Tiskové zprávy

Archiv

Akce v roce 2011

Žáci z Drahan si s počítačem hravě poradí

Už po sedmé se dnes sešly soutěžní týmy žáků čtvrtých a pátých tříd ZŠ v Prostějovském Íčku, aby soutěžily o počítačově nejzdatnější družstvo. Soutěž Dobrodružství s počítačem tradičně pořádá Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově a těší se velkému zájmu základních škol z celého Prostějovska. První místo, a tedy i hlavní cenu pro školu, letos vybojovali žáci ze ZŠ v Drahanech.

Dobrodružství s počítačem je počítačová soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol. Letos se soutěže, která proběhla v úterý 15. listopadu, zúčastnilo dvacet šest družstev z třinácti základních škol z celého Prostějovska a každé družstvo plnilo během pětačtyřiceti minut čtyři soutěžní úkoly. "Úkolem soutěžících je zvládnout co nejlépe v časovém limitu logickou počítačovou hru, namalovat v programu Malování ilustraci ke krátké pohádce či bajce (letos to byla bajka o myšce a lvu), vytvořit v MS Wordu reklamu, tentokrát na tiskárnu, a najít na internetu správné odpovědi na tři soutěžní otázky," shrnula soutěžní úkoly Ivana Matyášková, profesorka Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, která bděla nad celou soutěží.

Ve 14 hodin proběhlo v klubu Oáza slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vítězům byly předány ceny za účasti Jaroslava Fidrmuce, ředitele Cyrilometodějského gymnázia a Kateřiny Opatrné, vedoucí ICM Prostějov. První místo vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy základní a mateřské školy v Drahanech a členové družstva získali dárkový balíček, jehož součástí byla taneční podložka pro každého. Tuto cenu věnoval do soutěže Ing. Aleš Matyášek, člen komise pro mládež a tělovýchovu města Prostějov. Vítězné družstvo také obdrželo cenu pro školu, kterou byl hodnotný balík kancelářských potřeb pro školy.

Druhé místo potom obsadili žáci ze základní školy v Protivanově a na třetím místě se umístilo družstvo žáků z Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích. Oceněna byla také družstva, která se umístila na čtvrtém až devátém místě. Všichni, kteří se soutěže zúčastnili, dostali diplom, sladkou odměnu a odznáček soutěže. ICM Prostějov také pamatovalo na učitele, kteří doprovázeli své žáky, a přichystalo pro ně desky se zajímavými informačními materiály.

"Ceny do soutěže se nám podařilo zajistit především díky sponzorským darům od firem Česko-švýcarská InterInvest Prostějov, a.s., Habro, VAHAL, s.r.o. a INFOS Art, s.r.o. a touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich podporu," řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a ještě doplnila: "Soutěž také podpořil EUROPE DIRECT Olomouc. Doufáme, že v příštím roce naši soutěž opět podpoří i město Prostějov, které ji v předchozích letech také finančně podporovalo. Soutěž má totiž mezi školami velký pozitivní ohlas."

Kdo se soutěže chce v příštím ročníku zúčastnit, má již nyní rok na přípravu, protože soutěž se opět bude konat v polovině listopadu 2012 a bližší informace se objeví na internetových stránkách www.icmprostejov.cz a www.cmg.prostejov.cz v průběhu října 2012. Takže žáci i jejich školy se mohou těšit, protože určitě bude zase o co soutěžit.

Fotografie ze sedmého ročníku najdete v naší fotogalerii.

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: +420 731 604 073
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Sirotci a vdovy aneb co všechno se mladí redaktoři dozvěděli v prostějovském Íčku

V letošním roce se poprvé konala krajská kola celostátní soutěže Školní časopis roku. Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov připravilo v úterý 25. října 2011 pro vítězné redakce Olomouckého kraje kreativní workshop s názvem "Jak se dělá časopis" a společně se pak vypravili na exkurzi do tiskárny.

Během dopoledne se do prostějovského Íčka sjeli vybraní zástupci oceněných redakcí školních časopisů z celého Olomouckého kraje. Ze Základní školy Zlatých Hor přijela redakce časopis Zlatíčka, Prostějov reprezentovala redakce časopisu Postřeh, který vydávají žáci Základní a mateřské školy Prostějov, Palackého. Středoškolské časopisy reprezentovala redakce časopisu Litero, který vydávají studenti Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov, a mladí redaktoři časopisu Eror z Gymnázia Uničov.

Mladé redaktory na úvod setkání přivítala Stanislava Rotterová, regionální koordinátorka – redaktorka internetového časopisu REMIX, která toto krajské kolo soutěže Školní časopis roku organizovala ve spolupráci s ICM Prostějov. Partnerem soutěže bylo také Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, jehož ředitel Jaroslav Fidrmuc předal mladým redaktorům diplomy, drobná ocenění a sladké odměny.

Po slavnostní chvilce byl pro studenty připraven workshop na téma "Jak se dělá časopis", který vedl Dominik Opatrný, výkonný redaktor odborného časopisu Studia Theologica. "Workshop byl připraven tak, aby mladí redaktoři mohli jednak sdílet vlastní zkušenosti s tvorbou časopisu a se zázemím, které jim škola poskytuje, ale také aby se mohli vzájemně přiučit něco nového," vysvětluje Stanislava Rotterová. "Během dopoledne se tak mladí redaktoři naučili, jak si např. připravit pro svůj časopis šablonu, získali základní přehled o typografických pravidlech, dozvěděli se, co to jsou tzv. sirotci a vdovy, a seznámili se s korektorskými značkami," doplňuje. Dominik Opatrný pro studenty také připravil zajímavou příručku, kterou si mohli studenti po skončení workshopu odnést se spoustou dalších informačních materiálů, které jim mohou pomoci při jejich další činnosti.

Na odpoledne zajistilo ICM Prostějov pro zájemce exkurzi do tiskárny Cheops a netřeba dodávat, že se jí všichni rádi zúčastnili. Návštěvníky tiskárnou provedl sám majitel firmy, Josef Milar, který velmi poutavě vyprávěl o historii tiskárny i o jejím současném stavu. Mladí redaktoři se dozvěděli řadu informací o práci v tiskárně, prohlédli si vzorkovnu a viděli práci grafičky přímo v reálu. Studenty velmi zajímaly i praktické věci, které se týkaly jejich možnosti práce v takové tiskárně. Všichni se pak rozjížděli do svých domovů se spoustou zajímavých zážitků a informací.

"Celodenní program pro vybrané zástupce oceněných redakcí školních časopisů bylo možné uspořádat díky finanční podpoře Olomouckého kraje," doplňuje na závěr Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov, "a doufáme, že se nám podaří v příštím roce zorganizovat pro nadšené redaktory školních časopisů podobnou akci."

Kontaktní osoba:

Stanislava Rotterová
Pracovnice ICM Prostějov a regionální koordinátorka – redaktorka časopisu REMIX pro Olomoucký kraj
Tel.: +420 731 402 119
E-mail: rotterova zavináč cmg.prostejov.cz

I ty se můžeš stát dobrovolníkem

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov dnes zahájilo slavnostní vernisáží fotografickou výstavu s názvem "I ty se můžeš stát dobrovolníkem", která mapuje život a práci zahraničních dobrovolníků v Prostějově. Výstava je instalovaná v Galerii pro duši, která se nachází, stejně jako ICM Prostějov, v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově a návštěvníci si ji mohou prohlédnout až do konce roku 2011.

"Nápad uspořádat výstavu, která by mapovala život dobrovolníků, kteří působí v naší organizaci, zrál již delší dobu, ale až díky finanční dotaci, kterou jsme letos získali v rámci Evropského roku dobrovolnictví, se nám podařilo tuto výstavu uspořádat," vysvětluje Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov. "Vernisáž jsme načasovali do období, kdy vrcholí akce zaměřené na dobrovolnictví." doplňuje.

Vernisáž proběhla v ICM Prostějov ve středu 9. listopadu ve 14. hodin. Po úvodním přivítání všech návštěvníků dostala slovo Stanislava Rotterová, bývalá vedoucí ICM Prostějov, díky níž zahraniční dobrovolníci v ICM Prostějov a v klubu Oáza působí. Ve své řeči vzpomenula každého dobrovolníka a krátce shrnula, co pro něj bylo charakteristické, čím obohatil naši činnost. Potom přidali k dobru své vzpomínky na dobrovolníky, s kterými se setkali, i někteří návštěvníci. Na závěr byl všem představen současný dobrovolník – Birgir z Islandu, který bude v ICM Prostějov působit až do konce srpna 2012.

Pro všechny návštěvníky bylo nachystané také občerstvení a vedle fotografií si také mohli prohlédnout materiály, které dobrovolníci během svého pobytu vytvořili, např. adventní kalendář či tangramy, nebo si mohli přečíst, jak na svou „službu“ vzpomínají někteří dobrovolníci dnes.

"Snad příští výstava o našich dobrovolnících bude i o těch českých, kteří ve spolupráci s naší organizací do zahraničí vycestují," podotkla na závěr vernisáže Stanislava Rotterová.

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: +420 731 604 073
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Dobrovolníci si ocenění zaslouží

Prostějovské Informační centrum pro mládež (ICM) dnes připravilo pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků z prostějovských neziskových organizací akci s názvem Den dobrovolníků. Během akce, která se konala v rámci Evropského roku dobrovolnictví, převzali nominovaní dobrovolníci diplomy, knižní poukázky a medová srdce jako ocenění své obětavé práce pro druhé. ICM Prostějov pro ně potom připravilo také workshop, nazvaný "Pozitivní povahové profily", během kterého si vyzkoušeli řadu zajímavých aktivit.

Den dobrovolníků uspořádalo Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov v rámci Evropského roku dobrovolnictví. "V letošním roce byla práce dobrovolníků na řadě míst vyzdvihovaná i díky právě probíhajícímu Evropskému roku dobrovolnictví. Práce dobrovolníků je pro mnoho neziskových organizací naprosto nezbytná, a proto jsme i my rádi využili příležitosti k veřejnému ocenění a zviditelnění práce dobrovolníků, kteří vykonávají svoji činnost v prostějovských neziskových organizacích," přiblížila smysl akce Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Krátce před 14:00 hod. se v prostorách ICM Prostějov začali scházet první účastníci – především nominovaní dobrovolníci. Každá prostějovská nezisková organizace mohla nominovat ze svých řad dobrovolníky, jejichž práci by ráda ocenila. Nominováno bylo 20 dobrovolníků, kteří pomáhají v organizacích ADRA, Člověk v tísni, IRIS, SONS a Tyflocentrum a ICM Prostějov, a spolu s dobrovolníky se akce zúčastnili i koordinátoři dobrovolníků z jednotlivých organizací.

Spolu s Kateřinou Opatrnou, vedoucí ICM Prostějov, a Stanislavou Rotterovou, hlavní koordinátorkou akce a zástupkyní Prostějovské koalice neziskových organizací (PRKNO), předávaly ocenění dobrovolníkům také Alena Dvořáková, koordinátorka Zdravého města Prostějov, a Marcela Vystrčilová, zástupkyně Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO). Alena Dvořáková pozdravila všechny účastníky i jménem Aleny Raškové, místostarostky města Prostějova a všem poděkovala za jejich obětavou práci pro druhé.

Po slavnostním předání diplomů, medových srdcí a knižních poukázek, které nominovaným dobrovolníkům věnovala Prostějovská koalice neziskových organizací (PRKNO), byl pro všechny zúčastněné připraven workshop s názvem „Pozitivní povahové profily“. Workshop vedl zkušený lektor Pavel Polcr. Účastníky zaujala možnost dozvědět se něco o tom, jaký povahový typ jsou, a co že je to ten "program", který nám běží v hlavě na pozadí. Nejen mladší účastníky strhly různé hříčky a drobné aktivity, kterými byl celý program proložen. "Účastníci byli aktivní, nebáli se zeptat a zapojit, a to je dobře, protože jen tak si toho mohou odnést co nejvíce," chválil účastníky lektor.

Spokojenost však byla oboustranná. "Dnešní setkání se mi moc líbilo, dozvěděla jsem se spoustu nových a zajímavých informací, které se mi budou hodit při komunikaci s druhými lidmi. Je dobré něco vědět o tom, jakou povahu či charakter mohou druzí mít a jak se to potom projevuje v jejich komunikaci a jednání. A lektor nám to všechno pěkně přiblížil," pochvalovala si práci lektora i zvolené téma Věra Kaděrová, dobrovolnice, která působí v organizaci ADRA a pravidelně vypomáhá v Centru sociálních služeb v Prostějově.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a všichni ocenili možnost sejít se a trochu se v tom předvánočním shonu občerstvit na duchu i na těle – drobné občerstvení pro ně nachystali pracovníci ICM Prostějov. Mnozí ještě chvíli po skončení workshopu poseděli, zabráni do rozhovoru.

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Akce se konala za finanční podpory ze strany MŠMT ČR v rámci Evropského roku dobrovolnictví.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: +420 731 604 073
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Chceš jet jako dobrovolník do zahraničí?

S účastníky Evropské dobrovolné služby se můžete nejen setkat v Informačním centru pro mládež Prostějov (ICM Prostějov), ale od ledna 2011 se jimi také můžete sami stát a vyrazit do zahraničí. Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově, který je zřizovatelem ICM Prostějov, získal v lednu 2011 akreditaci, která ho po dobu tří let opravňuje k tomu, aby vysílal zájemce do akreditovaných hostitelských organizací v zahraničí.

Evropská dobrovolná služba (EDS) je součástí programu Evropské unie Mládež v akci. Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově je již od roku 2005 akreditovanou hostitelskou organizací v rámci programu Mládež v akci – Evropská dobrovolná služba. V praxi to znamená, že přijímá až na dobu jednoho roku dobrovolníky ze zahraničí, kteří se podílejí na činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov a volnočasového klubu Oáza a vytvářejí nové aktivity pro veřejnost. Nejznámější aktivitou našich dobrovolníků jsou tradiční konverzace pro veřejnost.

Od ledna 2011 má Klub studentů, rodičů a přátel CMG akreditaci jakožto hostitelská a nově i jako vysílající organizace. To mu umožňuje vysílat dobrovolníky do zahraničí a to jak na krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, v délce až 12 měsíců.

"Dobrovolníci se v zahraničí zapojují do činnosti neziskových organizací. Projekty těchto organizací vychází z jejich poslání a mohou být zaměřeny do různých oblastí – počínaje ekologií, přes kulturu a sport, po práci s dětmi a mládeží, seniory nebo handicapovanými lidmi. Dobrovolníci se mohou zapojit do projektů podle svých zájmů. Služba dobrovolníka je ale na plný úvazek a není placená." řekla Stanislava Rotterová, pracovnice ICM Prostějov a zároveň regionální konzultantka pro program Mládež v akci v Olomouckém kraji. Hned však dodává: "Pobyt dobrovolníka je však zajištěn z prostředků evropského programu Mládež v akci, dobrovolník má hrazenu cestu na projekt a zpět (do výše 90% celkových nákladů), ubytování, stravu, pojištění, jazykový kurz a také dostává kapesné. Jedinou podmínku pro účast na projektu Evropské dobrovolné služby je věk 18 až 30 let."

Zájemci z Prostějova a okolí, kteří by se rádi zúčastnili Evropské dobrovolné služby, mohou tedy nyní kontaktovat přímo pracovníky ICM Prostějov, kteří jim pomohou s celým procesem výběru projektu, komunikace s hostitelskou organizací a se všemi potřebnými záležitostmi před odjezdem do zahraničí i po příjezdu zpět do ČR.

"Akreditace naší organizace pro hostitelské projekty i vysílání dobrovolníků do zahraničí je platná do ledna 2014 a samozřejmě počítáme s tím, že bychom usilovali o její prodloužení i po tomto termínu." doplnila Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Detailnější informace k celému procesu Evropské dobrovolné služby najdete na webu www.mladezvakci.cz nebo můžete kontaktovat Stanislavu Rotterovou, regionální konzultantku pro program Mládež v akci, na emailové adrese rk-olomoucky zavináč mladezvakci.cz nebo se můžete přijít osobně informovat do ICM Prostějov, Komenského 17.

Kontaktní osoba:

Stanislava Rotterová
Pracovnice ICM Prostějov
Regionální konzultantka pro program Mládež v akci v Olomouckém kraji
Tel.:
731 402 119
E-mail: rotterova zavináč cmg.prostejov.cz, rk-olomoucky zavináč mladezvakci.cz

Soutěž Nápad na nové logo PRKNO zná svého vítěze

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov vyhlásilo na podzim soutěž s názvem Nápad na nové logo Prostějovské koalice neziskových organizací (PRKNO). Nápadů do soutěže přišlo do uzávěrky, která byla 15. listopadu, celkem devatenáct. Vítězným nápadem se stal návrh od Terezy Havránkové z Čehovic.

"Vybrat vítěze ze zaslaných nápadů nebylo jednoduché, ale hlavním kritériem, podle kterého rozhodovala porota složená ze zástupců prostějovského ICM a Prostějovské koalice neziskových organizací, byla především nápaditost a použitelnost návrhu v praxi," vysvětlila Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Soutěže se zúčastnili mladí lidé ve věku od 13 do 30 let z celé České republiky. Došlé nápady si nyní, po vyhlášení výsledků, které proběhlo 30. listopadu, mohou všichni zájemci prohlédnout v naší fotogalerii. Autoři tří nejlepších nápadů byli oceněni formou dárkového poukazu v hodnotě 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč. Autorka vítězného návrhu, Tereza Havránková, osobně převzala poukázku v ICM Prostějov během akce s názvem Den dobrovolníků, která se konala v ICM Prostějov dnes 9. prosince 2011.

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: +420 731 604 073
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Francii můžete ochutnat všemi smysly i v Prostějově

„Frankofonní týden“ - to je název akce, kterou pro prostějovskou veřejnost připravila Pauline Renouf, dobrovolnice z Francie, která působí v Informačním centru pro mládež v Prostějově. Ve dnech 21. - 24. března 2011 tak mohli zájemci ochutnat „špetku Francie“ přímo uprostřed Prostějova.

Pro všechny, kdo mají rádi francouzskou kulturu, nebo prostě jenom to, co je francouzské, připravila Pauline Renouf, účastnice Evropské dobrovolné služby, která působí v ICM Prostějov, akci s názvem „Frankofonní týden“.

Co je to ta frankofonie? „Frankofonie - to jsou všechny země, ve kterých se mluví francouzsky a které sdílejí společnou kulturu a historii. Francouzština je mateřským jazykem například ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Lucembursku a francouzské Kanadě, nebo v jiných zemích (bývalých francouzských koloniích) jako Guyana, Réunion, Alžírsko aj. Oslavy frankofonie jsou příležitostí pro šíření a sdílení francouzské kultury pro všechny, kteří mají zájem objevovat novou kulturu a nový jazyk. Den frankofonie je oficiálně stanoven na 20. března a slaví se současně ve Francii a v jiných hlavních městech francouzsky mluvících zemí. V tento den si můžeme připomenout část francouzské kultury.“ vysvětluje Pauline Renouf, která pochází z města Pontorson v Normandii.

Od pondělí 21. března až do čtvrtku 24. března mají zájemci možnost zúčastnit se připraveného programu v prostorách ICM Prostějov a Střediska volného času Oáza v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. V pondělí proběhla ochutnávka francouzských palačinek s kaštanovým krémem a soleným karamelovým máslem, v úterý byl na programu francouzský film o Paříži, který diváci zhlédli v původním znění s českými titulky. Ve středu byla možnost přijít si odpoledne zahrát francouzské hry pétanque a „béret“. „Ve čtvrtek jsme celý program uzavřeli kreativní dílnou, v níž si každý, kdo přišel, mohl vyrobit originální náušnice s francouzskou tematikou, nebo se mohl pustit do vytvoření koláže na téma «Co si představím, když se řekne Francie». Nejlepší koláž jsme na závěr workshopu ocenili“ doplňuje výčet akcí Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Pozvánku na Frankofonní týden našli zájemci také na Facebooku, kde byla celotýdenní akce doprovázena každý den novou otázkou na zajímavou osobnost spjatou s Francií. První, kdo správně odpověděl na otázku „Kdo jsem?“, mohl vyhrát drobnou cenu.

„Největší ohlas měla pondělní ochutnávka palačinek, ale zaznamenali jsme také zájem veřejnosti o uspořádání cestopisné přednášky či fotografické prezentace Francie. Rádi bychom něco podobného uspořádali ještě do konce školního roku, pravděpodobně v průběhu května nebo června, dokud tu Pauline je.“ shrnula Kateřina Opatrná. Pauline Renouf pracuje jako dobrovolník v ICM Prostějov od září 2010 a její „služba“ bude končit začátkem července 2011. Celý její pobyt je financován přes evropský program Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba.

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: 582 302 553
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Kouzla a čáry aneb předčasný slet čarodějnic

Již po páté se Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov zapojilo do celostátní akce „Noc s Andersenem“, která se letos konala v pátek 1. dubna v mnoha knihovnách a školách nejen v ČR. Třináct dětí, dvě pracovnice ICM a 4 dobrovolníci, včetně jedné francouzské dobrovolnice, se v tento večer změnilo v kouzelníky, čarodějnice, vědmy a jiné divotvorné tvory, kteří až do noci kouzlili, zpívali, hráli hry a hlavně četli pohádky.

Kolem šesté hodiny večerní se v pátek 1. dubna začali k ICM Prostějov stahovat prapodivné bytosti – kouzelníci, vlkodlaci, čarodějnice a vědmy. Nejednalo se však o nějaký aprílový žertík, ale o nadšené zájemce o „nocování s Andersenem“. V prostorách Cyrilometodějského gymnázia, kde se ICM Prostějov nachází, na ně již čekala připravená jeskyně kouzel a čar, kde je uvítaly kouzelnice Meluzína, Meduzína, Čarnyra a Šamšula, vědma a kouzelník SlávkomáG. Všechny kouzelné bytosti se nejprve musely navzájem seznámit a vyrobit si pravé kouzelnické klobouky, které si mohly podle libosti nazdobit.

Po společné večeři následovalo „pravé a nefalšované“ kouzelnické představení kouzelníka SlávkomáGa. Potom vědma pohlédla do „křišťálové koule“ a rozdělila děti na dvojice a trojice, aby společnými silami zvládly vyřešit tři přetěžké úkoly – odhalit tajný nápis na pergamenu, namíchat správný lektvar a proměnit svůj stín třeba v orla. Za každý splněný úkol dostali kousek plánku cesty k „pokladu“, v němž se skrývala jejich čarodějná moc pro tuto noc. Poklad děti společnými silami našly a hned si svou čarodějnou moc mohly vyzkoušet v hodině „zpívané magie“, kde si všichni kouzelníci a čarodějnice mohli zazpívat oblíbené písničky z pohádek na karaoke, v hodině „luminografické magie“ čarovali všichni se světlem a výsledkem byly moc pěkné a zajímavé fotografie. V hodině „ducha techniky“ pak děti zachraňovaly pavoučka před leguány nebo chytaly myši na policích s nádobím.

Po všem tom kouzlení a čarování byli už všichni docela unavení a tak po malé, už téměř půlnoční, svačince následovalo povídání o oblíbených knížkách a potom už vedla cesta do spacáků. Na dobrou noc malým kouzelníkům a čarodějnicím četly pohádky čarodějnice Meduzína a Šamšula. Po ránu na děti čekala snídaně a památeční kartička z jejich hodiny „luminografické magie“. Potom už všechny čekalo jen balení a cesta domů.

„Jak už bývá zvykem, do příprav programu Noci s Andersenem se v ICM Prostějov zapojují naši dobrovolníci,“ doplňuje k programu Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, která se pro tuto noc změnila v čarodějnici Šamšulu. „A ani letos tomu nebylo jinak,“ pokračuje. „Hlavní téma programu «kouzla a čáry» vymyslela naše dobrovolnice z Francie, Pauline Renouf, která v ICM působí v rámci Evropské dobrovolné služby. Program jí pak pomohla dotvořit dobrovolnice Katka, která studuje vysokou školu v Olomouci a byla u nás na praxi. Doufáme, že i příští rok se nám podaří tuto akci pro děti připravit, a že se setká s podobným úspěchem jako letos.“

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: 582 302 553
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Generálka plesových účesů a manikúry v ICM Prostějov

Informační centrum pro mládež Prostějov (ICM Prostějov) připravilo v plesové sezóně jedinečnou akci, jejíž název „Girls Beauty Afternoon“ mnohé napovídá. Ve středu 19. ledna 2011 se v odpoledních hodinách sešly ve Středisku volného času Oáza (SVČ Oáza) dívky i ženy, aby využily možnosti nechat si zdarma vytvořit účes nebo si nechat nazdobit nehty od profesionálů nebo jen s nimi zkonzultovat své nápady.

Akci „Girls Beuty Afternoon“ uspořádalo ICM Prostějov ve spolupráci s profesionály – nehtovou designérkou Janou Vičarovou a kadeřnicí Evou Zacharovou – které nabídly návštěvnicím ICM Prostějov a SVČ Oáza možnost vyzkoušet si zdarma zdobení nehtů či společenský účes. Zájemkyním také poradily se správnou péčí o vlasy a nehty.

Akce se také zúčastnila Pauline Renouf, mladá Francouzka, která působí jako dobrovolnice v ICM Prostějov v rámci Evropské dobrovolné služby. Pro zájemce připravila „masážní koutek“, kde názorně ukazovala masáže rukou. Návštěvnice si tak mohly vyzkoušet masáž na vlastní kůži a naučit se základním postupům, které mohou využít i samy doma.

Na koho zrovna nevybyla židlička u kadeřnice, nehtové designérky nebo „masérky“, ten mohl zalistovat katalogy s kosmetikou, nebo se začíst do knih s radami a tipy, jakou kosmetiku používat, jak se nalíčit za pět minut nebo jak si načesat francouzský drdol.

„V našem odpoledním programu jsme nezapomněli ani na muže,“ řekla vedoucí ICM Prostějov Kateřina Opatrná, „pro ně jsme připravili „pánský koutek“, kde se mohli naučit vázat kravatu nebo se seznámit se základy společenského chování neboli se základy chování na plese. Zájem však také měli o masáže rukou. K tomu všemu nechybělo ani něco málo k zakousnutí – domácí sušenky.“

Celé odpolední setkání se neslo v uvolněné a pohodové atmosféře.

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Kontaktní osoba:

Kateřina Opatrná
Vedoucí ICM Prostějov
Tel.: 582 302 553
E-mail: opatrna zavináč cmg.prostejov.cz

Akce v roce 2010

Prezentace ICM Prostějov na Burze škol v Prostějově a na výstavě Scholaris v Olomouci

V listopadu se Informační centrum pro mládež Prostějov prezentovalo na dvou výstavách středních škol v Olomouckém kraji - a to 10. listopadu 2010 na Burze škol v Prostějově a 24. - 25. listopadu 2010 na výstavě Scholaris v Olomouci.

ICM Prostějov na obou výstavách prezentovalo svou činnost a nabídku služeb pro mladé lidi, pracovníky s mládeží i širokou veřejnost. Dále prezentovalo také činnost svých partnerů: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR, Národního informačního centra pro mládež, České národní agentury Mládež, Evropské informační sítě pro mládež EURODESK a Europe Direct Olomouc.Spolu s pracovníky ICM Prostějov prezentovala své aktivity také Pauline Renouf, účastnice Evropské dobrovolné služby z Francie, která v ICM Prostějov působí od září 2010 do července 2011.

Na stánku byly k dispozici návštěvníkům informační materiály (o informačních centrech pro mládež, o EU apod.) a přítomní pracovníci ochotně poskytovali další informace a zodpovídali dotazy.

Zatímco stánek na výstavě Scholaris byl spíše jen prezentační, Burzu škol jsme využili pro zmapování povědomí o ICM Prostějov mezi mladými lidmi za pomoci slosovatelné ankety - každou hodinu byl vylosován jeden respondent, který obdržel drobnější věcnou cenu, a na konci dne byl vylosován ze všech anketních lístků výherce hlavní ceny.

Do ankety se zapojilo 134 respondentů, z nichž 123 bylo mladší 20 let. Z ankety vyplynulo, že přibližně třetina respondentů neví o tom, že v Prostějově funguje informační centrum pro mládež, druhá třetina pak ICM zná, ale neví, co jim může konkrétně nabídnout. Zbývající třetina se dělí na dvě poloviny: polovina ICM zná, ví, co nabízí, ale nikdy jeho služeb nevyužila, naopak druhá polovina ICM nejen zná, ví, co nabízí, ale už také jeho služeb využila.

40% respondentů by pak uvítalo, kdyby ICM Prostějov nabízelo předprodej vstupenek v síti TICKETPRO apod. 28% respondentů pak uvedlo, že nejčastěji hledá informace o EU, 24% respondentů uvedlo informace o studiu. Pouze např. 3% respondentů uvedlo, že hledají informace z oblasti volného času. Celé shrnutí ankety si můžete přečíst v příloze.

Fotografie z obou výstav najdete v naší fotogalerii.

NáhledPřílohaVelikost
Vyhodnocení slosovatelné ankety.pdf30.4 KB

Soutěž Dobrodružství s počítačem

VI. ročník soutěže

Dobrodružství s počítačem

16. 11. 2010 Informační centrum pro mládež ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a Mateřskou školou v Prostějově uspořádali již VI. ročník soutěže Dobrodružství s počítačem .

Soutěže se celkem zúčastnilo 88 žáků 4. a 5. ročníků z dvanácti škol z Prostějova a jeho okolí.

Na 22 čtyřčlenných družstev čekaly 4 úkoly:

 1. logická hra "Bloxorz"
 2. ilustrace na povídku: "Paní husa natřásá peří" (program malování)
 3. vyhledávání zadaných informací prostřednictvím Internetu
 4. vypracování reklamního plakátku na webový prohlížeč "Ferda mravenec"

Každé družstvo mělo k zvládnutí všech úkolů 45 minut a přístup ke dvěma počítačům.

Na prvním místě se umístilo družstvo ze ZŠ Krumsín ve složení: Matěj Růžička, Lucie Znojilová, Zdeňka Lošťáková, Izabela Krpcová.

Na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ Protivanov: Lukáš Hanák, Barbora Lachmanová, Edita Šustrová, Marie Pořízková

Třetího místa dosáhlo družstvo ze ZŠ Protivanov: Martin Zrůstek, David Sekanina, Pavla Závodná, Gabriela Nejedlá

Zvláštní ocenění – diplom - bylo uděleno Denise Hrabalové z Masarykové ZŠ a MŠ Nezamyslice za dosažení nejvyššího levelu v logické hře "Bloxorz".

Soutěž se uskutečnila za finanční podpory města Prostějova.

Nahlédněte do fotogalerie a "ochutnejte" atmosféru soutěžního dne.

 

napsala Stanislava Rotterová

ICM Prostějov spustilo nové webové stránky

Informační centrum pro mládež Prostějov (ICM Prostějov) spustilo ve čtvrtek 12. srpna 2010 novou podobu svých webových stránek, které stále najdete na adrese www.icmprostejov.cz. Mají nejen novou grafickou podobu, ale především nový redakční systém, díky němuž budou stránky pro uživatele interaktivnější.

Staré stránky ICM Prostějov začaly fungovat v roce 2006, a protože se práce v ICM Prostějov stále vyvíjí, rozhodli jsme se v roce 2009 pro celkovou změnu vzhledu stránek i jejich redakčního systému tak, aby byl pro jejich uživatele přehlednější a nabídl jim i nám nové funkce.

Grafická podoba stránek je nyní celkově jednodušší a čistší. Vychází z barev loga, které ICM Prostějov užívá, a došlo tak k sjednocení celé jeho grafické prezentace. Redakční systém je vystavěn na základě přizpůsobeného modulu systému Drupal, což je open source redakční systém, tedy volně přístupný software. Na přizpůsobení modulu podle stávajících potřeb ICM Prostějov má zásluhy především Benjamin Rous, který působí v ICM Prostějov v rámci Evropské dobrovolné služby. Tato práce byla mezi jeho dalšími aktivitami stěžejní.

Nové webové stránky jsou koncipovány tak, aby nabízely kvalitní informační servis pro své návštěvníky, aby byly pro uživatele co nejpřehlednější a aby dávaly možnost se co nejrychleji dostat k těm informacím, které návštěvníky zajímají. V levém panelu najde návštěvník jednotné kategorie informací – vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU – které nabízí každé ICM v ČR. V jednotlivých kategoriích najde návštěvník informace týkající se celé České republiky, především však informace regionální.

Nové stránky s sebou přinesly i několik novinek pro své uživatele. Hned na první straně se návštěvníci například dozví, které články jsou nejaktuálnější, které jsou nejčtenější a jaké akce ICM Prostějov plánuje v nejbližší době. Návštěvníci mají také možnost psát k jednotlivým článkům komentáře, případně jejich prostřednictvím položit dotaz pracovníkům ICM Prostějov. Nové stránky si také mohou uživatelé přidat mezi své sledované RSS kanály, či si je zařadit mezi oblíbené stránky na Facebooku či Twitteru.

Webové stránky byly spuštěny do tzv. pilotního provozu, během kterého dojde k jejich postupnému vyladění tak, aby obstály v běžném provozu. Doufáme, že naše nové webové stránky přispějí k lepší informovanosti mladých lidí v našem regionu, a že se budou líbit. Budeme samozřejmě velmi rádi, pokud nám napíšete své názory, postřehy, ale i připomínky k novým webovým stránkám na e-mail icm zavináč cmg.prostejov.cz.

Dobrovolník z Hodiny H v ICM Prostějov

Od 23. 6. do 1. 7. 2010 navštívil Informační centrum pro mládež Prostějov italský dobrovolník Nino Leanza, který působí jako dobrovolník v rámci projektu Amicus v Hodině H v Pelhřimově, kde pracuje v ICM Pelhřimov a účastní se projektů, které Hodina H pro mladé lidi připravuje a organizuje.

V ICM Prostějov byl na krátkodobé "zkušené", aby poznal zázemí a aktivity dalšího ICM. Během svého pobytu se seznámil s našimi účastníky Evropské dobrovolné služby Benjaminem Rousem a Umutem Dere a zapojil se do probíhajících aktivit našeho ICM. Pomáhal s vyhledáváním informací a podkladů pro semináře.

V příloze najdete krátké představení Nina a jeho zkušeností s pobytem v České republice (v angličtině).

NáhledPřílohaVelikost
Brief presentation of Nino with photo.pdf2.04 MB

ICM Prostějov na Prostějovském veletrhu zábavy

Informační centrum pro mládež Prostějov se prezentovalo na dvoudenní přehlídce volnočasových organizací v Prostějově - na Prostějovském veletrhu zábavy, která se konala ve dnech 3.-4.6.2010 na Zimním stadionu v Prostějově.

Vedle informačního stánku, kde se návštěvníci mohli dozvědět, jaké služby jim ICM Prostějov nabízí, a do jakých (nejen prázdninových) akcí se mohou mladí lidé zapojit, byly připraveny i krátké soutěžní aktivity. Náš dobrovolník Umut si pro návštěvníky připravil znalostní kvíz "Vynálezci a jejich vynálezy", Ben měl připravenou sportovní disciplínu "Hod na koš", zájemce pak také učil žonglovat. Oba dobrovolníci jsou v naší organizaci v rámci Evropské dobrovolné služby. Návštěvníci si také u našeho stánku mohli vyzkoušet logickou skládačku se zvířaty, která se těšila velké oblibě zvláště mezi malými dětmi, ale i starší ji uměli ocenit.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Pracovní návštěva týmu AICM ČR v informačních a poradenských centrech mladých na Slovensku

Ve dnech 13.–16. května 2010 navštívil tým zástupců Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR) informační a poradenská centra pro mládež na Slovensku. Za českou stranu se této návštěvy se účastnili zástupci informačních center pro mládež z Českého Krumlova, Lomnice nad Popelkou, Prostějova a Pelhřimova, výprava byla doplněna dále částí členů výkonného výboru AICM ČR. 
Návštěva týmu českých ICM sdružených v AICM ČR se uskutečnila na základě pozvání partnerského „Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM).

Hlavním sídlem ZIPCEMu je město Prievidza a tak nebylo divu, že naši slovenští kolegové vybrali za místo ubytování českého týmu nedaleké, historicky významné a turisticky velmi navštěvované město Bojnici.

První cílem programového setkání zástupců AICM ČR a ZIPCEM bylo pro českou stranu především poznání reality a podmínek práce slovenských informačních a poradenských center mladých.

V rámci této části programu jsme navštívili informační a poradenská centra mladých v Prievidzi, Martině a Lutile a také Centrum volného času v Prievidzi. Měli jsme možnost také vidět speciální informační „nástroj“ našich kolegů ze slovenského ZIPCEMu, kterým je mobilní informační a poradenské centrum – informační autobus (Infomobil), který vyjíždí, dle plánovaného harmonogramu, za mladými lidmi zejména do měst a obcí, kde není zřízeno „kamenné“ informační a poradenské centrum mladých.

Dalším cílem setkání bylo vzájemné předávání si zkušeností z praktické práce informačních center pro mládež v obou státech. Pro českou stranu byly velmi významné také informace o situaci v oblasti vztahů a spolupráce ZIPCEMu, jako střešní nestátní neziskové organizace v oblasti informací pro mládež na jedné straně a státu (Ministerstva školství Slovenské republiky a jeho přímo řízené organizace Iuventa) na straně druhé. Právě o strategii státu a systémových přístupech k této oblasti jsme měli možnost osobně hovořit a diskutovat se zástupkyní Iuventy Jozefínou Vnenčákovou, která v Iuventě pracuje na pozici vedoucí oddělení podpory práce s mládeží.

Třetím cílem společného setkání pak byla diskuse a předběžné dohody o možnostech spolupráce AICM ČR a ZIPCEMu v dalším období. Výsledky jednání o vzájemné programové spolupráci jsou pro obě strany nejvýznamnější. Stanovili jsme společně základní směry, kterým by se spolupráce mohla v prvopočátku odvíjet. 
Prioritně půjde o tyto směry a oblasti: vzdělávání pracovníků informačních center pro mládež, vzájemná výměna informačních materiálů využitelných v ICM v obou zemích, vzájemné stáže profesionálních pracovníků v partnerských ICM v obou zemích, výměna dobrovolníků v rámci evropské dobrovolné služby do informačních center pro mládež v obou zemích, realizace mezinárodních výměn mládeže zaměřených na informační, mediální a další témata, příprava a realizace střednědobých přeshraničních projektů s regionálním dopadem ad.

V rámci pracovní části programu jsme byli přijati také primátorem města Prievidza panem ing. Jánem Bodnárem, se kterým jsme měli možnost diskutovat o regionální politice a přístupech měst a obcí na Slovensku k dětem, mládeži, školství, neziskovému sektoru a sportu. Panem primátorem představená systémovost, demokratičnost a otevřenost v přístupech politických představitelů města Prievidza k těmto oblastem byla pro nás velmi příjemným překvapením. 

Slovenští kolegové pro český tým připravili také doplňkový poznávací a odlehčovací program v rámci nějž jsme měli možnost poznat samotné město Prievidza a na závěr naší návštěvy pro nás byla připravena noční prohlídka zámku Bojnice.

Naše velké poděkování za velmi pozitivní výsledek našeho setkání a jeho organizaci patří především panu Michalovi Dobiašovi, předsedovi ZIPCEMu, paní Janě Knoppové, místopředsedkyni ZIPCEMu a vedoucí sekretariátu paní Erice Bursové. 

V neděli 16. května 2010 dopoledne jsme odjížděli zpět do České republiky plni příjemných zážitků, nových impulzů a hlavně natěšeni na další spolupráci a společné projekty mezi ICM ČR a SR a partnerskými organizacemi AICM ČR a ZIPCEM.

Iva Sukdoláková
vedoucí ICM / CPDM, o.p.s. Český Krumlov
(Tisková zpráva AICM ČR ze dne 17. května 2010) 

Podívejte se na fotografie do naší fotogalerie.

Den Země

V rámci Dne země, který probíhal v sobotu 24. dubna 2010 na náměstí T.G. Masaryka v Prostějově, představilo svoji činnost Informační centrum pro mládež při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově a Městské evropské středisko, které při ICM působí.

V době od 8:00 do 13:00 hodin MEIS i ICM PV poskytovala zájemcům informační materiály o službách a možnostech, které poskytují – worshopy, tématické soutěže, besedy na klíč, podpůrné materiály - vše nejen s evropskou tématikou.

Program na našem stánku připravili účastníci Evropské dobrovolné služby, Benjamin Rous z Německa a Umut Dere z Turecka, kteří zde i zvali na své aktivity v naší organizaci.

Ben si pro zájemce připravil křížovku s ekologickou tématikou a Umut puzzle vlastní výroby a "dekoraci" Vašeho obličeje – malování na tvář, pokud jste projevili zájem dát takto na zřejmost radost z podařeného slunečního dne.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnou v naší fotogalerii.

Noc s Andersenem v ICM Prostějov

V pátek 26. března se naše Informačním centrum již tradičně zůčastnilo celorepublikové akce Noc s Andersenem. Letos s námi nocovalo 21 spáčů ve věku od 4 do 12 let a nás "starších" bylo sedm - krom nás 3 pracovníků ICM nám vypomáhali 4 dobrovolníci, z toho dva byli ze zahraničí: Ben z Německa a Umut z Turecka - oba kluci u nás působí v rámci Evropské dobrovolné služby.

Letošní noc jsme strávili v Orientu. Děti se scházely už od 18:00 hodin a prvním úkolem pro ně bylo vytvoření si jmenovky, pak následovalo vzájemné představení a hlavně vychválení svého kostýmu, protože nejeden z nás měl velmi pěkný orientální kostým. Po večeři náš Džin zjistil, že se mu ztratila lampa a to ještě netušil, že se i rozbila (a proto se ztratila). Všechny děti se tak pustily do záludných úkolů (skládání zvířátek z tangramu, poznávání džusů po chuti, poznávání pohádkových písniček, hádání pohádkových i jiných hádanek, skládání zvířátek z origami nebo sestavení správného názvu pohádek tisíce a jedné noci), aby po jejich úspěšném zvládnutí našly kousky rozbité lampy. Potom jsme dali kousky dohromady a ejhle, lampa byla na světě.

Potom jsme ještě měli pohádkové karaoke a pohádkovou soutěž Riskuj.

Vyhlásili jsme a také odměnili nejlepší kostým a závěr programu patřil možnosti chatování, hraní her a tančení na tanečních deskách a také speciálnímu focení. Každý účastník naší noci totiž ráno obdržel svoji fotku na létajícím koberci:

Na půlnoc jsme měli přichystané půlnoční překvapení "čínský létající lampión", ale nepřízeň počasí nám to nakonec zkomplikovala, takže snad se zadaří příští rok.

Pak už jsme všichni mířili do spacáků a děti usínaly za četby pohádek z tisíce a jedné noci. Ráno jsme se po snídani rozloučili a už se těšíme zase na příští rok.

ICM Prostějov obdrželo certifikát kvality od MŠMT ČR

Dne 22. října 2009 proběhla v ICM Prostějov kontrola dodržování Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM v rámci procesu národní certifikace a na návrh Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež bylo v lednu 2010 schváleno náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědným za sport a mládež p. Janem Kocourkem udělení certifikace ICM Prostějov na období čtyř let, tj. do 31. 12. 2013.

Více informací o národní certifikaci Informačních center pro mládež  v ČR najdete na www.msmt.cz.

Vernisáž výstavy "Krásy a tajemno podzemí" v prostějovské Galerii pro duši

Ve středu 27. ledna 2010 proběhla od 16:00 hod. vernisáž výstavy fotografií Petra Hrubana "Krásy a tajemno podzemí" v prostějovské Galerii pro duši, která je umístěna v prostorách Informačního centra pro mládež Prostějov v budově Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově. V úvodu vernisáže představil autor svou novou knihu "Olomoucké podzemí", kterou si návštěvníci vernisáže mohli zakoupit s autogramem autora. Poté následovala prohlídka výstavy s výkladem autora k jednotlivým fotografiím. Vernisáže se zúčastnilo 22 návštěvníků.

Akce v roce 2012

Nic není nemožné aneb jak se indiáni dostali do Andersenových pohádek

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov se v letošním roce zapojilo již po šesté do celostátní akce „Noc s Andersenem“, která proběhla v pátek 30. března v mnoha knihovnách a školách, a to nejen v ČR. Tento večer se děly nevídané věci i v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, kde se dvacet jedna dětí, dvě pracovnice ICM a 5 dobrovolníků ze všech koutů světa úderem šesté hodiny večerní objevili na Divokém Západě.

Už před šestou hodinou večerní se v pátek 30. března začaly v našem íčku objevovat postavy jak z románů Karla Maye – indiáni, indiánky i kovbojové – a každý si pod paží (či pod paží svých rodičů) přinášel spacák a karimatku. Tito všichni byli dychtiví nocovat s panem Andersenem a jeho pohádkami v prostorách Cyrilometodějského gymnázia, kde se ICM Prostějov nachází. Úderem šesté hodiny se všichni ocitli na Divokém Západě, kde padouši jsou vždy polapeni, a šerif pokaždé nastolí řád. Tak i u nás, když Valentině z kmene Pojídačů boloňských špaget z Itálie a Ance, z kmene Žádných upírů z Rumunska, ukradl zloděj knihu s pohádkami pana Andersena a místo ní podstrčil knihu s pozměněnými pohádkami (Indiánská princezna a kamenná postel nebo Kovbojovy nové šaty), tak se vydal místní šerif za pomoci všech jedenadvaceti pomocníků ukradenou knihu najít.

Nejprve si však všichni vyrobili šerifské hvězdy se jmény, aby každý věděl, kdo je kdo. Po společné večeři bylo třeba prověřit dovednosti šerifových nových pomocníků, které každý správný westman potřebuje, aby dopadl zločince. K nalezení ukradené knihy bylo třeba složit zkoušku rychlosti, síly, inteligence a hbitosti. Z novějších vyšetřovacích praktik si potom děti, spolu s šerifem, vyzkoušeli identifikaci lupiče. A po prohledání toho správného podezřelého se konečně mohli podle mapy vydat po stopách ukradené pohádkové knihy. Večerní pohádka byla zachráněna!

Pro nespavce byly ještě nachystány kreativní dílničky – mohli si vyrobit vlastní placku, uplést si náramek, anebo se vrhnout do stavby monumentálního hradu z krabiček od sirek.

A nakonec, po pohádce na dobrou noc, už zbylo jen popřát sladké sny a přislíbit dobrou snídani.

„Na rozloučenou si každý odnášel diplom s indiánským jménem,“ doplňuje k programu Stanislava Rotterová, pracovnice ICM Prostějov. „Hlavní téma „divoký západ“ vymysleli dobrovolníci Birgir z Islandu, Valentina z Itálie a Anca z Rumunska, kteří v ČR působí v rámci Evropské dobrovolné služby. Programem tak připomněli nejen pohádky pana Andersena, ale i výročí 100 let od úmrtí spisovatele Karla Maye. A teď už hurá do příprav na další ročník.“


Fotografie ze šestého ročníku si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Dobrodružství se dá zažít i u počítače

Rok se s rokem sešel a v prostějovském Íčku dnes opět stoupala soutěžní horečka. Devadesát dva žáků čtvrtých a pátých tříd ZŠ z celého Prostějovska soutěžilo už v osmém ročníku soutěže Dobrodružství s počítačem, kterou tradičně pořádá Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově. První místo, a tedy i hlavní cenu pro školu, letos vybojovali žáci ze ZŠ Protivanov.

Počítačové soutěže Dobrodružství s počítačem, kterou již tradičně pořádá ICM Prostějov ve spolupráci s CMG a MŠ v Prostějově, se v letošním ročníku, který proběhl ve čtvrtek 15. listopadu 2012, zúčastnilo dvacet tři družstev žáků čtvrtých a pátých tříd z dvanácti základních škol z celého Prostějovska.

V každém ročníku čekají na soutěžící podobné soutěžní úkoly: logická hra, malování ilustrace k pohádce, tvorba reklamního letáku v MS Word a hledání správných odpovědí na internetu na tři soutěžní otázky. "V letošním ročníku soutěžili žáci v logické hře TRRRT (the Railway Robot's Road Trip), malovali obrázek k pohádce »Honza a vrba«, vymýšleli reklamu na USB zařízení – tady museli zapojit i svou představivost a vymyslet, co ještě by se mohlo připojovat k počítači přes USB port – a samozřejmě hledali odpovědi na záludné otázky na internetu, např. co je na rubové straně eurobankovek," přiblížila soutěžní úkoly Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

"Konkrétní zadání úkolů se soutěžící dozví až před začátkem soutěže, ale trénovat logickou hru mohou čtrnáct dnů před soutěží a ostatní úkoly mohou cvičit po celý rok," doplňuje Ivana Matyášková, profesorka Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, která bdí nad celou soutěží, a ještě k tomu doplnila, "někteří ze soutěžících už také vědí, do čeho jdou, protože už se soutěže účastnili i v minulém roce."

Na každého, kdo se soutěže zúčastnil, čekalo před soutěží občerstvení a odznáček soutěže. ICM Prostějov také pamatovalo na učitele, kteří doprovázeli své žáky, a přichystalo pro ně desky se zajímavými informačními materiály a samozřejmě šálek kávy. Před soutěží byli všichni plni očekávání. "Nejjednodušší bude určitě vyhledávání na internetu a logická hra," probírali mezi sebou před soutěží David, Matyáš, Viktor a Karel, žáci ze Základní školy Prostějov, E. Valenty, a dopředu si vybírali, kdo by chtěl který úkol plnit. Po soutěži nastalo ještě větší očekávání, a to očekávání výsledků.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhlo v 13.30 hodin ve školním klubu Oáza za účasti Jaroslava Fidrmuce, ředitele Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, a Kateřiny Opatrné, vedoucí ICM Prostějov. Diplomy předávala Ivana Matyášková, profesorka CMG a MŠ v Prostějově. První místo vybojovalo družstvo ze Základní školy v Protivanově a členové družstva získali dárkový balíček, jehož součástí byl batoh na notebook pro každého. Tuto cenu věnovala do soutěže firma VAHAL, s.r.o. Vítězné družstvo také obdrželo cenu pro školu, kterou byl výherní balík s 500 GB externím harddiskem, deskovými hrami a kancelářskými potřebami. "Cenu pro školu i pro další oceněná družstva se nám podařilo zajistit především díky sponzorským darům od firem Habro, INFOS Art, s.r.o., ŽALUZIE NEVA s.r.o., Česká spořitelna a také díky Evropské informační síti pro mládež EURODESK a Informačnímu centru bezpečnosti potravin. Touto cestou bychom jim také chtěli velmi poděkovat za jejich podporu," řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a ještě doplnila: "Soutěž také finančně podpořil EUROPE DIRECT Olomouc."

Druhé místo obsadili žáci ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého a na třetím místě se umístilo opět družstvo žáků ze ZŠ Protivanov. Oceněna byla také družstva, která se umístila na čtvrtém až desátém místě, a všechna družstva také obdržela diplom.

Co říci na závěr? O soutěž je v každém roce zájem a soutěžící mohou vyhrát zajímavé a hodnotné ceny, a tak se těšíme, že i v příštím roce se sejde opět tolik nadšených a šikovných soutěžících.

Prohlédněte si fotky v naší fotogalerii.

Generace se opět po roce sešly na náměstí

Prostějov, 19. 5. 2012

Dnes v dopoledních hodinách proběhl další ročník Setkání všech generací na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Akci organizovala Prostějovská koalice neziskových organizací a jejím cílem bylo veřejnosti představit práci prostějovských neziskovek. Na zájemce čekalo deset stanovišť s rozličnými soutěžními úkoly.

Již tradičně se v polovině května představily veřejnosti na náměstí T. G. Masaryka prostějovské neziskovky. Tuto ojedinělou akci v Olomouckém kraji pořádá Prostějovská koalice neziskových organizací (PRKNO) ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež (ICM) Prostějov, za finanční podpory Unie neziskových organizací Olomouckého kraje a Zdravého města Prostějova.

Letos se akce konala 19. května. Od brzkých ranních hodin si jednotlivé neziskovky připravovaly svá soutěžní, a hlavně prezentační, stanoviště. Návštěvníci akce, která oficiálně začala v 9:00 hod., se tak mohli seznámit s aktivitami TyfloCentra Prostějov, Českého svazu ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, s aktivitami Člověka v tísni, občanského sdružení LIPKA, dále si pro ně aktivity připravily také Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), Městské evropské informační středisko Prostějov a Informační centrum pro mládež Prostějov. Soutěžní aktivity byly připraveny zejména pro děti, které si tak mohly vyzkoušet chůzi po slepu se slepeckou holí, rozpoznávání obrázků podle reliéfu, prostorovou skládačku, házení míčku do „šaškovy otevřené pusy“, s vodníkem objevit studánku a řadu dalších aktivit. Za odměnu na ně čekal zdravý drink ve Vodním baru a drobné odměny.

„Celý dopolední program doprovodila Zámecká kapela z Nezamyslic a děti si také mohly zkusit žongléřské umění. Byli tu též zahraniční účastníci Evropské dobrovolné služby z ICM Prostějov. Prostějovské Íčko přivezlo na tuto akci nejen své dobrovolníky, ale také papírové kostky s otázkami mladých lidí, které sesbírali v rámci kampaně Information Right Now!“, doplňuje k akci Stanislava Rotterová, hlavní koordinátorka akce.

Fotky z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Kontaktní osoba: Stanislava Rotterová, Koordinátorka sekce PRKNO
e-mail: s.rotterova zavináč seznam.cz
www stránky: www.uno-ok.cz

Multikulturalita kolem nás

V těchto dnech je na Velehradě opět živo. V prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě probíhá mezinárodní projekt, který pořádá Informační centrum pro mládež z Prostějova, a kterého se účastní mladí lidé nejen z České republiky, ale také z Francie, Itálie, Polska, Rumunska a Turecka. Během tohoto týdne získávají multikulturní zkušenosti a společně připravují šest krátkých filmů s touto tematikou. Své filmy představí veřejnosti již tento pátek 27. července v sklepních prostorách gymnázia od 19:00 hod.

Projektu Multicultural Filmmaking se účastní celkem 45 mladých lidí z šesti různých zemí, kteří se již od května připravovali na společné setkání, které probíhá v těchto dnech, konkrétně od 22. do 29. července 2012, na Velehradě. Během přípravy například natočily všechny skupiny krátká videa o sobě a o místě, odkud pocházejí.

Během společného setkání se věnují multikulturní tematice a učí se natočit krátký film podle vlastního scénáře. Účastníci získávají od lektorů informace o postupech při psaní scénáře, při natáčení i následném střihu videa, ale především společně tvoří a zkoušejí tyto postupy v praxi. Ústředním tématem projektu je pak „multikulturalita kolem nás“, tedy v našem každodenním životě. „Mladí lidé o těchto tématech nejen diskutují, ale zažívají je na vlastní kůži,“ podotýká Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Účastníci projektu mají možnost během tohoto týdne intenzivněji poznávat kulturu zemí, odkud pocházejí další účastníci, a zároveň mohou prezentovat vlastní kulturu. Děje se tak nejen během tzv. národních večerů, kdy se např. mladí lidé učí tance typické pro jednotlivé země, ale také během celého programu, protože všechny krátké filmy, které mladí lidé tento týden natáčejí, natáčejí v mezinárodních skupinách. „Mezinárodní skupiny jsou výbornou příležitostí pro sdílení různých zkušeností. Mladí lidé mají možnost porovnávat vlastní pohled s pohledem druhých, kteří pocházejí z jiného, někdy velmi odlišného prostředí,“ doplňuje Kateřina Opatrná a hned dodává, „celý projekt je navíc obohacen o zkušenosti dobrovolníků – Birgira z Islandu a Valentiny z Itálie, kteří působí v naší organizaci v rámci Evropské dobrovolné služby a společně měli chuť připravit a zrealizovat vlastní projekt. Nyní nám tedy oba pomáhají s tímto projektem, který je jedním z výstupů jejich celoroční činnosti v naší organizaci.“

Všech šest krátkých filmů, které se v těchto dnech na Velehradě natáčejí, představí mladí filmaři veřejnosti již tento pátek 27. července. Promítání se bude konat ve sklepních prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě od 19:00 hod. „Krátké filmy jsou v angličtině, protože je to komunikační jazyk všech skupin, které na filmech pracují,“ upozorňuje Kateřina Opatrná, „ale měly by být dostatečně srozumitelné pro všechny diváky. Diváci, kteří navštíví premiérové promítání krátkých filmů na Velehradě, se také mohou těšit na ochutnávku pochutin, typických pro země, odkud mladí lidé přijeli,“ přibližuje páteční promítání Kateřina Opatrná.

Projekt ale tuto neděli nekončí. Z projektu vznikne fotografická výstava a všechna videa budou volně přístupná na internetu. Všechny skupiny také nabídnou výsledek své práce školám ve svém regionu k dalšímu využití. Všechny informace se postupně objeví na internetových stránkách ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz/mf2012). „Celý projekt se nám podařilo zrealizovat v rámci akce 1.1 Mezinárodní výměny mládeže, která je součástí evropského programu Mládež v akci, a byl tak finančně podpořen Českou národní agenturou Mládež, ale také díky spolupráci se Stojanovým gymnáziem na Velehradě, které nám poskytlo pro naše aktivity své prostory, které ocenili všichni účastníci projektu. Rádi bychom jim tedy touto cestou za to také poděkovali,“ shrnuje na závěr Kateřina Opatrná.

Proč lidé neumí létat? Co bude k obědu? Kolik je na světě slov? i na to se mladí lidé ptají

Právě dnes proběhl ve všech evropských státech hlavní happening celoevropské kampaně s názvem Information Right Now! neboli Právo na informace právě teď. Do této kampaně se zapojilo také Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov se svojí akcí s názvem „Zeptej se tady a teď!“. Děti a mladí lidé mohli od 7. května až do odpoledne 16. května nosit do ICM papírové kostky, na něž napsali otázky, které je nejčastěji napadají. Z těchto kostek jsme pak společně ve středu 16. května postavili a vyfotili otazník jako symbol práva mladých lidí na informace.

Hlavním cílem kampaně Information Right Now!, kterou vyhlásila Rada Evropy a ERYICA pro letošní rok, je ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních lidských práv. A společně s mladými lidmi apelovat na politiky, aby byla tato práva zaručena všem lidem. Kampaň chce také ukázat mladým lidem, že řadu potřebných a důležitých informací najdou právě v informačních centrech pro mládež kdekoliv v Evropě.

Hlavní happening kampaně proběhl ve všech evropských státech právě dnes – 16. května. Informační centrum pro mládež Prostějov se k této kampani, která se snaží poukázat na právo mladých lidí ptát se a dostat na své otázky odpověď, připojilo akcí s názvem „Zeptej se tady a teď!“.

„Naším cílem bylo dát mladým lidem v regionu možnost položit otázky, které je nejčastěji napadají, které je pálí, a to kreativní formou, a zároveň jim představit naše Íčko jako místo, kde mohou nejen klást otázky, ale kde na ně také mohou najít odpovědi. Jejich úkolem bylo vytisknout a slepit papírovou kostku, na kterou napsali otázky, na které se nejčastěji ptají, nebo na které je zajímá odpověď, a tuto kostku nám donést“, přibližuje akci Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov, a doplňuje „Každý, kdo donesl takovouto kostku, si mohl vybrat odznáček s logem kampaně a každý pátý pak získal 4 GB flash disk. Ty se nám podařilo zajistit díky finanční podpoře ze strany MŠMT ČR a Olomouckého kraje, který na naši akci přispěl v rámci projektu Městského evropského informačního střediska.“

Na každém flash disku našli mladí lidé nejen zajímavé materiály, jako je např. brožura o dobrovolnictví, studium v zahraničí nebo brožury o EU, ale také offline verzi tzv. I-katalogů z Prostějovského okresu, tedy katalogů informací z oblastí Vzdělávání, Práce, Cestování, Volný čas, Sociálně patologické jevy a Občan a společnost.

Celá akce vyvrcholila 16. května odpoledne, kdy pracovníci a dobrovolníci prostějovského ICM spolu s mladými lidmi stavěli ze sesbíraných kostek na pozemku vedle budovy Cyrilometodějského gymnázia otazník, jako symbol práva mladých lidí na informace. „Celkový počet kostek donesených v průběhu týdne a půl se vyšplhal na neuvěřitelných 175. A to i díky pomoci Dětského oddělení Městské knihovny v Prostějově a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostějov, jímž bychom tímto také chtěli poděkovat za pomoc se sběrem kostek,“ shrnuje úspěch akce Kateřina Opatrná.

Postavením otazníku a jeho vyfocením však akce nekončí. Otazník z kostek bude postaven také v sobotu 19. května na náměstí T. G. Masaryka při Setkání všech generací a na začátku června během Prostějovského veletrhu zábavy, kde si ho budou moci zájemci prohlédnout. Všechny otázky sesbírané formou papírových kostek již nyní pracovníci a dobrovolníci ICM Prostějov sepisují a uveřejní je v nejbližší době na webových stránkách www.icmprostejov.cz, kde se postupně objeví také odpovědi na všechny otázky.

Prohlédněte si fotky v naší fotogalerii.

Akce v roce 2013

Informace letí... zejména s ICM Prostějov

Prostějov, 5. 9. 2013

Právě dnes proběhl v řadě českých informačních center pro mládež tzv. Český den informací pro mládež. Do oslav tohoto dne se zapojilo také Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov a otevřelo své dveře dokořán všem zájemcům, kteří si jej chtěli prohlédnout a seznámit se s jeho činností. V ulicích zvali na Den otevřených dveří ICM dobrovolníci, kteří rozdávali barevné balónky.

„Hlavním cílem oslav Českého dne informací pro mládež je přiblížit informační centra pro mládež veřejnosti, a to zejména mladým lidem, aby věděli, s jakými otázkami se na nás mohou obracet. Poskytujeme nejen řadu zajímavých informací a poradenství, ale nabízíme i další aktivity. V prostějovském ICMku to jsou různé workshopy, konverzace se zahraničními dobrovolníky či mezinárodní projekty,“ popisuje Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Den otevřených dveří ICM Prostějov nabídl ochutnávku aktivit a služeb, které prostějovské ICM nabízí. Návštěvníci mohli zajít na internet, zahrát si společenské hry, namalovat si vlastní placku nebo si vzít informační materiály: např. o studiu a práci v zahraničí, o bezpečnosti potravin, o Evropské dobrovolné službě. Také se seznámili s pracovníky místního ICM. „Pracovní tým byl ode dneška dokonce posílen o novou dobrovolnici, Lucii, která pochází z Francie a bude u nás působit v rámci Evropské dobrovolné služby do konce srpna 2014. Určitě plánuje nabídnout mladým lidem i dalším zájemcům francouzskou konverzaci. Další aktivity na sebe nenechají dlouho čekat,“ poznamenává Stanislava Rotterová, pracovnice ICM Prostějov. Informace o dobrovolnících, kteří v ICM Prostějov působí, najdou všichni zájemci na webových stránkách www.icmprostejov.cz.

„I díky zahraničním dobrovolníkům se nám daří přibližovat Evropu mladým lidem tak říkajíc na dosah ruky,“ doplňuje Kateřina Opatrná. Den otevřených dveří ICM Prostějov byl letos také součástí rozsáhlejší informační kampaně „Víte, že…“, kterou ICM připravilo na přelomu srpna a září. Tato kampaň chce poukázat na práva a možnosti mladých lidí jakožto občanů EU a je součástí národní kampaně „Právo na informace právě teď – Informovaný občan“, kterou připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež v rámci Evropského roku občanů.

O co v kampani jde, přibližuje Anna Raclová, pracovnice ICM: „Vybrali jsme deset oblastí, které považujeme za důležité pro mladé lidi, jako je cestování, studium a práce v EU, spotřebitelská práva apod. K těmto oblastem vzniklo deset různých plakátů, které mají nevšední formou mladé lidi zaujmout a dovést na náš web, kde ke každému tématu najdou přehledný článek s řadou užitečných tipů.“ Kampaň byla finančně podpořena MŠMT ČR, a díky tomu mohou obyvatelé Prostějova najít plakáty nejen ve školách, ale také na výlepových plochách a v autobusech MHD.

„Jaký dopad bude mít celá informační kampaň ještě nelze říct, ale během dnešního odpoledne se nám podařilo rozdat v prostějovských ulicích 326 balónků, za což patří velký dík všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali,“ shrnuje závěrem Kateřina Opatrná.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii a na našem Facebooku.

Najít – rozplést – namalovat – naformátovat, o to vše se dnes pokoušeli soutěžící v ICM Prostějov

Jako každý rok touto dobou, tak i letos se ICM Prostějov proměnilo na jeden den v hlučící úl plný soutěžících. V devátém ročníku Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově spolu s Informačním centrem pro mládež Prostějov, soutěžilo rekordních 108 žáků čtvrtých a pátých tříd z prostějovského regionu. Cenné vítězství pro sebe i svou školu dnes vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany.

Letošní ročník, v pořadí již devátý, počítačové soutěže Dobrodružství s počítačem proběhl již v úterý 5. listopadu 2013. Soutěže, kterou pořádá ICM Prostějov ve spolupráci s CMG a MŠ v Prostějově, se zúčastnilo dvacet sedm družstev žáků čtvrtých a pátých tříd z jedenácti základních škol z celého Prostějovska.

Stejně jako loni i letos čekaly na soutěžící čtyři úkoly, ale v letošním ročníku se také objevila řada novinek. „Novinkou rozhodně byl soutěžní úkol, v kterém museli soutěžící prokázat své dovednosti při formátování textu. Nově jsme také pojali úkol, v kterém děti mají za úkol vytvořit v Malování obrázek. Letos nešlo o ilustraci k pohádce, ale o přísloví,“ přiblížila nové soutěžní úkoly Ivana Matyášková, profesorka Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. „Jako v každém ročníku, tak i letos museli soutěžící hledat odpovědi na záludné otázky na internetu, např. v kterém roce se konaly historicky první přímé volby do Evropského parlamentu, a co nejlépe zvládnout logickou hru. Letos to byla hra Unsnarl it!, v které žáci museli rozmotat spletenec čar tak, aby se nikde nekřížily,“ doplnila čtveřici úkolů Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Na každého, kdo se soutěže zúčastnil, čekalo před soutěží občerstvení a odznáček soutěže. ICM Prostějov také pamatovalo na učitele, kteří doprovázeli své žáky, a přichystalo pro ně jak občerstvení, tak tašku se zajímavými informačními materiály. S úkoly se soutěžící statečně prali celých 45 minut a výsledky pak stály za to.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhlo v 13.45 hodin ve školním klubu Oáza za účasti Jaroslava Fidrmuce, ředitele Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Diplomy předávala Ivana Matyášková, profesorka CMG a MŠ v Prostějově. První místo letos vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy z Drahan. Členové vítězného družstva získali nejen dárkový balíček, jehož součástí byl batoh na notebook pro každého, který do soutěže věnovala firma VAHAL, s.r.o., ale také cenu pro školu. „Cena pro školu letos obsahovala 750 GB externí harddisk, deskové hry, kancelářské a kreativní potřeby.Tuto i další ceny se nám podařilo zajistit díky veřejné finanční podpoře statutárního města Prostějova a sponzorským darům od firem Habro, INFOS Art, s.r.o., Česká spořitelna a také díky Evropské informační síti pro mládež EURODESK, Informačnímu centru bezpečnosti potravin, EUROPE DIRECT Olomouc, Olomouckému kraji a statutárnímu městu Olomouc. Touto cestou bychom jim všem také chtěli velmi poděkovat za jejich podporu,“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Druhé místo obsadili žáci ze Základní školy Krumsín a na třetím místě se umístilo družstvo žáků ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka. Oceněna však byla také družstva, která se umístila na čtvrtém až desátém místě, a všechna družstva také obdržela diplom.

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo ve fotogalerii na stránkách Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově cmgpv.cz.

Akce v roce 2014

Chci být dobrovolníkem... v Olomouckém kraji

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov připravilo koncem minulého roku brožuru s názvem „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“. Publikace je jedinečným průvodcem pro zájemce o dobrovolnictví z Olomouckého kraje. K dispozici je jak v papírové podobě, tak elektronicky.

„Naším cílem nebylo vytvořit vyčerpávající encyklopedii, ale průvodce, který podá zájemcům o dobrovolnictví základní informace z této oblasti a nasměruje je na další zdroje,“ přibližuje vznik brožury Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov, a dodává: „těší nás zejména to, že tento nápad zaujal i další organizace, které jsme oslovili, a že jsme tak mohli vytvořit přehled celkem 23 organizací, které působí na území Olomouckého kraje a pracují s dobrovolníky.“

Brožura obsahuje základní informace o dobrovolnictví, nabízí konkrétní zkušenosti dobrovolníků a popisuje, jak a proč se jimi stát. Zájemci o dobrovolnictví v ní pak najdou kontakty na konkrétní dobrovolnické organizace, jejich zaměření a popis činnosti, ale především konkrétní formy a možnosti, jak se mohou do jejich práce zapojit jako dobrovolníci. Pro lepší přehlednost jsou u každé organizace zvýrazněny také piktogramy, které odkazují na konkrétní oblasti dobrovolnictví, kterým se organizace věnuje. „Řada organizací se věnuje různým oblastem, do nichž se mohou dobrovolníci zapojit, a tak nás napadlo vytvořit k jednotlivým oblastem nápadité piktogramy, které spíše zaujmou toho, kdo brožuru otevře, než kdybychom u každé organizace vypisovaly sáhodlouhé seznamy. Piktogramy vytvořila Anna Raclová, pracovnice ICM,“ vysvětluje původ piktogramů Kateřina Opatrná.

Zájemci si mohou brožuru vyzvednout v papírové podobě v prostějovském ICM či v zapojených organizacích. V elektronické podobě ji lze stáhnout z webových stránek ICM Prostějov. „Brožura vznikla jako součást projektu ICM Prostějov v roce 2013 a její tisk byl finančně podpořen MŠMT ČR. Brožuru však nepovažujeme za uzavřenou záležitost,“ doplňuje Kateřina Opatrná, „rádi bychom brožuru v letošním roce aktualizovali a případně, bude-li zájem ze strany dalších dobrovolnických organizací, také rozšířili.“

Chci být dobrovolníkem… nejen v Prostějově

V loňském roce vydaná brožura o dobrovolnictví s názvem „Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“ se již dočkala své aktualizace. Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov připravovalo aktualizovanou podobu brožury během léta a od konce října je její finální podoba k dispozici všem zájemcům.

Publikace je průvodcem pro zájemce o dobrovolnictví nejen v Prostějově, ale v celém Olomouckém kraji. Zájemci si mohou brožuru prohlédnout či vyzvednout v papírové podobě v prostějovském ICM či v zapojených organizacích. "Aktualizovanou brožuru bylo možné opět vytisknout díky veřejné finanční podpoře statutárního města Prostějova, které na tisk brožur přispělo 5 000 Kč. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za tuto podporu," řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov. V elektronické podobě lze brožuru stáhnout z webových stránek ICM Prostějov na adrese bit.ly/brozuraICM14.

Nově brožura obsahuje 27 organizací z území Olomouckého kraje, které pracují s dobrovolníky. "Z toho sedm organizací je přímo z Prostějova. Jedná se o organizace z celého spektra dobrovolnických činností: ČSOP - RS Iris, Člověk v tísni, Charita Prostějov, ICM Prostějov, Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov, SONS - oblastní odbočka Prostějov, Nemocnice Prostějov," upřesnila Kateřina Opatrná.

Brožura však není jen katalogem dobrovolnických organizací v kraji, ale přináší i základní informace o dobrovolnictví, možnostech dobrovolnictví v rámci celostátních projektů nebo o možnostech dobrovolnictví v zahraničí. Může tak být inspirací pro řadu zájemců o oblast dobrovolnictví.

Co nám brání v podnikání? – Především my sami!

Na druhé zářijové úterý (9. 9.) připravilo Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov pro studenty středních škol i širokou veřejnost jedinečnou akci s názvem „Co ti brání v podnikání?“. Jednadvacetiletý podnikatel Jirka Rostecký, který na akci spolupracoval, pak odpověděl na otázku během programu výstižně: „V podnikání vám nejvíc nebrání zákony, daňové předpisy, nedostatek financí, ale vy sami, vaše smýšlení.“

Celostátní kampaň Informačních center pro mládež se letos zaměřila na oblast podnikání. ICM Prostějov se do ní zapojilo právě akcí s názvem „Co ti brání v podnikání?“. Dopoledního programu, který proběhl za podpory odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova v prostorách Kulturního klubu u hradeb DUHA, se ve dvou vlnách zúčastnilo 165 studentů ze šesti prostějovských středních škol. Odpolední program pro veřejnost probíhal v prostorách Cyrilometodějského gymnázia, kde jej navštívilo 10 zájemců o problematiku podnikání, a tak se nesl spíše v komorním duchu.

„Cílem naší kampaně bylo ukázat zejména mladým lidem různé možnosti, jak začít podnikat, kdo jim může pomoci, kdo je případně může finančně podpořit, a nabídnout jim setkání se zajímavými osobnostmi z této oblasti, a tím v nich také podnítit zájem o podnikání,“ přibližuje smysl celé akce Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Studenti i zájemci z řad veřejnosti mohli během programu vyslechnout řadu zajímavých prezentací. Informace o živnostenském podnikání zprostředkovala Antonie Orálková, vedoucí obecního živnostenského úřadu, a přehled o možných příspěvcích na podporu uchazečů o práci zahajujících své podnikání podala Gabriela Juráčková, poradkyně pro volbu a změnu povolání z Úřadu práce ČR. Činnost a nabídku Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, který organizuje mimo jiné soutěž s názvem „Podnikavá hlava“, představil hlavní konzultant Petr Měřínský a program „Erasmus pro mladé podnikatele“ pak Anna Kačabová z Nové ekonomiky, o.p.s. Odpolední program doplnila ještě Martina Zichová, ředitelka nadačního fondu Dalkia ČR, informacemi o finančním příspěvku, který nadace může přidělit vybraným uchazečům na rozjezd podnikání.

„Zejména studenti však hodnotili jako nejzajímavější setkání s mladými podnikateli, které následovalo po informačním bloku,“ doplňuje Kateřina Opatrná. „Potěšilo nás, že pozvání na naši akci přijal jednadvacetiletý Jirka Rostecký, který hned po maturitě založil firmu iParťák, Pavla Simonsen a Jarka Turková z prostějovské firmy Netstep.cz i Tadeáš Foltýn a Zdeněk Novotný, kteří se pod značkou Frigida snaží sladit oblečení s jízdou na kole.“ Každý z pozvaných hostů prezentoval svůj „podnikatelský příběh“ a dal trochu nahlédnout do oblasti, které se věnuje.

Kampaň ICM Prostějov, která byla podpořena MŠMT, však touto akcí neskončila. Pokud se někdo úterní akce nemohl zúčastnit, ale měl by zájem o materiály, může je získat ještě ve čtvrtek 11. září v rámci Dne otevřených dveří ICM nebo si je stáhnout z webu ICM. Koncem září také ICM zveřejní výsledky ankety „Já a podnikání?“, kterou je možné v těchto dnech vyplnit.

Takže, co vy a podnikání?

Fotografie z dopoledního a odpoledního bloku si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo na Facebooku.

I mimozemšťané mají rádi pohádky

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov a budova Cyrilometodějského gymnázia se v pátek 4. dubna proměnily na velký Kosmoservis, ve kterém se to po celý večer až dlouho do noci hemžilo mnoha mimozemšťany. A to všechno díky tomu, že se ICM Prostějov již po sedmé zapojilo do Noci s Andersenem.

V první dubnový páteční podvečer bylo v prostějovském ICMku rušno. Jen si to představte! Bylo potřeba vybudovat velký kosmoservis, v němž by bylo možné opravovat vesmírné lodě. Jen co byly přípravy dokončeny, už se scházeli první pomocníci. Každý si přinášel spacák a karimatku, mnozí i pohádkovou knížku. Tuto noc se rozhodlo strávit v našem Kosmoservisu dvacet tři dětí z nejrůznějších planet.

Ze začátku to vypadalo na klidný večer, ale pak se stala ta nehoda. Hned v sousedství přistála, nebo lépe řečeno ztroskotala, vesmírná loď, ze které vylezly dvě mimozemšťanky – Lumimi a Lamimi. Nejprve jim dělalo problém se v Kosmoservisu domluvit – zkoušely použít nejrůznější jazyky, až nakonec zjistily, že jsou v České republice, a tak to zkusily česky. Šlo to sice ztuha, ale podařilo se jim vysvětlit, že jsou z planety, kde mají rádi pohádky. Při ztroskotání ztratily všechno palivo a teď nemohou odletět, i když jim v Kosmoservisu loď opraví. Protože však všechny děti znají pohádky, podařilo se jim získat kouzelné pohádkové hvězdy, které Lumimi a Lamimi potřebovaly jako palivo do své vesmírné lodě. Společně si také zahráli hry a spolu s Lamimi se naučily vyrábět raketku na gumičce.

"Hlavní téma programu «pomoc mimozemšťanům, kteří ztroskotali» vymyslely naše dobrovolnice Lucie z Francie a Laura z Německa, které v Prostějově působí v rámci Evropské dobrovolné služby," doplnila k programu Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, "protože česky umí jen trochu, skvěle zvládly roli mimozemšťanek, které se snažily s dětmi domluvit i rukama a nohama."

Během večera nechyběla ani prohlídka vesmírné lodi či svačinka z pohádkové planety. Potom už ale bylo spousta hodin, a tak se všichni podívali na krátký „vesmírníček“, zalezli si do spacáků a před spaním poslouchali pohádku z vybrané knížky. Ráno na všechny čekala dobrá buchta, čaj a také vytištěná fotka na památku.

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii nebo na našem Facebooku.

Jubilejní ročník Dobrodružství s počítačem vyhráli čtvrťáci z Palacké

Je to až k neuvěření, ale počítačová soutěž Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově spolu s Informačním centrem pro mládež letos slaví deset let. A jak ukázal dnešní den, zájem žáků čtvrtých a pátých tříd o tuto soutěž neupadá, naopak. Letošního ročníku se zúčastnilo 108 žáků z dvanácti škol z prostějovského regionu. A kdo vyhrál jubilejní ročník? Cenu pro vítěze vybojovalo družstvo ze ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově.

Stejně jako vloni zasedlo k počítačům ve čtvrtek 6. listopadu 2014 dvacet sedm družstev žáků čtvrtých a pátých tříd z dvanácti základních škol a všichni soutěžící se odvážně pustili do čtyř soutěžních úkolů: malování přísloví, formátování textu, hledání na internetu a samozřejmě i logické hry. „Specifikem letošní hry Fireboy and Watergirl bylo to, že hru hráli dva soutěžící najednou a bylo potřeba, aby u hry spolupracovali,“ upřesnila soutěžní úkol Ivana Matyášková, profesorka Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, „a každý soutěžící si proto také odnesl na památku odznáček s motivem této hry.“

Všichni soutěžící se mohli před soutěží občerstvit, a pokud museli déle čekat, mohli si zahrát nějakou hru. Řada ze soutěžících se také vydala se svou paní učitelkou či panem učitelem na obhlídku výstavy, kterou připravilo ICM Prostějov u příležitosti konání 10. ročníku soutěže. „Na vystavených plakátech se mohli seznámit se soutěžními úkoly v průřezu posledních devíti let. Někteří také poznávali na fotkách své starší spolužáky a mohli obdivovat jejich počítačové dovednosti,“ přiblížila výstavu Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov, „za zmínku pak stojí i možnost porovnávat umístění zúčastněných škol. Mezi ty, kteří se umístili nejčastěji na prvních třech místech v posledních deseti letech, patří např. ZŠ Protivanov nebo ZŠ Krumsín.“ Pro učitele, kteří doprovázeli žáky, připravilo ICM Prostějov nejen odznáček, ale také tašku se zajímavými informačními materiály a brožurami.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům pak proběhlo v 13.45 hodin ve školním klubu Oáza za účasti Ivany Matyáškové, vedoucí soutěže, a Kateřiny Opatrné, vedoucí ICM, které předaly všem přítomným soutěžícím diplomy a těm, kteří se umístili na prvních deseti místech také ceny.

První místo letos vybojovalo družstvo ze Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palacká. A jak upozornila Marcela Hubáčková, která své žáky doprovázela, „soutěž vyhráli čtvrťáci“. Členové vítězného družstva: Adéla, Ema, Nela a Martin získali dárkový balíček, jehož součástí byly čtyři koloběžky, věnované Cyrilometodějským gymnáziem, a 8GB USB flash disky, které do soutěže věnovala firma Habro. Paní učitelka vítězného družstva si pak odnášela cenu pro školu. „Cena pro školu letos obsahovala deskové hry, kancelářské potřeby a zajímavé knížky, které do soutěže věnovala firma Computer Media. Všechny ceny tohoto ročníku se nám podařilo zajistit díky vstřícnosti našich sponzorů, kterými byli kromě již jmenovaných také INFOS Art, s.r.o., Evropská informační síť pro mládež EURODESK, Informační centrum bezpečnosti potravin a také díky podpoře ze strany EUROPE DIRECT Olomouc, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc. Touto cestou bychom jim proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší soutěži a podporu“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Na druhé místo se probojovalo družstvo ze Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka a na třetím místě se umístilo družstvo žáků z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany.

Fotografie ze soutěže najdete v naší fotogalerii, na našem Facebooku nebo na stránkách CMG a MŠ v Prostějově.

Akce v roce 2015

Mladí vidí nejen problémy, ale zajímají se také o jejich řešení

Včera v podvečer diskutovali v Olomouci mladí lidé s politiky o komunitním životě. Akce s názvem „Já a moje komunita“ proběhla na půdě Městského zastupitelstva dětí a mládeže (MZDM) Olomouc díky spolupráci s Informačním centrem pro mládež (ICM) Prostějov, které akci uspořádalo v rámci Evropského týdne mládeže.

Akce Evropského týdne mládeže probíhají v tomto týdnu po celé České republice. Také ICM Prostějov se zapojilo ve spolupráci s Eurodeskem do letošního ročníku, zaměřeného na zapojení mládeže do pracovního, politického a obecně do komunitního života, s besedou "Já a moje komunita". Beseda proběhla ve středu 6. května od 16.00 hodin v prostorách Městského zastupitelstva dětí a mládeže Olomouc.

Devět mladých lidí z řad Městského zastupitelstva dětí a mládeže Olomouc, ze Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova a také další zájemci diskutovali během dvouhodinového programu s olomouckou zastupitelkou Dominikou Kovaříkovou (Občané pro Olomouc), předsedou olomouckého regionálního klubu Mladých konzervativců Davidem Vančíkem a předsedou Komise městské části 11 Olomouc - Tabulový Vrch Josefem Kaštilem o tom, proč být aktivní ve své komunitě a jak řešit problémy, které je pálí.

Každý z hostů se nejprve krátce představil a potom i všichni účastníci měli možnost říci, proč mají chuť angažovat se a být aktivní. V druhé části setkání pracovali všichni společně v menších skupinách, kde diskutovali o nejpalčivějších problémech ve svém okolí. "Přestože skupiny byly namíchané – mladí lidé, politici, pracovníci s mládeží, účastníci z Olomouce i z Prostějova, ukázalo se, že problémy vidí podobné: MHD, špatný stav chodníků, revitalizace veřejných prostor atd.," vyjmenovává Jarmila Břečková, koordinátorka MZDM Olomouc. "Cílem však nebylo pouze vyjmenovat problémy, ale také navrhovat možnosti, jak je řešit, co konkrétního v těchto věcech může udělat každý občan. A účastníky opravdu napadaly konkrétní možnosti, s kterými by se dalo pracovat," doplňuje Jarmila Břečková.

A proč vlastně chtějí být mladí lidé aktivní?

"Účastníci v tom mají jasno: chtějí zlepšit své okolí, chtějí pomáhat řešit problémy, chtějí se podílet na dobré věci, chtějí získat zkušenosti do života, baví je to a hlavně, chtějí ukázat také ostatním, že věci jdou měnit," shrnuje na závěr Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a ještě dodává: "Věřím, že tato akce byla pro všechny zúčastněné povzbuzením a zároveň motivací pro další podobné aktivity."

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii nebo na našem Facebooku.

V prostějovském ICM se proháněli vodník, lesní žínka, princezna, čert i čarodějnice – noc totiž patřila českým pohádkám

Není noc jako noc! Páteční noc však byla kouzelná, a to díky Informačnímu centru pro mládež Prostějov, které proměnilo budovu Cyrilometodějského gymnázia na začarovaný les, a dvacet čtyři dětí si tak mohlo užít Noc s českými pohádkami.

Před šestou hodinou večerní se v pátek 20. března začaly dít v prostějovském ICM nevídané věci. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se čert, který vítal příchozí děti, které se odhodlaly strávit noc s českými pohádkami. Postupně se sešlo 24 dětí, které překročily bludný kořen a ocitly se tak v začarovaném lese, kde pobíhal nejen čert, ale také vodník, princezna, lesní žínka a čarodějnice.

Některé děti se po chvíli také proměnily v pohádkové bytosti – objevila se další princezna, pták ohnivák nebo Popelka. Nejdříve si všichni vyrobili jmenovku a pak zjišťovali, kdo má jakou oblíbenou knížku, kdo má s sebou nejtlustší nebo naopak nejmenší knížku nebo kdo má jakou hlavní postavu ve své knížce. Z toho všeho povídání všem vyhládlo, a tak se vrhli na toasty. Potom už však přišel čert, že se v lese usídlili loupežníci a že pohádkové bytosti si s nimi nevědí rady. "Děti se statečně vrhly po trojicích do začarovaného lesa hledat cestu k loupežníkům. Nakonec ji také všichni našli, porazili loupežníky a společnými silami poskládali mapu lesa", doplnila ke hře Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov. Pak si mohli všichni společně zasoutěžit v pohádkovém kvízu. "Soutěžilo se v malování pohádkových postav, děti vyjmenovávaly kouzelné předměty nebo pohádkové postavy na písmeno K, oblékaly Širokého nebo soutěžily, kdo ví, kdo bydlí v chaloupce z mechu a kapradí," vyjmenovávala některé pohádkové úkoly Anna Raclová, pracovnice ICM, a ještě doplnila: "Za odměnu pak dětem donesli čert a lesní žínka poklad loupežníků, který si děti mezi sebou spravedlivě rozdělily."

Soutěž všechny vyčerpala, a tak doplnili síly domácími muffiny a jablíčky. Takto posilněny se děti pustily do hraní dalších her, výroby korálkových obrázků, zdobení perníčků nebo výroby rámečků na fotku. Když už se blížila půlnoc, pustila princezna krátkou pohádku a po ní už všichni zamířili do spacáků. Na dobrou noc jim ještě víla a čert četli z knížek, které si samy děti vybraly, a potom už všichni spali… a dobře se jim spalo.

Ke snídani čekaly ráno na děti „Honzovy buchty“ a pak už nezbývalo nic jiného, než se sbalit a vyrazit s rodiči zase do světa lidí. Na památku si však každý odnášel fotku s pohádkovými bytostmi v začarovaném lese. Třeba se za rok zase setkají…

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii nebo na našem Facebooku.

Žáci z Myslejovic zabodovali v Dobrodružství s počítačem

Rok se s rokem sešel, a tak se dnes opět sešlo v budově Cyrilometodějského gymnázia a v prostorách Informačního centra pro mládež (ICM) Prostějov 112 žáků čtvrtých a pátých tříd ze třinácti základních škol z Prostějova a okolí, aby ukázali, jak dobře si poradí s počítačem a se zadanými úkoly. Z celodopoledního klání pak jako vítěz vyšlo družstvo ze ZŠ a MŠ Myslejovice.

Soutěž odstartovala v úterý 3. listopadu v osm hodin ráno, kdy za počítače usedlo prvních pět čtyřčlenných družstev z dvaceti osmi přihlášených. „Záludné“ úkoly – malování přísloví, formátování textu, hledání na internetu a logická hra pro dva hráče - je nezaskočily. „Letos jsme pro soutěžící vybrali hru Together, která se na první pohled zdá jednoduchá, ale s přibývajícími koly už trochu hráče potrápí. Při hře navíc musela dvojice soutěžících spolupracovat stejně jako vloni,“ upřesnila jeden ze soutěžních úkolů Ivana Matyášková, vyučující na Cyrilometodějském gymnáziu a vedoucí soutěže v jedné osobě. „Soutěžící si také poradili s pranostikou ‚Na svatého Matěje pije skřivan z koleje‘ – namalovali k ní velmi pěkné ilustrace,“ doplnila Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a slíbila: „Některé z nich určitě uveřejníme i v naší fotogalerii na webu ICM Prostějov.“

Soutěžící družstva přicházela během celého dopoledne. Hned po příchodu si soutěžící vylosovali číslo svého družstva, občerstvili se sušenkou, vodou, případně svačinou z domova a hrdě si připnuli odznáček s motivem soutěžní hry Together. Pak už je čekalo 45minutové soutěžní klání. Učitelé, kteří je doprovázeli, měli zatím příležitost prozkoumat v klidu obsah tašky s informačními materiály a pozvánkami, kterou pro ně organizátoři připravili.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v 13.45 hodin ve školním klubu Oáza. Ceny vítězům předávala Ivana Matyášková, vedoucí soutěže, Pavel Polcr, ředitel Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově a Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov. Všechna družstva byla oceněna diplomem a ta, která se umístila na prvních deseti místech, získala také hodnotné ceny.

Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo žáků ze Základní školy a mateřské školy Myslejovice. Členové vítězného družstva: Katka, Jakub, Štěpán a Jarda vybojovali dárkový balíček, jehož součástí byly čtyři batohy, pro každého hra „Černé historky“ a také knížky, které do soutěže věnovala firma Computer Media s.r.o. Paní učitelka vítězného družstva si pak odnášela cenu pro školu. „Cena pro školu obsahovala deskové hry, čtečku karet, USB flash disk a knížky k zpestření výuky počítačů či s kreativními nápady. Všechny tyto ceny se nám podařilo zajistit díky finanční podpoře statutárního města Prostějova a díky štědrosti našich sponzorů, kterými byly kromě již jmenované firmy také INFOS Art, s.r.o., InterInvest Moravia, s.r.o. a HABRO. Touto cestou bychom jim proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší soutěži a za podporu,“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci ze Základní školy Krumsín a na třetím místě se umístilo družstvo žáků ze Základní školy Smržice.

Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii nebo na našem Facebooku.

Některé soutěžní obrázky:

Družstvo 3 - ZŠ a MŠ Palackého

Družstvo 6 - RG a ZŠ města Prostějova

Družstvo 26 - ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Akce v roce 2016

ICM Prostějov slaví 15 narozeniny

15. září oslavilo prostějovské Informační centrum pro mládež své 15 narozeniny Dnem otevřených dveří. Jeho návštěvníci si odnesli nejen zajímavé informační materiály, ale nazdobili si také perníkové Íčko, namalovali placku a prohlédli si prostory ICM ve 4. patře Cyrilometodějského gymnázia.

Už 15 let funguje v Prostějově Informační centrum pro mládež – nezisková organizace zřizovaná Spolkem přátel CMG, která bezplatně poskytuje informace a poradenství mladým lidem a pracovníkům s mládeží (ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou studium a práce u nás i v zahraničí, cestování a volný čas, Evropská unie a mnohé další. Mimo to ICM pořádá besedy a workshopy, soutěže, kreativní dílny a jiné volnočasové akce, umožňuje přístup na internet, nabízí kopírovací služby, skenování a prodej průkazů ISIC, ITIC a SCHOLAR.

„Zdá se to jako dlouhá doba, ale mně to neuvěřitelně uteklo,“ řekla Stanislava Rotterová, která v ICM pracuje téměř od jeho založení. „Za ty roky jsme se stali členy Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež a Informační sítě pro mládež, získali certifikát kvality poskytovaných služeb a akreditaci na projekty Evropské dobrovolné služby a navázali spolupráci se školami a organizacemi v našem okolí i v celé Evropě, a především rozšířili nabídku našich aktivit.“

A jak probíhala samotná narozeninová oslava? Na dort bylo sice teplo, ale zato si návštěvníci mohli pochutnat na vlastnoručně nazdobeném perníkovém Íčku a odnést balonek, protože přece Informace letí. Samozřejmostí byly také zajímavé materiály o Evropě, cestování i práci a možnost namalovat si vlastní placku.

„V září jsme rovněž spustili informační letákovou kampaň na propagaci Evropské dobrovolné služby a Městských evropských informačních středisek,“ doplnila akce spojené se Dnem otevřených dveří Anna Müllerová, vedoucí ICM. „Evropské programy dávají mladým lidem obrovskou příležitost krátkodobě i dlouhodobě vycestovat na mezinárodní projekty, snažíme jim proto tyto akce přiblížit a zprostředkovat. Ještě letos vyšleme dva pracovníky s mládeží na školení na Kypr a pět dětí na výměnu mládeže do Rumunska.“

A co plánuje ICMko dál? „V letošním školním roce určitě navážeme na každoměsíční kreativní dílny, tradiční soutěže jako Dobrodružství s počítačem pro žáky ZŠ, semináře i besedy pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost i zážitkový podvečer Noc s Andersenem,“ upřesnila Müllerová.

 

Fotografie si můžete prohlédnou v naší galerii na webu nebo facebooku.

Quiche, pétanque i flamenco aneb co všechno můžete vyzkoušet při národních týdnech

I na prázdninách v Prostějově se najde možnost dozvědět se něco o cizí kultuře, vyzkoušet národní delikatesy a procvičit si cizí jazyk – to vše díky Eleně, Marion a Marjorie, účastnicím Evropské dobrovolné služby v Informačním centru pro mládež Prostějov a jejich nápadu uspořádat národní týdny.

Od pondělí 18. července každé odpoledne probíhaly v Informačním centru pro mládež Prostějov aktivity, které s francouzskou kulturou seznámily na 35 dětí a dospělých. Nejprve to byla ochutnávka quiche, palačinek a vína spojená s malou jazykovou výukou, v úterý si Francouzky otestovaly, co víme o jejich vlasti, kultuře a tradicích. V polovině týdne přišel čas na filmový podvečer a kvíz z francouzské filmografie, čtvrtek byl věnován pétanque a celý týden završila skvělá přednáška s tipy, jakou akci určitě nevynechat, až do Francie příště pojedete. O francouzskou kulturu tak projevilo zájem

„S nápadem uspořádat národní týden přišly naše dobrovolnice, Marion a Marjorie z Francie a Elena ze Španělska. Vybraly aktivity, které jsou různorodé a seznámí návštěvníky s jejich vlastí a kulturou, zaujmou malé i velké a dají veřejnosti příležitost k překonání zábran při komunikaci s cizinci,“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež. Děvčata v ICM Prostějov působí jako účastnice Evropské dobrovolné služby, mezinárodního dobrovolnického programu pro mladé lidi od 17 do 30 let podporovaného EU.
 
„Francouzský týden je za námi, ale hned v pondělí se přeneseme do Španělska,“ doplnila Anna Müllerová, koordinátorka EDS dobrovolníků. „Elena chystá prezentaci i praktickou ukázku tamní kultury a tradic, piknik s ochutnávkou i workshop flamenca,“ dodala.

Fotografie z celého týdne si můžete prohlédnout zde.

V pátek zavítala do Prostějova Malá mořská víla

Dokonce hned dvě malé mořské víly mohly potkat v pátek večer děti, které se zúčastnily již osmé Noci s Andersenem, kterou pořádalo Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov v prostorách Cyrilometodějského gymnázia. Společně s vílami pak vysvobodily ztracenou rybičku a užily si spoustu her, tvoření a pohádek.

Na letošní rok připadá 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla, a proto se i letošní Noc s Andersenem, kterou připravilo na pátek 1. dubna prostějovské ICM, neslo v duchu mořského světa a mořských bytostí.

Během večera se v prostorách Cyrilometodějského gymnázia sešlo devatenáct dětí a záhy se ukázalo, že nocovat přišly např. tři princezny na hrášku, Triton, rytíř, čarodějnice nebo třeba Červená karkulka. Nikdo se také nebál žraloka nebo medúzy, které plavaly celou dobu kolem nich, ani se nikdo neostýchal Malé mořské víly a Marion, které mluvily trochu česky a trochu anglicky. „Marion a Elena, která se stala pro tento večer Malou mořskou vílou, jsou totiž z Francie a Španělska a v ICM letos působí v rámci Evropské dobrovolné služby,“ doplnila Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a dodala: „Obě se učí česky a měly velkou radost, že se jim podařilo připravit si na dnešní večer scénku, které děti rozuměly.“

Po seznamovacích hrách a večeři totiž přiběhla nešťastná Marion, že se ztratila její rybička. S pomocí Malé mořské víly děti zjistily, že rybičku drží mořská čarodějnice v komoře s pěti zámky. Děti se nabídly, že rybičku pomohou zachránit, a tak jim Malá mořská víla pomohla vyrobit speciální potápěčské brýle, s kterými se spolu s ní mohly ponořit do oceánu a po splnění úkolů získat pět klíčů k otevření komory. Velká záchranná mise se díky dětem vydařila a Malá mořská víla přinesla nejen zpět ztracenou rybičku ale také poklad mořské čarodějnice, který si mezi sebou mohly děti rozdělit.

Potom už byl čas pustit se do dalších her a tvoření. „Někdo si vybral tvoření z korálků, někdo skládal origami nebo vytvářel malé mořské víly z bavlnek. Jiní pak třeba hráli šachy nebo vyprávěli příběhy podle obrázkových kostek,“ přiblížila pokračování večerního programu Anna Müllerová, pracovnice ICM Prostějov. Kolem půlnoci pak nastal čas pohádek, nejprve těch animovaných a potom také těch čtených, ale to už všichni leželi zavrtaní ve svých spacácích.

Ráno se pak mnohým ani odcházet nechtělo – k snídani byly dobré bábovky a buchty, které napekly maminky, a než se začali objevovat rodiče, ještě se někteří vrhli na další vyrábění a tvoření. Pak už ale nic jiného nezbývalo, než sbalit batůžek, karimatku a spacák a vydat se k domovu. Tak snad na viděnou zase za rok.

Fotografie z letošního přespání si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Žáci ZŠ z Prostějovska dnes zažili Dobrodružství s počítačem

Na dvanáctý ročník soutěže žáků čtvrtých a pátých tříd se letos vypravilo do budovy Cyrilometodějského gymnázia a prostor Informačního centra pro mládež (ICM) Prostějov 92 soutěžících z dvanácti základních škol z Prostějova a okolí, aby ukázali, jak dobře si poradí s počítačem a se zadanými úkoly. Z celodopoledního klání pak jako vítěz vyšlo družstvo ze ZŠ Protivanov.

Krátce po osmé hodině začalo v úterý 15. listopadu zápolení mezi prvními pěti z celkem dvaceti tří přihlášených čtyřčlenných družstev žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol z Prostějovska. Po vysvětlení pravidel soutěže se dvě dvojice dětí z každého družstva zabrala do jednoho úkolu. „Začínáme vždy logickou hrou, tentokrát při ní musely děti hodně spolupracovat, protože postavičky hry jsou spolu spojeny na gumě. Mimo to na ně čekaly i další úkoly – vyhledávání na internetu, ilustrace k přísloví „Nekupuj zajíce v pytli“ a formátování v programu Word,“ doplnila výčet úkolů Ivana Matyášková, vyučující na Cyrilometodějském gymnáziu a vedoucí soutěže v jedné osobě. Nejobtížnější přitom bylo podle dětí právě vyhledávání a formátování. „Na soutěž jsem se moc těšil, ve škole jsme trénovali a během soutěže jsme se s Jájou dostali až do desátého kola hry,“ pochválil svůj výkon Honza z Drahan.

Soutěžní družstva přicházela během celého dopoledne. Hned po příchodu si soutěžící vylosovali číslo svého družstva, občerstvili se sušenkou, vodou, případně svačinou z domova a hrdě si připnuli odznáček s motivem soutěžní hry Robot Brother Lab. Pak už je čekalo 45minutové soutěžní klání. Učitelé, kteří je doprovázeli, měli zatím příležitost prozkoumat v klidu obsah tašky s informačními materiály a pozvánkami, kterou pro ně organizátoři připravili.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v 13.45 hodin ve školním klubu Oáza. Ceny vítězům předávala Ivana Matyášková, vedoucí soutěže, Pavel Polcr, ředitel Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově a Anna Müllerová, vedoucí ICM Prostějov. Všechna družstva byla oceněna diplomem a ta, která se umístila na prvních deseti místech, získala také hodnotné ceny.

Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo žáků ze Základní školy Protivanov, kteří vybojovali dárkovou tašku s deskovou hrou a USB flah diskem, který do soutěže, spolu s dalšími cenami, věnovala firma INFOS Art, s.r.o. Paní učitelka vítězného družstva si pak odnášela cenu pro školu složenou především z deskových her a knih věnovaných firmou Computer Media s.r.o.. „Oceněni byli soutěžící až do desátého místa, a to především díky štědrosti našich sponzorů, kterými byly kromě již jmenované firmy také HABRO a InterInvest Moravia, s.r.o. Touto cestou bychom jim proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší soutěži a za podporu,“ dodala Anna Müllerová, vedoucí ICM Prostějov, které soutěž spolu s gymnáziem organizuje.

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci ze ZŠ nadporučíka Josefa Františka a MŠ Otaslavice a na třetím místě se umístilo družstvo žáků ze Základní školy Krumsín.

Čas už nám běží

Formátování ve Wordu - Začneme tím nadpisem

Každé družstvo mělo svého pomocníka

Logická hra - Já tam skočím

Vyhledávání - Už jsem našel, tak to píši

Vítěžové 2. místa z Ostaslavic

 

Nekupuj zajíce v pytli

 

Další fotografie najdete v naší galerii, na FB nebo ve fotogalerii CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Akce v roce 2017

Postavičky ze Čtyřlístku našly v pátek nové kamarády

Během páteční již deváté Noci s Andersenem navštívili Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov Fifinka, Pinďa, Myšpulín i Bobík ze Čtyřlístku, aby si mezi dvaadvaceti malými nocležníky našli nové kamarády a společně si užili spoustu her, tvoření a pohádek.

Poslední březnový večer navštívila prostějovské ICM nečekaná návštěva – na děti, které chtěly v jeho prostorách na Cyrilometodějském gymnáziu strávit tajemnou Noc s Andersenem, se přijely podívat postavičky z legendárního časopisu Čtyřlístek.

Nejdřív bylo důležité se pořádně seznámit, a to jak mezi sebou, tak i s komiksovými postavičkami, které si pro děti připravily kvíz. Po společné večeři nastal hlavní bod programu – čtyřlístková parta se totiž rozhodla rozšířit své řady o další členy. „Pro děti jsme připravili zajímavé úkoly podle povahy hlavních postav – tak třeba Bobík je docela jedlík a silák, takže si děti vyzkoušely lov rybiček,“ řekla Ivana Kocourková, dobrovolnice ICM Prostějov. „S Fifinkou zas děvčata vyráběla mašličky do vlasů, kluci motýlka; Pinďa si jako rychlík připravil běhání s různými překážkami a s Myšpulínem děti vynalézaly a zkoušely 3D brýle,“ doplnila.

Kdo splnil všechny úkoly, stal se čestným občanem Třeskoprsk, členem Čtyřlístku, a získal speciální komiksové číslo, které časopis Čtyřlístek vydal právě ku příležitosti Noci s Andersenem.

Po večerní svačince se Pinďa rozhodl překonat spolu s dětmi svůj strach a vydal se s nimi na krátkou stezku odvahy do tmavého lesa za světýlky. Potom už byl čas pustit se do dalších her a tvoření. „Někdo si vybral tvoření z korálků, někdo skládal origami žabky, maloval záložky nebo hrál deskové hry,“ přiblížila pokračování večerního programu Anna Müllerová, vedoucí ICM Prostějov. Kolem půlnoci pak nastal čas pohádek, nejprve těch animovaných a potom také čtených, ale to už všichni leželi zavrtaní ve svých spacácích.

Ráno se pak mnohým ani odcházet nechtělo – k snídani byly dobré muffiny a štrůdly, které napekly maminky, a než se začali objevovat rodiče, ještě se někteří vrhli na další vyrábění a tvoření. Pak už ale nezbývalo nic jiného než sbalit batůžek, karimatku a spacák a vydat se k domovu.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší galerii nebo na Facebooku.

Akce v roce 2018

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže v České republice

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech.

První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR.

Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu.

Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.

Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež.

 

Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice

Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl novou verzi Charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován jednomu z devíti z principů, které Charta definuje:

 1. nezávislost
 2. dostupnost
 3. inkluze
 4. respektování potřeb
 5. podpora
 6. participace
 7. etika
 8. proaktivita
 9. profesionalita

Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. Více o kampani najdete na stránkách NICM – www.nicm.cz, více informací o síti ICM najdete na www.ismcr.cz.

Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz, Facebooku NICM a Instagramu NICM; FB ICM Prostějov a Twitteru ICM Prostějov.

Žáci z Myslejovic obhájili prvenství v počítačové soutěži

Po týdnech příprav mělo včera 29 družstev možnost ukázat, jak se vypořádají se čtveřicí úkolů pro ně připravených v soutěži Dobrodružství s počítačem. Čtrnáctého ročníku soutěže, kterou na podzim tradičně pořádá Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov a Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově, se zúčastnilo 116 soutěžících ze čtrnácti základních škol z Prostějova i okolí. Se všemi úkoly si nakonec nejlépe poradilo družstvo ze Základní školy v Myslejovicích, které tak obhájilo vítězství z loňského roku.

Soutěžní celodopolední klání čtyřčlenných družstev žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol z celého Prostějovska začalo ve čtvrtek 22. listopadu přesně v osm hodin a dvacet minut. Během následujících téměř pěti hodin se u počítačů v prostorách počítačové učebny vystřídalo dvacet devět soutěžních družstev. Žáci měli 45 minut na to, aby si co nejlépe poradili se zadanými úkoly. „Čtveřice soutěžních úkolů je již tradičně složena z formátování textu ve Wordu, z malování přísloví, z hraní logické kooperativní hry a z vyhledávání odpovědí na tři soutěžní otázky na internetu,“ vyjmenovává úkoly Ivana Matyášková, vyučující na Cyrilometodějském gymnáziu a vedoucí soutěže v jedné osobě. „Každý rok vymýšlíme nové otázky a snažíme se, aby při hledání odpovědí našli i nějaké aktuální informace,“ doplňuje Kateřina Opatrná, pracovnice Informačního centra pro mládež Prostějov, „letos se proto mezi soutěžní otázky dostala i otázka, kdo bude slavnostně rozsvěcet vánoční strom v Prostějově nebo kdy vznikla Evropská charta informací pro mládež, jejíž nové znění bylo letos přijato.“

Soutěžící, kterým čas běžel jako o závod, hledali tedy správné odpovědi na otázky, zápolili s formátováním textu ve Wordu, prokazovali zručnost a kreativitu při malování přísloví „Jak si kdo ustele, tak si lehne.“ a také se snažili co nejlépe zahrát kooperativní arkádu „Fire Ladybug“.

Odznáček s motivem této soutěžní hry pak získali všichni soutěžící, stejně tak jako malé občerstvení. Pro učitele, kteří je doprovázeli, připravili organizátoři tašky s informačními materiály a pozvánkami spoluorganizátora soutěže, Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve 14.15 ve školním klubu Oáza. Ceny vítězům předávala Ivana Matyášková, vedoucí soutěže, Pavel Polcr, ředitel Cyrilometodějského gymnázia, a Kateřina Opatrná, pracovnice ICM Prostějov. Všechna družstva byla oceněna diplomem a cenou útěchy od Národního informačního centra pro mládež. Ta družstva, která se umístila na prvních deseti místech, pak získala také hodnotné ceny. „Tento ročník opět finančně podpořil magistrát města Prostějova a Olomoucký kraj. Ceny do soutěže pak také věnovala firma INFOS Art, s.r.o., Computer Media, HABRO a Večerka U babinky a soutěž podpořila kromě již jmenovaných také Evropská informační síť pro mládež EURODESK a EUROPE DIRECT Olomouc. Touto cestou bychom jim všem proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší soutěži a podporu,“ uvedla závěrem Kateřina Opatrná, pracovnice ICM Prostějov.

Vítězství v soutěži vybojovalo a loňské prvenství obhájilo družstvo žáků ze ZŠ a MŠ Myslejovice. Každý žák z vítězného družstva získal batoh na notebook a hru Duch: Feztovní vydání a pro svou školu vyhráli žáci cenu, která obsahovala deskové a společenské hry, kreativní a kancelářské potřeby a naučné karty a publikace.

Druhé místo v soutěži vybojovali žáci z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova a na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ nadporučíka Josefa Františka a MŠ Otaslavice.

Další fotografie najdete v naší galerii, na FB nebo ve fotogalerii CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Jubilejní patnáctý ročník Dobrodružství s počítačem vyhrálo družstvo z RG a ZŠ města Prostějova

Je to až k neuvěření, ale počítačová soutěž Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově spolu s Informačním centrem pro mládež (ICM), letos slaví patnáct let. Zájem o tuto soutěž neustále roste. Svědčí o tom i to, že se včerejšího klání v počítačových dovednostech zúčastnilo 120 žáků z šestnácti základních škol z celého Prostějovska. O prestiži této soutěže vypovídá i to, že byla realizována za finanční podpory statutárního města Prostějov i Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a střediska Europe Direct Olomouc v rámci projektu MEIS. A kdo vyhrál jubilejní ročník? Cenu pro vítěze vybojovalo družstvo páťáků z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova.

Stejně jako v uplynulých letech zasedla k počítačům čtyřčlenná družstva žáků čtvrtých a pátých tříd. Soutěžní klání probíhalo ve čtvrtek 21. listopadu celé dopoledne. Během téměř pěti hodin se u počítačů v prostorách počítačové učebny vystřídalo třicet soutěžních družstev. Žáci měli 45 minut na to, aby si co nejlépe poradili se zadanými úkoly. Čtveřice soutěžních úkolů je již tradičně složena z formátování textu ve Wordu, z malování přísloví, z hraní kooperativní hry a z vyhledávání odpovědí na tři soutěžní otázky na internetu. Soutěž každoročně připravuje a na její hladký průběh dohlíží Ivana Matyášková, vyučující Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově ve spolupráci s pracovníky Informačního centra pro mládež. „Každý rok soutěžní úkoly trochu obměňujeme. Letošní novinkou bylo to, že soutěžící družstva dopředu neznala, jakou hru budou hrát,“ doplňuje k soutěžním úkolům Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov, „a proto jsme vybrali jednoduchou hru.“ To potvrzovali i soutěžící, kteří s úsměvem odpovídali na dotazy, jak se jim během soutěže dařilo. „Na moje dotazy nejčastěji odpovídali, že je bavila hra a malování a že i když při hledání na internetu všechno najít nemohli, tak že rádi příště přijedou zas,“ potvrzuje Jana Bartoníková, pracovnice Informačního centra pro mládež, „učitelé nás chválili za organizaci, za což jsme velmi rádi.

Všichni soutěžící se mohli před soutěží občerstvit, a pokud museli déle čekat, mohli si zahrát nějakou hru ve školním klubu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům pak proběhlo v 14.00 hodin ve školním klubu Oáza za účasti Ivany Matyáškové, vedoucí soutěže, a Kateřiny Opatrné, vedoucí ICM. Diplomy a odznáček s motivem soutěžní hry získali všichni soutěžící. Pro učitele, kteří je doprovázeli, připravili organizátoři tašky s informačními materiály a pozvánkami spoluorganizátora soutěže Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Ta družstva, která se umístila na prvních deseti místech, získala také hodnotné ceny. „Tento ročník opět finančně podpořil magistrát města Prostějova a Olomoucký kraj. Ceny do soutěže pak také věnovala firma INFOS Art, s.r.o., Computer Media, HABRO, CZ.NIC a Večerka U babinky a soutěž podpořila kromě již jmenovaných také Evropská informační síť pro mládež EURODESK a EUROPE DIRECT Olomouc. Touto cestou bychom jim všem proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší soutěži a podporu,“ uvedla závěrem Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.

První místo a cenu pro svou školu – hodnotný balík deskových a společenských her, knih i kreativních a kancelářských potřeb – letos vybojovalo družstvo z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova. Členové vítězného družstva pak také získali dárkový balíček, jehož součástí byl mini dron a hra Angry Birds: Staveniště. Druhé místo v soutěži obsadili žáci z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice a na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého.

Další fotografie najdete v naší galerii, na FB nebo ve fotogalerii CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově.

Noc s Andersenem a s Ferdou, aneb Hmyzu vstup povolen

V pátek 29. března proběhla již jedenáctá Noc s Andersenem pořádaná Informačním centrem pro mládež (ICM) Prostějov. Společně s dobrovolníky a pracovníky ICM, převlečenými za postavičky z Ferdy mravence a Ondřeje Sekoru, si děti mohly užít večer plný knížek, her a vyrábění.

Hned po příchodu všech dvaceti účastníků bylo připraveno všechno potřebné pro výrobu jmenovek ve tvaru Ferdy mravence. „I když bychom si mohli jména ostatních přečíst na jmenovkách, zahráli jsme si pro lepší zapamatování jmen pár seznamovacích her a také pár „rozehřívaček“ pro stmelení celé skupinky,“ nastiňuje začátek programu Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Po následující společné večeři propukl hlavní bod programu – večerní hra. Beruška si pro účastníky vymyslela nelehký úkol. Aby mohli vybarvit svého Ferdu mravence a nalepit na jeho šátek puntíky, museli jí nejprve přinést nové doplňky – kabelku, lodičky, deštník a klobouk. Kde je ale vzít? Nápovědu nedostaly zadarmo, na čtyřech stanovištích pro ně byly připraveny úkoly, za jejichž splnění jim bylo prozrazeno, kde najdou kousek hledaného předmětu. Všechny týmy to bez problému zvládly, a tak jim spokojená Beruška rozdala ztracené puntíky z Ferdova šátečku a prozradila, kde najdou barvy. Pro každý tým byla připravena i malá odměna, a tak nakonec všechno dobře dopadlo.

Tím ale Beruška neskončila, protože si pro děti ještě připravila kvíz, kde po dvojicích soutěžily o zajímavé ceny. „V kvízu byly otázky, které se týkaly pana Andersena, Ferdy mravence nebo říše hmyzu,“ prozrazuje Beruška – Petra Babičková, dobrovolnice ICM Prostějov, a Tereza Rozehnalová, pracovnice ICM, doplňuje další večerní aktivity: „Poté si každý mohl vyrobit náramek, vybarvit svoji vlastní placku s Ferdou, z korálků vytvořit libovolný obrázek a s pomocí včeličky jej zažehlit nebo si jen tak povídat či si třeba zahrát stolní fotbálek.“

Po vyrábění nastal čas zalézt do spacáků, přečíst si pár stránek ze své knížky, zhasnout a jít spát. Ráno na děti čekala výborná snídaně a teplý čaj. Někteří ještě dodělávali rozdělané výrobky z předchozího večera, pomalu si balili své spacáky a karimatky a potom si už pro své ratolesti přicházeli rodiče. Každý účastník Noci s Andersenem si domů mimo jiné odnášel také společnou fotografii. Tak za rok znovu na viděnou!

Fotografie z akce najdete v naší galerii nebo na FB.