Dobro-druzi

Do programu se mohou hlásit týmy dětí a mladých lidí od 2. stupně ZŠ do 26 let (školní třídy, oddíly, skupiny vysokoškoláků, děti z volnočasového kroužku či party kamarádů), kteří se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče atd.) rozhodnou zorganizovat:

 • běh,
 • bazar,
 • divadelní představení,
 • koncert,
 • aukci či
 • adventní jarmark

a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu:

 • osamělým seniorům,
 • dětem z dětského domova,
 • spolužákovi s hendikepem,
 • místnímu útulku pro opuštěná zvířata či
 • jinému dobročinnému účelu.

Jak se můžete do programu zapojit?

Do půlnoci 7. března 2019 (uzávěrka) vyplňte přihlášku do programu, kterou najdete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi.

U týmů, kde je většina členů mladších 15 let, může přihlášku vyplnit patron. Pokud jsou však v týmu minimálně 3 členové starší 15 let, vyplní přihlášku samostatně oni.

Před vyplněním přihlášky se doporučujeme seznámit s hodnotícími kritérii (.pdf). Svůj záměr můžete také konzultovat s manažerkou programu na níže uvedených kontaktech.

K přihlášce přiložte fotku týmu, a pokud chcete, můžete nám posla i krátké motivační video.

Hodnotící komise ohodnotí přihlášené projekty, které splní formální podmínky programu, a až 15 z nich vybere k podpoře. Výsledky se dozvíte 29. března 2019.

Vybrané benefiční projekty bude možné realizovat od 1. května 2019 do 31. prosince 2019.

Zástupci vybraných projektů (patron + max. 2 členové) se zúčastní úvodního výjezdového setkání v termínu od 3. do 4. května 2019 v Praze. Náplní setkání budou témata týkající se vedení projektů, práce se skupinou, rozvoje fundraisingových a PR dovedností, právních aspektů pořádání benefičních akcí atd.

Každý podpořený projekt získá 5 000 Kč jako příspěvek na realizaci benefiční akce (např. náklady na tisk letáků, pronájem, občerstvení, cestovné atd.). Celkový výtěžek získaný pro zvoleného příjemce darů zdvojnásobíme v poměru 1:1 do výše 20 000 Kč (např. pokud se vám podaří získat 10 500 Kč, přidáme vám dalších 10 500 Kč). Na finančně nejúspěšnější projekty, které získají částku 30 000 Kč a více, čeká další finanční bonus. Celkem je k rozdělení připraveno 450 000 Kč.

Pro zájemce o účast v programu je připraven Průvodce pro Dobro-druhy aneb Jak upořádat benefici.

Více informací k programu najdete také ve Vyhlášení programu Dobro-druzi 2019 (.pdf).

 

Kontakt na organizátora:

Michaela Rázgová
telefon: 777 351 826
email: michaela.razgova zavináč nadacevia.cz
web: www.nadacevia.cz/dobro-druzi