Právo na informace právě teď - Informovaný občan

V návaznosti na loňskou kampaň Rady Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) - Právo mladých lidí na informace - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň

Právo na informace právě teď - Informovaný občan

Kampaň byla vyhlášena i v souvislosti s Evropským rokem občanů 2013 a hlavní aktivity budou probíhat v období letních prázdnin. Aktivity vyvrcholí 5. září 2013 v jednotlivých informačních centrech pro mládež v celé České republice, kdy se bude slavit tzv. Český den informací pro mládež.

Cílovou skupinou kampaně jsou především mladí lidé.

Cílem kampaně je:

  • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv;
  • ukázat mladým lidem, že mohou být lépe informováni o možnostech, které vyplývají z evropského občanství a moci plně tato práva využít;
  • seznámit mladé lidi prostřednictvím Informačních center pro mládež s právy a příležitostmi, které jim z občanství EU vyplývají;
  • seznámit mladí lidi s činností Informačních center pro mládež.

Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM nebo na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed.

Celostátně proběhnou tyto aktivity:

  • Fotografická soutěž Jimmy na cestách,
  • Infocachingová hra,
  • Český den informací pro mládež (5. září).

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Informovaný občan ví... s těmito aktivitami: