných hygienických předpisů dovolit a proto jsme vybudovali Návštěvní centrum závodu Zora Olomouc. V rámci návštěvy tohoto centra účastníky seznámíme s historií a současností celé společnosti Nestlé a závodu Zora včetně poskytnutí informací o sociálním zabezpečení našich pracovníků. Dále návštěvníkům představíme sortiment naší výroby a poskytneme další informace a zajímavosti o výrobě čokolády. Vlastní seznámení s výrobou je řešeno promítnutím filmu o výrobě čokolády, natočeným za tímto účelem přímo v našem provozu.

PANAV, a. s.

Místo exkurze: Senice na Hané
Zaměření: výrobce přívěsů a návěsů
Webové stánky: www.panav.cz
Kontakt: Ing. Helena Škobrtalová, vedoucí osobního oddělení, helena.skobrtalova zavináč panav.cz, 585 808 625
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Nabídka:

Žáci mohou vidět celý provoz společnosti – od zahájení výroby až po finální výrobek. Po celou dobu exkurze je žákům poskytován odborný výklad.

Pars nova a.s.

Místo exkurze: Šumperk
Zaměření: výroba, modernizace a opravy kolejových vozidel
Webové stánky: www.parsnova.cz/pro-studenty/exkurze-a-praxe
Kontakt: Bc. Michal Mazánek, tel.: 583 365 545, michal.mazanek zavináč skoda.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ (5–20 účastníků)

Nabídka:

Možnost vidět provoz firmy – opravárenství, modernizace i novovýroba kolejových vozidel.

PLASTICO spol. s r.o.

Místo exkurze: Domaželice u Přerova
Zaměření: výroba kontejnerů
Webové stánky: www.plastico-kontejnery.cz
Kontakt: beranova zavináč plastico-kontejnery.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, SOU

Nabídka:

Možnost prohlédnout si areál a výrobní prostory firmy, získání podrobnějších informací o firmě, prezentace společnosti. Exkurze probíhá v plném provozu firmy.

Pramet Tools, s.r.o.

Místo exkurze: Šumperk
Zaměření: výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami
Webové stánky: www.dormerpramet.com
Kontakt: info.cz zavináč dormerpramet.com
Exkurze pro: SŠ, VŠ
Délka exkurze: cca 45 min.

Nabídka:

Nabízíme exkurze v provozu – vyrábíme nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami pro soustružení, frézování, vrtání a závitování.

PSP Engineering a.s.

Místo exkurze: Přerov
Zaměření: výroba strojů pro cementárny, vápenky aj.
Webové stánky: www.pspeng.cz
Kontakt: personalni zavináč pspeng.cz
Exkurze pro: SŠ, VŠ

Nabídka:

Představení společnosti, možnosti spolupráce se studenty, případně zaměstnání, prohlídka chemické a fyzikální laboratoře.

PSP Pohony a.s.

Místo exkurze: Přerov
Zaměření: strojírenská firma
Webové stánky: www.pohony.cz
Kontakt: obchod zavináč pohony.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Nabídka:

Prohlídka firmy, která je výrobce a dodavatel průmyslových převodovek, spojek, brzd a komponent pohonů se sídlem v Přerově.

Senior Flexonics Czech s. r. o.

Místo exkurze: Olomouc - Holice
Zaměření: výrobce trubkových systémů
Webové stánky: www.seniorflexonics.cz
Kontakt: senior zavináč seniorflexonics.cz
Exkurze pro: ZŠ, SOU, SŠ především strojírenského nebo technického zaměření

Nabídka:

Zájemci mají možnost vidět celý výrobní proces komponentů pro automobilový průmysl (výroba trubkových systémů).

SEZAKO PŘEROV s.r.o.

Místo exkurze: Přerov
Zaměření: výstavba technologických linek a oprava techniky
Webové stánky: www.sezakoprerov.cz
Kontakt: n.svrckova zavináč sezakoprerov.cz
Exkurze pro: ZŠ, SŠ

Nabídka:

Možnost prohlédnout si chod strojírenské firmy zabývající se obráběním, zámečnictvím a servisem zařízení v kamenolomech. Ukázka oblastí: pálení, tryskání, lakování, zámečnictví, obrábění.

Siemens, s.r.o.

Místo exkurze: Mohelnice (odštěpný závod)
Zaměření: výroba
Webové stánky: www.siemens.com/cz/cz/home.html
Kontakt: siemens.cz zavináč siemens.com, 583 471 111
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, VŠ

Nabídka:

Exkurze do výrobní společnosti pod vedením odborných specialistů.

Skanska a.s.

Místo exkurze: Olomouc
Zaměření: stavební a developerská skupina
Webové stánky: www.skanska.cz
Kontakt: job zavináč skanska.cz
Exkurze pro: 2. a 3. ročníky SOU stavebního zaměření – obory zedník, tesař, strojník, stavební zámečník a pro SPŠ stavebního nebo strojního zaměření, pro VŠ stavebního zaměření; min. 10 účastníků

Nabídka:

Exkurze na stavbu, obalovnu nebo betonárnu.
Pokud nechcete sedět jenom v lavicích a slyšet o tom, jak taková stavba vypadá, není nic lehčího, než se na nějakou stavbu přijít podívat. Pokud máte zájem o exkurzi na stavbě, sežeňte minimálně dalších devět spolužáků a my pro vaši skupinku připravíme optimální návrh návštěvy.

SSI SCHÄFER s.r.o.

Místo exkurze: Hranice
Zaměření: strojírenská firma
Webové stánky: ssischaefer.jobs.cz
Kontakt: info.cz zavináč ssi-schaefer.com
Exkurze pro: ZŠ, SŠ technicky zaměřené, VŠ; skupiny max. 20 lidí + doprovod

Nabídka:

Prezentace firmy, prohlídka strojírenské firmy, která vyrábí regálové zakladače do skladů, od začátku až po konec výroby.

Středomoravská nemocniční a.s.

Místo exkurze: Přerov, Prostějov, Šternberk
Zaměření:
poskytovatel zdravotní péče
Webové stánky: www.nemsne.cz
Kontakt: jana.ruzickova zavináč smn.agel.cz 
Exkurze pro: SŠ, VOŠ, VŠ

Toray Textiles Central Europe s.r.o.

Místo exkurze: Prostějov
Zaměření: polyesterové podšívkové tkaniny, polyamidové tkaniny pro automobilové airbagy, tiskové desky pro bezvodý ofset a tkaniny z uhlíkového vlákna pro kompozitní díly
Webové stánky: www.toray.cz
Kontakt: Ing. Tomáš Zikmund, personální manažer – tomas.zikmund zavináč ttce.toray.cz, 607 632 717
Exkurze pro: ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ; max. 30 osob ve skupině, ideální okolo 20
Délka exkurze: cca 2 hodiny (0,5 hod prezentace v zasedací místnosti, 1,5 hod prohlídka provozu)
Cena: zdarma

Nabídka:

Jsme připraveni umožnit exkurze zájemcům z jakýchkoliv škol.

UNEX a.s.

Místo exkurze: Uničov
Zaměření: strojírenství a megalurgie
Webové stánky: prace.unex.cz/
Kontakt: personalistika zavináč unex.cz
Exkurze pro: SŠ, VŠ

Nabídka:

Možnost vidět slévárnu (výroba odlitků), kovárnu (výroba výkovků) i strojírenskou výrobu (výroba svařovaných konstrukcí).

 

 

zdroj: uvedené firmy; ÚP

Pomaturitní studium a jazykové kurzy


 • Jazykové školy

BIG BEN SCHOOL, s.r.o.

Vodní 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 777 562 788
e-mail: info zavináč big-ben.cz
www stránky: www.big-ben.cz
Facebook

Jazyky: angličtina
Jazyková škola zaměřená na jazykové vzdělávání dětí předškolního a školního věku již od 3 let (především angličtina). Pořádá letní tábory s angličtinou, jazykové kurzy pro dospělé, individuální a firemní výuku na míru.

Lingua Centrum jazyková škola

Rejskova 19, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 737 342 215, 777 831 132
e-mail: prostejov zavináč linqua-centrum.cz
www stránky: www.lingua-centrum.cz
Facebook

Jazyky: Angličtina, čínština, francouzština, němčina, japonština, italština, španělština, ruština, polština a čeština pro cizince.
Kurzy pro veřejnost, firmy, pomaturitní denní studium, mezinárodní zkoušky...

Jazyková agentura Dva roky prázdnin

Daliborka 3093/4, 796 01 Prostějov (mapa)
telefon: 775 331 021
e-mail: info zavináč dvarokyprazdnin.cz

Jazyky: angličtina, francouzština
Jazykové vzdělávání dospělých, teenagerů a dětí již od 4 let pouze formou individuální výuky v rámci dopoledních, odpoledních a večerních hodin.


Zdroj: www stránky škol

Školy a další organizace na Prostějovsku

Předškolní péče

Mateřská centra

Centrum pro rodinu

nám. J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice, 79604
tel.:
731 626 126
e-mail:
cprprostejov zavináč ado.cz
www stránky:
www.prostejov.dcpr.cz

Jeho hlavním posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity.

Současně funguje také

Mateřské centrum Kostelec na Hané

Sportovní 850, Kostelec na Hané, 79841
v budově ZŠ a MŠ Kostelec na Hané
Bc. Veronika Zapletalová – tel: 737 310 456
FB uzavřená skupina

Znovuotevřené mateřské centrum využívá v současné době učebnu výtvarné výchovy na základní škole. Maminky se schází jednou týdně, vždy v úterý dopoledne. Symbolickou ochrannou ruku nad centrem drží salesiánské Centrum pro rodinu v Krasicích.

Mateřské centrum Cipísek

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov, 79601
telefon: 723 436 339
e-mail: mcprostejov zavináč centrum.cz
www stránky: www.mcprostejov.cz
Facebook

MC Cipísek je komunitní a integračního centrum s odpovídajícím zázemím, podmínkami a prostředím pro vzdělávání, setkávání, informační a poradenské programy směřující k všestrannému rozvoji všech členů rodiny - dětí, mládeže, dospělých a seniorů.

Rodinné centrum Lodička

Netušilova 15, Prostějov, 79601
telefon: 602 313 741
e-mail: info zavináč rclodicka.cz
www stránky: www.rclodicka.cz, Facebook

Rodinné centrum uvítá všechny rodiče s miminky a batolátky do tří let, kterým nabízí různé programy přizpůsobené jejich psychomotorickému vývoji.

Mateřské centrum Srdíčko

Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice, 78952
telefon: 739 246 019 (Markéta Klíčová, koordinátor projektu)
e-mail:
charita.srdicko zavináč centrum.cz
www stránky: www.charitakonice.cz/index.php/materske-centrum-srdicko

Cílem MC Srdíčko je podpora rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, zvýšení informovanosti o výchově dítěte, vytvoření místa pro setkávání rodin s dětmi a v neposlední řadě vytvoření komunitního centra pro všechny generace. MC nabízí zázemí pro vzájemné setkávání, umožňuje rodičům a dětem spolu aktivně trávit čas. Kromě pravidelného programu připravujeme i jednorázové akce určené pro širokou veřejnost. MC pořádá pro rodiče jazykové kurzy, přednášky a besedy s odborníky, vzdělávací kurzy.

 

Jesle

Jesle Prostějov

Sídliště Svobody 78, Prostějov, 79601
telefon: 582 344 084
e-mail: jesle zavináč mybox.cz
www stránky: www.jeslepv.webzdarma.cz

Kapacita jeslí: 25 míst
Personál: 3 dětské sestry

Jesle pro děti ve věku 1-3 roky. Náplní práce sester je nejen uspokojování základních potřeb dětí, ale také vytváření podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, a to hravou formou.

 

Mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Bedihošť

Komenského 86, Bedihošť, 79821
telefon: 722 730 447
e-mail: zsbed zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsbedihost.cz
Facebook

Mateřská škola Bílovice - Lutotín

Bílovice - Lutotín 70, Kostelec na Hané, 79841
telefon: 588 882 214
e-mail: alena.slezarova zavináč centrum.cz

Mateřská škola Biskupice

Biskupice 40, Kralice na Hané, 79812
telefon: 733 208 607
e-mail: msbiskupice zavináč posta.pvskoly.cz

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice

Brodek u Konice 260, Brodek u Konice, 79846
telefon: 582 391 183
e-mail: ms.brodek zavináč volny.cz
www stránky: www.zsbrodekukonice.cz

Mateřská škola Brodek u Prostějova

Zámecká 348, Brodek u Prostějova, 79807
telefon: 582 370 236
e-mail: ms.brodekpv zavináč centrum.cz
www stránky: www.msbrodekupv.webnode.cz

Mateřská škola Čehovice

Čehovice 93, Bedihošť, 79821
telefon: 582 368 556
e-mail: mscehovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.mscehovice.webnode.cz

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem

Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 79858
telefon: 582 373 728
e-mail: ms zavináč skolacechypk.cz
www stránky: www.skolacechypk.cz

Mateřská škola Čelčice

Čelčice 86, Klenovice na Hané, 79823
telefon: 777 688 151
e-mail: mscelcice zavináč seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

U Sokolovny 275, Čelechovice na Hané, 79816
telefon: 582 373 626
e-mail: zscel zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zscelechovice.wz.cz

Mateřská škola Dobromilice

Dobromilice 327, Dobromilice, 79825
telefon: 582 370 537
e-mail: msdobro zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: msdobromilice9.webnode.cz

Mateřská škola Doloplazy

Doloplazy 50, Nezamyslice, 78356
telefon: 582 388 292
e-mail: ms.doloplazy zavináč volny.cz
www stránky: www.msdoloplazy.estranky.cz

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Drahany 133, Drahany, 79861
telefon: 582 395 048
e-mail: zsdra zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsdrahany.cz

Mateřská škola Držovice

Pod Školou 4a/399, Držovice, 79607
telefon: 582 365 510
e-mail: msdrz zavináč centrum.cz
www stránky: www.drzovice.cz/materska-skola

Mateřská škola Dřevnovice

Dřevnovice 44, Nezamyslice, 79823
telefon: 777 275 835
e-mail: ms zavináč drevnovice.cz
www stránky: http://ms.drevnovice.cz

Mateřská škola Hluchov

Hluchov 73, Kostelec na Hané, 79841
telefon: 582 378 118
e-mail: materskaskola zavináč hluchov.cz

Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola Horní Štěpánov

Horní Štěpánov 36, horní Štěpánov, 79847 
telefon: 582 391 040
e-mail: pavla.popkova zavináč zshornistepanov.cz
www stránky: www.zshornistepanov.cz/materska-skola

Mateřská škola Hrubčice

Hrubčice 40, Bedihošť, 79821
telefon: 582 368 328
e-mail: mshrubcice zavináč tiscali.cz
web: mshrubcice.cz

Základní škola a mateřská škola Hvozd

Hvozd 84, Hvozd u Prostějova, 79855
telefon: 778 009 200
e-mail: mshvozd zavináč seznam.cz
www stránky: www.zshvozd.cz

Mateřská škola Ivaň

Ivaň 19, Klenovice na Hané, 79823
telefon: 731 905 650
e-mail: msivan zavináč volny.cz

Mateřská škola Kelčice

Kelčice 75, Kelčice, 79808
telefon: 721 773 170
e-mail: mskelcice zavináč seznam.cz  

Základní škola a mateřská škola Kladky

Kladky 178, Kladky, 79854
telefon: 582 383 430
e-mail: zskladky zavináč post.cz
www stránky: zskladky.cz

Mateřská škola Klenovice na Hané

Klenovice na Hané 3, Klenovice na Hané, 79823
telefon: 606 059 444
e-mail: msklenovicenahane zavináč seznam.cz
www stránky: www.klenovicenahane.cz/materska-skola-klenovice-na-hane/os-1004/p1=1020

Mateřská škola Konice

Smetanova 202, Konice, 79852
telefon: 582 396 170
e-mail: mskonice zavináč volny.cz
web: www.mskonice.cz

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané

Sportovní 797, Kostelec na Hané, 79841
telefon: 588 882 141, 733 115 370
e-mail: materskaskola zavináč skolakostelec.cz
www stránky: http://msknh.blog.cz/, www.skolakostelec.cz

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané

Zátiší 91, Kralice na Hané, 79812
telefon: 582 368 927
e-mail: m.skola zavináč kralicenahane.cz
www stránky: https://portal.csicr.cz/mskralice/Clanek/1023

Základní škola a mateřská škola Lipová

Lipová 159, Suchdol u Prostějova, 79845
telefon: 582 391 414
e-mail: mslipova zavináč seznam.cz

odloučené pracoviště:

 • Jednov 51, Suchdol u Prostějova – telefon: +420 582 391 446, e-mail: mssuchdol zavináč seznam.cz, web: www.mssuchdol.cz

Mateřská škola Malé Hradisko

Malé Hradisko 364, Malé Hradisko, 79849
telefon: 582 399 103
e-mail: msmalehradisko zavináč volny.cz
www stránky: www.msmalehradisko.cz

Mateřská škola Mořice

Mořice 1, Mořice, 79828
telefon: 582 388 347
e-mail: skolka zavináč morice.cz
www stránky: ms.morice.cz

Základní a mateřská škola Mostkovice

Prostějovská 243, Mostkovice, 79802
telefon: 582 362 548
e-mail: zsmostkovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.skola-mostkovice.cz

Základní škola a mateřská škola Myslejovice

Myslejovice 1, Myslejovice, 79805
telefon: 582 357 329
e-mail: zsmyslejovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.zsamsmyslejovice.cz

Mateřská škola Němčice nad Hanou

Trávnická 201, Němčice nad Hanou, 79827
telefon: 582 386 524
e-mail: skolkan zavináč volny.cz 
www stránky: msnemcicenadhanou.webnode.cz

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

1. máje 461, Nezamyslice, 79826
telefon: 582 389 130
e-mail: skolka zavináč zsnezamyslice.cz
www stránky: www.zsnezamyslice.cz

Mateřská škola Niva

Niva 119, Drahany, 79861
telefon: 582 395 056
e-mail: msniva.pv zavináč seznam.cz

Mateřská škola Ohrozim

Ohrozim 58, Plumlov, 79803
telefon: 773 223 831
e-mail: msohrozim zavináč centrum.cz
www stránky: www.skolkaohrozim.cz 

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 3, Olšany u Prostějova, 79814
telefon: 797 972 921
e-mail: skolka zavináč zsolsany.cz
www stránky: www.zsolsany.cz

odloučená pracoviště:

 • v ZŠ (Olšany u Prostějova 3) na staré škole v bývalé družině
 • vedle základní školy

Základní škola npor. letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Otaslavice 525, Otaslavice, 79806
telefon: 582 370 710
e-mail: ms.otaslavice zavináč seznam.cz
www stránky: http://zsjf.otaslavice.cz/skolka.htm

Mateřská škola Otinoves

Otinoves 177, Drahany, 79861
telefon: 582 395 647
e-mail: mstinoves zavináč posta.pvskoly.cz

Základní škola a mateřská škola Pěnčín

Pěnčín 17, Laškov, 79857
telefon: 582 378 704
e-mail: mspencinpv zavináč seznam.cz
www stránky: www.zsmspencin.cz

Mateřská škola Pivín

Pivín 244, Pivín, 79824
telefon: 582 384 299
e-mail: ms.pivin zavináč quick.cz
www stránky: www.pivin.cz/skolka/

Mateřská škola Plumlov

Na Stráži 512, Plumlov, 79803
telefon: 582 393 148, 733 360 774 (ředitelka)
e-mail: msplumlov zavináč seznam.cz
www stránky: http://msplumlov.mestoplumlov.cz/

odloučené pracoviště:

 • Na Aleji 45, 798 03, Plumlov

Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

Sídliště Svobody 3552/53, Prostějov, 79601
telefon: 581 115 003
e-mail: skolka zavináč cmgpv.cz
www stránky: skolka.cmgpv.cz

Církevní mateřská škola.

Mateřská škola Prostějov, Moravská

Moravská 30, Prostějov, 79601
telefon: 582 335 057
e-mail: msmorav zavináč posta.pvskoly.cz

odloučené pracoviště:

 • Raisova 6, 79601, Prostějov

Mateřská škola Prostějov, Partyzánská

Partyzánská 3974/34, Prostějov, 79601
telefon: 582 330 981
e-mail: mspartyz zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: www.mspartyzanska.cz

odloučená pracoviště:

 • pracoviště Květná 4, Prostějov – telefon 582 366 251, e-mail: info zavináč mskvetna.cz, www stránky: www.mskvetna.cz
 • pracoviště Aloise Krále 16, Prostějov – telefon 582 342 536, e-mail: mskrale zavináč seznam.cz, www stránky: www.msakrale.cz
 • pracoviště Hanačka 3, Prostějov – telefon 582 345 903, e-mail: mshanacka zavináč posta.pvskoly.cz, www stránky: www.mshanacka.cz

Mateřská škola Prostějov, Rumunská

Rumunská 1348/23, Prostějov, 79601
telefon: 582 345 924
e-mail: msrumun zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: http://ms-pv-rumunska.webnode.cz

odloučené pracoviště:

 • Mozartova 43, Prostějov – telefon: 582 345 073, e-mail: msmozart zavináč tiscali.cz

Mateřská škola Prostějov, Smetanova

Smetanova 747/24, Prostějov, 79601
telefon: 582 360 008
e-mail: mspv.baarova zavináč tiscali.cz
www stránky: mssmetanka.pvskoly.cz

Ke školce patří školní jídelna s odloučenými výdejnami v Prostějově.

Mateřská škola Prostějov, Šárka

ul. Šárka 4348/4a, Prostějov, 79601
telefon: 582 351 664, 607 581 034 (ředitelka)
e-mail: mssarka zavináč centrum.cz, mssarka zavináč mybox.cz
www stránky: mssarka.pvskoly.cz

odloučená pracoviště:

 • Dvořákova ul. 5, Prostějov – telefon: 582 351 130, e-mail: msdvorakova5 zavináč seznam.cz
 • Libušinka 18, Prostějov – telefon: 582 344 835, e-mail: mslibusinka zavináč seznam.cz
 • Žešov 81telefon: 582 334 763, e-mail: mszesov zavináč seznam.cz

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Sídliště Svobody 24/79, Prostějov, 79601
telefon: 582 345 120
e-mail: skolka zavináč zsjz.cz
www stránky: http://janazelezneho.cz/materska-skola/

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova

Husovo náměstí 94, Prostějov, 79601
telefon: 582 345 270
e-mail: mskoll zavináč seznam.cz
www stránky: www.zskol.cz

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova

Fanderlíkova 4123/69, Prostějov, 79601
telefon: 730 526 218
e-mail: msmelan zavináč seznam.cz
www stránky: zsmelan.pvskoly.cz

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14

škola: Palackého třída 14-16, Prostějov, 79601
telefon škola: 582 345 060
e-mail škola: skola zavináč palacka.com
www stránky škola: www.palacka.com

odloučená pracoviště - MŠ:

 • MŠ Čechovice – 5. května 7, Prostějov, telefon: 582 362 821, e-mail: mscechovice zavináč seznam.cz, www stránky: www.mscechovice.estranky.cz
 • MŠ Mánesova ul. – Mánesova 15, Prostějov, telefon: 582 345 014, e-mail: ms.manesova zavináč email.cz

Mateřská škola Prostějovičky

Prostějovičky 67, Plumlov, 79803
telefon: 588 882 079
e-mail: ms-pvicky zavináč volny.cz
www stránky: www.ms-prostejovicky.cz

Mateřská škola Protivanov

U Školky 296, Protivanov, 79848
telefon: 582 399 115
e-mail: ms-protivanov zavináč quick.cz
www stránky: ms-protivanov.almadeo.cz

Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice

Přemyslovice 46, Přemyslovice, 79851
telefon: 582 378 640
e-mail škola: zspre zavináč seznam.cz
www stránky: http://skolapremyslovice.cz/

odloučené pracoviště:

 • Přemyslovice - Štarnov 21, Konice – telefon: 582 396 238

Základní škola a mateřská škola Ptení

Ptení 157, Ptení, 79843
telefon: 731 522 920
e-mail: zspte zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsmspteni.cz

Mateřská škola Raková u Konice

Raková u Konice 85, Laškov, 79857
telefon: 582 383 397
e-mail: msrakova zavináč seznam.cz

Základní škola a mateřská škola Rozstání

Rozstání 25, Rozstání, 79862
telefon: 582 395 424
e-mail: skolka zavináč skolarozstani.cz
www stránky: www.skolarozstani.cz/materska-skola/materska-skola

Mateřská škola Skřípov

Skřípov 169, Konice, 79852
telefon: 727 831 273
e-mail: msskripov zavináč seznam.cz
www stránky: http://konice.cz/materska-skola-skripov/os-1019

Mateřská škola Slatinky

Slatinky 111, Slatinice, 78342
telefon: 582 373 038
e-mail zřizovatel: obec zavináč slatinky.cz

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Zákostelí 143, Smržice, 79817
telefon: 582 381 101
e-mail: zssmrzice zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zssmrzice.cz

Mateřská škola Stařechovice

Stařechovice 125, Kostelec na Hané, 79841
telefon: 588 002 288
e-mail: ms.starechovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.ms-starechovice.wz.cz

Mateřská škola Stražisko

Stražisko 25, Stražisko, 79844
telefon: 728 426 363
e-mail: msstrazisko zavináč seznam.cz

Mateřská škola Šubířov

Šubířov 35, Konice, 79852
telefon: 582 396 527
e-mail: jarmilakalandrova zavináč seznam.cz

Základní škola a mateřská školy Tištín

Tištín 21, Tištín, 79829
telefon: 582 388 435
e-mail: zstistin zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: www.tistin.cz

Základní škola a Mateřská škola Určice

Určice 72, Určice, 79804
telefon: 582 357 283
e-mail: zsurc zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsmsurcice.cz

Mateřská škola Víceměřice

Víceměřice 62, Nezamyslice, 79826
telefon: 724 728 973
e-mail: msvicemerice zavináč posta.pvskoly.cz 
www stránky: www.vicemerice.cz/skolka

Mateřská škola Vícov

Vícov 7, Plumlov, 79803
telefon: 734 313 413
e-mail: ms.vicov zavináč email.cz
www stránky: msvicov-cz.webnode.cz

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Vrbátky 3, Vrbátky, 79813
telefon: 582 382 244
e-mail: skolkavrbatky zavináč seznam.cz
www stránky: www.msvrbatky.estranky.cz

odloučená pracoviště:

 • Dubany 105 – telefon: 582 382 239, 603 392 443
 • Štětovice 82 – telefon: 721 138 688

Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice

Vrchoslavice 132, Němčice nad Hanou, 79827
telefon: 582 386 082
e-mail: msvrchoslavice zavináč seznam.cz
www stránky: www.msvrchoslavice.estranky.cz

Základní škola a mateřská škola Vřesovice

Vřesovice 41, Vřesovice, 79809
telefon: 582 368 123, 722 538 545
e-mail: ms.vresovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.zsamsvresovice.cz

Mateřská škola Želeč

Želeč 153, Brodek u Prostějova, 79807
telefon: 605 012 030
e-mail: mszelec zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.skolka-zelec.cz

 

Použité zdroje: webové stránky škol, www.pvskoly.cz, www.konice.cz

Speciální školy

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

základní a mateřská škola: Tetín 1, Prostějov, 79601
střední škola: Výšovice 80, 79809
telefon: 582 360 007
e-mail: pvtetin zavináč pvtetin.cz
www stránky: www.pvtetin.cz

Cílovou skupinou jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.

Mateřská škola

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Barevný svět v naší školce". Děti jsou do školy sváženy z okresů Prostějov, Přerov, Olomouc, Vyškov a Kroměříž školním automobilem. Kapacita třídy v MŠ je 5 dětí – děti se souběžným postižením více vadami, ve věku od 3 do 7 let. Ve třídě pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.

V budově je k dispozici tělocvična, místnost SNOEZELEN s rehabilitačními zařízeními a odborně fundovanou pracovnicí, kabinet logopedie s odborným pracovníkem, NZZ OS LIPKA zaměřené na rehabilitaci a logopedii s klinickým logopedem, ve škole pracuje psycholog. Celá škola je bezbariérově upravena.

Základní škola

Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinace postižení). Je školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni.

V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu). Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové  činnosti (kroužky: keramický, pracovní terapie, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), v logopedické poradně, v poradně pro děti s poruchou autistického spektra, v poradně pro prevenci sociálně-patologických jevů, v poradně výchovného poradenství a nepravidelná zájmová činnost.

Střední škola (jednoletá nebo dvouletá)

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí, dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

www stránky: www.sezampv.cz

Mateřská škola

Mozartova 30, 79601, Prostějov
telefon: 582 344 324
e-mail: skolka zavináč quick.cz

Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 7 let. Je rozdělena do 6 tříd. Jednotlivé třídy mohou navštěvovat děti s vadou řeči, zraku, sluchu, s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Školu rovněž navštěvují dětí s hyperaktivitou nebo s rozličnými zdravotními obtížemi (cystická fibróza, leukémie, diabetes...). O děti pečuje 13 pedagogických zaměstnanců, jimž podle potřeb dětí pomáhají 1-2 pedagogické asistentky.

Základní škola, odborné učiliště, školní družina

Komenského 10, 79601, Prostějov
telefon: 582 346 868
e-mail: specskoly zavináč pvskoly.cz

Věnuje se komplexní výchově a vzdělávání mentálně postižených žáků. Nabídka oborů SŠ:

 • Strojírenské práce
 • Stravovací a ubytovací služby
 • Pečovatelské služby
 • Provozní služby
 • Praktická škola jednoletá
 • Praktická škola dvouletá

Internát, školní jídelna

Budova Tetín 3
telefon:
778 709 835

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Lidická 86, Prostějov, 79601
telefon: 582 406 603
e-mail: ddprostejov zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsadd-prostejov.cz

Dětský domov

Kapacita 48 dětí. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí soudu.

Základní škola speciální

Pracuje podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schváleném MŠMT ČR, pod. čj. 24035/97-22 a podle Školního vzdělávací programu pro vzdělávání dětí a žáků v základní škole speciální „Je nám spolu dobře“ – kapacita 60

Přípravný stupeň základní školy speciální

Pracuje podle Školního vzdělávací programu pro vzdělávání dětí a žáků v základní škole speciální „Je nám spolu dobře“ – kapacita 12

Praktická škola jednoletá

Pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Je nám spolu dobře 2“ – kapacita 25 žáků

Školní družina – kapacita 30

Speciálně pedagogické centrum

Pracuje dle projektu SPC a na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon).

 

Použité zdroje: www.pvskoly.cz; uvedené webové stránky

Střední školy

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Komenského 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 302 541
e-mail: cmg zavináč cmgpv.cz
www stránky: www.cmgpv.cz
Facebook

Církevní osmileté gymnázium

Gymnázium Jiřího Wolkera

Kollárova 3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 800 077
e-mail: gjw zavináč gjwprostejov.cz
www stránky: www.gjwprostejov.cz
Facebook

Osmileté a čtyřleté gymnázium. Nabízí také třídy zaměřené na tělesnou výchovu. Ve známost vešlo zejména studentské divadlo Point a další kulturní aktivity žáků.

Obchodní akademie Prostějov

Palackého 18, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 260
e-mail: podatelna zavináč oapv.cz
www stránky: www.oapv.cz
Facebook

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Specializace:

 • Cestovní ruch
 • Finanční poradenství
 • Účetnictví a daně

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 301 411
e-mail: rgazs zavináč rg.prostejov.cz
www stránky: www.rg.prostejov.cz
Facebook

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.   

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov

Rejskova 2987/4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 341 413, ředitel - 582 333 845
e-mail: reditel zavináč sospo.eu, sekretariat zavináč sospo.eu
www stránky: www.sospo.eu
Facebook

Čtyřleté denní studium Ekonomika a podnikání

 • ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení
 • ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
 • ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
 • ŠVP Sportovní management

Škola nabízí i 3leté dálkové nástavbové studium a 2leté zkrácené denní studium.

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov

Lidická 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 342 311
e-mail: red.spsasoupv zavináč infos.cz
www stránky: spsasou.prostejov.cz 
Facebook

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy a mechatronika
 • Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 • Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu:

 • Obráběč kovů
 • Nástrojař
 • Jemný mechanik
 • Strojní mechanik (Zámečník)

Nástavbové studium:

 • Provozní technika

Odloučená pracoviště:

 • Dílny Vrahovická
 • Dílny Wolkerova

Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655 (mapa)
telefon: 582 351 977
e-mail: sos zavináč sosprostejov.cz
www stránky: www.souobchodnipv.cz

Naše škola nabízí tříleté studia oborů vzdělání s výučním listem 

 • Výrobce kožedělného zboží
 • Cukrář
 • Čalouník
 • Číšník
 • Kuchař
 • Prodavač
 • Řezník, uzenář

čtyřleté studium oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 • Kosmetické služby
 • Obchodník

dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • Podnikání

Střední školy designu a módy, Prostějov

Vápenice 2986/1, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 346 711
e-mail: info zavináč ssdam.cz
www stránky: www.ssdam.cz
Facebook

Škola nabízí vzdělání v oborech:

 • Užitá malba a design interiéru
 • Multimediální tvorba
 • Modelářství a návrhářství oděvů

Všechny obory kladou důraz na ICT kompetence žáků prostřednictví předmětu Počítačová grafika, jazykové kompetence zavedením výuky druhého cizího jazyka a finanční gramotnost předmětem Ekonomika.

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.

Komenského 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 587 571 965
e-mail: ssa zavináč ssaprostejov.cz
www stránky: http://ssaprostejov.cz

Tříleté učební obory:

 • Automechanik
 • Autoklempíř
 • Kadeřník

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

 • Provozní technika
 • Podnikání (Kadeřnické služby)

ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o

Husovo nám. 2061/91, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 777 200
e-mail: artecon zavináč artecon.cz
www stránky: www.artecon.cz
Facebook

Čtyřleté umělecké studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Grafika médií a tisku
 • Grafika v reklamní praxi
 • Fotografie v reklamní praxi
 • Módní designér a vizážista

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Podnikání v propagační tvorbě
 • Řízení obchodních a výrobních firem
 • Státní služba a správní řízení

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Prodejní a propagační činnost
 • Umění dekorace a keramiky
 • Umění aranžování
 • Tradiční krejčí
 • Prodavač oděvů, textilu a doplňků

Nástavbové maturitní studium:

 • Podnikání
 • Propagace

Střední zdravotnická škola Prostějov

Vápenice 2985/3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 343 861
e-mail: skola zavináč szdravpv.cz
www stránky: www.szdravpv.cz
Facebook

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent zakončené maturitní zkouškou.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

náměstí Spojenců 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 624
e-mail: svehlova zavináč svehlova.cz
www stránky: www.svehlova.cz

Čtyřleté studijní obory

 • Analýza potravin
 • Technologie potravin
 • Autotronik

Dvouleté – nástavbové studium

 • Podnikání
 • Stavební provoz

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Opravář zemědělských strojů
 • Elektrikář pro silnoproud
 • Instalatér
 • Malíř a lakýrník
 • Tesař
 • Truhlář
 • Zedník
 • Montér suchých staveb
 • Klempíř
 • Provozní služby
 • Zednické práce
 • Zahradnické práce
 • Opravářské práce
 • Výrobce potravin

Odloučená pracoviště:

 • výuka – Svatoplukova 80
 • dílny odborného výcviku – Určická 94, U Spalovny 12
 • školní jídelna – Vojáčkovo nám. 4
 • domov mládeže – Fanderlíkova 25, Vojáčkovo nám. 4

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 336 649
e-mail: prostejov zavináč trivis.cz
www stránky: www.trivisprostejov.cz
Facebook

V oboru bezpečnostně právní činnost je k dispozici denní a dálkové studium (čtyřletý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, tříletý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU).

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852 (mapa)
telefon: 582 302 671
e-mail: gymnazium zavináč konice.cz
www stránky: www.gymnazium-konice.cz

Osmileté gymnázium.

 

Použité zdroje: webové stránky škol a www.pvskoly.cz

Základní školy

Základní škola a mateřská škola Bedihošť

Komenského 86, Bedihošť, 79821
telefon: 582 368 525
e-mail: zsbed zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsbedihost.cz

Základní škola Bohuslavice

Bohuslavice 19, Bohuslavice, 79856
telefon: 582 383 034
e-mail: zsbohuslavice zavináč volny.cz
www stránky: www.zsamsbohuslavice.cz

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Brodek u Konice 265, Brodek u Konice, 79846
telefon: 582 391 193
e-mail: brodek zavináč volny.cz
www stránky: www.zsbrodekukonice.cz

Základní škola Brodek u Prostějova

Císařská 65, Brodek u Prostějova, 79807
telefon: 581 275 321
e-mail: zsbrp zavináč iol.cz
www stránky: http://zs-brodek.cz/

Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem

Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 79858
telefon: 582 373 736
e-mail: zs zavináč skolacechypk.cz
www stránky: http://skolacechypk.cz/

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

U Sokolovny 275, Čelechovice na Hané, 79816
telefon: 582 373 626
e-mail: zscel zavináč pvskoly.cz
www stránky: zscelechovice.wz.cz

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Drahany 133, Drahany, 79861
telefon: 582 395 048
e-mail: zsdra zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsdrahany.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola Horní Štěpánov, příspěvková organizace

Horní Štěpánov 300, Horní Štěpánov, 79847
telefon: 582 391 030
e-mail: pavla.popkova zavináč zshornistepanov.cz
www stránky: www.zshornistepanov.cz

Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace

Hrubčice 37, Hrubčice, 79821
telefon: 582 368 338
e-mail: zshrubcice zavináč gmail.com
www stránky: www.hrubcice.cz/skola

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace

Hvozd 90, Hvozd u Prostějova, 79855
telefon: 582 383 278
e-mail: zshvozd zavináč centrum.cz
www stránky: www.zshvozd.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Kladky, příspěvková organizace

Kladky 178, Kladky, 79854
telefon: 582 383 430
e-mail: zskladky zavináč post.cz
www stránky: zskladky.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola Klenovice na Hané

Klenovice na Hané 231, Klenovice na Hané, 79823
telefon: 582 384 131, 739 414 942
e-mail: zsklenovice zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsklenovice.cz

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852
telefon: 582 302 671
e-mail: gymnazium zavináč konice.cz
www stránky: www.gymnazium-konice.cz

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, příspěvková organizace

Sportovní 850, Kostelec na Hané, 79841
telefon: 582 373 840
e-mail: skola zavináč skolakostelec.cz
www stránky: www.skolakostelec.cz

Základní škola Kralice na Hané, příspěvková organizace

Zákostelí 59, Kralice na Hané, 79812
telefon: 582 368 929
e-mail: zskral zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: www.zskralice.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola Krumsín

Krumsín 55, Plumlov, 79803
telefon: 588 002 263
e-mail: zskrumsin zavináč seznam.cz
www stánky: www.zskrumsin.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace

Laškov 21, Laškov, 79857
telefon: 582 378 816
e-mail: zslaskov zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: http://zmslaskov.cz
Facebook

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Lipová, příspěvková organizace

Lipová 71, Suchdol u Prostějova, 79845
telefon: 582 391 448
e-mail: reditel zavináč skolalipova-pv.cz
www stránky: zs-ms-lipova.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní a mateřská škola Mostkovice

Prostějovská 243, Mostkovice, 79802
telefon: 582 362 554
e-mail: zsmostkovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.skola-mostkovice.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská škola Myslejovice, příspěvková organizace

Myslejovice 1, Myslejovice, 79805
telefon: 582 357 329
e-mail: zsmyslejovice zavináč seznam.cz
www stránky: www.zsamsmyslejovice.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola Němčice nad Hanou

Tyršova 360, Němčice nad Hanou, 79827
telefon: 582 386 579
e-mail: zsnem zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsnem.pvskoly.cz

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

1. máje 234, Nezamyslice u Prostějova, 79826
telefon: 582 388 120
e-mail: posta zavináč zsnezamyslice.cz
www stánky: www.zsnezamyslice.cz

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 3, Olšany u Prostějova, 79814
telefon: 582 380 347
e-mail: reditelka zavináč zsolsany.cz
www stránky: www.zsolsany.cz

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Sýpky 117, Otaslavice, 79806
telefon: 582 370 718
e-mail: zsjf zavináč otaslavice.cz
www stránky: zsjf.otaslavice.cz

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace

Pěnčín 17, Laškov, 79857
telefon: 582 378 748
e-mail: zspencin zavináč seznam.cz
www stránky: www.zsmspencin.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola Pivín

Pivín 170, 79824, Pivín
telefon: 582 384 230
e-mail: zspivin zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: www.zspivin.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola Plumlov, příspěvková organizace

Rudé armády 300, Plumlov, 79803
telefon: 582 393 210
e-mail: zaklsplumlov zavináč volny.cz
www stránky: www.zsplumlov.cz

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601
telefon: 582 301 411
e-mail: rgazs zavináč rg.prostejov.cz
www stánky: www.rg.prostejov.cz

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Sídliště Svobody 3578/79, Prostějov, 79601
telefon: 582 302 411
e-mail: zsjz zavináč zsjz.cz
www stránky: www.zsjz.cz

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova

Kollárova 4, Prostějov, 79601
telefon: 582 345 160
e-mail: zskol zavináč seznam.cz
www stránky: www.zskol.cz

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova

Melantrichova 60, Prostějov, 79604
telefon: 582 319 071
e-mail: zsmelan zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsmelan.pvskoly.cz

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého

Palackého 14-16, Prostějov, 79601
telefon: 582 345 060
e-mail: skola zavináč palacka.com
www stránky: www.palacka.com

Základní škola Prostějov, Dr. Horáka

Dr. Horáka 24, Prostějov, 79601
telefon: 582 342 242
e-mail: zshor zavináč pvskoly.cz
www stránky: zshor.pvskoly.cz

Základní škola Prostějov, E. Valenty

E. Valenty 52, Prostějov, 79603
telefon: 582 366 040
e-mail: zsval zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsval.pvskoly.cz

Základní škola Prostějov, Vladimíra Majakovského

Vladimíra Majakovského 1, Prostějov, 79811
telefon: 582 360 013
e-mail: zsmaj zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsmajakovskeho.cz

Základní škola Protivanov

Školní 292, Protivanov, 79848
telefon: 582 399 219
e-mail: zspro zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsprotivanov.cz

Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace

Přemyslovice 353, Přemyslovice, 79851
telefon: 582 378 236
e-mail: zspre zavináč seznam.cz
www stránky: skolapremyslovice.cz

Základní škola a mateřská škola Ptení

Ptení 157, Ptení, 79843
telefon: 582 376 713
e-mail: zspte zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsmspteni.cz

Základní škola a mateřská škola Rozstání, příspěvková organizace

Rozstání 25, Rozstání, 79862
telefon: 582 395 418
e-mail: skola zavináč skolarozstani.cz
www stránky: www.skolarozstani.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace

Zákostelí 143, Smržice, 79817
telefon: 582 381 101
e-mail: zssmrzice zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zssmrzice.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a mateřská školy Tištín, příspěvková organizace

Tištín 21, Tištín, 79829
telefon: 582 388 435
e-mail: zstistin zavináč posta.pvskoly.cz
www stránky: www.skolatistin.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Určice

Určice 400, Určice, 79804
telefon: 582 357 136
e-mail: zsurc zavináč pvskoly.cz
www stránky: www.zsmsurcice.cz

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Vrbátky 83, Vrbátky, 79813
telefon: 582 382 237
e-mail: zsvrb zavináč seznam.cz
www stránky: www.skolavrbatky.cz

Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice, příspěvková organizace

Vrchoslavice 1, Němčice nad Hanou, 79827
telefon: 582 386 302
e-mail: ilona.vasinova zavináč seznam.cz

pouze 1. stupeň ZŠ

 

Použité zdroje: webové stránky škol a www.pvskoly.cz

Archiv

2020

Vysokoškolské vzdělávání - Dům zahraniční spolupráce

V březnovém čísle jste se mohli dozvědět více o tom, jaká jsou aktuální doporučení týkající se koronaviru a mezinárodních programů, dále se zde dočtete o programu Erasmus+, zjistíte, na jaké jazykové kurzy se můžete aktuálně těšit. Newsletter Domu zahraniční spolupráce Vám nabízí ještě mnoho dalšího.

Pokud Vás zajímají aktuání témata v oboru vzdělávání, můžete se jednoduše přihlásit k odběru Newsletteru DZS na www.dzs.cz.

2019

Seminář filmové výchovy (nejen) pro pedagogy v Uherském Hradišti

Seminář filmové výchovy (nejen) pro pedagogy v Uherském Hradišti

Asociace českých filmových klubů a projekt CinEd Vás zvou na ukázkový seminář filmové výchovy pro pedagogy a další zájemce. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

Kdy: Pátek, 8. února 2019, 10:00–15:30

Kde: Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště (Střední uměleckoprůmyslová škola UH)

Vstup na seminář je zdarma.

Seminář je určen:
pedagogům se zájmem o filmovou/ audiovizuální výchovu - kulturním pracovníkům, kinařům, knihovníkům, organizátorům veřejných projekcí - lektorům volnočasových aktivit - studentům VŠ se zájmem o filmovou výchovu - všem dalším zájemcům

Program semináře:                   

9:30-10:00 registrace

10:00 - 11:40 úvod k filmu Místo, následná projekce filmu (Režie: Ermanno Olmio, Itálie, 1961, 90 min)

11:40-12:00 představení projektu CinEd - nabídka, cíle a metody

12:00-13:00 přestávka na oběd

13:00-14:50 práce s filmem Místo: důvod výběru, základy filmové analýzy pro školní mládež, interkulturní odkazy, možnosti interpretace, nabídka materiálů k filmu

14:50-15:10 závěrečné komentáře a dotazy

15:10 -15:20 reflexe a připomínky k semináři

Registrace: http://bit.ly/2Cd9RMb

Součástí semináře bude představení nabídky filmů pro školy i kina, a metodiky filmové výchovy, jíž rozvinul pařížský partner projektu CinEd Cinémathèque française.

V případě dotazů kontaktujte: alexandra.lipovska@acfk.cz, eva.paroulkova@acfk.cz více informací naleznete na http://cined.cz/

 

Zdroj: https://www.eduin.cz

Descartes - semináře pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací agentura Descart nabízí pedagogickým pracovníkům kurzy akreditované MŠMT, které otevírají pro 1. pololetí kalendářního roku 2020.

Přihlášení

Pro kontrolu dostupnosti kurzu navštivte webové stránky www.descart.cz, kde si mimo jiné můžete předměty seřadit dle předmětu nebo místa konání, a také se zde hlavně můžete jednoduše elektronicky přihlásit.

Podávání přihlášek je upřednostňováno přes webový formulář na www.descart.cz, případně přes e-mail: info zavináč descartes-agentura.cz (je potřeba uvést, o jaký seminář máte zájem, dále IČO školy, jméno, příjmení a titul účastníka, datum a místo narození účastníka, kontaktní e-mail a telefonní číslo účastníka), na který můžete zasílat i své případné dotazy.

Kontakt:

DESCARTES, v.o.s. – vzdělávací agentura
Mgr. Radka Pokorná
e-mail: info zavináč descartes-agentura.cz
www stránky: www.descart.cz

 

Aktualizovaná nabídka seminářů:

Dny otevřených dveří prostějovských středních škol

ke stažení v příloze pod článkem

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Husovo nám. 2061/91, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.artecon.cz
den otevřených dveří:

 • 24. 10. 2019, 08:30–16:30
 • 05. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 13. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 20. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 28. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 22. 1. 2020, 08:30 –16:30

Čtyřleté (umělecké) studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Státní služba a správní řízení
 • Grafika médií
 • Grafika v reklamní praxi
 • Herní grafika
 • Firemní managment
 • Fotografie v reklamní praxi
 • Módní designér a vizážista
 • Managment v reklamě a médiích

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Vizualizace prodejny
 • Umění prodeje a obchodu
 • Umění aranžování
 • Tradiční krejčí
 • Specialista prodeje oděvů

Nástavbové maturitní studium:

 • Podnikání
 • Propagace

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Komenského 17, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.cmgpv.cz
den otevřených dveří: čtvrtek 5. prosince 2019, 14.45–18.00.

Církevní osmileté gymnázium, přijímá žáky 5. tříd do primy gymnázia a 5. tříd ZŠ.

Gymnázium Jiřího Wolkera

Kollárova 3, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.gjwprostejov.cz
den otevřených dveří: pátek 18. prosince 13:00-17:00 a sobota 19. prosince 2019 9:00-13:00

Osmileté a čtyřleté gymnázium. Nabízí také třídy zaměřené na tělesnou výchovu.

Obchodní akademie Prostějov

Palackého 18, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.oapv.cz
den otevřených dveří: 
     - čtvrtek 13. listopadu 2019, 8.00-17.00, současně se Scholarisem
     - pátek 10. ledna 2020, 8.00-14.00

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Obor studia: Obchodní akademie (4leté studium zakončené maturitní zkouškou)

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.rg.prostejov.cz
den otevřených dveří: středa 4. prosince 2019

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov

Rejskova 2987/4, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.sospo.eu
den otevřených dveří:

     - středa 13. listopadu 2019, 13.00-17.00
     - středa 11. prosince 2019, 13.00-17.00
     - středa 15. ledna 2020, 13.00-17.00

Čtyřleté maturitní obory - RVP Ekonomika a podnikání:

 • Mezinárodní obchod a projektové řízení
 • Řízení služeb a marketing turismu
 • Marketingové komunikace a žurnalistika
 • Sportovní management 

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov

Lidická 4, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: spsasou.prostejov.cz 
den otevřených dveří:
     - středa 27. listopadu 2019
     - pondělí 20. ledna 2020

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy nebo mechatronika
 • Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 • Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu:

 • Obráběč kovů
 • Nástrojař
 • Jemný mechanik
 • Strojní mechanik (Zámečník)

Nástavbové studium:

 • Provozní technika

Odloučená pracoviště:

 • Dílny Vrahovická
 • Dílny Wolkerova

Střední odborná škola Prostějov

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655 (mapa)
www stránky: www.sosprostejov.cz
den otevřených dveří: úterý 3. prosince 2019

Škola nabízí tříleté studia oborů vzdělání s výučním listem

 • Výrobce kožedělného zboží (studijní stipendium)
 • Cukrář
 • Číšník
 • Kuchař
 • Prodavač
 • Řezník, uzenář (studijní stipendium)

čtyřleté studium oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 • Kosmetické služby
 • Obchodník (obor nebude ve školním roce 2019/20 otevřen)
 • Gastronomie 

dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • Podnikání

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.

Komenského 4, Prostějov, 79601
prostory odborného výcviku - Kadeřnický salon (Komenského 4)
prostory odborného výcviku - Školní autoservis (Dolní 3 – u benzinky Shell)
www stránky:
www.ssaprostejov.cz
den otevřených dveří: středa 15. ledna 2020

Čtyřleté studijní obory s maturitou:

 • Dopravní prostředky

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Automechanik
 • Kadeřník

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

 • Provozní technika
 • Podnikání (Kadeřnické služby)

Střední škola designu a módy, Prostějov

Vápenice 2986/1, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.ssdam.cz
den otevřených dveří: 

 • sobota 19.10.2019 9:00–15:00 hod.
 • čtvrtek 24.10.2019 13:00–17:00 hod.
 • středa 6.11.2019 13:00–17:00 hod.
 • a v době konání prostějovské burzy škol – Scholaris, tj. středa 13.11.2019 9:00–16:00 hod.

Škola nabízí vzdělání v oborech:

 • Užitá malba a design interiéru
 • Multimediální tvorba
 • Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu a navrhování)

Střední zdravotnická škola Prostějov

Vápenice 2985/3, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.szdravpv.cz
den otevřených dveří:
     - středa 13. listopadu 2019, současně se Scholarisem 
     - středa 8. ledna 2020

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent zakončené maturitní zkouškou.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

náměstí Spojenců 17, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.svehlova.cz
den otevřených dveří: 

 • pátek 8. 11. 2019 od 8:00 - 17:00 hod.
 • sobota 9. 11. 2019 od 8:00 - 13:00 hod.
 • úterý 10. 12. 2019 od 8:00 - 17:00 hod.
 • středa 15. 1. 2020 od 8:00 - 17:00 hod.

Čtyřleté studijní obory

 • Analýza potravin
 • Technologie potravin
 • Autotronik

Dvouleté - nástavbové studium

 • Podnikání
 • Stavební provoz

Učební obory

 • automobilní
  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Opravář zemědělských strojů
 • stavební
  • Elektrikář - silnoproud
  • Instalatér
  • Malíř a lakýrník
  • Tesař
  • Truhlář
  • Zedník
  • Montér suchých staveb
  • Klempíř
 • potravinářské
  • Výrobce potravin 
 • 2-letý s výučním listem
  • Provozní služby
 • speciální
  • Zednické práce
  • Zahradnické práce
  • Opravářské práce
 • Zkrácená forma studia
  U aktuálně vybraných oborech, pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Škola nabízí stipendijní programy.

Odloučená pracoviště:

 • výuka - Svatoplukova 80
 • dílny odborného výcviku - Určická 94, U Spalovny 12
 • školní jídelna - Vojáčkovo nám. 4
 • domov mládeže - Fanderlíkova 25, Vojáčkovo nám. 4

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.trivisprostejov.cz
den otevřených dveří:

     - středa 11. prosince 2019, 12.00-17.00
     - středa 8. ledna 2020, 12.00-17.00

V oboru bezpečnostně právní činnost je k dispozici denní a dálkové studium (čtyřletý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, tříletý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana - nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU).

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852 (mapa)
www stránky: www.gymnazium-konice.cz
den otevřených dveří: po individuální domluvě

Osmileté gymnázium.

Ještě nevíte, na kterou střední školu byste rádi? Vyrazte na Scholaris

Prostějov

 • Kdy: čtvrtek 13. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • Kde: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov (mapa)

Olomouc

 • Kdy: středa 27.–28. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • Kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

Použité zdroje: webové stránky škol a www.infoabsolvent.cz

Improdílny - Otevřené tréninky improvizace

Improdílny - Otevřené tréninky improvizace

Divadelní improvizace je založena na několika jednoduchých principech, kterých využitelnost přesahuje jeviště i divadelní sál. Přijímání nápadů, schopnost naladit se na druhé, soustředěné naslouchání, důvěra, koncentrace, spontaneita, pohotovost reakcí, nebo schopnost být tady a teď jsou právě dovednosti, které budeme pomocí divadelní improvizace společně trénovat. Na otevřených lekcích (open classech) se budeme několikrát do měsíce věnovat jednomu z těchto témat.

Kdy: 18. března. 2019, 16.30 - 18.30

Kde: Kounicova 20, Brno, mapa

Vstupné: dobrovolné

Co s námi získáte?

• základy divadelní improvizace

• rozproudění své spontaneity a kreativity

• trénink projevu před ostatními (veřejné vystupování a sebevědomí)

• schopnost jak víc naslouchat a být přítomný “tady a teď”

Komu je kurz určen

Na otevřené tréninky může přijít opravdu každý - ať už jste zkušený improvizátor, nebo úplný nováček. Nezáleží ani na věku (i když tréninky jsou spíše vhodné pro lidi starší 15 let).

Co potřebujete sebou?

• motivaci něco se naučit či zkusit něco nového,

• pohodlné oblečení (tepláky, legíny, pohodlné šaty nebo tričko, improvizujeme většinou bez bot, ale je to na vás),

• láhev s vodou (není povinná).

zdroj: www.naucmese.cz

MiniErasmus

MiniErasmus

Proč se zapojit do projektu?

 • Je tento obor pro mě ten pravý? MiniErasmus ti dává příležitost vidět skutečné vysokoškolské přednášky a semináře. Už žádné informace z druhé ruky. Poznej systém studia a prostředí, popovídej si s profesory a studenty. V rámci programu ti nabízíme čtyři dny, během kterých se budeš moci dozvědět vše o dané vysoké škole.
 • Aby jsi nebyl v novém prostředí ztracený, ještě před projektem ti přidělíme tutora – studenta dané vysoké školy, který ti zodpoví otázky a během projektu ti ukáže školu či město.
 • MiniErasmus je příležitostí poznat obrovské množství lidí. Tutoři, partnerské organizace, lidé z firem a nebo ostatní účastníci – díky našim večerním networkingovým eventům potkáš mnoho lidí, kteří ti ukáží mnohem větší svět než ten, na který jsi zvyklý!
 • Zajistíme ti příležitosti, ke kterým by ses během běžného vyučování nedostal. Chceš vědět, jak levně cestovat, jak zaujmout, zapamatovat si tunu učiva a nebo jak správně psát blog? Nabízíme ti workshopy s opravdovými odborníky. Připravíme ti také diskuze na spoustu aktuálních a společenských témat se známými osobnostmi a špičkovými řečníky.
 • Tvoje vzdělání je úspěšně završené až když se řádně „prodáš” na trhu. O tom, co se dá vlastně s tvým vysněným oborem dělat, se dozvíš už během MiniErasmu. V rámci programu zprostředkováváme informační setkání s profesionály, kteří ti nastaví realistické zrcadlo o možnostech dané profese. Jsi správný člověk pro danou práci? Dozvíš se na MiniErasmu!
Podmínky
Na projekt MiniErasmus akceptujeme tři skupiny účastníků – studenty kterékoliv střední školy v ČR.
 1. Domácí student 
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 16 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. Na projekt se dopravíš z místa trvalého bydliště a ubytování ti neposkytujeme!
 2. Dojíždějící student s vlastním ubytováním
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 16 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. Na projekt se dopravíš z místa vlastního ubytování a ubytování ti neposkytujeme!
 3. Dojíždějící student bez vlastního ubytování 
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 18 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. S ubytováním ti pomůžeme, účastnický poplatek ale bude o něco vyšší (víc informací je v registračním formuláři).
Registrace

Registrace proběhne prostřednictvím formuláře. Na špatně vyplněné registrace nepřihlížíme! Účelem registrace je dozvědět se, proč bychom měli přijmout právě tebe. Originalita a schopnost odlišit se je něco, co ti může pomoct být upřednostněn při výběru účastníků.

Po ukončení registrace zpracováváme seznamy vybraných účastníků. Samotný výběr a jeho potvrzení konzultujeme s tvojí střední školou. Oznámení výběru proto může trvat nějakou dobu. E-mail o tom, že jsi správně vyplnil registraci, nezasíláme. Zasíláme až:

 • Pokud jsi byl vybrán, po schválení – e-mail o přijetí s účastnickými podmínkami(dáme vědět dřív než týden pred).
 • Pokud jsi nebyl vybrán z kapacitních důvodů a následně vybrán jako náhradník, informujeme tě o tom prostřednictvím tvé střední školy.
 • Pokud jsi nesplnil podmínky, nebo si nesprávně vyplnil registraci, na tvou přihlášku se bohužel nepřihlíží.
Další informace

Projekt bude probíhat ve dnech 24.11. - 27.11.

Projekt MiniErasmus je pro účastníka zpoplatněný sumou 500,- KČ. Bude se platit v hotovosti na místě v den zahájení projektu.

Poplatek není registrační (neplatíš za registraci) a nepožadujeme ani poplatek od střední školy! Povinnost zaplatit manipulační poplatek vzniká až po doručení e-mailu o přijetí na projekt MiniErasmus.

Kontakt

Nová 856/15, 958 04 Partizánske, Bratislava, Slovensko
Mgr. Matúš Jarolín – předseda
Tel. kontakt: +421 944 166 927
e-mail: cesko zavináč futuregenerationeurope.eu
FB: www.facebook.com/FutureGenerationCzechRepublic/

zdroj: www.futuregenerationeurope.eu

Oldřich Skulil – Situace

Prostějovský Majáles 2019

Tradiční jarní studentský happening s průvodem masek, vyhlášením krále Majálesu a spoustou místních kapel, to je

Prostějovský Majáles

Vše začne v úetrý 30. dubna v 11.30 průvodem v maskách, který vyrazí tradičně od lázní do města (prosíme účastníky, aby přišli v 11.00-11.20), poté budou následovat vystoupení studentů – letos na Náměstí T.G.M. u muzea. Po prezentaci škol následuje korunovace krále Majálesu 2019 a doprovodný program. Závěrem se můžete těšit na tradiční Afterparty.

Pokud by se náhodou stalo, že by vaší škole nepřišla přihláška, tak zde je na ni odkaz.

Hudba k vystoupení: Pokud budete ve svém vystoupení užívat reprodukovanou hudbu, pošleteji do 26. dubna na email prostejovskymajales zavináč gmail.com (přímo do emailu, nebo ji nahrejte např. na ulozto.cz, Google Drive nebo další úložiště). Hudbu z CD v den Majálesu letos nebude možné přehrát z technických důvodů.

Více informací najdete na facebookové stránce www.facebook.com/majalesprostejov, FB události nebo instagramu. Případné dotazy pište na e-mail prostejovskymajales zavináč gmail.com.

Prostějovský Majáles

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/events/416034399143123/

Přehlídka středních škol v Olomouckém kraji – Scholaris 2019

Přemýšlíte, který obor studovat a jakou střední školu zvolit? Pomoci vám může při rozhodování i návštěva Přehlídky středních škol

Scholaris 2019,

která proběhne během listopadu v 5 městech Olomouckého kraje.

Šumperk

 • kdy: úterý 5. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk (mapa)

Jeseník

 • kdy: čtvrtek 7. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8, Jeseník (mapa)

Prostějov

 • kdy: středa 13. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov (mapa)

Zde samozřejmě potkáte i naše Informační centrum pro mládež s tradiční anketou, za kterou si můžete vybrat pěknou placku, informacemi pro zájemce o studium (např. Deset kroků před rozhodnutím, Jak se přihlásím na školu, Dny otevřených dveří SŠ na Prostějovsku, ...) a informacemi o nás, našich aktivitách, síti Informačních center pro mládež, síti Europe Direct, Evropské unii a mnohém dalším.

 Přerov

 • kdy: středa 20. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3, Přerov (mapa)

Olomouc

 • kdy: středa a čtvrtek 27.–28. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji.

Co Scholaris přináší?

 • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2019/2020
 • přehled o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení
 • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

Bližší informace vám k jednotlivým přehlídkám středních škol poskytne Kateřina Vyhlídalová, tel.: 727 812 798, e-mail: vyhlidalova zavináč scholaservis.cz.

 

Zdroj: www.scholaservis.cz

Týden humanitních věd

Týden humanitních věd

Olomouc

 • 18. – 22. listopadu
 • Program je volně přístupný široké veřejnosti, vstup zdarma.
Program
 • Pondělí 18. listopadu 2019
Literární modernismus: portréty autorů světového románu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: učebna VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
William Faulkner a jeho tvorba. Portrét jednoho z nejvýznamnějších autorů amerického modernismu, nositele Nobelovy ceny za rok 1949. Rozbor románu Divoké palmy a povídky Medvěd.

Alžbětinské divadlo - Dějiny světového divadla (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
V rámci přednáškového cyklu o vývojových etapách světového divadla je výklad zaměřen na nástup tzv. alžbětinského divadla v Anglii, především na specifiku divadelního prostoru, alžbětinské dramatiky i postavení herců ve společnosti.
ARTECA: prezentace projektu a výzkumu (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 10:00 – 14:00
kde: kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 225/3, Olomouc
přednášející: Dr. Jana Michalčáková, doc. Karel Lemr ml., Bc. Jindřich Švihel, Mgr. Vojtěch Trávníček
Řízená exkurze a prezentace neinvazivních analýz uměleckých děl a architektury. I. stanoviště: skenování Lidarem; II. stanoviště: skenování Lidarem; III. stanoviště: multispektrální snímkování. Program probíhá od 10:00 do 14:00 hod.
Jak se vypráví zvukem? Naratologie rádia a rozhlasu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Rádio sice nedisponuje obrazovým materiálem, o to více však skrze naše uši atakuje představivost a individuální prožívání. Slovem, zvukem, hudbou, ale také tichem lze vyprávět i popisovat a zároveň vtahovat do fikčního světa, který posluchače obklopí.
Vyprávění v současné televizní tvorbě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
Televizní teoretici John Fiske a John Hartley kdysi prohlásili, že televize se chová jako takový moderní bard. Vypráví příběhy, kterými baví pocestné. Sděluje jim, co se děje jinde ve světě, informuje je o aktuálních událostech a aby je neunudila k smrti, sem tam se je také snaží pobavit. Ta současná televize navíc nechá příběhy vyprávět mentálně handicapovanými lidmi s paranoidními představami, někdy je těch vypravěčů dokonce více, a nezřídkakdy se taky můžete ocitnou v bizarních světech mexických telenovel, broadwayských muzikálů či hororových vyprávění o životě berušek. Zkrátka, současná televize povýšila
vyprávění na atrakci par excellence.
Z Olomouce na Bajkal (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
koordinátor: Mgr. Patrik Varga
Studentky rusistiky představí formou vyprávění, fotografií a videí letošní expedici Ruského klubu Olomouc při FF UP po Transsibiřské magistrále na Bajkal. Těšit se můžete nejen na záběry jedinečné přírody, ale i na autentické zážitky z jedné z nejslavnějších železnic na světě. Dozvíte se, mimo jiné, co je to „něrpa“, kolikrát je třeba obkroužit buddhistickou stúpu, jak se vaří párky ve vlaku a kde jsou k mání ti nejlepší „omulové“. Že nevíte, co to je? Přijďte si nás poslechnout a dozvíte se mnohem víc.
Pán prstenů v rádiu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 18:30 – 20:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Filmová adaptace světoznámého Tolkienova románu zaujala statisíce diváků. Pozoruhodná je však i slovenská rozhlasová adaptace strastiplné Frodovy cesty, která vznikla ze spolupráce veřejnoprávního rozhlasu a komerční rádiové stanice.
 • úterý 19. listopadu 2019

Radio on demand a fenomén podcast (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 8:00 – 9:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Podcast je stále častěji skloňované slovo. I když ho známe už od roku 2004, raketový vzestup zažívá až v posledních letech. Jaký je poměr poslechu rádia z tradičních přístrojů a z internetu? Jak vypadá mapa současného posluchače a co můžeme od podcastů čekat?

Základní paradigmata teorie herectví (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
V přednáškovém cyklu se se studenty zaměřujeme na nejrůznější koncepty, jak analyticky přistupovat k divadelnímu dílu a jak lze teoreticky přemítat nad jeho jednotlivými výrazovými prostředky, herectví nevyjímaje. V této přednášce konkrétně zacílíme na tzv. koncept performativity, reagující na zásadní proměny v umění druhé poloviny 20. století. V tomto období rovněž v divadle nastupují tendence, kdy herec přestává ztvárňovat roli a reprezentovat (fiktivní) příběh, a tematizuje na jevišti sebe sama, svou tělesnost a okamžik vzájemného sdílení události "teď a tady" spolu s přítomnými diváky. Jedná se o vývojové tendence, které také v současném divadle a tanci stále významně rezonují a v rámci studia divadla je proto zapotřebí věnovat jim speciální pozornost.

Etika rozhlasového dokumentu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: DS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Na dvou dokumentech BBC podle domácí přípravy si ukážeme různé možnosti, jak uvažovat o mediální etice, speciálně o etice dokumentu. Ve studentské diskusi a s oporou v prezentaci se seznámíme s konceptem Billa Nicholse, Guy Gauthiera a Johna Ellise.

Filmové žánry (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Přednáška se soustředí na teoretické vymezení základních filmových žánrů, dále se zaměří na jejich vzájemné prolínání a vývoj v rámci hollywoodského filmu i národních kinematografiích. Podrobněji budou představeny vybrané žánry na úrovni vývoje postav, způsobu vyprávění, filmového stylu a diváckých očekávání.

Dokumentární filmy Evalda Schorma (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
V semináři budou analyzovány a interpretovány dokumentární filmy režiséra Evalda Schorma v kontextu jeho hrané tvorby a průchozích témat spojených s existencialismem. Analýzy se soustředí na proměnu filmového stylu a odlišný způsob prezentace existenciálních témat v dokumentárním filmu.

Ruský kosmismus a ruská kultura (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Olga Chadaeva, Ph.D.
Ruský kosmismus se zrodil jako snění osamělého knihovníka a jeho přátel. Později tento zcela svébytný myšlenkový proud ovlivnil filozofii, vědecké bádaní, ale i literární tvorbu, výtvarné umění, a dokonce i díla určená dětem. K paradoxní renesanci kosmismu dochází v letech studené války. Kosmické rakety, které vznikly jako zbraně hromadného ničení, otevřely vesmír lidstvu. Motivy kosmismu se staly součástí etosu, estetiky a propagandy sovětského kosmického programu. Přednáška se zaměří převážně na výtvarnou stránku ruského kosmismu.

Francouzská divadelní avantgarda: od surrealismu k pantomimě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Přednáškový cyklus zkoumá zásadní proměny divadla, tance a umění obecně, které nastaly v první polovině 20. století v období moderny a uměleckých avantgard a které bývají odbornou veřejností nazývány jako tzv. první divadelní reforma. Nyní se zaměříme na francouzskou oblast, kde se režisér a významný divadelní reformátor Jacques Copeau spolu se svými následovníky (tzv. Kartel čtyř) odvracejí od dosavadních konvencí a stereotypů evropské divadelní tradice založené na dominanci dramatického textu a formou tzv. re-teatraliace divadla jej navrací k původním kořenům, spjatými s pohybovým tělesným výrazem, oproštěným od textového projevu.

Chrám sv. Mořice v Olomouci (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45
kde: Chrám sv. Mořice v Olomouci, 8. května 517/15, Olomouc
přednášející: doc. Martin Pavlíček, Petr Čehovský, Ph.D.
Přednáška představí stavební a umělecký vývoj chrámu sv. Mořice. Sraz u bočního vstupu do chrámu.

Současná divadelní teorie: kognitivní obrat v teatrologii (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Teoretický kurz pro magisterské studenty sleduje nejsoučasnější, často interdisciplinární přístupy k možnostem analýzy dílčích fenoménů spjatých s divadelním, tanečním a performativním umění. Kognitivní teatrologie, vycházející z oblasti neurověd a lingvistiky, zkoumá nejrůznější konceptualizace, které si divák v průběhu představení vytváří a které jsou částečně podmíněny rovněž jeho sociální, kulturní a psychologickou daností. V kurzu čteme teoretické studie, které se danou problematikou zabývají, a společně o nich přímo na hodině diskutujeme a pojmenováváme stěžejní premisy daných teoretických konceptů a jejich využití v naší vlastní vědeckovýzkumné činnosti.

Moderní diskurzy Olgy Tokarczukové – próza, která dokáže rozdělovat (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Dr. Michal Hanczakowski
Olga Tokarczuková získala v roce 2019 Nobelovu cenu za literaturu. Událost nebyla v Polsku přijata v některých kruzích zcela kladně a spisovatelka byla obviněna z nevlasteneckého chování. Komentáře, nepříznivé pro Tokarczukovou, navazovaly na ty prvky v jejích dílech, v nichž se spisovatelka zaměřovala po tematické stránce na moderní diskurzy: feministický, ekologický a diskurz minoritních skupin. V rámci přednášky bude prezentováno, proč konzervativně zaměřená kritika nemá ráda prózu Olgy Tokarczuk a proč příběhy, které vypráví polská spisovatelka, jsou důležité i pro české čtenáře.

Toman: Filmové drama Ondřeje Trojana z doby „třetí“ čs. republiky (Katedra historie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 17:00
kde: učebna 1.12 (přednáškový sál), Na Hradě 5, Olomouc
přednášející: Ondřej Trojan, František Hanzlík, Pavel Kreisinger
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.

 • Středa 20. listopadu 2019

Inscenovat dějiny: politické a dokumentární divadlo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Seminární kurz se zaměřuje na současné inscenace, které reflektují, re-konstruují a často i re-definují významné historické události (Velká francouzská revoluce, události spjaté s druhou světovou válkou, zejména pak problematikou šoa, zinscenované procesy v Československu v padesátých letech atp.). Na základě dílčích prezentací studentů se snažíme analyticky uchopit, které motivy jsou pro vznik dané inscenace klíčové, a jakým způsobem jsou události, strategie a energie spjaté s "tehdy a tam" přenášené do inscenace, která je formou jednotlivých představení zpřítomňuje do "teď a tady". Tím tvůrci současně poskytují určitou formu společensko-politického komentáře a vybízejí k další diskuzi rovněž samotné diváky.

Shakespeare: život a dílo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
Shakespeare a tvorba v tzv. „vrcholném pesimistickém období“​: Hamlet. Jak číst a rozumět této vrcholné tragédii; proměny interpretací ve dvacátém století.

Nástup kabelových televizí a rané quality TV v USA (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
V 80. letech minulého století sice nikdo neznal Hry o trůny nebo Živé mrtvé a televizní tvůrci by si stěží troufli na Perníkového tátu, ale mezi nejoblíbenější seriály patřil Dallas, M*A*S*H nebo Báječná léta. Z Bruce Willise se hvězda teprve rodila, David Hasselhoff brázdil dálnice s Kittem a americké teenagery zcela pohltil Johnny Depp coby mladý poručík Tom Hanson. Kulturní explozi rozpoutalo založení MTV a na celoplošných televizích se začaly objevovat zárodky tzv. kvalitní televizní tvorby. A to jsme sotva na začátku…

Praktikum filmové kritiky (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Praktikum se zaměřuje na analýzu studentských recenzí a glos, které jsou zadávány z hodinu na hodinu podle aktuálního zájmu studentů. Praktikum se soustřeďuje na editorskou práci s textem na úrovni stylistiky a vhodného využití filmologické terminologie.

Jak se dělá (rozhlasový) festival (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D. 
Prix Bohemia Radio, mezinárodní rozhlasová soutěžní přehlídka, kterou ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií pořádá Český rozhlas. Studenti sami připravují doprovodný program a podílí se tak na programovém i produkčním zajištění festivalu.

Fenomén tanztheater a jeho přesahy do současnost (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Jitka Pavlišová, Barbora Liška
Na konci 60. a začátku 70. let se v poválečném Západním Německu začala na oficiálních baletních scénách etablovat nová taneční forma, kterou dnes známe pod pojmem tanztheater. Choreografové a choreografky, mezi nimiž nejvíce vynikla Pina Bausch, kombinovali tanec, každodenní pohyb a nezřídka i mluvené slovo v téměř hybridní tanečně-situační choreografické tvary, což mělo za důsledek nepochopení veřejnosti, někdy i tanečníků souboru. Již v 80. letech však dostáli tito tvůrci uznání nejen pro svébytnou poetiku a experimentální choreograficko-režijní postupy, ale zejména pro politický a společenskokritický rozměr svých děl. Jak jde tanec a explicitní společenská angažovanost dohromady? Čím jsou pro nás tvůrčí metody tanztheateru spojující choreografické a divadelní postupy inspirativní dodnes?

Etika informačných a komunikačných technológií (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Juraj Podroužek, Ph.D. a Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Témou našej prednášky v rámci Jednoty filozofické je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií, (skrátene IT etiky, niekedy nazývanej aj digitálna etika), problémov, ktoré rieši a v neposlednom rade poukázanie na filozofické výzvy, ktoré prináša v rámci diskusie o smerovaní nových technológií. V prvej časti prezentácie sa pozrieme na to ako chápeme informačné technológie a uvedieme si niekoľko príkladov týchto technológií. V druhej časti predstavíme príklady morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s návrhom, vývojom a používaním IT technológií, konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami a internetom vecí. V tretej časti sa pokúsime predstaviť takú definíciu IT etiky, ktorá by postihovala celý vývojový cyklus informačných technológií, ako aj ich disruptívny charakter. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme IT etiku pokladať za samostatnú disciplínu aplikovanej etiky. Ukážeme, akú podobu by takáto aplikovaná etika mohla mať, aké je jej miesto medzi tradičnými aplikovanými etikami a aká môže byť jej budúcnosť voči novo-nastupujúcim prúdom, ktoré z IT etiky vychádzajú (predovšetkým etika AI). Na záver sa zamyslíme nad výzvami a príležitosťami, ktoré pre súčasnú filozofiu a etiku prináša reflexia problémov v nových digitálnych technológiách.

Absurdní drama a aktuální přístupy k jeho analýze (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Analytický seminář se zaměřuje na rozbor dramatických textů, počínaje obdobím umělecké moderny a konče jejich nejaktuálnějšími podobami v současnosti. Cílí zéjména na formální a tematické proměny textů v různých údobích. V semináři se nyní budeme zabývat různými projevy absurdity a vzájemně komparovat západoevropskou podobu absurdního dramatu, pojmenovávající absurdnost našeho bytí jako takového, a jeho centrálně evropské varianty, tematizující zcela konkrétní absurditu člověka v rámci totalitní společnosti.

Jak se učila filozofie za komunismu (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Prof. Ivan Blecha
Přednáška uvede do způsobu, jak se učila filosofie za komunismu, co se učilo, jak se člověk musel střetávat s ideologií, s tlakem totality, jaké byly možnosti, jak vypadala v této době oficiální česká filosofie, jak disent atd.

Alternativní ekonomické systémy: nové přístupy k podnikání (Katedra aplikované ekonomie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna KB 1.17, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Cílem workshopu je přivést účastníky k zamyšlení nad možnými přístupy k podnikání. Podnikáním se obecně rozumí činnost realizovaná za účelem dosahování zisku. Cílem workshopu je prezentovat alternativní přístupy k podnikání, které nepopírají význam zisku, ale primárně sledují naplnění vyššího účelu při současném snížení negativních externalit. Na workshopu budou představeny podnikatelské koncepty vycházející ze sdílené, cirkulární a sociální ekonomiky a koncept conscious business. Budou uvedeny příklady konkrétních firem, které tyto koncepty úspěšně uplatňují.

Turecký populární film (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 2.22, tř. Svobody 8, Olomouc
přednášející: Mgr. Miroslav Libicher
Přednáška doplněná o filmové ukázky se zaměří na vývoj turecké kinematografie v kontextu společenských, kulturních i politických změn, jimiž Turecko v moderních dějinách procházelo. Ač se turecký stát pod vlivem kemalistického idealismu prezentoval jako pokroková země zaostávající jen kousek za evropskými mocnostmi, nastupující médium filmu jej zajímalo pouze z hlediska cenzury a daní. Turečtí filmaři přesto dokázali překonávat produkční, finanční i politické překážky a přispět k tak vytvoření národní populární kinematografie, které se nakonec podařilo zapůsobit i na diváky za tureckými hranicemi. Posluchači se tedy seznámí s divadelně inscenovanými snímky prvních experimentátorů, populistickými melodramaty s kníratými svůdci a podlými blondýnkami, bláznivými komediemi s přerostlými školáky, erotickými komediemi s názvy jako "Neříkej ach, řekni och", tvrdou pornografií, téměř bezrozpočtovými pokusy o napodobení hollywoodských žánrovek i řemeslně nablýskanými melodramaty a velkolepými filmy o udatných vojácích bojujících tu s Izraelem a tu s Islámským státem.

Kontakt:

telefon: 549 49 1535
e‑mail: propagace zavináč phil.muni.cz

zdroj: https://tydenhumanitnichved.cz/

2018

Co umím?

Aplikaci Co umím vytvořila obecně prospěšná společnost Eduin za podpory nadačního fondu Kamarádi vzdělání. Kamarádi vzdělávání jsou nadačním fondem, který založila Česká bankovní asociace s cílem podpořit děti ve věku 5 až 12 let v tom, aby se chtěly vzdělávat nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život.

Co je to Co umím?

 • online aplikace určená pro mapování dovedností dětí,
 • propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu,
 • hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo,
 • zaměřuje se na silné stránky dítěte,
 • je významným motivačním nástrojem,
 • podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte,
 • vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle,
 • umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.

Jak to funguje?

Na začátku je třeba se zaregistrovat. K registraci budete potřebovat funkční e-mailovou adresu. Do aplikace budete postupně ukládat “důkazy” o tom, co umíte. Tento důkaz je vlastně jakýsi záznam o tom, co se vám podařilo, čeho jste dosáhli. Kromě základních údajů o události jsou nejdůležitější součástí přílohy, tedy důkaz jako takový. Může mít různou podobu, může jím být například:

 • fotografie výtvoru (obrázku, modelu, výrobku z keramické hlíny…),
 • audionahrávka vystoupení v Základní umělecké škole,
 • videonahrávka divadelního vystoupení,
 • scan diplomu ze sportovní soutěže,
 • vlastní povídka,
 • scan certifikátu o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce, atd.

Bližší informace o tom, jak se pohybovat v jednotlivých záložkách, naleznete zde nebo v metodické příručce.

 

 

 

zdroj: www.coumim.cz

Týdny mediálního vzdělávání

V návaznosti na úspěšný první ročník, jsou školám opět nabízeny zajímavé aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů po celé České republice. Letošním mottem O pravdu/Opravdu? se připomíná důležitost hledání pravdy a důvěryhodných informací, v době, kdy se nepravdivé zprávy na sociálních sítích šíří rychleji než ty pravdivé.

Týdny mediálního vzdělávání probíhají od 21. května do 29. června 2018.

Přihlašování škol probíhá až do 1. června přes formulář na webových stránkách JSNS.CZ.

během této akce jsou školám nabízeny různé aktivity. Můžete si zvolit buď jednu z variant, nebo jich zkombinovat více dohromady. Aktivity jsou určeny zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a odborných učilišť.

Jaké aktivity jsou školám nabízeny

 • DEBATA s novinářem nebo mediálním odborníkem.
 • SEMINÁŘ s hostem z organizace, která se zabývá mediálním vzděláváním.
 • PROMÍTÁNÍ dokumentárních filmů Mimořádná zpráva a Co dokáže lež.
 • EXKURZE do partnerských redakcí.
 • SADA PLAKÁTŮ a PUBLIKACE k tématům mediálního vzdělávání.
 • PROMÍTÁNÍ jiného filmu týkajícího se médií.
 • DEBATU nebo SEMINÁŘ s vlastním hostem.

Jak se zapojit krok za krokem

1. krok

Na webových stránkách Týdnů mediálního vzdělávání si vyberte, jestli pozvete novináře či mediálního odborníka na debatu se studenty, nebo upřednostníte seminář od partnerské organizace, která se mediálnímu vzdělávání dlouhodobě věnuje.

2. krok

Vyplňte přihlašovací formulář, který naleznete níže. Usnadníte tak organizaci debaty či semináře na Vaší škole.

3. krok

Nyní vyčkejte, než se Vám ozvou s dalšími informacemi.

4. krok

Jakmile si potvrdíme konkrétní termín debaty či semináře, spojte se se svým hostem či organizací a domluvte si podrobnosti (konkrétní hodinu příjezdu, počet studentů, technické zajištění setkání – PC, projektor apod.).

 

Bližší informace o akci najdete zde.

Pokud máte jakýkoli dotaz, napište nám na e-mail tmv zavináč jsns.cz.

 

 

 

zdroj: www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani

2017

Přihlaste se na stipendijní program od Google a Udacity!

Organizace Mladíinfo zprostředkovává možnost stipendií pro účast v online kurzech. Jsou pro začátečníky i profesionály. Stipendijní program bude zahájen 6. listopdu 2017. Vybrat si můžete ze dvou druhů kurzů (oba jsou ve varaintách pro začátečníky i pokročilé):

Tvorba webu

Pro začátečníky – základy programování v HTML a CSS
Pro pokročilé – offline webové aplikace

Tvorba aplikací

Pro začátečníky – základy pro tvorbu aplikací
Pro pokročilé – tvorba aplikací pro Android

Pokud budete vybráni, zapojíte se do programu, který má dvě části:

Challenge Scholarships, kde dostane 60 000 účastníků přístup do zvoleného kurzu na tři měsíce, získáte podporu Udacity mentora, přístup k videům a hlavně možnost postoupit do druhé části.

Nanodegree Scholarships, což znamená další šestiměsíční stipendium celkem pro 6 000 účastníků ve čtyřech programech – Front-End Developer, Mobile Web Specialist, Android Basics Nanodegree a Android Developer.

Jak se přihlásit?

Stačí být starší 18 let a vyplnit přihlášku na této stránce. Pozor! Přihlašování je otevřené jen do 15. října 2017.

 

 

zdroj: www.mladiinfo.cz/online-kurz-google-udacity

Co by měla udělat nová ředitelka Cermat?

Současná náměstkyně Cermatu – Michaela Kleňhová vystřídá Jiřího Zíku na pozici ředitele Cermatu v prosinci 2018. Už však během tohoto období se očekávají jisté změny, jejichž přehled si můžete přečíst níže.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, k tomu řekl: „Změna na pozici ředitele Cermat je příležitostí k tomu začít využívat významných zkoušek jako nejsilnějšího nástroje k rychlé transformaci vzdělávání ve školách. Zkoušky nastavují požadavky a podle toho školy přizpůsobují vzdělávání. K tomu je ale nutné v prvé řadě vědět, jaký dopad vlastně dosavadní maturitní a přijímací zkoušky ve vzdělávacím systému způsobují.“

Přehled změn, které by měl Cermat udělat pod novým vedením

 • Provést obsahovou revizi testů státních maturit a přijímacích zkoušek na SŠ. Z ohlasů veřejnosti a agregovaných výsledků úloh vyplývá, že se v testech opakovaně objevují problematické úlohy, u nichž není jasné, co a proč ověřují (epizeuxis).
 • Zadat autorům úloh, aby předem dodávali popis cílů úlohy a odůvodnění správných odpovědí. Toto zdůvodnění by mělo být po skončení testování veřejně dostupné.
 • Otevřít odbornou diskusi nad pojetím úloh v jednotlivých testech a nad jejich zaměřením. Zveřejnit seznam autorů, kteří se podílejí na přípravě katalogů požadavků k maturitním a přijímacím zkouškám. Stejně tak by měli být známi autoři úloh a sestavovatelé testů.
 • Změnit způsob hodnocení písemných prací z jazykových zkoušek kombinací hodnocení ve škole a nezávislého hodnocení v centru.
 • Zveřejňovat v plném rozsahu jak anonymizovaná data z maturitních a přijímacích zkoušek, tak přehledná a srozumitelná shrnutí pro laiky, včetně informací o řešení jednotlivých úloh.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství analýzu dopadů přijímacích zkoušek a maturit na vzdělávání v ČR.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství potřebné změny v legislativě, které umožní transformovat high – stakes zkoušky do podoby, která pozitivně ovlivní předchozí vzdělávání: od multiple choice testů k hodnocení dlouhodobé činnosti žáků (roční projekt a jeho obhajoba, vypracování písemné maturitní práce většího rozsahu, ověřování práce s informačními zdroji).

 

 

zdroj: www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-co-by-mela-udelat-nova-reditelka-cermat/


Konické štrapáce a Na kole okolo Konice

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov ve spolupráci s turisty z Konice, a pod záštitou starosty města Konice pořádají v sobotu 24. června 2017 již 40. ročník turistického pochodu a 19. ročník cykloturistické jízdy

Konické štrapáce a Na kole okolo Konice

start: prezence proběhne v Restauraci Na Bytovkách (mapa), startovat se bude průběžně od 6.30 do 9.30. Startovné je pro mládež do 15 let 15 Kč, ostatní 30 Kč.

zdravotní zabezpečení: na kontrolách a v místě startu a cíle

přihlášky: vyplňují se u prezence, není nutno zasílat předem

připravené trasy:

 • pěší trasy 6 km, 10 km, 20 km, 35 km, 50 km
 • cyklotrasy 20 km, 40 km, 60 km, 90 km, 120 km

Účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku.
Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích dodržujte vyhlášku č. 361/2000 Sb.
Cyklojízdy se mohou účastnit osoby starší 15 let. Děti do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
Pěší akce je zařazena do IVV a DVOUSTOVKY.

V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku a umožněna prohlídka zámku a muzea řemesel. Můžete si také prohlédnout unikátní sbírku seker největší v ČR; před zámkem je možné shlédnout největší sekeru na světě. Na akci můžete plnit podmínky OTO Mikroregion KONICKO, záznamníky budou v prodeji na startu. V prodeji budou turistické nálepky a výroční turistické známky.

Kontakt na organizátora akce

Stanislav Dostál
Sokolská 12, 750 00 Přerov
telefon:
581 332 104, 720 675 313
e-mail:
standa.dost zavináč seznam.cz
Při požadavku na písemnou informaci přiložte prosím známku v hodnotě 10 Kč nebo korespondenční lístek.
www stránky:
www.stdostal.unas.cz/strapace.html

 

Již nyní zveme turisty a cykloturisty na další akci v Konici
„Za vílou Pilavkou“, 5. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy,
která se uskuteční v sobotu 9. září 2017.

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí - Prostějov

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Prostějov pravidelně pořádá

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Kurz je akreditován MŠMT ČR – absolventi mohou působit jako zdravotníci na pobytových akcích – dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Kurz probíhá každý měsíc (jsou-li min. 2 přihlášené osoby) a je možné jej také uspořádat přímo ve škole či jiné organizaci.  

Aktuálně: Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, včetně doškolení, proběhne v pátek 2. června 2017 od 8.00 hod. v učebně OS ČČK, cena 1100 Kč.

Kontakt:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prostějov
Milíčova 3 , Prostějov

tel.: 723 005 411
e-mail: prostejov zavináč cervenykriz.eu
www stránky: www.cervenykrizprostejov.cz

 

zdroj: www.cervenykrizprostejov.cz

Letní hasičský tábor

 

Spolek HATASPO nabízí

Letní hasičský tábor

Pobyt je určen pro mladé hasiče a hasičky kteří v tomto roce dovrší 10 až 18 let.

Kdy: neděle 23. července až středa 2. srpna 2017

Kde: Ośrodek Szkoleniowy Strażak w Turawie

Za kolik: 1080 zlotych v hotovosti
- po řádném vyúčtování dotace z Euroregionu Praděd se bude rodičům vracet 500 zl.

S kým: ČR – Spolek HATASPO (Hasičské tábory a sport)

             PL - Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach

 

Hlavní vedoucí tábora:

Mgr. Marcela Vystrčilová
vedoucí kolektivu mládeže SDH Dub nad Moravou, předseda Spolku HATASPO
(vydáno osvědčení MŠMT ČR č. 13197/51-2003/31/003)
Bezejmená 140
783 75 Dub nad Moravou


Mobil: 724 983 780
E-mail: vystrcilova.marcela zavináč seznam.cz
            hataspo zavináč seznam.cz

Zdravotnice:
Lenka Trnková (SDH Náměšť)

 

Kontakty:

SDH Dub nad Moravou; Spolek HATASPO
Bezejmená 140
783 75 Dub nad Moravou


Mobil: 724 983 780
E-mail: vystrcilova.marcela zavináč seznam.cz
            hataspo zavináč seznam.cz

FB: www.facebook.com/Spolek-HATASPO

 

Více informací najdete v přiložené prezentaci. Stáhnout si také můžete závaznou přihlášku.

 

Zdroj: www.facebook.com/Spolek-HATASPO

Soutěž o pobyt v USA

Loňského ročníku soutěže se zúčastnilo 60 studentů z celé České Republiky. Pro velký zájem se proto pořadatelé letos rozhodli vypsat více, než "jen" hlavní cenu v podobě Work and Travel USA programu zdarma za nejlepší esej. Jeden vylosovaný šťastlivec si totiž navíc odnese GoPro kameru. Stejně tak bude odměněna i škola s nejvíce zúčastněnými studenty, a to možností získat pro jednoho ze svých angličtinářů TEFL certifikát.

Podmínky

 • dovršení věku 18 let do 31. 3. 2018
 • student prezenční formy na SŠ, VOŠ nebo VŠ
 • esej musí být v anglickém jazyce, v délce 1-2 normostrany
 • esej musí být odeslána ve formátu pdf nebo doc na e-mail czech zavináč smallerearth.com nejpozději do 31. 12. 2017, předmět e-mailu musí být Our Earth is Smaller Earth a v textu e-mailu musí být uveden název školy, na které v současnosti účastník soutěže studuje
 • esej musí být napsána na jedno z níže uvedených témat

A jaká jsou témata esejí?

 • Travel passion - Proč chceš cestovat, poznávat nové lidi a kultury? Proč chceš na Work and Travel do USA?
 • Positive impact - Proč chceš pracovat s dětmi v americkém kempu? Co chceš dětem předávat za hodnoty?
 • Why to go further - Jak pracuješ na svém osobním rozvoji? Proč chceš získat zkušenosti v americkém resortu?

Vyhodnocení

Soutěž bude vyhodnocena a vítěz bude vyhlášen 8. 1. 2018 vč. vylosovaného výherce GoPro kamery a školy s nejvíce zúčastněnými studeny, která vyhraje TEFL kurz.

​Výherce hlavní ceny zvolí tým Smaller Earth Czech Republic, výherce GoPro kamery vylosuje jeden z našich partnerů.

Výhry

 • hlavní výhrou je program Camp Leaders zdarma nebo sleva 500 USD z programu Resort Leaders na léto 2018
 • ze všech účastníků soutěže vylosován výherce GoPro kamery
 • škola s nejvíce zúčastněnými studenty vyhraje TEFL kurz od Hello Academies, na který bude moci umístit jednoho ze svých angličtinářů s možností získání prestižního TEFL certifikátu

 

 

 

 

 

zdroj: www.smallerearth.com/cz/soutez

 

 

Plakát a bližší informace ke stažení zde:

Stáž do Evropského parlamentu

Od 15. srpna do 15. října máte příležitost přihlásit se jako stážista do Evropského parlamentu. Vybrat si můžete stáž všeobecnou nebo specializovanou. Dále stáž výzkumnou nebo třeba pro novináře či překladatele. Od jejich druhu se pak odvíjí délka trvání a kritéria pro přijetí. Podívejte se na seznam všech dostupných.

Stážista se v Parlamentu podílí na jeho každodenní práci. Je to jedinečná příležitost poznat z první ruky politické a administrativní zákulisí rozhodování a přitom pracovat v zajímavém mezinárodním a multikulturním prostředí.

Pokud jste dokončili studium na vysoké škole a chtěli byste získat zkušenosti v Evropském parlamentu, můžete se aktuálně hlásit na stáž Roberta Schumana. Termín pro online přihlášky je do půlnoci 15.10.2017 a vybraní stážisté nastoupí 1.3.2018.

Podívat se můžete i na informační video a třeba namotivuje právě vás!

 

 

zdroj: http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/p%C5%99ihlaste-se-na-st%C3%A1%C5%BE-do-evropsk%C3%A9ho-parlamentu_1#shadowbox/1/

Tréninkový kurz v Rumunsku k rozvoji interkulturních kompetencí

Potřebujete si zlepšit kompetence v interkulturní oblasti práce s mládeží? Máte čas 2. - 10.12.2017? Vycestujte do Rumunska!

Kdy: 2. - 10. prosince 2017.

Kde: Sfantu Gheorghe, Rumunsko.

Požadavky na účastníky:

 • věk minimálně 18 let,
 • zkušenosti s prací s mládeží,
 • aktivita a kreativita,
 • otevřenost k interkulturnímu rozvoji,
 • znalost angličtiny.

Účastníkům bude zajištěno:

 • ubytování,
 • cestovné,
 • strava.

Podrobné informace se dočtete v přiloženém infopacku. Přihlašování je otevřeno až do 4. listopadu a je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete zde.

 

zdroj: www.eurodesk.cz/erasmus/treninkovy-kurz-v-rumunsku-k-rozvoji-interkulturnich-kompetenci

www.eycb.eu/cz/stranky/3067-ymca-youth-mix-culture-adventure-rumunsko

 

Více informací:

NáhledPřílohaVelikost
Rumunsko-infopack.pdf827.41 KB

2016

Strojaři jsou stále v kurzu

V rámci dne otevřených dveří v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov proběhne ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Hospodářskou komorou ČR a významnými zaměstnavateli akce s názvem:

Strojaři jsou stále v kurzu

Kdy: čtvrtek 25. listopadu 2015 v době od 14.30 hod, v rámci dne otevřených dveří SOŠ průmyslové a SOU strojírenského

Kde: SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická 4, 796 01 Prostějov (mapa)

Organizační záležitosti:

 • akce je určena žákům základních škol a jejich rodičům v době při rozhodování o volbě budoucího povolání a učebního či studijního oboru (9. a 8. třída ZŠ)
 • akce bude trvat cca 60 minut - dle zájmu účastníků
 • téma je zaměřeno na oblast strojírenství a vybraných technických oborů; profese z tohoto odvětví jsou v současné době žádané a dobře uplatnitelné na trhu práce
 • účast je zcela zdarma
 • škola se nachází 10 minut chůze od hlavního nádraží (vlak, autobus), možnost parkování

Program:

 • prezentace zástupce Střední odborné školy průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, seznámení s nabídkou učebních a studijních oborů
 • vystoupení zástupce Úřadu práce, informace o situaci na trhu práce, nejžádanějších profesích v olomouckém regionu a okrese Prostějov
 • vystoupení zaměstnavatelů z oblasti strojírenství a dalších technických oborů, představení hlavních pracovních pozic, možností kariérního růstu a dalších výhod v jednotlivých firmách (např. MUBEA - HZP, s.r.o., Hanácké železárny a pérovny, a.s., Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.)
 • Hospodářská komora Prostějov - význam strojírenství a dalších technických oborů na Prostějovsku a v ČR, stipendijní programy
 • diskuse
 • prohlídka SŠ - učebny, dílny

Více informací o akci:

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)
Ing. Gabriela Juráčková
tel: 950 154 432
e-mail: gabriela.jurackova zavináč pv.mpsv.cz
www stránky: portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

NáhledPřílohaVelikost
pozvánka - Strojaři jsou stále v kurzu.pdf401.51 KB

Týden vědy a techniky

Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.
 
Festival oslovuje studenty středních škol, pro které jsou připraveny především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní a doprovodné programy jsou pak určeny na širokou veřejnost.
 
Letošní šestnáctý ročník proběhne od 1. do 13. listopadu po celé České republice a ponese se v duchu motta „Za hranice známého“. Část programu je věnována mj. vesmíru.

Na některé akce je třeba zarezervovat si místo. Učinit tak můžete přes formulář na webových stránkách festivalu www.tydenvedy.cz, kde se také dozvíte veškeré informace o festivalu a najdete zde jeho kompletní program. Vstup na veškeré akce je zdarma.

A kam můžete vyrazit v nejbližším okolí?

Prostějov

Všechny aktivity pořádá Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna (Kolářovy sady 3348, Prostějov).

 • Může kvantová fyzika zlepšit zobrazení teleskopu? (přednáška, astronomie, fyzika) – 7. listopadu, 18:00–19:30
  Přednáška odpoví na velmi aktuální vědeckou otázku z optiky, dotkne se fascinujícího světa kvantového světla a poodkryje trochu zákulisí toho, jak se dělá současná věda...
 • Pozorování Slunce (workshop, exkurze, astronomie) – 7., 10., 12. a 13. listopadu, 14:00–15:00
  Navštivte hvězdárnu v Prostějově a pozorujte Slunce pod dohledem odborníků, kteří budou připraveni zodpovídat vaše dotazy...
 • Pohádková středa pro děti – Hvězdný sen (film) – 9. listopadu 2016, 15:30
  Pohádka o malé Haničce, která je smutná. Rozveselí ji snad panenka Zlatuška tím, že ji přinese na hraní hvězdičku?
 • Pozorování hvězdné oblohy pro děti (workshop, astronomie) – 9. listopadu, 17:30–18:30
  Navštivte s dětmi hvězdárnu v Prostěhově a pozorujte hvězdy pod dohledem odborníků, kteří budou připraveni zodpovídat vaše dotazy!
 • Počasí, podnebí a nebezpečné povětrnostní jevy (přednáška, astronomie, fyzika, životní prostředí) – 10. listopadu, 18:00–19:30
  Vzhledem k velikosti Země je vzdušný obal naší planety neobyčejně tenký. Nicméně jsme na něm životně závislí. Atmostéra Země je dynamické prostředí, které se neustále vyvíjí a vzhledem k subtilnosti této vrstvy stačí relativně málo, aby došlo k její změně...
 • Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna (den otevřených dveří, astronomie) – 11. listopadu, 14:00–19:30
  Návštěvníci budou mít možnost seznámit se blíže s činností hvězdárny a zúčastnit se pozorování Slunce i večerní oblohy...
 • Pozorování hvězdné oblohy (workshop, astronomie) – 12. listopadu, 18:30–19:30
  Navštivte hvězdárnu v Prostěhově a pozorujte hvězdy pod dohledem odborníků, kteří budou připraveni zodpovídat vaše dotazy!
 • Soutěž pro děti z cyklu Kosmonautika – Lidé ve vesmíru (workshop, astronomie) – 13. listopadu, 15:00–16:00
  Soutěž pro děti z cyklu Kosmonautika – Lidé ve vesmíru. Soutěži bude předcházet povídání o prvních kosmonautech a problémech, které starty provázely..

Olomouc

 • Digitalizační jednotka Vědecké knihovny v Olomouci (exkurze, technologie) – 1. a 8. listopadu; 17:00–18:00
  Digitalizační jednotka Vědecké knihovny v Olomouci pro školy
  (exkurze, technologie) – termín dle dohody od 1. do 11. listopadu
  Ukázka digitalizace národního kulturního dědictví ve Vědecké knihovně v Olomouci spolu s vysvětlením základních principů uchovávání dokumentů podléhajících zkáze. Prohlídka vás seznámí s moderní digitalizační technikou, jako jsou knižní skenery nebo automatický skenovací robot...
 • Univerzita Palackého v Olomouci (den otevřených dveří, workshop) – 1.  až 4. listopadu, 8:00 – 14:00 pro skupiny, např. školní třídy, 15:00 a 16:00 pro individuální návštěvníky
  Prohlídka Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, jehož zájem se soustředí na nanočástice a nanotechnologie.
 • Mladí lidé a politika napříč hranicemi: Proč a jak se čeští a němečtí studenti angažují v politice? (přednáška, sociologie) – 2. listopadu, 17:00-18:30
  „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ Tato slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka nám připomínají známý fakt, že demokratický způsob vlády není možný bez aktivní účasti občanů na politickém životě...
 • Adaptační strategie v pěstování lesů ve spojení s globální změnou klimatu (přednáška, životní prostředí) – 3. listopadu, 17:00-18:30
  Pod pojmem „ globální změna klimatu“ se skrývá změna v extrémech a době výskytu řady klimatických parametrů zahrnující jak vysoké teploty, extrémní sucho, tak naopak působení pozdních mrazů, přívalové srážky apod. Les je významnou stabilizační složkou krajiny...
 • Roboti (workshop, technika, technologie) – 12. a 13. listopadu
  Tematický doprovodný program interaktivního muzea vědy...
 • Tajemný svět forenzní balistiky (přednáška, kriminalistika) – 9. listopadu, 17:00-18:30
  Forenzní balistika patří k nejstarším kriminalistickým metodám. Její základy byly položeny před sto lety. V jednadvacátém století používají balistici nejmodernější technologie, jako jsou: 3D skenování povrchu střel a nábojnic, animace střelecké události na místě činu a speciální databáze...
 • Mapování, GIS, Rozvoj (speciální akce, svět vědy, technologie) – 11. listopadu, 9:00 - 14:00
  Konference "Mapování GIS Rozvoj" se pomalu stávají tradicí, která přitahuje do Olomouce zájemce nejen o rozvojové země, ale také o možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) a mapování v těchto oblastech. Konference se skládá z několika zvaných příspěvků a na ně navazující diskuse...
 • Energie aneb Tajemství skryté v atomech (show, fyzika, chemie) – 15. listopadu, 10:00
  Michael vás vezme na zábavnou cestu za tajemstvím hmoty. Dozvíte se, jak ve snaze odhalit toto tajemství, byla objevena také podstata chemických vazeb, jaderná energie a nutnost existence Higgsova bosonu. Přijměte pozvání na Michaelův energetický koktejl a nenechte si ujít chytrou zábavu v podání známého popularizátora vědy...

Dny otevřených dveří informačních center a elektráren energetické Skupiny ČEZ

V průběhu Týdne vědy a techniky AV ČR 2016 jsou otevřena informační centra a vybrané elektrárny energetické Skupiny ČEZ. Nabídnou názorný pohled na energetické výrobní zdroje různých typů, ve většině případů i s návštěvou provozu. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu doporučujeme spojit se s jednotlivými pracovišti v dostatečném předstihu a dojednat návštěvu předem.

 • Infocentrum a vodní elektrárna Štěchovice (Štěchovice okres Praha-západ, Středočeský kraj)
 • Infocentrum a vodní elektrárna Dalešice (Kramolín, Vysočina) – otevřeno na objednání (exkurze pro minimálně 8 osob), do provozu elektrárny je umožněn vstup osobám starším 12 let.
 • Infocentrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové
 • Infocentrum a vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila (Rejštejn, Plzeňský kraj)
 • Infocentrum a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (okres Bruntál, Moravskoslezský kraj) – otevřeno denně, 8:00–17:00 (exkurze je nutné si objednat předem na www.dlouhe-strane.cz )
 • Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín (Temelín, Jihočeský kraj)
 • Infocentrum a vodní elektrárna Orlík (Solenice, okres Příbram, Středočeský kraj)
 • Vodní elektrárna Slapy (okres Praha-západ, kraj Středočeský)
 • Vodní elektrárna Střekov (okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj)
 • Infocentrum vodní elektrárny Lipno (Lipno nad Vltavou, okres Strakonice, kraj Jihočeský)
 • Uhelná elektrárna Tisová (okres Sokolov, Karlovarský kraj)
 • Uhelná elektrárna Poříčí (Trutnov – Poříčí, okres Trutnov, Královéhradecký kraj)
 • Návštěvní a vzdělávací centrum a uhelná elektrárna Tušimice (Kadaň – Tušimice, okres Chomutov, Ústecký kraj)
 • Uhelná elektrárna Hodonín (okres Hodonín, Jihomoravský kraj) – otevřeno na objednání, pouze v pracovních dnech 8:00–14:00
 • Uhelná elektrárna Počerady (Počerady, okres Louny, Ústecký kraj)
 • Uhelná elektrárna Dětmarovice (Dětmarovice, okres Karviná, Moravskoslezský kraj) – otevřeno na objednání, pouze v pracovních dnech 8:00–14:00
 • Infocentrum uhelné elektrárny Ledvice (Bílina, Chudeřice, Ústecký kraj)
 • Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany (Dukovany, Vysočina) – otevřeno: denně 9:00–16:00 kromě 7. 11., exkurze na objednání
 • Vodní elektrárna Les Království (Bílá Třemešná, okres Trutnov, kraj Královéhradecký)

 

Podrobný program pro celou republiku najdete na stránkách Týden vědy – program.

 

Kontakt

Středisko společných činností Akademie věd ČR

Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
e-mail:
tydenvedy zavináč tydenvedy.cz
www stránky:
www.tydenvedy.cz

 

zdroj: www.tydenvedy.cz

2015

Dny otevřených dveří vysokých škol v ČR

V následujícím přehledu uvádíme dny otevřených dveří vysokých škol a univerzit podle data spolu s odkazy na stránky jednotlivých fakult.

Listopad 2014

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

21.-22. listopadu 2014, www.vscht.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. 

27. listopadu, www.literarniakademie.cz

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská -  25. listopadu, 27. ledna, www.fjfi.cvut.cz
 • Fakulta elektrotechnická - 28. listopadu, 12. února, www.fel.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 26. listopadu, 16. prosince a 28. ledna, www.feec.vutbr.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o.

27. a 29. listopadu 2014 a také každý čtvrtek od 13 do 16 hodin v budově školy Bosonožská 9, www.hotskolabrno.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. 

27. listopadu 2014, www.literarniakademie.cz

Prosinec 2014

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta informačních technologií - 3. prosince, 30. ledna, www.fit.cvut.cz
 • Masarykův ústav vyšších studií - 10. prosince, 8. ledna, www.muvs.cvut.cz

Univerzita obrany v Brně

4. prosince, www.unob.cz

 • Fakulta ekonomiky a managementu
 • Fakulta vojenského zdravotnictví
 • Fakulta vojenských technologií Hradec Králové

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

10. prosince, 14. ledna, 11. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 1. září a 21. září, www.mup.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

12. prosince 2014

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 16. prosince a 28. ledna, www.feec.vutbr.cz

Leden 2015

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita obrany v Brně

 • Fakulta ekonomiky a managementu - 8. ledna, www.unob.cz
 • Fakulta vojenského zdravotnictví - 8. ledna, www.unob.cz
 • Fakulta vojenských technologií Hradec Králové - 17. ledna, www.unob.cz

Masarykova Univerzita Brno

Univerzita Hradec Králové

9.-10. ledna, www.uhk.cz

AKCENT College, s.r.o.

12. ledna, 9. února, 8. června, 20. července, 17. srpna a 7. září 2015, vždy v 16.30, www.akcentcollege.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

14. ledna, 11. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 1. září a 21. září, www.mup.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

15. ledna, www.vspj.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

16.-17. ledna

19.-23. ledna

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

sobota 17. ledna 2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

23. ledna 2015

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - 28. ledna, www.feec.vutbr.cz

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - 27. ledna 2015 www.fjfi.cvut.cz
 • Fakulta informačních technologií - 30. ledna, fit.cvut.cz

Únor 2015

České vysoké učení technické v Praze

Masarykova Univerzita Brno

AKCENT College, s.r.o.

9. února, 8. června, 20. července, 17. srpna a 7. září 2015, vždy v 16.30, www.akcentcollege.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

11. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 1. září a 21. září, www.mup.cz

 

Další termíny

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 1. září a 21. září, www.mup.cz

AKCENT College, s.r.o.

8. června, 20. července, 17. srpna a 7. září 2015, vždy v 16.30, www.akcentcollege.cz

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta architektury - červen 2015

 

Zdroj: stránky jednotlivých škol a fakult

Školení hlavních vedoucích táborů

YMCA v ČR pořádá každoročně

Školení hlavních vedoucích táborů

formou víkendového školení (28 hodin - 22 prezenčně a 6 e-learning) zakončeného závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát, osvědčující absolvování odborné přípravy s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora. Školení je určeno jak členům YMCA, tak zájemcům z řad jiných organizací.

Školení je certifikováno MŠMT ČR (č. registrace MSMT-6062/2013-51/21).

Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je povinen hlavní vedoucí každého tábora, který je podporován dotací MŠMT ČR, absolvovat "Školení hlavních vedoucích táborů" u některé z organizací oprávněných toto školení poskytovat.

Obsah Školení hlavních vedoucích táborů YMCA

E-learning

 1. Úvod do pedagogiky (2 hod)
 2. Výchova ke zdraví a environmentální výchova (2 hod)
 3. Základní právní předpisy, ochrana přírody, lesní zákon, zákon o odpadech, vodní zákon (2 hod)

Prezenční část

 1. Úvod do psychologie (5 hod)
 2. První pomoc (4 hod)
 3. Organizační a programová příprava tábora "Step by Step" (2 hod)
 4. Hospodaření tábora (1 hod)
 5. Dokumentace tábora (1 hod)
 6. Řízení tábora (2 hod)
 7. Bezpečnost (3 hod)
 8. Hygiena a ochrana zdraví (4 hod)

Termín školení hlavních vedoucích táborů (ŠHVT):

 • pro rok 2016 zatím není znám (v roce 2015 se konalo 3.-5. dubna)

Školení obvykle začíná v pátek v 17.00, končí v neděli cca v 13.30 předáním certifikátů úspěšným absolventům. Následně je připraven oběd.

Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či absolvovat pouze závěrečný test.

Místo školení hlavních vedoucích táborů (ŠHVT):

Školení proběhne v Paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, (mapa) zasedačka U krbu, 6. patro (YMCA v ČR - ústředí).

Cena školení:

Účastnický poplatek 1 600 Kč (pro členy YMCA 1 450 Kč) zahrnuje, stravu (je zajištěn oběd a večeře, k dispozici je čaj, káva; případné další svačinky si zařídí každý z vlastních zásob), lektory a studijní a metodické materiály.

Nezapomeňte si psací potřeby, při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

Účastnický poplatek je třeba uhradit předem na účet YMCA v ČR: 44530-011/0100 variabilní symbol: 150403 (při platbě převodem nevypisujte pomlčku, do zprávy pro adresáta uveďte příjmení osoby, za kterou platíte). Teprve zasláním platby na účet YMCA v ČR, které vám bude emailem potvrzeno, jste skutečně přihlášeni.

Jak se přihlásit:

Přišlášování je obvykle možné od ledna.

Více informací o ŠHVT najdete na www.ymca.cz - ... - Školení hlavních vedoucích.

 

Pořadatel školení hlavních vedoucích táborů:

YMCA v České republice

Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
telefon:
224 872 004
e-mail:
sekretariat zavináč ymca.cz
www stránky:
www.ymca.cz

 

zdroj: www.ymca.cz

Australské dny

V pořadí již 10. ročník veletrhu věnovaného studiu, práci a cestování (a nejenom těmto oblastem) v Austrálii 

Australské dny

je pořádán Alfa Agency s.r.o. ve spolupráci s vybranými australskými vzdělávacími institucemi a pod záštitou australské ambasády a honorárního konzula.

Na veletrhu bude představen katalog s širokou nabídkou australských škol, v němž najdete detailní informace o studijních programech, o aktuálních cenových nabídkách jednotlivých škol apod.

Dozvíte se více o australském vzdělávacím systému, o programech a typech institucí, o oborech a různých "typech" angličtiny, které můžete v Austrálii studovat a získáte informace o vízové problematice.

V Austrálii se dá při studiu legálně pracovat. Proto vám na veletrhu také poradí, jak a kde práci hledat, jaké typy práce studenti většinou vykonávají, jakou mzdu dostávají...  Informace získáte i od těch, kteří mají se studiem a prací v Austrálii vlastní zážitky a zkušenosti.

Nejen pro hudební nadšence a muzikanty bude určen na veletrhu "minikoncert - ukázka hry" na nástroj australských domorodců "DIDGERIDOO". Dozvíte se zajímavosti o tomto nástroji, o jeho historii a o tom z čeho a jak se vyrábí v Austrálii a jak v tuzemsku. Odvážlivci si na něj budou moci zahrát.

Součástí akce je i facebooková soutěž o 3 měsíční pobyt v Austrálii - www.australskedny.cz/odmeny-souteze.html.

Vstup je zdarma, veletrh je určen pro širokou veřejnost!

Veletrh probíhá v devíti univerzitních městech:

Kde: Datum a čas: Místo konání:
Ostrava pondělí 20. dubna
Vědecko-technol. park, Technologická 372/2, (budova s restaurací), "velký předn. sál" mapa
Olomouc úterý 21. dubna
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, (výšková budova u nádraží) mapa

Brno středa 23. dubna Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno mapa
Praha pátek a sobota 24. a 25. dubna
Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1 (metro Staroměstská) mapa
Bratislava pondělí 27. dubna Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
České Budějovice úterý 28. dubna JČ Univerzita (Aula Bobík), Branišovská 31, České Budějovice mapa
Hradec Králové středa 29. dubna Studijní a vědecká knihovna HK, Hradecká 1250/2, Hradec Králové mapa
Plzeň čtvrtek 30. dubna
Fakulta elektrotechnická ZČU (uč. EP 206), Univerzitní 26, Plzeň mapa
Ústí nad Labem úterý 5. května Literární kavárna Focus Labe, Pasteurova 5 (Areál UJEP), Ústí nad Labem mapa

Více informací o veletrhu najdete na www.australskedny.cz.

 

Zdroj: www.alfa-agency.cz

CzanGe it! - česko-německý videoworkshop

Ahoj.info tým organizuje spolu s Jugendbildungsstätte Waldmünchen v Bavorsku česko-německý videoworkshop s názvem

CzanGe it!,

během něhož se můžeš nejen naučit, jak vytvořit videokampaň, ale taky zažít víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání se stejně starými lidmi ze sousední země.

Předchozí znalosti práce s videem nebo znalosti němčiny nejsou nutné, potřebuješ pouze chuť pro něco nového a téma pro kampaň.

Seminář bude simultánně tlumočen a přítomen bude také jazykový animátor, takže žádný strach z neznalosti jazyka.

Kdy:

 • 27. února (příjezd do 17 hod.) - 1. března 2015 (odjezd okolo 12 hod.)

Kde:

 • Jugendbildungsstätte Waldmünchen

Účast včetně ubytování a stravování je zdarma. Náklady na dopravu budou ze 70 % zpětně uhrazeny. Z Domažlic do Waldmünchenu a zpět tě v případě zájmu odveze námi vypravený autobus.

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek: 6. února 2015

Zašli vyplněnou přihlášku (viz příloha) poštou na adresu:

Koordinační centrum česko-něm. výměn mládeže Tandem
Annika Jakobs
Riegrova 17
301 00, Plzeň

Účastníci z Česka starší 18 let se mohou přihlásit také prostřednictvím online přihlášky.

Kontakt:

projekt ahoj.info
Annika Jakobs, dobrovolnice EDS
e-mail: info zavináč ahoj.info, annika zavináč ahoj.info
tel.: 377 634 757

 

Zdroj: www.tandem.adam.cz

NáhledPřílohaVelikost
Přihláška na videoworkshop.doc144 KB

InoEduFest Olomouc

Institut pro podporu inovativního vzdělávání a olomoucký spoluorganizátor festivalu Lesní školka Sluněnka Olomouc srdečně zvou rodiče, učitele, příznivce i zájemce z řad odborné veřejnosti na

InoEduFest - festival inovativních škol a vzdělávacích iniciativ

který se bude konat v Olomouci v pátek a v sobotu 13.-14. listopadu v prostorách ArtUm Centra - Sokolská 7, Olomouc (mapa).

Mimo zajímavý program plný workshopů, prezentací i diskuzí nebude chybět dětský koutek a kavárna s občerstvením:

Informace o první lesní škole s waldorfskou pedagogikou v Olomouckém kraji, Sluněnce, dostanete v sobotu 14. listopadu po celý den u stánku, krátká prezentace proběhne v 10:40. Od 13:30 se můžete seznámit s filosofií školy na workshopu "12 smyslů - výchova zážitkem a uměním".

Přihlásit se můžete na www.inovativnivzdelavani.cz/inoedufest-zahajovaci-rocnik-festivalu-inovativnich-skol/14-11-2015-inoedufest-olomouc-info-pro-navstevniky/

Vstupné:

 • Zahajovací přednáška – 100Kč / pro registrované a studenty 50Kč
 • Festival – 200Kč, rodiny (2+2) 300Kč / pro registrované 150Kč, rodiny 200Kč, studenti 100Kč

 

Za Setkání já a ty, z.s.

Lucie Hlaváčová a Jitka Komendová, Lesní školka Sluněnka Olomouc a Rodinné centrum Zahrádka

telefon: 730 914 994 (pokud se nedovoláte, pište sms)
www stránky:
www.slunenka.cz

2014

Přehlídka středních škol v Olomouckém kraji - Scholaris 2014

Přemýšlíte, který obor studovat a jakou střední školu zvolit? Pomoci vám může při rozhodování i návštěva Přehlídky středních škol

Scholaris 2014,

která proběhne na podzim v 5 městech Olomouckého kraje.

Přerov - 6. přehlídka středních škol

 • Kdy: úterý 4. listopadu 2014
 • Kde: Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3, Přerov (mapa)

Jeseník - 6. přehlídka středních škol

 • Kdy: úterý 11. listopadu 2014
 • Kde: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8, Jeseník (mapa)

Šumperk - 6. přehlídka středních škol

 • Kdy: čtvrtek 13. listopadu 2014
 • Kde: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk (mapa)

Prostějov - 20. přehlídka středních škol

 • Kdy: středa 19. listopadu 2014
 • Kde: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov (mapa)

Olomouc - 19. přehlídka středních a vyšších odborných škol

 • Kdy:
  • 26. listopadu 2014 od 8.30 hod. do 17.00 hod.
  • 27. listopadu 2014 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
 • Kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

Bližší informace vám k jednotlivým přehlídkám středních škol poskytne SCHOLA SERVIS na tel. 582 349 691 nebo e-mailu: info zavináč scholaservis.cz.

 

Zdroj: www.scholaservis.cz

NáhledPřílohaVelikost
Scholaris Olomouc 2014.pdf103.11 KB

Příprava na maturitní zkoušku

Jazyková škola Lingua centrum pořádá přípravné kurzy k maturitě z angličtiny, němčiny a matematiky.

Náplň kurzu přesně odpovídá dílčím jazykovým disciplínám nové maturity – didaktický test (poslech, čtení a jazykové kompetence), písemná práce a ústní zkouška.

Díky moderním metodám a výukovým materiálům Vás vybavíme bohatou slovní zásobou, nezbytnou gramatikou, zlepšíte si samozřejmě také poslech a psaní.

Kurzy trvají 90 minut, trvají 14-15 vyučovacích týdnů, jsou určeny pro 4-8 posluchačů a stojí 2.490,- Kč.

Angličtina - A32Mpv

kdy: pondělí 13. ledna 2014 - 28. dubna 2014, 15.25-16.55

Němčina - N32Mpv

kdy: úterý 14. ledna2014 - 29. dubna 2014, 15.25

Matematika - M32Mpv

kdy: středa 15. ledna 2014 - 30. dubna 2014, 15.25

Tomu, kdo maturitu neudělá, vrátíme kurzovné v plné výši!

kde:

 Lingua Centrum jazyková škola

Rejskova 19, Prostějov (mapa)
telefon:
582 336 659
mobil:
777 831 132
fax:
582 331 550
e-mail:
prostejov zavináč lingua-centrum.cz
www stránky:
www.lingua-centrum.cz

NáhledPřílohaVelikost
Prehled kurzu 2. pololeti PV.pdf488.84 KB

Gaudeamus

 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014 proběhne v termínu od 4. do 7. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 na výstavišti v Brně, pavilony G1 & G2.

Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Veletrh by měl navštívit každý, komu není jeho budoucnost lhostejná a chce se dále vzdělávat. Podrobně se se složením vystavovatelů můžete seznámit v seznamu vystavovatelů a seznamu zastoupených fakult.

Na veletrhu v Brně najdete odpovědi na otázky:

 • Kam po maturitě?
 • Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ?
 • Kde je studium nejvýhodnější?
 • Kde lze studovat vybraný obor?
 • Které obory lze studovat na škole?
 • Kde lze studovat vybranou fakultu?
 • Ve kterých státech může studovat český student?
 • Za jakých podmínek může český student studovat v zahraničí?

a řadu dalších...

Na veletrhu bude zastoupeno více jak 240 fakult a přes 3 000 studijních oborů.

Každý student návštěvou veletrhu získá

 • podrobný tištěný katalog s aktuálními kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení
 • vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí
 • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia
 • elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu
 • zdarma poradenství při výběru školy nebo studijního oboru ve stánku poradenského servisu přímo na veletrhu
 • účast na všech přednáškách a doprovodných programech
 • možnost využít testovací centrum „Na co se hodíš?“
 • mobilní aplikaci Gaudeamus Guide

a to vše od 80,- Kč.

Nebudou chybět ani doprovodné programy jako "Věda pro život", „Pojďme si hrát s technikou“ a „Tailor Made Study Abroad“, přednášky (seznam zde) nebo poradenský servis pro studenty.

Pedagogové a odborníci si mohou objednat volnou vstupenku, platnou po celou dobu veletrhu.

Doporučujeme studentům, aby se před návštěvou veletrhu zaregistrovali. Registrovaní studenti získají navíc zdarma tištěného Průvodce budoucího vysokoškoláka (slovníček VŠ pojmů a návod, jak postupovat při výběru VŠ). Registrace končí 3. listopadu 2014. Z registrací studentů budou každý den veřejně vylosováni výherci celoročního předplatného deníku Lidové noviny.

 

Více informací k programu najdete na www.gaudeamus.cz.

NáhledPřílohaVelikost
Bulletin Gaudeamus Brno 2014.pdf232.99 KB

DULŠ - dobití baterek pro začínající vedoucí

Hravý, zážitkový a vzdělávací tábor pro mládež, instruktory a začínající vedoucí proběhne od 11. do 20. července 2014 v Sebuči. Více informací najdete na www.bartonka.duha.cz.

2013

Věda v ulicích 2013

V úterý 25. června 2013 od 9.00 do 12.00 hod. se na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově za příznivého počasí uskuteční devátý ročník projektu

Věda v ulicích

Netradiční výstavy sloužící k popularizaci vědy a techniky se letos zúčastní Astronomické oddělení prostějovského muzea, prostějovská gymnázia a SOŠ průmyslové a SOU strojírenské v Prostějově.

Studenti předvedou sérii komentovaných pokusů z fyziky a chemie, a hvězdárna umožní široké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat dalekohledem Slunce. A letos poprvé v rámci poskytnutého grantu bude Věda v ulicích obohacena dalším novým exponátem, který bude představen veřejnosti – moderním, barevným globem Měsíce.

Komu je tato akce určena především? Žákům a studentům všech typů škol. Přijďte se podívat, co všechno jejich vrstevníci umí.

Neváhejte a přijďte se podívat.

Akci se koná za podpory města Prostějova a osobně i pana primátora.

 

zdroj: www.mestopv.cz

Příprava na státní maturity pro rok 2013 – český jazyk

Připravte se na státní maturity se Schola Servisem. Od ledna do dubna povedou zkušení pedagogové středních škol, kteří mají s přípravou na státní maturity zkušenosti, přípravné kurzy na maturitu z českého jazyka.

Místo konání kurzů: Olomoucká 25, Prostějov

Cena: 1 440,- Kč (vyučovací hodina 60,- Kč), celkem 24 hodin (12 dvouhodinových lekcí). Ve skupině 10 – 12 účastníků.

Přihlášky: přihlásit se můžete mailem na r.krahulcova zavináč scholaservis.cz, n.kocourkova zavináč scholaservis.cz nebo telefonicky na 582 348 520 , 721 087 136, 721 859 077 (všední dny 8.00 – 16.00), nejpozději do 2. 1. 2013. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, kontakt – mail, telefon.

termíny lekcí: vždy ve čtvrtek

 • 17. a 24. ledna 2013
 • 7., 21. a 28. února 2013
 • 7., 14. a 21. března 2013
 • 4., 11., 18. a 25. dubna 2013

 

zdroj: www.scholaservis.cz

Věda z kufru

Letní soustředění

Vědy z kufru

se letos bude konat v Naučném centru ekologické výchovy v Kladnu, bude dlouhé pět dnů, od 15. do 19. července 2013, a je určené pro mladé lidi ve věku 13-18 let.

Během pobytu se stanete vědcem na plný úvazek. Budeme se věnovat oborům z fyziky, chemie a biologie. Vyzkoušíte si tak například astronomické pozorování, rozbory půdy, mikroskopování či určování odchycených živočichů. Během soustředění poběží několik bloků, kdy si sami budete moci vybrat, jakého programu se zúčastníte. Z části si tedy budete moci sestavit váš speciální program, kde se zúčastníte workshopů a přednášek, které vás zajímají. Součástí bude i spousta her a dalších letních aktivit.

Ubytováni je zajištěno v Naučném středisku Ekologické výchovy Čabárna v blízkosti Kladna. V blízkosti ubytování se nachází spousty přírodních zajímavostí, zejména Vinařická horka, vyhaslá sopka, kterou určitě společně navštívíme.

Strava je zajištěna pětkrát denně. Začíná se pondělní večeří a končí se pátečním obědem.

Cena soustředění: 1800,-Kč, včetně ubytování, stravy a programu. Zálohu pobytu je nutné uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky, nejpozději však do 30. 6. 2013. Číslo účtu spolu s pokyny platby Vám poskytneme po odeslání přihlášky.

Začátek a konec: Budeme společně odjíždět z Prahy-Dejvická a to kolem 13:00 v pondělí 15. 7., do Prahy se také v neděli 19.3 vrátíme a to kolem 16.00. Přesné místo a čas srazu ještě upřesníme. Pokud budete chtít dojet na místo po vlastní ose sraz, potkáme se v 15.00 před Naučným střediskem.

Na soustředění se přihlásíte vyplněním internetového formuláře a to do 15. 6. 2013. Po odeslání přihlášky Vás do tří dnů budou kontaktovat naši lektoři, kteří Vám přijetí potvrdí a zašlou pokyny k platbě zálohy ve výši 1000Kč, která se skládá do 14 dní po odeslání přihlášky.

Pokud Vás naši lektoři nebudou kontaktovat do tří dnou po odeslání přihlášky, pak prosím pište na e-mail info zavináč vedazkufru.cz a společně se pokusíme situaci vyřešit.

Více informací a přihlášku naleznete na našich webových stránkách www.vedazkufru.cz/soustredeni.htm, řípadně na facebooku www.facebook.com/VedaZKufru

NáhledPřílohaVelikost
Letni soustredeni Vedy z kufru 2013.pdf2.92 MB

Věda z kufru - Ekovíkend

Ekovíkend je třídenním soustředěním zaměřeným především na biologii, ekologii a chemii. Během tří dnů si vyzkoušíte udělat chemický rozbor vody a půdy, chytnete pár vodních bezobratlých a užijete si spoustu zábavy.

Ekovíkend je určen pro všechny, kterým již bylo 13 let. Horní věková hranice není pevně dána, pohybuje se kolem 17-18 lety, vše záleží na tom, jak se s námi dohodnete.

Ubytování a strava: Ubytováni budeme v Naučném středisku Ekologické výchovy Čabárna v blízkosti Kladna (mapa). Můžete se podívat na jejich web: www.nsev-kladno.cz. Strava je zajištěna třikrát denně. Začíná se páteční večeří a končí se nedělním obědem.

Cena: Díky podpoře z programu Think Big je cena jen 250 Kč, včetně ubytování a stravy. Tuto částku je nutné předem uhradit převodem na účet do 3. 3. 2013 (číslo účtu spolu s pokyny platby Vám poskytneme po odeslání přihlášky).

Začátek a konec: Budeme společně odjíždět z Prahy a to kolem 14.00 v pátek 8. 3., do Prahy se také v neděli 10. 3. vrátíme a to kolem 16.00. Přesné místo a čas srazu ještě upřesníme.

Přihláška: Přihlášku naleznete na našem webu: www.vedazkufru.cz. Vyplněnou přihlášku zašlete v elektronické podobě na mail info zavináč vedazkufru.cz nejpozději do 28. 2. 2012.

Projekt je financován z programu ThinkBig.

Více informací najdete na www.vedazkufru.cz, www.facebook.com/VedaZKufru

 

"Cílem projektu Věda z kufru je naučit Vás komunikovat, dívat se na svět kolem sebe, vytvářet si vlastní názor a podat Vám vědu trochu jinak než jste doposud byli zvyklí. Chceme Vám ukázat, že věda není tak nudná a nezáživná, jak ji spousta lidí vnímá. Chceme dát vzdělávání nový rozměr, ukázat studentům, že být vědcem je vlastně velké dobrodružství. A to pomocí interaktivních přednášek, workshopů a komunikačních aktivit. Nabídneme jim nový pohled na vědu a to pouze s věcmi přivezenými v kufru.

Pořádáme výukové programy pro školy, školky i pro veřejnost. S námi se můžete toulat vesmírem, hledat pravdu po cestě vlakem, uvařit si Slunce v hrnci, vytvořit svůj rozhlasový pořad nebo vyjet na naše letní soustředění."

NáhledPřílohaVelikost
ekovikend_letak_pdf.pdf433.8 KB

2012

Přehlídka středních škol v Olomouckém kraji - Scholaris 2012

Chcete studovat střední školu v Olomouckém kraji? Přehlídku středních škol

Scholaris 2012

můžete navštívit hned v 5 městech Olomouckého kraje.

Jeseník - 4. přehlídka středních škol

Kdy: 1. listopadu 2012 od 8.00 hod., předpokládané ukončení v 17.00 hod.

Kde: Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, U Jatek 8, Jeseník (mapa)

Prostějov - 18. přehlídka středních škol

Kdy: 7. listopadu 2012 od 8.00 hod., předpokládané ukončení v 17.00 hod.

Kde: Společenský dům Prostějov, s.r.o., Komenského 6, Prostějov (mapa)

Šumperk - 4. přehlídka středních škol

Kdy: 13. listopadu 2012 od 8.00 hod., předpokládané ukončení v 17.00 hod.

Kde: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk (mapa)

Přerov - 4. přehlídka středních škol

Kdy: 15. listopadu 2012 od 8.00 hod., předpokládané ukončení v 17.00 hod.

Kde: Gymnázium J. Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3, Přerov (mapa)

Olomouc - 17. přehlídka středních a vyšších odborných škol

Kdy:

 • 21. listopadu 2012 od 8.30 hod. do 17.00 hod.
 • 22. listopadu 2012 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

 

Zdroj: www.scholaservis.cz

NáhledPřílohaVelikost
Scholaris Olomouc.pdf141.03 KB

Prožitkovo-vzdělávací kurz Cestičky

Kurz Cestičky: netradiční cesta k činnostem s dětmi i mládeží, který už podesáté nabízí jedinečnou kombinaci zážitků, osobnostního rozvoje a vzdělávání pro činnost s dětmi a mládeží. Letos se kurz v době od 17. do 28. července u Náměště nad Oslavou. Kromě možnosti získat kvalifikaci pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase dle akreditace MŠMT přináší Cestičky účastníkům především intenzivní program, dobrý pocit z týmové spolupráce, mnoho inspirace a radost z netradičních aktivit.

"Motto kurzu je Otevři oči, mysl i srdce a pak teprve vykroč.“ říká organizátorka kurzu Monika Hornová. „Chceme mladým lidem nabídnout kurz, který pro ně bude také odměnou a motivací. Stavíme především na atmosféře, setkání se zajímavými lektory a prožitkových aktivitách. Myslím, že tak účastníky nejlépe připravíme na jejich vlastní aktivity a projekty," pokračuje Monika Hornová.

Na kurzu nechybí samozřejmě ani vzdělávací bloky odpovídající požadavkům pro udělení kvalifikací. Avšak ani v tomto případě nejde jen o pasivní přijímaní informací; lektoři účastníky do řešených témat aktivně zapojují. Odbornou přípravu doplňuje už na kurzu přímá praxe s dětmi.

Kurz tak nabízí tři cesty pro začínajícího i pokročilejšího organizátora. Je to cesta sebepoznání - vlastních schopností a mezí, konkrétně fyzicky i psychicky náročné týmové hry. Dále cesta dovídání se, která zahrnuje aktivní programy potřebné ke zvládnutí zdravovědy, dramaturgie akcí, bezpečnosti na akcích, ekologické výchovy, přípravy her a programů pro děti, hospodaření, psychické bezpečnosti pro organizátory, pedagogiky, tábornictví, dobrovolnictví... A nakonec cesta setkávání se s lidmi, s přátelstvím, s přírodou, s tvořivými dílnami, s novými zajímavými aktivitami.

Kurz je určen všem mladým ve věku zhruba od 17 do 28 let. Všem, kteří chtějí dělat něco nejen pro sebe, ale i pro druhé, všem, kteří vidí smysl v práci s dětmi a mládeží.

Další informace a přihlášky lze získat na www.cesticky.cz

Kontakt:

Dalimil Toman - Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
telefon: 605 763 112
e-mail: dalimil.toman zavináč seznam.cz

NáhledPřílohaVelikost
plakat.cesticky.2012.jpg
plakat.cesticky.2012.jpg444.54 KB

Dny otevřených dveří vysokých škol v ČR

V následujícím přehledu uvádíme dny otevřených dveří vysokých škol a univerzit podle data spolu s odkazy na stránky jednotlivých fakult.

Listopad 2011

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby) - pátek 11. 11. 2011, www.fmk.utb.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - čtvrtek 17. 11. 2011, 10:00 - 12:00, www.feec.vutbr.cz

Prosinec 2011

Vysoké učení technické v Brně

Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií - pátek 16. 12. 2011, 10:00 - 12:00, www.feec.vutbr.cz

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta - pondělí 19. 12. 2011 a 16. 1. 2012, www.econ.muni.cz

Leden 2012

Ostravská univerzita v Ostravě

Přírodovědecká fakulta - od pátku 6. 1. 2012 do 7. 1. 2012, http://prf.osu.cz/

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta - pátky 6. 1. 2012 a 20. 1. 2012, www.pef.mendelu.cz

Masarykova univerzita

Právnická fakulta - 12. 1. 2012, www.law.muni.cz

Lékařská fakulta - 14. 1. 2012 a 19. 1. 2012, www.med.muni.cz

Pedagogická fakulta - 14. 1. 2012, www.ped.muni.cz

Fakulta informatiky - úterý 17. 1., 25. 1. a čtvrtek 2. 2. 2012, www.fi.muni.cz

Filozofická fakulta - pátek 20. 1. 2012, www.phil.muni.cz

Fakulta sociálních studií - pátek 20. 1. 2012, www.fss.muni.cz

Přírodovědecká fakulta - sobota 21. 1. 2012 a úterý 24. 1. 2012, www.sci.muni.cz

Fakulta sportovních studií - úterý 24. 1. 2012, www.fsps.muni.cz

Univerzita Pardubice - www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera - čtvrtek 12. 1. 2012 v Aule Univerzity Pardubice,

Fakulta zdravotnických studií - čtvrtek 12. 1. 2012 v budově Fakulty zdravotnických studií, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní - pondělí 16. 1. 2012 v Aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519

Fakulta chemicko-technologická - úterý 17. 1. 2012

Fakulta filozofická - čtvrtek 19. 1. 2012 posluchárny B1, B2, B3, budova DFJP, Studentská 95, Pardubice

Fakulta restaurování - pátek 20. 1. 2012 v budově fakulty Jiráskova 3, Litomyšl

Fakulta elektrotechniky a informatiky - pátek 20. 1. 2012

Vysoká škola polytechnická Jihlava

čtvrtek 12. 1. 2012, 9:00 - 17:00
Organizace dne otevřených dveří bude zveřejněna na webu školy - www.vspj.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

čtvrtek 19. 1. 2012, 17:00 - 19:00, www.vsmie.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

pátek 20. 1. 2012, www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Mediální a komunikační studia a Hospodářská politika a správa) - pátek 20. 1. 2012, www.fmk.utb.cz 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební - pátek 20. 1. 2012, 9:00 - 12:00
Zahájení, které je velmi vhodné absolvovat (informace o přijímacím řízení, seznámení s nabídkou studijních oborů, prezentace studijních oborů), proběhne v 9:00 hodin. Poté bude následovat prohlídka učeben, laboratoří a ostatních pracovišť fakulty.
www.fast.vsb.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Den otevřených dveří na všech fakultách Jihočeské univerzity - sobota 21. 1. 2012, 9:00 - 16:00
www.jcu.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - sobota 20. 1. 2012, 10:00 - 12:00, www.feec.vutbr.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.

čtvrtek 26. 1. 2012, www.literarniakademie.cz

Únor 2012

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky - středa 2. 2. 2012, www.fi.muni.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské studium - pátek 10. 2. 2012, 9:00 - 12:00, www.pvsps.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

čtvrtek 23. 2. 2012, 17:00 - 19:00, www.vsmie.cz

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta - pátek 24. 2. 2012, www.pef.mendelu.cz

Březen 2012

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.

čtvrtek 22. 3. 2012, www.literarniakademie.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

čtvrtek 22. 3. 2012, 17:00 - 18:00, www.vsmie.cz

Duben 2012

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské studium - pátek 13. 4. 2012, 9:00 - 12:00, www.pvsps.cz

 

Zdroj: www.icm.cz a stránky jednotlivých škol a fakult

Aktuální nabídka studia v zahraničí

Kurzy španělského jazyka a laplatské kultury v létě 2012

Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí prostřednictvím Národní správy mezinárodní spolupráce (Dirección Nacional de Cooperación Internacional) tři místa pro české studenty v intenzivním kursu španělštiny a laplatské kultury, v celkovém rozsahu 60 hodin.

Kurs proběhne v temínu 10. července - 3. srpna 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 25 de mayo 221, Ciudad de Buenos Aires). Jednotliví studenti obdrží stipendium ve výši 3200 ARS a bude jim poskytnuto ubytování v Buenos Aires.

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury do 15. března 2012 dokumenty dle následujícího seznamu:

 • vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia";
 • motivační dopis ve španělském nebo anglickém jazyce;
 • životopis ve španělském nebo anglickém jazyce;
 • doklad o vykonaných zkouškách v českém jazyce;
 • potvrzení o studiu v českém jazyce;
 • doporučující dopis z fakulty v anglickém jazyce;
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studia v zahraničí v anglickém jazyce.

Další informace - www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3957

Studium na dvojnárodnostním Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Základní informace o studiu:

 • Studium je šestileté, je určeno žákům v 7. - 12. roce školní docházky (o 1 rok kratší, než v ČR)
 • Žáci po dobu plnění povinné školní docházky zůstávají "kmenově" žáky české školy
 • Výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky
 • Čeští žáci a část německých žáků bude ubytována společně v internátě
 • Studium je ukončeno německou maturitní zkouškou nostrifikovanou v ČR
 • Kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický, popř. francouzský jazyk
 • Studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně vzdělávací předměty (zpočátku vyučované v ČJ, postupně i v NJ)

Studium (včetně ubytování, stravování ve dnech vyučování a učebnic a učebních pomůcek) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN; žákům je poskytováno kapesné.

Základní informace o výběrovém řízení:

 • Přihlásit se mohou žáci šestého ročníku základní školy nebo žáci prim osmiletých gymnázií
 • Výběr bude organizován na Gymnáziu v Děčíně, Komenského nám. 4 a skládá se z písemných testů z českého jazyka a matematiky, z ústního pohovoru v německém nebo anglickém jazyce a z pohovoru s psychologem
 • Přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce studijní obor bude uvedeno: dvojjazyčné studium Pirna), přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje
 • Potvrzení lékaře se nevyžaduje

Zájemci zašlou přihlášku do 28. února 2012 na adresu:

Gymnázium Děčín
Komenského nám. 4
405 02 Děčín
tel./fax: 412 519 811
e-mail: info zavináč gymnaziumdc.cz
www stránky: www.gymnaziumdc.cz

Výběr se koná na Gymnáziu v Děčíně, Komenského nám. 4, ve dnech 14. - 15. března 2012. Všichni přihlášení žáci budou pozváni písemně.

Požadavky a další informace jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.

Vládní stipendia pro studijní pobyty na dánských vysokých školách
a letní jazykový kurz dánštiny

Dánská vláda nabízí zájemcům z 19 zemí EU včetně České republiky a 4 dalších zemí možnost ucházet se o získání dánských vládních stipendií, přičemž počet stipendií udělovaných žadatelům z určité země není pevně omezen.

Těchto stipendií lze použít buď ke studijním pobytům na dánských vysokých školách v průběhu akademického roku (studenti magisterských a doktorandských studijních programů a v oboru „dánský jazyk a literatura navíc již i studenti bakalářských studijních programů, kteří již studují tento obor alespoň dva roky před navrhovaným datem příjezdu do Dánska) nebo k účasti v letním jazykovém kurzu dánštiny (studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů)

Hlásit se nemohou zájemci, kteří již v Dánsku studují.

Stipendisté neplatí školné a pobírají stipendium ve výši 5000 dánských korun měsíčně (stipendium se většinou nedaní, ale v některých případech se danit může).

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2012/2013 (u letních jazykových kurzů dánštiny na léto 2012) je 28. února 2012. Přihlášku je třeba podat zároveň elektronickou cestou („via the online application form") i normální poštou. Pošta se zasílá na následující kontaktní adresu:

The Danish Agency for International Education
Bredgade 36
DK-1260 Copenhagen K
Denmark
Re: „Application Form - Cultural Agreements 2012-13"

Všechny doklady potřebné pro přijetí musí být úředně ověřeny a (pokud nejsou v angličtině) musí být přiložen jejich anglický překlad.

Podrobné informace a pokyny jsou zveřejněny na této webové stránce, jejímž prostřednictvím se také podává elektronická přihláška:

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements/EU-countries%2C%20Iceland%2C%20Switzerland%20and%20Turkey

Dotazy týkající se této stipendijní nabídky lze zasílat na následující e-mailovou adresu: kulturaftaler zavináč in.dk

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2012/2013

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Francouzská strana bude hradit studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku 75% nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné v předpokládané výši 35 EUR/měsíc.
Zbývajících 25% nákladů (1.000 EUR za dobu 10 měsíců školního roku) bude hradit sám žák prostřednictvím svých rodičů.
MŠMT ČR
hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst na počátku a zpět do Prahy na konci každého školního roku (další cesty hradí rodiče - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR). Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Ve školním roce 2011/2012 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 • v polovině března 2012 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování),
 • v dubnu nebo květnu 2012 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

 • Uchazeč musí být žákem/žákyní 1. ročníku čtyřletého gymnázia (popř. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia) nebo 3. ročníku šestiletého studia v česko-francouzských třídách gymnázia a ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen/byla schopna po krátké aklimatizaci učit se všem vyučovacím předmětům ve francouzštině.
 • ovládá nejméně jeden další studovaný cizí jazyk (angličtina, němčina),
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1, 8
 • předloží lékařské osvědčení o celkovém velmi dobrém zdravotním stavu (v českém jazyce).

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Žádosti o zařazení do výběrového řízení a o vyslání ke studiu ve Francii zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci na příslušném formuláři výhradně prostřednictvím školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a to do 15. února 2012 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Další informace - www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-lyceich-ve-francouzskem-dijonu-a-nimes

Letní škola o hedvábné stezce pořádaná univerzitou v Cambridgi

Univerzita v Cambridgi pořádá v létě 2012 nově letní školu věnovanou tzv. hedvábné stezce, jež kdysi spojovala Evropu s Dálným východem a umožňovala výměnu zboží i myšlenek mezi nimi, pod názvem „Silk Route Summer School".

Tato škola bude probíhat od 26. srpna do 1. září 2012. Bude se přitom využívat i možností, které nabízejí blízká muzea.

Letní škola se bude konat na venkovské usedlosti Madingley Hall pocházející ze 16. století.

Kontakt a bližší informace:

University of Cambridge
International Programmes
Institute of Continuing Education
Madingley Hall, Madingley
Cambridge CB23 8AQ UK
e-mail: intenq zavináč ice.cam.ac.uk
www stránky: www.ice.cam.ac.uk/intsummer

 

Zdroj: www.icm.cz, www.zahranici-stipendium.cz

Veletrh amerických univerzit

Velvyslanectví USA ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a Anglo-americkou vysokou školou zve všechny zájemce o studium v USA na ojedinělý

Veletrh amerických univerzit

Kdy:

 • ve středu 18. dubna od 15 do 18 hodin

Kde:

 • v prostorách Anglo-americké vysoké školy, Lázeňská 4, Praha 1 - Malá Strana (mapa)

Kromě informačních stánků zástupců 12 amerických univerzit, hostitelské instituce a stipendijních programů budete moci navštívit doprovodný program sestávající se z prezentací zástupce Poradenského centra Fulbrightovy komise, Velvyslanectví USA a absolventů amerických vysokých škol (Harvard, Macalester, Fordham MBA).

Na jednom místě tak získáte komplexní informace o vzdělávacích příležitostech v USA.

Jestliže máte zájem o účast na této unikátní akci, zaregistrujte se.

Vstup na veletrh i doprovodné akce je zcela zdarma.

Na veletrhu budou zastoupeny následující školy:

A tyto nadace a organizace poskytující stipendia pro studium v USA:

V případě jakýchkoliv dotazů k této akci, kontaktujte, prosím, studijního poradce Jakuba Tesaře (e-mail: tesar@fulbright.cz) z Fulbrightovy komise nebo Janu Ruckerovou (e-mail: Jana.Ruckerova@trade.gov) z Velvyslanectví USA.

 

Zdroj: www.fulbright.cz

NáhledPřílohaVelikost
Leták - Veletrh amerických univerzit.pdf504.84 KB

2011

Hlasujte pro školu JISTOTA

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA,o.p.s. Tetín 1, Prostějov byla vybrána do projektu

Nejlepší česká škola

Tuto školu můžete podpořit svými hlasy na adresách www.nejlepsiceskaskola.cz a také www.domino.rozhlas.cz od 24. listopadu (od 12:00) do 1. prosince 2011 (do 12:00). Hlasovat můžete několikrát.

Více informací o projektu i škole se můžete dozvědět prostřednictvím televizního vysílání na ČT2 dne 24.  listopadu v 15:45 a ve čtvrtek 24. listopadu od 19. do 20. hodiny v pořadu Domino ze studia Českého rozhlasu 2 v Ostravě, kde bude o škole hovořit PhDr. Turková Marie a další zástupci školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s se věnuje dětem a mládeži ze specifickými vzdělávacími potřebami.

Více na www.pvtetin.cz

Scholaris Prostějov 2011 - Burza škol

17. přehlídka středních škol SCHOLARIS 2011 v Prostějově

Kdy:

10. listopadu 2011 od 8:00 hod., předpokládané ukončení v 17:00 hod.

Kde:

Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6, Prostějov (mapa)

Slavnostní zahájení proběhne v 9:30 za účasti zástupců vystavujících škol, Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupců města Prostějova a Úřadu práce v Prostějově.

Prezentovat se budou především střední školy z Prostějova a okolí.

23. a 24. listopadu se uskuteční Scholaris Olomouc - přehlídka středních škol Olomouckého kraje.

 

zdroj: http://scholaservis.cz

Akademie seniorů

Sociálně aktivizační služby pro seniory nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

Akademie seniorů

Hrátky s pamětí II.

kdy: 4. října ve 13:30
Pokračování úspěšného kurzu, vede pí Zdeňka Adlerová.

Sakrální umění

kdy: 11. října ve 14:00
Symbolika Starého zákona v umění, vede pí Erika Bábková.

Hrátky s pamětí II.

kdy: 18. října ve 13:30
Vede pí Zdeňka Adlerová.

Keltská spiritualita

kdy: 25. října ve 14:00
Vede pí Erika Bábková.

Přednášky se uskuteční v prostorách OS Lipka, Tetín 1 (mapa), druhé patro.

Dále máte možnost zapojit se do pravidelné zájmové činnosti - zaplňte poslední volná místa v kroužcích:

Keramika - každou středu od 9:00 do 11:00
Cvičení tai-chi - každou středu od 14:30 do 16:00, pod vedením cvičitelky Pavly Glocové

Bližší informace na telefonu 582 360 295.

Co nám ještě neřekli...

Co nám ještě neřekli...
(o komunikaci, výchově a vztazích v rodině)

Chcete se naučit novým způsobům komunikace ?

Chcete účinně řešit konflikty a zlepšit své vztahy ?

Chcete získat cenné informace o výchově?

Pak Vás srdečně zveme na cyklus pěti na sebe navazujících zážitkových sebezkušenostních seminářů.

Semináře přinášejí, kromě teoretické části, také prostor pro získání nových informací na podkladě vlastních zážitků a zkušeností.

Společně projdeme témata rodinných systémů, výchovy, komunikace, řešení konfliktů, empatie, zrcadlení a podobně.

Setkáme se pokaždé ve středu, vždy od 18:00 do 19:30 hodin:

 • 2. listopadu 2011
 • 9. listopadu 2011
 • 16. listopadu 2011
 • 23. listopadu 2011
 • 30. listopadu 2011

kde: Astorie a.s., školicí místnost, „Špalíček“, Kostelní 15 (vedle restaurace Jadran Club)

cena: 500,- Kč za celý kurz, manželské páry 750,- Kč za celý kurz

Počet účastníků je v zájmu zajištění kvality semináře omezen (15-20), proto se prosím přihlaste na dolekurz zavináč seznam.cz nebo na telefonu 774 664 516.

Na spolupráci a příjemné chvíle se těší lektoři Ing. Martin Doležal a Mgr. Kateřina Doležalová

Scholaris Olomouc 2011

Vybíráte školu?

Největší přehlídku středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2012/2013 nabízí

Scholaris Olomouc 2011

Prezentace se koná 23.-24. listopadu 2011 na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79 (mapa).

Slavnostní zahájení je ve středu 23. 11. v 8:30, pro veřejnost bude výstava otevřena ve středu 9:00 - 18:00, ve čtvrtek 8:00 - 18:00.

Informace o přihláškách pro školy, které se chtějí na výstavě prezentovat - paní Zdeňka Bakalová, telefon 585 724 264.

Scholaris Olomouc (pdf)

Dny stavitelství a architektury

Dny stavitelství a architektury

Projekt představuje jednotnou koncepci a propagaci významných událostí v oboru Stavebnictví, Inženýrství a Architektury.

Již tradičně pod DSA spadá soutěž Stavba roku (letos se jedná o devatenáctý ročník), setkání v Senátu PČR, Den otevřených dveří na stavbách a stavebních školách.

Hlavní akce projektu

8. září 2011 - Nominační večer soutěže Stavba roku 2011

3. října 2011 - Setkání v senátu u příležitosti Dnů stavitelství a architektury s vyhlášením Stavby roku

21.-26. listopadu 2011 - Dny otevřených dveří na školách a projektových kanceláří po celé České republice

Více informací na www.ckait.cz/content/dny-stavitelstvi-architektury-2011.

Talnet - příležitost pro šikovné žáky

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí.

V letošním roce opět rozšiřuje svoji nabídku online kurzů a seminářů. Zájemci ve věku 13 až 19 let, kteří se věnují přírodním či technickým vědám, se mohou do 24. září 2011 přihlásit do některé z aktivit, umožňující jim rozšíření vlastního obzoru, volbu přístupu a možnost klást otázky, na které nenacházejí u svých učitelů z různých důvodů odpovědi.

Talnet nabízí účast ve 28 online kurzech (T-kurzech), které mohou zájemci studovat dle svých časových možností, v oborech, jež si sami zvolí a v nichž mohou využít potenciál expertů - instruktorů, kteří se těší na každý zvídavý dotaz.

Účastníci z T-kurzů si mohou dále vybrat z nabídky T-exkurzí, soustředění, mohou se zúčastnit mezinárodních aktivit i speciálního workshopu Light designu připraveného ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT.

Do některých aktivit je možno se přihlásit i bez účasti v T-kurzech. Při velkém zájmu však mají přednost studující z kurzů.

Více informací a přihlášku najdete na www.talnet.cz.

 

zdroj: www.icm.cz

Druhá kola přijímacích řízení na VŠ

Nedostali jste se na vysokou školu? Máte ještě jednu příležitost podat si přihlášku ke studiu na jednu z níže uvedených vysokých škol, které nyní vypisují druhá kola přijímacího řízení. Většina těchto škol přijímá studenty na základě doložených výsledků ze střední školy. Studenti tak ve většině případů nemusí absolvovat písemné ani ústní přijímací zkoušky.

 

Studijní program

Termín podání přihlášek

Odkaz na web

České vysoké učení technické

- fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Bc. a Mgr.

do 15.8. 2011

Bližší info  ZDE

- fakulta elektrotechnická
 bakalářský  do 30.6.2011

 Bližší info  ZDE

Univerzita Tomáše Bati ve Zíně

- fakulta technologická

bakalářský

do 21.7.2011

Bližší info  ZDE

Česká zemědělská univerzita

- fakulta lesnická a dřevařská

Bc. a Mgr.

do 20.7.2011

Bližší info  ZDE

- fakulta životního prostředí

Bc. a Mgr.

do 31.7.2011

Bližší info  ZDE

Slezská univerzita v Opavě

- filozoficko-přírodovědecká fakulta

bakalářský

do 8.7.2011

Bližší info  ZDE

 - fakulta veřejných politik

bakalářský

do 15.8. 2011

Bližší info  ZDE

- obchodně podnikatelská fakulta

bakalářský

do 20.8.2011

Bližší info  ZDE

- matematický ústav

Bc. a Mgr.

do 15.8. 2011

Bližší info  ZDE

Technická univerzita v Liberci

- fakulta strojní

Bc. a Mgr.

do 10.8. 2011

Bližší info  ZDE

- fakulta textilní

Bc. a Mgr.

do 10.8. 2011

Bližší info  ZDE

- fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

bakalářský

do 30.6.2011

Bližší info  ZDE

- fakulta mechatroniky, informatiky a  mezioborových studií

Bc. a Mgr

do 14.8. 2011

Bližší info  ZDE

Univerzita J.E. Purkyně

- fakulta životního prostředí

bakalářský

do 19.8. 2011

Bližší info  ZDE

- filozofická fakulta

Bc. a Mgr

do 22.8. 2011

Bližší info  ZDE

- pedagogická fakulta

Bc. a Mgr

do 22.8. 2011

Bližší info  ZDE

Univerzita Karlova v Praze

- katolická teologická fakulta

bakalářský

do 31.7.2011

Bližší info  ZDE

Univerzita Palackého v Olomouci

- cyrilometodějská teologická fakulta

bakalářský

do 29.7.2011

Bližší info  ZDE

- filozofická fakulta

Bc. a Mgr

do 15.7.2011

Bližší info  ZDE

- přírodovědecká fakulta

Bc. a Mgr

do 15.8. 2011

Bližší info  ZDE

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava

- fakulta bezpečnostního inženýrství

Bc. a Mgr

do 28.7.2011

Bližší info  ZDE

- fakulta elektrotechniky a informatiky

Bc. a Mgr

do 15.7.2011

Bližší info  ZDE

- fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bc. a Mgr

do 10.8. 2011

Bližší info  ZDE

- fakulta stavební

bakalářský

do 15.7.2011

Bližší info  ZDE

- fakulta strojní

Bc. a Mgr

do 12.7.2011

Bližší info  ZDE

- hornicko geologická fakulta

bakalářský

do 31.7.2011

Bližší info  ZDE

Vysoká škola ekonomická

- fakulta informatiky a statistiky

bakalářský

do 20.7./31.8.2011

Bližší info  ZDE

Vysoká škola polytechnická Jihlava

- elektrotechnika a informatika

bakalářský

do 12.8. 2011

Bližší info  ZDE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

bakalářský

do 15.7.2011

Bližší ijnfo  ZDE

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

bakalářský

do 31.8.2011

Bližší info  ZDE

Vysoké učení technické v Brně

- fakulta chemická

bakalářský

do 15.8.2011

Bližší info  ZDE

 

zdroj: www.icm.cz

Kurz pro zájemce o vysokoškolské studium českého jazyka a literatury

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nabízejí kurz

Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky

Zájmový kurs je určen širší veřejnosti a zejména žákům maturitních ročníků a absolventům středních škol, kteří mají zájem o studium bohemistiky na filozofických fakultách.

Obsahem kursu jsou přednášky a cvičení zaměřené na prohloubení jazykovědných a literárněvědných znalostí účastníků, na zlepšení jejich schopnosti analyzovat a interpretovat jazykový materiál a literární texty a na zvýšení jejich celkové orientovanosti v bohemistické problematice.

Jazykovědná složka kursu se soustřeďuje na výklady z jednotlivých jazykovědných disciplin, zvláště na otázky, které nejsou předmětem středoškolské výuky, resp. kterým střední škola zpravidla věnuje jen malou pozornost. Zároveň se zaměřuje na rozvíjení schopností účastníků přemýšlet o jazykových problémech a pracovat s jazykovým materiálem.

Literárněvědná složka kursu se zaměřuje na vybrané problémy literární vědy a interpretace literárních textů a na představení nových pohledů na dějiny české literatury od jejích počátků po současnost. Účastníci budou seznámeni se základními, zvláště novějšími literárněhistorickými a literárněteoretickými pracemi.

Osvědčení o absolvování kursu získají frekventanti, kteří se zúčastní alespoň 60 procent výuky.

Kurs zahrnuje 30 vyučovacích hodin a bude se realizovat v 5 šestihodinových blocích vždy o sobotách v době od 19. 2. 2011 do 16. 4. 2011. Výuka bude zahájena v 10.00 a zakončena v 15.45 hod. Kurs se bude konat v místnosti č. 300 (popř. též 301) v budově Filozofické fakulty UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

Přihlášky je možno od ledna 2011 získat v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace UK FF, přízemí budovy Filozofické fakulty (č. 20), nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 (tel.: 221 619 210, e-mail: frantisek.martinek@ff.cuni.cz).

Přihláška též na internetu: http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/uvedpr.htm

Uzávěrka příjmu přihlášek: 9. 2. 2011.

Cena kursu pro 1 účastníka činí 2 400,- Kč (včetně DPH). Kursovné je třeba uhradit buď v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty UK (první poschodí, úřední hodiny: po 8.30-12, 14-16, út 9-12, 14-16, st 8.30-11, 13-16, čt 8.30-11, 14-16, pá 8.30-12), nebo fakturou, která bude po uzávěrce příjmu přihlášek zaslána na adresu uvedenou na přihlášce. Zvolenou formu platby je nutno na přihlášce vyznačit.

Kurs bude zahájen zápisem dne 19. 2. 2011 v době od 9.00 do 9.45 hod. v místnosti č. 300 (3. patro). K zápisu je třeba předložit doklad o zaplacení kursovného (při placení fakturou odevzdat kopii dokladu o platbě).

Obsah kurzu:

19. 2. 2011 čeština a další slovanské jazyky; všestranný rozbor textu; literární teorie a poetika

5. 3. 2011 vybrané otázky z vývoje češtiny; tvarosloví současné češtiny; interpretace poezie

19. 3. 2011 spisovná a nespisovná čeština; slovní zásoba a tvoření slov; interpretace prózy

2. 4. 2011 kapitoly z vývoje jazykovědné bohemistiky; syntax současné češtiny; literární historie - dějiny, slovníky, příručky

16. 4. 2011 základní jazykovědná literatura a časopisy; stylový rozbor textu, stylizační cvičení; starší česká literatura; světová literatura - základní informace

 

Zdroj: http://ucjtk.ff.cuni.cz

Dny otevřených dveří na VŠ a VOŠ v Olomouckém kraji

Ještě se rozhodujete, na jakou školu půjdete po maturitě? Třeba vám napoví lednové a únorové dny otevřených dveří na vysokých školách a vyšších odborných školách v Olomouckém kraji.

Vysoké školy

Univerzita Palackého Olomouc

 • Cyrilometodějská teologická fakulta - 21. ledna od 8 do 14 hod.
 • Filozofická fakulta - 21. ledna od 8 do 14 hod.
 • Přírodovědecká fakulta - 21. ledna od 9 do 15 hod.
 • Pedagogická fakulta - 21. ledna od 12 do 16 hod.
 • Právnická fakulta - 21. ledna od 8 do 14 hod.
 • Fakulta tělesné kultury - 21. ledna od 9 do 14 hod.

Více na stránkách fakult na www.upol.cz

Moravská vysoká škola Olomouc - 15. ledna od 9 do 12 hod.

Více na www.mvso.cz

Vysoká škola logistiky Přerov - každé první úterý v měsíci od 13 do 16 hod.

Více na www.vslg.cz

Vyšší odborné školy

VOŠ hotelnictví a turismu Uničov - 7. ledna od 10 do 16 hod.

Více na www.vosunicov.cz

VOŠ průmyslová elektrotechnická Olomouc - 7. ledna od 14 do 17 hod.

Více na www.spseol.cz

CARITAS - VOŠ sociální Olomouc - 21. ledna od 8 do 14 hod.

Více na www.caritas-vos.cz

VOŠ zdravotnická E. Pöttinga Olomouc - 22. ledna od 8:30 do 12 hod.

Více na www.epol.cz

VOŠ živnostenská Přerov - 2. února od 14 do 17 hod.

Více na www.vosz.sszprerov.cz

VOŠ teologická a sociální DORKAS Olomouc - 7.-11. února

Více na www.dorkas.cz

VOŠ automobilní Zábřeh - každou středu od 14 do 16 hod.

Více na www.spsa-za.cz

 

Zdroj: http://remix.nicm.cz

Příprava na státní maturity

Vzdělávací agentura Descartes přichystala pro letošní maturanty možnost přípravy na

státní maturity 2011

Kurzy se budou konat v říjnu 2010 – dubnu 2011 ve všech krajských městech.
Výuka bude probíhat ve dnech volna, aby pro zájemce nebyl problém se vyučování zúčastnit.

Veškeré další informace, harmonogram a ceník najdete v příloze.
Podrobný popis najdete na www.descart.cz.

kontakt:
za DESCARTES, v.o.s.
Mgr. Radka Pokorná
telefon: + 420 777 815805
e-mail: info zavináč descart.cz
www: www.descart.cz

Tvoř. Veď. Teď!

Zapojte se do nového projektu České národní agentury - dlouhodobého školící kurzu pro mladé lidi, kteří se nebojí vyvíjet vlastní iniciativu

Tvoř. Veď. Teď!

Kurz se zaměří na rozvoj líderských schopností jako: vedení týmu, práce v týmu, řízení projektu, schopnost vytváření místních partnerství (mládež, neziskové organizace, místní samospráva, firmy), spolupráce s médii či vytváření projektových záměrů.

Hlavní náplní budou zážitkové aktivity, setkání se zajímavými a inspirativními lidmi, kteří jsou lídry ve svém oboru nebo mají zkušenosti s vedením projektů podporující občanskou společnost. Součástí kurzu bude i vedení vlastního projektu nebo iniciativy plně v režii jednotlivých účastníků.

Kdo se může přihlásit?

Kurz je pro všechny mladé lidi ve věku od 17 do 21 let, kteří mají zájem zkoušet si nové věci a chtějí udělat něco pro své okolí a svůj osobní rozvoj.

Jak bude kurz probíhat?

Začne v září 2011 a bude probíhat do června 2012. Bude se skládat ze 3 setkání a z několika výzev/úkolů v době mezi setkáními.

Termíny setkání:

 • 1. setkání: 27. 9. 2011 večer – 2. 10. 2011
 • 2. setkání: 7. 12. 2011 večer – 11. 12. 2011
 • 3. setkání: červen 2012

Mezi setkáními budete mít prostor pro samostatnou práci.
Mezi 1. a 2. setkáním bude hlavním tématem vaše vlastní okolí. Cílem bude lépe mu porozumět a seznámit se s aktuálními tématy a výzvami ve vašem okolí.
Mezi 2. a 3. setkáním pak budou všichni mít čas na to, aby si vyzkoušeli vedení svého vlastního (mini) projektu.

Nemusíte se bát, že bychom vás nechali ve štychu – v době mezi jednotlivými setkáními vás budou školitelé podporovat při plnění úkolů a realizaci vašeho vlastního projektu.

Jak je to s financemi?

Kurz je financovaný programem Mládež v akci (program Evropské komise na podporu neformálního vzdělávání mladých lidí). Ubytování, strava i všechny náklady spojené s obsahem školení jsou tedy hrazeny.

Účastníci platí pouze vratný poplatek 1000,- Kč. Jak vratný? Poplatek bude účastníkovi vrácen v případě, že se zúčastní všech 3 setkání, které proběhnou v rámci kurzu.

Pokud by ses rád zúčastnil, ale poplatek by ti v tom bránil, můžeš se obrátit na lucianak zavináč mladezvakci.cz.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete on-line na stránkách Mládeže v akci www.mladezvakci.cz/lidri.

Uzávěrka pro přihlášky je 12. června 2011.

Druhé kolo výběru bude probíhat formou krátkého osobního setkání 20. nebo 28. června 2011 v sídle České Národní Agentury Mládež (Na Poříčí 1035/4, Praha 1 - mapa).

Na setkání s vámi se těší školitelé kurzu:

Ondřej Lochman, Petr Kačena, Jana Bělohlávková

 

Pokud vás zajímá ještě více informací, můžete napsat na lucianak zavináč mladezvakci.cz.

NáhledPřílohaVelikost
Tvor. Ved. Ted..png
Tvor. Ved. Ted..png244.99 KB

Školení "Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let)"

Jak název napovídá, školení bude zaměřeno na práci se specifickou cílovou skupinou - mladými lidmi nad 18 let. Přesto se bude věnovat mnoha tématům, která jsou z hlediska neformálního vzdělávání důležitá bez ohledu na to, s jakou cílovou skupinou pracujete.

Školení organizuje Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi - v rámci projektu Klíče pro život.

Kde:

 • Základna Duhy „Myšinec“ v Budišovicích u Ostravy

Kdy:

 • 1. část: 17. - 19. prosince 2010
 • 2. část: 28. - 30. ledna 2011

Obě školení budou začínat v pátek v 17.00 hodin a končit v neděli ve 14.00. Podmínkou je být na školení po celou dobu školení.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu Informace ke školení (.pdf)

Přihlásit se můžete vyplněním on-line přihlášky.

Tak blízko, a přece tak daleko

Ahoj.info vás zve na video-workshop

Tak blízko, a přece tak daleko

v blízkosti česko-německých hranic.

Cílem workshopu je filmově ztvárnit ve spolupráci s ostatními mladými lidmi tvoje myšlenky a nápady. Natočené filmy budou uveřejněny na www.ahoj.info a www.youtube.com.

Na semináři budete mít i tento rok jedinečnou příležitost naučit se natočit a nastříhat krátký film. Pokud máte zájem o video-workshop a zajímáte se o téma "Cross cultural Interaction", tak neváhejte a buďte u toho!

Cross cultural Interaction znamená setkávání lidí, kteří pocházejí z různého prostředí (Němec-Čech) nebo jsou na různé pozici (otec-syn, šéf-zaměstnanec) a zabývá se otázkami:

 • Je možnost se ze setkávání s lidmi z různého prostředí poučit?
 • Jak přistupovat k lidem z odlišného prostředí?
 • Může dojít při takovémto setkání k nedorozuměním?
 • Co byste měli vědět, aby k nim nedošlo?
 • Jak byste měli reagovat?

Pro koho je workshop určen?

Mladí lidé z Česka a Německa ve věku 15-26 let se zájmem o internet, videotechniku a sousední zemi.

Počet účastníků: 20

Kdy:

 • pátek, 18. března 2011 18 hod.neděle, 20. března 2011 do cca 14 hod.

Seminář bude simultánně tlumočen. Znalosti videotechniky nejsou nutné. Videokamery zajišťuje ahoj.info.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2011

Místo konání semináře:

Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Schloßhof 1
93449 Waldmünchen
Tel.: +49 9972/9414-0
Web: www.jugendbildungsstaette.org

Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích.

Seminář je zdarma. Cestovné bude zpětně proplaceno do výše 70 % (2. vlaková třída).

Na vaše dotazy k semináři rády odpoví:

Stáhnout si můžete:

 

Zdroj: www.ahoj.info

Studium na lyceích ve francouzském Dijonu a Nîmes

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo informace o výběrovém řízení na

studium na lyceích ve francouzském Dijonu a Nîmes

Základní informace

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskými maturitními zkouškami, jejichž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR bude maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána MŠMT jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Francouzská strana bude hradit studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku 75% nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajících 25% nákladů (cca 1.000 EUR/10 měsíců školního roku) bude hradit sám žák prostřednictvím svých rodičů. MŠMT ČR hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst a zpět na počátku a konci každého školního roku ( další cesty hradí rodiče - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR). Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Ve školním roce 2010/2011 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 • v polovině března 2011 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování) a z matematiky (v rozsahu učiva ZŠ a 1. pololetí 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, 60 minut na vypracování),
 • v dubnu nebo květnu 2011 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera - Oddělení pro jazykovou a vzdělávací spolupráci Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní správy.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

 • uchazeč/ka je občanem/občankou České republiky,
 • je žákem/žákyní 1. ročníku čtyřletého gymnázia (popř. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia) nebo 3. ročníku šestiletého studia v česko-francouzských třídách gymnázia,
 • dovrší k datu 1. 5. 2011 věk nejvýše 17 let,
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen/byla schopna po krátké aklimatizaci učit se všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • ovládá nejméně jeden další studovaný cizí jazyk (angličtina, němčina),
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8
 • předloží lékařské osvědčení o celkovém velmi dobrém zdravotním stavu (v českém jazyce).

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Žádosti o zařazení do výběrového řízení a o vyslání ke studiu ve Francii zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci na příslušném formuláři výhradně prostřednictvím školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje,
a to do 15. února 2011 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do ústní části výběrového řízení obdrží uchazeči a uchazečky (písemně) e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury, na jejíž internetové adrese www.zahranici-stipendium.cz (nabídky pro studenty středních škol) je toto oznámení včetně formuláře přihlášky zveřejněno.

Zdroj: www.msmt.cz, www.zahranici-stipendium.cz

Společně do toho!

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM pořádá

kontaktní (i plánovací) seminář (nejen) pro sdružení se zájmem o oblast česko-německých výměn mládeže
"Společně do toho!"

místo: Weimar, Thüringen (Vymar, Durynsko)
datum: 11.-14. listopad 2010

Uzávěrka přihlášek je 27. října 2010.

Bližší informace: http://tinyurl.com/spolecnedotoho2010 nebo z přílohy článku.

Účastnický poplatek za seminář činí 400 Kč. TANDEM navíc proplácí účastníkům 70% nákladu na cestovné.

Přihláška (webový formulář) - http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFXNTI1d0JVUzJKOXo0SDA2Yk9saVE6MA

Kontakt

Petr Vaněk
e-mail: vanek@tandem.adam.cz
telefon: 377 634 757

NáhledPřílohaVelikost
Informace k seminari.pdf249.36 KB

Co dělat proti pravicovému extrémizmu?

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na tematický seminář s nápady na zapojení prvků pedagogické práce proti rasizmu a pravicovému extremizmu do česko-německé spolupráce mládeže pod názvem

"Co dělat proti pravicovému extremizmu?"

Kdy:

 • 18. – 20. únor 2011

Kde:

 • Sebnitz, Německo

Cílová skupina:

 • jste dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové práce s dětmi a mládeží
 • pomáháte vést nebo vedete skupinu mladých lidí v nějaké organizaci
 • zajímá vás, jak pracovat s mládeží v česko-německém kontextu na tématech antirasizmu a snižování rizik pravicového extremizmu
 • chcete vědět, jak s tématem začít pracovat, nebo už nějakou zkušenost máte a chcete ji sdílet s ostatními se stávající partnerskou organizací plánovat další spolupráci?

Cíle semináře:

 • Zprostředkovat informační zdroje a materiály
 • Poskytnout přehled o organizacích, které se tématu intenzivněji věnují
 • Nabídnout motivaci, inspiraci a praktické metody, jak téma semináře integrovat do přímé česko-německé práce s mládeží
 • Umožnit výměnu zkušeností k tématu

Ve spolupráci s

Informační a dokumentační centrum pro práci proti rasizmu - Düsseldorf

Vzdělávací program Varianty Člověk v tísni o.p.s. - Praha

Seminář bude simultánně tlumočen.

Náklady:

Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 400,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

Jízdné:

Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

Přihlášky:

Přihlásit se je možno webovým formulářem

Uzávěrka přihlášek je 4. února 2010.

Dotazy k semináři směřujte na:

Petr Vaněk, vanek@tandem.adam.cz, 377 634 757

Juliane Niklas, niklas@tandem-org.de, +49 941 585 5719

 

Zdroj: www.tandem.adam.cz

NáhledPřílohaVelikost
Leták s informacemi.pdf241.22 KB

2010

Zábavná letní škola astronomie

DOTKNI SE MĚSÍCE!

Měsíc tak blízký i vzdálený. Jak vznikl? Jaká je jeho stavba a dráha? S čím vším se můžeme setkat na měsíčním povrchu? Co jsou hvězdy? Jak hvězdy vznikají a kdy zanikají? Z čeho jsou složeny? Která souhvězdí řadíme k letním a jak vypadají a kde je můžeme na noční obloze nalézt?

Odpovědi na tyto a další otázky z oblasti astronomie budeme společně nacházet při hledání tajemství kosmických objektů v rámci

XXI. zábavné letní školy astronomie na prostějovské hvězdárně

Prostějovská hvězdárna nabídne sedmi prvně přihlášeným zájemcům a to bez jakýchkoliv omezení včetně věku i vzdělání, možnost v týdnu od 19. do 24. července 2010 absolvovat již XXI. ročník Zábavné letní školy astronomie.

Škola zahájí svoji činnost každý večer ve 21:00 hodin teoretickou lekcí v přednáškovém sále. Po jejím skončení přejdou za příznivých povětrnostních podmínek zájemci ke hvězdářským dalekohledům a budou jimi pozorovat do 23:30 hodin nejen Měsíc, ale seznamovat se také budou i s letní hvězdnou oblohou.

Každý z nich také obdrží učebnici stejného zaměření a na závěr certifikát o absolutoriu.

Bližší informace na www.hvezdarnapv.cz nebo na telefonu 582 344 130. Přihlášky formou platby školného jsou právě přijímány.

Materiály ke stažení:


 

NáhledPřílohaVelikost
Plakát.doc35 KB
Program letní školy.doc34.5 KB

Přednášky z matematiky a informatiky

Baví vás informatika a matematika? Máte možnost zúčastnit se popularizačních přednášek Univerzity Palackého v Olomouci na aktuální témata.

Seznam přednášek:

 • 5. 11. 2010, 16:10 – 16:55
  Algoritmy pro realizaci počítačového hráče aneb vytvoř si svou hru
 • 26. 11. 2010, 16:10 – 16:55
  Jak vyzrát na Google
 • 10. 12. 2010, 13:30 – 15:00
  Expertní systémy aneb dokáže počítač vyřešit detektivní zápletku?
  Jak fuzzy logika mění náš každodenní život
 • 14. 1. 2011, 16:10 – 16:55
  Proč nejde komprimovat zkomprimované?
 • 28. 1. 2011, 13:30 – 15:00
  Mobilní bezdrátové sítě a jejich algoritmy
  Jak algoritmicky hledat nejkratší cesty?
 • 8. 4. 2011, 13:30 – 15:00
  P=NP aneb problém, za jehož vyřešení dostanete milion dolarů
  Jak počítače rozpoznávají vzory v datech?
 • 29. 4. 2011, 13:30 – 15:00
  Úvod do neuronových sítí
  Teorie her

Stručný obsah přednášek se jmény přednášejících naleznete v příloze.

Přednášky se budou konat v nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, 17. listopadu, Olomouc (Envelopa) (mapa)

NáhledPřílohaVelikost
Prednasky - anotace.pdf97.05 KB

Stáž pro studenty SŠ Olomouckého kraje

Olomoucký kraj pořádá ve spolupráci s ASF Mezikulturní programy, o.s.

výběrové studijní řízení
na pětiměsíční studijní stáž do Argentiny

Žáci středních škol Olomouckého kraje ve věku 15 - 17 let (v únoru/březnu 2011 stále mladší 18-ti let) se mohou přihlásit na dvojkolové výběrové řízení.

1. kolo - test jazykových znalostí (angličtina) a vypracování eseje na dané téma - 27.-29. září 2010

2. kolo - motivační pohovor se členy výběrové komise (do tohoto kola postupuje maximálně 6 studentů) - 4.-8. října 2010

Odjezd na studijní pobyt: únor/březen 2011.

Uzávěrka přihlášek: 22. září 2010

Přihlášku zašlete na p.balcarek zavináč kr-olomoucky.cz.
S případnými dotazy kontaktujte PhDr. Karla Goše - 585 508 355.

NáhledPřílohaVelikost
Studijní stáž - informace.pdf410.37 KB

Nabídka stáží projektu Otevřená věda II - 3. kolo

Pro talentované studenty, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory nabízí projekt Otevřená věda možnost zúčastnit se studentských vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice.

Na vědecké stáže se mohou hlásit nadaní studenti gymnázií a středních škol z celé ČR (vyjma hlavního města Praha) se zájmem o přírodní a technické vědy.

Od 6. září 2010 je otevřeno 3. kolo příjmu přihlášek na stáže, které budou probíhat v průběhu od října 2010 do ledna 2012.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat do 1. října 2010.

Časový harmonogram stáží byl navržen na 12 hodin měsíčně (ideálně po 3 hodinách za týden).
Časový harmonogram stáže lze upravit na základě individuální dohody se lektorem.
Stáže jsou koncipovány tak, aby probíhaly kontinuálně po dobu čtyř pololetí dvou školních let (kromě prázdninových měsíců - července a srpna).

3. kolo přihlašování na stáže je doplňkové – stáže mohou probíhat pouze do 31.1.2012. Studentům bude z prostředků projektu částečně hrazeno stravné.

www stránky projektu Otevřená věda II: www.otevrena-veda.cz
Najdete zde více informací o projektu, bližší a aktuální info o stážích, přihlášku a další.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na zástupkyně realizačního týmu projektu:

Ing. Hana Botková
telefon: +420 602 414 456
e-mail: botkova zavináč ssc.cas.cz

Mgr. Michaela Žaludová
telefon: +420 733 690 638, +420 221 146 386
e-mail: zaludova zavináč ssc.cas.cz

 

Cílem projektu Otevřená věda II – systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné práce – je zvýšit zájem mladé generace o přírodovědné a technické obory a o vědu a výzkum. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

NáhledPřílohaVelikost
Nabídka stáží OV II - 3.kolo_.pdf300.46 KB

Tip na školní výlet

Nabídka pro školy – tip na výlet

Občanské sdružení Corazon si vás dovoluje pozvat do areálu Pod Skálou.

Co vás čeká?

 • Povídání o životě zvířat (doplnění výuky prvouka, přírodověda)
 • Pro holky máme připravené koníky i poníky na svezení a také pejsky a ovečky.
 • Pro kluky šplhání na laně a další aktivity

KDE:
za Velkým Týncem (směr Tršice ) mapa

KDY:
dle domluvy

CENA:
smluvní – 40 Kč

Více informací na tel.:
Lenka Hnilicová - 731 579 693

Více na: www.corazon.euweb.cz

Stipendijní pobyty v Kanadě

Velvyslanectví Kanady informovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o různých možnostech získání stipendia ke studijním a výzkumným pobytům v Kanadě. Detailní podmínky jsou uvedeny v anglickém jazyce pod jednotlivými odkazy na stránkách www.msmt.cz - Stipendia.

Jazykové pobyty s výukou ruského jazyka

Společnost AKVA VIVA družstvo nabízí všem věkovým katerogiím možnost studovat ruský jazyk na

Státní univerzitě A. S. Puškina

v Brestu (Bělorusko).

Nabízíme Vám možnost přizpůsobit výuku i program dle Vašich požadavků.

 • Můžete si vybrat ze široké nabídky výuky, která bude ukončena certifikátem nebo závěrečnou zkouškou podle platného Evropského referenčního rámce.
 • Nabízíme kurzy pro všechny jazykové úrovně, od úplných začátečníků až po pokročilé studenty.
 • Na základě vstupních testů bude student zařazen do skupiny odpovídající jeho reálným jazykovým znalostem.
 • Pořádáme týdenní, čtrnáctidenní až desetitýdenní kurzy s možností studovat i více semestrové studium.
 • Posluchačům kurzu budou k dispozici dobře vybavené pokoje na koleji po dvou až třech studentech s možností stravování v univerzitní jídelně.
 • V současné době je cena základního čtrnáctidenního kurzu 13 800,- Kč bez dopravy (v ceně je zahrnuta výuka, ubytování, plná penze a půjčení studijních materiálů)

další informace: www.jazykovevzdelavani.eu
e-mail: brest@jazykovevzdelavani.eu
rychlé spojení:
Iva Knotková 602657318
Eva Vaňková 607845946

Scholaris 2010

Vybíráte školu?

Největší přehlídku středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2010/2011 nabízí

Scholaris 2010

Prezentace se koná 24.-25. listopadu 2010 na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79 (mapa).

Slavnostní zahájení je ve středu 24. 11. v 8:30, pro veřejnost bude výstava otevřena ve středu 9:00 - 18:00, ve čtvrtek 8:00 - 18:00.

Součástí bude i výstava ukázky prací a následné vyhodnocení soutěží žáků ZŠ a SŠ "Řemeslná zručnost 2010", kterou pořádala Okresní hospodářská komora Olomouc. Po oba dny mohou návštěvníci výstavy hlasovat. Vyhlášní proběhne ve čtvrtek 25. 11. v 10:30.

NáhledPřílohaVelikost
Letak - Scholaris.pdf180.83 KB

Nabídka koordinačního centra TANDEM

"Všechno v pohodě?"

Seminář pro začátečníky a středně pokročilé v oblasti česko-německých výměn mládeže.
místo: Berlín (mapa)
datum: 7.-10. říjen 2010
co vás čeká: Odpovědi na otázky Jak pořádat výměnu mládeže? Kde a jak žádat o finance? Co je třeba brát v úvahu při mezinárodní spolupráci? a také plánování konkrétních projektů.
uzávěrka přihlášek: 23. září 2010
bližší informace: http://tinyurl.com/vsechnovpohode2010

"Společně do toho!"

Kontaktní (i plánovací) seminář pro sdružení.
místo: Výmar (mapa)
datum: 11.-14. listopad 2010
co vás čeká: Navažte partnerství s německým sdružením! Zjistěte, jaká sdružení mají zájem o spolupráci. Jak vypadá spolupráce přes hranice?
uzávěrka přihlášek:
27. října 2010
bližší informace:
http://tinyurl.com/spolecnedotoho2010

"Jak na to?"

Studijní cesta pro krajské úřady a krajské rady mládeže – Bavorsko a Sasko.
místo:
Bavorsko a Sasko
datum:
22.-25. září 2010
co vás čeká:
Seznámení pracovníků krajských úřadl a členů krajských rad dětí a mládeže se strukturami a realitou práce s mládeží v Německu na příkladu Bavorska a Saska.
uzávěrka přihlášek: 8. září 2010
bližší informace: http://tinyurl.com/studijnicesta2010

Výroční konference ústředních kanceláří českých a německých sdružení

místo: Praha (mapa)
datum:
30. září - 3. října 2010
co vás čeká:
Setkání českých a německých kolegů z ústředních kanceláří českých a německých sdružení. Poprvé v Česku.
uzávěrka přihlášek: 5. září 2010
bližší informace: http://tinyurl.com/konferenceustredi2010

 

Pokud Vas nabídka zaujala, podívejte se na základní informace a ozvěte se. TANDEM Vám rád poskytne podrobnější informace po e-mailu či telefonu.
Koordinačni centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň
telefon:
(+420) 377 634 757,
(+420) 377 634 755
fax:
(+420) 377 634 752
e-mail:
vanek zavináč tandem.adam.cz
tandem zavináč tandem.adam.cz
www stránky: http://tandem.adam.cz
skype: theorange54

Týden rozvojové a humanitární pomoci

Ve dnech 19. - 21. října 2010 se v Olomouci uskuteční

Týden rozvojové a humanitární pomoci

Akci organizují Eurocentrum Olomouc, Arcidiecézní charita Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj a EuropeDirect Olomouc. Cílem pořadatelů je především diskuze nad současnými vývojovými trendy v oblasti rozvojové a humanitární pomoci.

Cílem akce je seznámit zájemce z řad studentů a veřejnosti především se současnými trendy v oblasti rozvojové a humanitární pomoci. Dále také upozornit na roli, jíž v této oblasti hraje Evropská unie a organizace jí zřizené. Na národní úrovni nás zajímá kooperace mezi složkami státu, neziskovým sektorem a soukromým sektorem. Část programu tedy věnujeme zhodnocení stavu na tomto poli a zároveň bychom rádi zvolenými tématy přizvali zástupce soukromého sektoru k diskuzi o možnostech spolupráce při realizaci zahraniční rozvojové pomoci.

Hlavní program je koncipován do tří po sobě jdoucích odpoledních přednáškových bloků. První je věnován hodnocení dosavadního vývoje na poli rozvojové a humanitární pomoci, výzvám a novým aktérům, kteří zasahují do dění v této oblasti. Druhý den nabídne odbornou debatu nad možnostmi zapojení podnikatelské obce do rozvojových projektů v ČR a EU. O nastavení zahraniční rozvojové pomoci v ČR (ZRP) bude v rámci bloku hovořit Michal Pastvinský, ředitel České rozvojové agentury. Poslední přednáškový den se účastníci seznámí mimo jiné se současným dění na Haiti, které v lednu tohoto roku postihlo ničivé zemětřesení. O své poznatky a zážitky ze záchranných akcí se podělí Irena Klimková, koordinátorka projektů na Haiti Arcidiecézní charity Olomouc.

Zájemci se musí registrovat na adrese europedirect@olomouc.eu, nejpozději však do 18.10. Akce je zdarma.

Místo akce:

 • Křížkovského 6, 771 11 Olomouc - aula VOŠ Caritas

Ke stažení:

Zdroj: www.euroskop.cz

Kurz česko-německé jazykové animace

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na

Kurz jazykové animace

Kurz je určený předevčím vedoucím oddílů, klubů, sdružení a institucí z oblasti volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží.

Proběhne 1. až 5. září 2010 ve Wuerzburgu (Bavorsko).

Seminář je otevřen všem zájemcům o česko-německou jazykovou animaci, obzvláště těm, kteří by ji chtěli využít při své práci s dětmi a mládeží (a jsou starší 18 let). Podmínkou účasti je znalost němčiny v mluvené formě, nikoli však zkušenosti s jazykovou animaci.

Účastnický poplatek za seminář činí 1700 Kč.
TANDEM proplácí účastníkům 30% nákladů na cestovné.

Přihlášky na seminář jsou přijímány do 13. srpna 2010.

Webová stránka semináře, kde najdete leták a přihlášku:

http://www.tandem.adam.cz/akce/feel-spas-skoleni-jazykovych-animatoru-ii-1

Metoda má široké uplatnění např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech, společných kulturních akcích partnerských měst a mnoha dalších. Ve všech těchto oblastech se zaměřuje predevším na rozprouděni komunikace jazykově smíšených skupin a hledá cesty a způsoby, jak jazykovou linku co nejpřirozeněji prolnout programem.

Kurz je vystavěn na aktivní spolupráci – čekají Vás úkoly jak praktické, tak i teoretické, např. sami zkoušet (vest) různé aktivity, přetvářet je jazykově, plánovat dvouhodinovou i několikadenní jazykovou animaci.

Dotazy k semináři směřujte na:
Edita Kotorova
e-mail: kotorova (zavináč) tandem.adam.cz
telefon: 377 634 756

Nadace Zdeňka Bakaly

Nadace Zdeňka Bakaly vyhlašuje stipendijní program

Scholarship

pro studenty, kteří chtějí studovat na prestižních, především amerických, univerzitách.

Program je určen zejména současným studentům českých středních škol, kteří zvažují budoucí studium na špičkových zahraničních univerzitách, mají talent a odhodlání, ale chybějí jim potřebné finance. Takovým studentům nadace zajistí úhradu podstatné části veškerých nákladů se studiem souvisejících. V letošním roce zamýšlíme prostřednictvím programu Scholarship finančně přispět prvním deseti studentům.

Uzávěrka přihlášek prvního kola je v polovině července, druhého kola v polovině října 2010.

Nejvhodnější skupinou zájemců jsou současní studenti předmaturitního ročníku, kteří budou mít po přislíbení stipendia ještě další celý závěrečný ročník střední školy pro nelehkou přípravu na přijímací řízení na takové univerzity.

Podmínkou zaslání přihlášky je zejména prokázání výrazných studijních předpokladů uchazečů, její součástí je mimo jiné zpracování motivační eseje v anglickém jazyce. Vybrané zájemce čeká pohovor před hodnotící komisí.

Více informací je možné získat na www.nadacezb.cz.

Kurz česko-německé jazykové animace

Koordinačni centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na

Kurz jazykové animace

Kurz je určený předevčím vedoucím oddílů, klubů, sdružení a institucí z oblasti volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeží.

Proběhne 7. až 11. dubna 2010 v Nečtinách u Plzně.

Seminář je otevřen všem zájemcům o česko-německou jazykovou animaci, obzvláště těm, kteří by ji chtěli využít při své práci s dětmi a mládeží (a jsou starší 18 let). Podmínkou účasti je znalost němciny v
mluvené formě, nikoli však zkušenosti s jazykovou animaci.

Účastnický poplatek za seminář činí 1700 Kč.
TANDEM proplácí účastníkům 50% nákladů na cestovné.

Přihlášky na seminář přijímame do 22. března 2010.

Webová stránka semináře, kde najdete leták a přihlášku: Kurz jazykové animace

Nová vysoká škola architektury

Od dalšího školního roku můžete začít studovat na nové škole architektury v Praze

ARCHIP

Jedná se o první tuzemskou soukromou vysokou školu architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP), která zahájila svoji činnost ve Veletržním paláci.

Bakalářský studijní program Architektura s výukou v angličtině se otevírá domácím i zahraničním zájemcům již na podzim letošního roku, přihlášky na webu školy lze podávat do 21. června. V každém ročníku se počítá s asi 60 studenty.

www stránky: www.archip.eu

Vysoká škola BIBS

Vysoká škola Brno International Business School pořádá prezentaci

Portfolio produktů BIBS – vysoké školy

Dozvíte se o charakteru a možnostech studia na této vysoké škole.

Prezentace se koná 22. června 2010 ve Zlíně a 24. června 2010 v Brně.

Rezervace míst probíhá na tel. č. 545 213 429 nebo na e-mailové adrese kocmanova@bibs.cz.
V rámci rezervace uveďte termín konání akce.

Pozvánka:

NáhledPřílohaVelikost
Pozvanka BIBS.pdf69.75 KB

Tříměsíční stipendium Františka Topiče

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2010 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.

Uzávěrka je již 31. 5. 2010.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu
Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1
a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.

Další informace o fondu najdete na: www.frantisektopic.cz

Kontaktní osoba V. Färber, T 234612142

Stipendium Always

Společnost Procter & Gamble již druhým rokem nabízí pro zájemce o stipendium na vysokých školách projekt

Stipendium Always

Cílem tohoto stipendia je podpora sociálně slabších studentů středních škol ve věkovém rozmezí od 17 do 21 let, kteří by chtěli pokračovat ve studiu, ale bez finanční podpory je to pro ně mimořádně náročné či dokonce vyloučené. Díky tomuto příspěvku je jim však takové studium umožněno.

Stipendium nabízí každý rok finanční podporu dvěma studentům, kteří jsou vybráni na základě jejich školních výsledků, sociálního postavení i dalších domácích či zahraničních ocenění. Tato podpora může trvat až 10 semestrů nebo 5 akademických let. Po tuto dobu každý student dostává příspěvek 25 000 Kč na každý semestr, které může volně použít ke krytí nákladů na své studium.

S pomocí programu „Stipendium Always“ se mohou studenti na vysokých školách zaměřit pouze na výborné akademické výsledky, na kterých budou schopni vybudovat základy pro svou budoucnost.

Aplikace k tomuto projektu je k dispozici on-line na webových stránkách www.always.cz/stipendium, kde je možné se také do programu registrovat, a to do 2. června 2010.

Ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
Informace o projektu Stipendium Always.doc30 KB

Pozvánka na kulatý stůl

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT Vás v rámci projektu Klíče pro život srdečně zve na

KULATÝ STŮL

Bude se konat v úterý 18. 5. 2010 od 10:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a, Olomouc).

Program:
1) seznámení s NIDM a projektem Klíče pro život,
2) výzkumy – prezentace aktuálních potřeb dětí a mládeže,
3) systém vzdělávání,
4) průřezová témata – cíle, vzdělávání, krajští koordinátoři,
5) podmínky veřejných zakázek.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 4. 5. 2010 (kapacita sálu je omezena - cca 50 míst) na adresu:
e-mail: k.koskova@kr-olomoucky.cz
nebo tel.: 585 508 661

Ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
Pozvánka.doc1.04 MB
Informační leták.pdf193.65 KB

Tréninkový den Národních srovnávacích zkoušek

Na test Obecných studijních předpokladů se nedá naučit, ale dá se natrénovat. Letošní uchazeči o studium si mohou natrénovat účast v Národních srovnávacích zkouškách a studenti třetích ročníků se mohou připravit na novou podobu testu Obecných studijních předpokladů 20.března 2010 v Praze, Ostravě, Brně, Zlíně, Olomouci, Plzni a Hradci Králové.

Pro koho:

 • letošní uchazeči o studium na VŠ, studenti 3. ročníků středních škol

K čemu:

 • příprava uchazečů na NSZ OSP, seznámení studentů 3. ročníků s novou podobou OSP

Termín konání:

 • 20. 3. 2010

Místa konání tréninku:

 • Praha, Ostrava, Brno, Zlín, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové

Počet míst:

 • 2 000 osob

Cena:

 • 100,- (cena zahrnuje kromě zkoušky 4 on-line testy)

Získáte:

 • skóre, jak jste dopadli, vyzkoušíte si test za podmínek srovnatelných s NSZ

Nezískáte:

 • percentil, zadání testu, výsledek se nedá použít u přijímacích zkoušek

Pro více informací nás kontaktujte: scio@scio.cz

Přihlašování k "OSP nanečisto" bude spuštěno 8. února 2009.

 

Zdroj: www.scio.cz

Veletrh studia v Americe

Poradenské centrum EducationUSA při Fulbrightově komisi v Praze pořádá

Veletrh studia v Americe - U.S. Higher Education Fair

Tento veletrh se koná v úterý 23. března 2010 od 17:00 do 19:30 v pražském hotelu Marriott (V Celnici 8, Praha 1 - mapa) při příležitosti evropské konference EducationUSA.

Účast na veletrhu je pro návštěvníky zcela bezplatná.

Čeští studenti zajímající se o studium ve Spojených státech budou mít zcela jedinečnou příležitost konzultovat své plány s více než padesáti zástupci amerických vysokých škol a dalších vzdělávacích organizací.

V nabídce škol zájemci najdou také jazykové kurzy, krátkodobé a letní programy nebo studium online.

Přímo na místě se návštěvníci mohou osobně poradit s českým studijním poradcem sítě EducationUSA.

Přítomna bude rovněž koordinátorka Fulbrightovy komise, která poskytne informace o vládních stipendiích Fulbrightova programu.

Více informací o Veletrhu studia v Americe najdete na www.fulbright.cz/fair/index.shtml.

Veletrh studia v Americe.jpg, 504x356, 73.62 KB

2009

Projekt "Krajina domova"

Od 9. června 2009 mohou základní školy i gymnázia přihlásit své žáky a studenty do sedmiměsíčního (červen – prosinec 2009) celorepublikového přírodovědného projektu Krajina domova, který je vede k zamyšlení nad úlohou člověka v krajině, zejména nad jeho necitlivými zásahy a k snaze hledat (i za účasti veřejnosti) možné cesty k nápravě.

img_head_main.gif, 329x37, 3.38 KB

Projekt přispívá k formě výuky, která vybaví žáky a studenty smysluplnými znalostmi a dovednostmi využitelnými v denní praxi. Učitelům nabízí kvalitní pracovní materiál.

Projekt vznikl na motivy filmu Josefa Císařovského, Václava Cílka, Agentury Koniklec a České televize – "Krajina domova". Projekt připravilo občanské sdružení Živly–AK, za patronace MŽP a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), Českým rozhlasem 2 a CHKO Třeboňsko.

Stránky projektu http://krajina.zivly.cz budou vytvářet žáci a studenti ve věku 13 – 17 let z celé České republiky.

Účastníci projektu budou během sedmi měsíců pozorovat vybranou krajinu svého domova, sledovat živočichy a rostliny a především zjišťovat zásahy člověka, zlepšovat poškozené životní prostředí a o všem informovat veřejnost.

Významným motivačním prvkem projektu bude říjnové pětidenní setkání všech účastníků projektu v jedné z nejzajímavějších kulturních krajin ČR v CHKO Třeboňsko. Během odborného programu se naučí základům prezentačních technik a práce s kamerou, seznámí se s krásami CHKO Třeboňska a vyslechnou několik přednášek k tématu Krajina, lidé a životní prostředí. Získané informace o krajině ČR budou moci během exkurze do přírodních parků v Dolním Rakousku porovnat se situací u našeho souseda. Na závěr setkání proběhne panelová diskuse, na níž budou žáci a studenti prezentovat a diskutovat téma krajiny s odborníky a politiky a slavnostně bude zahájena celorepubliková výstava Krajina domova, na které se jednotliví účastníci představí.

V listopadu uzavřou žáci a studenti projekt tříminutovým snímkem, jenž bude dokumentovat šestiměsíční činnost. Odborná porota pak vyhodnotí nejlepší práce, jejichž tvůrci během prosincového společenského setkání v Praze obdrží věcné ceny a osvědčení podepsané ministrem ŽP.

Každý měsíc bude vyhlášena k tématu krajina soutěž o hodnotné ceny. Soutěžní otázky zveřejní Český rozhlas 2 v pořadu Domino.

Jak postupovat:

Zaujal vás projekt Krajina domova, který je určen jednotlivcům či skupinám ze škol? Neváhejte a pošlete nám vyplněnou přihlášku a přiložte k ní potvrzení (od plátce – školy) o úhradě poplatku 950,- Kč na účet 213283956/0300, VS 333, ČSOB Praha 3 (obojí můžete poslat v čitelné naskenované podobě). Obratem od nás obdržíte přihlašovací heslo pro webové stránky http://krajina.zivly.cz, manuál projektu a další infomace.

V poplatku (950,- Kč) jsou zahrnuty: výukový materiál (manuál projektu, CD a publikace Živel Země), nabídka průběžné komunikace s odborným lektorem projektu (elektronická a telefonická) a jeho měsíční hodnocení zveřejňované na webových stránkách, správa webových stránek projektu, zasílání měsíčního newsletteru projektu a další.

Kontakt na organizátora projektu:

Živly-Agentura Koniklec, o.s.
p.o.box 24, 130 11 Praha 3
(do rohu obálky napište Krajina domova)

Mobil: 732 749 878
E-mail: krajina@zivly.cz

WWW: http://krajina.zivly.cz

Scholaris 2009 - Olomouc