Ohlédnutí za rokem 2020 v MEIS Prostějov


            


MEIS Prostějov mělo možnost v roce 2020 uspořádat následující akce. Turnaj v Kubb, tradiční švédské hře, který se konal na turistické základně Stará Voda v Jeseníkách a jehož účastníci měli možnost vyhrát balíčky s drobnými cenami. Další akce nesla název Cyklogreen a byla pořádána v rámci Evropského týdne mobility. Účastníci se seznámili s jeho ideou a s tématem nulových emisí. Zájemci vyjeli na kolech na výlet, zahráli si sportovní hry a zúčastnili se prezentace silniční policie. Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace jsme zbylé plánované akce nahradili jinou aktivitou. Na webových stránkách byla založena nová tematická sekce, v níž je k dispozici portfolio s názvem Zcestuj Evropu, které zahrnuje články popisující zkušenosti s cestováním a pobytem v zemích EU.


                  

turnaj v Kubb 

                  

Cyklogreen

Články z portfolia Zcestuj Evropu: http://www.icmprostejov.cz/content/zcestuj-evropu

Tímto děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí finančních prostředků na realizaci a organizaci projektových aktivit.