Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany


Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady jejich soužití v rámci evropského společenství.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 EUR, druhé 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Zástupci vybraných národních projektů budou rovněž pozváni na slavnostní předání cen, které se uskuteční 11. května 2021, a k několikadennímu pobytu v německých Cáchách.

Téma soutěže - rozvoj EU, integrace a otázky evropské identity

 • Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladež, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo on-line projektů s evropským rozměrem.

Termín pro podání přihlášek

Přihlášky musí být podány nejpozději do 31. ledna 2021. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Podmínky účasti

 • Věk uchazečů je omezen na 16-30 let.
 • Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z členských států EU.
 • Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi, která je s projektem úzce spjata.
 • Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 • Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a

a) ukončeny mezi 1. lednem 2020 a 31. lednem 2021 nebo

b) musí stále probíhat.

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství,
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně.

Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: Poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací nejprve do 15. března 2021 vyberou celostátního vítěze z každého členského státu.

Druhá fáze: Evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách poté do dubna 2021 vybere vítěze ze všech projektů předložených národními porotami.

více informací o pravidlech


Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/cs/