Aplikaci Co umím vytvořila obecně prospěšná společnost Eduin za podpory nadačního fondu Kamarádi vzdělání. Kamarádi vzdělávání jsou nadačním fondem, který založila Česká bankovní asociace s cílem podpořit děti ve věku 5 až 12 let v tom, aby se chtěly vzdělávat nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život.

Co je to Co umím?

 • online aplikace určená pro mapování dovedností dětí,
 • propojuje formální a neformální vzdělávání i rodinu,
 • hlavním prvkem je portfolio „důkazů“ o tom, co se dítěti podařilo,
 • zaměřuje se na silné stránky dítěte,
 • je významným motivačním nástrojem,
 • podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte,
 • vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle,
 • umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.

Jak to funguje?

Na začátku je třeba se zaregistrovat. K registraci budete potřebovat funkční e-mailovou adresu. Do aplikace budete postupně ukládat “důkazy” o tom, co umíte. Tento důkaz je vlastně jakýsi záznam o tom, co se vám podařilo, čeho jste dosáhli. Kromě základních údajů o události jsou nejdůležitější součástí přílohy, tedy důkaz jako takový. Může mít různou podobu, může jím být například:

 • fotografie výtvoru (obrázku, modelu, výrobku z keramické hlíny…),
 • audionahrávka vystoupení v Základní umělecké škole,
 • videonahrávka divadelního vystoupení,
 • scan diplomu ze sportovní soutěže,
 • vlastní povídka,
 • scan certifikátu o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce, atd.

Bližší informace o tom, jak se pohybovat v jednotlivých záložkách, naleznete zde nebo v metodické příručce.

 

 

 

zdroj: www.coumim.cz