Mládež a EU

Mládež a EU na Prostějovsku

Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova pracuje od roku 2001 pod Domem dětí a mládeže Sportcentrum.
Hlavní podstatou
ZDMMP je bdění nad dodržováním Úmluvy o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989 a její vlastní realizace.

 

Mládež a EU v ČR i v zahraničí

Europass prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.

Jeho struktura je jednotná a od roku 2005 pomáhá nejen zlepšit komunikaci na evropském trhu práce i v oblasti vzdělávání, ale také mobilitu občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí na základě dobrovolnosti.

 

Tipy na zajímavé weby

Portál EU o přistěhovalectví je prvním vstupním místem, kde je možno získat aktuální a praktické informace pro ty, kteří se chtějí přestěhovat do EU. Kromě informací o možných způsobech legálního vstupu a pobytu na území EU zde najdete také popis rizik spojených s nelegální migrací, ke kterým patří např. nedovolené obchodování a pašování. Migranti a potenciální migranti na těchto stránkách najdou také rozsáhlý adresář kontaktů na vládní a nevládní organizace, které jim mohou v případě potřeby pomoci. Informace zde najdete v angličtině a francouzštině.

Projekt "Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládeže" nabízí mladým lidem (od 15 do 26 let) možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle jejich zájmu. Zapojit se může každý, tak řekněte, co vás pálí!

Můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími. Nebo si chcete diskuzi s nimi zkusit taky a pokusit se je přesvědčit osobně? Neváhejte a staňte se dobrovolníkem projektu Kecejeme do toho.

Projekt je zaštítěn Českou radou dětí a mládeže a najdete ho na www.kecejmedotoho.cz nebo také na Facebooku a Twitteru.

 

Aktuální celostátní informace, týkající se mládeže a EU, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: