Obchodování s lidmi

První mezinárodně všeobecně uznávaná definice obchodování s lidmi je obsažena v čl. 3 Protokolu OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, který je součástí mezinárodní Úmluvy o nadnárodním organizovaném zločinu. Úmluva byla přijata v italském Palermu dne 13. prosince 2000. 

Obchodování s lidmi znamená "najímání, přepravu, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou."

Zneužívání zahrnuje přinejmenším zneužívání prostituce jiných, jiné formy sexuálního zneužívání, nucenou práci nebo poskytování služeb, otroctví, nebo podobné praktiky jako otroctví, nevolnictví nebo odnětí orgánů. 

Výše uvedené definici Organizace spojených národů (OSN) odpovídá i nově přijatá úprava obchodování s lidmi obsažená v § 168 nového českého trestního zákona (TZ) č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2010. Česká republika je z hlediska tohoto fenoménu nejenom zemí původu, ale zejména zemí tranzitní a cílovou.

 

Kam pro radu a více informací:

La Strada Česká republika - SOS a Infolinka

P. O. Box 305, Praha 1, 11121 
telefon: 222 71 71 71
bezplatná telefonní linka: 800 07 77 77
e-mail: pomoc zavináč strada.cz 
www stránky: www.strada.cz

SOS a INFOlinka je určena především obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Poskytujeme jim zde informace o jejich právech a možnostech řešení jejich situace.
Odborné sociální poradenství, krizová pomoc, azylové ubytování.

Charita Česká republika - Linka pomoci Magdala

Londýnská 44, Praha 2, 12000 (mapa)
telefon: 251 552 790
krizová linka (nepřetžitý provoz): 737 234 078
e-mail: magdala zavináč charita-adopce.cz
www stránky: http://praha.charita.cz - http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Provoz poradny Magdala: pondělí - pátek 10.00 - 17.00 hod. Do poradny je vhodné se předem telefonicky objednat (251 552 790).

Služby poskytované v rámci projektu Magdala zahrnují odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, zajištění bezpečného ubytování s utajenou adresou, asistenci při jednání s úřady a sociálně terapeutické služby.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Čechova 23, Praha 7, 17000 (mapa)
telefon: 233 370 160
e-mail: prague zavináč iom.int
www stránky: www.iom.cz

Prevence a potírání obchodu s lidmi; zajišťuje dobrovolné návraty obětí do zemí původu a jejich reintegraci.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra – koordinátor Programu, sekretariát Národního koordinátora pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Nad Štolou 3, P. O. Box 21/OP, Praha 7, 17034
telefon:
974 832 574, 974 833 232
e-mail:
 lidprava zavináč mvcr.cz
www stránky: www.mvcr.cz/clanek/obchodovani-s-lidmi.aspx

Oddělení pro lidská práva metodicky řídí a zabezpečuje realizaci Modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice.

 

zdroje: uvedené www stránky

NáhledPřílohaVelikost
La Strada - komiks - SOS a Infolinka.pdf3.19 MB