ICM v ČR

Informační centra pro mládež (ICM) jsou místa, kde jednoduše a bezplatně získáte informace z oblastí, které zajímají především mladé lidi, jako jsou např. možnosti studia, práce, cestování, volnočasové aktivity. Pracovníci ICM pomáhají hledat mladým lidem odpovědi na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace i poradenství jsou vždy poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. 

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR většinou působí buď při nestátních neziskových organizacích, které pracují s dětmi a mládeží, nebo při Domech dětí a mládeže. ICM tvoří v České republice síť, která pokrývá téměř celou ČR a která je do značné míry provázaná. Pracovníci ICM navzájem sdílejí a šíří informace.

Některá ICM se také sdružují v Asociaci pro podporu rozvoje ICM v ČR (www.icmcr.cz), která nabízí svým členům podporu jejich rozvoje, ale iniciuje také vznik nových ICM. Specifickou roli má v ČR také Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz), které působí v Praze a je metodickým a podpůrným pracovištěm pro ostatní ICM; na evropské úrovni je pak součástí organizace ERYICA (www.eryica.org).

Aktuální zpravodaje a tiskové zprávy Národního informačního centra pro mládež v Praze a ISM:

Aktuální zpravodaje a tiskové zprávy Asociace informačních center pro mládež:

Informační centra pro mládež fungují v ČR na mnoha místech už víc jak patnáct let, na druhou stranu stále vznikají i nová ICM. Všechna ICM (ale také stát) usilují o to, aby poskytovala kvalitní informace a služby mladým lidem. Proto také vznikla potřeba certifikace kvality služeb ICM. V současné době mohou ICM zažádat o certifikaci MŠMT ČR.  

Přehled ICM v ČR:

Informační centra pro mládež v zahraničí

Informační centra pro mládež existují nejen v ČR, ale samozřejmě i v jiných evropských státech. Jejich činnost je podporována mezinárodní neziskovou organizací ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency), která vznikla v roce 1986. ERYICA (www.eryica.org) se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť všech organizací, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi.

ERYICA přijala Evropskou chartu informací pro mládež (.pdf), která byla schválena v roce 1993 a aktualizována v roce 2004. Jejím cílem bylo stanovit základní pravidla pro poskytování informací mladým lidem. V roce 2009 přijala EYICA také tzv. Principy on-line informací pro mládež (.pdf), které doplnily stávající Evropskou chartu informací pro mládež.

ERYICA také vytvořila pro podporu spolupráce a komunikace mezi pracovníky s mládeží online platformu SHERYICA (http://sheryica.org), která slouží k sdílení zkušeností a osvědčených postupů při práci s mládeží. Na webu SHERYICA najdete také kontakty na informační centra, která se již na těchto stránkách zaregistrovala.

Některá česká informační centra pro mládež úzce spolupracují (díky AICM ČR) se slovenskými ICM. ICM na Slovensku zastřešuje Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (www.zipcem.sk). Seznam slovenských ICM najdete na www.icm.sk.

 

Zdroj: www.nicm.cz, www.icmcr.cz