Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka

Hotelová škola Radlická, pod záštitou hlavního města Prahy vyhlašuje 19. ročník literární soutěže

O cenu Filipa Venclíka
na téma
"Konce a začátky"

Konce a začátky

Bílým šátkem mává, Setři si slzy

kdo se loučí, a usměj se uplakanýma očima,

každého dne se něco končí, každého dne se něco začíná,

něco překrásného se končí. něco překrásného se začíná.

(Seifert, J.: Poštovní holub)

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka se zrodila nenápadně. Původně to měla být jednorázová vzpomínka na tragický osud žáka této školy, který své studium zakončil úspěšně složenou maturitní zkouškou. Než stačil začít žít svůj dospělý život, byl zavražděn. Tato vzpomínka přerostla v nádherných 18 ročníků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka a k nim nyní škola připojuje závěrečný 19. ročník.

konec a začátek

Každý konec, jakkoli bolestivý, v sobě skrývá začátek něčeho nového. To nové se možná může stát něčím ještě lepším, než to, co skončilo. Vy jste ve svých dosavadních životech již nejspíš zažili setkání s první láskou, které neskončilo šťastně. Mohl Vás potkat i nějaký neúspěch, zklamání a z toho pramenící pocit beznaděje. A Vy jste potom museli dokázat setřít slzy a najít nový začátek. Napište nám o tom. Těšíme se na sdílení toho …. ŽE KAŽDÉHO DNE SE NĚCO KONČÍ, A KAŽDÉHO DNE SE NĚCO ZAČÍNÁ ….“

konec a začátek

„Život je krásný. Překrásný.“
...
„Život skončil. Všechno je špatně. Nic nemá smysl. Chci odejít ze světa“.
...
„Život je krásný. Překrásný.“

konec a začátek

Nahoru – dolů, tak to lítá v našich životech. Nahoru je to skvělé, ale to dolů, tam je potřeba hodně zmobilizovat síly, abychom dokázali momentální neúspěch přetvořit v životní úspěch.

konec a začátek

Konce a začátky a úryvek nádherné básně Jaroslava Seiferta jsou Vaší největší inspirací. Pokud si zvolíte povídku, ať má šťastný konec. Jestli si zvolíte báseň, ať pohladí po duši. A když se rozhodnete pro esej či novinový článek, ať přinese hloubavý pohled na život. Věnujte nám všem poselství, že smutný konec může být šťastným začátkem něčeho nového, ba dokonce překrásného. Pojďte se zapsat do historie Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka výhrou posledního ročníku.

Každá 1. vítězná práce v dané kategorii bude přednesena profesionálním hercem, v průběhu slavnostního vyhlášení vítězů zazní hudební doprovod a na závěr nás bude čekat i „malý“ raut v Mramorovém sále.

Podmínky soutěže:

  • Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15-20 let.
  • Téma: Konce a začátky
  • Kategorie:

1. kategorie: POVÍDKA
2. kategorie: BÁSEŇ
3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK

  • Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení či e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC.
  • Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.
  • Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 6. 1. 2020 zaslány na adresu:

Hotelová škola Radlická
Radlická 115
158 00 PRAHA - Jinonice 

Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu vaší školy. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je 18. března 2020.

Kontakt:

PhDr. Běla Popovičová
telefon: 725 679 954
e-mail: bela.popovicova zavináč seznam.cz
www stránky soutěže: www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz

 

zdroj: www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz