Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady jejich soužití v rámci evropského společenství.

Národní poroty nominují do evropského kola 28 projektů, z nichž následně evropská porota vybere tři vítězné. Loňským vítězem se stal například projekt Europhonica IT.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách.

Téma soutěže - rozvoj EU, integrace a otázky evropské identity.

 • Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladež, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo online projektů s evropským rozměrem.

Termín pro podání přihlášek - prodloužen

Přihlášky musí být podány nejpozději do 21. února 2020. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Podmínky účasti

 • Věk uchazečů je omezen na 16-30 let.
 • Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z členských států Evropské unie.
 • Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi.
 • Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 • Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:

a) ukončeny mezi lednem 2019 a 31. lednem 2020 nebo

b) musí stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení a jméno uchazeče, nebo příjmení a jméno kontaktní odpovědné osoby v případě, že předkládáte projekt jménem skupiny nebo organizace,
 • země bydliště,
 • státní příslušnost,
 • datum narození,
 • elektronickou adresu,
 • telefonní číslo,
 • případně internetové stránky,
 • název projektu,
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce,
 • zemi, v níž byl projekt přeložen,
 • podrobný popis projektu,
 • prohlášení o financování z EU.

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství,
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně.

Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací vyberou do 20. března 2020 celostátního vítěze z každého členského státu.

Druhá fáze: evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do dubna 2020 vítěze z 28 projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo účast projektu odmítnout.

Podrobné znění soutěžních pravidel najdete na www.charlemagneyouthprize.eu a bližší informace o soutěži poskytnou na požádání rovněž národní informační kanceláře.

V případě dalších dotazů se obraťte na ecyp2020 zavináč europarl.europa.eu

Zdroj: www.charlemagneyouthprize.eu, www.evropsky-parlament.cz