Poradna při finanční tísni Prostějov

Magistrát města Prostějova zavedl v roce 2013 novou bezplatnou sociální službu, a to bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Tato služba funguje od 27. března 2013, a najdete ji na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Školní ulice č. 4 (mapa), ve druhém poschodí, dveře č. 328 v zasedací místnosti. Schůzku je možno dohodnout na telefonu 595 532 740.

Posláním této organizace je kvalitní a účinná poradenská činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení.

Kdo může poradnu využít?

 • všichni, kdo se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.
 • ti, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy jezřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas
 • ti, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů
 • organizace, které poskytují poradenské či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Bezplatnou sociální službu poradenského centra mohou klienti využít každý měsíc v rozsahu dvou hodin.

Od svého otevření pomáhali pracovníci klientům v otázkách oddlužení (osobní bankrot), řešili insolvenční návrhy, exekuce, platební rozkazy, rozhodčí doložky, nedobrovolné dražby, podílové vlastnictví nemovitostí (a práva a povinnosti s tím spojené), dělení dluhů a majetku před rozvodem, práva a povinnosti exekutora, dluhy manžela a jeho možné oddlužení, a odstoupení od smlouvy, novelizace insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 – změny pro podnikatele, vyjádření k žalobě, výpočet úroků ke stávajícím dluhům.

V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení-osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled vč. např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

V případě, že nás kontaktujete písemně, nezapomeňte prosím uvést své jméno a příjmení, vaši adresu a pokud možno i telefonické spojení (s uvedením, zda se jedná o tel. soukromý či do zaměstnání).

„Jedná se o neziskovou, nestátní a nekomerční obecně prospěšnou společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s., která poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Také poradí lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů,“ říká bývalá náměstkyně primátora Alena Rašková.

Otevírací hodiny

 • Vždy ve středu od 13.30 do 16.00, je nutné se předem objednat na telefonním čísle 595 532 740 
  • 23. ledna 2019 
  • 20. února 2019 
  • 20. března 2019 
  • 17. dubna 2019 
  • 15. května 2019 
  • 12. června 2019 
  • 10. července 2019 
  • 07. srpna 2019
  • 04. září 2019 
  • 03. října 2019 
  • 20. listopadu 2019 
  • 18. prosince 2019 

Kontakt

Poradna při finanční tísni, o.p.s. - II. poschodí - odbor sociálních věcí

Školní 4, Prostějov
telefon:
(+420) 595 532 740
zelená linka:
800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 12h a od 13h do 17.30h)
e-mail:
poradna zavináč financnitisen.cz

 

 

zdroj: www.prostejov.eu; www.financnitisen.cz;