Dobrovolnictví - adresář organizací

Český svaz ochránců přírody, regionální sdružení IRIS

Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris zavináč iris.cz
www stránky: www.iris.cz

Přijímá dobrovolníky k pracím v ekologicky významných oblastech a při ochraně ohrožených živočichů.

Člověk v tísni, o. p. s.

Rostislavova 26, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 777 787 947
e-mail: pavlina.kolarikova zavináč clovekvtisni.cz
www stránky: www.clovekvtisni.cz/olomouc

Individuální doučování dětí z Prostějova a okolních vesnic přímo v jejich rodinách, pomoc při organizování volnočasových aktivit pro děti.

Charita Prostějov

Martinákova 9, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 581 115 293, 733 741 656
e-mail: vojtech.krystek zavináč prostejov.charita.cz
www stránky: www.prostejov.charita.cz

Pomoc při sbírkách (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Akce cihla, humanitární sbírky), v charitním šatníku (výdej, příjem a třídění oblečení), pomoc ve výtvarných dílnách pro seniory, osoby s psychickým postižením, osoby s mentálním postižení, pomoc s údržbou zahrady pro klienty.

Spolek přátel CMG Prostějov - Informační centrum pro mládež Prostějov

Komenského 17, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 302 553
e-mail: sp zavináč cmgpv.cz
www stránky: sp.cmgpv.cz, www.icmprostejov.cz

Spolek přátel CMG je akreditovanou hostitelskou i vvysílající organizací programu Erasmus+ mládež pro účastníky Evropské dobrovolné služby. Přijímá  zahraniční dobrovolníky a umožnuje vyslání mladých lidí z ČR do zahraničí.

Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov

Filipcovo náměstí 4, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 732 470 118
e-mail: shmprostejov zavináč gmail.com
www stránky: www.shmpv.cz

Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov je křesťanská nestátní nezisková organizace, která připravuje  mladé  lidi  pro  výchovnou  činnost mezi  dětmi  a  mládeží  v  duchu  salesiánského preventivního systému sv. Jana Boska a pořádá celoročně akce pro děti a mládež.

Dobrovolníci  –  animátoři  –  prochází  tříletou formací.  Cílem  těchto  setkání  je  připravit animátory k převzetí odpovědnosti za vedení tábora či jiných akcí, přípravu těchto aktivit, k převzetí role zdravotníka nebo např. instruktora sportovních aktivit apod.

Společnost Podané ruce o.p.s. - Kontaktní centrum v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon: 777 454 789
e-mail: kcentrum.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky: www.podaneruce.cz

Poskytují informace široké veřejnosti, laické i odborné, o drogové problematice, o cílové skupině, o nových trendech souvisejících s užíváním drog, o trendech souvisejících s péčí o uživatele drog, o způsobech práce atd. Přijímá dobrovolníky.

Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých - obl. odb. Prostějov

Svatoplukova 15, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 775 138 112
e-mail: prostejov-odbocka zavináč sons.cz
www stránky: www.sons.cz/prostejov

Dobrovolníci vykonávají doprovod klientů na klubové akce, výlety a pod., zajišťují pomoc na oblastních shromážděních, prezentačních a jiných akcích v rámci naši odbočky a TyfloCentra, zajišťují vedení na aktivizačních akcích (pedig a keramika) a zapojují se do činnosti v rámci odbočky.

Středomoravská nemocniční a.s. - o. z. Nemocnice Prostějov

Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04 (mapa)
telefon: 732 410 909
e-mail: dobrovolnictvi zavináč nempv.cz
www stránky: http://nemocniceprostejov.agel.cz/

Hlavní náplní práce dobrovolníků bude zpříjemnit volný čas pacientů, povídat si s nimi, číst knihy a noviny, hrát stolní hry nebo je doprovázet na procházky. Dobrovolníci mohou samozřejmě přijít také sami s vlastním nápadem, jak zpestřit čas dlouhodobě hospitalizovaným pacientům. Dobrovolníkem může být každý, komu je víc než 18 let a má čistý trestní rejstřík a kdo zároveň chce ze své dobré vůle ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Sbory dobrovolných hasičů

Dobrovolná činnost, požární prevence, práce s mládeží, přijímá dobrovolníky

Zdraví od malička, z.s.

Bílovice - Lutotín (mapa)
telefon: 734 607 183
e-mail: zdraviodmalicka zavináč seznam.cz
www stránky: www.zdraviodmalicka.cz

Skupina rodičů z Prostějova a okolí, kteří se zajímají o zdravý životní styl a harmonický rozvoj dětí po všech stránkách. Dobrovolná výpomoc při propagačních akcích, vedení kroužků apod.

 

 

Použité zdroje: uvedené www stránky