Projekty a kampaně

Zcestuj Evropu jinak

A je tu naše letošní předprázninová kampaň

Zcestuj Evropu jinak

Víte, co je couchsurfing a co je spolujízda? Zkusili jste někdy prohlídku města ze střech domů nebo jet na festival jako dobrovolníci? Chcete cestovat, ale vyhnout se malérům? Nebo jen hledáte zajímavé weby jako inspiraci?

Připravili jsme pro vás 8 článků plných zajímavých informací na jedno z vybraných témat:

Zkus spolujízdu

Přespi na gauči

Poznej město ze střech

Ale bezpečně

Najdi si svou cestu

Užij si festival jako dobrovolník

Zažij únik z faraonovy hrobky

Využij slevy

Inspirovali jsme vás? Zapojte se i do naší letní prázdninové soutěže  

S ICM na cestách
pro mladé cestovatele do 30 let

Soutěž probíhá od 18. června do 31. srpna 2015.

Pošlete nám fotku či krátký příběh, který se váže k některému z našich osmi článků a vyhrajte termohrnek nebo deskovou hru na cesty!

Více info na www.icmprostejov.cz/zcestuj-evropu-jinak-soutez.

 

Informační plakáty, které v rámci projektu vytvořili, budeme distribuovat na školy, do autobusů a všude, kam se nám to podaří. Chcete nám s jejich šířením pomoci? Napište na info zavináč icmprostejov.cz a my vám plakáty k vylepení do oken či na nástěnky přineseme.


Evropská dobrovolná služba? Pojeď taky!

Informační centrum pro mládež Prostějov se jako vysílající a hostitelská organizace EDS připojuje k oslavám 20 let od založení dobrovolnického programu pro mladé lidi. Co to vlastně znamená vyjet na Evropskou dobrovolnou službu a co to dobrovolníkovi přinese? Přečtěte si dva články zakončené videi našich posledních dobrovolnic Eleny a Marjorie.

Co je to „EDS“?

Nejhezčí vzpomínky

   

Víte, že poskytování informací mladým lidem má svá pravidla?

Víte, že poskytování informací mladým lidem má svá pravidla?

Česká republika je jednou ze zemí, která se zavázala dodržovat principy Evropské charty informací pro mládež. Víte, co to znamená?

Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty.*

K dodržování principů Charty se svým podpisem již zavázalo více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM), která se tímto zavázala k dodržování 9 principů charty.

Jaké principy to jsou?

Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou ode dneška hvězdami on-line kampaně, kterou za Českou republiku koordinuje Národní informační centrum pro mládež.


Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň!
Informace o Chartě a kampani je možné najít na www.nicm.czFB NICMInstagramu NICM i na FB ICM Prostějov a Twitteru ICM Prostějov.

 

*Evropská charta informací pro mládež prošla za svou existenci několika úpravami. Do přijetí nové charty (27. dubna 2018) existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.

Archiv

2010

Evropa mladýma očima

 

Od 1. ledna do 30. června 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie a jedním z oficiálních témat českého předsednictví je oblast mládeže.

Informační centrum pro mládež Prostějov se proto zapojilo do kampaně s názvem „Evropa mladýma očima“, kterou vyhlásilo MŠMT.

Více informací o kampani a pořádaných akcích najdete na oficiálních stránkách kampaně www.evropamladymaocima.cz.

 

ICM Prostějov se do kampaně MŠMT "Evropa mladýma očima" zapojilo dvěma projekty, které byly finančně podpořeny MŠMT. Na podzim 2008 to byl projekt "Evropská unie v otázkách a odpovědích", na který navázal v roce 2009 projekt "Evropská unie v otázkách a odpovědích II".
Projekt Evropská unie v otázkách a odpovědích - aktivity:
 • besedy s dobrovolníky ("Dobrovolníkem na archeologických vykopávkách v Izraeli")
 • internetová soutěž Evropská unie v otázkách
 • semináře SYTYKIA
Projekt Evropská unie v otázkách a odpovědích II - aktivity:
 • herní odpoledne "Hrou přes bariéry"
 • besedy s dobrovolníky ("Dobrovolníkem v Mexiku")
 • semináře SYTYKIA

Medley of Musical Cultures

O projektu

Jednalo se o hudebně zaměřené setkání 36 mladých lidí na "Malé Hané", ve Vilémově u Olomouce, které se uskutečnilo ve dnech 20. až 27. července 2009. Společně jsme sestavili pásmo (tzv."medley") charakteristických písní z jednotlivých zúčastněných zemí, Bulharska, Polska, Rumunska a ČR.

Během společných zkoušek jsme chtěli ukázat, že hudba má schopnost navzájem propojit rozličné kultury. Důležitý ale nebyl pouze výsledek našeho snažení – společná skladba / nahrávka, ale to, že celý proces tvoření byl pro mladé lidi zdrojem mnoha skvělých zkušeností. Chtěli jsme po nich, aby přednesli vlastní návrhy, naslouchali nápadům ostatních a všechny tyto nápady pak společně sjednotili do jedné písně, která by měla co nejlépe vystihovat všechny regiony. K tomu byla zapotřebí velká dávka kreativity, spolupráce, tolerance, rozhodování a houževnatosti. Konečná "medley" (hudební směs) byla spolu s doplňujícími a "vše vysvětlujícími" obrázky prezentována o víkendu na náměstí v Olomouci a v Prostějovském parku.

Ale to ještě nebylo všechno. Abychom pomohli účastníkům lépe vystihnout specifika jednotlivých zemí, nezvolili jsme pouze klasickou formu představování pomocí tzv. národních večerů. Druhý večer po příjezdu představila každá skupina svůj region prostřednictvím prezentace fotek s doplňujícími informacemi ve formě rapu. Další večery byly zaměřeny tematicky. Seznámili jsme se s významnými hudebníky a hudebními filmy jednotlivých regionů a také s jejich národními tanci.

O všech našich aktivitách a zkušenostech jsme po skončení tohoto projektu informovali veřejnost v jednotlivých zemích prostřednictvím putovní výstavy fotografií. Klíčovou osobou v projektu "Medley of musical cultures" byla účastnice Evropské dobrovolné služby, Franziska Handrick, z Německa, která v té době působila v naší organizaci. Projekt byl finančně podpořen Českou národní agenturou mládež,  v rámci programu Mládež v akci - Akce 1 Výměny mládeže.

Pokud máte zájem o putovní výstavu fotografií, kontaktujte paní Stanislavu Rotterovou, tel.: +420 731 402 119, e-mail: rotterova zavináč icmprostejov.cz.

About the project

The meeting of the 36 youngsters took place in "Little Haná" in Vilémov u Olomouce from the 20th July to 27th July 2009. During this time we wanted to create something totally new, a medley of typical songs from Poland, Romania, Bulgaria and the Czech Republic. While remixing the typical songs of our home countries we showed that music has the ability to connect different cultures.

But we did not see only the final product as relevant, the whole process of creating was for the youngsters a source of great experience with the other cultures. In this process they were asked to place their own ideas, to listen to the ideas of the others and to unit them into one song that would be representing all regions. That had a need of high creativity, cooperation, tolerance, determination and persistence from the youngsters. The final medley together with explanatory drawings was admired on two different displays on the weekend in the square in Olomouc and in the park in Prostějov.

But that’s not all. To provide a profound insight of the specifics of the different regions we did not only want to make classical national evenings about every country. Every group had to introduce his region on one evening shortly by adding rapped details to a presentation of pictures of their area. The following evenings were thematical. They presented and shared their national dances as well as one important representative for music from their regions and music films.

Our project was followed by an exhibition of photos in each of the participating regions where we informed about our activities and experiences. The key organiser of our Medley of musical cultures was the european volunteer Franziska Handrick from Germany. The project was financially supported by the Czech National Agency, in programme Youth in Action - Action 1 Youth Exchange.

Účastníci / Participants

Česká skupina /Czech group

Polská skupina / Polish group

Bulharská skupina / Bulgarian group

Rumunská skupina / Romanian group


Sbírej-Toner.cz v ICM Prostějov

sbírej-toner-web.jpg, 500x119, 22.76 KB

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicky zaměřený projekt organizovaný firmami OTTO Office CZ s.r.o. a KMP Bürotechnik spol. s.r.o. s cílem podpořit odběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci a za hodnotu odebraných tiskových kazet poskytne firma KMP dar na vybraný dětský domov nebo ústav v jednotlivých krajích České republiky.

1. sběrný rok (duben - říjen 2009)

Za pouhých šest měsíců trvání projektu SBÍREJ-TONER.CZ bylo vybráno celkem 145 124 korun, které získala vybraná zařízení pečující o mentálně postižené. Z 1375 přihlášených sběračů vrátilo svůj box k 31.10.2009 pouze 350 firem. V boxech se sešlo a bylo dále zpracováno celkem 9956 prázdných tiskových kazet.

2. sběrný rok (listopad 2009 - říjen 2010)

Veškeré vámi nasbírané tonery budou oceněny podle ceny v seznamu vhodných tonerů(seznam vhodných tonerů pro renovaci ve formátu .pdf) a jejich hodnota bude poukázána jako dar pro vybraný ústav mentálně postižených ve Vašem krajiV Olomouckém kraji budou peníze poukázány Domovu Větrný mlýn Skalička – příspěvkové organizaci podporující osoby s kombinovaným postižením.

Sbírej-toner.cz v ICM Prostějov

Pokud se i vy chcete zapojit do tohoto projektu, můžete donést své prázdné tiskové kazety, určené k renovaci, do sběrného boxu v ICM Prostějov na adresu Komenského 17, Prostějov, a to nejpozději do 29. října 2010.

Důležité je, aby prázdné tonery byly před vhozením do sběrného boxu uloženy do jakéhokoliv vhodného obalu, aby nebyly skladováním na sobě poničeny.

Bližší informace najdete v článku SBÍREJ-TONER.CZ

Kontakt:

Kateřina Opatrná
Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 302 553
E-mail: icm zavináč icmprostejov.cz

2012

Multicultural Filmmaking

V letošním roce pořádalo během letních prázdnin ICM Prostějov mezinárodní výměnu mládeže, která proběhla od 22. do 29. července na Velehradě. Akce se zúčastnili mladí lidé z šesti zemí - z České republiky (8), z Francie (6), Itálie (4), Polska (8), Rumunska (8) a Turecka (8). Dohromady nás tedy bylo 42. Tématem výmeny a celého projektu, který probíhá od 1. května do 31. prosince 2012, byla "multikulturalita kolem nás" s oficiálním názvem

Multicultural Filmmaking

Během týdenního společného setkání na Velehradě natáčeli mladí lidé společně krátké filmy podle vlastního scénáře v prostorách Stojanova gymnázia, které nám poskytlo své prostory nejen pro ubytování, ale také všechny další aktivity - natáčení filmů, volnočasové aktivity, národní večery apod.

Výsledkem projektu byla nejen celá řada nových zkušeností všech účastníků, ale také fotografická výstava, která je od 28. srpna do 26. září instalována v Galerii pro duši. Hlavním výstupem projektu je pak sedm krátkých filmů na téma multikulturalita a tolerance.

A jaká videa jsme natočili?

Bělochu, mazej DOMŮ!

Střih, kamera, režie: každý z účastníků

Hrají:

 • Cimen Remenze (majitel klubu – Nigerijští delfíni) – Oumé Sall (Itálie)
 • Stephan Rummenigge (majitel – FC Bayern München) – Mihaela Iftime (Rumunsko)
 • Thomas Müller (bílý hráč) – Rafał Zieliński (Polsko)
 • Ab Di Dilah (hráč Nigerijských delfínů) – Łukasz Ziaja (Polsko)
 • Bibi Dibodi Bi (hráč Nigerijských vlků) – Cansu Akgoz Koç (Turecko)
 • Obi Dijaru (hráč Nigerijských vlků) – Özlem Yılmaz (Turecko)

V krátkém videoklipu plném rozdílných kultur, předsudků a stereotypů je hlavním hrdinou fotbalista Thomas Müller, běloch z Německa, který hraje za FC Bayern München.

S cílem poznat jinou kulturu se rozhodne přestoupit do Nigerijského fotbalového týmu - Delfínů. Podívejte se, co ho čeká, když se konečně dostane do Nigérie.

link: http://youtu.be/F_0QB7xDx-0

Obtížné dobrodružství

Režie: Eliana Ferreira (Francie), Julie Dufraux (Francie)

Hrají:

 • Raluca - Raluca Panica (Rumunsko)
 • Nico - Nicola Bronzini (Itálie)
 • Ondra - Ondřej Hladík (Česká republika)
 • Ada - Adrianna Grzesiak (Polsko)
 • Betul - Betül Nur Konuk (Turecko)

5 studentů z různých zemí se účastní projektu Erasmus a plánují spolu žít ve "velmi malém" domě. Zpočátku jsou všichni nadšení, ale o několik týdnů později začnou první problémy...

link: http://youtu.be/QdBI6N-IjmI
zkažené záběry: http://youtu.be/m-zMi7NJAvY

UK Geek

Režie: Pawel Brzezinski (Polsko), Sarah De Sousa (Francie), Özge Ertit (Turecko)

Scénář: Sarah De Sousa (Francie), Özge Ertit (Turecko)

Hrají: Armand Crisan (Rumunsko), Tereza Volfová (Česká republika), Sarah De Sousa (Francie), Özge Ertit (Turecko), Julie Dufraux (Francie), Ondra Hladík (Česká republika), Betül Nur Konuk (Turecko), Nicola Bronzini (Itálie), Raluca Panica (Rumunsko), Serena Principí (Itálie)

Toto je příběh Johna a jeho ruské přítelkyně Katie. On je typický geek, Brit, který tráví většinu času u počítače a nezajímá se o společenský život, ani svou přítelkyni.

Jednou už toho má Katia dost a pomstí se jednoduchým trikem: přepne nastavení jazyka na Johnově počítači na svůj rodný jazyk...

link: http://youtu.be/SJcrTvmgays

Stopování napříč kulturami

Režie: Flora Doubilet (Francie), Sandra Horea (Rumunsko), Mihaela Panus (Rumunsko), Victor Bălăniuc (Rumunsko)

Střih: Flora Doubilet (Francie), Victor Bălăniuc (Rumunsko)

Hrají:

 • První stopař - Bob Gartner (Česká republika)
 • Druhý stopař - Filippo Libenzi (Itálie)
 • Řidič prvního auta - Karolina Bednarz (Polsko)
 • Cestující v prvním autě - Merve Koza (Turecko)
 • Řidič druhého auta - Flora Doubilet (Francie)
 • Cestující ve druhém autě - Victor Bălăniuc (Rumunsko)

Dva Italové cestují po České republice. Jednoho dne je okolnosti donutí stopovat. V prvním autě, které jim zastaví, jedou dvě dívky, kamarádky z Polska a Turecka. Když zjistí, že chlapci nemají peníze, do auta je nevezmou. Italové stopují dál a za pár hodin se jim podaří nastoupit do auta dalších dvou cizinců.

Po cestě potkají dívky, které jim zastavily jako první, jak stojí u krajnice s rozbitým autem...

link: http://youtu.be/dv6dqjEZ_dA

Slova hudby

Režie, kamera, scénář, hrají:

 • Carina Engenheiro (Francie)
 • Nika Žitníková (Česká republika)
 • Mihai Zănescu (Rumunsko)
 • Michał Brzeziński (Polsko)
 • Paula Jaworska (Polsko)
 • Gülnihal Erol (Turecko)
 • a další

Hudba je univerzální symbol, který nepotřebuje slova. A občas může pomoci i tam, kde jazyk staví bariéry.

Náš film občas má spíše povídkový charakter a v náznacích sleduje příběh mladého rumunského imigranta, který se marně snaží integrovat mezi své francouzské spolužáky. Při osamělém bloumání po školních chodbách objeví staré piano…

link: http://youtu.be/rz2IwFx8jRM

Multigramatika

Kamera: Ernestine Cissé (Francie)

Režie, scénář, hrají:

 • Sebahat Tabur (Turecko)
 • Ernestine Cissé (Francie)
 • Burak Sagirkaya (Turecko)
 • Evka Gartnerova (Česká republika)
 • Adriana Elena Fordon (Rumusko)
 • Wiktor Janicki (Polsko)

Krátký multikulturní snímek vypráví příběh o třech učitelích angličtiny z různých zemí. Každý učitel vyučuje angličtinu trochu jinak, což způsobí studentům potíže, když se sejdou se v kavárně a navzájem si nerozumí. Naštvaní se rozhodnout jít tento problém za svými učiteli vyřešit...

link: http://youtu.be/jAYI3g4OTjI

Obarvi svět kulturou

Závěrečný snímek všech účastníků.

Rasismus? Nepochopení? Nenávist? Opovržení? A proč vlastně?

link: http://youtu.be/5cSmV_XNydw

 

Výběr z fotografií najdete také v naší fotogalerii (1. část a 2. část).

Projekt připravovali a pomáhali realizovat naši dobrovolníci Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu a Valentina Dani z Itálie, kteří v ICM Prostějov působili v rámci Evropské dobrovolné služby.

Celý projekt byl finančně podpořen z evropského programu Mládež v akci Českou národní agenturou Mládež.

 

Očima účastnice

"Kurwa dobrý," zařve naposledy Nicola (italský účastník, který si oblíbil češtinu), když výpravčí zapíská a vlak se odebírá směr Brno. Konec. 8 dní a 7 nocí. Multikulturní workshop dnešním dnem skončil. Silní jedinci zatlačili slzu, ti slabší zkoušejí, co vydrží papírové kapesníky a mávají odjíždějícímu vlaku.

Nejenom emoce zůstávají na paměti. V týdnu od 22. -29. 8. 2012 se zúčastnilo 45 mladých lidí z 8 zemí mezinárodního projektu Multicultural Filmmaking. Hlavní náplní bylo natočit 6 krátkých filmů, jejichž pointou byla multikulturalita kolem nás. Vzniklo 6 úžasných kousků, jež se zábavným způsobem snaží nastínit, co to vlastně multikulturalita je a kde se s ní můžeme setkat.

Ovšem nezůstalo jen u filmů, doprovodný program byl opravdu bohatý a bavili se všichni: Češi, Rumuni, Turci, Francouzi, Portugalci, Italové, Poláci a jeden z organizátorů projektu k nám zavítal až z Islandu. Navzájem jsme se snažili tolerovat a společně trávit čas v malebném Velehradě, kde nám střechu nad hlavou poskytlo Stojanovo Gymnázium. Kreativní dílna byla otevřená 24 hodin denně, a tak nejeden z účastníků odjížděl ověšen novou bižuterií a "handmade" odznáčky. Hry, karaoke, výlety, ale i vzájemné hodiny cizích jazyků nás naplnili tak, že jsme se ztratili v čase a dnes ráno jsme loučení horko těžko nesli.

"Maybe next time." (Možná příště) pokřikujeme mezi sebou známou hlášku a doufáme, že se nevidíme naposledy. Já, naplněná novými zážitky a zkušenostmi mačkám látkový kapesník, protože ty papírové už mi došly- jsem z toho tak paf, že nenacházím slova, která by vám dostatečně výstižně popsala, jak boží to bylo a co to v nás zanechalo.

A tak nezbývá než doufat, že next time bude brzo a že pro nás ICM Prostějov zas připraví něco tak skvělého a přínosného jako byl tento filmový workshop.

Děkujeme.

Eva Gartnerová

 

Výběr fotografií z projektu najdete v naší fotogalerii (část 1, část 2).
Článek s fotografiemi najdete také na remix.nicm.cz.

Právo mladých lidí na informace

Rada Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) vyhlásily pro letošní rok

kampaň Právo mladých lidí na informace

Začátek kampaně je stanoven na 17. dubna 2012, kdy se slaví Evropský den informací pro mládež, a její závěr na 31. prosince 2012.

Cílovou skupinou kampaně jsou jednak mladí lidé, ale také média a politici.

Cílem kampaně je: 

 • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv
 • ukázat mladým lidem, že mají právo na informace a současně propagovat Informační centra pro mládež, kde informace najdou
 • společně s mladými lidmi žádat politiky, aby jim tato práva byla zaručena.

Oficiální webové stránky kampaně - www.informationrightnow.eu
Stránka na Facebooku - www.facebook.com/informationrightnow

 

Jak se zapojila ČR?

Pod hlavičkou kampaně se v ČR uskuteční několik aktivit:

 • Facebooková soutěž v ČR "Poznej íčko",
 • Infocachingová hra,
 • celoevropská fotografická soutěž,
 • fotografická výstava.

(Více na stránkách MŠMT)

Stránka na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed?ref=ts

 

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Zeptej se tady a teď!, který byl finančně podpořen MŠMT ČR.

 

Zdroj: eryica.org, www.msmt.cz

Infocachingová hra

Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež v rámci kampaně "Právo mladých lidí na informace" soutěž s názvem

Infocaching

Během prázdnin bude po celé republice schováno 200 otázek. Úkolem soutěžících je hledat kartičky velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd.

Do konce srpna 2012 pak musí soutěžící poslat najednou všechny odpovědi na e-mail: soutez zavináč nicm.cz. Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najdenou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Slosované budou zvlášť. Případně je možné poslat více e-mailů s odpověďmi.

Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 6. 9. 2012 během oslavy 20 let NICM. Výherce zvláštní ceny bude také vyhlášen 6. 9. 2012. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.

Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky a otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache nenajdete, napiště prosím na soutez zavináč nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!

Soutěž probíhá od 1. 7. 2012 - 31. 8. 2012

Ceny:

 • hlavní cena - zpáteční jízdenka Student Agency do jakékoli Evropské destinace kam StudentAgency jezdí
 • druhé místo - digitální fotoaparát
 • zvláštní cena - digitální fotoaparát pro toho, kdo najde a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Seznam míst, kde najdete infocache, najdete na adrese: www.nicm.cz/pravidla-souteze - podívat se můžete také na mapu s vyznačenými místy.

 

Zdroj: www.nicm.cz

Zeptej se tady a teď!

V rámci kampaně Information Right Now!, která se snaží poukázat na právo mladých lidí ptát se a dostat na své otázky odpověď, pořádá ICM Prostějov akci s názvem

Zeptej se tady a teď!

Vytiskněte si šablonu papírové kostky, kterou najdete v příloze. Napište na kostku otázky, které vás pálí, které vás nejčastěji napadají, ozdobte kostku podle svého gusta, slepte ji a přineste do ICM Prostějov.

Kdy:

 • 7. - 16. května 2012 v otevírací době ICM

Kam:

 • ICM Prostějov (budova CMG), Komenského 17 (mapa) - 4. patro

Co pro vás máme, když nám přinesete kostku s otázkami?

Každý, kdo v otevírací době ICM osobně přinese takovou to kostku, získá odznáček.

Každý pátý pak dostane 4 GB flash disk se zajímavými materiály a informacemi.

A co se stane s kostkami, které přinesete?

Papírové kostky budou sloužit jako "stavební materiál".

Ve středu 16. května 2012 odpoledne ve 14:30 - tedy v den, kdy budou ve všech státech EU probíhat happeningy s názvem Mladí se ptají - postavíme z nasbíraných kostek na pozemku Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově (Komenského 17) nebo přímo v prostorách ICM (bude-li špatné počasí) otazník, jako symbol práva mladých lidí klást otázky a dostat na ně potřebnou odpověď. Přijďte nás podpořit a buďte u toho!

Všechny otázky, které položíte formou "papírové kostky", také zveřejníme na našich stránkách.

Máte-li dotaz, nebojte se ho položit, ať už přímo pracovníkům ICM Prostějov, nebo formou "papírové kostky". 

Kontakt:

tel.: 582 302 553
e-mail: icm zavináč cmg.prostejov.cz

"Chytré" otázky

 • Jaké je hlavní město Trinidapu a Tobaga?
  Port of Spain (španělsky Puerto España) je hlavní město ostrovního státu Trinidad a Tobago. Leží na severozápadě ostrova Trinidad v severovýchodní části Gulf of Paria. Vlastní město mělo v roce 2000 49 000 obyvatel, obyvatelstvo celé metropolitní oblasti se v roce 2006 odhadovalo na necelých 270 000 obyvatel. Jde o čtvrté největší město v zemi. (z wikipedia.org)
 • Proč je moře slané?
  I v říční vodě je obsažena sůl, ale není jí zdaleka tolik jako ve vodě mořské. Pochází z minerálů obsažených v půdě a v kamenech, přes které voda protéká, než se vlije do řeky. Tato sůl doputuje až do moře a i když je jí nepatrné množství, poté co se voda z moře odpaří a promění se v déšť, sůl zůstane. Moře tak má dnes obsah soli asi 3,5%, z toho většinu tvoří chlorid sodný, tedy obyčejná kuchyňská sůl. Sůl se do moře dostává i z jiných zdrojů, např. díky erupci podmořských sopek. (z Horne, R., Turner, T. 101 věcí, které potřebuješ vědět … a nebo taky ne!)
  Více najdete na
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda"
 • Musím to opravdu dělat? (např. vynášení plastů :)
  "Budeme-li třídit odpad, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody proč třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme počet skládek.
  A proč tedy netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy nemám k tomu podmínky („není kam třídit“), nemá to cenu – stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám, nikdy jsem to nedělal atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je když někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přestože je osvěta ohledně třídění odpadů poměrně rozsáhlá nejde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit pro dobrý pocit, že jsme něco udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?
  Víte, že např. recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5)." (z http://www.evidenceodpadu.cz/proc-tridit-odpad.html a http://www.jaktridit.cz/cz)
 • Proč je na Zemi tolik jazyků?
  Jazyky vznikaly samovolně v různých oblastech planety díky izolaci jednotlivých skupin obyvatel. Počet živých jazyků se odhaduje na necelých 7 000. (z wikipedia.org)
 • Proč se červené říká červená a ne třeba zelená?
  Pojmenování červené barvy je velmi staré, pochází už z praslovanštiny, a proto se objevuje i v ostatních slovanských jazycích. Ve staročeštině se vyskytoval tvar črvený a původně označoval jen tkaniny barvené speciálním barvivem, které se získávalo z určitého druhu červů. Praslovanské črveň je odvozeno od črviti, to jest barvit červcem. Postupně se však význam přenesl na červenou barvu obecně. Příbuzné jsou výrazy červen a červenec – názvy těchto měsíců souvisejí zřejmě s faktem, že v tomto období získává ovoce červenou barvu. Někteří badatelé však spojují oba názvy se sběrem červce, z něhož se získávalo červené barvivo; právě v těchto dvou měsících totiž probíhal jeho sběr. (z http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/)
 • Kdo vynalezl plast?
  Prvním plastem vůbec byl parkesin čili umělá slonovina, chemicky nitrát celulózy, který vynalezl Angličan Alexander Parkes v roce 1855. Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit – reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a formaldehydu (1909). Například polyethylen byl poprvé připraven Hansem von Peckmannem v roce 1891. Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, polystyren), v 30. letech minulého století byla objevena syntéza prvního polyamidu (Nylonu). (z wikipedia.org)

 • Kdo je na světě: nejstarší, největší, nejchytřejší?
  Za pravděpodobně nejstarší ženu světa je považována Francouzka Jeanne Louise Calmentová, která žila 122 let a 164 dní. Narodila se v Arles v jižní Francii 21. února 1875 a zemřela tamtéž 4. srpna 1997.
  Nejvyšší
  žijící člověk světa je Sultan Kösen (Turecko, narozen 10 prosince 1982), který měří 251 centimetrů. Pracuje jako farmář na částečný úvazek. Žije v Ankaře (hl. město Turecka) a rekordní měření bylo provedeno dne 8. února 2011. Sultan také drží rekord pro nejširší rozpětí rukou a nohou žijící osoby.
  Nejčastější způsob měření inteligence je IQ test. Dosud nikdo nepřišel s žádnou definicí inteligence, která by vyhovovala všem, tím pádem je nemožné říci kdo je nebo byl nejchytřejším člověkem.
  (z rekordy.org, wikipedia.org, Horne, R., Turner, T. 101 věcí, které potřebuješ vědět … a nebo taky ne!)

 • Proč mám zrovna 5 prstů? (na 1 ruce)
  Možnou odpověď nalezli britští vědci studiem myší s více než pěti prsty. Jestliže živočichům narostlo více než 5 prstů, nadbytečné kosti se zkřivily takovým způsobem, že zvířata nemohla pořádně chodit či běžet. Nadbytečné prsty totiž z nedostatku místa vyrůstají zahnutě, a nikoliv rovně. Zvířata pak nejsou schopna rovnoměrně rozložit chodidlo na zem a každý dokrok je stojí daleko více úsilí. Tím se omezuje jejich schopnost získávat kořist nebo utéci před predátory... "Zdá se, že pět je maximum," říká Chris Hayes z ústavu Medical Research Council's Mouse Genome Centre v britském Harwellu, který studoval abnormální myši. (z czech-press.cz)

 • Jak vznikl život?
  Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, přeměňovat svoje okolí a vyvíjela se. Jedná se o filosoficko-nábožensko-vědecký problém, kdy se jednotlivé strany snaží předložit své teorie či důkazy o tom, jak k této události došlo. Podle většinově uznávaných teorií vznikl život cca před 3,5 či před 3,8 miliardami let. Způsob jeho vzniku je však dosud předmětem sporů.
  Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například: přítomnost biogenních prvků - tzv. prvků života, vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin, vznik selektivní ("polopropustné") membrány, vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace). Doporučujeme http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota.

 • Proč se skoro v každé zemi mluví jiným jazykem?
  Na toto existuje několik různých teorií. Určitě tu ale z počátku byl jeden prajazyk, kterým hovořili všichni. V té době ale také lidé žili víceméně na jednom malém území. Později, když lidé začali postupně osidlovat i další oblasti a ztráceli kontakt jedni s druhými, přestali spolu intenzivně komunikovat. Slova začala u různých skupin měnit význam, některá se vytrácela, protože je ta která skupina nepotřebovala a naopak v nových územích bylo potřeba pojmenovat nové věci. Z různých jazyků se pak vydělily dialekty, z nichž některé se osamostatnily úplně a rozvinuly do samostatných jazyků, tak jak vznikaly i jednotlivé národy. Každý jazyk pak prošel i svým vlastním vývojem, poznamenaným historií a prostředím, kde se usadil. Naopak ale různými stěhováními, zabíráním už osídlených oblastí, válkami, vznikem různých říší, ovlivňoval jeden jazyk druhý. Nekteré postupně zanikly a vznikaly nové jazyky. (z www.odpovedi.cz)

 • Proč má rok 12 měsíců a týden 7 dnů?
  Měsíc je časová jednotka v mnoha kalendářích. V našem gregoriánském kalendáři má 28 až 31 dní. Původně byl odvozený od délky synodického měsíce, který trvá asi 29,5 dne. Protože ale rok není synodickým měsícem beze zbytku dělitelný, muselo se přikročit k jeho úpravám. Rok má tedy v gregoriánském kalendáři 12 měsíců.
  Gregoriánský kalendář je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času. Řadí se mezi solární kalendáře. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII., jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně v následujících letech. V některých zemích byl přijat až ve 20. století.
  Týden gregoriánského kalendáře má sedm dní, původně počítaných v pořadí neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. V občanském kalendáři se však v řadě zemí světa vžilo počítání dnů v týdnu od pondělí jakožto od prvního pracovního dne. Týdny se počítají průběžné stále dál. Důsledkem toho je, že měsíce a roky nemají stále stejný počet týdnů. (z wikipedia.org)
 • Jak dloho trvá vteřina?
  Sekunda je podle soustavy SI definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Tato definice předpokládá cesiový atom v klidu při teplotě absolutní nuly a zcela bez vnějších vlivů. (z wikipedia.org)
 • Proč den nemá 48 hodin místo 24?
  Proč den trvá tak dlouho, jak trvá, to víme: během jednoho dne se Země otočí kolem své osy. Jenže proč je tento úsek rozdělen na 24 hodin? Proč ne třeba na sto, deset nebo jiné "hezké" číslo?
  Můžou za to staří Babyloňané a Egypťané, pro něž byla "hezkým" číslem právě dvanáctka. Den, tedy zjednodušeně řečeno dobu od východu do západu Slunce, proto rozdělili na dvanáct hodin, pak následovalo dalších dvanáct hodin nočních, celkem tedy 24 hodin. Více na: http://tech.ihned.cz/c1-47430390-proc-nema-den-sto-hodin.
 • Kolik je na světě zvířat?
  Na zemi žije 7–100 millionů druhů organismů. (z wikipedia.org)
 • Proč se podobáme zrovna opicím?
  Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu a který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem „moderního“ člověka - Homo sapiens - asi před 200 000 lety.
  Podle současných vědeckých poznatků se člověk vyvinul v důsledku komplikovaných a dlouhodobých historicko-evolučních procesů z okruhu úzkonosých opic Starého světa. (z wikipedia.org)
 • Why there is no black color in rainbow?
  A rainbow is white light seen through a prism (the prism being the raindrops). The prism breaks the light into all the colors that make up white - so you do not see white because white is a combination of colors. Black is an absence of light, so it is not in the rainbow. Brown is a combination of rainbow colors, so you do not see it in the rainbow. (from www.newton.dep.anl.gov)
 • Co je jsoucno?
  Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo jejich vlastností (atributem): bez něho by totiž vůbec nebyla. Naopak s bytím dělá člověk zkušenost zpravidla na různých jsoucnech či entitách. Rozdíl mezi pojmy bytí a jsoucna, který je základem ontologie Martina Heideggera, je vyložen v heslu bytí. (z wikipedia.org)
 • Proč má každý jinou barvu očí?
  Barvu očí určuje barva očí matky a jejího partnera, a samozřejmě také genetické informace jejich předků. Obecně ale platí, že dominantnější barvou očí je hnědá než modrá a zelená, hnědou barvu očí má tedy na světě většina lidí, modrá se dokonce objevuje nejméně.
  Barevná část oka se jmenuje duhovka. Je silně pigmentovaná, její barva závisí na množství a hloubce uložení pigmentu melaninu. Pokud duhovka obsahuje větší množství pigmentu na přední i zadní straně, má duhovka hnědou nebo hnědozelenou barvu, pokud vaše duhovka obsahuje málo pigmentu nebo pigment na povrchu postrádá, pak máte nejspíš modré nebo šedomodré oči.
  Po narození se většina bělošských dětí rodí s neutrální barvou očí. Duhovka očí totiž pigment – melanin - téměř neobsahuje, a tak mají všechny děti barvu očí téměř shodnou. „Teprve časem, kdy jsou oči dětí vystavené slunečnímu záření, dochází v duhovce k postupné produkci melaninu a odstín duhovky se mění. V šesti měsících už je většinou patrné, jaké oči bude dítě mít, v jednom roce hustota melaninu představuje asi 50 % hustoty dospělého člověka a ustálí se asi ve 3. roce života dítěte. Pro zbytek života pak barva očí zůstává stejná,“ vysvětluje MUDr. Kristina Vodičková z Oční kliniky NeoVize. (z http://prozeny.blesk.cz)
 • Je volejbal na Olympijských hrách?
  Volejbal je součastí Olympijských her od roku 1964. (z wikipedia.org)
 • Proč se ztrácí letadla a lodě v Bermudském trojúhelníku?
  Oblast bermudského trojúhelníku je dopravně mimořádně frekventovaná, vede zde velké množství lodních dopravních tras, přelétá přes ni spousta dopravních i soukromých letadel a je proto zákonité, že zde dochází i celkově většímu výskytu havárií a ztroskotání.
  Uvedená oblast se vyznačuje vysokým výskytem hurikánů a tornád a současně se na styku Golfského proudu s oceánskou vodou vyskytuje řada anomálních jevů spojená s kontaktem vodních mas o výrazně odlišné teplotě a salinitě – mlhy, vzdušné turbulence apod.
  Hloubka moře ve velké části této oblasti dosahuje více než 6000 metrů a je proto velmi obtížné nalézt vrak ztroskotané lodi nebo zbytky zmizelého letadla. Jde zde především o Sargasové moře (známé jako místo tření úhořů), které se vyznačuje stojatou vodou s velkými plochami pokrytými mořskými řasami a chaluhami, jež ztěžují plavbu především malým lodím.
  V další části této oblasti je podmořský terén naopak velmi členitý, vedle ostrovů se vyskytují hluboké mořské příkopy a podmořské vápencové útvary. Především podmořské jeskyně a dlouhé tunely se v době přílivu a odlivu stávají příčinami vzniku velkých vírů a vln, které mohou potopit nebo poškodit malé plavidlo. (z wikipedia.org)
 • Proč jsou psi barvoslepí?
  Člověk dokáže rozlišit všechny barvy spektra, protože jeho oko je vybaveno třemi druhy barevných receptorů, z nichž každý je citlivý na světlo o jiné vlnové délce. Psi mají v sítnici pouze dva druhy čípků, které jsou citlivé na vlnovou délku odpovídající žlutozelené a fialové. Pes vnímá kombinaci červená - oranžová - žlutá - zelená jako jednu barvu kombinaci modrá - fialová - jako druhou barvu a obojí dovede odlišit od černobílého obrazu, ale jednotlivé barvy uvnitř těchto skupin nerozlišuje: nerozezná červenou od žluté a zelené ani fialovou od modré. Stručně řečeno, pes vidí svět dvoubarevně, na rozdíl od člověka, který umí rozlišit stovky barevných odstínů. (z http://www.cz-pes.cz/diskuse/7_5364_0.html)
 • Kolik poslanců má poslanecká sněmovna?
  Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému. (z wikipedia.org)
 • Proč venku prší?
  Déšť patří mezi vertikální srážky. Jedná se o částice vody, vzniklé kondenzací vodní páry, které padají z oblohy či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě.
  Jakým způsobem v oblacích vznikají srážky? Vody přece v atmosféře není dost na to, aby "jen tak" vznikaly kapky dostatečně velké, které by svojí  hmotností dokázaly překonat odpor vzduchu a vzestupné proudy. V chladnějších oblastech vodní pára nejprve vymrzá a další pára potom kondenzuje na ledových částečkách. To, co na zem dopadne jako kapka, byl tedy původně kousek ledu, který opět roztál, když spadl do teplejších oblastí atmosféry při zemi (pod nula stupňů C, tzv. hladinu nulové izotermy). (z http://scienceworld.cz/fyzika/jak-vznikaji-srazky-2946)
 • Proč ubíhá čas?
  Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru. (z wikipedia.org)
 • Co se odehrává v podvědomí?
  Podvědomí je v současné době rozšířený výraz pro to, co psychologové označují jako nevědomí. Oba tyto výrazy významem v podstatě splývají, ale nevědomí je přesnější, protože my o procesech a asociacích, které se v něm odehrávají, skutečně nevíme a vědomě je lze jen velmi těžko ovlivnit.
  V našem podvědomí je uloženo velké množství „informací“, tedy vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů, i podprahových vjemů. Podvědomí vyvolává naše pocity, nálady i jakési nevysvětlitelné názory na věc. Podvědomě reagujeme na podněty. Všechno to, co je v něm obsaženo se nějak propojí a dá nám výsledek, který poté ovlivní naše racionální rozhodnutí. Způsobuje i takzvaný Šestý smysl. (z wikipedia.org)
 • Z čeho se skládají částice?
  Nejmenší částice běžné hmoty se nazývá atom. Atomy jsou tvořeny z jádra (ve kterém jsou částice protony a neutrony) a obalu (v něm jsou elektrony). Nejmenší známé částice se nazývají kvarky a vytváří právě protony a neutrony. Jsou to částice které nemají vnitřní skturkturu. (z wikipedia.org)

Nejčastější otázky (na které bohužel neznáme přesnou odpověď)

 • Jak se máš?
 • Kolikátého je?
 • Bul DÚ?
 • Můžu jít na záchod?
 • Počkáš na mě?
 • Proč se nezeptáš?
 • Kam mám jít?
 • Mám se bát?
 • Co bude zítra?
 • Máš hlad?
 • Proč to dělá?
 • S kým jedeš?
 • Co se stalo?
 • Kde jsi?
 • Jak bylo v práci?
 • A potom?
 • Proč?
 • Jsi v pořádku?
 • Co?
 • Jak to myslíš?
 • Už tam budem?
 • Co mám dělat?
 • Čím chceš být?
 • Jdeš ven?
 • Byla jsi ve škole?
 • Jak ses měla?
 • Co budem dělat? Kam půjdem?
 • Co chceš?
 • Kolik ti je?
 • Je to pravda?
 • Kde to je?
 • Věříš tomu?
 • Vážně?
 • Deš ven? Deš zítra do školy? Deš dnes na fotbal?
 • Půjdeš do klubu?
 • Může být v domě pes?
 • Máš počítač?
 • Kolik máš kamarádů?
 • Můžu spát u kamarádky?
 • Co děláš, když se nudíš?
 • Máš psa?
 • Nekecáš?
 • Fakt?
 • Cože?
 • Byl DÚ?
 • Kde?
 • Já?
 • Kdo?
 • Kdy?
 • Deš kouřit?
 • Deš na Facebook?
 • Jak to mám udělat?
 • Musím???
 • Co je na oběd?
 • A proč se ptáš pořád jenom mě?
 • My máme dneska úkol?
 • A fakt to nevadí?
 • A proč tam nemůžu sama?
 • Už musím jít spát?
 • Jak to dnes dopadne?
 • Dostanu 1?
 • Opravdu?
 • Mami, můžu…?
 • A co z toho budu mít?
 • To píšem dnes?
 • Kolik to stojí?
 • Líbí se ti to?
 • Máš cígo?
 • Máš holku? Kluka?
 • Děláš si srandu?
 • Co bude k jídlu?
 • Kdy zvoní?
 • Kam jdeš?
 • Byl úkol?
 • My píšeme písemku?
 • Jak to udělat?
 • Tak co, jaký to bylo? Těžký?
 • Jak bude venku?
 • Už víš jak na to?
 • Je to těžké?
 • Co s tím?
 • Cože?
 • Je to takhle?
 • Chápeš to?

Otázky na užitečné webové stránky

 • Co hrají v kině?
  Přehled všech kin na jednom místě včetně kinopremiér a hodnocení filmů najdete na www.csfd.cz/kino.
 • Kolik je hodin?
  Doporučujeme hodinky nebo mobil, nejlépe seřízené podle http://presnycas.cz/.

Otázky, na které nás prostě bavilo odpovídat

 • Jaké je nejoblíbenější jídlo na světě?
  Podle výzkumu Oxfam (mezinárodní konfederace 17 organizací z více než 90 zemích; součást globálního hnutí pro změnu, cílem je zbavit zemi hladu a chudoby.) z roku 2011 (přes 16 000 dotazovaných ze 17 zemí) jsou to těstoviny (http://www.oxfam.org).
 • Proč bývá 9 ročníků na ZŠ, když jich bylo 8?
  Trocha historie: všeobecnou vzdělávací povinnost českých zemích ustanovila Marie Terezie od roku 1774. Byla tehdy od 6 do 12 let. Na základě Hausnerova zákona byla roku 1869 v Rakousku, a tím i v Čechách, stanovena povinná školní docházka. Byla prodloužena na 8 let. V nově vzniklém Československu byl roku 1922 malým školským zákonem tento systém převzat. V roce 1960 byla základní školní docházka postupně prodloužena na 9 let. Devátá třída byla postupně zrušena mezi léty 1976 - 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků. Povinná školní docházka byla přitom prodloužena na 10 let, tedy každý absolvent základní školy musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, střední odborné škole nebo středním odborném učilišti.
  V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka zkrácena na 9 let a postupně byla na základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1996 (výjimečně až 1997) pak povinná.
  Takže poslední změna byla provedena kompromisem, aby se základní docházka "vešla" do jednoho typu školy - 8 let ZŠ, ale 10 let povinné školní docházky vedlo k rozšíření ZŠ a zkácení doby povinné školní docházky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
 • Kdy bude konec světa?
  Ten nejbližší bude 21. prosince 2012 (tehdy končí mayský kalendář). Některé teorie naznačují počátek zkázy planety Země (srážka s vesmírným tělesem, tsunami, zemětřesení…), jiné o zkáze lidstva jako celku. Některé jsou naopak optimistické v tom směru, že si lidé uvědomí, že je třeba změnit jejich chování k přírodě i k sobě samým.
  Podle nejnovější práce německého odborníka Svena Gronemeyera končí jen nynější cyklus lidské civilizace, dlouhý 5 125 let, přesně 21. prosince 2012, a poté začne nová éra lidstva.
 • Jak se jmenuje celým jménem Bob Marley (i s přezdívkou) a všichni jeho synové?
  Robert Nesta "Bob" Marley.
  Synové Imani Carole, Cedella, David, Stephen, Robert, Rohan, Karen, Julian, Ky-Mani, Damian, Makeda. (z http://wiki.answers.com/)
 • Který spisovatel napsal nejvíce knih?
  Ryoki Inoue je Brazilský spisovatel, zanesený v Guinessově knize rekordů jako nejplodnější autor. Začal psát v roce 1986. V současnosti má publikováno 1075 knih pod 35 pseudonymy. (z wikipedia.org)
 • Jsou laserové zbraně?
  Ano, laser má oproti projektilovým zbraním řadu výhod. Dokáže střílet velmi rychle, přesně a na obrovské vzdálenosti. Má rovněž potenciál přenést do cíle ohromné množství ničivé energie. Velkou budoucnost mají laserové zbraně v námořnictvu. Jak z taktických důvodů, tak také pro schopnost lodí nést obrovské generátory elektrické energie - nutné pro napájení laserových systémů. (z www.armadninoviny.cz)
 • Byla potopa světa???
  Přibližně před devíti až pěti tisíci lety došlo v severní turecké provincii Sinop k velkolepé historické události. Tak velkolepé, že se někteří domnívají, že představuje důkaz, že „potopa světa“ vylíčená v Bibli mohla být skutečným (i když poněkud nadsazeným) popisem reálných událostí.
  V září roku 2004 v expedici k Černému moři, týmy vědců z různých institucí (včetně společnosti National Geographic) došly k závěru, že toto moře nebylo vždy v takové podobě, v jaké ho známe dnes.Dospěli k názoru, že pochází z obrovského jezera, které se v určité době v dějinách začalo nezvykle rychle rozšiřovat. Tato změna byla ve skutečnosti tak velká, že obyvatelé z okolí byli nuceni okamžitě vyhledat bezpečnější území. Byla nalezena ve spěchu opuštěná obydlí, nářadí a další stopy jejich dřívějšího života.  (z www.velkaepocha.sk)
 • Kdo napsal Bibli???
  Prvních pět knih bylo napsáno prorokem Mojžíšem před rokem 1400 př. Kr. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, byla napsána apoštolem Janem kolem roku 95 po Kr.
  Bible obsahuje knihy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého. (Viz 2. Timoteovi 3,16.17) Jednotliví pisatelé žili v rozdílných dobách, někteří řádově až stovky let od sebe. V mnoha ohledech si byli tito lidé zcela cizí. Někteří byli podnikatelé či obchodníci, jiní zase pastýři, rybáři, vojáci, lékaři, kazatelé nebo i králové. Sloužili za dob různých vlád a žili uprostřed docela protichůdných kultur a filozofických směrů. (z www.bibleinfo.cz)
 • Kolik nese pštros vajec za svůj život?
  Pštros žádná :) Nicméně pštros si během období páření najde tři až čtyři samice, které snáší do jednoho hnízda (dominantní samice až 8 vajec, ostatní 3-4 vejce). Pštros na nich sedí v noci, samice přes den. V přírodě se jedinci dožívají okolo 30 let, dospělí jsou za 2-4 roky. Takže suma sumárum snese samice kolem 100 vajec za život. (z wikipedia.org)
 • Budeme tu za chvíli mluvit čínsky všichni?
  Rozhodně ne, už jen z toho důvodu, že čínština je velice složitý jazyk, který se spousta lidí naučit prostě nezvládne. Nicméně se předpokládá, že brzy bude pracovní trh oceňovat ty, kteří se čínsky (nebo i rusky) naučí. Angličtina jako jediný jazyk už prostě nestačí. 
 • Proč se potopila Atlantida?
  Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, dodnes se o tom vedou debaty, a samozřejmě také o její možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu; měla ležet někde v oblasti Giblartarského průlivu. Platón nejspíše použil příběh Atlantidy jako demonstrace ideálního státu. Původně měli Atlanťané podle Platóna žít spořádaně a v souladu se zákony bohů. Později ale začali toužit po větším bohatství a moci, ztratili důvěru bohů a Zeus se nakonec rozhodl celý kontinent zničit mohutným zemětřesením. (z wikipedia.org)
 • Proč má žirafa modrej jazyk? Proč krokodýl nemůže vypláznout jazyk?
  Jazyk žirafy má méně žil – proto tmavé zbarvení. Jazykem protéká méně krve a díky tomu je odolnější proti zraněním o trny rostlin apod.
  Jazyk krokodýla je přichycen k spodní straně čelisti membránou. Jazyk slouží k uvolňování soli z těla. (z www.omg-facts.com)
 • Jaké IQ má prezident USA? Proč teroristi narazili do dvojčat v USA?
  Barrack Obama oficiálně hodnotu svého IQ nepublikoval.
  Terorismus je forma politického extremismu. Skrze publicitu spojenou s násilnými útoky se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch a upozornit na svoje politické cíle.
 • Proč se sloni bojí myší?
  Strach slonů z myší je pouze mýtus. Sloni se myší nebojí. (z www.dsc.discovery.com)
 • Proč vymřeli dinosauři? Jak vznikl první člověk? A jak vznikl bůh?
  • Teorií o konci obřích plazů ovládajících druhohorní Zemi je několik. Asi nejvíce propíranou je ta o obrovském meteoritu, který před 65 miliony let spadl na území dnešního Mexika. Způsobil zemětřesení, tsunami, požáry a vlivem množství zplodin uvolněných do atmosféry i výrazné změny klimatu. Nejnovější výzkumy geologických vrstev však napovídají, že mexický meteorit v tom prsty moc mít nemohl. Přinejmenším na všechny ty katastrofy nebyl úplně sám. Více na: http://21stoleti.cz/blog/2007/05/18/jak-vymreli-dinosauri-dalsi-teorie-o-dopadu-meteoritu
  • Na vznik člověka jsou dva hlavní názory. Oba mají mnoho přívrženců, mnoho vědců, kteří svoji teorii dokazují. První teorie se nazývá kreacionistická a tvrdí, že člověka, podobně jako celý Svět, stvořil Bůh během sedmi (resp. šesti - v neděli odpočíval) dní. Nevěří v takovou obrovskou shodu náhod, jejímž výsledkem by byla příroda a společnost tak, jak ji známe. Druhá teorie se domnívá, že člověk vznikl vývojem (evolucí) z živočišných předků, tedy opic a lidoopů. Věda zabývající vznikem a vývojem člověka se nazývá antropologie. (z www.dejepis.com)
  • Základní parametr Boha v k terého se věří v křesťanství je, že je věčný a nemá počátek - tedy "nevznikl", ale jeho základní atribut je bytí, tedy existence jako taková. Filosoficky první příčina, která nemá již předcházející příčinu. (z www.otazky.vira.cz)
 • Proč byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II? Proč staří májové byli tak krutí?
  • 13. května 1981 na papeže střílel na Svatopetrském náměstí Turek Mehmet Ali Ağca. Papež utrpěl těžká zranění, nicméně jeho život se podařilo zachránit. Existuje několik teorií, odkud atentát vzešel, nejrozšířenější tvrdí, že šlo o společnou akci KGB, Stasi a bulharské tajné služby. Ağca byl za svůj čin odsouzen a v roce 2001 byl po odpykání dvaceti let deportován zpět do Turecka. (z wikipedia.org)
  • Mayové praktikovali lidské oběti, kterým bylo zaživa vyříznuto srdce, které pak bylo obřadně spáleno, nicméně jejich božstva se někdy spokojily i s pouhým pouštěním krve z jazyka, uší či penisů, přičemž množství krve záviselo na požadavcích na bohy. Obětovány byly často i děti, pravděpodobně pro svoji čistotu. I když náboženství Mayů nebylo zcela objasněno, je zřejmé, že Mayové věřili, že vesmír má tři hlavní struktury – podsvětí, nebesa a Zemi. Božstva Mayů měla různé úkoly, které se mezi nimi často prolínaly. (z www.artmuseum.cz)
 • Proč nemáme tolik řad zubů jako žralok?
  Kdo by stál o ustavičnou bolest rostoucích zubů? Pár fakt o žraločích zubech z http://natgeotv.com:
  • Každý zub může vydržet jen asi týden a pak vypadne. Je nahrazen novým do 24 hodin.
  • Během deseti let se žraloku tygřímu vytvoří až 24 000 nových zubů.
  • Žralok bílý má asi 3000 deseticentimetrových zubů. Nejsou upevněny na čelisti, ale zatahovací a na své místo se dostávají, když žralok otevře svá ústa.
  • Žralok tygří má vroubkované zuby tak ostré, že hladce prokousnou kost.
  • Většina žraloků má v každé čelisti 5 až 15 řad zubů.
  • Na rozdíl od lidských nemají žraločí zuby kořeny, takže se mnohem snáze vylamují.
 • Jak se mám dát emancipovat?
  Emancipace znamená vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv. Emancipovat se může jednotlivec pouze sám.
  (z www.wikipedia.org)
 • Proč lidi umírají na stáří?
  Lidé umírají na choroby spojené se stárnutím organismu. Ve věku 65-69 let začínají převažovat nemoci oběhové soustavy - cca 40 %, u osob starších 90 jsou příčinou smrti více než 75 %. U nejstarších osob jsou časté také nemoci dýchací soustavy - 7 %. (z www.medispot.cz)
 • Proč neexistuje stroj času?
  Stroj času teoreticky existuje - fyzik Albert Einstein pomocí speciální teorie relativity ukázal, že do budoucnosti v jistém smyslu cestovat lze. Podle této teorie, pokud se jakékoliv těleso přiblíží rychlosti světla, čas se pro něj z hlediska ostatních zpomalí, takže vlastně cestuje do budoucnosti. Stejného efektu lze dle obecné teorie relativity dosáhnout pobytem v silném gravitačním poli, například poblíž černé díry. Nicméně žádný z těchto způsobů neumožňuje se vrátit do výchozí doby, cesta je jednosměrná. A samozřejmě ještě nikdo nesestrojil přístroj, který by to umožňoval. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestov%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Dase.
 • Proč sportovci vydělávají víc než lékaři, hasiči, policisti?
  Hlavní důvod je jejich počet - vrcholových sportovců je mnohem méně než lékařů, hasičů či policistů. Druhým dovodem je samozřejmě zájem veřejnosti o sport. Zajímavý, ačkoli starší článek na toto téma najdete na http://www.penize.cz/investice/14105-jsou-sportovci-preplaceni.
 • Proč exitují desítky, ne-li stovky denominací v církvi? (A proč může existovat něco jako Westboro Baptist Church, a proč je ještě nikdo nerozpustil?)
  Problematiku krásně vystihl krátký článek na www.odkrytepravdy.cz: "Protože se jedná o lidské týmy, řídící se stejnými pravidly jako jakékoliv jiné lidské zájmové skupiny. Vzájemná nevraživost bývá velká až extrémní, podobně jako u jiných lidských komunit, například motorkářských gangů. To co se nazývá Církve jsou tedy Církevní Organizace, nebo by se dalo říci "Organizace věřících nečemu". "
  Westboro Baptist Church (WBC) je americká, nezávislá baptistická církev známá pro svou extrémní ideologii, zejména proti homosexualitě. Církev byla založena roku 1955. Kromě anti-homosexuálních protestů demonstrují také proti Židům.
  O tom, jak je možné založit novou církev, informuje třeba článek http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost. Ke vzniku mnohdy stačí jen dostatečný počet členů.

Vesmírné otázky

 • Jak vznikl vesmír?
  Během staletí lidského poznání se pohled na vesmír a jeho vývoj neustále měnil a je tomu tak stále. Dnes nejuznávanější teorie, která je pozorováním nejpodloženějším je takzvaný standardní model. Přesto najdeme mnoho astrofyziků, kteří ho zavrhují a odmítají i velký třesk. Podle teorie velkého třesku (anglicky Big Bang) vznikl vesmír z nekonečně malého bodu o velké hustotě. Tato singularita byla jak počátkem hmoty a prostoru tak i počátkem času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru.Ten probíhal zpočátku velmi rychle a měl (nebo mohl mít) podobu nesmírné exploze (v podstatě se rozepnul ve velmi malém čase na ohromný objem a to ještě daleko rychleji než probíhá rozpínání vesmíru v dnešní době - to je nazýváno inflace). I když slovo třesk navozuje představu zvuku, jakési rány, je v tomto případě ekvivalentem slova výbuch. (z wikipedia.org)
 • Když černá díra spolkne hvězdu, co se s ní stane? (s tou hvězdou)
  Jakmile se hvězda přiblíží na vzdálenost, která od Slunce dělí planetu Merkur, silná gravitace, působící na přivrácené straně hvězdy silněji než na odvrácené polovině, ji roztrhá.

 • Co je to temná hmota?
  Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota.

 • Jak je velký vesmír?
  Vesmír je velký 13,7 miliardy světelného roku. Je to proto, že má stáří, které se dnes už dosti bezpečně zjistilo díky družici WMAP, 13,7 miliardy roků. To znamená, že při tomhle stáří můžeme vidět do vzdálenosti 13,7 miliardy roků. Teď ovšem musíme uvážit, že vesmír se rozpíná. A signál, který k nám vyletěl z nějaké velmi vzdálené galaxie na hranici viditelného vesmíru, k nám samozřejmě prolétal v době, kdy se vesmír zvětšoval.
  Dá se zjistit, že to, co je pro nás z té staré galaxie vzdálené 13,7 miliardy roků, je dnes vzdálené 78 miliard roků. Takže bychom také mohli říci, že vesmír má rozměr 156 miliard roků, tedy dvojnásobek těch 78 miliard. (z http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/portal/_zprava/156347)

 • Proč je na Zemi zemská gravitace?
  Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let rakrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa. Na konci tohoto procesu v soustavě vznikly čtyři terestrické protoplanety. Vzájemné srážky planetisimál společně s uvolněným teplem z radioaktivních rozpadů roztavily větší část materiálu, který tvoří Zemi. Předpokládá se, že roztavený povrch se na planetě vyskytoval přibližně miliardu let. Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí. Gravitační interakce je nejslabší ze základních interakcí a má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá. (z wikipedia.org)
 • Kolik hvězd máme ve vesmíru???
  300 000 000 000 000 000 000 000 - to je poslední "odhad" podle výzkumu profesora Van Dokkuma z roku 2010. (z http://technet.idnes.cz/ve-vesmiru-je-trikrat-vice-hvezd-nez-se-myslelo-mohou-za-to-trpaslici-123-/tec_vesmir.aspx?c=A101210_161556_tec_vesmir_mbo)
  V letech 1989 - 1993 zmapoval Hipparcos (sonda "hvězdný kartograf") dva a půl milionu hvězd. Gaia, jejíž start je plánován na rok 2012 rozšíří tento katalog o další miliony hvězd. Hvězdy ve Vesmíru nejsou rozmístěny náhodně, jsou sdruženy v shlucích hvězd - galaxiích. Slunce je součástí galaxie nazývané Mléčná dráha. Astronomové odhadují, že Mléčná dráha je složena z 100 miliard hvězd. Kromě toho existují miliardy dalších galaxií! Číselné vyjádření přestává mít smysl - taková čísla si opravdu neumíme představit, nemáme je s čím porovnat. (z www.astro.cz)
 • Kde končí vesmír?
  Nejčastější odpověď je ve stylu "Vesmír je konečný i nekonečný zároveň." doplněná o teorii, že se vesmír stále rozpíná. Vesmír je nesmírně velký a možná má i nekonečný objem. Region viditelný ze Země (pozorovatelný vesmír) je koule o poloměru přibližně 46 miliard světelných let, poloměr byl určen z toho, kde jsou díky rozpínání vesmíru viditelné nejvzdálenější objekty. (z wikipedia.org)

 • Z čeho a jak vznikla planeta Země?
  Země vznikla (podobně jako ostatní planety slunečního systému) přibližně před 4,6 miliardami let. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa. Vzájemné srážky planetisimál společně s uvolněným teplem z radioaktivních rozpadů roztavily větší část materiálu, který tvoří Zemi. Předpokládá se, že roztavený povrch se na planetě vyskytoval přibližně miliardu let. Po zformování protoplanety docházelo k masivnímu bombardování povrchu následkem vytváření atmosféry. Je dokonce možné, že celý povrch byl roztaven do podoby tzv. magnetického oceánu. Z rozsáhlých lávových oblastí se uvolňovalo značné množství plynů, které se přidalo k původní atmosféře. Předpokládá se, že první život na Zemi vznikl před 4 miliardami let v dobách, kdy byla atmosféra ještě obohacena volným vodíkem.
  (z www.base-universe.estranky.cz)
 • Jaká je rychlost světla?
  Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu je definována přesnou hodnotou 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h). (z wikipedia.org)
 • Proč Země nemá prstence (jako Saturn)?
  Planetární prstenec je přírodní útvar, složený z úlomků a prachu, který obepíná planetu. Nejznámějším příkladem je soustava takových prstenců kolem planety Saturn, z pozorování je nicméně patrné, že podobný prstenec mají i ostatní plynné planety ve sluneční soustavě (Jupiter, Uran, Neptun). Vznik prstenců není dodnes zcela vysvětlen, obecně přijímány jsou hypotézy zachycení meziplanetárního prachu i rozpadu malých měsíců vlivem jejich slapového namáhání. (z wikipedia.org)
  Země prstence nemá, protože nemá na orbitě žádný materiál, ze kterého by mohl vzniknout (ale možná, když přidáme ještě pár pořádných satelitů...)

e-Skills Week

V roce 2012 Evropská komise/Generální ředitelství pro podniky a průmysl znovu iniciuje kampaň

Evropský týden IT dovedností 2012 - European e-Skills Week 2012

Kampaň je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Kampaň bude probíhat od konce roku 2011 a vyvrcholí během posledního březnového týdne 26. 3. - 30. 3. 2012.

Kampaň bude probíhat ve více než 25 státech Evropské unie a zapojí se do ní žáci, studenti, učitelé, veřejní činitelé, odborníci a zástupci IT firem. Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách.

Klíčové myšlenky kampaně v roce 2012

 • elektronické dovednosti (e-skills) jsou nezbytné pro plnohodnotný život v 21. století
 • práce v oblasti ICT je zajímavá, kreativní, dobře placená a užitečná
 • v oblasti ICT je stále co objevovat
 • oblast ICT se stále rozvíjí a uživatelé musí své elektronické dovednosti stále zvyšovat
 • elektronické dovednosti jsou základem úspěšného podnikání

Organizátoři kampaně:

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity "European e-Skills Weeku 2012" koordinuje Dům zahraničních služeb.

Kontaktní osoba: Barbora Grečnerová - barbora.grecnerova@naep.cz

Web kampaně: http://eskills-week.ec.europa.eu

České stránky kampaně: www.dzs.cz/eskills

Partneři kampaně:

Zapojené školy, firmy a organizace do této kampaně najdete na českých stránkách kampaně v sekci Partneři kampaně 2012. Pokud sami pořádáte do konce května 2012 nějakou akci zaměřenou na IT dovednosti (např. beseda, workshop, soutěž apod.) můžete se i vy stát partnery kampaně.

Partnerem kampaně e-Skills Week 2012 je i Informační centrum pro mládež Prostějov

 

Zdroj: www.dzs.cz/eskills

Evropská soutěž PASSION

Soutěž The e-Skills Week Project Passion Competition je součástí celoevropské kampaně e-Skills Week 2012 / Evropský týden IT dovedností 2012, kterou iniciuje Evropská komise.

Téma soutěže:

 • Elektronické dovednosti: Otevřená cesta k zaměstnání mnoha tváří! (e-Skills: there is a job waiting for you)

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena studentům posledních ročníků vysokých škol nebo čerstvým absolventům VŠ, kteří studují obory jako komunikace, žurnalistika, audio-visuální umění, design, media, digitální technologie apod. V rámci soutěže mohou studenti vytvořit kreativní video, film nebo hudební příspěvek.

Soutěžní příspěvky musí obsahově splňovat téma soutěže a spadat do jedné z následujících kategorií:

 1. Elektornické dovednosti a já
 2. Elektronické dovednosti: zaměstnání budoucnosti
 3. Kreativní elektronické dovednosti

Uzávěrka pro odevzdání soutěžních příspěvků je půlnoc 4. března 2012

Více informací naleznete v pokynech v češtině a v podrobných pokynech v angličtině.

Cena:

Vyhrajte stáž v jedné z renomovaných IT firem a finanční odměnu 1000 EUR!

 

Zdroj: www.dzs.cz

2013

Právo na informace právě teď - Informovaný občan

V návaznosti na loňskou kampaň Rady Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) - Právo mladých lidí na informace - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň

Právo na informace právě teď - Informovaný občan

Kampaň byla vyhlášena i v souvislosti s Evropským rokem občanů 2013 a hlavní aktivity budou probíhat v období letních prázdnin. Aktivity vyvrcholí 5. září 2013 v jednotlivých informačních centrech pro mládež v celé České republice, kdy se bude slavit tzv. Český den informací pro mládež.

Cílovou skupinou kampaně jsou především mladí lidé.

Cílem kampaně je:

 • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv;
 • ukázat mladým lidem, že mohou být lépe informováni o možnostech, které vyplývají z evropského občanství a moci plně tato práva využít;
 • seznámit mladé lidi prostřednictvím Informačních center pro mládež s právy a příležitostmi, které jim z občanství EU vyplývají;
 • seznámit mladí lidi s činností Informačních center pro mládež.

Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM nebo na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed.

Celostátně proběhnou tyto aktivity:

 • Fotografická soutěž Jimmy na cestách,
 • Infocachingová hra,
 • Český den informací pro mládež (5. září).

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Informovaný občan ví... s těmito aktivitami:

Infocachingová hra 2013

Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež již druhý ročník soutěže pro mladé lidi do 30 let s názvem

Infocachingová hra

Během prázdnin bude po celé republice schováno 200 otázek. Úkolem soutěžících je hledat kartičky velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd.

Do konce srpna 2013 pošlete najednou všechny odpovědi na e-mail: info zavináč nicm.cz. Do předmětu uveďte heslo „Infocaching“. Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najednou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Slosované budou zvlášť. Případně je možné poslat více e-mailů s odpověďmi.

Po ukončení soutěže budou z došlých správných odpovědí vylosování tři výherci a jejich jména budou uveřejněna na webu www.nicm.cz. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.

Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache nenajdete, napište prosím na info zavináč nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!

Soutěž probíhá od 1. 7. 2013 - 31. 8. 2013.

Hlavní cena:

 • dvě zpáteční jízdenky Student Agency do jakékoli Evropské destinace, kam Student Agency jezdí

Zvláštní cena:

 • dárkový turistický balíček, pro dva soutěžící, kteří najdou a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Seznam míst, kde najdete infocache, najdete na adrese: www.nicm.cz/infocachingova-hra.

Seznam míst v Olomouckém kraji:

 • Dobrochov, informační cedule zezadu, 49°22'54.412"N, 17°7'21.761"E
 • Lipník nad Bečvou, vývěska Turistického informačního centra, 49°31'34.251"N, 17°35'10.986"E
 • Olomouc, vitrínka u vchodu do areálu DDM Olomouc, Janského 1, 49°34'39.210"N, 17°14'43.032"E
 • Olomouc, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, socha obložená dřevem, 49°34'28.658"N, 17°15'3.396"E
 • Prostějov, vitrínka ICM na budově školy, 49°28'12.504"N, 17°6'44.812"E
 • Prostějov, zleva kaple sv. Anny, asi v půlce pod kamenem, 49°28'3.126"N, 17°5'41.309"E
 • Prostějov, zezadu plánu Sídliště Svornosti, 49°28'38.642"N, 17°8'4.308"E
 • Prostějov, vchod do kina, skleněné dveře, 49°28'25.576"N, 17°6'37.094"E
 • Přerov, výloha Informačního centra, Přerov - Předmostí, 49°27'58.714"N, 17°26'17.134"E
 • Přerov, okno Městského informačního centra, nám. T. G. Masaryka, 49°27'15.930"N, 17°26'58.460"E
 • Šumperk, prosklené vstupní dveře - Informační centrum Šumperk při Vlastivědném muzeu, 49°57'53.990''N, 16°58'44.438''E
 • další místa ještě průběžně doplníme

Infocache v Olomouckém kraji jsme pro vás rozmístili ve spolupráci s

Všem partnerům děkujeme za pomoc.

NáhledPřílohaVelikost
plakát - Infocachingová hra 2013.pdf394.76 KB

Informační kampaň "Víte, že..."

Evropský rok občanů 2013 se věnuje otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Cílem evropské kampaně je vyvolat mezi veřejností - a to napříč generacemi - debatu o tom, jak si představuje práva, politiku a správu Evropské unie v roce 2020. 

Cílem informační kampaně

Víte, že...

kterou pořádá Informační centrum pro mládež Prostějov, je především upozornit na stávající práva a možnosti, které vyplývají zejména pro mladé lidi z občanství EU, a na zdroje a místa, kde mohou najít potřebné informace.

Oblasti, na které chce kampaň upozornit:

Vzdělávání

 • Studium v Evropské unii - pokud se rozhodnete studovat v jiném členském státě EU bude mít členství naší země v Evropské unii řadu výhod. Můžete využít např. pestrou nabídku výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU, ale hlavní výhodou pro vás bude to, že při studiu na zahraniční škole se na vás budou vztahovat stejné podmínky jako na domácí studenty.

Práce

 • Práce v Evropské unii - vstupem do Evropské unie teď máte možnost pracovat ve většině evropských států bez větších omezení. Při hledání práce v EU se vám dnes nabízí nespočet možností: od speciálních agentur, přes mezinárodní pracovní vyhledávače, databáze EURES až po místní úřady práce.
 • Stáže v zahraničí - stáže jsou krátkodobé (převážně 1-6 měsíců), většinou neplacené, pracovní příležitosti ve firmách/organizacích/institucích, které vám umožní získat zkušenosti ve vystudovaném oboru, potřebnou praxi a mnoho dalších užitečných profesních dovedností. Pokud se jedná o zahraniční stáž, získáte i velmi ceněné jazykové dovednosti.

Cestování

 • Práva cestujících - ať už cestujete jakkoli a setkáte se se zpožděním, máte právo vědět, proč se tak stalo, jaká jsou kritéria a podmínky pro možnou kompenzaci zpoždění, pro změny trasy, vracení jízdného nebo poskytování pomoci včetně jídla a v případě potřeby i ubytování. A především platí, že stejné podmínky cestování platí pro všechny - pro mladé, seniory, rodiny s dětmi, cestující s postižením...
 • Pojištění v EU - ať už se chystáte vyrazit na dovolenou, pracovní či studijní cestu nebo jen tak krátce do některé ze zemí Evropské unie, nezapomeňte se připravit i na rizikový scénář - zkontrolujte si své zdravotní pojištění, a možná si i radějizajistěte cestovní připojištění.

Nakupování

 • Nákupy v EU - Nakupování přes internet s sebou nese nejen výhody jako větší výběr a lepší ceny, ale také určité nejistoty - poskytujete své osobní a platební údaje neznámému prodejci a vybrané zboží vidíte jen na několika snímcích. Nikdy si nemůžete být zcela jisti, jestli vaše zboží dorazí, bude-li vám vyhovovat a zda bude vaší případné reklamaci vyhověno. Vždy je to snazší, pokud se orientuje v podmínkách nákupu přes internet a znáte svá práva.
 • Bezpečnost (nejen) potravin v EU - EU se v oblasti bezpečnosti potravin zabývá také zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat i rostlin. S tím souvisí např. různá omezení při dovozu potravin živočišného původu ze zemí mimo EU nebo nutnost vyřídit vaší kočce, fretce či psu evropský cestovní pas. 

Dobrovolnictví

 • Evropská dobrovolná služba - jestli je vám 18 až 30 let a přemýšlíte, že byste chtěli věnovat až 12 měsíců dobrovolnickému projektu v zahraničí a získat tak nové zkušenosti a dovednosti, které vás obohatí nejen pro váš další pracovní život, je Evropská dobrovolá služba příležitost pro vás.

Kde vám poradí

 • Informační centra pro mládež (ICM) v ČR - pokud hledáte odpovědi na otázky z oblastí jako je vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, pak se obraťte na nejbližší ICM. Jejich pracovníci vám pomohou najít odpovědi na vaše otázky, a to zdarma, diskrétně a anonymně.
 • Informační střediska o EU - pokud hledáte odpovědi na specifické otázky týkající se života, práce, studia nebo cestování v EU, můžete se obrátit přímo na specializovaná informační střediska a informační sítě.

2014

Den otevřených dveří ICM Prostějov

Nový školní rok také letos zahajuje ICM Prostějov Dnem otevřených dveří, a to ve čtvrtek 11. září 2014. Přijďte se podívat, jak to v ICM vypadá, co všechno vám nabízí. Odnesete si od nás nejen zajímavé materiály, ale budou pro vás nachystány i kreativní aktivity a dozvíte se, co pro vás má ICM spolu s Městským evropským informačním střediskem (MEIS) připraveno v tomto školním roce.

Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?

V návaznosti na loňskou kampaň Právo na informace právě teď - Informovaný občan - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň

Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?

Hlavní aktivity budou probíhat v rámci Týdne informací pro mládež - od 8. do 14. září 2014

Cílovou skupinou kampaně jsou především mladí lidé.

Cílem kampaně je:

 • ukázat a připomenout mladým lidem, že právo na informace je jedním z jejich základních práv.
 • seznámit mladé lidi s možnostmi podnikání prostřednictvím ICM.
 • podnítit v mladých lidech zájem o podnikání.
 • na základech příkladů dobré praxe představit úspěšné mladé podnikatele.
 • seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu.

Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM.

V rámci celostátní kampaně vytvořilo Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání", v které najdete stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy. Ke stažení ji najdete v příloze.

Celostátně proběhnou tyto aktivity:

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Co ti brání v podnikání aneb Jsme mladí a podnikaví s těmito aktivitami:

NáhledPřílohaVelikost
Co ti brání v podnikání - elektronická publikace949.38 KB

Co ti brání v podnikání?

V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov celodenní akci s názvem

Co ti brání v podnikání?,

která se uskuteční v úterý 9. září 2014. Její dopolední část (Klub DUHA, Školní 4, Prostějov) bude určena středoškolákům a odpolední část (SVČ OÁZA, Komenského 17, Prostějov) bude pro zájemce z řad veřejnosti.

 • Máte-li zájem se se svými studenty zúčastnit dopoledního bloku,
  volejte Mgr. Kateřině Opatrné na 582 302 553.
 • Zájemcům o účast na odpoledním bloku se doporučujeme přihlásit na bit.ly/seminar-ICM.

Vstup zdarma.

V dopoledním i odpoledním bloku budou pozvaní hosté prezentovat a seznamovat účastníky s možnostmi, jak začít podnikat, kdo jim může pomoci s rozjezdem podnikání, apod. a zároveň budou mezi hosty mladí úspěšní podnikatelé či podnikaví mladí lidé, kteří mohou účastníky inspirovat.

Program

Informační blok 15.00-16.15

 • 15.00 - Základní informace pro vstup do (živnostenského) podnikání
  Obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu přiblíží základní charakteristiku živnostenského podnikání, druhy živností (včetně negativního vymezení, co živností NENÍ) a podmínky pro provozování živnosti. Dále posluchače seznámí s tím, co je zapotřebí si pro vyřízení živnosti připravit, resp. přinést s sebou na úřad a jaké další kroky po obdržení průkazu k oprávnění jsou povinni učinit.

Kontakt:

Ing. Bc. Antonie Orálková
Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
tel.:
582 329 500
e-mail:
antonie.oralkova zavináč prostejov.eu
www stránky: www.prostejov.eu - Odbor obecní živnostenský úřad

 • 15.15 - Informace pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
  Úřad práce

Poradkyně pro volbu a změnu povolání podá informace z pohledu Úřadu práce. Zájemci uvažující o podnikání získají přehled o možných příspěvcích na podporu uchazečů o práci zahajujících své podnikání, informace o rekvalifikacích souvisejících s rozjezdem podnikání a v neposlední řadě o projektech určených pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Gabriela Juráčková
Poradkyně z Referátu poradenství a dalšího vzdělávání
tel.:
950 154 432
e-mail: gabriela.jurackova zavináč pv.mpsv.cz

PhDr. Adolf Tomandl
Poradce pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
tel:
950 154 322
e-mail: Adolf.Tomandl zavináč pv.mpsv.cz

Bc. Jitka Růžičková
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – zřízená (pro OSVČ)
tel:
950 154 444
e-mail: Jitka.Ruzickova zavináč pv.mpsv.cz

www stránky: http://portal.mpsv.cz - Prostějov

 • 15.25 - Vědeckotechnický park v Olomouci

Senior konzultant představí aktivity Vědeckotechnického parku v Olomouci na podporu inovací a inovačního podnikání v Olomouckém kraji – ať už se jedná o pronájem kanceláří a výrobních prostor, pomoc s rozjezdem podnikání či získáním dotace, transferem technologií a poradenstvím pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Petr Měřínský
Senior konzultant
tel.:
585 631 422
e-mail:
petr.merinsky zavináč vtpup.cz
www stránky:
www.vtpup.cz

 • 15.40 - Erasmus pro mladé podnikatele

Nová ekonomika, o.p.s si klade za cíl vyhledávat a prosazovat inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk a je také zprostředkovatelskou organizací pro program Erasmus pro začínající podnikatele, který je zaměřen na rozvoj malého a středního podnikání. Tento výměnný program financovaný Evropskou unií, který umožňuje začínajícím podnikatelům vyjet až na půl roku do zahraničí (v rámci EU) a učit se zde potřebné znalosti a dovednosti od zkušených podnikatelů z branže, přiblíží na semináři paní Kačabová.

Kontakt:

Anna Kačabová
Nová Ekonomika, o.p.s.
e-mail:
anna.kacabova zavináč nova-ekonomika.cz
www stránky:
www.nova-ekonomika.cz; www.erasmus-entrepreneurs.eu

 • 15.55 - Nadační fond Dalkia ČR

Ředitelka nadačního fondu vysvětlí, jak Dalkia přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které realizací svých projektů s veřejně prospěšným zájmem vytvářejí nová trvalá pracovní místa. Tato pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel a je určena na pořízení hmotného majetku nezbytného k zahájení podnikání.

Kontakt:

Mgr. Martina Zichová
Ředitelka nadačního fondu Dalkia ČR
tel.:
556 206 405
e-mail:
martina.zichova zavináč dalkia.cz
www stránky:
www.dalkia.cz

Příklady dobré praxe

Jirka je jednadvacetiletý podnikatel, který hned po maturitě založil firmu iParťák. Ta klientům pomáhá s tvorbou webových stránek a podnikáním na internetu. Jirka také provozuje populární magazín pro začínající i zkušené podnikatele MladýPodnikatel.cz a o své zkušenosti se dělí na svém blogu.

Jiří Rostecký
e-mail:
jiri zavináč rostecky.cz
www stránky:
www.ipartak.cz, mladypodnikatel.cz

 • 17.15 - Pavla Simonsen, Jaroslava Turková – Netstep.cz

NETSTEP.cz je dámské duo, které se věnuje téměř veškeré online reklamě a aktivitám za účelem zviditelnění firem a e-shopů na internetu. V našem portfoliu zákazníků jsou společnosti s různým zaměřením, od kosmetiky, parfémů a bylinek až po stavební obory nebo pneumatiky. Naše hlavní aktivity se pohybují okolo vyhledávačů Google a Seznam, porovnávačů Zboží a Heureka, ale také na sociálních sítích jako je Facebook a Google+. Cílem je zvýšení relevantní návštěvnosti a z toho plynoucí prodeje a objednávky služeb.

Pavla Simonsen a Jarka Turková
e-mail:
simonsen zavináč netstep.cz, turkova zavináč netstep.cz
www stránky:
www.netstep.cz

 • 18.00 - Zdeněk Novotný, Tadeáš Foltýn – Frigida.cz

"Nejsme výrobci sériových kol, ani textilní závod" říkají mladí tvůrci vystupující pod značkou Frigida. Snaží se sladit oblečení s jízdou na kole tak, aby se vymanili z šedi všedního dne. Přinášejí ojedinělé, někdy extravagantní "kousky".

Zdeněk Novotný a Tadeáš Foltýn
e-mail: zdenek.novotny zavináč frigida.cz, tadeas.foltyn zavináč frigida.cz
www stránky: www.frigida.cz

Plakát:

Nestihli jste naši akci "Co ti brání v podnikání?" a chtěli byste vědět, o čem mluvili naši hosté? Stáhněte si z příloh jejich prezentace a nechte se inspirovat!

V rámci celostátní kampaně vytvořilo také Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání".
Najdete v ní stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy.

Já a podnikání?

V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov online průzkum s názvem

Já a podnikání?

Krátký anonymní online dotazník vyplnilo 107 respondentů, z nich většina byli mladí lidé do 30 let. Dotazník se nejvíce šířil díky e-mailu, sociálním sítím a během akcí ICM Prostějov.

Co Vy a podnikání?

Chtěl/a bych jednou začít podnikat. 31 respondentů
Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne. 26 respondentů
Už podnikám. 32 respondentů
Podnikání není nic pro mě. 18 respondentů

Kdo nebo co ovlivnilo tento váš postoj k podnikání?

Rodina 37 respondentů
Přátelé 28 respondentů
Škola 12 respondentů
Příklad v okolí 30 respondentů
Vlastní zkušenost 26 respondentů
Situace na trhu práce 32 respondentů
Média 10 respondentů
Jiné:
   Touha vyzkoušet něco nového.
   Mé vlastní zájmy.
   Touha být nezávislý a nemuset se nikomu přizpůsobovat a nikoho poslouchat.
   Chci být sám sobě pánem.
   Nedostatek vlastních schopností potřebných k podnikání.
   Vysoký věk.
   Mám práci, která mě baví, a proto nemusím podnikat.
   Touha dokázat něco víc
   Propuštění ze zaměstnání.
   Nespokojenost v předchozím zaměstnání

15 respondentů
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  6 respondentů
  1 respondent
  1 respondent

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich postoji k podnikání?

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich věku?

Uveďte, prosím, konkrétní příklad:
(uvádíme pouze výběr z odpovědí) 

Chtěl/a bych jednou začít podnikat.

 • Můj přítel podniká a celkem se mu daří, jeden můj známý taktéž.
 • Ráda bych si vydělala nějaké peníze ke svému zaměstnání.
 • Ráda bych řídila sama sebe a zařizovala si různé věci, než aby mi někdo říkal co a jak mám dělat.
 • Nasbírat zkušenosti ve firmě a potom nabyté zkušenosti využít ve vlastním, s tím, že si tam člověk bude moct spoustu věcí udělat podle sebe, realizovat vlastní nápady, nést vlastní zodpovědnost...
 • Máme nápad, který bychom chtěli zrealizovat. Navíc dneska je těžké sehnat práci a podnikání je možná jedna z věcí, co je tu uskutečnitelné.
 • Na trhu práce je málo pracovních pozic, je lepší přijít s něčím inovativním.
 • Většina mých kamaráců podniká a úspěšně.
 • Když uvážím kariérní postup a možnosti seberealizace v rámci profesní hierarchie, přijde mi zajímavější rozvíjet něco vlastního. Podnikání pro mě neznamená "víc peněz", ale životní styl a plnění si vlatních snů - i za cenu mnohem časově a fyzicky náročnější práce než v rámci firmy. Co mě částečně ovlivnilo tak jsou média a setkání se s lidmi kteří podnikají.
 • Získala jsem zkušenost v zahraničí.
 • Oba moji rodiče podnikají, plánuju podnikat s kamarádkou na vlastní zodpovědnost za svoje činy.
 • V mém oboru to obvykle ani jinak nejde, člověk musí alespoň část příjmu mít jako podnikatel, přestože je zaměstnaný jinde.
 • Situace na trhu práce není zrovna příznivá pro maminky s malými dětmi, ráda bych pracovala, ale zároveň bych ráda byla se svými dětmi v důležitých okamžicích, což při pracovním poměru není pokaždé dost dobře možné. Navíc pokud mám možnost podnikat a uzpůsobit si svou pracovní dobu, tak jak potřebuju já a moje děti, tak není moc o čem přemýšlet, i když se jedná o velice náročné rozhodnutí, protože člověk musí opravdu hodně pracovat a snažit se, aby se uživil.
 • Vyhovovalo by mi být sama sobě šéfem… Mám podnikatelský záměr, o kterém si myslím, že by mohl fungovat. Bojím se ale finančního vkladu…
 • Situace na trhu práce mi dlouhodobě neumožňuje získat vhodné zaměstnání a možná že na to ani nejsem ten správný typ, když moji předkové vždy podnikali. Už dávno jsem chtěl navázat na tradici našeho starobylého rodu, ale stát mi v tom prozatím bohužel stále ještě a navíc velmi účinně brání.

Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne.

 • Práce jde s naplněním a radostí.
 • Strach z neúspěchu, velká konkurence na trhu.
 • Rodině se v podnikání daří.
 • Otec je vcelku úspěšným podnikatelem, má spousty kontaktů a přátel. Žije naplňujícím životem, narozdíl od jiných pracujících lidí v mém okolí, ktré jejich práce nebaví.
 • Nedostatek míst se zkráceným pracovním úvazkem. Mám děti 7 a 4 roky.
 • Tátá je uspěšný podnikatel a má hodně peněz. A to se mi líbí a motivuje mě to.
 • Nepřipadá mi, že bych na to byla ta pravá, ale kdybych měla nějaký nápad, tak proč ne... Někteří mí přátelé podnikají a také bych to do nich neřekla.

Podnikání není nic pro mě.

 • O podnikání se moc nezajímám, baví mě spíš sociální práce.
 • Nikdo v rodině nepodniká.
 • V dnešní době je to pro mě dost nejisté a já mám ráda jistotu.
 • Lidé, které znám a podnikají, musí být neustále v práci, nemají skoro žádné volno.
 • Asi nemám dost drzé čelo a ostré lokty.
 • Nemám dost zkušeností a odvahy začít podnikat.
 • Nejsem dost průrazná a mám obavy z nekalé konkurence.
 • Již jsem se podnikat pokoušela a myslím, že pro to nemám vlohy.
 • Příliš mnoho papírování (např. daňové přiznání podat na FÚ, SSZ, ZP). Neměla jsem jasno, zda někde nedlužím na daních. Zda jsem vše přiznala tak jak ve skutečnosti je. Těžko se mi orientovalo ve formulářích a co je kam potřeba přiložit. Bylo to pro mě stresující.
 • Připadá mi, že podnikatelné jsou nesvobodní, říká se, že si mohou organizovat čas, ale vždyť jsou vlastně v práci permanentně. Když je člověk zaměstnaný, má časově oddělenou dobu kdy je v práci, a kdy se jí už nemusí věnovat. Ale u podnikatelů v mém okolí pozoruji, že musí být neustále dostupní, pořád musí vymýšlet, jak udělat to či ono lépe a nemají čas si oddechnout.

Už podnikám.

 • Přátelé dělali amatérské webovky. Mě to začalo bavit. Škola mě naopak nebavila, a tak jsem se vzdělával sám. Líbily se mi příběhy o úspěšných podnikatelích. Bavilo mě tvořit, řídit, realizovat, ...
 • Sousedovi se v podnikání daří, potřebuji zabezpečit rodinu.
 • Rodinná firma.
 • Hromadily se mi doma vyrobené předměty, tak jsem si řekla, že je zkusím prodávat.
 • Možnost práce z domova.
 • Naskytla se příležitost.
 • Baví mne dělat průvodce turistů.
 • Chtěl jsem se nechat zaměstnat, ale po 50 Vás nikdo nezaměstná. Podnikaní byla jen nutnost.
 • Na podnikání jsem si od začátku až doteď nejvíce vážil a stále vážím svobody. Tj. že nemám nikoho - často hloupého - nad sebou, a že si můžu dle sebe zvolit ideální poměr mezi časem v práci a časem s rodinou. Také to prospělo sebevědomí, když jsem zjistil, že se mi daří.
 • Chtěl jsem se starat sám o sebe, nebýt závislý na rozhodování zaměstnavatele apod.

Které z následujících osobnostních charakteristik jsou podle vás pro podnikatele důležité?

Jaké výhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Samostatnost (člověk je vlastním pánem, případně i ostatním; může víc věcí ovlivnit, než když jen plní zadání od zaměstnavatele)
 • Kontrola nad celým projektrem
 • Možnost rozhodovat podle vlastního uvážení o všech svých nápadech
 • Časová flexibilita (např. možnost pracovat i doma u nemocného dítěte; volná pracovní doba; později i více času obecně)
 • Dělat, co mě baví
 • Možnost cestování
 • Finanční zajištění (možnost velkého výdělku, pokud se člověku daří)
 • Zkušenosti (i z různých oblastí - člověk musí improvizovat a jedna flexibilně i v situacích, kterým by se "normálně" vyhnul)
 • Splnění vlastního snu; seberealizace
 • Svoboda (časová; při rozhodování; dělám to, co chci a čemu věřím a tak jak chci; …)
 • Úspěch
 • Volnost
 • Větší motivace
 • Osobní rozvoj
 • Zábavnější než jednotvárná práce
 • Možnost práce z domova

Jaké nevýhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Finanční riziko; nejistota výdělku
 • Stres
 • Časová náročnost (velká náročnost především v začátcích; práce 24/7; méně času na rodinu a přátele; záliby, dovolenou)
 • Vážné ohrožení v případě dlouhodobé nemoci
 • Ztráta volného času, peněz, energie, nervů, …
 • Velká rizika (nejistá situace; možnost neúspěchu a krachu; konkurence; podnikatelská nápad nemusí být dost dobrý; ...)
 • Malá podpora ze strany státu
 • V případě neúspěchu ztráta zaměstnání
 • Velká byrokratická zátěž (velká časová investice v začátcích; spousta formulářů; nevýhodné pojištění; …)
 • Zadlužení se
 • Nejistota
 • Možnost ztráty motivace
 • Dlouhá doba při hledání místa na trhu práce
 • Obavy ze selhání
 • Zodpovědnost (např. za zaměstnance)

Co je podle Vás důležité předtím, než začnete podnikat?

Mít dobrý nápad 78 respondentů
Mít dobrý podnikatelský plán 55 respondentů
Mít dostatek peněz 45 respondentů
Mít dostatek peněz do začátku 45 respondentů
Mít vlastní zaměstnance 43 respondentů
Mít pro své podnikání podporu rodiny a přátel 38 respondentů
Mít hodně pracovních zkušeností 15 respondentů
Mít motivaci 5 respondentů

Jak ovlivňuje váš vztah k podnikání vaše odpovědi?

Víte, kde hledat informace v případě, že byste chtěli začít podnikat? Znáte některé z možností finanční podpory pro (začínající) podnikatele?

Rozjezdy roku (www.rozjezdyroku.cz) 12 respondentů
Nadační fond Dalkia (www.dalkia.cz/cz/nadacni-fondy) 2 respondenti
Nastartujte se (www.nastartujtese.cz) 14 respondentů
Erasmus pro mladé podnikatele (www.erasmus-entrepreneurs.eu) 13 respondentů
Zvýhodněné úvěry pro podnikatele 21 respondentů
Příspěvek na zahájení samostané výdělečné činnosti Úřadu práce 18 respondentů
Program Revit 2 respondenti

Co jste ochotný/á pro úspěšné podnikání udělat?

Pracovat o víkendech, státních svátcích 50 respondentů
Omezit své koníčky 41 respondentů
Trávit méně času s rodinou 13 respondentů
Trávit méně času s přáteli 29 respondentů
Dále se vzdělávat 60 respondentů
Vzít si finanční úvěr 14 respondentů
Najít si jinou práci na částečný úvazek 20 respondentů
Uskromnit se 42 respondentů
Přestěhovat se 17 respondentů
Ostatní (rekvalifikovat se; aktivně vyhledat přímé zákazníky, nekomunikovat s nimi přes prostředníka)
3 respondenti

 

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili.

QR kódová hra

ICM Prostějov pořádá v rámci kampaně Právo na informace právě teď - Co ti brání v podnikání? a ve spolupráci s dalšími ICM v ČR a Národním informačním centrem pro mládež velkou letní QR kódovou hru.

Pravidla QR kódové hry (oblast Prostějov)

Od 1. srpna až do 14. září 2014 budou umístěny (nejen) v Prostějově a okolí kartičky s QR kódy.

Každý, kdo najde kartičky (viz nesoutěžní ukázková kartička) a správně odpoví alespoň na tři soutěžní otázky ICM Prostějov skryté pod QR kódy, bude zařazen do slosování o společenskou hru Citadela a zároveň postoupí do celostátního losování o věcné ceny.

Výherce společenské hry Citadela bude vylosován ve středu 17. září 2014 a o své výhře informován na jím uvedeném e-malovém kontaktu.

Ten, kdo zodpoví nejrychleji (a správně) všech 10 otázek ICM Prostějov skryté pod QR kódy, získá hru Černé historky - absurdní příběhy.

Ceny si výherci budou moci vyzvednout osobně v ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov v otevírací době nebo jim bude doručena na jimi uvedenou adresu poštou.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.

Seznam míst se soutěžními QR kódy - oblast Prostějov:

Prostějov

 1. Hliníky 4 - Habro - výloha
 2. Husovo nám. 67 - Ekocentrum Iris - okno
 3. Komenského 17 - ICM Prostějov - vitrína
 4. nám. T. G. Masaryka - radnice - vitrína
 5. Přemyslovka 19 - salon Charizma - okno
 6. Wolkerova 27a - trafika - výloha
 7. Vápenice 19 - 1. moravská štrúdlárna - okno

Olomouc

 1. Janského 1 - ICM Olomouc - vitrína
 2. Na Střelnici 12 - studio Style - okno
 3. Pavelčákova 7/9 - FORMOSA bubble tea - dveře

Všechna místa najdete také v naší speciální mapě QR kódová hra (oblast Prostějov). Děkujeme všem partnerům, kteří nám umožnili umístit v jejich prostorách naši soutěžní kartičku.

Celostátní losování

Celostátní losování o hodnotné ceny ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli na alespoň tři soutěžní otázky, proběhne začátkem října v Národním informačním centru pro mládež. Podrobnosti budou ještě upřesněny.

Seznam všech míst se soutěžními QR kódy je zveřejněn na adrese www.nicm.cz/velka-letni-hra.

2015

2015 – Dare to care, BE an ethical citizen!

ICM Prostějov ve spolupráci s Babel Education realizuje mezinárodní výměnu mládeže s názvem

Dare to care, BE an ethical citizen!

Cílem projektu je, aby účastníci mezinárodní výměny mládeže získali potřebné znalosti a dovednosti k začlenění principů etické spotřeby do svého života.

Do projektu, který byl finančně podpořen v rámci programu Erasmus+ jsou zapojeny organizace z 6 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 25 mladých lidí ve věku 15 až 18 let.

Účastníci:

Z každé země se mezinárodní výměny může zúčastnit skupina 4 mladých lidí (ve věku 15-18 let) + vedoucí skupiny (starší 18 let)

 • Babel Education (Rumunsko) - hostitelská organizace
 • Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově - ICM Prostějov (Česká republika)  
 • ProAtlântico - Associação Juvenil (Portugalsko)
 • Humana People to People in Latvia (Lotyšsko)
 • The Starry Start of Talents Foundation (Bulharsko)
 • Nuova Ricerca Agenzia Res (Itálie)

Kdy:

 • 6.-13. září 2015
  příjezd: 6. září 2015
  odjezd: 13. září 2015

Kde:

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finance:

Ubytování, stravování a projektové materiály budou hrazeny z projektových nákladů hostitelskou organizací. Náklady na cestu budou uhrazeny do výše 170 € na účastníka.

Účastníci si sami hradí cestovní pojištění a účastnický poplatek 250 Kč.

Více informací a kontakt:

Pro více informací můžete kontaktovat přímo pracovníky ICM Prostějov. Fotky a další informace o projektu najdete na FB stránce Dare to care, Be an ethical citizen - Babel Education.

Kontaktní osoba:
Kateřina Opatrná
Tel.: 582 302 553
E-mail: info zavináč icmprostejov.cz

2015 – Storytelling in Action

ICM Prostějov ve spolupráci s Babel Education realizuje mezinárodní výměnu mládeže s názvem

Storytelling in Action

Cílem projektu je, aby si účastníci mezinárodní výměny mládeže lépe uvědomovali své potřeby a schopnosti, aby získali potřebné dovednosti a sebedůvěru vyjadřovat své pocity a přání a aby tato svá přání a zájmy využili aktivně ve své komunitě.

Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ jsou zapojeny organizace z 5 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 20 mladých lidí ve věku 15 až 18 let.

Účastníci:

Z každé země se mezinárodní výměny může zúčastnit skupina 4 mladých lidí (ve věku 15-18 let) + vedoucí skupiny (starší 18 let)

 • Babel Education (Rumunsko) - hostitelská organizace
 • Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově - ICM Prostějov (Česká republika)
 • ProAtlântico - Associação Juvenil (Portugalsko)
 • Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai - Club "The House" (Lotyšsko)
 • The Starry Start of Talents Foundation (Bulharsko)

Kdy:

 • 27. června - 5. července 2015
  příjezd: 27. června 2015
  odjezd: 5. července 2015

Kde:

Program:

Více informací a kontakt:

Pro více informací můžete kontaktovat přímo pracovníky ICM Prostějov. Fotky a další informace o projektu najdete na Facebookové stránce Storytelling in Action - a Babel Education project

Kontaktní osoba:
Kateřina Opatrná
Tel.: 582 302 553
E-mail: info zavináč icmprostejov.cz

2015 – Storytelling: senses and competences

ICM Prostějov vyšle v únoru 2015 ve spolupráci s Babel Education 3 pracovníky s mládeží na mezinárodní školící kurz

Storytelling: senses and competences

Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu je, aby pracovníci s mládeží získali zkušenost s metodou vyprávění příběhů (storytelling) a získali povědomí o možnostech využití této metody při rozvíjení kompetencí potřebných pro zaměstnatelnost mladých lidí.

Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ je zapojeno 7 organizací z 6 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 20 pracovníků s mládeží:

 • Babel Education (Rumunsko) - 4 účastníci - hostitelská organizace
 • Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově - ICM Prostějov (Česká republika) - 3 účastníci
 • Cooperativa Sociale Immaginaria A R.L.Onlus (Itálie) - 3 účastníci
 • Klubs Maja - jaunatne vienotai Eiropai (Lotyšsko) - 2 účastníci
 • Piedzivojumu parks (Lotyšsko) - 2 účastníci
 • Animashow Associação Cultural e Recreativa (Portugalsko) - 3 účastníci
 • Stowarzyszenie Sprezyna - Centrum Edukacji Nieformalnej (Polsko) - 3 účastníci

Kdy:

 • změna termínu: 21. února - 28. února 2015 (6 denní školící kurz)
  příjezd: 21. února 2015
  odjezd: 28. února 2015

Kde:

Program:

Cestovní náklady a pojištění:

Na základě pravidel financování projektů podpořených v rámci programu Erasmus+ bude českým účastníkům školení proplaceno cestovné a pojištění do výše 275 euro na osobu.

Více informací a kontakt:

Více informací k projektu najdete v příloze Info pack Storytelling senses and competences nebo můžete přímo kontaktovat pracovníky ICM Prostějov.

Kontaktní osoba:
Kateřina Opatrná
Tel.: 582 302 553
E-mail: info zavináč icmprostejov.cz

NáhledPřílohaVelikost
Info pack Storytelling senses and competences.pdf570.2 KB

2016

2016 – Dare to dream – Into the world. Competences for life.

ICM Prostějov vyšle v listopadu 2016 ve spolupráci s allaZOYME 2 pracovníky s mládeží na mezinárodní školící kurz

Dare to dream – Into the world.
Competences for life.

Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu je zvýšit kompetence pracovníků s mládeží tak, aby podporovali mladé lidé ve využívání svých zkušeností pro osobní, profesní a sociální růst.

Co projektem získají zapojení pracovníci s mládeží?

 1. znalosti týkající se převoditelnosti informálního a neformálního vzdělávání do kompetencí
 2. pochopí, proč jsou motivace a smysl života pro mladé lidi důležité
 3. zlepší si své schopnosti při vedení mladých lidí, naučí se při tom využívat své zkušenosti s hledáním a následováním cíle
 4. zvýší se jejich motivace podporovat mladé lidi k lepšímu využití jejich kompetencí (v osobním i pracovním životě)
 5. připraví si svůj osobní plán, který mohou využít při práci s mladými lidmi ve své organizaci (skupině, kroužku, ...)

 

Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ je zapojeno 10 organizací z 10 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 24 pracovníků s mládeží:

 • allaZOYME (Kypr) – 4 účastníci
 • Babel Education (Rumunsko) – 3 účastníci
 • Eesti People to People (Estonsko) – 3 účastníci
 • Iyac Bulgaria (Bulharsko) – 2 účastníci
 • Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (Maďarsko) – 2 účastníci
 • Spolek přátel CMG – ICM Prostějov (Česká republika) – 2 účastníci
 • Stowarzyszenie SPRĘŻYNA – Centrum Edukacji Nieformalnej (Polsko) – 2 účastníci
 • APS La Fenice (Itálie) – 2 účastníci
 • Association Intercultura (France) – 2 účastníci
 • ProAtlântico – Associação Juvenil (Portugalsko) – 2 účastníci

Kdy a kde:

Kurz bude probíhat na Kypru v blízkosti nejvyššího kyperského pohoří Troodos (lokalita bude upřesněna), od 4. listopadu (den příjezdu) do 12. listopadu (odjezd), tedy 7 dní včetně dvou dnů na cestu.

Cestovní náklady a pojištění:

Na základě pravidel financování projektů podpořených v rámci programu Erasmus+ bude českým účastníkům školení proplaceno cestovné a pojištění do výše 360 euro na osobu. Ubytování a stravu hradí organizátoři.

Máte zájem připojit se k tomuto školení?

To je skvělé! Tak se neváhejte přihlásit vyplněním žádosti na http://goo.gl/forms/jOiRCjRkHgxeVJcP2 – a to do 21. srpna 2016. Oba vybraní účastníci budou po 1. září kontaktování námi nebo pořádající organizací.

 

Více informací a kontakt:

Více informací k projektu najdete v příloze Info pack - Dare to dream-Into the world. Competences for life. nebo můžete přímo kontaktovat pracovníky ICM Prostějov či organizaci allaZOYME.

Kontaktní osoba:
Anna Müllerová
telefon: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Školení organizuje:

neformální skupina mladých lidí pod názvem „allaZOYME“ („we live, we progress“)
e-mail: allazoyme.group zavináč gmail.com

2016 – Výměna mládeže YOUth 4 Peace

Present

The international youth exchange:

“YOUth 4 Peace”

20th-28th of November 2016,
in Cluj-Napoca, Romania (map)

What is “YOUth 4 Peace” project?

"YOUth 4 Peace" is an international youth exchange mobility project that will take place in Cluj-Napoca, Romania from 20th to 28th of November 2016 (including the arrival and departure days).

The 30 young people participants from 6 European countries attending this youth exchange are aged between 15-17 years old and coming from both rural and urban backgrounds. The participants will be willing to work with people coming from different cultural, educational and social environments. The motivated young people taking part in the project will be motivated to contribute to a peaceful world by having a proactive attitude on a personal level and within their own communities.

The aim of the youth exchange is to develop the life skills of 30 young people between 15-17 years old coming from 6 European countries in order to better deal with the challenges they face as global citizens.

The objectives:

 1. The 1st objective of the YOUth for Peace project is for 30 young people to experience and integrate four basic life skills: conflict management, creative problem-solving, critical thinking and empathy.
 2. The second objective of the present project is to develop a proactive global attitude for the 30 young people. The experience of the project will be very empowering, and it will also give them a hands-on experience of the interconnectedness of the world.
 3. The third objective of the project is to increase awareness regarding the benefits of cooperation based on trust for the 30 young people participating in the project.

The project seeks to achieve the above-mentioned objectives by means of a powerful non formal tool. The participants will get the chance to put their mind and heart into playing an interactive board game called the World Peace Game which is a complex real-life simulation that gives children the opportunity to creatively solve the crises of humanity, to manage the budget of their countries and to negotiate in order to achieve peace and prosperity. The learning by doing experience of the game followed by the debriefing sessions will provide the participants with a full-circle and empowering learning experience that would equip them with the mindset, attitude and necessary skills to be the engaged, community-oriented and mindful European citizens that Europe so desperately needs for a peaceful future.

What is World Peace Game?

John Hunter: Teaching with the World Peace Game – John Hunter's TED Talk

World Peace Game // GLOBART 2014 – Presentation of the game made by GLOBART from Austria, our partners :)

Czech group:

 • 5 young people (2/3 boys and 2/3 girls), 15-17 years old
 • one youth leader (over 18 years old)

Profile of the participant:

The young people participants will:

 • good level of spoken and written English;
 • be aged 15-17 years old;
 • have an intense motivation to contribute by all means to a better world;
 • will come from both rural and urban backgrounds;
 • have a high motivation in discovering new methods of non-formal education;
 • are motivated to participate actively to all the activities;

Financial conditions:

Accommodation, food and project’s materials are covered by the coordinating organization.
You will pay: participation fee 250 CZK, travel insurance and a participation in travelling costs (if the costs will be higher than 170 € per participant)

Would you like to be a part of this project?

Fill in application form below and sent it to info zavináč icmprostejov.cz deadline is 14th September.

Do you need more information?

Contact Anna Müllerová, ICM Prostějov, personally or via e-mail info zavináč icmprostejov.cz.

NáhledPřílohaVelikost
Application Form - YOUth 4 Peace.docx33.44 KB

2017

Into the World

ICM Prostějov vyšle v květnu 2017 ve spolupráci s Actions for Change 2 pracovníky s mládeží na mezinárodní školící kurz

Into the world

Cílem školícího kurzu a celého mezinárodního projektu je zvýšit kompetence pracovníků s mládeží tak, aby podporovali mladé lidé ve využívání svých zkušeností pro osobní, profesní a sociální růst.

Komunikační jazyk projektu: angličtina

Co projektem získají zapojení pracovníci s mládeží?

 1. znalosti týkající se převoditelnosti informálního a neformálního vzdělávání do kompetencí
 2. pochopí, proč jsou motivace a smysl života pro mladé lidi důležité
 3. zlepší si své schopnosti při vedení mladých lidí, naučí se při tom využívat své zkušenosti s hledáním a následováním cíle
 4. zvýší se jejich motivace podporovat mladé lidi k lepšímu využití jejich kompetencí (v osobním i pracovním životě)
 5. připraví si svůj osobní plán, který mohou využít při práci s mladými lidmi ve své organizaci (skupině, kroužku, ...)

Do projektu, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+ je zapojeno 12 organizací z 12 zemí a celkem se jej bude moci zúčastnit 25 pracovníků s mládeží:

 • Rumunsko – 3 účastníci
 • Kypr – 2 účastníci
 • Chorvatsko – 2 účastníci
 • Česká republika – 2 účastníci
 • Francie – 2 účastníci
 • Maďarsko – 2 účastníci
 • Irsko – 2 účastníci
 • Itálie – 2 účastníci
 • Lotyšsko – 2 účastníci
 • Malta – 2 účastníci
 • Slovinsko – 2 účastníci
 • Španělsko – 2 účastníci

Kdy a kde:

Kurz bude probíhat v Rumusnku v Măguri-Răcătău (mapa), asi 40 km od Cluj-Napoca, od 6. května (den příjezdu) do 14. května (odjezd), tedy 9 dní včetně dvou dnů na cestu.

Finanční a cestovní náklady, pojištění:

Na základě pravidel financování projektů podpořených v rámci programu Erasmus+ bude českým účastníkům školení proplaceno cestovné a pojištění do výše 275 euro na osobu. Ubytování a stravu hradí organizátoři.
Účastnický poplatek za školení je 30 euro na osobu.
Pojištění si hradí účastníci sami.

Máte zájem připojit se k tomuto školení?

To je skvělé! Tak se neváhejte přihlásit vyplněním žádosti na www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/into-the-world.6336/ – a to do 12. března 2017. Oba vybraní účastníci budou po 14. březnu kontaktováni námi nebo pořádající organizací.

 

Více informací a kontakt:

Více informací k projektu najdete v příloze Info pack – Into the world nebo můžete přímo kontaktovat pracovníky ICM Prostějov či organizaci Action for Change.

Kontaktní osoba:
Anna Müllerová
telefon: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Školení organizuje:

Sandra Horea z organizace Action for Change
Str. Horea, Kluž, Rumunsko (Cluj-Napoca, Romania)
telefon: +40 726 504 487
e-mail: sandra.horea zavináč gmail.com

NáhledPřílohaVelikost
Call for participants - Into the World.pdf352.62 KB

2018

Evropa opět připomíná, že mladí mají právo na kvalitní informace

Evropská informační a poradenská agentura pro mládež Eryica novým zněním charty opět upozorňuje na informační potřeby mládeže a vytváří základní principy v práci s informacemi pro mládež.

Charta se sjednotila

Do přijetí nové charty existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.

Česká republika patří mezi země, jež Chartu dodržují

K dodržování principů Charty se svým podpisem zavázalo již více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM) a její dodržování je jednou z hlavních podmínek k získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.

9 principů Charty

Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou od poloviny října hvězdami evropské on-line kampaně, kterou za Českou republiku koordinuje Národní informační centrum pro mládež. Každý týden až do poloviny prosince 2018 bude na sociálních sítích věnován jednomu z principů Charty.

Sledujte a sdílejte!

Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty. Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! Informace o Chartě a kampani najdete na www.nicm.cz, FB NICMInstagramu NICM i na FB ICM Prostějov a Twitteru ICM Prostějov.

2019

Cestuji, tedy jsem!

Akci pořádá Informační centrum pro mládež Prostějov a Městské evropské informační středisko Prostějov ve spolupráci s Kinem METRO 70 a Evropskou informační sítí EURODESK v rámci celoevropské kampaně Time to Move.

 • Chceš se dozvědět, jak vycestovat na projekt Erasmus+ nebo na vlastní pěst do zahraničí?
 • Chceš se dozvědět, co ti práce, studium nebo dobrovolnický projekt v zahraničí přinese?
 • Nebo se chceš jen dozvědět, co znamená KALSARIKÄNNIT nebo 雞?

Pak si přijď pokecat u kafe nebo čaje s Evou, Terez, Martinem a dalšími, kteří do zahraničí vycestovali!

Na program Erasmus+ se budeš moct zeptat přímo regionální konzultantky Erasmus+ mládež - Mgr. Petry Svobodové.

Kdy?

 • ve čtvrtek 17. října 2019, 15.30–17.30

Kde?

 • foyer kina METRO 70, Školní 1, Prostějov

Vstup a občerstvení zdarma.

Naši hosté: