Kam na střední školu - podle čeho se rozhodovat?

Informační portál o uplatnění absolventů škol infoabsolvent.cz zveřejňuje každý rok nové vzdělávací nabídky všech středních a vyšších odborných škol v České republice pro následující školní rok.

Zveřejněné informace jsou založeny na oficiálních datech z rejstříku škol a na podkladech získaných přímo ze středních škol. U každé střední školy najdete:

 • kontakty
 • termíny dnů otevřených dveří
 • vybavení školy
 • informace o nabízených oborech i školních vzdělávacích programech
 • informace o počtu přijímaných žáků
 • průběhu přijímacího řízení
 • informace o možnosti studia pro žáky se zdravotním omezením

Informační systém ale nabízí také údaje o uplatnění absolventů jak v praxi, tak při přechodu na vysoké či vyšší odborné školy.


Co může pomoci při rozhodování, kam na střední školu:

Zamysli se nad sebou - kdo jsi, co umíš i co ti nejde

Zkus hledat svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je srovnej s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit.
Přemýšlej také o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš apod.

Jak na to? Může ti napovědět test studijní a profesní orientace - Profitest.

 Promluv si o svých záměrech s nejbližšími

Otevřeně řekni o svých plánech někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu přemýšlení.

Vytvoř si seznam zajímavých oborů

Vyhledávej obory, které by tě nějak oslovily. Můžeš vybírat i různé úrovně vzdělání, jak maturitní, tak výuční. K tomu potřebuješ alespoň základní přehled o obsahu vzdělávání jednotlivých oborů, tzn., co se budeš učit a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k přemýšlení o tom, "co chci a co mohu". Pak už můžeš hledat školy, které je vyučují.

Podívej se, kolik je oborů...

Povolání - co bys dělal, kdybys byl…

Pozoruj kolem sebe, kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů - pracovního prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče. Popisy jednotlivých povolání získáš na stránce Národní soustava povolání.

Posuzuj, jestli požadované vzdělání k výkonu povolání, která tě zaujmou, odpovídá tvým možnostem.

Bez informací o školách se nepohneš z místa

Jestli chceš maturitu nebo se raději vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru a školy - kdo se v tom má vyznat. Škol je hodně a bez informací, co která škola nabízí, to nejde. Srovnej si různé možnosti a uvidíš, že se tvůj výběr nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy.

Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jak daleko je škola od domova, a to znamená internátní ubytování, kolik je školné v soukromých školách a jaké jsou finanční možnosti rodičů). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů apod.

Středních škol je dostatek, jen si vybrat

Jdi se do škol podívat

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá - na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků.

Navštiv více škol, abys mohl porovnávat a posuzovat, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíše rodinného typu.

Sežeň reference o škole

Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a uvidíš, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Posoudit kvalitu školy není jednoduché. Záleží na tom, čemu říkáš "kvalita" a co očekáváš. Školy kontroluje Česká školní inspekce, která vždy zpracuje zprávu s popisem zjištěných předností a nedostatků. Tyto zprávy jsou veřejně dostupné a můžeš si tak udělat názor na to, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory.

Pobav se také o škole s jejími studenty, třeba na burze středních škol a jiných akcích. I jejich vyjádření ti může napovědět.

Kariérové poradenství je pro tebe

Pokud nemáš jistotu s výběrem studia, obrať se na odborníky ve škole i mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět a co ti není jasné.

Existuje víc možností, kam se obrátit, např.:

 • škola - učitelé, výchovný poradce
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS, např. IPS v Olomouckém kraji) - mají dobré informace o povoláních a trhu práce
 • Informační centra pro mládež (ICM, např. ICM Prostějov) - pomohou ti zorientovat se na portálu Infoabsolvent.cz
 • Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání v Praze - poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání.

Připrav se na přijímačky

Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

Také můžeš požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku nebo trénovat cvičné testy, které zakoupíš u společnosti Scio.

Pedagogicko-psychologická poradna

Máš problémy s učením nebo chováním nebo máš nějaké zdravotní znevýhodnění a nevíš, co s tím? Obrať se na psychology. Odborně tě vyšetří, navrhnou ti řešení, poskytnou metodickou pomoc a mohou ti doporučit vzdělávací cestu.

Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe.

Potřebuješ kontakt na nejbližší poradnu?


Zdroj: www.infoabsolvent.cz