Dobrodružství s počítačem 6

Počítače se stávají stále více součástí našeho života. Zvláště děti se dobře orientují v zacházení s nimi.

Soutěž Dobrodružství s počítačem

chce umožnit dětem, aby porovnaly své schopnosti.

Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd základních škol. Délka trvání soutěže je 45 minut. Každý tým má k dispozici 2 počítače a v časovém limitu musí splnit 4 zadané úkoly.

Při vytvoření reklamy zapojí děti svou fantazii, při hraní hry si bystří logické myšlení a prostorovou představivost. U ilustrace pohádky se ukáže schopnost dětí číst s pochopením text a vystihnout podstatu příběhu. Nezanedbatelnou součástí počítačové gramotnosti je i vyhledávání informací na internetu. Důležitá je také schopnost dětí pracovat v týmu.

Na závěr soutěže jsou žáci odměněni pěknými cenami a vítězné družstvo navíc získává hodnotnou cenu pro školu.

Soutěž je finančně podpořena městem Prostějovem.

Dobrodružství s počítačem 2010 - 6. ročník soutěže

Kdy:

  • úterý 16. listopadu 2010

Rozpis soutěže bude uveřejněn 14. listopadu na našich internetových stránkách

Kde:

  • počítačová učebna CMG a prostory ICM, Komenského 17, Prostějov - 4. patro

Přihlášky:

Vyplněnou přihlášku je potřeba zaslat na e-mail: s.rotterova@seznam.cz nejpozději 11. listopadu

Vítězem soutěže Dobrodružství s počítačem 2010 se stala ZŠ Krumsín

Výsledky všech družstev naleznete v příloze.

Fotografie ze soutěže najdete v naší fotogalerii.