Křesadlo pro dobrovolníky v Olomouckém kraji

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vyhlašuje

9. ročník ceny Křesadlo,

kterou v rámci slavnostního společenského večera převezme
8 vybraných dobrovolníků Olomouckého kraje
.

Široká veřejnost nebo zástupci organizací mohou nominovat dobrovolníky v následujících oblastech:

  • sociální služby
  • ekologické aktivity
  • spolková činnost
  • děti, mládež, volnočasové aktivity
  • humanitární pomoc, rozvojové projekty
  • zdravotní oblast
  • dobrovolní hasiči

Nominační lístky a podrobnější informace jsou ke stažení na webových stránkách www.kresadlo-ok.cz

Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen. Nominační formulář je potřeba zaslat do 31. října e-mailem na info zavináč kresadlo-ok.cz a též tištěnou formou na Maltézskou pomoc se sídlem v Olomouci na adrese Wurmova 7. Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky nebudou přijaty k hodnocení.

Výběr dobrovolníků provede komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů a veřejné správy, slavností předávání proběhne během vánočního koncertu 18. prosince 2019 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Hlavním partnerem ocenění je Olomoucký kraj.

Kontakt na koordinátora ceny Křesadlo 2019:

Karel Čapka
Maltézská pomoc, o. p. s.
Wurmova 7, Olomouc
e-mail: info zavináč kresadlo-ok.cz
tel.: 605 228
161

www: www.kresadlo-ok.cz

NáhledPřílohaVelikost
Nominační formulář 2019.docx268.35 KB