Projekt Fotbal pro rozvoj představuje širokou platformu v České republice, která má ambice spojit několik iniciativ, programů a organizací pod jednou vlajkou, se stejným cílem – využít fotbal pro dobré účely.

Co je úkolem projektu?

Stejně jako celá řada zahraničních iniciativ sítě Streetfootballworld, využívá tento projekt fotbalu pro vzdělávání a rozvoj. Tvoří platformu, v rámci které organizace v České republice, ale i ve světě využívají tohoto konceptu při práci s dětmi a mládeží. Společně pak organizují fotbalové ligy, turnaje a kulturní akce, na kterých se potkávají lidé, kteří by se za normálních okolností nesetkali. Projekt Fotbal pro rozvoj organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.

Hodnoty

Fotbal pro rozvoj věří, že fotbalem dokáží měnit svět k lepšímu a tak si zakládají na fair play. Fair play a respekt je u nich na prvním místě. Ve fotbalu, který hrají, nepotřebují rozhodčí, věří totiž ve vzájemnou komunikaci a spolupráci. Proto si pravidla nastavují sami. A sami si na ně také dohlíží. Nikdy nehledí na pohlaví, věk, či barvu kůže a podporují tak toleranci ve společnosti. Zároveň má úlohu v boji proti diskriminaci, nesnášenlivosti, xenofobii a násilí.

Jak to funguje?

Využívaným nástrojem je Fotbal 3. A jak to funguje? Hra o tzv. třech poločasech zahrnuje: 1. úvodní předzápasovou diskuzi týmů, ve které si kolektivně stanoví pravidla utkání 2. samotný fotbalový zápas a 3. závěrečnou diskuzi, ve které si týmy nastavená pravidla společně reflektují a udělují si navzájem body. Týmy si nehodnotí pouze počet nastřílených branek, ale i akty fair play. Fotbal3 vnáší do hry rozvoj sociálních hodnot jako je týmová spolupráce, umění vést diskuzi, vzájemné porozumění či zodpovědnost za práci v týmu. Klasický fotbalový rozhodčí je nahrazen tzv. mediátorem, který nezasahuje do zápasových pravidel, ale pouze pomáhá týmům dojít ke společné dohodě. Díky absenci rozhodčích se hráči učí zodpovědnosti za nastavení vlastních pravidel a jejich dodržování.

Aktivity v regionech

Fotbal pro rozvoj spolupracuje s více než 20 neziskovými organizacemi z celé republiky, které využívají jejich konceptu při své práci s mládeží. V období června a července pak projíždí republikou s týmem složeným z českých dobrovolníků a zástupců keňské organizace MYSA. Společně se účastní fair play turnajů a doprovodných aktivit. Během roku probíhají ve vybraných regionech workshopy a další aktivity. Kromě toho se podílí na několika mezinárodních projektech. Chceš vědět, kdo se zapojuje? Podívej se na mapu.

A kde se dozvědět více?

Přímo na webu sdružení INEX: www.inexsda.cz/cs/projekt/fotbal-pro-rozvoj

nebo na oficiálním webu Fotbalu pro rozvoj: www.fotbalprorozvoj.org

 

 

 

 

zdroj: www.fotbalprorozvoj.org