Střední školy

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Komenského 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 302 541
e-mail: cmg zavináč cmgpv.cz
www stránky: www.cmgpv.cz
Facebook

Církevní osmileté gymnázium

Gymnázium Jiřího Wolkera

Kollárova 3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 800 077
e-mail: gjw zavináč gjwprostejov.cz
www stránky: www.gjwprostejov.cz
Facebook

Osmileté a čtyřleté gymnázium. Nabízí také třídy zaměřené na tělesnou výchovu. Ve známost vešlo zejména studentské divadlo Point a další kulturní aktivity žáků.

Obchodní akademie Prostějov

Palackého 18, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 260
e-mail: podatelna zavináč oapv.cz
www stránky: www.oapv.cz
Facebook

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Specializace:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 301 411
e-mail: rgazs zavináč rg.prostejov.cz
www stránky: www.rg.prostejov.cz
Facebook

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.   

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov

Rejskova 2987/4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 341 413, ředitel - 582 333 845
e-mail: reditel zavináč sospo.eu, sekretariat zavináč sospo.eu
www stránky: www.sospo.eu
Facebook

Čtyřleté denní studium Ekonomika a podnikání

Škola nabízí i 3leté dálkové nástavbové studium a 2leté zkrácené denní studium.

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov

Lidická 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 342 311
e-mail: red.spsasoupv zavináč infos.cz
www stránky: spsasou.prostejov.cz 
Facebook

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu:

Nástavbové studium:

Odloučená pracoviště:

Střední odborné učiliště obchodní v Prostějově

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655 (mapa)
telefon: 582 351 977
e-mail: sos zavináč sosprostejov.cz
www stránky: www.souobchodnipv.cz

Naše škola nabízí tříleté studia oborů vzdělání s výučním listem 

čtyřleté studium oborů vzdělání s maturitní zkouškou

dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

Střední školy designu a módy, Prostějov

Vápenice 2986/1, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 346 711
e-mail: info zavináč ssdam.cz
www stránky: www.ssdam.cz
Facebook

Škola nabízí vzdělání v oborech:

Všechny obory kladou důraz na ICT kompetence žáků prostřednictví předmětu Počítačová grafika, jazykové kompetence zavedením výuky druhého cizího jazyka a finanční gramotnost předmětem Ekonomika.

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.

Komenského 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 587 571 965
e-mail: ssa zavináč ssaprostejov.cz
www stránky: http://ssaprostejov.cz

Tříleté učební obory:

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o

Husovo nám. 2061/91, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 777 200
e-mail: artecon zavináč artecon.cz
www stránky: www.artecon.cz
Facebook

Čtyřleté umělecké studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

Tříleté učební obory s výučním listem:

Nástavbové maturitní studium:

Střední zdravotnická škola Prostějov

Vápenice 2985/3, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 343 861
e-mail: skola zavináč szdravpv.cz
www stránky: www.szdravpv.cz
Facebook

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent zakončené maturitní zkouškou.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

náměstí Spojenců 17, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 624
e-mail: svehlova zavináč svehlova.cz
www stránky: www.svehlova.cz

Čtyřleté studijní obory

Dvouleté – nástavbové studium

Učební obory

Odloučená pracoviště:

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 336 649
e-mail: prostejov zavináč trivis.cz
www stránky: www.trivisprostejov.cz
Facebook

V oboru bezpečnostně právní činnost je k dispozici denní a dálkové studium (čtyřletý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, tříletý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU).

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852 (mapa)
telefon: 582 302 671
e-mail: gymnazium zavináč konice.cz
www stránky: www.gymnazium-konice.cz

Osmileté gymnázium.

 

Použité zdroje: webové stránky škol a www.pvskoly.cz