ISIC SCHOLAR

ISIC SCHOLAR je průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít nesčetného množství slev a výhod ve 127 zemích světa, v oblasti sportu, cestování, kultury, stravování, vzdělávání, zábavy a dalších.

Mezi další výhody patří možnost zřídit si ISIC výhodné cestovní pojištění do celého světa.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC SCHOLAR průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz/slevy.


Podmínky získání

Průkaz ISIC SCHOLAR může být vystaven žákům základních škol na území ČR, které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Pokud vaše škola vydává průkaz ISIC SCHOLAR, máte možnost si o něj požádat za zvýhodněných podmínek přímo ve škole. Průkaz má dobu platnosti 5 let, nejdéle však do konce prosince roku, kdy dochází k ukončení školní docházky.

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC SCHOLAR?

Platnost jednorázového průkazu ISIC SCHOLAR je jeden školní rok, resp. vždy od začátku září jednoho roku do konce prosince následujícího roku.


Jednorázový průkaz ISIC SCHOLAR vám rádi vystavíme i v našem ICM Prostějov.
(budova CMG, 4. patro) Komenského 17, Prostějov
tel.: 582 302 553


Zdroj: www.isic.cz