Občan a společnost

Aktuální celostátní informace, týkající se občana a společnosti, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: