2019

Burza práce a vzdělání v Olomouckém kraji

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci, Svaz průmyslu a dopravy České republiky – regionální zastoupení a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a okresní hospodářské komory, které jsou jejími členy, pořádají

Burzu práce a vzdělání v Olomouckém kraji

která proběhne na podzim v 5 městech Olomouckého kraje.

Prostějov

 • kdy: úterý 15. října 2019, 9.00–17.00
 • kde: Národní sportovní centrum, Za velodromem 7, Prostějov (mapa)
 • více info: portal.mpsv.cz 

Přerov

 • kdy: úterý 24. září 2019, 9.00–16.00
 • kde: Hotel JANA, Koliby 2, Přerov (mapa)
 • více info: portal.mpsv.cz 

Šumperk

 • kdy: úterý 1. října 2019, 9.00–17.00
 • kde: Dům kultury, Fialova 3, Šumperk (mapa)
 • více info: portal.mpsv.cz 

Jeseník

 • kdy: čtvrtek 12. září 2019, 9.00–16.00
 • kde: SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240, Jeseník (mapa)
 • více info: portal.mpsv.cz 

Olomouc

 • kdy: úterý 22. října 2019, 9.00–17.00
 • kde: Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A, Wolkerova 17, Olomouc (mapa)
 • více info: portal.mpsv.cz 

Co je burza práce a vzdělání?

Na jednom místě se jako vystavovatelé představí:

 • firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích
 • střední a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat

Burza je otevřená široké veřejnosti a vstup pro návštěvníky je zdarma.

Účast na burze může být prospěšná tomu, kdo:

 • hledá práci
 • přemýšlí o tom, jak si doplnit nebo změnit vzdělání
 • vybírá perspektivní obor vzdělání (žáci, studenti, rodiče)
 • se zajímá o pracovní trh

Burzy jsou propagační akce na podporu profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce. Zaměstnavatelé se jich účastní s cílem

 • představit se veřejnosti,
 • získat nové zaměstnance (nejen z řad uchazečů o zaměstnání),
 • podpořit střední a vysoké školy při náboru žáků a studentů do studijních oborů, jejichž absolventi na trhu práce nejvíce chybějí.

Kontakt na organizátory:

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Anežka Kramářová, DiS.
pověřena vedením úřadu

tel.: +420 587 332 068
mobil: 602 702 529
e-mail: kramarova zavináč khkok.cz

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Mgr. Richard Koubek
regionální manažer

tel.: 225 279 866
mobil: 733 643 511
e-mail: rkoubek zavináč spcr.cz

Úřad práce ČR

Ing. Jiří Šabata
ředitel krajské pobočky v Olomouci

tel.: 950 141 300
e-mail: jiri.sabata zavináč uradprace.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Gabriela Vodičková
tel.: 950 141 433
mobil: 775 863 664
e-mail: gabriela.vodickova zavináč uradprace.cz

Ing. Martina Simmerová
tel.: 950 141 689
mobil: 770 160 717
e-mail: martina.simmerova zavináč uradprace.cz

www stránky: www.burzapav.cz

Křesadlo pro dobrovolníky v Olomouckém kraji

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vyhlašuje

9. ročník ceny Křesadlo,

kterou v rámci slavnostního společenského večera převezme
8 vybraných dobrovolníků Olomouckého kraje
.

Široká veřejnost nebo zástupci organizací mohou nominovat dobrovolníky v následujících oblastech:

 • sociální služby
 • ekologické aktivity
 • spolková činnost
 • děti, mládež, volnočasové aktivity
 • humanitární pomoc, rozvojové projekty
 • zdravotní oblast
 • dobrovolní hasiči

Nominační lístky a podrobnější informace jsou ke stažení na webových stránkách www.kresadlo-ok.cz

Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen. Nominační formulář je potřeba zaslat do 31. října e-mailem na info zavináč kresadlo-ok.cz a též tištěnou formou na Maltézskou pomoc se sídlem v Olomouci na adrese Wurmova 7. Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky nebudou přijaty k hodnocení.

Výběr dobrovolníků provede komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy, slavností předávání proběhne během vánočního koncertu 18. prosince 2019 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Hlavním partnerem ocenění je Olomoucký kraj.

Kontakt na koordinátora ceny Křesadlo 2019:

Karel Čapka
Maltézská pomoc, o. p. s.
Wurmova 7, Olomouc
e-mail: info zavináč kresadlo-ok.cz
tel.: 605 228
161

www: www.kresadlo-ok.cz

NáhledPřílohaVelikost
Nominační formulář 2019.docx268.35 KB