2018

Eurotime 2018

Informační síť Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž hlavní činností je podpora informovanosti o Evropské unii a integraci, vyhlásily vědomostní soutěž

Eurotime 2018

Soutěž Eurotime probíhá od 5. března 9.00 hod. do 20. května 21.00 hod. ve všech regionálních informačních střediscích Europe Direct.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategoriích: děti do 15 let (včetně) a dospělí od 16 let.

Vyplněný kvíz lze doručit následujícími způsoby:

 • osobně do informačního centra EUROPE DIRECT (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice a Plzeň)
 • poštou na adresu EUROPE DIRECT, např. EUROPE DIRECT Olomouc, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc
 • on-line na eurotime.europe-direct.cz
 • e-mailem na adresu: europedirect zavináč olomouc.eu

Vyplněný kvíz je nutné doručit do 20. května 2018 do 21.00. Doručujte celý kvíz i s otázkami, ne pouze odpovědi. Nezapomeňte také vyplnit čitelně kontaktní údaje, abychom Vás mohli v případě výhry informovat.

Z došlých, správně vyplněných kvízů, budou v každé kategorii vylosováni tři výherci, kteří obdrží ceny od jednotlivých center EUROPE DIRECT.  Předání cen v regionálních centrech proběhne ve dnech od 1. do 10. června 2018. Z těchto regionálních výherců budou opět vylosováni další výherci, kteří získají hodnotné ceny od Zastoupení Evropské komise v Evropském domě v Praze:

1. cena: tablet Samsung SM - T 560 Galaxy
2. cena: chytrý telefon Samsung
3. cena: chytrý telefon HUAEWI

Výsledky soutěže a jména výherců budou zveřejněny po skončení soutěže na webových stránkách www.europe-direct.cz

Kvízy a pravidla soutěže jsou dostupné na www.europe-direct.cz/eurotime/2018 nebo v informačních centrech Europe Direct.

Kontakt pro Olomoucký kraj:

EUROPE DIRECT Olomouc
Horní náměstí (radnice), 779 11 Olomouc

tel.: 585 513 391
e-mail: europedirect zavináč olomouc.eu

Kontakty na další střediska najdete na www.europe-direct.cz/info-centra.

Fotosoutěž pro amatérské fotografy

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil pro rok 2018 již 10. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy, a to na téma

Stopa člověka v dějinách lidstva

Pravidla fotosoutěže:

 • Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 3 autorské fotografie ve formátu JPG, o min. velikosti 3200 pixelů po delší straně a max. velikosti 10 MB.
 • Každý soutěžní snímek musí obsahovat: název snímku a krátký komentář k fotografii na dané téma (do 150 znaků včetně mezer).
 • Současně s fotografiemi je nutné zaslat: e-mail. (Autoři vybraných fotografií budou potom vyzváni k doplnění dalších informací.) 
 • Snímky do soutěže je možné vkládat do 9. 9. 2018 na webové stránce fotosoutez.dzs.cz.
 • Jiné formáty, velikosti fotografií či snímky zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.
 • Zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě, vč. uvedení jména autora bez nároků na honorář.
 • Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, jsou pohoršující, neetické, nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.

Ocenění:

 • Předávání ocenění výhercům proběhne na vernisáži, na které budou vystaveny všechny vítězné fotografie.
 • Vítězné fotografie budou uveřejněny v kalendáři Domu zahraniční spolupráce pro rok 2019.

Kontaktní adresa pro dotazy je fotosoutez zavináč dzs.cz.
Webové stránky soutěže: fotosoutez.dzs.cz.

 

Zdroj: www.dzs.cz

Animofest 2018 – mezinárodní soutěž animovaných filmů středních škol

Mezinárodní festival animovaných filmů středních škol – ANIMOFEST

Program festivalu konaného 21. června tvoří:

 • 9.00 – 10.00 – Slavnostní zahájení
 • 10.00 – 10.15 – Promítnutí vítěžných filmů z roku 2017
 • 10.15 – 12.00 – Pásmo soutěžních animovaných filmů pro rok 2018 – prezentace animovaných filmů studentů a absolventů SSUŠAT a SŠ Slovenské republiky a zahraničí
 • 12.00 – 13.00 – Pásmo soutěžních filmů 3. ročníku UAT FILM 2018
 • 13.00 – 14.00 – Vyhodnocení soutěží o cenu Viery Zavarčíkovej
  • UAT GRAPHIC 2018 – 9. ročník Mezinárodní soutěže grafického designu SŠ
  • UAT PHOTO 2018 – 8. ročník Mezinárodní soutěže fotografického designu SŠ
  • UAT FASHION 2018 – 5. ročník Mezinárodní soutěže oděvního designu SŠ
 • 14.00 – 15.00 – Slavnostní předávání cen ANIMOFEST 2018, UAT FILM 2018

O výběru přihlášených filmů a jejich zařazení do oficiálního programu festivalu rozhoduje výběrová komise festivalu. Filmy, které nesplní stanovená kritéria soutěže, mohou být zařazeny do nesoutěžní sekce.

Festivalu se mohou zúčastnit filmy:

 • vytvořené studenty středních škol, resp. k nim ekvivalentních škol v rámci sítě školských zařízení jednotlivých zemí světa (v případě zahraničních filmů), ve věku 14 do 22 let
 • vyrobené po 1. lednu 2016
 • trvající minimálně 1 minutu

Organizátor nepřijímá filmy, které byly přihlášeny na minulé ročníky festivalu.

Účast na festivalu je bezplatná, náklady na doručení soutěžního materiálu na soutěž hradí soutěžící.

Jeden soutěžící může přihlásit více filmů, každý na samostatné přihlášce.

Filmy přihlášené do soutěže musí být ve formátech M-PEG 4, MOV., H264 či jiném HD formátu a v dobrém technickém stavu.

Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu uat zavináč uat.sk, na který zašlete filmy (odkaz na stažení z internetového úložiště, např. wetransfer.comuschovna.skulozto.sk) s přihláškou a přílohami, a to nejpozději do 15. června 2018.

Spolu s řádně vyplněnou přihláškou je nutné zaslat fotografii tvůrců, fotografii z filmu (obě v elektronické podobě) a krátkou charakteristiku filmu ve slovenském a anglickém jazyce.

Ceny:

 • Cena Viery Zavarčíkovej za Najlepší animovaný film 2018 – 1., 2., 3. místo a Nejlepší film 2018 – 1., 2., 3. místo – 1. místo získá odměnu 500€, 2. místo 300 € a 3. místo 200€
 • Zvláštní cena poroty
 • Čestné uznání
 • Cena diváka
 • „Zlatá slza“ za nejhorší animovaný film

Filmy spolu s přihláškou zasílejte na adresu organizátora soutěže

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
telefon:
 +421 262 411 668
fax:
 +421 262 524 313
e-mail:
 uat zavináč uat.sk
www stránky:
 www.uat.sk

www stránky soutěže: www.uat.sk/animofest.html

Fotosoutěž Kulturní dědictví Evropy

Rádi fotíte? Zapojte se do dalšího ročníku letní celorepublikové fotosoutěže, kterou pořádají Eurocentra Hradec Králové a Pardubice ve spolupráci s Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice.

Kulturní dědictví Evropy

Letošní ročník fotosoutěže je zaměřen na Evropský rok kulturního dědictví 2018, jehož cílem je povzbudit ještě více lidí k objevování a prozkoumávání evropského kulturního dědictví a posílit pocit příslušnosti ke společné evropské rodině.

Soutěžní kategorie:

 • Památky: Fotografie, na nichž se objeví památky a umělecké předměty, na které jste v Evropě narazili.
 • Tradice: Fotografie zajímavých zvyků a tradic, které jste poznali v rámci svých cest po Evropě.

Harmonogram soutěže:

 • Vyhlášení soutěže: 18. června 2018
 • Konec soutěže: 21. září 2018
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 1. listopadu 2018

Ceny pro vítěze obou kategorií:

 1. místo - poukázky STUDENT AGENCY v hodnotě 2000 Kč
 2. místo - cestovatelský balíček v hodnotě 1000 Kč
 3. místo - deskové hry v hodnotě 700 Kč

Pravidla soutěže:

 • do soutěže budou přijaty fotografie pouze v digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu fotosoutez zavináč euroskop.cz (max. velikost zaslané fotografie může být 5 MB), případně přes internetové datové úložiště (typu www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz a další) 
 • do předmětu e-mailu uveďte "FOTOSOUTĚŽ KULTURNÍ DĚDICTVÍ EVROPY"
 • u soutěžní fotografie musí být jasně určena kategorie, v níž fotografie soutěží, dále připojen název fotografie a místo pořízení. Do e-mailu dále uveďte své jméno, adresu a telefon
 • každý soutěžící smí zaslat do soutěže pouze jednu fotografii

Více informací najdete v podrobných podmínkách soutěže (.pdf) a na FB stránce soutěže.

 

Kontakt na organizátory soutěže:

Eurocentrum Hradec Králové
e-mail: eurocentrum.hk zavináč euroskop.cz 
tel.: 499 420 201, 499 420 200

Eurocentrum Pardubice
e-mail: eurocentrum.pardubice zavináč euroskop.cz 
tel.: 466 610 110

Europe Direct Hradec Králové
e-mail: hradec.kralove zavináč europe-direct.cz 
tel.: 495 075 024

Europe Direct Pardubice
e-mail: europedirect@ticpardubice.cz 
tel.: 466 768 391

 

FB stránka: Fotosoutěž Kulturní dědictví Evropy

zdroj: www.euroskop.cz

Komiksová soutěž „Promluv k světu bublinou“

Opravdový svět, vzdělávací program ADRA, o. p. s. pořádá komiksovou soutěž pro každého od 12 let

Promluv k světu bublinou


Tématem jsou: Cíle udržitelného rozvoje

Úkolem soutěžících je představit formou komiksu jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Soutěž má 5 kategorií, které v sobě zahrnují 17 Cílů udržitelného rozvoje, ve kterých budou vyhlášeni vítězové:

Kategorie Kvalitní život

Kategorie Férová společnost

Kategorie Odpovědný rozvoj

 • Dostupné a čisté energie (Cíl 7)
 • Důstojná práce a ekonomický růst (Cíl 8)
 • Průmysl, inovace, infrastruktura (Cíl 9)
 • Odpovědná výroba a spotřeba (Cíl 12)

Kategorie Naše planeta

Kategorie Bezpečný svět

 • Mír, spravedlnost a silné instituce (Cíl 16)
 • Partnerství ke splnění cílů (Cíl 17)

Jak se do soutěže zapojit?

Vytvořené komiksy jsou určeny především pro studující na základních školách. Vítězný komiks v každé kategorii bude použit pro sestavení výukových materiálů pro studující. Soutěžní komiksy by tedy měly jasně srozumitelné a zároveň atraktivní pro žáky a žákyně všech tříd základní školy. Z vítězných děl bude zároveň uspořádána výstava, takže se komiksy dostanou nejen do škol, ale i k široké veřejnosti.

Do soutěže je nutné se nejdříve registrovat. Pro jednotlivce zde a třídní kolektivy zde.

 • Rozsah: 1 list A3 (297 × 420 mm)
 • Technika: jakákoliv (kreba, malba, koláž, fotostory)
 • Jazyk: Všechny texty musí být v českém jazyce
 • Formát odevzdání: Dílo je nutné odevzdat ve dvou verzích – elektronicky a papírově
 • Autoři: Jeden komiks může mít maximálně dva autory

Elektronicky: soubor je nutné pojmenovat ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL a zaslat ve formátu .pdf nebo .jpg na kristyna.hejzlarova zavináč adra.cz.

Poštou: do obálky vložte jeden list papíru, kde bude uvedeno vaše jméno, příjmení, téma komiksu, celkový počet listů. Jednotlivé stránky očíslujte. Na obálku uveďte heslo: KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ a originál zašlete poštou na adresu:

OPRAVDOVÝ SVĚT
ADRA, o. p. s.
Markova 600/6
158 00, Praha 5 – Jinonice

Uzávěrka soutěže je 31. října 2018.

Hodnocení

Komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, originality příběhu a zpracování a také estetické stránky (ta není ale hlavním kritériem).

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava.

Hlavní cenou je komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou a možnost vystavit svůj komiks ve Skautském institutu "Na Staromáku".

Další informace a podrobná pravidla soutěže najdete na www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez.

 

Soutěž se koná pod záštitou Informačního centra OSN.

 

Pro více informací a v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat organizátory soutěže:

ADRA, o. p. s.
Markova 600/6
158 00, Praha 5 – Jinonice
www stránky: www.adra.cz

Kristýna Hejzlarová – Koordinátorka komiksové soutěže

e-mail: kristyna.hejzlarova zavináč adra.cz
telefon:
734 360 648
web: komiksová soutěž

 

zdroj: www.adra.cz

Literární soutěž Dobrovolnictví a já

Centrum Amelie Olomouc ve spolupráci s uměleckou skupinou Talentovaní Umělci vyhlásila v rámci oslav 10. výročí existence Amelie v Olomouci literární soutěž s názvem

Dobrovolnictví a já

Soutěž není omezena rozsahem, počtem příspěvků ani žánrem. Soutěžní příspěvky musí být původním a dosud nepublikovaným autorským dílem soutěžícího.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

 • kategorie I. - do 15 let na téma: Dobrovolnice - moje hrdinka, Dobrovolník - můj hrdina
 • kategorie II. - od 16 let na téma: Moje zkušenosti s dobrovolnictvím

Své literární příspěvky mohou soutěžící zasílat od 8. srpna do 8. listopadu 2018 na e-mail: olomouc zavináč amelie-zs.czV textu průvodního e-mailu j nutné uvést: jméno soutěžícího, věk, město a kontakt.

Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota. Vítězové soutěže budou oceněni u příležitosti oslavy 10. výročí existence Centra Amelie v Olomouci, která se uskuteční 12. prosince 2018.

Kontakt na organizátora soutěže:

Centrum Amelie Olomouc
tel.: 739 005 123
e-mail: olomouc zavináč amelie-zs.cz

web: www.amelie-zs.cz/olomoucko/centrum-olomouc
FB: www.fb.com/amelie.zswww.fb.com/talentovaniumelci/