Křesadlo pro dobrovolníky v Olomouckém kraji

Nominujte dobrovolníka na cenu

Křesadlo 2020

kterou během slavnostního společenského večera převezme 10 vybraných osob ze všech nominovaných.

Široká veřejnost nebo zástupci organizací mohou nominovat dobrovolníky v několika jednoduchých krocích:

 • Vyberte si dobrovolníka či více dobrovolníků, které byste rádi nominovali za jejich činnost na cenu Křesadlo 2020.
 • Stáhněte si nominační formulář (můžete jich vyplnit více), ten vyplňte a nechte dobrovolníka dokument podepsat. Tím bude zaručeno, že je s nominací srozuměn. (Nelze nominovat spolek, musí být jmenována jedna osoba, případně manželé.)
 • Oskenovanou verzi odešlete na e-mailovou adresu: kresadlo-ok@seznam.cz.
 • Vytištěnou verzi pošlete na adresu: Wurmova 7, Olomouc, 779 00 s nadpisem Křesadlo 2020.
 • Vyčkejte na vyhlášení vítězů.
Ocenění je zaměřeno na oblasti:
 • sociální služby
 • ochrana přírody a ekologické aktivity
 • zdravotnictví
 • děti, mládež, volnočasové aktivity
 • dobrovolní hasiči
 • humanitární a rozvojová pomoc
 • spolková a komunikační činnost
 • dobrovolná pomoc během koronavirové epidemie

Nominační formulář je potřeba zaslat do 31. října. Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky a nominace bez podpisu nominujícího nebudou přijaty k hodnocení.

Výběr dobrovolníků provede komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy. Ceny budou slavnostně předány během vánočního koncertu v Arcibiskupském paláci v Olomouci v prosinci (datum bude upřesněno). Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách www.kresadlo-ok.cz.

Všichni navrhovatelé, jejichž nominovaní dobrovolníci byli vybráni na ocenění, budou zavčasu informováni.


Hlavním partnerem ocenění je Olomoucký kraj.

Kontakt na koordinátora ceny Křesadlo 2020:

Karel Čapka
Maltézská pomoc, o. p. s.
e-mail: kresadlo-ok@seznam.cz
tel.: 605 228
161

www: www.kresadlo-ok.cz