Tvořivá Olomouc

Tvořivá Olomouc je prodejní výstava kreativních a výtvarných technik, která bude bavit celou rodinu.
Nebojte se zapojit se svými dětmi do výtvarných dílniček a workshopů, naučit se něco nového, užít si společné chvíle a ještě si domů odnést krásné výrobky.

Výstava je zaměřená na tvoření jak pro dospělé, tak i pro děti. Cílem je seznámit veřejnost s novými trendy ve tvoření a přivést návštěvníky k tak trochu jiné kreativní formě trávení volného času, která je nám všem tak blízká a společná.

Rádi bychom zajistili široké spektrum materiálů, nástrojů a nářadí pro tvoření a dále nabídli návštěvníkům ukázky, jak s nabízenými materiály pracovat. Proto počítáme samozřejmě i se zařazením kreativních dílen a workshopů.

Více informací naleznete na https://www.tvoriva-olomouc.cz.