Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody

Nabídka na září:

Putování ke kamennému hrádku

kdy: 5. 9. 2020, 7:55 - 13:30

Akce nejen pro rodiny s dětmi. Krátkou vycházku okolím Lipové zakončíme návštěvou kamenného hrádku Špacírštejn. V okolí tohoto unikátního díla vystavěného místním nadšencem budou děti hledat ukrytý dávný poklad, při jehož hledání nám pomohou zakleté pohádkové postavy.
Ráno odjezd autobusem do Lipové v 7:55 (st. č. 10), návrat opět z Lipové, příjezd do Prostějova ve 12:10. Délka trasy 5 km.

Keramika

kdy: 7. 9. 2020, 16:00 - 18:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč/osoba.

Studánková vycházka podél Ptenky

kdy: 9. 9. 2020, 7:55 - 13:30
kde: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Vycházka pro seniory a další zájemce po lesních cestách ze Seče přes Pohodlí až do Ptení. Čeká nás putování podél potoka Ptenka, cestou uvidíme nejmíň šest studánek, ale i zajímavé skály, tůňky a zámek ve Ptení.
Ráno odjezd autobusem z Prostějova v 7:55 (st. č. 10) do zastávky Lipová/Seč. Návrat do Prostějova autobusem ze Ptení do 13:30.
Délka trasy asi 8 km.

Barevný podzim na Kosíři

kdy: 16. 9. 2020, 8:00 - 13:45

Vycházka pro seniory a další zájemce na nejzajímavější chráněná území Kosíře: Přírodní památku Vápenice a Přírodní rezervaci Malý Kosíř. Krásně zvlněné kopečky Vápenice s fialovými porosty hvězdnice chlumní a skalkami porostlými barevnými keři, Malý Kosíř s místy dalekého rozhledu, jezírkem ve skále i nově vystavěnou dřevěnou poutní kaplí sv. Antonína Paduánského. Vycházku zakončíme ve Slatinicích u léčivých pramenů.
Ráno sraz na hl. nádraží v 7:45 a odjezd vlakem z Prostějova v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu!) do zastávky Kaple. Návrat do Prostějova ze Slatinic, příjezd do Prostějova ve 13:45.
Délka trasy asi 7 km.

Geologická exkurze Štramberk

kdy: 19. 9. 2020, 7:00 - 19:00

Geologická exkurze s RNDr. Tomášem Lehotským, Ph.D. do Štramberka a jeho okolí. Hlavním tématem budou jurské vápence. Navštívíme světově proslulou jeskyni Šipka, kde byla nalezena Karlem Maškou čelist neandrtálského dítěte, podíváme se k Jurovu kameni, u nějž se seznámíme s malými jeskyněmi typu abri, nahlédneme i do kamenolomu, který je založen ve vrchu Kotouč. Ve Štramberku zavítáme i do botanické zahrady v bývalém lomu Dolní Kamenárka a volitelně můžeme navštívit i chráněnou Horní Kamenárku s nedalekou stanicí podzemního zásobníku plynu. Nezapomeneme ani na historii městečka, které je právem označováno jako Moravský Betlém. Při dobrých časových možnostech lze navštívit zbrusu novou geologicko-archeologickou expozici místního muzea a ti zdatnější mohou vystoupat na místní dominantu – věž Trúbu (vstupné 40/20Kč). Všude je pak možno nakoupit i perníkové Štramberské uši. Fakultativně lze navštívit travertinovou kaskádu v obci Tichá a při zpáteční cestě opuštěný lom v Olšovci u Hranic, kde vystupují spodnokarbonské horniny Českého masivu s velmi hojnými stopami po činnosti fosilních organismů. Exkurze bude již tradičně vedena v nenáročném terénu. Návrat do Prostějova v podvečerních hodinách.
Cena 250 Kč/osoba. Přihlášky na iriszavináč iris.cz, počet míst je omezen. Učitelé obdrží potvrzení o účasti na akci.

Ukliďme si Hloučelu

kdy: 19. 9. 2020, 9:00 - 12:00
kde: U Abrahámka, biokoridor Hloučela, Prostějov

Akce pro širokou veřejnost na pomoc přírodě. Čeká nás tradiční úklid obou břehů říčky Hloučely. S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. Během úklidu budou pro malé děti připraveny hravé přírodovědné aktivity. Na závěr bude proběhne pro všechny účastníky úklidu opékání na ohýnku.
Ráno sraz v 9 hod. U Abrahámka.

Keramika

kdy: 21. 9. 2020, 16:00 - 18:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč/osoba.

Prameny říčky Hloučely

kdy: 23. 9. 2020, 7:55 - 13:35

Vycházka z Bukové do Brodku u Konice, při které budeme v lesích hledat prameny říčky Hloučely. Navštívíme i chráněné území Rašeliniště v Klozovci s mechovými jezírky.
Ráno odjezd autobusem z Prostějova do Bukové v 7:55 (st. č. 10), návrat autobusem z Brodku u Konice do 13:35.
Délka trasy asi 7 km.

Živá zahrada: Výroba ptačích budek

kdy: 25. 9. 2020, 16:00 - 17:30
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris, při níž vyrobíme dřevěné ptačí budky do zahrady nebo na Hloučelu. Pomocí akuvrtaček spojíme předem nařezané díly a hotové budky natřeme barvou. Budky budou následně vyvěšeny v biokoridoru Hloučela.

Svatá voda Cakov a pramen Baběnce

kdy: 28. 9. 2020, 8:45 - 15:00

Vycházka spíše pro dospělé s místním znalcem Jiřím Fialou do lesů nad Terezským údolím. Vydáme se hledat pramen potoka Baběnec a dojdeme až ke Svaté vodě u Cakova s kapličkou a venkovní galerií obrázků místního malíře.
Ráno sraz v 8:45 na vlakovém nádraží v Náměšti na Hané (vhodný vlak z Prostějova jede v 8:02).
Ukončení vycházky do 15 hod. opět v Náměšti (vlak do Prostějova odjíždí v 15:13).
Délka trasy asi 9 km.

Mokřad Mokroš a záchranná stanice v Němčicích

kdy: 30. 9. 2020, 9:10 - 14:00

Vycházka pro seniory a další zájemce do jižní části okresu Prostějov. Navštívíme zajímavý mokřad Mokroš u Mořic, projdeme zdejší naučnou stezku a poté se vydáme do Němčic nad Hanou na exkurzi do záchranné stanice pro volně žijící živočichy.
Ráno odjezd autobusem do Mořic v 9:10 (st. č. 2). Návrat z Němčic nad Hanou do 14 hod.
Délka trasy asi 5 km.


Kontakt:

ČSOP – RS Iris
Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01 (mapa)

tel.: 582 338 278
e-mail: iris zavináč iris.cz

www stránky: www.iris.cz
FB: Ekocentrum Iris Prostějov