Cena Maxe Broda 2011 - literární soutěž o nejlepší esej

Společnost Franze Kafky vyhlásila 17. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej

Cena Maxe Broda

Studentskou literární soutěž Cenu Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

Pravidla soutěže:

Účastníci zašlou či přinesou svůj text v pěti kopiích do 4. dubna 2011 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2010/2011.

Případné další informace jsou k dispozici též na telefonním čísle 224 227 452 (Společnost Franze Kafky), e-mail: uherkova@franzkafka-soc.cz; web: www.franzkafka-soc.cz.

Soutěž je určena studentům středních škol.
Účast v soutěži je limitována věkem (20 let), přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují.

Na příspěvku neuvádějte prosím jméno autora, přiložte ho se svou adresou (případně adresou školy, kterou navštěvujete), údajem o věku a telefonním číslem na samostatném listu.

Délka textu je omezena na 5 stran.

Témata 17. ročníku soutěže:

  • FRANZ KAFKA. DOPIS OTCI
    • Esej o výchově (téma č. 1)
    • Rodiče a děti. Rodinné vztahy dnes a před sto dvaceti lety (téma č. 2)
    • Můj dopis otci (téma č. 3)
  • KLADY A ZÁPORY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA INTERNETU (téma č. 4)
  • MOJE PŘEDSTAVA MATURITY (téma č. 5)

Cena Maxe Broda je dotována:

1. místo - 6 000 Kč,
2. místo - 3 500 Kč,
3. místo - 2 000 Kč.

 

Zdroj: www.franzkafka-soc.cz

NáhledPřílohaVelikost
Cena Maxe Broda 2011 - leták.pdf273.85 KB