Veřejnosti přístupné:

Zámek Čechy pod Kosířem

Mánesova 1, 79858, Čechy pod Kosířem (mapa)
telefon: 582 373 724
www stránky: podsekce na stránkách www.muzeumpv.cz - Čechy pod Kosířem

Otevírací doba:
z technických důvodů uzavřeno

V 16. století zde vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval tvrz, která byla přestavěna na čtyřkřídlý barokní zámek. V 18. st. přestavěn v empírovém slohu. Od roku 1945 je zámek majetkem státu. V zámku se nachází výstavní síň Muzea Prostějovska v Prostějově. Zámek leží v rozlehlém a udržovaném zámeckém parku.

Zámek Plumlov

Zámecká, 79803, Plumlov (mapa)
telefon: 773 444 500 (prohlídky), 775 999 815 (kastelán
e-mail: zamek.plumlov zavináč seznam.cz
www stránky: www.plumlov-zamek.cz

Otevírací doba:
duben, říjen - o víkendech a svátcích: 13.00 - 18.00
květen, září - o víkendech a svátcích: 10.00 - 18.00
červen až srpen - denně mimo pondělí: 10.00 - 18.00

Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.

 

Veřejnosti nepřístupné, přístupné po domluvě, příležitostně:

Zámek Brodek u Prostějova

Zámecká 110, 79807, Brodek u Prostějova (mapa)
telefon: 582 370 003 

Přístupnost:
Nepřístupný.

Barokní zámek nechal postavit Pavel Karel z Kleinburgu v letech 1707 – 1709, později byl ještě několikrát přestavěn.
Roku 1945 byl zámek rozkraden, využíván jako skladiště a chátral.
Od roku 1992 je v majetku hraběte Richarda Belcrediho, který jej obnovil. Na zámku postupně probíhá řada rekonstrukcí.

Zámek Dobromilice

Dobromilice 40, 79825  (mapa)
telefon: 606 727 664

Přístupnost:
Zámek je přístupný pouze po telefonické domluvě.

Zámek byl vystavěn na místě starší tvrze M. Žalkovským z Žalkovic někdy po roce 1563. Ve druhé polovině 17. století byl přestavěn a před polovinou 18. století rozšířen do dnešní podoby. Od roku 1996 se k tomuto majetku přihlásilo arcibskubství olomoucké a obec zámek neužívá - zůstalo zde jen muzeum obce. 

Zámek Doloplazy

Doloplazy 15, 79826 (mapa)

Přístupnost:
Zámek není veřejnosti přístupný.

Barokní zámek byl přestavěn ze starší tvrze na začátku 18. století, stejně jako zámecký park a kaple Panny Marie.
Zámek, který byl roku 1904 téměř zničen požárem, je dnes v majetku obce (sídlo obecního úřadu) a je veřejnosti nepřístupný.

Zámek Hrubčice

Hrubčice 104, 79821, pošta Bedihošť (mapa)
www stránky: podsekce na stránkách www.hrubcice.cz - zámek

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Zámek ze 16. století byl stavebně upravován v letech 1868 - 1879. V roce 1954 byla část zámku upravena na bytové jednotky.
Zahrada při zámku pochází z 18. století a v 19. století byla přeměněna na dendrologicky zajímavý park.

Zámek Jesenec

Jesenec 1, 79853 (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Barokní zámek byl postaven na místě starší tvrze v roce 1711 opatem premonstrátského kláštera Englbertem Hájkem. Vystřídalo se v něm 18 majitelů. V roce 1933 se zámek stal majetkem sester dominikánek, které v něm zřídily domov důchodců.

Zámek Konice

Kostelní 46, 79852, Konice (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti přístupný příležitostně.

Zámek vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. století. Do konce 17. století byl často přestavován v gotickém, renesančním a poté barokním slohu.
Dnes zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní síň, atp.

Zámek Krakovec

Laškov - Krakovec, 79857 (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Zřícený zámek stojí na místě tvrze ze 14. století, jejíž části se dochovaly.
V renesanci bylo přistavěno nové křídlo a budova s arkádovou lodžií.
V 18. století zde pobýval J. Mánes. V jeho kresbách se zachovalo několik pohledů na zámek.

Zámek Kralice na Hané

Masarykovo nám. 10, 79812, Kralice na Hané (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Původní renesanční tvrz ze 17. století, postavená za Haugviců z Biskupic.
V roce 1719 vyhořela.
Za Seilernů koncem 18. století byla upravena na pozdně barokní zámek s parkem.
Dnes je budova zrekonstruovaná a kromě sokolovny a bytů je zde i restaurace.

Zámek Mořice

Mořice 28, 79829, Mořice (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Zámek byl postaven na konci 17. století. Po požáru v roce 1807 byl zámek přestavěn v empírovém stylu.
V zámku je dnes obecní knihovna, byty a hospoda.

Zámek Nezamyslice

nám. děk. Františka Kvapila 17, 79826, Nezamyslice (mapa)

Přístupnost:
Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Zámek byl postaven na místě starší tvrze v roce 1764.
Roku 1876 připadl zámek sestrám řádu sv. Hedviky, a žili zde i německé šlechtičny z Polska.
Později byl v zámku dívčí penzionát a sirotčinec.
Dnes zámek slouží jako ústav mentálně postižené mládeže.

Zámek Prostějov

Skálovo nám., 79601, Prostějov (mapa)
telefon: 582 329 111

Otevírací doba:
Přístupno příležitostně.

Zámek vybudoval v letech 1522 - 1526 Jan z Pernštejna. Úpravy zámku byly provedeny počátkem 20. století a fasáda získala sgrafitovou výzdobou. Dnes je zámek v majetku města Prostějov a spravován je odbor výstavby MěÚ. Vstupní portál zámku patří mezi nejkrásnější na Moravě.
Nyní je fasáda zámku a jeho okolí v opravě.

Zámek Přemyslovice

Přemyslovice, 79851 (mapa)
telefon: 582 329 111

Přístupnost:
Zámek není veřejnosti přístupný.

Trojkřídlý novogotický zámek stojí na místě tvrze ze 17. století, a napodobuje středověký hrad. Je to nepravidelná stavba se dvěma hranolovými věžemi. Věže a štíty jsou ukončeny cimbuřím. Přesto je na první pohled patrné, že jde o "novostavbu".

Zámek Ptení

Ptení, 79803  (mapa)

Přístupnost:
Zámek není veřejnosti přístupný.

Opuštěný čtyřkřídlý renesanční zámek s okrouhlými věžemi v nárožích.
Byl postaven počátkem 17. století, snad na místě starší tvrze, Hynkem Šarovcem. Poté patřil Miniattiům, olomouckým klariskám, Saint Genoisům a Liechtensteinům.
Od roku 1936 patří městu Prostějov.

Zámek Vřesovice

Vřesovice 41, 79809 (mapa)
e-mail správce: vresovice.pv zavináč volny.cz

Přístupnost:
Zámek není veřejnosti přístupný.

Zámek byl postaven v letech 1702 - 1704 klášterem Hradisko u Olomouce zásluhou opata Norberta Želeckého podle projektu architekta Domenika Martinelliho. Roku 1885 zámek vyhořel a pak sloužil jako sýpka.
Ve 20. století byl opraven a dnes zde sídlí obecní úřad.

Zámek Výšovice

Výšovice 80, 79809 (mapa)

Přístupnost:
Zámek není veřejnosti přístupný.

Barokní zámek byl postaven roku 1755 na místě staršího dvora z podnětu probošta Johanna Glätzela za využití projektu architekta Domenika Martinelliho.
V roce 1796 byl upraven v empírovém stylu. 


Zříceniny:

Čertův Hrádek

umístění: Loc: 49°29'55.94"N, 16°54'30.30"E (mapa)

Zbytky zříceniny hradu pocházejí zřejmě z doby kolonizace, a to z polovilny 13. století.
Zanikl zřejmě roku 1389 po dobytí nedalekého hradu Vícov.
Zachované jsou zbytky příkopu, valu a základy okrouhlé věže.

Hrad Otaslavice

umístění: Loc: 49°23'12.32"N, 17°04'02.31"E (mapa)

Torzo věže tzv. dolního hradu (z horního hradu, stojícího o několik metrů dál, se nedochovaly žádné pozůstatky).
První zmínky z roku 1377, kdy hrad získal Jan Puška z Kunštátu. Kolem roku 1400 byl opevněn, roku 1424 dobyt, pobořen a již nikdy neobnoven.

 
 

Zdroj:
uvedené www stránky
www.hrady.cz