V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov celodenní akci s názvem

Co ti brání v podnikání?,

která se uskuteční v úterý 9. září 2014. Její dopolední část (Klub DUHA, Školní 4, Prostějov) bude určena středoškolákům a odpolední část (SVČ OÁZA, Komenského 17, Prostějov) bude pro zájemce z řad veřejnosti.

 • Máte-li zájem se se svými studenty zúčastnit dopoledního bloku,
  volejte Mgr. Kateřině Opatrné na 582 302 553.
 • Zájemcům o účast na odpoledním bloku se doporučujeme přihlásit na bit.ly/seminar-ICM.

Vstup zdarma.

V dopoledním i odpoledním bloku budou pozvaní hosté prezentovat a seznamovat účastníky s možnostmi, jak začít podnikat, kdo jim může pomoci s rozjezdem podnikání, apod. a zároveň budou mezi hosty mladí úspěšní podnikatelé či podnikaví mladí lidé, kteří mohou účastníky inspirovat.

Program

Informační blok 15.00-16.15

 • 15.00 - Základní informace pro vstup do (živnostenského) podnikání
  Obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu přiblíží základní charakteristiku živnostenského podnikání, druhy živností (včetně negativního vymezení, co živností NENÍ) a podmínky pro provozování živnosti. Dále posluchače seznámí s tím, co je zapotřebí si pro vyřízení živnosti připravit, resp. přinést s sebou na úřad a jaké další kroky po obdržení průkazu k oprávnění jsou povinni učinit.

Kontakt:

Ing. Bc. Antonie Orálková
Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
tel.:
582 329 500
e-mail:
antonie.oralkova zavináč prostejov.eu
www stránky: www.prostejov.eu - Odbor obecní živnostenský úřad

 • 15.15 - Informace pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
  Úřad práce

Poradkyně pro volbu a změnu povolání podá informace z pohledu Úřadu práce. Zájemci uvažující o podnikání získají přehled o možných příspěvcích na podporu uchazečů o práci zahajujících své podnikání, informace o rekvalifikacích souvisejících s rozjezdem podnikání a v neposlední řadě o projektech určených pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Gabriela Juráčková
Poradkyně z Referátu poradenství a dalšího vzdělávání
tel.:
950 154 432
e-mail: gabriela.jurackova zavináč pv.mpsv.cz

PhDr. Adolf Tomandl
Poradce pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
tel:
950 154 322
e-mail: Adolf.Tomandl zavináč pv.mpsv.cz

Bc. Jitka Růžičková
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – zřízená (pro OSVČ)
tel:
950 154 444
e-mail: Jitka.Ruzickova zavináč pv.mpsv.cz

www stránky: http://portal.mpsv.cz - Prostějov

 • 15.25 - Vědeckotechnický park v Olomouci

Senior konzultant představí aktivity Vědeckotechnického parku v Olomouci na podporu inovací a inovačního podnikání v Olomouckém kraji – ať už se jedná o pronájem kanceláří a výrobních prostor, pomoc s rozjezdem podnikání či získáním dotace, transferem technologií a poradenstvím pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Petr Měřínský
Senior konzultant
tel.:
585 631 422
e-mail:
petr.merinsky zavináč vtpup.cz
www stránky:
www.vtpup.cz

 • 15.40 - Erasmus pro mladé podnikatele

Nová ekonomika, o.p.s si klade za cíl vyhledávat a prosazovat inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk a je také zprostředkovatelskou organizací pro program Erasmus pro začínající podnikatele, který je zaměřen na rozvoj malého a středního podnikání. Tento výměnný program financovaný Evropskou unií, který umožňuje začínajícím podnikatelům vyjet až na půl roku do zahraničí (v rámci EU) a učit se zde potřebné znalosti a dovednosti od zkušených podnikatelů z branže, přiblíží na semináři paní Kačabová.

Kontakt:

Anna Kačabová
Nová Ekonomika, o.p.s.
e-mail:
anna.kacabova zavináč nova-ekonomika.cz
www stránky:
www.nova-ekonomika.cz; www.erasmus-entrepreneurs.eu

 • 15.55 - Nadační fond Dalkia ČR

Ředitelka nadačního fondu vysvětlí, jak Dalkia přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které realizací svých projektů s veřejně prospěšným zájmem vytvářejí nová trvalá pracovní místa. Tato pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel a je určena na pořízení hmotného majetku nezbytného k zahájení podnikání.

Kontakt:

Mgr. Martina Zichová
Ředitelka nadačního fondu Dalkia ČR
tel.:
556 206 405
e-mail:
martina.zichova zavináč dalkia.cz
www stránky:
www.dalkia.cz

Příklady dobré praxe

Jirka je jednadvacetiletý podnikatel, který hned po maturitě založil firmu iParťák. Ta klientům pomáhá s tvorbou webových stránek a podnikáním na internetu. Jirka také provozuje populární magazín pro začínající i zkušené podnikatele MladýPodnikatel.cz a o své zkušenosti se dělí na svém blogu.

Jiří Rostecký
e-mail:
jiri zavináč rostecky.cz
www stránky:
www.ipartak.cz, mladypodnikatel.cz

 • 17.15 - Pavla Simonsen, Jaroslava Turková – Netstep.cz

NETSTEP.cz je dámské duo, které se věnuje téměř veškeré online reklamě a aktivitám za účelem zviditelnění firem a e-shopů na internetu. V našem portfoliu zákazníků jsou společnosti s různým zaměřením, od kosmetiky, parfémů a bylinek až po stavební obory nebo pneumatiky. Naše hlavní aktivity se pohybují okolo vyhledávačů Google a Seznam, porovnávačů Zboží a Heureka, ale také na sociálních sítích jako je Facebook a Google+. Cílem je zvýšení relevantní návštěvnosti a z toho plynoucí prodeje a objednávky služeb.

Pavla Simonsen a Jarka Turková
e-mail:
simonsen zavináč netstep.cz, turkova zavináč netstep.cz
www stránky:
www.netstep.cz

 • 18.00 - Zdeněk Novotný, Tadeáš Foltýn – Frigida.cz

"Nejsme výrobci sériových kol, ani textilní závod" říkají mladí tvůrci vystupující pod značkou Frigida. Snaží se sladit oblečení s jízdou na kole tak, aby se vymanili z šedi všedního dne. Přinášejí ojedinělé, někdy extravagantní "kousky".

Zdeněk Novotný a Tadeáš Foltýn
e-mail: zdenek.novotny zavináč frigida.cz, tadeas.foltyn zavináč frigida.cz
www stránky: www.frigida.cz

Plakát:

Nestihli jste naši akci "Co ti brání v podnikání?" a chtěli byste vědět, o čem mluvili naši hosté? Stáhněte si z příloh jejich prezentace a nechte se inspirovat!

V rámci celostátní kampaně vytvořilo také Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání".
Najdete v ní stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy.