Sociálně patologické jevy

Jako sociálně patologické jevy je označováno chování a jednání, které je nějakým způsobem pro společnost nežádoucí (např. porušováním sociálních, morálních nebo právních norem společnosti a etických hodnot).

Obecně vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.

Nízkoprahové kluby (ve zkratce NZDM) jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně.

Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po "průšviháře" ze speciální školy.

Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti.

Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení:

 • poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání
 • stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, air hockey, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven
 • zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely
 • výtvarnou dílnu s hrnčířským kruhem
 • a jiné - vše záleží na vybavení a možnostech klubu

Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit.

V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Další informace a především seznam klubů ve vašem okolí najdete na stránkách
České asociace sdružující nízkoprahové sociální služby
www.streetwork.cz.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10 Prostějov, 798 11
telefon:
 777 916 288, 778 406 919
e-mail:
 nzdm.pv zavináč podaneruce.czteren.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Tato služba Společnosti Podané ruce je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Zapojit se nově můžeš i do projektu Replay, který nabízí mladým lidem ve věku od 15 do 26 let příležitost vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci a pomůže i s jejím výběrem.

Poskytované služby:

 

 • situační intervence
 • informační servis
 • poradenství
 • kontaktní práce
 • doučování
 • nabídka volnočasových aktivit
 • doprovodná práce
 • pomoc v krizi
 • kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobami
 • zprostředkování dalších služeb

 

Klub NZDM:

Po 13.00-18.00
Út 12.00-16.00 (pouze poradenství, klub je uzavřen)
St 13.00-18.00
Čt 13.00-17.00
Pá 12.00-16.00

 

zdroj: http://cs.wikipedia.org, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz, www.streetwork.cz

Aktuální celostátní informace, týkající se sociálně patologických jevů, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež:

Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.  

Linky krizové intervence:

Linka bezpečí

Hledáš pomoc?! Zavolej na číslo Linky bezpečí: 116 111

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (můžeš na ni zavolat pokud ti je méně než 18 let, nebo jsi student do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje.

Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. 

Nové číslo 116 111 je stejné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. 

Internetová linka

Nemáš možnost využít telefon, ale máš přístup k internetu a potřebuješ pomoc? Napiš na e-mailovou adresu: pomoc zavináč linkabezpeci.cz

Děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky bezpečí odpovídají na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

Chat linky bezpečí

Máš pocit, že nemáš s kým si o svých problémech popovídat? Že kolem Tebe není nikdo, kdo Ti bude naslouchat? Pak zavítej na Chat Linky bezpečí!

Vstoupit můžeš tehdy, pokud je Ti méně než 18 let nebo jsi student do 26 let a ocitáš se v těžké životní situaci.  

Chat Linky bezpečí je otevřen každý den (od pondělí do neděle) vždy od 15 do 19 hodin a nově také o víkendech v čase od 9 do 13 hodin. Délka chatu pro jednoho klienta v jeden den je nejdéle 1 hodinu a 30 minut I když se pracovník s tebou na chatu rozloučí, můžeš kdykoliv zavolat na bezplatné číslo Linky bezpečí – 116 111.

Pro sdružení Linka bezpečí chat vytvořila a spravuje společnost Centrum Holding s.r.o, která je provozovatelem veřejného chatu Xchat.cz. Jednou z podmínek vstupu do chatu je registrace.

Z každého kontaktu na Chatu Linky bezpečí se zapisuje krátká zpráva, abychom věděli, o čem jste s námi mluvili. Tato zpráva zůstává na Lince bezpečí a nedostane se k ní nikdo nepovolaný.

Rodičovská linka

Mají vaše děti problémy a vy se potřebujete s někým poradit? Zavolejte na číslo 840 111 234, nebo napište do e-mailové poradny Rodičovské linky: pomoc zavináč rodicovskalinka.cz

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. V případě E-mailové poradny slouží klientům z celé České republiky i ze zahraničí, kteří píší v českém jazyce a nemohou nebo nechtějí využít telefonické služby a mají přístup k internetu.

Telefonicky se lze na linku obracet každý všední den: pondělí-čtvrtek: 13–19 hod., pátek: 9–15 hod. Jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min z O2, 4,80 Kč/min z T-mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone.

Emailem se lze obracet na linku nepřetržitě s odpovědí do tří pracovních dnů.

 

Více se o jednotlivých linkách dozvíte na stránkách www.linkabezpeci.cz

 

Primární prevence

Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů.

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy a Nízkoprahové centrum v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
street.pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy Prostějov; Nízkoprahové centrum Prostějov

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Poskytované služby:

 • Sociální služby - poradenství - poskytování informací; pomoc při prosazování práv a zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče zejména v oblastech školy, rodiny, partnerství, vrstevnických vztahů, práce, aj. potencionálně možných problémových situacích v dospívání.
 • Volnočasové aktivity - součástí klubu je klubová místnost, herna, výtvarná dílna, hrnčířská dílna, zkušebna pro začínající kapely s vybavením, počítačová místnost s internetem, sportovní místnost a další.
 • Programy specifické primární prevence - komplexní programy zaměřené na předcházení nežádoucího rizikového chování u dětí a mládeže, realizované na ZŠ, SŠ a SOU v prostějovském regionu.

Informační středisko prevence kriminality Městské policie Prostějov

Havlíčkova 4, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon:
582 402 261, 602 758 504
e-mail:
prevence zavináč mpprostejov.cz
www stránky: www.prostejov.eu/cs/samosprava/mestska-policie/prevence/

Středisko podává občanům informace o možnostech ochrany před pachateli trestné činnosti, o práci policie, o preventivních projektech apod. Dále pořádá besedy v mateřských, základních a středních školách i pro širokou veřejnost.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje
- Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov

Vrchlického 5, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 345 139, 582 344 237
e-mail: ppp-prostejov zavináč volny.cz
www stránky: www.ppp-olomouc.cz

Zařízení poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání a výchovy dětem, mládeži, rodičům i pedagogům. Nabízíme vyšetření profesní orientace, služby výchovného poradce či zjištění specifických poruch učení nebo chování.

P-centrum - Centrum primární prevence

Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00 (mapa)
telefon:
585 221 983, 733 362 942
e-mail: prevence zavináč p-centrum.cz
www stránky:
www.p-centrum.cz/centrum-primarni-prevence

Odborné centrum, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence třídním kolektivům základních a středních škol, jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům převážně v Olomouckém kraji.

 

 

Použité zdroje: uvedené www stránky

Bezdomovectví

Termín bezdomovectví označuje způsob života člověka, který nemá domov nebo stálé přístřeší. Nejvíc je patrné ve velkých městech a většinou je spolu s dalšími negativním faktory doprovázeno sociální izolovaností a psychickým i fyzickým strádáním.

Příčiny bezdomovectví mohou být zjevné (nezaměstnanost a neschopnost uplatnit se na trhu práce, nebo dluhy a finanční nedostupnost bydlení), ale mohou být i vnitřní (domácí násilí, alkoholismus a drogová závislost nebo poruchy chování).

Některé české projekty pomoci lidem bez domova

 • projekt Pragulic - sociální podnik, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí bez domova formou prohlídek Prahy, Olomouce či Českých Budějovic, spojenou s příběhy průvodců / lidí bez domova.
 • Noc venku - podzimní akce pod heslem "přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je spát na ulici a podpořte tímto lidi bez domova." Potřebujete odvahu, spacák a karimatku.
 • Meníčka pro bezdomovce - cílem brněnského projektu je zabránit vyhazování neprodaných poledních menu a dalších potravin určených k rychlé spotřebě z restaurací a poskytnout je bezdomovcům
 • Nový Prostor - občanské sdružení, které pomáhá osobám bez sociálního zabezpečení, bezdomovcům a lidem v těžké životní a finanční situací díky prodeji čtrnáctidenníku Nový Prostor, z jehož prodeje dostávají prodejci část zisku.
 • Naděje - charitativní organizace, jejímž cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.
 • Armáda spásy - křesťanská církev a zároveň charitativní organizace známá především péčí o bezdomovce. Dále pomáhá starým a nemocným občanům, matkám s dětmi, dětem a mládeži nebo poskytuje pomoc podle aktuálních potřeb.
 • Charita - nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví, která poskytuje zdravotnické a sociální služby a organizuje humanitární pomoc a dobročinné programy pro zahraničí.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Určická 101, 79601, Prostějov
telefon: 582 330 039
e-mail: azylcentrum zavináč seznam.cz
www stránky: www.azylcentrum.cz

Azylové centrum Prostějov nabízí terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění přístřeší a poskytnutí sociálního poradenství a pomoc při řešení jejich problémů a motivovat je ke snaze a ochotě řešit svou situaci a k začlenění do běžného života.

 • Azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum

kde: Určická 101, Prostějov (mapa)
telefon: 582 330 039,  582 357 070

Služba je poskytována mužům i ženám ve věku 18-80 let (především z Prostějova a okolí), kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • Azylový dům
  kapacita:
  28 míst pro muže a 6 pro ženy
  nabízí:
  poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  cena:
  2 700 Kč/osoba/měsíc (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)
 • Noclehárny
  provoz:
  denně, v letním období (duben-září) od 19 hod. do 8 hod., v zimním období (říjen-březen) od 17 hod. do 8 hod.
  kapacita:
  15 míst pro muže a 4 místa pro ženy
  nabízí:
  klienti mají k dispozici sociální zařízení, sprchy, pračku k vyprání osobního prádla, kuchyňku, kde si mohou uvařit kávu, čaj, nebo jednoduché jídlo
  cena:
  první noc zdarma, každá další 65 kč/noc u jednolůžkového, 55 Kč na noc u vícelůžkového pokoje (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)
 • Nízkoprahové denní centrum
  kapacita:
  15 míst pro muže a 6 míst pro ženy
  nabízí:
  ambulantní sociální službu rizikovým skupinám osob, pomoc při zabezpečení hygieny, stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. V nízkoprahovém denním centru jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu klientů a možnost vyprání prádla. Klienti dostanou polévku, kávu, čaj.
  cena:
  služba je poskytována bezplatně.
 • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR

kde: Pražská 1, Prostějov (mapa)
telefon na
službu ADDAR: 774 725 702
telefon na sociálního pracovníka
: 774 725 701

Tato pobytová služba je určena pro osamělé rodiče (18-64 let) s dětmi (především z Prostějova a okolí), kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je provozován v jedné budově s deseti bytovými jednotkami. Kapacita je 10 rodičů a max. 30 dětí.

Velkým přínosem je sociální pracovník, který pracuje s klienty po dobu jejich pobytu v azylovém domě, pomáhá řešit jejich sociální situaci a záležitosti v rámci individuálních plánů. Pro rodiče i děti jsou v rámci čerpání služby organizovány skupinové aktivity, které jsou zaměřeny také na zvyšování sociálních dovednosti a orientaci v sociálním systému.

cena: 2 700 Kč/rodič/měsíc, 900/dítě/měsíc (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)

Charita Olomouc - Samaritán - středisko pro lidi bez domova

Wurmova 5, Olomouc, 77111
telefon:
739 054 463
služebna Azylového domu pro muže:
583 033 456, 739 249 226
služebna krizového centra
(spoluzajišťuje pobytové služby pro ženy): 585 203 100, 734 435 078
e-mail:
petr.prinz zavináč olomouc.charita.cz - vedoucí střediska
www stránky:
 www.olomouc.charita.cz - Středisko Samaritán

Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoci ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma, není odmítnut nikdo v nouzi. Některé služby nad rámec jsou zpoplatněny.

Nabízí

 • noclehárna pro ženy / pro muže - základní možnost přespání a hygieny je doplněna o podporu a pomoc při řešení obtížné sociální situace
 • azylový dům pro ženy / pro muže - azylový dům nabízí ubytování na dobu do jednoho roku. Cílem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.
 • nízkoprahové denní centrum - služby centra jsou určeny pro lidi bez domova, kteří žijí přímo na ulici, pod mosty, ve squatech, v teplovodních kanálech, zahradních chatkách a jiných přístřešcích.
 • terénní program - probíhá před budovou Hlavního nádraží v Olomouci mezi lidmi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužívají žádnou sociální službu nebo jsou s těmito službami v nedostatečném kontaktu
 • ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi - v unikátní ordinaci pro lidi bez domova nabízíme pět dní v týdnu lékařskou pomoc praktického lékaře lidem v regionu žijícím přímo na ulici a v určité míře i klientům ubytovaným v zařízeních střediska. Personál ordinace se rovněž věnuje prevenci zejména infekčních onemocnění u lidí v nouzi.
 • prodejna u Samaritána - dobročinný bazar, koupí nebo darováním věcí přispíváte na to, abychom mohli podpořit jiné. V prodejně nic extra nečekejte, je to pestrá směs zboží. Nicméně určitě si vyberete a budete spokojeni. Těšíme se na návštěvu.
 • společenství sv. Josefa v Dolanech - mimo rámec sociálních služeb stojí nová aktivita, která se zaměřuje na věřící muže. Společenství sv. Josefa, křesťanská komunita, funguje v Dolanech od září roku 2013.

Azylový dům a noclehárna, Statutární město Olomouc

Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín, 779 00
telefon: 585 428 007, 585 750 676
e-mail: azylovy.dum zavináč olomouc.eu
www stránky: www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/azylovy-dum;
www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/nocleharna

 • Noclehárna s kapacitou 10 lůžek pro muže od 18 let (nocleh 20 Kč za noc), možnost hygieny, příjem denně 19.00 – 20.00 hod.
 • Dlouhodobé ubytování v azylovém domě s kapacitou 48 lůžek pro muže od 18 let až na 1 rok, cena 66 Kč za den.
Domov pro ženy a matky s dětmi, Statutární město Olomouc

Sokolská 50 a Holečkova 7, Olomouc, 779 00 
telefon:
585 419 736
e-mail: domov.matky zavináč olomouc.eu
www stránky: www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/domov-pro-zeny-a-matky-s-detmi

Dlouhodobé ubytování (až na 1 rok) pro ženy, matky s dětmi a těhotné ženy v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi). 

Domov pro ženy a matky s dětmi má dvě pracoviště. Pracoviště Holečkova 7, Olomouc je jednopatrová panelová budova v panelové zástavbě, jeho pozemek je oplocen, součástí budovy je terasa, zahrada s pískovištěm. Domov pro ženy a matky s dětmi je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okolí se nachází školka, škola, supermarket. Pracoviště Sokolská 50, Olomouc je dvoupodlažní budova v městské zástavbě v centru města, součástí je zahrada s pískovištěm. Domov pro ženy a matky s dětmi je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okkolí se nachází školka, škola, supermarket.

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

bezbariérová provozovna: Praskova 16 a Slovenská 8, Olomouc
provozovna: Rooseveltova 9, Olomouc
telefon:
585 220 050
e-mail: olomouc.sos zavináč seznam.cz
www stránky: www.strediskosos.cz

Bezplatné poskytnutí ošacení, obuvi, spacáků, dek; nákup oblečení za menší poplatek.

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; brožura Co dělat, když... Charity Olomouc

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod.

 • ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti,
 • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a
 • u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah;
 • (širší pojem "násilí v rodině" zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech).

Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role!

Co není domácí násilí:

 • spor
 • jednorázový incident
 • vzájemné potyčky mezi partnery

Prvním krokem z domácího násilí může být:

 • telefonát na některou z linek důvěry
 • telefonát na nepřetržitou DONA linku na tel.: 2 51 51 13 13

Další místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:

 • Intervenční centra
 • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Občanské poradny
 • Poradny Bílého kruhu bezpečí
 • Krizová centra psychosociální pomoci
 • Azylové domy

 

Kam pro radu nebo více informací:

www stránky:

Poradna pro rodinu Prostějov

Bezručovo náměstí 9, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 345 013, 731 447 456 
e-mail: ppr.prostejov zavináč ssp-ol.cz
www stránky: ssp-ol.cz/socialni-sluzby/poradny-pro-rodinu/poradna-pro-rodinu-prostejov

Pobočka Střediska sociální prevence Olomouc.
Poradna se zaměřuje na klienty se sociálními a osobními problémy týkající se tématu rodiny.

Středisko sociální prevence Olomouc

Na Vozovce 26, Olomouc, 77900 (mapa)
telefon:
585 427 141
linka důvěry:
585 414 600 (pondělí-pátek: 18:00-6:00 hod., víkendy a svátky: nonstop)
chat linky důvěry Olomouc: elinka.iporadna.cz (úterý, čtvrtek, neděle: 18:30-20:30 hod.)
e-mail: ssp zavináč ssp-ol.cz
www stránky: www.ssp-ol.cz

Zařízením poskytující sociální služby zaměřené na pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

Bílý kruh bezpečí

Švermova 1, Olomouc, 77200 (mapa)
telefon: 585 423 857, 732 700 533
e-mail: bkb.olomouc zavináč bkb.cz
www stránky: www.bkb.cz

Kontaktní hodiny:
Út 16:00-18:00
Čt 16:00-18:00 (pro objednané)

V nepřetržitém provozu je vám k dispozici linka telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí.
tel.: 116 006

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

 

Použité zdroje:
uvedené www stránky

Drogy a jiné závislosti

Závislost je stav, kdy je někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci.

Nezdravá závislost slouží jako náhrada (např. přejídáním je velice často potlačována samota, smutek, sebelítost), a přínáší únik od reality (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Příznaky

 • chuť (bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti
 • vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků…
 • snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti, tj. například užívání látky i přes jasné vědomí její škodlivosti
 • zvyšování tolerance – osoba „snese“ čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba
 • abstinenční příznaky po vysazení

Psychoaktivní droga (návyková látka, psychotropní látka, droga) je látka ovlivňující psychiku a celkové vnímání světa, která bývá zpravidla návyková. Některé drogy jsou škodlivé a vesměs jsou nelegální nebo státem omezované.

Drogy můžeme rozdělit podle účinku na psychiku:

 • tlumivé látky (heroin, benzodiazepiny, barbituráty, rozpouštědla...) - tlumí duševní i tělesnou aktivitu. Malé dávky uklidní, vyšší navodí spánek, velmi vysoké způsobí hluboké bezvědomí. Vyšší dávky ochromí mozková centra, která řídí základní životní funkce - dýchání a srdeční oběh, a vedou ke smrti jedince.
 • stimulační látky (kokain, pervitin, amfetamin, crack, extáze...) - zvyšují duševní i tělesnou aktivitu jedince. Po vysazení se dostavuje stav vystupňované únavy, který se upravuje minimálně několik dní.
 • halucinogeny (marihuana, hašiš, LSD, lysohlávky...) - vyvolávají asi nejvýraznější změnu vnímání reality. Průběh intoxikace je velmi ovlivněný okolnostmi užití (tzv. set a setting) - užití může mít příjemný průběh, nebo se může jednat o až hororový zážitek s možností ohrožení života uživatele i okolí.

Našli jste někde použitou stříkačku?

Především na ni nesahejte, ani se ji nesnažte odkopnout nebo posunout, a v žádném případě ji neházejte do popelnice! Zavolejte zdarma na 155 (tísňovou linku Policie ČR), nebo se spojte s Kontaktním centrem v Prostějově na telefonu 777 454 789 - zajistí stříkačku bezpečně.

Detoxifikační střediska

Poskytují zdravotní služby pro uživatele omamných látek - detoxifikaci, terapii (její součástí může být i spolupráce s rodinou, školou) nebo i návaznou následnou péči zajišťovanou dalšími specializovanými institucemi v ČR.

Co je detox?

 • Smyslem detoxifikace je zbavit organismus škodlivé látky. Zbavení se, vyčištění se, od návykové látky se může dít buď bez použití léků nebo za farmakologické podpory zaměřené na překonání abstinenčních příznaků. Detoxifikace trvá zpravidla od několika dní do cca 2 týdnů, měla by být provázena psychoterapeutickou péčí, která je zaměřena na podporu a motivaci k další léčbě, pokud je pokračování v léčbě důvodem, proč byl klient na "detox" přijatý - detoxikací není v žádném případě ukončena léčba závislosti, naopak stojí na počátku léčebného procesu.

Detoxifikační střediska:

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky

Psychiatrická ambulance Prostějov

Trávnická 2, Prostějov, 79601
telefon: 582 332 803, 582 332 800
www stránky: www.psych.cz

Ambulance nabízí mimo jiné pomoc při závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Výhodou je možnost využití telefonické konzultace.

Společnost Podané ruce o.p.s.

 • Kontaktní centrum v Prostějově

Vrahovická 83, Prostějov, 79811
telefon: 777 454 789
vedoucí centra: 776 654 685
terénní program: 777 916 268, 776 654 685
e-mail: kcentrum.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky: www.podaneruce.cz - Kontaktní centrum v Prostějově

Služba je určena pro uživatele nealkoholových drog, abstinujícím uživatelům a jejich rodinám.

Nabízíme právní a sociální poradenství, zdravotní servis a pomoc v krizi uživatelům i osobám blízkým, výměnu injekčního materiálu, hygienický servis (sprcha, praní prádla) a potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby a následnou podporu klientů po léčbě.

Kontaktní místnost:
Út, Čt 12:00-16:00
St 8:30-12:00

Výměnný program, individuální poradenství:
Po, Út, St, Pá 8:30-16:00
Čt 11:00-16:00

Výměnný program přes lékárny:

 • Terénní programy a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz; street.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a zažívají komplikované životní události, konfliktní společenské situace nebo negativní zkušenosti a rizikové chování.

Služba není určena (mimo věkové omezení) osobám užívajícím tvrdé nelegální drogy.

Terénní programy:
Út 12:00-16:00
Čt 13:00-18:00

Individuální a rodinné poradenství:
dle individuální dohody

 • Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (dříve terapeutické centrum)

Detašované pracoviště Prostějov
Mgr. Lucie Svobodová
Vrahovická 83, Prostějov, 798 11
telefon: + 420 770 147 457, +420 773 996 916
e-mail: terapie.pv zavináč podaneruce.cz, svobodova zavináč podaneruce.cz

Otevírací doba:
pouze po předchozí telefonické domluvě – St, Čt 08:00 - 16:00

Služba je určená osobám starším 15 let, které jsou – ohrožené hazardním hraním, s problémem nelátkových závislostí, osobám blízkým (rodičům, přátelům a příbuzným) osob ohrožených návykovým chováním.

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org;

Kriminalita a delikvence

Kriminalita je páchání přestupků nebo testných činů popsaných trestním zákonem. Dětská kriminalita se týká dětí do 15 let, typickým znakem je skupinovost, malá připravenost i promyšlenost a spontánnost. Prvotním impulsem bývá alkohol (nebo jiná návyková látka), samotná trestná činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení.

Delikvence je širší pojem než kriminalita - označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské zásady.

Trestní zodpovědnost

 • mladiství (15-18 let) - jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením
 • děti 12-15 let - může jim být uložena ochranná výchova, mohou být umístěni do výchovného zařízení nebo jim může být uloženo jiné výchovné opatření
 • děti do 15 let - nejsou trestně odpovědné

Nejčastější delikty mladistvých jsou:

 • násilí proti jednotlivci či skupině
 • opilství a výtržnictví
 • neoprávněné užívání motorového vozidla
 • rozkrádání, vandalismus
 • toxikomanie
 • prostituce
 • gamblerství

Probační a mediační služba ČR Prostějov

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cíle PMS:

 • Integrace pachatele – PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
 • Participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
 • Ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Veškerá činnost probační a mediační služby ČR je bezplatná.

Svatoplukova 2482/53, 79601, Prostějov (mapa)
telefon: 582 361 561, 582 330 675
e-mail: khrbkova zavináč pms.justice.cz, hrozlivkova zavináč pms.justice.cz, gslavikova zavináč pms.justice.cz, psedlacek zavináč pms.justice.cz
www stránky: www.pmscr.cz

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Informační středisko prevence kriminality Městské policie

Havlíčkova 2-4, Prostějov, 79601
telefon:
582 402 261, 602 758 504
e-mail:
prevence zavináč mpprostejov.cz
www stránky: www.prostejov.eu/cs/obcan/bezpecnost/prevence-kriminality-1/

Středisko podává občanům informace o možnostech ochrany před pachateli trestné činnosti, o práci policie, o preventivních projektech apod. Dále pořádá besedy v mateřských, základních a středních školách.

Podané ruce - Terénní programy a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu, ...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Poskytované služby:

 • Sociální služby - poradenství - poskytování informací; pomoc při prosazování práv a zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče zejména v oblastech školy, rodiny, partnerství, vrstevnických vztahů, práce, aj. potencionálně možných problémových situacích v dospívání.
 • Volnočasové aktivity - součástí klubu je klubová místnost, herna, výtvarná dílna, hrnčířská dílna, zkušebna pro začínající kapely s vybavením, počítačová místnost s internetem, sportovní místnost a další.
 • Programy specifické primární prevence - komplexní programy zaměřené na předcházení nežádoucího rizikového chování u dětí a mládeže, realizované na ZŠ, SŠ a SOU v prostějovském regionu.

Klub NZDM:

Po, St 13:00 – 18:00
Út 12:00 – 16:00 – individuální poradenství
Čt 13:00 – 17:00
Pá 12:00 – 16:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub ZÓNA

Střední novosadská 202/48, Olomouc, 77200 (mapa)
telefon: 773 980 992
e-mail: nzdm zavináč zonaklub.cz
www stránky: www.zonaklub.cz

Sociální služby pro děti a mládež od 7 do 26 let.

 • Jsme tu pro každýho, kdo potřebuje ”vybít“ nebo ”dobít baterky“, hrát hry, užít si nebo jen tak kecnou na gauč a chvíli posedět.
 • Můžeš nezávazně přiházet a odcházet v průběhu otevírací doby (ve všední dny, kromě středy, od 14 do 19 hodin), nemusíš nám říkat žádné údaje, které nechceš (jméno, adresa). Ale naopak se nám můžeš svěřit se vším, co tě trápí, jestli chceš.
 • A to všechno bezplatně.

Sdružení Podané ruce, o.s. Oddělení Walhalla - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

Dolní náměstí 38, Olomouc, 77200 (mapa)
telefon: 775 868 569
e-mail: nzdm.ol zavináč podaneruce.cz
www stránky: www.podaneruce.cz, www.facebook.com/NZDM-v-Olomouci-412801685092/

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež (10 - 26 let) k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

zdroj: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; www.ostrovzl.cz/prevence/;

Obchodování s lidmi

První mezinárodně všeobecně uznávaná definice obchodování s lidmi je obsažena v čl. 3 Protokolu OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, který je součástí mezinárodní Úmluvy o nadnárodním organizovaném zločinu. Úmluva byla přijata v italském Palermu dne 13. prosince 2000. 

Obchodování s lidmi znamená "najímání, přepravu, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou."

Zneužívání zahrnuje přinejmenším zneužívání prostituce jiných, jiné formy sexuálního zneužívání, nucenou práci nebo poskytování služeb, otroctví, nebo podobné praktiky jako otroctví, nevolnictví nebo odnětí orgánů. 

Výše uvedené definici Organizace spojených národů (OSN) odpovídá i nově přijatá úprava obchodování s lidmi obsažená v § 168 nového českého trestního zákona (TZ) č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2010. Česká republika je z hlediska tohoto fenoménu nejenom zemí původu, ale zejména zemí tranzitní a cílovou.

 

Kam pro radu a více informací:

La Strada Česká republika - SOS a Infolinka

P. O. Box 305, Praha 1, 11121 
telefon: 222 71 71 71
bezplatná telefonní linka: 800 07 77 77
e-mail: pomoc zavináč strada.cz 
www stránky: www.strada.cz

SOS a INFOlinka je určena především obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Poskytujeme jim zde informace o jejich právech a možnostech řešení jejich situace.
Odborné sociální poradenství, krizová pomoc, azylové ubytování.

Charita Česká republika - Linka pomoci Magdala

Londýnská 44, Praha 2, 12000 (mapa)
telefon: 251 552 790
krizová linka (nepřetžitý provoz): 737 234 078
e-mail: magdala zavináč charita-adopce.cz
www stránky: http://praha.charita.cz - http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Provoz poradny Magdala: pondělí - pátek 10.00 - 17.00 hod. Do poradny je vhodné se předem telefonicky objednat (251 552 790).

Služby poskytované v rámci projektu Magdala zahrnují odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, zajištění bezpečného ubytování s utajenou adresou, asistenci při jednání s úřady a sociálně terapeutické služby.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Čechova 23, Praha 7, 17000 (mapa)
telefon: 233 370 160
e-mail: prague zavináč iom.int
www stránky: www.iom.cz

Prevence a potírání obchodu s lidmi; zajišťuje dobrovolné návraty obětí do zemí původu a jejich reintegraci.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra – koordinátor Programu, sekretariát Národního koordinátora pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Nad Štolou 3, P. O. Box 21/OP, Praha 7, 17034
telefon:
974 832 574, 974 833 232
e-mail:
 lidprava zavináč mvcr.cz
www stránky: www.mvcr.cz/clanek/obchodovani-s-lidmi.aspx

Oddělení pro lidská práva metodicky řídí a zabezpečuje realizaci Modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice.

 

zdroje: uvedené www stránky

NáhledPřílohaVelikost
La Strada - komiks - SOS a Infolinka.pdf3.19 MB

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy jsou psychická onemocnění. Řadí se sem: mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

Mentální anorexie

Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci, postihuje v 95% dívky. Vyznačuje se:

 1. Nízkou hmotností, která klesá pod minimální váhu vzhledem k věku a výšce, BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám - odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel.
 2. Intenzivním strachem z přírůstku hmotnosti navzdory podváze.
 3. Popíráním tělesné podváhy, narušeným vnímáním svého těla - navzdory podváze si připadá nemocný normální či tlustý.
 4. Nepatřičným vlivem tělesné hmotnosti či stavby těla na sebevědomí.
 5. Ztrátou menstruace u dívek a žen.

Mentální bulimie

Nemoc postihuje především dívky a ženy ve věku dospívání. Vyznačuje se:

 1. Neustálým zabýváním se jídlem, neodolatelnou touhou po jídle a epizodami přejídání.
 2. Snahou zmírnit vliv jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly.
 3. Chorobným strachem z tloušťky, nízkým sebevědomím, přehnaně závislým na vzhledu a hmotnosti.

Záchvatovité přejídání

Nemoc postihuje obě pohlaví a může se rozvinout od dospívání v podstatě v jakémkoliv věku. Častou příčinou bývá nevyvážené stravování, které může být způsobeno také různými redukčními dietami. Častým důsledkem pak bývá přibírání na váze, deprese, nespokojenost se sebou. Porucha se vyznačuje:

 1. Nevyváženým stravováním - značné omezování se v jídle (i hladovění) či jednostranný jídelníček se střídá s neodolatelnou, nutkavou touhou se přejíst. Takové stavy nejsou výjimečné, naopak se s jistou pravidelností opakují.
 2. Fyzicky nepříjemnými pocity z přejedení po "záchvatu" konzumace potravy, obvykle ale nedochází ke zvracení.
 3. S nárůstem hmotnosti roste i nespokojenost se sebou a snaha se nejrůznějším způsobem omezovat v jídle.
 4. Porucha se častěji rozvíjí jako reakce na stres, citové strádání či depresivní nálady.

Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii doporučujeme konzultaci s lékařem, u dětí a dospívajících bývá první volbou obvodní lékař.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Kontaktní centrum Anabell Brno

Milady Horákové 50, Brno, 60200 (mapa)
telefon: 542 214 014
e-mail: posta zavináč anabell.cz
internetová poradna: iporadna zavináč anabell.cz nebo on-line formulář

www stránky: www.anabell.cz

Co Vám mohou v Kontaktním centru nabídnout?

 • kontakty na odbornou pomoc
 • informace o službách, které Anabell nabízí
 • informace o poruchách příjmu potravy
 • možnost objednání tématické přednášky zaměřené na poruchy příjmu potravy a zásady zdravého stravování

Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty na odborné psychosociální a zdravotnické služby osobám z celé ČR při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.

Psychiatrická ambulance Prostějov

Trávnická 2, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 332 800

www stránky: www.psych.cz

Ambulance nabízí léčení akutních stavů i doléčování duševních nemocí, zvládání krizových situací, léčbu depresivních stavů různých etiologií, léčbu závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, při léčbě psychotických onemocnění a při léčbě poruch příjmu potravy.

Výhodou je možnost využití telefonické konzultace.

 

Použité zdroje:
uvedené www stránky, www.idealni.cz

Prostituce

Prostituce je poskytování sexuálních služeb za peníze nebo jakoukoli jinou protihodnotu. S prostitucí se můžete setkat na ulicích, v hotelech, ve specializovaných podnicích apod.

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky:

 • www.rozkosbezrizika.cz - prevence a léčba pohlavních chorob, sociálně-právní a psychologické poradenství, informace o HIV/AIDS

Pracoviště klinické biochemie a hematologie

Trávnická 2, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 330 085
e-mail: popotrandovska zavináč polsro.cz
www stránky: www.pkbh.cz

Anonymní testování na HIV.

La Strada Česká republika - SOS a Infolinka

P. O. Box 305, Praha 1, 11121 
telefon: 222 71 71 71
bezplatná telefonní linka: 800 07 77 77
e-mail: pomoc zavináč strada.cz 
www stránky: www.strada.cz

SOS a INFOlinka je určena především obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Poskytujeme jim zde informace o jejich právech a možnostech řešení jejich situace. Pomoc obětem obchodu s lidmi, ženám zneužívaným v práci či nuceným k prostituci.
Odborné sociální poradenství, krizová pomoc, azylové ubytování.

Projekt ŠANCE

Ve Smečkách 28, Praha 1, 110 00
telefon:
222 211 797,  224 827 370
horká linka
Po - Pá 10:00 - 18:00 - 602 229 395
nonstop záznamník
- 222 211 797
e-mail:
info zavináč sance.info, laszlo.sumegh zavináč sance.info
www stránky: www.sance.info

Pomoc komerčně sexuálně zneužívaným mladým lidem žijícím na ulici.

Streetcentrum

 • Ve Smečkách 28, Praha 1 (mapa)
 • Po, Pá  15:00 - 18:00
 • náhradní oblečení, hygienické, potřeby, pračky, sušičky na prádlo, žehlička, sprchový kout, jednoduché občerstvení, pitný program, léky dostupné bez receptu, testy na HIV

Dům Šance

 • Moskevská 13, Praha 10
 • Volné setkávání s Lászlem Út, Čt 12:00 - 18:00
  Út - Pá 11:00 - 17:00
 • Volné setkávání s Lászlem: psychoterapie, arteterapie, kanisterapie, počítače, internet (vlastní e-mail, práce, bydlení – zdarma/ostatní za symbolický poplatek), potravinový a pitný program, playstation
 • Pracovní dílna: alternativní vzdělávání, odměnu za práci každý druhý týden v pátek, potravinový a pitný program, hledání práce a bydlení za podpory Start people a ANNONCE

AIDS centrum Brno - Klinika infekčních chorob Fakultní nemocnice Bohunice

Jihlavská 20, 62500, Brno (mapa)
- pavilon A, 2. nadzemní podlaží
AIDS centrum: 5532 232 017
www stránky:
www.fnbrno.cz - www.fnbrno.cz/klinika-infekcnich-chorob/k1460

Odběry na serologii HIV provádí v době 7:00-12:00, anonymní odběry se již neprovádí.
Pro akutní stavy má ambulance nepřetržitý provoz.

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika chorob kožních a pohlavních

I. P. Pavlova 6, Olomouc, 77900 (mapa)
telefon: 588 444 501, 588 444 529
objednání: 588 444 527
e-mail: kozni zavináč fnol.cz
www stránky: www.fnol.cz

Ordinační hodiny poradny pro sexuálně přenosné choroby:
Po-Pá 7:00-8:00 - bez objednání

 

zdroj: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org;

Sekty

Sekta je pojem, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Pod výrazem náboženská sekta se nejčastěji míní náboženská společnost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky větší a starší náboženské společnosti, např. některé církve. Obvykle přejímá většinu nauky původní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím určité napětí.

V této společnosti obvykle převládají tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod. Často také svým stoupencům škodí, obvykle takzvaným "vymýváním mozku".

Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými či sebevražednými tendencemi.

 

Kam se obrátit pro více informací?

webové stránky

 • www.sekty.cz - Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt - YMCA Olomouc

Šafaříkova 7, Olomouc, 772 00
e-mail YMCA:
olomouc zavináč ymca.cz
e-mail Centrum prevence:
cpons zavináč centrum.cz
telefon:
605 262 997, 775 217 207
www stránky:
www.olomouc.ymca.cz; http://cpons.webpark.cz
konzultační hodiny: středa 14-17 hod.

Komplexní informace o problematice náboženských sekt a nových náboženských směrů - poradenství, přednášková činnost, sběr dat a spolupráce s médii a organizacemi pracujícími na poli sociální prevence. Na osobní konzultace se prosím objednejte telefonicky či e-mailem. Služby pro jednotlivce jsou anonymní a bezplatné.

 

zdroj: www.icm.cz; http://cs.wikipedia.org;

Stalking

Stalking je to soustavné pronásledování a stupňující se obtěžování, které může mít různou intenzitu podobu. Z hlediska psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost.

Přibližně 10% obyvatel České republiky se již se stalkingem setkalo a zhruba 2% končí smrtí.

Projevy stalkingu

Stalking se vyznačuje opakovaným dlouhodobým kontaktováním oběti pomocí dopisů, telefonátů, osobního obtěžování, sms zpráv, emailů anebo také zasíláním různých zásilek s dárky.

Za další projevy lze označit i to, že stalker považuje sám sebe za oběť, přestože on je tím kdo vyhrožuje, poškozuje reputaci a v horším případě i ničí majetek sledované osoby.

Typy stalkerů:

 • odmítnutý pronásledovatel - tato osoba se dopouští pronásledování v důsledku rozčarování a roztrpčení z ukončeného vztahu. Může jít o vztah intimní, rodinný, pracovní či obchodní, není výjimkou i vztah terapeutický. Chování stalkera je následkem jeho touhy obnovit vztah nebo je odplatou za odmítnutí.
 • hledač intimity, celebrity stalker - tento typ touží po vztahu s osobou, která ho zaujala. Předpokládá, že bude její city opětovat. Obvykle si vybírají osoby cizí nebo povrchně známé. Z jejich řad se rekrutuje většina pronásledovatelů celebrit. Neusilují primárně o sexuální vztah, ale dominuje touha po akceptaci uctívanou osobou. Pronásledovatelé tohoto typu mívají obvykle prázdný život, smyšlený vztah je zpravidla jediným "vztahem" v jejich momentálním životě.
 • nekompetentní nápadník - tento typ chce nějaký poměr, ale nehledá intimitu ani opětovný vztah, ale hledá rande nebo sexuální schůzku. Tuto skupinu tvoří sociálně a interpersonálně málo způsobilí jedinci.
 • naštvaný pronásledovatel - svou oběť úporně pronásleduje kvůli skutečnému či domnělému zranění, újmě, kterou mu oběť přivodila. Tito stalkeři vynikají ve vyhrožování a zastrašování, bývají až kverulantsky vytrvalí. Obtěžování jim přináší satisfakci, jde jim o moc a kontrolu nad obětí.
 • predátorský pronásledovatel - jeho cílem je útočné až sexuálně agresivní chování. Vyznačuje se systematičností v postupech, sbírají informace o oběti, fantazírují o útoku. Je nutno dodat, že líčené vzorce chování se vyskytují i u některých sexuálních pachatelů.
 • chorobně zamilovaný stalker - tento typ pronásleduje oběť, která je zároveň jeho láskou. Vnucuje jí svá milostná vyznání a nereaguje na odmítavá gesta druhé strany, dokonce je bere jako výzvy k dalšímu jednání. Takovým stalkerem může být i současný partner oběti.
 • kyberstalker - zneužívá telefonů, internetu a jiných elektronických médií k provozování stalkingu. Obtěžování probíhá zejména prostřednictvím komunitních portálů Facebook, ICQ, Twitter apod.

Oběť může stalkera

 • osobně znát a vědět o tom, že ji obtěžuje
 • osobně znát, ale o sledování nevědět
 • vůbec neznat.

Jak se stalkerovi bránit?

 • Dejte stalkerovi najevo, že o jeho zájem opravdu nestojíte.
 • Neodpovídejte mu na vzkazy, nechoďte s ním na schůzky.
 • Změňte své zvyky, choďte jinudy, nakupujte jinde, najděte si novou oblíbenou restauraci...
 • Všechny výhružné emaily i sms zprávy si uschovejte pro případné informování policie.
 • Mluvte s okolím otevřeně o celé situaci. Oznamte všechny důležité skutečnosti kolegům v práci, přátelům i rodině.
 • Znáte-li jméno stalkera, nebojte se na něj ukázat.
 • Chraňte se, noste u sebe například pepřový sprej.

Co mohou udělat oběti?

Oběti stalkingu se mohou obrátit na policii, ale postihy nejsou nikterak zásadní a výsledek je nejistý. Stalkerovi obvykle hrozí trest v podobě veřejně prospěšných prací.

Větší úspěch mají oběti, u kterých již došlo k napadení, poškození majetku, nebo když stalker zaangažoval ještě třetí osobu.

Pomoc u policie by oběť měla vyhledat ve chvíli, kdy se intenzivně bojí, svému pocitu věří a sdílený strach vnímají i lidé v jejím okolí.

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky:

Městská policie Prostějov

Havlíčkova ul. 4, Prostějov, 796 40
telefon: 582 402 222, 608 333 990
tísňová linka: 156
tísňový fax pro neslyšící: 582 333 156
www stránky: www.mestopv.cz/cz/obcan/mestska-policie-prostejov/

Bílý kruh bezpečí

U Trojice 2, Praha 5, 150 00
telefon:
257 317 100
e-mail:
bkb.praha zavináč bkb.cz
www stránky:
http://bkb.cz/index.php

Dona linka

telefon: 251 511 313
www stránky:
www.donalinka.cz/index.php

 

 

zdroj: uvedené www stránky, www.icm.cz

Šikana

Šikana znamená zlomyslné obtěžování, sužování a pronásledování, zkrátka jakékoli fyzické nebo psychické týrání jedince, který se zpravidla nění schopen bránit, v nějaké skupině (škola, armáda, sportovní klub, vězení, rodina, zaměstnání...). Záminka šikanování se najde kdykoli. Může jí být tloušťka, brýle, výška postavy, druh šatů, barva vlasů, jakákoli odlišnost, dokonce i přednost či talent.

 • Jedná-li se o šikanu v zaměstnání, mluvíme o mobbingu (původcem je kolega) nebo bossingu (původcem je nadřízený).
 • S nárůstem virtuálních způsobů komunikace byl zaveden pojem kyberšikana jakožto forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií. Mezi její nejčastější projevy patří obtěžující či urážející e-maily a SMS zprávy, vytváření stránek a blogů s touto tématikou nebo nabourání se do cizích účtů. Další z forem je sdílení fotografií nebo videí, často pořízených během klasické šikany nebo fotomontáží.

Šikanování je závažná agresivní porucha chování, při které do­chá­zí k po­­rušování sociálních norem spojené s násilným omezováním základních lid­­ských práv.

Většina dětí/dospívajících nepřizná, obvykle ze strachu, učitelům ani rodičům, že jsou obětí šikany. Šikana velmi poškozuje duševně, a často i tělesně. Oběti se cítí bezmocné a dříve nebo později začnou hledat vinu v sobě.

Co můžeš považovat za šikanu:

 • posměšky, urážení, pomlouvání
 • bití, kopání
 • tahání za vlasy nebo oděv
 • vyhrožování, vydírání, okrádání
 • zamykání jiného dítěte/dospívajícího v místnosti
 • sexuální obtěžování
 • ignorování jedince
 • násilné a manipulativní příkazy
 • útoky pomocí e-mailů, sms zpráv
 • vyvěšování urážlivých materiálů (videí, textů, fotek) na internetové stránky
 • obtěžování voláním, psaním zpráv
 • zneužívání cizícího účtu, krádež identity

Co není šikana?

 • občasná rvačka nebo hádka přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů
 • tzv. vyprovokované násilí, kdy menší, slabší jedinci druhé nepříjemně provokují až dojde k více méně odpovídajícímu trestu

Kdo se může stát šikanujícím?

Tlaku šikany může podlehnout téměř každý - jedince ovlivňuje okolí, společnost, média a násilí v nich... Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a nejistoty. Aktéry šikany se často stávají starší nebo silnější, kteří se cítí být v přesile, bývají extrémně egoističtí a sebestřední, nejsou schopni vidět utrpení druhého, mají pocit, že to všechno je zábava. 

Kdo se může stát obětí šikany?

Každý, kdo se někdy něčím odlišuje - tedy každý z nás. Nejčastější obětí šikany jsou příslušníci menšin, u nás třeba romské, nebo děti/dospívající čímkoli odlišné od očekávaného průměru.

Co dělat, když se setkám se šikanou?

Šikanování jedné oběti může trvat dny, týdny, měsíce i déle. Jste-li svědky šikany, nenechávejte si to pro sebe - to není žalování, ale nutná obrana proti špatnému a nebezpečnému chování a lidem, kteří se ho dopouštějí nebo mají k takovému chování sklony.

Při kyberšikaně s útočníkem nekomunikujte, nemstěte se, ale rychle vše oznamte - je důležité zamezit mu přístup (kontaktujte poskytovatele služby, zablokujte útočníka...)

Pár rad, pokud jsi obětí šikanování

 • Agresoři čekají na reakci – zkus se jejich poznámkám a provokacím zasmát nebo je ignoruj. Když to nějakou dobu takhle vydržíš, přestane je to bavit.
 • Můžeš se jim postavit – zlostně jim řekni, aby tě přestali otravovat a jdi pryč.
 • Drž se ve skupině – útočníci se obvykle zaměřují na osamocené děti/dospívající.
 • Když tě útočníci obklopí, nezastavuj se a jdi dál. Snaž se získat nějakého svědka jejich počínání, aby učitel mohl zasáhnout bez tvého „žalování“.
 • Nebuď oběť – neschovávej se, choď se zdviženou hlavou, předstírej sebedůvěru, i když žádnou nemáš. I když tě útočníci děsí, dívej se na ně s úsměvem. Když už nedokážeš dělat nic jiného, alespoň je ignoruj, nezastavuj se a jdi od nich.
 • Poraď se se svými rodiči a požádej je, aby informovali školu. Pokud budou mít nějaké nápady, vyzkoušej je. Potřebuješ jejich pomoc a podporu.
 • Sežeň si v knihovně o tomto problému nějakou odbornou publikaci
 • Braň se dřív, než bude pozdě!

Se šikanou se nikdy nesmiřujte, braňte se dřív, než bude pozdě! Jste-li obětí nebo svědky šikany, oznamte to vždy rodičům, dalším příbuzným a učitelům, jimž důvěřujete, nebo kontaktuj Linku bezpečí (www.linkabezpeci.cz):

 • zavolej kdykoli a zdarma na telefonní číslo 116 111
 • napiš na pomoc zavináč linkabezpeci.cz
 • přijď na x-chat Linka bezpečí (nutná registrace) - http://xchat.centrum.cz/lb/

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky

Podané ruce - Terénní programy a Nízkoprahové centrum Prostějov

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy Prostějov; Nízkoprahové centrum Prostějov

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady - stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči, nemůžou najít kamarády, mají problémy ve škole...

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Terénní programy:
Út 12:00-16:00
Čt 13:00-18:00

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; www.ostrovzl.cz;

Týrání a zneužívání dětí

Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je považováno jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, v krajním případě způsobuje dokonce jeho smrt.

V této souvislosti se často používá pojem "syndrom CAN", který je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuseand Neglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (v české terminologii je pojem překládán jako: syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte).

Syndrom CAN má 2 základní znaky:

 1. dítěti je ubližováno; dítě fyzicky, psychicky i emocionálně trpí a je ohrožován jeho další vývoj;
 2. osoby, které dítě týrají nebo zneužívají, bývají velice často jeho vlastní rodiče nebo osoby, které by pro dítě naopak měli představovat jistotu a bezpečí.

Mezi základní formy syndromu CAN zařazujeme podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992:

 • fyzické týrání - aktivní (nepřiměřeném bití rukou, kopání do dítěte, údery pěstí, způsobení bodných, řezných a sečných ran různými nástroji, vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce, způsobování popálenin, připoutání dítěte, škrcení, silné třesení, otravy jedy a chemikáliemi atd.) x pasivní (nekvalitní a nedostatečná výživa, nedodržování poskytnutí dítěti zdravotní péče a základní hygieny, nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany, vykořisťování dětí formou nucené práce či žebrání)
 • psychické týrání - snižování sebevědomí dítěte slovní formou (nadávky, často vulgární), opakované ponižování dítěte, vystavování dítěte stresovým situacím při řešení domácích konfliktům, násilná izolace dítěte, citové vydírání dítěte, podrývání sebedůvěry a sebevědomí dítěte opakovaným urážením a podceňováním apod.
 • sexuální zneužívání - je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá.
 • zanedbávání - se vyznačuje nedostatkem péče, což způsobuje vážnou újmu ve vývoji dítěte anebo dítě ohrožuje.
  tělesné zanedbávání - neposkytování přiměřené výživy, oblečení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před ohrožením
  citové zanedbávání - neuspokojování citových potřeb dítěte, a to pokud se týče náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří
  zanedbávání výchovy a vzdělání
  zanedbávání v oblasti zdravotní péče
  všeobecné zanedbávání
  - se týká odpovídajícího oblečení, jídla, lékařské pomoci, kontaktu s vrstevníky a lidmi. Také sem patří nedostatečná ochrana před nebezpečím úrazu a sociálně patologickými jevy jako je alkoholismus, kriminalita a toxikomanie
  těžké zanedbávání - se vyznačuje situacemi, které bezprostředně ohrožují zdraví či život dítěte. Jde o děti jenž trpí dlouhodobě hladem, žízní, zimou, žijící nedobrovolně izolovaně od lidské společnosti, ale také např. i ty jenž žijí ve společnosti zvířat.
 • systémové týrání - tato forma týrání je působena systémem, který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin a kterému jsou rodiny vystaveny. Týrání dětí se může objevit i na školách formou přetěžování dětí. V neposlední řadě jde také o nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s policejním, soudním systémem.
 • sekundární viktimizace - druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. Dítě jako oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování. Dítě je nuceno svou výpověď opakovat několikrát, dospělí mohou přenášet zodpovědnost na samotné dítě ("Kdybys nenosila tak vyzývavé oblečení, nestalo by se to."). Necitlivé vedení rozhovoru, výslechu dítěte.
 • Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy) - spočívá ve zveličování a neobjektivnosti omenocnění či postižení a jeho opakovaných vyšetření a léčení v míře, která neodpovídá objektivní skutečnosti. Rodiče systematicky hledají jakékoliv příznaky nebo náznaky nemoci, aby mohli zahájit léčbu, která nemusí být nutná v takovém rozsahu, ve kterém je prováděna. Toto může vést až do extrémní situace, kdy rodič falšuje vzorky moči a krve, a následně začíná poškozovat zdraví dítěte, což může způsobit až jeho smrt.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky

Fond ohrožených dětí Prostějov

Kostelecká 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 331 668
e-mail:
fod.prostejov zavináč fod.cz
www stránky:
www.fod.cz

Kontaktní hodiny:
Po 8.00-12.00, 13.00-17.30

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Středisko sociální prevence Olomouc

Na Vozovce 26, Olomouc, 77900 (mapa)
telefon: 585 427 141, 773 601 030, 774 102 019
e-mail: socialni.pracovnice zavináč ssp-ol.cz
www stránky: ssp-ol.cz

Linka důvěry: 585 414 600
chat: http://elinka.iporadna.cz/

V pracovní dny v době 18.00-6.00.
So, Ne a svátky - nepřetržitý provoz.

 

Použité zdroje:
uvedené www stránky, www.zachranny-kruh.cz, www.sancedetem.cz, wiki.rvp.cz 

Xenofobie a rasismus

Xenofobie je strach ze všeho neznámého a cizího - především z cizinců, jejich kultury, náboženství, apod. Tento strach začíná odporem, nepřátelstvím, nedůvěrou a může přejít až v nenávist. Je často spojována s různými formami rasismu jako jejich původce.

Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury, tradici a projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům (přistěhovalcům), ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům, apod.

Xenofobie je jako nemoc - pokud se jí nebráníme, můžeme hodně ublížit jiným i sobě.
Existuje jen jeden lék a tím je poznávání cizího.

Rasismus je názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Vyjadřuje negativní postoj, nerovné zacházení, případně ubližování jiným osobám nebo skupinám osob na základě příslušnosti k jinému národu, etnickému původu, kultuře, barvě pleti nebo původu.

Rasová diskriminace je chování, které znevýhodňuje práva jiného člověka z důvodu jeho etnického, národního nebo rasového původu.

Antisemitismus je zaujatost různého charakteru proti Židům, založená na jejich zkresleném obrazu, jako by byli zcela odlišní než ostatní lidé. Nejstrašnějším projevem antisemitismu byla nacistická ideologie o čistotě rasy po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Během druhé světové války bylo v koncentračních táborech zavražděno 6 miliónů Židů.

Nacionalismus je politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa, upřednostňují národnostní princip před občanským. Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a je těžké jasně oddělit, kde končí vlastenectví, které je považované za pozitivní a začíná nacionalismus. Proto bývá považován za nejproblematičtější odrůdu extremismu. Nacionalisté odmítají rovné uplatňování lidských a občanských práv a v jejich programech se objevují otevřené nebo skryté prvky rasismu, xenofobie a antisemitismu.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Člověk v tísni - programy Sociální integrace

www stránky: www.clovekvtisni.cz

Pobočka Olomouc

Litovelská 14, Olomouc, 779 00 (mapa)
telefon:
608 732 386
Richard Kořínek - ředitel pobočky
telefon:
608 732 386
e-mail:
richard.korinek zavináč clovekvtisni.cz

Pobočka Prostějov

Rostislavova 26, Prostějov, 796 01 (mapa)
Pavlína Kolaříková - koordinátorka služeb v Prostějově
telefon:
777 787 947
e-mail:
pavlina.kolarikova zavináč clovekvtisni.cz

Základní kámen činnosti tvoří přímá práce s rodinou. Pracovníci pomáhají při komunikaci s úřady či školou, nabízejí pomoc při stabilizaci rodinných rozpočtů, řeší problémy s neadekvátním bydlením, nezaměstnaností.

Velkou část své energie věnují oblasti vzdělávání. V předškolních klubech připravují ty nejmenší na zápis do školy. Po nástupu na ZŠ s nimi dobrovolníci pracují na zlepšení školních výsledků. Později jim pomáhají při nalézání cest k dalšímu rozvoji a uplatnění. Dětem se věnují i ve volném čase.

Společnost Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon:
778 406 919
e-mail:
nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky: http://nzdmpv.podaneruce.cz

Cílovou skupinou jsou dospívající a mladí lidé, kteří zažívají komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků, zajištění bydlení, těhotenství, aj.), konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami, šikana, vandalismus, násilné projevy, útěk z domova, rasismus, záškoláctví, vyloučení ze školy, domácí násilí), negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcí, aj.).

 

Zdroje: www.ostrovzl.cz/prevence; http://cs.wikipedia.org/; www stránky organizací

Tipy na zajímavé weby

Domácí násilí:

 • www.domacinasili.cz
 • www.donalinka.cz - specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
 • www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů

Bezpečnost na internetu:

 • www.e-bezpeci.cz - projekt E-Bezpečí se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu. Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
  a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
  c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
  d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
  e) hoax a spam,
  f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
 • www.bezpecne-online.cz - Web se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Hlavním cílem je především bezpečné používání finančních online služeb nebo ochrana soukromých informací před zneužitím. Stránky se také zaměřují na učitele a rodiče, kteří zde naleznou spoustu zajímavých rad.

Závislosti:

 • streetwork.cz - oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních, kde najdete adresář nízkoprahových center, k-center a terénních programů v celé ČR
 • www.drogy-info.cz - informační portál o ilegálních a legálních drogách, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
 • www.rekninedrogam.cz - mezinárodní protidrogový projekt: materiály, videoklipy

Poruchy příjmu potravy:

 • anabell.cz - webové stránky občanského sdružení Anabell se snaží poskytovat osobám s poruchami příjmu potravy (tedy s nemocemi jako jsou mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání), jejich rodičům i životním partnerům informace o tomto onemocnění.
 • idealni.cz - internetový portál idealní.cz se zabývá tématem poruch příjmu potravy - mentální anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním. Portál nabízí řadu odborných článků, nejrůznějších konkrétních návodů a doporučení (např. práce s jídelníčkem), nabídku kontaktů na odbornou pomoc či vybranou literaturu. Důležitou součástí portálu je možnost návštěvníků podělit se o své zkušenosti s těmito problémy nebo o nich přímo diskutovat.

Další instituce:

 • www.pmscr.cz - Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.