Hodina Země

K Hodině Země se připojují lidé a obce, které si uvědomují rizika spojená s klimatickou krizí, kterými je především používání fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního plynu). Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Obce, které se do akce každoročně zapojují dávají zhasnutím světel najevo, že jim situace není lhostejná.

Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa, je cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv, dekarbonizace. Role měst, městysů a vesnic je tu velmi významná. Spočívá v přípravě stra­te­gických plánů na dosažení uhlíkové neutrality, v pozornosti věnované využívání obnovitelných zdrojů energie, v důrazu na úspory energie v budovách - při výstavbě, rekonstrukcích i provozu.

V ČR se k Hodině Země vloni, i v době pandemie, připojilo 124 obcí, včetně 8 statutárních měst. Zapojilo se rekordních skoro 3500 jednotlivců. Zvládneme letos společně pokořit tento rekord?Zdroj: https://www.prostejov.euhttps://hodinazeme.cz

NáhledPřílohaVelikost
Hodina Země - plakát.pdf6.36 MB