Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA

Městská policie Prostějov v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2017 označila celkem 223 jízdních kol a 12 invalidních vozíků syntetickou DNA. Pro rok 2018 je v plánu označit dalších 250 jízdních kol a invalidních vozíků dle zájmu.

Značení je určeno občanům města Prostějova i občanům z jiných obcí (k dispozici bude možnost označení 63 jízdích kol) a bude probíhat na služebně Městské policie Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4. vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 15.00. V případě zájmu o značení, je třeba objednat se k této službě přes objednávkový systém na webových stránkách města Prostějova, bez objednání nebude možné značení provést.

Označené jízdní kolo/invalidní vozík budou vyfotografovány a s potřebnými údaji zaevidovány v centrálním registru. Značení a registrace bude trvat přibližně 30 minut.

Forenzní značení syntetickou DNA je moderní metodou prevence majetkové trestné činnosti. Syntetická DNA je netoxická, zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození je neodstranitelná. Ke značení je třeba s sebou vzít očištěné jízdní kolo/invalidní vozík určené ke značení, občanský průkaz, doklad o způsobu nabytí jízdního kola/invalidního vozíku, popř. je možné jej na místě nahradit čestným prohlášením.

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu nebude možné značit jízdní kola či invalidní vozíky za deštivého počasí a při teplotách pod 10°C. Nelze značit mokré jízdní kolo/invalidní vozík a je třeba počítat s následnou dobou schnutí, v případě mokrého terénu by mohlo dojít ke znehodnocení značení. Forenzní značení syntetickou DNA je podporováno dotačními prostředky Ministerstva vnitra ČR a finančními prostředky z rozpočtu Statutárního města Prostějova. Spolupracujícím subjektem na projektu je Policie ČR.

 

 

zdroj: www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/znaceni-jizdnich-kol-syntetickou-dna.html, www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/znaceni-jizdnich-kol-a-invalidnich-voziku-syntetickou-dna.html