Termín bezdomovectví označuje způsob života člověka, který nemá domov nebo stálé přístřeší. Nejvíc je patrné ve velkých městech a většinou je spolu s dalšími negativním faktory doprovázeno sociální izolovaností a psychickým i fyzickým strádáním.

Příčiny bezdomovectví mohou být zjevné (nezaměstnanost a neschopnost uplatnit se na trhu práce, nebo dluhy a finanční nedostupnost bydlení), ale mohou být i vnitřní (domácí násilí, alkoholismus a drogová závislost nebo poruchy chování).

Některé české projekty pomoci lidem bez domova

 • projekt Pragulic - sociální podnik, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti poznat a zažít svět lidí bez domova formou prohlídek Prahy, Olomouce či Českých Budějovic, spojenou s příběhy průvodců / lidí bez domova.
 • Noc venku - podzimní akce pod heslem "přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je spát na ulici a podpořte tímto lidi bez domova." Potřebujete odvahu, spacák a karimatku.
 • Meníčka pro bezdomovce - cílem brněnského projektu je zabránit vyhazování neprodaných poledních menu a dalších potravin určených k rychlé spotřebě z restaurací a poskytnout je bezdomovcům
 • Nový Prostor - občanské sdružení, které pomáhá osobám bez sociálního zabezpečení, bezdomovcům a lidem v těžké životní a finanční situací díky prodeji čtrnáctidenníku Nový Prostor, z jehož prodeje dostávají prodejci část zisku.
 • Naděje - charitativní organizace, jejímž cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.
 • Armáda spásy - křesťanská církev a zároveň charitativní organizace známá především péčí o bezdomovce. Dále pomáhá starým a nemocným občanům, matkám s dětmi, dětem a mládeži nebo poskytuje pomoc podle aktuálních potřeb.
 • Charita - nezisková humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví, která poskytuje zdravotnické a sociální služby a organizuje humanitární pomoc a dobročinné programy pro zahraničí.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Určická 101, 79601, Prostějov
telefon: 582 330 039
e-mail: azylcentrum zavináč seznam.cz
www stránky: www.azylcentrum.cz

Azylové centrum Prostějov nabízí terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zařízení, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění přístřeší a poskytnutí sociálního poradenství a pomoc při řešení jejich problémů a motivovat je ke snaze a ochotě řešit svou situaci a k začlenění do běžného života.

 • Azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum

kde: Určická 101, Prostějov (mapa)
telefon: 582 330 039,  582 357 070

Služba je poskytována mužům i ženám ve věku 18-80 let (především z Prostějova a okolí), kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • Azylový dům
  kapacita:
  28 míst pro muže a 6 pro ženy
  nabízí:
  poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  cena:
  2 700 Kč/osoba/měsíc (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)
 • Noclehárny
  provoz:
  denně, v letním období (duben-září) od 19 hod. do 8 hod., v zimním období (říjen-březen) od 17 hod. do 8 hod.
  kapacita:
  15 míst pro muže a 4 místa pro ženy
  nabízí:
  klienti mají k dispozici sociální zařízení, sprchy, pračku k vyprání osobního prádla, kuchyňku, kde si mohou uvařit kávu, čaj, nebo jednoduché jídlo
  cena:
  první noc zdarma, každá další 65 kč/noc u jednolůžkového, 55 Kč na noc u vícelůžkového pokoje (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)
 • Nízkoprahové denní centrum
  kapacita:
  15 míst pro muže a 6 míst pro ženy
  nabízí:
  ambulantní sociální službu rizikovým skupinám osob, pomoc při zabezpečení hygieny, stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. V nízkoprahovém denním centru jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu klientů a možnost vyprání prádla. Klienti dostanou polévku, kávu, čaj.
  cena:
  služba je poskytována bezplatně.
 • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR

kde: Pražská 1, Prostějov (mapa)
telefon na
službu ADDAR: 774 725 702
telefon na sociálního pracovníka
: 774 725 701

Tato pobytová služba je určena pro osamělé rodiče (18-64 let) s dětmi (především z Prostějova a okolí), kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je provozován v jedné budově s deseti bytovými jednotkami. Kapacita je 10 rodičů a max. 30 dětí.

Velkým přínosem je sociální pracovník, který pracuje s klienty po dobu jejich pobytu v azylovém domě, pomáhá řešit jejich sociální situaci a záležitosti v rámci individuálních plánů. Pro rodiče i děti jsou v rámci čerpání služby organizovány skupinové aktivity, které jsou zaměřeny také na zvyšování sociálních dovednosti a orientaci v sociálním systému.

cena: 2 700 Kč/rodič/měsíc, 900/dítě/měsíc (v případě registrace na ÚP vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení)

Charita Olomouc - Samaritán - středisko pro lidi bez domova

Wurmova 5, Olomouc, 77111
telefon:
739 054 463
služebna Azylového domu pro muže:
583 033 456, 739 249 226
služebna krizového centra
(spoluzajišťuje pobytové služby pro ženy): 585 203 100, 734 435 078
e-mail:
petr.prinz zavináč olomouc.charita.cz - vedoucí střediska
www stránky:
 www.olomouc.charita.cz - Středisko Samaritán

Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoci ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma, není odmítnut nikdo v nouzi. Některé služby nad rámec jsou zpoplatněny.

Nabízí

 • noclehárna pro ženy / pro muže - základní možnost přespání a hygieny je doplněna o podporu a pomoc při řešení obtížné sociální situace
 • azylový dům pro ženy / pro muže - azylový dům nabízí ubytování na dobu do jednoho roku. Cílem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.
 • nízkoprahové denní centrum - služby centra jsou určeny pro lidi bez domova, kteří žijí přímo na ulici, pod mosty, ve squatech, v teplovodních kanálech, zahradních chatkách a jiných přístřešcích.
 • terénní program - probíhá před budovou Hlavního nádraží v Olomouci mezi lidmi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužívají žádnou sociální službu nebo jsou s těmito službami v nedostatečném kontaktu
 • ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi - v unikátní ordinaci pro lidi bez domova nabízíme pět dní v týdnu lékařskou pomoc praktického lékaře lidem v regionu žijícím přímo na ulici a v určité míře i klientům ubytovaným v zařízeních střediska. Personál ordinace se rovněž věnuje prevenci zejména infekčních onemocnění u lidí v nouzi.
 • prodejna u Samaritána - dobročinný bazar, koupí nebo darováním věcí přispíváte na to, abychom mohli podpořit jiné. V prodejně nic extra nečekejte, je to pestrá směs zboží. Nicméně určitě si vyberete a budete spokojeni. Těšíme se na návštěvu.
 • společenství sv. Josefa v Dolanech - mimo rámec sociálních služeb stojí nová aktivita, která se zaměřuje na věřící muže. Společenství sv. Josefa, křesťanská komunita, funguje v Dolanech od září roku 2013.

Azylový dům a noclehárna, Statutární město Olomouc

Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín, 779 00
telefon: 585 428 007, 585 750 676
e-mail: azylovy.dum zavináč olomouc.eu
www stránky: www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/azylovy-dum;
www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/nocleharna

 • Noclehárna s kapacitou 10 lůžek pro muže od 18 let (nocleh 20 Kč za noc), možnost hygieny, příjem denně 19.00 – 20.00 hod.
 • Dlouhodobé ubytování v azylovém domě s kapacitou 48 lůžek pro muže od 18 let až na 1 rok, cena 66 Kč za den.
Domov pro ženy a matky s dětmi, Statutární město Olomouc

Sokolská 50 a Holečkova 7, Olomouc, 779 00 
telefon:
585 419 736
e-mail: domov.matky zavináč olomouc.eu
www stránky: www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/socialni-sluzby/domov-pro-zeny-a-matky-s-detmi

Dlouhodobé ubytování (až na 1 rok) pro ženy, matky s dětmi a těhotné ženy v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi). 

Domov pro ženy a matky s dětmi má dvě pracoviště. Pracoviště Holečkova 7, Olomouc je jednopatrová panelová budova v panelové zástavbě, jeho pozemek je oplocen, součástí budovy je terasa, zahrada s pískovištěm. Domov pro ženy a matky s dětmi je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okolí se nachází školka, škola, supermarket. Pracoviště Sokolská 50, Olomouc je dvoupodlažní budova v městské zástavbě v centru města, součástí je zahrada s pískovištěm. Domov pro ženy a matky s dětmi je v dosahu městské hromadné dopravy, v jeho okkolí se nachází školka, škola, supermarket.

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

bezbariérová provozovna: Praskova 16 a Slovenská 8, Olomouc
provozovna: Rooseveltova 9, Olomouc
telefon:
585 220 050
e-mail: olomouc.sos zavináč seznam.cz
www stránky: www.strediskosos.cz

Bezplatné poskytnutí ošacení, obuvi, spacáků, dek; nákup oblečení za menší poplatek.

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; brožura Co dělat, když... Charity Olomouc