ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

  • platnost ve 127 zemích světa
  • možnost zřídit si různé typy pojištění s ISIC
  • slevy na více než 2 200 místech v ČR (při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách, příspěvek na průkaz ISIC ve výši 200 Kč u bank)
  • ISIC také funguje jako doklad o studiu ve veřejné dopravě ČR.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz /slevy.


Podmínky získání

Průkaz ISIC může získat každý student, který navštěvuje denní studium, což znamená, že se soustavným způsobem připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb., tudíž má ze zákona status studenta.

Držitelem průkazu se tedy může stát student vysoké, vyšší odborné, střední, ale také žák základní školy nebo účastník jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou. Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na průkaz ISIC, najdete v dokumentu Pravidla používání průkazů a karet, bod 4.1.3.

Pokud vaše škola vydává průkaz ISIC, máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí. O školní průkaz ISIC je možné požádat pouze v případě, když je Vaše škola zapojena do projektu "ISIC Školám“ a vydává vlastní průkazy.

Nárok na mezinárodní průkaz ISIC nemají:

  • studenti kombinovaných a dálkových forem studia
  • studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
  • studenti vojáci/policisté z povolání nestudující civilní programy
  • studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?

Platnost průkazu ISIC je vždy od začátku září jednoho roku do konce prosince následujícího roku.


Jednorázový průkaz ISIC vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553


Zdroj: www.isic.cz