Literární cena Knižního klubu 2011

Nakladatelství Knižní klub vyhlašuje od roku 1995 tzv. Literární cenu Knižního klubu. Nakladatelství nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje vydání a autora odměňuje prémií. Autor vítězné práce je oceňován prémií, která je od 15. ročníku zdvojnásobena na 100 000 korun.

Do soutěže lze přihlásit dílo:

  • splňující formu novely nebo románu
  • dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství

Rukopisy psané strojem nebo na počítači je možné zasílat do 31. 12. 2010 na adresu:

Euromedia Group k.s.
Literární cena KK
Nádražní 32,
150 00 Praha 5

Počínaje tímto ročníkem je možné rukopisy přihlašovat do soutěže i prostřednictvím formuláře na stránkách www.lckk.cz. Podrobnější informace naleznete na stránce Vložit rukopis do soutěže.

Hodnocení

Práce jsou hodnoceny odbornou porotou složenou z autorů, literárních kritiků, publicistů a knihkupců, letos v čele se spisovatelem Ivanem Binarem. Všechny zaslané rukopisy posuzuje porota anonymně, tzn. rukopisy jsou označeny čísly a totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze.

Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se neklade požadavek komerční úspěšnosti. Autoři budou o výsledku soutěže informováni na jaře 2011.

Výsledky 16. ročníku Literární ceny budou oficiálně vyhlášeny v září 2011.