Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody

Nabídka na říjen:

Mezigenerační klub

kdy: 5. 10. 2020, 14:30 - 16:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Setkání seniorů v Kovárně Ekocentra Iris při kávě a čaji. Na programu je výroba domečků pro hmyz. Vrtačkou vyvrtáme otvory pro včely samotářky a následně domeček pomalujeme barvami. Vstup volný.

Keramika

kdy: 5. 10. 2020, 16:00 - 18:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Tvořivá dílna. Poplatek 100 Kč/osoba.

Prostějovský hřbitov 120letý

kdy: 7. 10. 2020, 10:00 - 11:30
kde: Prostějovský hřbitov, Brněnská ulice, Prostějov 1

Vycházka pro seniory a další zájemce prostějovským hřbitovem, který letos slaví 120 let od svého otevření. Spolu s odborníky Václavem Kopečným a Pavlem Kracíkem projdeme nejzajímavější místa hřbitova, budeme si všímat náhrobků pohledem historika i geologa. Nezapomeneme ani na aleje stromů, které hřbitov zdobí. Sraz v 10:00 u hlavní vstupní brány na hřbitov.

Den stromů v Kolářových sadech

kdy: 10. 10. 2020, 9:00 - 12:00
kde: Kolářovy sady, start v březové aleji za budovou MŠ , Prostějov

Akce pro rodiny s dětmi v Kolářových sadech. V parku bude připravena samoobslužná přírodovědná stezka zaměřená na stromy a keře rostoucí nejen v parku, ale i ve městě a jeho okolí. Bude doplněno výstavou o významu stromů a alejí v krajině. Celou stezku si jednotlivé rodiny mohou projít samostatně kdykoliv mezi 9. a 12. hodinou.

Račí údolí

kdy: 14. 10. 2020, 6:20 - 17:30

Akce pro seniory a další zájemce, při níž se vydáme vlakem až do severovýchodního okraje Rychlebských hor. Společně se projdeme kolem zámku Jánský Vrch, najdeme studánku u kaple sv. Antonína, užijeme si vyhlídku na Čertových kazatelnách, prozkoumáme zachovalou zříceninu hradu Rychleby a navštívíme Račí údolí se zrekonstruovanou budovou Tančírny. Ráno sraz na hl. nádraží v 6:20 a odjezd vlakem v 6:35 do Javorníku. Návrat asi v 17:30. Délka trasy 10 km.

Vyvěšování budek na Hloučele

kdy: 16. 10. 2020, 16:00 - 17:30
kde: sraz u Cavala, biokoridor Hloučela, Prostějov 1

Vyvěšování ptačích budek v biokoridoru Hloučela v části mezi Kosteleckou ul. a Tichou. Sraz v 16 hod. u Cavala, postupně projdeme Hloučelu až k novému parčíku a vyvěsíme 20 ks budek. Akci pořádá Základní organizace Bělozářka.

Den Země

kdy: 17. 10. 2020, 9:00 - 12:00
kde: Nám. T. G. Masaryka, Nám. TGM, Prostějov 1

Osvětová akce u příležitosti oslav Dne Země spojená s ekojarmarkem je pořádána v náhradním termínu. Nebude chybět ukázka lidových řemesel, ochutnávka fair-trade kávy a pokrmů z biopotravin, informace pro dospělé a hravé aktivity pro děti, vše doplněno kulturním programem.

Mezigenerační klub

kdy: 19. 10. 2020, 14:30 - 16:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Setkání seniorů v Kovárně Ekocentra Iris při kávě a čaji. Na programu je zdobení kamenů ubrouskovou technikou. Materiál bude k dispozici. Vstup volný.

Keramika

kdy: 19. 10. 2020, 16:00 - 18:00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Tvořivá dílna. Poplatek 100 Kč/osoba.

Technická památka Sifon

kdy: 21. 10. 2020, 9:15 - 15:00

Vycházka pro seniory a další zájemce k unikátní technické památce Uhřičický sifon, vybudovaný kvůli překřížení dvou vodních toků. Uvidíme také betonový akvadukt Vantroky a najdeme ústí říčky Valové do Moravy. Potom se vydáme do nedalekého Kojetína. Ráno společný odjezd autobusem v 9:15 do Uhřičic (st. č. 2). Návrat z Kojetína do 15. hod. Délka trasy asi 6 km.

Bylinky od hlavy až k patě

kdy: 21. 10. 2020, 18:30 - 20:30
kde:
 Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Další část cyklu večerních přednášek litovelského bylinkáře Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu různých nemocí a potlačení bolesti. Tradičně nás čeká ochutnávka čaje namíchaného autorem z jeho vlastních bylin. Poplatek 100 Kč.

Živá zahrada: Výroba ptačích krmítek

kdy: 23. 10. 2020, 16:00 - 17:30
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Akce pro rodiny s dětmi a další zájemce. Tvořivá dílna, při níž z předem nařezaných dílů vyrobíme dřevěné krmítko pro ptactvo. Zároveň si naplánujeme společné vyvěšování vyrobených krmítek v parcích města Prostějova.

Sázení ovocných stromů na Kosíři

kdy: 24. 10. 2020, 8:30 - 13:30

Den pro přírodu, kdy vysadíme v Přírodní památce Vápenice sazenice třešní. Sraz všech účastníků v 8:30 u žel. zastávky Kaple, nebo v 9:15 přímo na okraji PP Vápenice (směrem od Slatinek). Po sázení chystáme opékání dobrot na ohýnku a drobné občerstvení. Všichni účastníci obdrží pamětní list. Vhodný vlak z Prostějova do Kaple odjíždí z hlavního nádraží v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu!). Návrat do Prostějova autobusem ze Slatinek, odjezd ve 13:25. Celková délka trasy asi 3 km.

Učíme se venku – seminář pro učitele I. stupně

kdy: 26. 10. 2020, 8:00 - 16:00
kde: 
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Proč je důležité učit venku. Jak učit venku ve všech předmětech prvního stupně, tipy do výuky a výroba jednoduchých pomůcek. Vyzkoušíme si rozmanité hry využitelné ve vyučování, budeme pracovat s přírodninami z okolí školy. Seminář je bezplatný a je akreditovaný MŠMT. Nutno se předem přihlásit na iris zavináč iris.cz.

Učíme se venku – seminář pro vychovatele školních družin

kdy: 27. 10. 2020, 8:00 - 16:00
kde: 
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov 1

Vyzkoušíme si mnoho jednoduchých aktivit téměř bez pomůcek, které zvládnete s dětmi v blízkosti školy. Zahrajeme si různé varianty terénního pexesa, budeme pracovat s přírodninami, dotkneme se prvků Land Art atd. Seminář je bezplatný a je akreditovaný MŠMT. Nutno se předem přihlásit na iris zavináč iris.cz.

Naučnou stezkou Pivín – Skalka

kdy: 28. 10. 2020, 9:45 - 15:00

Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Pivína po trase nové naučné stezky mezi Pivínem a Skalkou. Navštívíme jezírka nad Skalkou, obejdeme lázeňské prameny a zastavíme se v lázeňské restauraci. Pokračovat budeme kolem nové přírodní nádrže a biocentra do Čelčic. Ráno sraz v 9:45 na hl. nádraží ČD, společný odjezd vlakem v 9:59 do Pivína. Návrat z Čelčic do 15 hod. Délka trasy 6 km.

Zamykání studánek

kdy: 29. 10. 2020, 9:20 - 14:00

Vycházka pro rodiny s dětmi za studánkami do okolí Seloutek. Pro děti budou připraveny hravé aktivity, pro dospělé informace o studánkách. Ráno odjezd autobusem do Seloutek v 9:20 (st. č. 12). Návrat opět ze Seloutek do 14 hod. Délka trasy asi 5 km.

Kde zvířátka bydlí?

kdy: 30. 10. 2020, 8:35 - 13:30

Lesní hravá vycházka pro rodiny s dětmi ze Ptení na Bělecký mlýn. Cestou se dozvíme, kde všude mohou různí živočichové lesa mít své úkryty a pelíšky. Navštívíme psí hřbitov, kapličku v Mokřinách a studánku Bělinku. Vycházku ukončíme v restauraci Bělecký mlýn. Ráno společný odjezd z Prostějova autobusem do Ptení v 8:35 (st. č. 6). Návrat vlakem ze Zdětína do 13:30 hod. Délka trasy 6 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

 

Kontakt:

ČSOP – RS Iris
Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01 (mapa)

tel.: 582 338 278
e-mail: iris zavináč iris.cz

www stránky: www.iris.cz
FB: Ekocentrum Iris Prostějov