Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa Evropské unie, která mladým lidem umožní působit jako dobrovolník nebo pracovat v rámci projektu ve prospěch místních komunit, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

 

Kdo se může do evropského sboru solidarity zapojit?

Mladí lidé od 17 (na projekt mohou odjet až po dosažení 18 let) do 30 let, kteří souhlasí s posláním a zásadami evropského sboru solidarity a budou je dále prosazovat.

Jak na to?

Mladí lidé, kteří se do projektu zaregistrují, budou zařazeni do mezinárodní databáze, ve které budou zapojené organizace vyhledávat účastníky do svých projektů. Poté, co je organizace kontaktují, mohou se do projektu zapojit (nebo účast odmítnout).

Do jakých projektů se mohu zapojit?

Projekty evropského sboru solidarity se budou týkat širokého spektra témat, ale jejich společným jmenovatelem pro ně vždy bude plnění poslání sboru evropské solidarity a souvisejících zásad. Může jít například o:

  • Pomoc při zajišťování bezpečného přijímání migrantů na evropské území
  • Pomoc komunitám odvracet zjištěná rizika přírodních katastrof, podpora komunit, které se z přírodní katastrofy zotavují
  • Projekty týkající se změny klimatu, energetiky a přírodních zdrojů v různých oblastech, jako je zemědělství, lesnictví a rybolov
  • Pomoc při realizaci projektů zaměřených na nezaměstnanost; podněcování podnikatelského ducha

Aktivity evropského sboru solidarity tvoří dvě vzájemně se doplňující složky:

  • dobrovolnická činnost

Nabízí mladým lidem příležitost pracovat v zahraničí jako dobrovolník po dobu dvou až dvanácti měsíců. Projekty se většinou týkají sociálního začlenění, životního prostředí, kultury a dalších témat. Náklady na ubytování a stravu jsou hrazeny. Účastníci rovněž dostávají malé kapesné.

  • Stáže a pracovní místa

Stáže se považují za práci na plný úvazek a trvají 2 až 6 měsíců – lze je jednou prodloužit. Účastníci jsou placeni organizací, která za stáž odpovídá. Stážisté rozvíjejí své osobní, vzdělávací, sociální, občanské a profesní dovednosti.

Pracovní místa jsou na plný úvazek a trvají 3 až 12 měsíců. Účastníci jsou placeni organizací, která účastníka zaměstnává.

Stáž či pracovní umístění lze absolvovat v domovské zemi nebo v zahraničí. Ve druhém případě obdrží účastníci malý příspěvek, který jim pomůže se do jiné země přestěhovat a usadit se tam.

Zapojené organizace

Evropský sbor solidarity sdružuje široké spektrum organizací – vládní i nevládní organizace a podniky, orgány místní samosprávy všech velikostí, které realizují projekty souvisejících se solidaritou. Každá organizace musí být před první projektem akreditována a projít kontrolou (organizace, které jsou již registrovány u Evropské dobrovolné služby, jsou v zásadě schváleny automaticky).

Kde najdu další informace o evropském sboru solidarity?zdroj: http://europa.eu/youth/solidarity_cs; http://euractiv.cz;