ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

 • platnost ve 127 zemích světa
 • možnost zřídit si ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA výhodné cestovní pojištění do celého světa
 • slevy na více než 2 200 místech v ČR (při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách, příspěvek na průkaz ISIC ve výši 200 Kč u bank)
  ISIC také funguje jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz - slevy.

 

Podmínky získání a cena průkazu

Průkaz ISIC může získat každý student, který navštěvuje denní studium, což znamená, že se soustavným způsobem připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb., tudíž má ze zákona status studenta.

Držitelem průkazu se tedy může stát student vysoké, vyšší odborné, střední, ale také žák základní školy nebo účastník jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou. Přehled škol, vzdělávacích institucí a programů, jejichž studenti mají nárok na průkaz ISIC, najdete v dokumentu Pravidla používání průkazů a karet, bod 4.1.3.

Cena jednorázového průkazu při vystavení na pobočce je 350 Kč

Pokud vaše škola vydává průkaz ISIC, máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí. O školní průkaz ISIC je možné požádat pouze v případě, když je Vaše škola zapojena do projektu "ISIC Školám“ a vydává vlastní průkazy. Zda máte možnost požádat o vystavení průkazu na škole, můžete zjistit na webu www.isic.cz.

Nárok na mezinárodní průkaz ISIC nemají:

 • studenti kombinovaných a dálkových forem studia
 • studenti škol v zahraničí (včetně zahraničních poboček českých škol)
 • studenti vojáci/policisté z povolání nestudující civilní programy
 • studenti škol nezapsaných do rejstříku škol a školských zařízení

 

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?

Průkaz ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Aktuálně: do 31. 8. 2019 jsou vystavovány průkazy ISIC pouze s platností do konce roku 2019, a to po předložení potvrzení o studiu za školní rok 2018/19. Nové průkazy na školní rok 2019/20 s dobou platnosti do prosince 2020 budou vystavovány až od 1. září 2019.

 

Náležitosti při vystavování jednorázového průkazu online nebo v prodejní síti:

 • Kompletně vyplněná žádost (pozor: nová žádost platná od 1. září 2019) o vystavení průkazu ISIC potvrzená školou, nesmí být starší víc jak 2 měsíce. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia (pozor: od 1. září 2019 nebudou akceptovány potvrzení o studiu na samostatném papíře pouze přiloženém k vyplněné žádosti) a podpis žadatele, příp. zákonného zástupce; pozor: v případě jazykové školy je nutné doložit i originální potvrzení o studiu
 • Doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

O průkaz můžete požádat přes objednávkový formulář nebo můžete navštívit některé z našich výdejních míst. Průkaz zakoupený mimo školu je jednorázový a nelze jej po uplynutí doby platnosti prodloužit.

Jednorázový průkaz ISIC vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553

 

Zdroj: www.isic.cz

 

Žádost ke stažení: