Jazykové letní tábory agentury Descartes – angličtina

Vzdělávací agentura Descartes pořádá v letošním roce pobytové tábory s výukou angličtiny po celé České republice.

Ubytování, stravování a výuka

 • je zajištěna v domovech mládeže při středních školách a v penzionech.
 • 2-5 lůžkové pokoje standardně vybavené, sociální zařízení společné na patře nebo u každého pokoje
 • stravování = běžná školní jídelna
 • výuka je zajištěna v učebnách školy a při dobrém počasí zčásti venku

Vyučující

 • zahraniční vyučující jsou lektoři (občané USA, Velké Británie, Nového Zélandu a Kanady), vysokoškolsky vzdělaní, pracují v České republice na vysokých, středních a základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Jsou absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí.
 • čeští lektoři – učitelé, vysokoškolsky vzdělaní, mají za úkol zmírnit případnou jazykovou bariéru mezi žáky a lektory a pomáhat jazykově méně vybaveným žákům s porozuměním; český tým má rozsáhlé zkušenosti v práci s dětmi a odpovídá za organizování volného času dětí a jejich bezpečnost při těchto aktivitách.

Výuka

 • 4-6 vyučovacích hodin denně
 • výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem
 • každý účastník je nucen rozvíjet své komunikační schopnosti
 • tábor je zaměřen na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka
 • rychlé a spontánní rozvíjení komunikativních dovedností, zbavení se ostychu při komunikaci, přirozené osvojení výslovnosti, intonace i tempa cizího jazyka
 • ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8-12 žáků
 • výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilý mluvčí

Volný čas

dvě varianty volnočasového vyžití:

 • aktivní varianta – aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená mnoho her, soutěží, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka
 • relaxační varianta – aktivity ve volném čase jsou zaměřeny na odpočinek – četba knih na pokoji, povídání s přáteli, hraní her na notebooku

Aktivity se vybírají v přihlášce a budou dozorovány vedoucími, v průběhu tábora je přestup z relaxační varianty na aktivní možný kdykoli i pouze na jedinou zvolenou aktivitu, přestup z aktivní varianty na relaxační možný pouze po předchozím (alespoň telefonickém nebo mailovém) schválení rodičem.

Pro koho

 • soustředění je určeno pro děti a mládež ve věku 9-19 let
 • účastníci budou v rámci soustředění zařazeni do homogenních skupin podle věku a znalostí na základně vstupních rozřazovacích testů
 • přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, účastníci si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální
 • ve výuce bude s dětmi pracovat zahraniční lektor (v případě nejasností, problémů nebo na požádání žáků i český lektor)

Přihlášky na soustředění můžete podat

 • vyplněním elektronického formuláře na www.letnianglictina.cz
 • zasláním přihlášky na e-mail info zavináč descart.cz
 • telefonicky na čísle : 777 815 805

Uveďte prosím jméno, příjmení, bydliště a datum narození dítěte; kontaktní telefonní číslo, místo a termín konání soustředění.

Pokud se student účastní několika termínů po sobě následujících, nemusí v den odjezdu opouštět areál tábora. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují noví účastníci dalšího turnusu.

Cena: zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, soutěže a ceny, pojištění proti stornu tábora (pouze pro případ onemocnění účastníka)

Termíny:

Zahájení turnusu vždy v 8.00-9.30; ukončení ve 14.30-15.30

Bystřice pod Hostýnem6 870 Kč

 • 6.-12. srpna 2017
 • 9.-15. srpna 2015

Daňkovice – Českomoravská Vysočina6 870 Kč

 • 30. července - 5. srpna 2017
 • 6.-12. srpna 2017
 • 13.-19. srpna 2017
 • 20.-26. srpna 2017
 • 27. srpna - 2. září 2017

Kopřivná – pokoj se společným soc. zařízením 7 270 Kč, pokoj s vlastním sociálním zařízením 9 650 Kč

 • 9.-15. července 2017
 • 16.-22. července 2017
 • 23.-29. července 2017
 • 30. července - 5. srpna 2017

Křivoklát6 870 Kč

 • 2.-8. července 2017
 • 9.-15. července 2017
 • 16.-22. července 2017
 • 23.-29. července 2017
 • 30. července - 5. sprna 2017
 • 6.-12. srpna 2017
 • 13.-19. srpna 2017
 • 20.-26. srpna 2017

Zbraslavice6 870 Kč

 • 9.-15. července 2017

Zubří7 270 Kč

 • 16.-22. července 2017
 • 23.-29. července 2017

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity táborů. Slevy, aktuální stav volných míst a více informací naleznete na www.letnianglictina.cz.

 

Kontakt na organizátora:

Letní pobytové tábory s výukou anglického jazyka
Descartes-agency s.r.o.

Na Rokytce 1032/24
18000 Praha 8 Libeň

telefon: 777 815 805
e-mail: info zavináč descartes-agentura.cz
www.descartes-agency.cz
www.letnianglictina.cz