Post Bellum, o.p.s

Nezisková organizace Post Bellum, o.p.s. vznikla v roce 2001 a jejím úkolem je vyhledávání a nahrávání vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika.

Slovy organizace: ''Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, organizujeme společenské akce. Deset let na vlnách Českého rozhlasu vysíláme Příběhy 20. století. Podporujeme u žáků i studentů zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Každý rok vyhlašujeme největší dokumentaristickou soutěž v ČR a na Slovensku. Stále hledáme nové cesty, jak téma atraktivním způsobem přiblížit veřejnosti, jak rozproudit společenskou debatu o demokratických hodnotách.''

Veškerou činnost Post Bellum můžete sledovat na jejich webu. Nejznámější je projekt Paměť národa, jedná se o nejrozsáhlejší veřejnou pamětnickou databázi v Evropě. Paměť národa oficiálně zahájila provoz 28. října 2008 a na počátku roku 2016 čítala bezmála 3000 publikovaných pamětnických příběhů veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let i let pozdějších, duchovních, disidentů, ale i představitelů moci – agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších pamětnických skupin. Tisíce výpovědí pak čekají na natočení a zpracování.

Klub přátel
Staňte se členem Klubu přátel Paměti národa, který sdružuje pravidelné dárce. V tomto společenství je již více než 1500 lidí. Jako malou odměnu Vám bude organizace zasílat pozvánky na besedy, koncerty, výstavy, ale i společné výlety do míst spojených s nedávnou československou minulostí. Pravidelná podpora je nejefektivnější forma pomoci! Umožňuje lépe plánovat, úspěšně pokračovat v započatých aktivitách a zůstat nezávislou organizací.

 

Příběhy představují také ve velkém formátu, v interiérech i venkovních prostorách. Chcete je zprostředkovat ve vaší instituci nebo městě? Rádi vám vybranou výstavu zapůjčí.

Do sbírky můžete přispět i vy: Máte tip na zajímavého pamětníka nebo jste sami na vlastní kůži zažili některý zásadní moment minulého století? Vyprávějte, budeme naslouchat. Napište nám na pametnici zavináč postbellum.cz

Chtěli byste se do budování sbírky zapojit? Kontaktujte organizaci na info zavináč postbellum.cz 

Kontakt:

Post Bellum, o.p.s.
Sněmovní 174/7
118 00 Praha 1-Malá Strana
e-mail:
info zavináč postbellum.cz
web:
www.postbellum.cz
e-shop:
www.eshop.pametnaroda.cz

 

 

zdroj: www.postbellum.cz