Mládež a EU

Mládež a EU na Prostějovsku

Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova pracuje od roku 2001 pod Domem dětí a mládeže Sportcentrum.
Hlavní podstatou
ZDMMP je bdění nad dodržováním Úmluvy o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989 a její vlastní realizace.

 

Mládež a EU v ČR i v zahraničí

Europass prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Jeho struktura je jednotná a od roku 2005 pomáhá nejen zlepšit komunikaci na evropském trhu práce i v oblasti vzdělávání, ale také mobilitu občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.

 

Tipy na zajímavé weby

Portál EU o přistěhovalectví je prvním vstupním místem, kde je možno získat aktuální a praktické informace pro ty, kteří se chtějí přestěhovat do EU. Kromě informací o možných způsobech legálního vstupu a pobytu na území EU zde najdete také popis rizik spojených s nelegální migrací, ke kterým patří např. nedovolené obchodování a pašování. Migranti a potenciální migranti na těchto stránkách najdou také rozsáhlý adresář kontaktů na vládní a nevládní organizace, které jim mohou v případě potřeby pomoci. Informace zde najdete v angličtině a francouzštině.

Projekt "Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládeže" nabízí mladým lidem (od 15 do 26 let) možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle jejich zájmu. Zapojit se může každý, tak řekněte, co vás pálí!

Můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími. Nebo si chcete diskuzi s nimi zkusit taky a pokusit se je přesvědčit osobně? Neváhejte a staňte se dobrovolníkem projektu Kecejeme do toho.

Projekt je zaštítěn Českou radou dětí a mládeže a najdete ho na www.kecejmedotoho.cz nebo také na Facebooku a Twitteru.

 

Aktuální celostátní informace, týkající se mládeže a EU, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež:

Aktuálně

Archiv

Den Evropy

Europe Direct Olomouc, společně s Domem dětí a mládeže Olomouc a United Games of Nations, si Vás dovolují pozvat na

Den Evropy

Akce se koná ve středu 10. května 2017 od 10.00 hod. na Horním náměstí v Olomouci.

Po celý den můžete ochutnávat kulinářské speciality členských zemí, dozvědět se mnoho informací o Unii a členských státech, poznávat kultury jiných národů, soutěžit o drobné ceny, vyzkoušet si různé sportovní disciplíny (orientační běh, žonglování, ...), poslouchat skvělou muziku a také podpořit účastníky soutěže o nejlepší prezentaci státu EU.

Součástí doprovodného programu budou hudební a sportovní vystoupení na pódiu, soutěže pro děti i dospělé, fotografický orientační běh a další aktivity.

 

Zdroj: www.europe-direct.cz

Den mobility Olomouc

Středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc, poradenskou sítí EURES, Europe Direct Bruntál a společností Student Agency pořádá

Den mobility – workshop

V rámci dopoledního přednáškového bloku se studenti středních škol Olomouckého kraje seznámí s možnostmi mobility v rámci Evropské unie.

Součástí workshopu budou prezentace o možnostech práce, au-pair pobytů v zahraničí, ale taky o programu Erasmus+, díky kterému mají ročně tisíce mladých Evropanů možnost studovat na zahraničních vysokých školách či vyjet do zahraničí jako dobrovolníci.

Kromě samotných přednášek nebudou chybět ani zajímavé soutěže o hodnotné ceny.

Vstup je zdarma. Registrace je nutná z důvodu omezené kapacity sálu, a to nejpozději do 3. února. Občerstvení je zajištěno.

Kdy:

 • 16. února 2017 (9.30 – 12.30 hod.)

Kde:

 • budova Magistrátu města Olomouce, Hynaisova (mapa)

Program:

9:00–10:20 Program Erasmus+

 • Miroslav Krša – Eurocentrum Olomouc
 • Martin Marek – Europe Direct Olomouc

10:20–10:40 Evropská dobrovolná služba

 • Lucie Musialová – Europe Direct Bruntál

10:40–11:00 Přestávka s občerstvením

11:00–11:40 Au-pair pobyty

 • Gabriela Tomešová – Student Agency

11:40–12:30 Práce v zahraničí

 • Dita Martinková – EURES ČR

 

Kontakt:

Mgr. Regina Kyselová
Informační středisko Europe Direct Olomouc

Tel.: 585 513 391
E-mail: regina.kyselova zavináč olomouc.eu

 

Zdroj: www.europe-direct.cz/info-centra/detail/11-olomouc

Evropa bez bariér

Více informací najdete na www.mladezvakci.cz.

Evropská konference "Global Young Leaders"

"The Global Young Leaders Conference (GYLC): Becoming Leaders of Change" je první konference, která má studentům z celého světa pomoci odhalit a rozvíjet vůdčí schopnosti a dovednosti.

Do programu je zapojeno před 145 zemí z celého světa. Evropská část konference se koná od 28. června do 7. července 2015 ve Vídni; účastníci se mohou těšit také na výlet do Prahy a zpracovávání případové studie v Berlíně.

Součástí programu je například tréning prezentačních dovedností, interkulturních kompetencí, rozhodování v krizových situacích, setkání s předními podnikateli, lobisty, politiky a dalšími zajímavými hosty.

Účastnický poplatek pro evropskou část programu činí 4,195 USD. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, materiál a některé z aktivit. Organizátoři ale nabízejí možnost přihlásit se o stipendium či nabízejí manuál k individuálnímu fundraisingu. Žádosti o stipendium je třeba doručit do 26. prosince 2014.

Více informací o celé akci, možnostech přihlašování a stipendií najdete na webu Global Young Leadership Conference.

 

zdroj: www.mladiinfo.cz, www.envisionexperience.com

Na kafe s Erasmem+ v Olomouckém kraji

Pracujete s mládeží? Zabýváte se neformálním vzděláváním? Jste nezisková organizace, veřejná instituce, škola nebo aktivní skupina mladých lidí se zájmem o mezinárodní spolupráci? Zvažujete podporu mladých lidí při získání důležitých dovedností v rámci Evropské dobrovolné služby nebo mezinárodních výměn mládeže? Chtěli byste podpořit iniciativy a participaci mladých lidí? Chcete se jako pracovníci s mládeží rozvíjet formou zahraničních stáží a školení, iniciovat partnerství se zahraničními organizacemi?

Získejte na svůj projekt finanční podporu v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci. Využijte aktuální termín pro podání žádostí o grant - 1. října 2014.

Nejste si něčím jisti? Přijďte

Na kafe s Erasmem+ v Olomouckém kraji,

na regionální konzultaci, která proběhne v každém kraji České republiky. Bezplatně získáte informace, jak se do programu Erasmus+ v oblasti práce s mládeží zapojit. Účast na akci můžete využít ke konzultaci připravované žádosti o grant před jejím podáním. Konzultace může být přínosem i pro dosud nezapojené organizace, které své místo v Erasmu+ teprve hledají.

Kdy:

 • v úterý 9. září 2014 od 9.00 do 11.00 hodin

Kde:

 • v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc (mapa)

Kapacita akce je 30 účastníků. Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz, www.naerasmusplus.cz

Rozhoduj o Evropě

V roce 2017 se ve 14 českých a 8 slovenských městech uskuteční jednodenní regionální semináře. 

V Olomouci proběhne seminář v úterý 4. dubna.

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří částí:

 • představení EU a jejích institucí;
 • zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu;
 • dialog s osobami s rozhodovací pravomocí.

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou vzniku evropské armády a společné obranné politice, brexitu, či o podobě Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020 (viz příloha).

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejaktivnější budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě.

Program regionálního semináře

 • 8:30 – 10:00 – Uvítání účastníků, představení projektu, interaktivní představení okruhů – Evropská integrace/ Česká republika v EU/ Instituce a rozhodování v EU
 • 10:00 – 10:15 – Přestávka
 • 10:15 – 12:30 – Simulované jednání evropských institucí
 • 12:30 – 13:00 – Oběd
 • 13:00 – 14:15 – Simulované jednání evropských institucí
 • 14:15 – 14:30 – Přestávka
 • 14:30 – 16:00 – Strukturovaný dialog s mládeží (diskuse s politiky, úředníky a odborníky)
 • 16:00 – 16:15 – Zakončení semináře, předání cen účastníkům
 • od 16:15 – Možnost prohlídky prostor místa konání semináře (krajský/obecní úřad)

Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář. Přihlašovat se na seminář do Olomouce můžete zde.


zdroj a více informací: rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare.html; www.facebook.com/rozhodujoevrope;

Soutěž Pohlednice z Evropy

 

Do soutěže se může zapojit každý, kdo zašle do MEIS Štíty do 30. září 2016 pohlednici města nebo oblasti, kterou navštívil v rámci svého výletu či dovolené. Na zadní straně pohlednice uvede důvod, proč si vybral právě toto místo k návštěvě nebo co ho v místě nejvíce zaujalo. Pohlednice musí být z některé ze zemí Evropské unie (včetně ČR).

Podmínkou účasti v soutěži je uvedení kontaktních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, místo bydliště a kontaktní telefon.

Pohlednice se zasílají na adresu:

MEIS Štíty
nám. Míru 55
789 91 Štíty

V měsíci říjnu budou pořadatelem vylosováni tři výherci. Každý výherce získá cestovní kufr. Výherce si musí po dohodě s pořadatelem vyzvednout svoji výhru osobně v MEIS Štíty nebo se domluvit na jiném způsobu předání. Na výhru nevzniká právní nárok. Nevyzvednuté výhry do 31. 11. 2016 propadají ve prospěch pořadatele.

Z došlých pohlednicových pozdravů bude v říjnu 2016 uspořádána výstava v budově Městského úřadu Štíty.

Každý účastník soutěže souhlasí s pravidly soutěže a současně dává souhlas ke zpracování osobních údajů a se zveřejněním obsahu zaslané pohlednice (mimo telefonního kontaktu).
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

Pořadatel soutěže:

Město Štíty – Městské evropské informační středisko
nám. Míru 55, 789 91 Štíty

Podrobnosti o soutěži naleznete na www.stity.cz/index.php?ID=7490.

Srpnová výměna mládeže v Zátoni

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 4 volná místa na srpnovém česko-slovensko-slovinském projektu pro mladé 15–18 let v Zátoni u Českého Krumlova. A co vás čeká? Splutí části řeky Vltavy na raftech, nejrůznější workshopy, převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.

Kdy?

 • od pondělí 22. do neděle 28. srpna 2016

Kde?

 • na turistické základně DDM v Zátoni u Českého Krumlova (mapa)

Kdo se může přihlásit?

 • mladí lidé ve věku od 15-ti do 18-ti let

Za kolik?

 • Účastnický poplatek na 1 účastníka projektu je stanoven na 1 500 Kč. Můžete jej uhradit na místě nebo prostřednictvím bankovního převodu na náš účet: 218137931/0300.
 • Doprava na a z projektu
 • Pojištění: hradí si jej každý účastník před projektem (doporučujeme sjednat si úrazové pojištění + pojištění odpovědnosti)
 • Ubytování, strava, aktivity ad. jsou plně hrazeny pořadatelskou stranou.

Jak se na přihlásit?

 • Napsat na e-mail: jiri.muk zavináč seznam.cz, nebo zavolat na telefon: +420 734 443 923 a následně poslat vyplněnou přihlášku (formulář přihlášky je součástí tohoto dokumentu – viz příloha).

Co vás čeká, ještě než to začne?

 • Příprava národního večera
  Součástí programu projektu budou národní večery, na nichž má každá národní skupina prostor pro prezentaci národních zvyků, hudby, videí, tradic, tance, hry, kuchyně ad. – dle uvážení. Doporučujeme užít PowerPointovou prezentaci.
  Národní večer by měl trvat cca 1 – 2 hodiny.
 • PowerPointová prezentace
  Měla by obsahovat zajímavé a poučné informace týkající se dané země. Pokuste se být originální, vtipní. Pokuste se do ní zahrnout spoustu fotografií a to nejen týkajících se dané země ale i členů národní skupiny. Velikost a délka trvaní této prezentace je na Vás.

A na co se můžete těšit?

Těšit se můžete na splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí, umělecké kovářství ad.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.

Plánované aktivity se mohou dle nepříznivého počasí měnit

Realizátorem a garantem projektu je:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

V případě zájmu kontaktujte s organizátory akce:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
e-mail: cpdm zavináč icmck.cz
www stránky: www.cpdm.cz

Mgr. Jiří Muk – hlavní koordinátor projektu
telefon: +420 734 443 923
e-mail: jiri.muk zavináč seznam.cz, muk zavináč cpdm.cz

Mgr. Vlastimil Kopeček – ředitel CPDM ČK
telefon: +420 603 532 990
e-mail: cpdm zavináč icmck.cz

Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Zapoj se do vzdělávacího projektu pro středoškolské a vysokoškolské studenty organizovaném Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí informačních středisek Europe Direct a Eurocenter a

Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Projekt přiblíží žákům a studentům středních a vysokých škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí.

Simulace se uskuteční formou jednodenních workshopů ve vybraných městech České republiky, a to v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Praze.

Potvrzené termíny simulací:

 • 15. dubna (úterý) - Olomouc (pro účastníky z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje) - uzávěrka přihlášek je 6. dubna
 • 30. dubna (středa) - Ústí nad Labem (pro účastníky z Ústeckého a Libereckého kraje) - uzávěrka přihlášek je 16. dubna

Proč se zúčastnit?

Účastníci simulací získají jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohou přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů a prohloubit své znalosti o EU. Navíc se seznámí s aktuálními problémy projednávanými na evropské úrovni a utvoří si na ně vlastní názor. Dále získají jedinečnou možnost rozvinout své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů ze stejného regionu, potažmo celé České republiky.

V neposlední řadě mohou ti nejúspěšnější vyhrát zájezd do Bruselu a další hodnotné věcné ceny.

Pořadatel navíc účastníkům hradí veškeré cestování náklady spojené s účastí a občerstvení během celého dne.

Jak bude simulace probíhat?

Celodenní workshop pro středoškoláky proběhne v jednom z krajských měst a bude rozdělen na dvě části. V prvním úseku budou nejprve krátce představeny simulované instituce a jejich jednací řády. V druhé části převezmou slovo samotní žáci v rolích zástupců členských států. Nejprve představí svá stanoviska k předem určenému legislativní aktu, který následně v rámci jednání pozmění, schválí či zamítnou.

Žáci se před samotným konáním akce seznámí s navrhovanou legislativou a budou mít k dispozici široké spektrum informačních zdrojů k danému tématu včetně naznačení problematických či sporných míst daného návrhu.

Informace o soutěžní simulaci pro vysokoškolské studenty budou upřesněny později.

Jak budou žáci vybráni?

Základním předpokladem pro přihlášení je vytvoření soutěžního týmu, který bude čítat dva žáky. Jeden z nich se stane zástupcem vybraného státu v Radě EU, druhý člen družstva bude europoslancem.

Ve výběrovém řízení budou mít žáci za úkol v týmu vypracovat krátký komentář v rozsahu 2700-3000 znaků (350-400 slov) o tom, proč se chtějí soutěžní simulace zúčastnit, a jaká nejdůležitější témata bude Evropská unie podle jejich názorů v roce 2014 řešit. Práce budou vyhodnoceny pořadatelem a úspěšná družstva budou kontaktována.

Kontakt na organizátory:

Petra Pejchová
koordinátorka projektu
e-mail: petra.pejchova zavináč amo.cz

Martin Mezenský
e-mail: martin.mezensky zavináč amo.cz

Více informací o projektu a soutěžních simulacích najdete na www.amo.cz/eusimulace a www.facebook.com/eusimulace.

NáhledPřílohaVelikost
Staň se tvůrcem evropské politiky.jpg
Staň se tvůrcem evropské politiky.jpg336.5 KB

Umění žít spolu – konference pro středoškoláky

kdy: sobota a neděle 19. a 20. listopadu 2016
kde:
Praha (Iris Hotel Eden) (mapa)
Ubytování i strava je zajištěna, mimo pražským bude zpětně proplaceno cestovné.

Na co se můžeš těšit?

 • Besedy s odborníky na téma mediální gramotnost, migrace, soužití lidí různých kultur.
 • Workshopy na konkrétní témata (jak poznat ověřené informace od neověřených, jak diskutovat bez konfliktů…).
 • Netradiční loutkové divadelní představení s kulinářským překvapením na závěr.
 • Osobní setkání s lidmi, kteří museli opustit svoji zemi a odstěhovat se do jiné.

Na koho se můžeš těšit?

 • Peter Gabal
  Vystudovaný právník s praxí novináře a lektor mediální výchovy. Nejdéle působil ve Svobodné Evropě a Českém rozhlase, nedávné době pak jako redaktor Hospodářských novin. Pět let se věnoval vzdělávacímu projektu výchovy k demokratickému občanství.
 • Jan Skalík
  Aktivista a fotograf. Pracuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a spolupracuje se spolkem Pomáháme lidem na útěku.
 • Husam Abed
  Loutkař, muzikant a sociální pracovník palestinského původu. Narodil se v utečeneckém táboře v Jordánsku. Založil loutkové divadlo Dafa Puppet Theatre a nyní žije mezi Prahou a Ammámem (Jordánsko).
 • ...a na další zajímavé hosty.

Přihlaš se zde: https://goo.gl/vNFRc7 nejpozději do 10. listopadu.

Chceš vědět víc?

S dalšími dotazy se můžeš obracet na Terezu Krbcovou (tereza.krbcova zavináč dzs.cz)

www stránky: www.eurodesk.cz
FB:
www.facebook.com/events/789235514550627/

NáhledPřílohaVelikost
Umění žít spolu.pdf285.9 KB

Barcamp v Pardubicích

Neformální konference o mladých a politice

Barcamp v Pardubicích


se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v Aule Univerzity Pardubice (plán kampusu).

Barcamp připravujeme pro pracovníky s mládeží i mladé lidi samotné od 16 do 30 let. Poskytne prostor pro vzdělávání, výměnu zkušeností i síťování, seznamování s novými partnery.

Na programu budou workshopy a přednášky, sdílení zkušeností s uskutečněnými projekty a výstupy strukturovaného dialogu s mládeží, tipy na organizaci, soft skills, ale také tipy na nové aplikace, které lze k aktivitám strukturovaného dialogu využít.

Koho můžeš slyšet/vidět/mluvit s ním? Od 9. do 31. května si můžeš vybrat. Na začátku června vybere programová komise příspěvky s největším počtem hlasů a doplní je o svoje horké favority a sestaví program. V programové komisi jsou (převážně) ředitelé a předsedové programů Člověka v tísni, Centra pro demokratické učení, Mladých občanů, České středoškolské unie, Centra občanského vzdělávání, Junáka - českého skauta, Národního parlamentu dětí a mládeže a České rady dětí a mládeže.

Cena: 200 Kč (zaplatíš je předem a když přijedeš, tak ti je při registraci vrátíme).
Akci hradí Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, respektive Evropská komise. Takže cena pro tebe je 0 Kč.

Ubytování: to nejzábavnější a nejvíc stmelující a seznamovací (ale zároveň i introverti najdou svůj klid): tělocvična – spaní na zemi ve vlastním spacáku, na vlastní karimatce. A pozor, cena: zařídíme ti to opět zdarma. Pokud budeš chtít spát trochu víc luxusně, doporučíme ti jiné ubytování v okolí. Ale to už si pochopitelně zaplatíš.

Jídlo: celou barcampovou sobotu zdarma (tj. bagety, pečivo, ovoce, kafe, čaj, voda a oběd)

Cestovné: neproplácíme. Zas tak velkou dotaci jsme nedostali. Ale: vyjednáváme s jedním dopravcem o snížené ceně pro účastníky barcampu. A zprostředkujeme ti kontakt na ostatní lidi z tvé vesnice/města, abyste mohli jet na společnou (levnější) jízdenku aspoň u ČD.

Co mám udělat, abych tam mohl/a být?

Přihlas se! Přihlašování bude otevřeno ve 3 kolech:

 1. kolo přihlašování: 13. dubna 2017 – 10. května 2017 (max. 80 zájemců)
 2. kolo přihlašování: 20. května 2017 – 11. června 2017 (max. 100 zájemců)
 3. kolo přihlašování: 1. července 2017 – 15. srpna 2017 (max. 50 zájemců)

Co mám udělat, aby byl program co nejlepší a fakt z něj mám co nejvíc?

Přihlas na tomto odkazu svoji přednášku nebo workshop (Máš super zkušenost, o kterou se můžeš podělit s ostatními? Umíš něco, co pomůže ostatním v jejich aktivním občanství?) nebo doporuč někoho jiného, kdo bude perlou mezi perlami a jeho přednáška nebo workshop zanechají v účastnících hlubokou stopu (v tom dobrém slova smyslu).

Máš nějaké dotazy?

Piš je na náš Facebook nebo na lenka.jurenova zavináč crdm.cz.

 

Pořádá

Strukturovaný dialog s mládeží
Česká rada dětí a mládeže

Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1

Mgr. Lenka Juřenová – Koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží
e-mail:
lenka.jurenova zavináč crdm.cz
telefon:
(+420) 724 090 078
www stránky: www.strukturovanydialog.cz
Facebook: www.facebook.com/strukturovanydialog

 

zdroj: www.strukturovanydialog.cz

Dialog...a co dál?

 

Dialog...a co dál?

Konference věnovaná dialogu a participaci mládeže na všech úrovních.
 

kdy: 15. listopadu 2017, 10.00-17.00
kde: Iris Hotel Eden, Praha, Vladivostocká 2
přihlašování: do 5. listopadu zde

Pro koho?

 • všechny, kdo se zajímají o KA3 – strukturovaný dialog
 • žadatele, úspěšné realizátory KA3
 • účastníky i organizátory participovaných projektů mládeže
 • osoby s rozhodovací pravomocí, které zajímá pohled mládeže

Co vás čeká?

 • představení dosavadních výsledků z projektu mezinárodního výzkumného projektu CATCH-EyoU
 • workshopy (Cestou neformálního vzdělávání k aktivní mládeži, Začít s myšlenkou na konec)
 • sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe formou Živé knihovny
 • představení nové publikace
 • slavností zahájení VI. cyklu veřejných konzultací strukturovaného dialogu

Pozvánka a program události jsou připraveny ke stažení pod článkem.

 

 

zdroj: www.eurodesk.cz/erasmus/konference-venovana-strukturovanemu-dialogu-a-participaci-mladeze-na-vsech-urovnich

 

přílohy ke stažení:

Dobrovolníkem na Islandu

Projekt probíhající v rámci Evropské dobrovolné služby, se uskuteční v období od 1. května do 30. září 2018 v okolí vesnice Úlfljótsvatn na jihozápadě Islandu. Náplň práce bude spočívat v sázení stromů, údržbě nebo vytváření stezek a také tě čeká základní práce s dřevem a kameny. K jednotlivým činnostem budou připravena průběžná školení.

Ubytování

Dobrovolníci budou ubytováni na farmě v Úlfljótsvatn v nádherné islandské přírodě nedaleko národního parku a poblíž vyhledávané oblasti proslulé svými gejzíry a vodopády. K dispozici bude mít tým auto.

Podmínky

 • věk 18-30 let
 •  dobrá znalost angličtiny
 •  zájem o přírodu a fyzickou práci venku
 •  komunikativní a pozitivní přístup

Přihlašování

Nejpozději do 30. ledna 2018. Vyjet můžeš v rámci Evropské dobrovolné služby prostřednictvím organizace INEX, výdaje budou hrazeny. Více informací zde.

 

 

 

zdroj: www.eurodesk.cz/podivej-se-v-lete-na-island-a-zazij-divokou-severskou-prirodu

Erasmus Generation Night

Dne 19. 10. 2017 se v Praze uskuteční Erasmus Generation Night, která proběhne v klubu ROXY a v galerii NoD.

V NoD proběhnou Erasmus Talks, během nichž dostanou prostor zajímaví hosté - absolventi programu Erasmus ze všech sektorů vzdělávání, které tato zahraniční zkušenost nějakým způsobem posunula dále, obohatila je a svým způsobem jim třeba i změnila život. Moderovat celou událost bude překladatelka, stand-up komička, hudebnice a absolventka Erasmu Adéla Elbel.

Večerní část programu bude pokračovat v klubu ROXY, kde se můžete těšit na kapely The Brownies a světovou formaci N.O.H.A. Více se dozvíte na facebooku události a program si můžete pročíst v příloze.

 

 

zdroj: www.roxy.cz/events/detail/945/erasmus-generation-night, www.facebook.com/events/345853149170567

NáhledPřílohaVelikost
program Erasmus Generation night.docx300.44 KB

Evropský týden odborných dovedností 2017

Cílem letošního ročníku Týdne odborných dovedností s heslem objev svůj talent je:

 • oslovit co nejširší veřejnost - rodiče, žáky/studenty, firmy, společnost jako celek a zvýšit tak atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy (OVP),
 • předvést špičkovou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a zvýšit tak povědomí o široké škále možností, které OVP poskytuje,
 • zaměřit se na klíčovou roli odborného vzdělávání při podpoře inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, a na ukázku toho, jak může přispět ke zlepšení zaměstnatelnosti,
 • vyzdvihnout pozitivní zkušenosti a příležitosti v oblasti odborného vzdělávání,
 • inspirovat žáky, studenty a zaměstnavatele a motivovat je k novému náhledu na OVP.

Podívat se můžete i na video, kde pro Vás má vzkaz evropská komisařka Marianne Thyssen. K vidění zde.

Pro Českou republiku je pověřen koordinací Dům zahraniční spolupráce a slova jeho ředitelky, si můžete přečíst zde.

Týden Evropských dovedností proběhně od 20. do 24. listopadu 2017 a na všechny akce, které jsou do něj v rámci České republiky zapojené, se můžete podívat do interaktivní mapy.

Zahajovací akce

Zahajovací akce na téma Podpora odborného vzdělávání v České republice proběhne dne 20. listopadu 2017. Na akci jsou pozváni zástupci národních autorit zodpovědných za odborné vzdělávání, zaměstnavatelé, odborné školy, vzdělávacích instituce a další subjekty z oblasti odborného vzdělávání.

Soutěž Den odborných dovedností s Erasmem+

Hlavním úkolem soutěže vyhlášené Domem zahraniční spolupráce je příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“, jehož cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a přípravy a programu Erasmus+. Pravidla soutěže a více informací naleznete zde.

 

 

zdroj: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti

Reportérem na víkend ve Štrasburku

V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku se uskuteční od 1. do 2. července 2018 setkání několika tisíc mladých lidí z celé Evropy pod názvem Europen Youth Event (EYE2018). Všichni budou společně diskutovat a hledat řešení aktuálních evropských otázek, jako je digitální revoluce, nerovnost ve společnosti nebo třeba ochrana životního prostředí.

Parlament hledá tým mladých reportérů, kteří budou o setkání informovat a nejdůležitější a nejpodnětnější nápady, které vzejdou ze společných debat, zaznamenají v závěrečné zprávě (EYE Report).

Jak to celé bude a jaké jsou podmínky?

Tým reportérů bude mít 2 šéfredaktory (rodilé anglické mluvčí), 5 specialistů a 3 obecné reportéry. Koordinováni budou pomocí European Youth Press. Kandidátům by mělo být mezi 18 a 30 lety. Kromě účasti na EYE2018 se budou vybraní kandidáti účastnit přípravných setkání s organizačním a editorským týmem, která se uskuteční před akcí formou home office. Kromě toho se zúčastní přípravného setkání v Bruselu od 9. do 13. dubna 2018.

Cestovní náklady budou hrazeny.

Přihlašování

Pošli krátké video v délce do 100 sekund, ve kterém představíš sebe a důvody, proč se chceš projektu zúčastnit. Video musí být v angličtině. Nahraj video na Vimeo nebo YouTube a přidej odkaz do svojí přihlášky.

Deadline přihlašování je stanoven na 21. ledna, ve 12.00.

Více informací nalezneš zde.

 

 

zdroj: www.eurodesk.cz/stan-se-reporterem-na-european-youth-event-ve-strasburku

Tematický monitoring „Co umím díky Erasmu+“

Dům zahraniční spolupráce si vás dovoluje pozvat na konferenci

Tematický monitoring
„Co umím díky Erasmu+“

která se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 10 hodin v prostorách Andel´s hotel Prague (Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5-Anděl – mapa).

Konference se bude věnovat dopadům projektů podpořených v rámci programu Erasmus+. Odborným příspěvkem, který je zařazený v dopolední části a přednese jej zahraniční lektor, bychom vám chtěli nabídnout zajímavý pohled z oblasti mezinárodního výzkumu zaměřeného na program Erasmus+. Dále vám nabízíme možnost seznámit se s pohledem hodnotitelů, diskutovat s úspěšnými řešiteli a podělit se o svoje zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích projektů.

Program je sestaven tak, aby vám poskytl prostor dozvědět se více o výsledcích projektů Erasmus+. Těšíme se na vaši účast.

Registrovat se můžete zdarma na www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/tematicky-monitoring-2017/.

Za Dům zahraniční spolupráce zve

Adéla Hazuchová, regionální konzultantka Erasmus+ Mládež Olomoucký kraj

NáhledPřílohaVelikost
TM_Program.pdf160.5 KB

Umění žít spolu

Umění žít spolu

Konference určená středoškolákům, se bude konat v Praze. Neváhej a přihlaš se!

kdy: 24.-26. listopadu 2017
kde: Hotel Olšanka, Praha
přihlašování: do 12. listopadu zde

Co tě čeká?

 • besedy s dobrovolníky a aktivisty na téma dobrovolnictví a aktivní občanství
 • workshopy zaěřené na rozvoj tvých dovedností
 • osobní setkání s lidmi, kterým dobrovolnictví a aktivismus změnily život
 • tipy a možnosti, jak můžeš být aktivní i ty a jak začít

Kdo tě čeká?

 • Jakub Čech
 • Martin "Marty" Karen
 • Jan Skalík

Pro účastníky je zajištěno ubytování i strava, po celou dobu pobytu. Pokud nejsi z Prahy, zpětně ti bude proplacena i částka za dopravu. Bližší informace najdeš v pozvánce, která je připravena ke stažení pod článkem.

Kontakt

marie.kotkova zavnáč dzs.cz

 

zdroj: www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi/registrace-na-konferenci-pro-stredoskolaky-s-nazvem-umeni-zit-spolu-prave

 

pozvánka ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
Pozvanka_Umeni_zit_spolu_2017.pdf81.42 KB

Informační střediska o EU

Stěhujete se v rámci Evropy do zahraničí a nevíte, jak získat povolení k pobytu? Hledáte si práci v zahraničí, ale nevíte, jestli vám uznají vaši odbornou kvalifikaci? Potřebujete si stěžovat na závadný výrobek, který jste si koupili na dovolené v zahraničí? Víte, jaká platí pravidla pro roamingové poplatky a na co máte nárok, pokud letecká společnost ztratí vaše zavazadla?  Nevíte, kdo a za jakých podmínek se může obrátit na evropského ombudsmana? A kdo to vlastně je? Jaký je rozdíl mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí?

Pomoci s hledáním odpovědí na tyto a mnohé další otázky vám může řada specializovaných informačních středisek a informačních sítí o EU.

 • Informační síť EUROPE DIRECT

Hlavní informační kanál Zastoupení Evropské komise v jednotlivých členských státech tvoří síť středisek EUROPE DIRECT. Úkolem této informační sítě je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní a regionální úrovni. Její střediska naleznete ve 27 státech EU.

Co tvoří síť EUROPE DIRECT:

 • regionální informační střediska EUROPE DIRECT (REIS) - další síť vytvořenou v rámci komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR tvoří Městská Evropská Informační Střediska (MEIS). Tato síť slouží jako doplněk sítě REIS a zajišťuje lokální úroveň informovanosti veřejnosti.
 • Evropská dokumentační střediska
 • Online kontaktní služba - Potřebujete rychlou odpověď? Napište svůj dotaz e-mailem anebo se zeptejte přes online chat.
 • bezplatná telefonní info linka 00 800 6 7 8 9 10 11

Více informací o síti EUROPE DIRECT najdete na www.europe-direct.cz.

EUROPE DIRECT Olomouc

Informace o činnosti EUROPE DIRECT Olomouc najdete na www.europe-direct.cz/strediska/olomouc.

Kontakt:

Regina Kyselová
Horní náměstí (radnice), Olomouc, 779 11 (mapa)

e-mail: europedirect zavináč olomouc.eu
tel: 585 513 391, 602 582 870

V Olomouckém kraji také můžete využít služeb Městských Evropských Informačních Středisek, tzv. MEIS.

 • EUROCENTRA a Integrovaný informační systém

Vznik Integrovaného informačního systému o EU inicioval Úřad vlády ČR.

Co tvoří Integrovaný informační systém:

 • Síť 13 regionálních Eurocenter 
 • internetový portál Euroskop.cz
 • bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200

Více informací o činnosti Eurocenter, fakta a aktuální zpravodajství o EU najdete na www.euroskop.cz.

EUROCENTRUM Olomouc

Informace o činnosti EUROCENTRA Olomouc najdete na www.euroskop.cz/657/sekce/eurocentrum-olomouc/.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Krša
Křížkovského 12, Olomouc, 771 11 - kancelář 3.32 (mapa)

e-mail: krsa zavináč euroskop.cz, eurocentrum.olomouc zavináč euroskop.cz
tel.: 585 631 250

Další informační sítě o EU

 • EEN - Poradenská síť pro podnikatele
 • ESC - Evropská spotřebitelská centra
 • EURES - Poradenská síť pro pracovní uplatnění
 • EURODESK - Informační síť pro mládež
 • EUROGUIDANCE - Poradenská síť pro mobilitu
 • EUROPASS - Poradenská síť pro dokumenty Europass
 • EURYDICE - Informační síť o vzdělávání v Evropě (EN)
 • FONDY EU - Portál poskytující informace o fondech EU
 • MLÁDEŽ V AKCI - Síť podporující neformální vzdělávání
 • NAEP - Centra pro projekty ve vzdělávání
 • YOUR EUROPE - Portál s radami o pobytu, pohybu, práci a podnikání v EU

 

Další informační sítě najdete na stránkách ec.europa.eu/ceskarepublika.