Drogy a jiné závislosti

Závislost je stav, kdy je někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci.

Nezdravá závislost slouží jako náhrada (např. přejídáním je velice často potlačována samota, smutek, sebelítost), a přínáší únik od reality (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Příznaky

 • chuť (bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti
 • vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků…
 • snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti, tj. například užívání látky i přes jasné vědomí její škodlivosti
 • zvyšování tolerance – osoba „snese“ čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba
 • abstinenční příznaky po vysazení

Psychoaktivní droga (návyková látka, psychotropní látka, droga) je látka ovlivňující psychiku a celkové vnímání světa, která bývá zpravidla návyková. Některé drogy jsou škodlivé a vesměs jsou nelegální nebo státem omezované.

Drogy můžeme rozdělit podle účinku na psychiku:

 • tlumivé látky (heroin, benzodiazepiny, barbituráty, rozpouštědla...) - tlumí duševní i tělesnou aktivitu. Malé dávky uklidní, vyšší navodí spánek, velmi vysoké způsobí hluboké bezvědomí. Vyšší dávky ochromí mozková centra, která řídí základní životní funkce - dýchání a srdeční oběh, a vedou ke smrti jedince.
 • stimulační látky (kokain, pervitin, amfetamin, crack, extáze...) - zvyšují duševní i tělesnou aktivitu jedince. Po vysazení se dostavuje stav vystupňované únavy, který se upravuje minimálně několik dní.
 • halucinogeny (marihuana, hašiš, LSD, lysohlávky...) - vyvolávají asi nejvýraznější změnu vnímání reality. Průběh intoxikace je velmi ovlivněný okolnostmi užití (tzv. set a setting) - užití může mít příjemný průběh, nebo se může jednat o až hororový zážitek s možností ohrožení života uživatele i okolí.

Našli jste někde použitou stříkačku?

Především na ni nesahejte, ani se ji nesnažte odkopnout nebo posunout, a v žádném případě ji neházejte do popelnice! Zavolejte zdarma na 155 (tísňovou linku Policie ČR), nebo se spojte s Kontaktním centrem v Prostějově na telefonu 777 454 789 - zajistí stříkačku bezpečně.

Detoxifikační střediska

Poskytují zdravotní služby pro uživatele omamných látek - detoxifikaci, terapii (její součástí může být i spolupráce s rodinou, školou) nebo i návaznou následnou péči zajišťovanou dalšími specializovanými institucemi v ČR.

Co je detox?

 • Smyslem detoxifikace je zbavit organismus škodlivé látky. Zbavení se, vyčištění se, od návykové látky se může dít buď bez použití léků nebo za farmakologické podpory zaměřené na překonání abstinenčních příznaků. Detoxifikace trvá zpravidla od několika dní do cca 2 týdnů, měla by být provázena psychoterapeutickou péčí, která je zaměřena na podporu a motivaci k další léčbě, pokud je pokračování v léčbě důvodem, proč byl klient na "detox" přijatý - detoxikací není v žádném případě ukončena léčba závislosti, naopak stojí na počátku léčebného procesu.

Detoxifikační střediska:

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky

Psychiatrická ambulance Prostějov

Trávnická 2, Prostějov, 79601
telefon: 582 332 803, 582 332 800
www stránky: www.psych.cz

Ambulance nabízí mimo jiné pomoc při závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Výhodou je možnost využití telefonické konzultace.

Společnost Podané ruce o.p.s.

 • Kontaktní centrum v Prostějově

Vrahovická 83, Prostějov, 79811
telefon: 777 454 789
vedoucí centra: 776 654 685
terénní program: 777 916 268, 776 654 685
e-mail: kcentrum.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky: www.podaneruce.cz - Kontaktní centrum v Prostějově

Služba je určena pro uživatele nealkoholových drog, abstinujícím uživatelům a jejich rodinám.

Nabízíme právní a sociální poradenství, zdravotní servis a pomoc v krizi uživatelům i osobám blízkým, výměnu injekčního materiálu, hygienický servis (sprcha, praní prádla) a potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby a následnou podporu klientů po léčbě.

Kontaktní místnost:
Út, Čt 12:00-16:00
St 8:30-12:00

Výměnný program, individuální poradenství:
Po, Út, St, Pá 8:30-16:00
Čt 11:00-16:00

Výměnný program přes lékárny:

 • Terénní programy a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz; street.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a zažívají komplikované životní události, konfliktní společenské situace nebo negativní zkušenosti a rizikové chování.

Služba není určena (mimo věkové omezení) osobám užívajícím tvrdé nelegální drogy.

Terénní programy:
Út 12:00-16:00
Čt 13:00-18:00

Individuální a rodinné poradenství:
dle individuální dohody

 • Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (dříve terapeutické centrum)

Detašované pracoviště Prostějov
Mgr. Lucie Svobodová
Vrahovická 83, Prostějov, 798 11
telefon: + 420 770 147 457, +420 773 996 916
e-mail: terapie.pv zavináč podaneruce.cz, svobodova zavináč podaneruce.cz

Otevírací doba:
pouze po předchozí telefonické domluvě – St, Čt 08:00 - 16:00

Služba je určená osobám starším 15 let, které jsou – ohrožené hazardním hraním, s problémem nelátkových závislostí, osobám blízkým (rodičům, přátelům a příbuzným) osob ohrožených návykovým chováním.

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org;