Kriminalita a delikvence

Kriminalita je páchání přestupků nebo testných činů popsaných trestním zákonem. Dětská kriminalita se týká dětí do 15 let, typickým znakem je skupinovost, malá připravenost i promyšlenost a spontánnost. Prvotním impulsem bývá alkohol (nebo jiná návyková látka), samotná trestná činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení.

Delikvence je širší pojem než kriminalita - označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské zásady.

Trestní zodpovědnost

 • mladiství (15-18 let) - jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením
 • děti 12-15 let - může jim být uložena ochranná výchova, mohou být umístěni do výchovného zařízení nebo jim může být uloženo jiné výchovné opatření
 • děti do 15 let - nejsou trestně odpovědné

Nejčastější delikty mladistvých jsou:

 • násilí proti jednotlivci či skupině
 • opilství a výtržnictví
 • neoprávněné užívání motorového vozidla
 • rozkrádání, vandalismus
 • toxikomanie
 • prostituce
 • gamblerství

Probační a mediační služba ČR Prostějov

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cíle PMS:

 • Integrace pachatele – PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
 • Participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
 • Ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Veškerá činnost probační a mediační služby ČR je bezplatná.

Svatoplukova 2482/53, 79601, Prostějov (mapa)
telefon: 582 361 561, 582 330 675
e-mail: khrbkova zavináč pms.justice.cz, hrozlivkova zavináč pms.justice.cz, gslavikova zavináč pms.justice.cz, psedlacek zavináč pms.justice.cz
www stránky: www.pmscr.cz

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Informační středisko prevence kriminality Městské policie

Havlíčkova 2-4, Prostějov, 79601
telefon:
582 402 261, 602 758 504
e-mail:
prevence zavináč mpprostejov.cz
www stránky: www.prostejov.eu/cs/obcan/bezpecnost/prevence-kriminality-1/

Středisko podává občanům informace o možnostech ochrany před pachateli trestné činnosti, o práci policie, o preventivních projektech apod. Dále pořádá besedy v mateřských, základních a středních školách.

Podané ruce - Terénní programy a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu, ...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Poskytované služby:

 • Sociální služby - poradenství - poskytování informací; pomoc při prosazování práv a zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče zejména v oblastech školy, rodiny, partnerství, vrstevnických vztahů, práce, aj. potencionálně možných problémových situacích v dospívání.
 • Volnočasové aktivity - součástí klubu je klubová místnost, herna, výtvarná dílna, hrnčířská dílna, zkušebna pro začínající kapely s vybavením, počítačová místnost s internetem, sportovní místnost a další.
 • Programy specifické primární prevence - komplexní programy zaměřené na předcházení nežádoucího rizikového chování u dětí a mládeže, realizované na ZŠ, SŠ a SOU v prostějovském regionu.

Klub NZDM:

Po, St 13:00 – 18:00
Út 12:00 – 16:00 – individuální poradenství
Čt 13:00 – 17:00
Pá 12:00 – 16:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub ZÓNA

Střední novosadská 202/48, Olomouc, 77200 (mapa)
telefon: 773 980 992
e-mail: nzdm zavináč zonaklub.cz
www stránky: www.zonaklub.cz

Sociální služby pro děti a mládež od 7 do 26 let.

 • Jsme tu pro každýho, kdo potřebuje ”vybít“ nebo ”dobít baterky“, hrát hry, užít si nebo jen tak kecnou na gauč a chvíli posedět.
 • Můžeš nezávazně přiházet a odcházet v průběhu otevírací doby (ve všední dny, kromě středy, od 14 do 19 hodin), nemusíš nám říkat žádné údaje, které nechceš (jméno, adresa). Ale naopak se nám můžeš svěřit se vším, co tě trápí, jestli chceš.
 • A to všechno bezplatně.

Sdružení Podané ruce, o.s. Oddělení Walhalla - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

Dolní náměstí 38, Olomouc, 77200 (mapa)
telefon: 775 868 569
e-mail: nzdm.ol zavináč podaneruce.cz
www stránky: www.podaneruce.cz, www.facebook.com/NZDM-v-Olomouci-412801685092/

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež (10 - 26 let) k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

zdroj: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; www.ostrovzl.cz/prevence/;