Osobní kompetenční portfolio

V rámci realizace projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání bylo navrženo tzv. Osobní kompetenční portfolio (OKP) - pomocník pro mladé, ale i dospělé lidi, pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží, i ty, kteří se chtějí vzdělávat, a také pro všechny, kteří se chtějí lépe uplatnit ve škole, nebo na trhu práce.

OKP vám pomůže formulovat a prezentovat vaše znalosti, dovednosti a způsobilosti tak, aby zaměstnavatelé i vzdělavatelé byli schopni rozpoznat vaše konkrétní osobní kvality a vaši jedinečnost.

Při vývoji osobního kompetenčního portfolia byl kladen důraz na co největší jednoduchost, přehlednost a přístupnost, na možnost přizpůsobit své portfolio podle konkrétního zaměstnavatele, případně vzdělavatele.

Podrobnější informace k projektu Osobní kompetenční porfolio najdete na webu www.nidm.cz/okp.

Své Osobní kompetenční portfolio si můžete vyplnit jak online, tak offline (prázdný formulář OKP .doc, prázdný formulář OKP .odt). Na webu najdete také podrobnější informace k vyplňování Krok za krokem - co jsou to klíčové kompetence a na co si dát při vyplňování osobního portfolia pozor.

Máte-li vyplněné OKP, mohou být informace v něm zaznamenané pro vás užitečné i při vyplňování Europassu nebo strukturovaného životopisu.

 

Zdroj: www.nidm.cz/okp