Eurodesk

Newsletter Eurodesku:

Všechny aktuální novinky najdete na www.eurodesk.cz

Eurodesk

je evropská informační síť, která působí v 35 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.

Informace týkající se: 

  • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
  • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
  • kontaktu na zahraniční organizace,
  • obecných informací o EU.

Kde tyto informace najdete:

V jednotlivých zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem) - v České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce. Více informací o Eurodesku najdete na www.eurodesk.cz.

Národní partner Eurodesku v ČR spolupracuje s regionálními partnery Eurodesku, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Regionálním partnerem Eurodesku je také Informační centrum pro mládež Prostějov.

Pracovníci ICM Prostějov realizují ve spolupráci s Eurodeskem semináře, workshopy a besedy, a to zejména na území Olomouckého kraje. Více o naší nabídce najdete v sekci "Nabídka pro školy".

Kontakt:

Kateřina Opatrná
Tel.: 582 302 553
E-mail: info zavináč icmprostejov.cz