ICM v ČR

Informační centra pro mládež (ICM) jsou místa, kde jednoduše a bezplatně získáte informace z oblastí, které zajímají především mladé lidi, jako jsou např. možnosti studia, práce, cestování, volnočasové aktivity. Pracovníci ICM pomáhají hledat mladým lidem odpovědi na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace i poradenství jsou vždy poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR většinou působí buď při nestátních neziskových organizacích, které pracují s dětmi a mládeží, nebo při Domech dětí a mládeže. ICM tvoří v České republice síť, která pokrývá téměř celou ČR a která je do značné míry provázaná. Pracovníci ICM navzájem sdílejí a šíří informace.

Některá ICM se také sdružují v Asociaci pro podporu rozvoje ICM v ČR (www.icmcr.cz), která nabízí svým členům podporu jejich rozvoje, ale iniciuje také vznik nových ICM. Specifickou roli má v ČR také Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz), které působí v Praze a je metodickým a podpůrným pracovištěm pro ostatní ICM; na evropské úrovni je pak součástí organizace ERYICA (www.eryica.org).

Informační centra pro mládež fungují v ČR na mnoha místech už víc jak patnáct let, na druhou stranu stále vznikají i nová ICM. Všechna ICM (ale také stát) usilují o to, aby poskytovala kvalitní informace a služby mladým lidem. Proto také vznikla potřeba certifikace kvality služeb ICM. V současné době mohou ICM zažádat o certifikaci MŠMT ČR.  

Přehled ICM v ČR:

Informační centra pro mládež v zahraničí

Informační centra pro mládež existují nejen v ČR, ale samozřejmě i v jiných evropských státech. Jejich činnost je podporována mezinárodní neziskovou organizací ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency), která vznikla v roce 1986. ERYICA (www.eryica.org) se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť všech organizací, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi.

ERYICA přijala Evropskou chartu informací pro mládež, která byla schválena v roce 1993. V roce 2009 přijala ERYICA také tzv. Principy on-line informací pro mládež, které doplnily stávající Chartu. V roce 2018 došlo k sjednocení obou dokumentů. Současná Evropská charta informací pro mládež shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány on-line nebo off-line. 

ERYICA také vytvořila pro podporu spolupráce a komunikace mezi pracovníky s mládeží online platformu SHERYICA (www.eryica.org/sheryica/), která slouží k sdílení zkušeností a osvědčených postupů při práci s mládeží.

Některá česká informační centra pro mládež úzce spolupracují (díky AICM ČR) se slovenskými ICM. ICM na Slovensku zastřešuje Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (www.zipcem.sk). Seznam slovenských ICM najdete na www.icm.sk.

 

Zdroj: www.nicm.cz, www.icmcr.cz