Dobrovolnictví v zahraničí

Dobrovolnické projekty v zahraničí nabízejí dobrovolníkům zajímavou kombinaci cestování, smysluplné práce a poznávání nových lidí z různých koutů světa. Dělit je můžeme podle délky pobytu na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Workcampy

Krátkodobé projekty, tzv. „workcampy“, jsou zpravidla dvou až třítýdenní akce, během které se pěti až dvacetičlenná skupina lidí z celého světa podílí na výpomoci u veřejně prospěšných projektů. Obvykle se na workcampech pracuje pět dní v týdnu po dobu asi šesti hodin denně. Workcampy ale nejsou jenom o práci – výlety, sport a hlavně zábava mají v programu dostatek prostoru. Mezi největší organizace pořádající workcampy v České republice i zahraničí patří INEX – Sdružení dobrovolných aktivit nebo Sdružení Duha.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Varšavská 30, Praha 2, 120 00
telefon:
222 362 715
e-mail:
inexsda zavináč inexsda.cz
     - obecné informace o workcampech v zahraničí: workcamp zavináč inexsda.cz
     - EVS, středně a dlouhodobé projekty: evs zavináč inexsda.cz; ltv zavináč inexsda.cz
     - GLEN, rozvojové vzdělávání a dobrovolnictví: glen zavináč inexsda.cz
www stránky:
www.inexsda.cz, www.fb.com/inexsda

Sdružení DUHA – workcampy

Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00
telefon: 734 254 466
e-mail:
workcampy zavináč duha.cz
www stránky: www.trochujinak.cz

Střednědobé a dlouhodobé projekty trvají většinou od dvou měsíců do jednoho roku (v některých případech i déle). Jedná se o dlouhodobější spolupráci s místní komunitou na řešení určitého problému.

Evropská dobrovolná služba

Specifickým typem dlouhodobého dobrovolnictví je Evropská dobrovolná služba (EDS), která je od roku 2014 součástí evropského programu Erasmus+ . EDS umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně (1 dobrovolník – 1 vysílající organizace – 1 hostitelská organizace – 1 projekt) nebo ve skupinách (až 30 dobrovolníků v jedné či více hostitelských organizacích v rámci jednoho projektu) do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU nebo partnerských zemích.

Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii a mnohá další témata a dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku od 17 do 30 let.

Mezinárodní databázi EDS projektů najdete na europa.eu/youth/evs_database.

V této databázi najdete také kontakty na české akreditované vysílající organizace, které vám pomohou najít zahraniční EDS projekt.

O projektech Evropské dobrovolné služby v Informačním centru pro mládež Prostějov se můžete dočíst na icmprostejov.cz/content/evropska-dobrovolna-sluzba.

Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura programu Erasmus+

Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 110 00
www stránky: www.naerasmusplus.cz, www.fb.com/NAERASMUSPLUSCZ

 

Kde se můžete zapojit:

 

zdroj: uvedené webové stránky