Z regionu

10.000 kroků

Cílem projektu 10.000 kroků je motivovat lidi k pravidelné přirozené aktivitě po dobu alespoň jednoho měsíce. 

Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem, je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

Celá výzva probíhá v úzké spolupráci s jednotlivými městy, která své občany v chůzi aktivně podporují. Obyvatele o výzvě informují a připraví pro ně nejen zajímavé ceny ale i příznivé podmínky. Poskytnou jim tipy na zajímavá místa k navštívení a následně s nimi spolupracují na procesech zlepšování města.

Více o projektu: https://www.desettisickroku.cz/o-projektu


Zdroj: https://www.prostejov.euhttps://www.desettisickroku.cz

Archiv

Křesadlo pro dobrovolníky v Olomouckém kraji

Nominujte dobrovolníka na cenu

Křesadlo 2020

kterou během slavnostního společenského večera převezme 10 vybraných osob ze všech nominovaných.

Široká veřejnost nebo zástupci organizací mohou nominovat dobrovolníky v několika jednoduchých krocích:

 • Vyberte si dobrovolníka či více dobrovolníků, které byste rádi nominovali za jejich činnost na cenu Křesadlo 2020.
 • Stáhněte si nominační formulář (můžete jich vyplnit více), ten vyplňte a nechte dobrovolníka dokument podepsat. Tím bude zaručeno, že je s nominací srozuměn. (Nelze nominovat spolek, musí být jmenována jedna osoba, případně manželé.)
 • Oskenovanou verzi odešlete na e-mailovou adresu: kresadlo-ok@seznam.cz.
 • Vytištěnou verzi pošlete na adresu: Wurmova 7, Olomouc, 779 00 s nadpisem Křesadlo 2020.
 • Vyčkejte na vyhlášení vítězů.
Ocenění je zaměřeno na oblasti:
 • sociální služby
 • ochrana přírody a ekologické aktivity
 • zdravotnictví
 • děti, mládež, volnočasové aktivity
 • dobrovolní hasiči
 • humanitární a rozvojová pomoc
 • spolková a komunikační činnost
 • dobrovolná pomoc během koronavirové epidemie

Nominační formulář je potřeba zaslat do 31. října. Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky a nominace bez podpisu nominujícího nebudou přijaty k hodnocení.

Výběr dobrovolníků provede komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy. Ceny budou slavnostně předány během vánočního koncertu v Arcibiskupském paláci v Olomouci v prosinci (datum bude upřesněno). Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách www.kresadlo-ok.cz.

Všichni navrhovatelé, jejichž nominovaní dobrovolníci byli vybráni na ocenění, budou zavčasu informováni.


Hlavním partnerem ocenění je Olomoucký kraj.

Kontakt na koordinátora ceny Křesadlo 2020:

Karel Čapka
Maltézská pomoc, o. p. s.
e-mail: kresadlo-ok@seznam.cz
tel.: 605 228
161

www: www.kresadlo-ok.cz

Skryté příběhy

Venkovní hra Skryté příběhy nabízí poznání nejen nových zajímavých míst, ale navíc se v ní dá cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena jak velkým, tak i malým objevitelům.

Jak aplikace funguje?

 • Vyberete si cíl svého výletu
 • Do mobilu se stáhne připravená mise, off-line mapa a audio nahrávka s příběhem a herními instrukcemi
V součastnosti hra nabízí 210 příběhů. Pokud máte nápad, která historická osobnost Prostějova by mohla být zařazena do příběhů, pak pošlete svůj návrh do 15. února 2021 na adresu milada.sokolova@prostejov.eu a můžete se tak nepřímo podílet na rozvoji hry.
Více informací o hře naleznete na https://www.skrytepribehy.cz.

Zdroj: https://www.prostejov.eu

Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody

Nabídka na leden:

Vycházka ze Ptení na Bělecký mlýn

kdy: 13. 1. 2021, 8:30 - 12:00

Vycházka pro seniory a další zájemce povede ze Ptení k Běleckému mlýnu. Cestou uvidíme skalnaté výchozy nad Ptením, psí hřbitov, kapličku v Mokřinách i známou studánku Bělinka.
Ráno společný odjezd v 8:35 autobusem do Ptení (st. č. 6), návrat z žel. zastávky Zdětín s příjezdem do Prostějova do 12 hod. Délka trasy 5 km.

Akce se koná jen v případě, že bude povoleno setkávání aspoň 6 účastníků. Více na tel. 603 730 594.

Dekorativní leptání skla

kdy: 15. 1. 2021, 16:00 - 17:30
kde: Náhradní prostory Ekocentra Iris, Husovo nám. 91, Prostějov 1

Na této tvořivé dílně si vyzkoušíme netradiční práci se sklem. Pomocí šablon a leptacího gelu vytvoříme krásné obrázky, nápisy nebo čísla na různých typech sklenic. Jedná se o nenáročnou a bezpečnou aktivitu vhodnou pro děti i dospělé.
Akce proběhne v našich náhradních prostorách na adrese Husovo nám. 91 (bývalá základní škola na Husově nám., boční vchod od ul. Winklerova). Poplatek 40 Kč/osobu.

Akce se koná jen v případě, že bude povoleno setkávání aspoň 10 účastníků. Více na tel. 603 730 594.

Kosíř známý neznámý

kdy: 20. 1. 2021, 8:45 - 12:30
kde: Prostějovský hřbitov, Brněnská ulice, Prostějov 1

Vycházka pro seniory a další zájemce povede ze Stařechovic jihozápadními svahy velkého Kosíře až do Čech pod Kosířem. Cestou uvidíme kouzelné skály s pramennou stružkou, chráněné území Andělova zmola, pokusíme se najít tajemný kamenný oblouk a navštívíme v lesích ukrytou výklenkovou kapli Panny Marie Růžencové.
Ráno společný odjezd v 8:45 autobusem do Stařechovic (st. č. 1), návrat autobusem z Čech pod Kosířem dle počasí ve 12:20, popř. ve 13:30. Délka trasy 5 km.

Akce se koná jen v případě, že bude povoleno setkávání aspoň 6 účastníků. Více na tel. 603 730 594.

Putování za Zimní královnou

kdy: 23. 1. 2021, 10:00 - 13:30
kde: Kolářovy sady, start v březové aleji za budovou MŠ , Prostějov

Vycházka zimní krajinou nejen pro rodiny s dětmi do lesů mezi Běleckým mlýnem a Zdětínem. Cestou nás čeká objevování krás zimní přírody, hravé úkoly pro děti i dospělé a nejedno překvapení. Navštívíme i známou studánku Bělinka a nenápadnou kapličku v Mokřinách. Na závěr se mohou účastníci občerstvit v restauraci Bělecký mlýn.
Ráno odjezd vlakem z Prostějova v 10:02 do zastávky Zdětín, návrat opět ze Zdětína s odjezdem ve 13:02, popř. ve 14:33. Délka trasy 3-4 km.

V případě, že bude platit omezení počtu účastníků na akci, proběhne tato vycházka formou samoobslužné trasy pro jednotlivé rodiny s dětmi.

Vycházka za studánkou v přírodní rezervaci Blátka

kdy: 27. 1. 2021, 9:25 - 13:30

Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Vincencova do Vranovic. Projdeme se lesem u Vincencova a vyhledáme zde známou studánku. Dále se vydáme přes chráněné území Blátka kolem vodních nádrží až k lokalitě „Na Skále“ se skalními výchozy, opuštěným lomem a jezírkem. Odtud dojdeme podél Aleje legionáře Antonína Valenty do Vranovic.
Ráno společný odjezd v 9:25 autobusem do Vincencova (st. č. 8), návrat autobusem z Vranovic do 13:30. Délka trasy 4-5 km.

Akce se koná jen v případě, že bude povoleno setkávání aspoň 6 účastníků. Více na tel. 603 730 594.

 

Kontakt:

ČSOP – RS Iris
Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01 (mapa)

POZOR! Vzhledem k rekonstrukci prostor ekocentra je sídlo přesunuto na adresu Husovo nám. 91 (bývalá ZŠ Husova, nyní sídlo střední školy ART ECON). Vchod je z boku budovy od křižovatky s ulicí Winklerovou.

tel.: POZOR, pevná linka se po dobu rekonstrukce ruší! Náhradní mobilní telefon pro kancelář je 737 898 777
e-mail: iris zavináč iris.cz

www stránky: www.iris.cz
FB: Ekocentrum Iris Prostějov

Jak správně nakládat s bio odpady

Nádoby na bio odpad byly v Prostějově zavedeny v roce 2011 a od té doby se vyváží celoročně každých 14 dní. Nic navíc se za svoz bio odpadu neplatí, protože svoz je součástí místního poplatku.

Město Prostějov bohužel nákup nových nádob neplánuje, ale občané si je mohou zakoupit sami a následně je nahlásit ke svozu u svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., u pana Zdenka Ryby (tel.: 737 242 157, e-mail: zdenek.rybka@fcc-group.cz). Při koupi nové nádoby je nutné si zkontrolovat, zda je opravdu určena na bio odpad, tzn. je-li vybavena roštem a větracími otvory.

Je důležité, aby do nádob na bio odpad byl odkládán skutečně jen organický odpad, protože v ostatních případech obsah nádoby skončí na skládce nebo ve spalovně v Brně.

Chtěli byste se o problematice dozvědět více? Například co do bio nádob ukládat a co do nich naopak nepatří? Přečtěte si článek o bio odpadech na webových stránkách www.prostejov.eu.

Zajímáte se o problematiku udržitelnosti a baví Vás zapojovat se do nových aktivit? Pak sledujte projekty ICM označené nálepkou "V ICM to žije zdravě a udržitelně".


Zdroj: https://www.prostejov.eu

Maltézská pomoc

Maltézská pomoc je nezisková organizace, která pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež a další potřebné.

Zdarma poskytují rady a pomáhají v oblastech:

 • Finanční situace
 • Bydlení
 • Zaměstnání
 • Poradenství
 • Vzdělávání a výchova dětí
 • Vztahová podpora
Jste-li v tíživé situaci nebo víte o někom, kdo potřebuje pomoci, můžete oslovit právě Maltézkou pomoc, která poskytuje své služby na Olomoucku, Přerovsku a Uherskohradišťsku. Podrobné informace o pomoci potřebným.


Olomoucko a Přerovsko:
Mgr. Jana Jeklová
731 626 113
rodiny-ol@maltezskapomoc.cz

Uherskohradišťsko:
Mgr. Miroslava Třasoňová
736 620 803
miroslava.trasonova@maltezskapomoc.cz


Zdroj: https://maltezskapomoc.cz

Ohlédnutí za rokem 2020 v MEIS Prostějov


            


MEIS Prostějov mělo možnost v roce 2020 uspořádat následující akce. Turnaj v Kubb, tradiční švédské hře, který se konal na turistické základně Stará Voda v Jeseníkách a jehož účastníci měli možnost vyhrát balíčky s drobnými cenami. Další akce nesla název Cyklogreen a byla pořádána v rámci Evropského týdne mobility. Účastníci se seznámili s jeho ideou a s tématem nulových emisí. Zájemci vyjeli na kolech na výlet, zahráli si sportovní hry a zúčastnili se prezentace silniční policie. Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace jsme zbylé plánované akce nahradili jinou aktivitou. Na webových stránkách byla založena nová tematická sekce, v níž je k dispozici portfolio s názvem Zcestuj Evropu, které zahrnuje články popisující zkušenosti s cestováním a pobytem v zemích EU.


                  

turnaj v Kubb 

                  

Cyklogreen

Články z portfolia Zcestuj Evropu: http://www.icmprostejov.cz/content/zcestuj-evropu

Tímto děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí finančních prostředků na realizaci a organizaci projektových aktivit.

Příměstský tábor Veselá věda

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Pokusy z oblasti chemie, biologie a fyziky jsou přizpůsobené věku dětí.

Co děti letos čeká?

4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:

 • zkoumání vody ve všech podobách - Co voda dovede? Umí lámat světlo? Pohánět motory?
 • vzduch kam se podíváš - Co, jak a proč se díky vzduchu pohybuje?
 • kdo by nerad dobroty - Je vaření nuda nebo alchymie?
 • příroda kolem nás - Kdo žije a co roste za humny? Co umí rostliny a co se vědci naučili od zvířat?

plus 1 celodenní prázdninový výlet

Kde: DDM Prostějov, Vápenice 9
Kdy: 26. - 30. 7. 2021, 9. - 13. 8. 2021 a 23. - 27. 8. 2021

Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet. Cena tábora 2050 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.veselaveda.cz, kde najdete i on-line přihlášku v táborové registraci.