Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Dny evropského dědictví 2019

  • Termín: 7.–15. září 2019
  • Národní téma pro rok 2019 je: "Památky a zábava".

Navštívit můžete samozřejmě i památky v našem okolí:

Prostějov


  • Kino METRO 70 a jeho zákulisí (Školní 3694/1, 796 01 Prostějov)
sobota 7. září11:00 a 13:00 hodin
Budova kina Metro 70 je v kontextu kulturních stánků věnovaných filmu v Česku v mnoha směrech ojedinělá. Představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století, v současné chvíli je jednou z 10 významných staveb Olomouckého kraje řešených v rámci projektu Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965–1969 dle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově umístěn i kryt civilní ochrany. V rámci prohlídky nahlédnete jak za plátno, tak zjistíte, že v kinosále se například nachází několik toalet!

Počet účastníků 25 na prohlídku, rezervace na kino zavináč metro70.cz
  • Nový židovský hřbitov (Brněnská, Prostějov)
neděle 8. září od 14:00 hodin
Hrob malířky a laureátky Ceny města Prostějova Alžběty Zelené, mecenáše, sladovníka a čestného občana Bruno Wintera, podnikatelské rodiny Sborowitzových nebo oblíbeného prostějovského rabína Leopolda Goldschmieda a jeho ženy. Ty všechny a mnohé další najdete mezi zhruba pěti stovkami hrobů na novém prostějovském židovském hřbitově. Jak zní vlastně překlad hebrejského nápisu na náhrobku rabína Goldschmieda? Jakými stavebními úpravami prošla obřadní síň nového židovského hřbitova? Jaký význam má pro židovskou komunitu hřbitov a co víme o dalších prostějovských židovských hřbitovech? To vše vám nabídne komentovaná prohlídka (ozvučení zajištěno).

Prohlídku zajišťuje spolek Hanácký Jeruzalém:
hanackyjeruzalem zavináč gmail.com
Sraz je u brány nového židovského hřbitova.

  • Komentované prohlídky prostějovské radnice a radniční věže (nám. T. G. Masaryka 14, Prostějov)

sobota 14. září – prohlídky věže v 15:00 a 16:00 hodin; prohlídka radnice v 13:30 hodin
neděle 15. září - prohlídky věže v 10:30, 11:30, 13:30, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin; prohlídka radnice v 9:00 hodin

Budova byla postavena ve slohu zvaném historismus. Při její výzdobě byly použity prvky neorenesanční i secesní. Plány na její výstavbu vypracoval Karel Hugo Kepka. Vejděte s průvodcem do  budovy, která vám nabídne ukázku umu prostějovských řemeslníků, kteří se podíleli na výstavbě radnice. Projděte se reprezentativními místnostmi, kanceláří primátora či obřadní síní. Zdolejte 256 schodů vedoucích k vyhlídce na Prostějov a jeho okolí z radniční věže. V útrobách věže obdivujte expozice z historie i současnosti budovy radnice.

Prohlídky realizují pracovnice informační služby oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora Magistrátu města Prostějova.
Sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do budovy radnice.
Maximální počet účastníků na věž je 13 osob, objednaní zájemci mají přednost, rezervace na tel. čísle 800 900 001.

  • Komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla a kaple sv. Lazara (Petrské nám. 209, 796 01 Prostějov)
sobota 21. září, v 13:00, 14:00 a 15:00 hodin
Kostel sv. Petra a Pavla byl založen ve 12. až 13. století spolu s nejstarším městským hřbitovem. Ve  věži kostela se dochoval nejstarší prostějovský zvon z roku 1506. V letech 1728–1730 prošel kostel barokní úpravou. V  interiéru zaujme hlavní oltář s pozoruhodným sousoším Poslední večeře Páně olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera z roku 1731 a boční oltáře z téže doby. Pod hudebním kůrem se nachází náhrobní kámen šlechtice Jana Lhotského ze Ptení a vladyky Jana Matouše z Bystřice. Vedle kostela stojí kaple sv. Lazara. Jedná se o stavbu šestiúhelníkového půdorysu. Pod kaplí je hrobka, která sloužila jako kostnice. Na  stěnách jsou malby znázorňující Pohřeb Páně, Vzkříšení Páně, Vzkříšení Jairovy dcery a Smrt salvatoriána.

Prohlídky realizuje SOŠPO ve spolupráci s farností sv. Petra a Pavla, sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do kostela. 
Maximální počet účastníků je 20 osob.

  • Klášter Milosrdných bratří (Svatoplukova 7, Prostějov)

neděle 22. září, ve 13:00, 14:00 a 15:00 hodin 
Klášterní dvůr s  křížovou chodbou uzavírá na  západní straně kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1750–1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou výzdobou a  jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a  oltářních pláten byl prostějovský malíř František Antonín Šebesta. Klášter byl založen hraběnkou Marií Annou z Lichtenštejna za  uzdravení jejího syna v r. 1727 a dokončen byl roku 1759. V prvním patře kláštera bylo 25 cel pro řeholníky a pět reprezentačních místností převora. V přízemí průčelního křídla se nalézá klášterní lékárna s nástropními malbami. Velká místnost východního křídla, která navazuje na lékárnu, sloužila od 18. století do počátku 20. století jako nemocnice. Vedle sakristie s dochovaným původním mobiliářem se nachází refektář kláštera s dochovanou malířskou výzdobou sálu.

Prohlídky realizuje SOŠPO ve spolupráci s farností sv. Petra a Pavla a Arcidiecézní charitou Olomouc.
Průvodcem po klášteře je pan Tomáš Strouhal. 
Sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do kostela.
Maximální počet účastníků je 20 osob. 
Objednaní zájemci mají přednost, rezervace na tel. čísle
800 900 001.

Olomouc


Další akce v Olomouckém kraji najdete na www.historickasidla.cz

Zdroj: www.prostejov.euwww.atlasceska.cz