HYHO - vzdělávací modul o dobrovolnictví pro SŠ

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji možnost účastnit se projektu

HYHO

HYHO neboli Help Yourself by Helping Others je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Během vzdělávacího modulu HYHO se studenti:

  • dozví, co je to dobrovolnictví;
  • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
  • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
  • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Jak HYHO probíhá?

  • Projekt se zaměřuje na studenty středních škol.
  • Program trvá 2 vyučovací hodiny a je možné jej mít přímo ve třídě.
  • Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
  • Modul realizují spolupracovníci Eurodesku (regionální partneři Eurodesku, Informační centra pro mládež nebo další spolupracovníci).
  • Probíhá v zemích celé EU.

Modul je pro školy zdarma.

Máte zájem, aby modul HYHO proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU 

Kontakt:

Kontaktní osoba: Kateřina Opatrná

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: opatrna zavináč icmprostejov.cz