Obědy pro děti

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, které pro ně mohou být mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče snaží situaci řešit. U každé žádosti o podporu posuzujeme, zda rodiče skutečně neposílají děti ve škole na obědy z finančních důvodů, úzce v tom spolupracujeme s řediteli a učiteli.

Na projektu spolupracujeme přímo se základními školy, popř. školními jídelnami, a to na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Zásadně neposkytujeme finanční příspěvek přímo rodinám dětí.

Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem zajistit pravidelnou, vyváženou a teplou stravu a omezuje vyčlenění z kolektivu svých spolužáků z finančních důvodů.

Chcete se také zapojit?

U dětí zapojených do projektu chráníme jejich identitu, proto pokud se chcete stát donátorem, podpořte projekt jako celek. Stačí zvolit částku a odeslat ji na náš transparentní účet 888555999/5500.

Váháte, kolik máte přispět? Pro Vaši představu jeden školní oběd vychází na 25 korun. Náklady na jeden měsíc školních obědů pro jednoho žáka se pohybují okolo 500 korun, což znamená zhruba 5000 korun na celý školní rok.

 

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Detailnější informace o projektu najdete na www.obedyprodeti.cz

 

Projekt zaštiťuje:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
telefon:
222 269 840
e-mail:
info zavináč obedyprodeti.cz
www stránky:
www.obedyprodeti.cz, www.women-for-women.cz
Facebook:
www.facebook.com/obedyprodeti