Fotosoutěž pro amatérské fotografy

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil pro rok 2017 již 9. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy, a to na téma

Všechny cesty vedou k lidem

Pravidla fotosoutěže:

  • Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy.
  • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 3 autorské fotografie ve formátu JPG, o min. velikosti 3200 pixelů po delší straně a max. velikosti 10 MB.
  • Každý soutěžní snímek musí obsahovat: název snímku a krátký komentář k fotografii na dané téma (do 150 znaků včetně mezer).
  • Současně s fotografiemi je nutné zaslat: jméno, příjmení, věk, kontaktní adresu, e-mail a telefon autora.
  • Snímky do soutěže je možné vkládat do 10. 9. 2017 na webové stránce fotosoutez.dzs.cz.
  • Jiné formáty, velikosti fotografií či snímky zaslané po termínu, nebudou do soutěže zařazeny.
  • Zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě, vč. uvedení jména autora bez nároků na honorář.
  • Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, jsou pohoršující, neetické, nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.

V rámci oslav 30 let programu Erasmus bude nejlepších 50 snímků zveřejněno na akci dne 19. 10. 2017 v klubu ROXY.
Předávání ocenění výhercům proběhne na vernisáži, kde budou také vystaveny všechny vítězné fotografie.

Ocenění:

  • Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami.
  • Vítězné fotografie budou uveřejněny v kalendáři Domu zahraniční spolupráce pro rok 2018.

Kontaktní adresa pro dotazy je fotosoutez zavináč dzs.cz.
Webové stránky soutěže: fotosoutez.dzs.cz.

 

Zdroj: www.dzs.cz