Nabídka pro školy

Objev mediální gramotnost

Už na podzim roku 2018 vydala Česká školní inspekce zprávu o nedostatečné vzdělanosti mládeže v oblasti mediální gramotnosti. Národní informační centrum pro mládež (NICM) na tuto zprávu zareagovalo a nabídlo školám přednášku o bezpečnosti na internetu, sociálních sítích, skryté reklamě a fake news. Během podzimu a zimy 2018/2019 tak proškolilo stovky žáků základních škol v Praze.

Nyní ve spolupráci s NICM nabízíme také všem základním a středním školám v Prostějově i v celém Olomouckém kraji cyklus přednášek

Objev mediální gramotnost


Přednášky jsou určeny žákům 2. stupně ZŠ a všech ročníků středních škol a jsou koncipovány tak, aby jim pomohly získávat a prohlubovat kompetence v oblasti mediální gramotnosti. K představení jednotlivých témat využíváme videa, konkrétní příklady apod., o kterých následně s žáky diskutujeme.

Nabízené přednášky jsou bezplatné a jsou připraveny v délce 2 vyučovacích hodin, tj. 2 x 45 min, je ale možné vybrat jen určitá témata a zkrátit přednášky na 1 vyučovací hodinu.

Program jednotlivých přednášek:

 • Sociální sítě

První část je věnována bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá data i sebe. Následuje část s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě algoritmů, co je sociální/informační bublina. Vliv sociálních médií na psychiku a chování a informace o skryté reklamě, která nevědomě ovlivňuje všechny uživatele, včetně followerů slavných osobností, jsou poslední částí přednášky.

 • Bezpečnost na internetu aneb jak být v bezpečí na internetu

Přednáška je zaměřená na bezpečí a hrozby na internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet, zabezpečit e-mail, aby všechna data byla v bezpečí apod. Část věnovaná chování při práci na internetu zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.), jak a kde hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu.

 • Fake news, manipulace a skrytá reklama, aneb co mě na internetu ovlivňuje

V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam) a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je poznat a také nové zbraně dezinformací - deep fake videa. Na tuto část navazují informace o kritickém myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformacemi na internetu vypořádat. Závěr je věnován celkové komunikaci na internetu, představí hate speech, argumentační fauly a také pojmy trollové a elfové.

Máte o některou z přednášek zájem? Kontaktujte nás.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

NáhledPřílohaVelikost
Objev mediální gramotnost - leták.pdf2.16 MB

Archiv

2015

Jimmy

Kdo je Jimmy?

Jimmy je pracovník s mládeží, příp. dobrovolník pravidelně pracující s mladými lidmi, který projde školením o práci s informacemi a informačními zdroji a úzce spolupracuje s místním informačním centrem pro mládež.

Kde se Jimmy vzal?

Projekt Jimmy se zrodil v Nizozemsku. Protože se pracovník s informacemi pro mládež označuje v holandštině jako "Jongeren informatie medewerker", ve zkratce: JIM, ujal se název Jimmy.

Eryica (European Youth Information and Counselling Agency) pak iniciovala vznik podobného konceptu i v ostatních evropských zemích a vyvinula evropskou verzi "Jimmy" založenou právě na tomto, v Holandsku osvědčeném modelu.

Co je cílem Jimmy?

Cílem je využít potenciálu pracovníků s mládeží, kteří jsou denně v úzkém kontaktu s mladými lidmi, a tak doplnit a rozšířit možnosti stávajících informačních center pro mládež (ICM). Informace tak mohou být pro mladé lidi dostupnější.

Pracovníci s mládeží znají dobře potřeby a otázky mladých lidí, ale často nemají čas ani kapacitu, aby na tyto otázky hledali odpověď. Proto informační centra pro mládež nabízí školení Jimmy, kde pracovníci s mládeží napříč nejrůznějšími organizacemi (knihovny, školy, neziskové organizace, DDM apod.) získají vhled do problematiky informací pro mládež. Cílem následné spolupráce s místním ICM je nabízet mladým lidem aktuální a ověřené informace a informovat ICM o aktuálních potřebách mladých lidí.

Jimmy v Olomouckém kraji

Pracovníci s mládeží v Olomouckém kraji mohou spolupracovat se dvěma místními ICM - ICM Prostějov a ICM Šumperk.

Co Jimmymu nabízíme?

 • aktuální informační materiály
 • pravidelný přístup k aktuálním, (nejen) regionálním informacím
 • pravidelný kontakt s ICM - pomoc s vyhledáváním informací pro mládež
 • možnost účastnit se školení a projektů
 • certifikát

Co od Jimmyho očekáváme?

 • předávání aktuálních informací a informačních materiálů mladým lidem
 • pravidelný kontakt s ICM - zpětná vazba z terénu
 • propagace ICM mezi mladými lidmi

Chcete projít školením Jimmy a spolupracovat s námi? Kontaktujte nás!

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Školení Jimmy

Proč se zúčastnit školení Jimmy?

Profesionální a kvalitní informační služby pro mládež jsou specifickou součástí práce s mládeží. Ve většině států, stejně jako na evropské úrovni, jsou stanoveny standardy a principy kvality těchto služeb. Jedním ze základních dokumentů v této oblasti je Evropská charta informací pro mládež, kterou přijalo Valné shromáždění organizace Eryica (European Youth Information and Counselling Agency) již 19. listopadu 2004. Ne však všichni pracovníci s mládeží v ČR měli doposud možnost se blíže seznámit s problematikou informací pro mládež.

Informační centra pro mládež proto nabízí zájemcům z řad pracovníků s mládeží rozšířit si prostřednictvím školení Jimmy znalosti o problematice informací pro mládež, získat cenné informační zdroje a na základě spolupráce s místním ICM nabízet mladým lidem, s kterými jsou v každodenním kontaktu, kvalitní informace i z dalších oblastí, kterým se oni sami ve své práci přímo nevěnují.

Cílem školení Jimmy je nejen seznámit pracovníky s mládeží s oblastí informací pro mládež, s informačním systémem pro mládež v ČR i v Evropě a s jeho nedílnou součástí, kterou jsou informační centra pro mládež, ale také navázat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi (školy, DDM, NNO, knihovny apod.), které jsou v úzkém kontaktu s mladými lidmi a mohou se vzájemně ve své činnosti doplňovat a podporovat.

Obsah školení:

Co obnáší práce s informacemi pro mládež?

 • Principy a standardy
 • Kdo je Jimmy?

Cílová skupina

 • Dospívající a jejich informační potřeby

Komunikace s mladými lidmi

 • Komunikace "tváří v tvář" x online
 • Skryté otázky

Informace a informační zdroje

 • Možnosti spolupráce s místním ICM

Chcete projít školením Jimmy a spolupracovat s námi?

Pro více informací kontaktujte vedoucí ICM Prostějov Kateřinu Opatrnou.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

JeLibo... vzdělávací modul (nejen) o dobrovolnictví

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji realizaci vzdělávací modulu

JeLibo...

...cestovat?
...učit se jazyky?
...poznávat nové lidi?

...být dobrovolníkem?
...získávat nové zkušenosti?

Během semináře se studenti dozvědí:

 • co je to dobrovolnictví;
 • jak dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • o možnostech dobrovolnictví ve svém okolí;
 • jak se stát dobrovolníkem v zahraničí či jak se zapojit do dalších projektů nejen v Evropě, ale po celém světě.

Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 45-90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.

Seminář je určen zejména pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol, probíhá přímo na škole a je pro školy zdarma. Délku semináře je možné přizpůsobit podle potřeb školy.

Máte zájem, aby modul JeLibo... proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU 

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Seminář o Evropské dobrovolné službě pro SŠ

EDSICM Prostějov nabízí středním školám na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji možnost semináře pro studenty o Evropské dobrovolné službě (EDS), která poskytuje mladým lidem příležitost angažovat se v dobrovolnických projektech v rámci krátkodobého či dlouhodobého pobytu v zahraničí se zajištěným ubytováním, stravováním a kapesným.

Seminář je vhodný zejména pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol. Termín, formu a délku prezentace (45 až 90 minut) je možné přizpůsobit potřebám školy a účastníků.

Pracovníci ICM Prostějov mají zkušenosti jak s hoštěním EDS dobrovolníků ze zahraničí u nás, tak s vysíláním českých zájemců o EDS do zahraničí. Ve školním roce 2015/2016 budou u nás působit dobrovolníci ze Španělska a Francie.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail:
info zavináč icmprostejov.cz

2014

HYHO - vzdělávací modul o dobrovolnictví pro SŠ

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji možnost účastnit se projektu

HYHO

HYHO neboli Help Yourself by Helping Others je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Během vzdělávacího modulu HYHO se studenti:

 • dozví, co je to dobrovolnictví;
 • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
 • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Jak HYHO probíhá?

 • Projekt se zaměřuje na studenty středních škol.
 • Program trvá 2 vyučovací hodiny a je možné jej mít přímo ve třídě.
 • Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
 • Modul realizují spolupracovníci Eurodesku (regionální partneři Eurodesku, Informační centra pro mládež nebo další spolupracovníci).
 • Probíhá v zemích celé EU.

Modul je pro školy zdarma.

Máte zájem, aby modul HYHO proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU 

Kontakt:

Kontaktní osoba: Kateřina Opatrná

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: opatrna zavináč icmprostejov.cz

SYTYKIA - vzdělávací modul o EU pro SŠ

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji možnost účastnit se projektu

SYTYKIA

sytykia.gif, 296x20, 2.04 KB

Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi. Celou akci realizují regionální partneři Eurodesku pod vedením celoevropské sítě Eurodesk a za podpory Evropské komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu).

Obsah přednášky SYTYKIA

Nazýváme sice celé setkání přednáškou, ale nejedná se o přednášku v pravém slova smyslu, protože během 90 minut jsou využívány interaktivní neformální metody a studenti mají prostor, aby sami mohli vyjádřit své názory.

Přednáška má několik částí:

 • Úvod a představení projektu
 • Eurokvíz a jeho vyhodnocení
 • Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi
 • EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe
 • Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní?
 • EU chce znát názory mladých lidí
 • Vyhodnocení a závěr

Modul je pro školy zdarma.

Máte zájem, aby modul SYTYKIA proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU

Kontakt:

Kontaktní osoba: Kateřina Opatrná

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: opatrna zavináč icmprostejov.cz